Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Fredagen den 18 december 2020 - Bryssel
 Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
 Grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
 Flygförbindelser efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
 Flygsäkerhet efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
 Fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten ***I
Texter (174 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy