Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 17 december 2020 - Bryssel
 Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel
 Genomförandet av Dublin III-förordningen
 Genomförandet av återvändandedirektivet
 Olafs samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar ***II
 Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ***I
 Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och MON 87411
 Genetiskt modifierad majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Genetiskt modifierad majs MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Genetiskt modifierad majs MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack
 Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
 Hållbar bolagsstyrning
 Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
 En unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I
 Tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang
 Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh
 Genomförande av EU:s vattenlagstiftning
 Strategin för EU:s säkerhetsunion
 Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet
 Ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter
 Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
 EU:s strategi för klimatanpassning
 Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019
Texter (902 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy