Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Петък, 18 декември 2020 г. - Брюксел
 Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП)
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
 Основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Въздушни връзки след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Безопасност на въздухоплаването след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции, извършвани от риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
Текстове (250 kb)
Правна информация - Политика за поверителност