Kazalo 
Sprejeta besedila
Petek, 18. december 2020 - Bruselj
Zaostritev razmer na področju človekovih pravic v Egiptu, zlasti primer aktivistov Egiptovske pobude za osebne pravice
 Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki
 Osnovna povezljivost cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
 Letalska povezljivost po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
 Varnost v letalstvu ob koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
 Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I

Zaostritev razmer na področju človekovih pravic v Egiptu, zlasti primer aktivistov Egiptovske pobude za osebne pravice
PDF 139kWORD 50k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2020 o zaostritvi razmer na področju človekovih pravic v Egiptu, zlasti primer aktivistov Egiptovske pobude za osebne pravice (2020/2912(RSP))
P9_TA(2020)0384RC-B9-0426/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Egiptu, zlasti resolucije z dne 24. oktobra 2019(1),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve o Egiptu, sprejetih avgusta 2013 in februarja 2014,

–  ob upoštevanju izjav tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje, pristojnega za zunanje zadeve in varnostno politiko, o Egiptu in zlasti izjave o nedavnih aretacijah zagovornikov človekovih pravic z dne 21. novembra 2020,

–  ob upoštevanju izjave o Egiptu, ki jo je 20. novembra 2020 podala visoka komisarka OZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju poziva strokovnjakov OZN z dne 27. novembra 2020 k izpustitvi egiptovskih zagovornikov človekovih pravic, ki so bili zaprti po srečanju z diplomati, in izjave strokovnjakov z dne 7. decembra 2020 o odločitvi, da se trije višji uslužbenci Egiptovske pobude za osebne pravice izpustijo proti plačilu varščine,

–  ob upoštevanju splošnega rednega pregleda za Egipt v Svetu OZN za človekove pravice 2019–2020,

–  ob upoštevanju skupne izjave Urada OZN za droge in kriminal, Svetovne zdravstvene organizacije, Skupnega programa Združenih narodov za boj proti aidsu in Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice o COVID-19 v zaporih in drugih zaprtih okoljih z dne 13. maja 2020,

–  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom iz leta 2001, ki je začel veljati leta 2004 in je bil okrepljen z akcijskim načrtom iz leta 2007; ob upoštevanju prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom za obdobje 2017–2020, sprejetih 25. julija 2017, skupne izjave s srečanja Pridružitvenega sveta EU-Egipt iz leta 2017 in skupne izjave s šestega srečanja pododbora EU in Egipta za politične zadeve, človekove pravice in demokracijo, ki je bilo 23. in 24. junija 2019,

–  ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni, mučenju, svobodi izražanja in o zagovornikih človekovih pravic,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju in Konvencije o otrokovih pravicah in Arabske listine o človekovih pravicah, ki jih je ratificiral Egipt,

–  ob upoštevanju egiptovske ustave, zlasti člena 52 o prepovedi vseh oblik in vrst mučenja, člena 73 o svobodi zbiranja in člena 93 o zavezujočem značaju mednarodnega prava s področja človekovih pravic,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz leta 1981, ki jo je Egipt ratificiral 20. marca 1984,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

–  ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A.  ker se razmere na področju človekovih pravic v Egiptu še naprej slabšajo, saj oblasti zaostrujejo zatiranje civilne družbe, zagovornikov človekovih pravic, zdravstvenih delavcev, novinarjev, članov opozicije, akademikov in odvetnikov ter še naprej brutalno in sistematično zatirajo vse oblike nestrinjanja, s čimer spodkopavajo temeljne svoboščine, zlasti svobodo izražanja na spletu in drugje, svobodo združevanja in zbiranja, politični pluralizem, pravico do sodelovanja v javnih zadevah in pravno državo;

B.  ker so varnostne sile po srečanju s 13 tujimi veleposlaniki in diplomati 3. novembra 2020 aretirale tri aktiviste Egiptovske pobude za osebne pravice, ene od zadnjih neodvisnih organizacij za človekove pravice v Egiptu, in sicer Gaserja Abdela Razeka, Karima Enaraha in Mohameda Baširja, ki so bili med 15. in 19. novembrom 2020 obtoženi terorizma in kaznivih dejanj, povezanih z nacionalno varnostjo;

C.  ker so 3. decembra 2020, potem ko so akterji na nacionalni in mednarodni ravni izrazili zaskrbljenost, med njimi tudi Visoki komisariat za človekove pravice, tiskovni predstavnik podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter države članice, aktiviste izpustili po plačilu varščine, vendar obtožb niso umaknili; ker je egiptovsko sodišče, ki obravnava primere, povezane s terorizmom, kljub njihovi izpustitvi 6. decembra 2020 potrdilo odločitev tožilca, da jim do zaključka preiskave zamrzne premoženje;

D.  ker se je represija proti EIPR začela že leta 2016, ko so bili zamrznjeni bančni računi njegovega nekdanjega direktorja in ustanovitelja Hosama Bahgata in mu je bilo prepovedano zapustiti državo; ker EIPR opravlja neprecenljivo delo za spodbujanje osebnih, političnih, državljanskih, ekonomskih in socialnih pravic in svoboščin v državi;

E.  ker je bil 7. februarja 2020 na mednarodnem letališču v Kairu samovoljno aretiran raziskovalec EIPR na področju pravic spolov in podiplomski študent programa Erasmus na italijanski univerzi v Bologni Patrick George Zaki; ker ga je po besedah njegovega odvetnika egiptovska agencija za nacionalno varnost zasliševala 17 ur, nato pa je bil premeščen v Mansuro, kjer so ga pretepali in mučili z elektrošoki; ker je bil Patrick George Zaki med drugim obtožen širjenja prevratniške propagande, spodbujanja k protestom in napeljevanja k terorizmu; ker mu v zadnjih desetih mesecih nenehno podaljšujejo preiskovalni pripor, čeprav je zaradi svojega zdravstvenega stanja še posebej izpostavljen tveganju, da se v zaporu Tora okuži s COVID-19; ker program Erasmus velja za eno najuspešnejših pobud za spodbujanje temeljnih vrednot EU; ker pridržanje Patricka Georgea Zakija v času trajanja štipendije v Evropi ogroža te vrednote in mora EU storiti vse, kar je v njeni moči, da bi našla rešitev za ta primer;

F.  ker se svoboda medijev v Egiptu v zadnjih letih vse bolj zmanjšuje, ker je prostor za novinarje vse bolj omejen; ker novinarje in njihove družinske člane vse bolj preganjajo in se soočajo s pridržanjem, grožnjami in ustrahovanjem; ker egiptovske oblasti še vedno blokirajo spletne strani lokalnih in mednarodnih tiskovnih agencij in organizacij za človekove pravice;

G.  ker je več deset tisoč zagovornikov človekovih pravic, vključno z zagovorniki pravic žensk, aktivisti LGBTI, odvetniki, novinarji, aktivisti, miroljubnimi protestniki in člani opozicije, še vedno zaprtih v smrtno nevarnih razmerah; ker prisilna izginotja zagovornikov človekovih pravic postajajo sistematična praksa egiptovskih oblasti; ker preventivno pridržanje in previdnostne ukrepe uporabljajo zato, da bi zagovornikom človekovih pravic in njihovim odvetnikom preprečili, da opravljajo svoje legitimno delo na področju človekovih pravic ali da mirno uveljavljajo svoje temeljne svoboščine v Egiptu;

H.  ker bi morali egiptovski aktivisti civilne družbe, zagovorniki človekovih pravic, novinarji in akademiki imeti možnost, da svoje legitimne dejavnosti izvajajo brez ovir ali strahu pred povračilnimi ukrepi proti njim ali njihovim sorodnikom; ker se izvaja nezakonit digitalni nadzor nad njihovim delom, računi na družbenih medijih in osebnimi napravami;

I.  ker številne organizacije za človekove pravice kritizirajo protiteroristično zakonodajo, ki je bila uvedena v času vladanja predsednika Al Sisija, ker oblastem omogoča zelo široko in nevarno tolmačenje predpisov in se zlorablja za utišanje zagovornikov človekovih pravic, njihovih odvetnikov, aktivistov in članov opozicije; ker osumljenci terorističnih dejanj pogosto niso deležni poštenega sojenja, saj primere takoj predajo vojaškim sodiščem; ker so egiptovske oblasti po podatkih organizacije Human Rights Watch od vojaškega udara leta 2013 na teroristične sezname uvrstile približno 3000 ljudi, 3000 ljudi so obsodile na smrt, 60 000 pa jih je v priporu;

J.  ker so po navedbah organizacij civilne družbe v Egiptu leta 2020 usmrtil najmanj 110 ljudi, od tega so 66 usmrtitev izvršili po 3. oktobru 2020, kar pomeni, da je bilo v zadnjih dveh mesecih usmrčenih več ljudi kot v vsem letu 2019; ker najmanj 39 ljudem grozi skorajšnja usmrtitev; ker naj bi bile te obsodbe izrečene v okviru skrajno krivičnih sojenj na podlagi prisilnih priznanj in drugih hudih kršitev človekovih pravic, vključno z mučenjem in prisilnimi izginotji, brez resne preiskave in dolžnega pravnega postopanja za žrtve, kot na primer v primeru koptskega meniha Isaiaha Al Makarija; ker na smrt še vedno obsojajo otroke; ker je člen 122 egiptovskega zakona o otrocih še vedno zelo zaskrbljujoč, saj v določenih okoliščinah omogoča sojenje otrokom v okviru množičnih sojenj na sodiščih za odrasle, zaradi česar je bilo od leta 2011 na smrtno kazen obsojenih vsaj 17 mladoletnikov;

K.  ker od 10. aprila 2017 v Egiptu vladajo izredne razmere; ker se kljub vsesplošni mednarodni obsodbi nadaljujejo množična sojenja, ki preprosto niso primerna za izpolnjevanje osnovnih zahtev mednarodnega prava o ustreznem pravnem postopku in poštenem sojenju; ker se na vojaških sodiščih sodi več civilistom kot kdaj koli prej;

L.  ker sta v zadnjih desetletjih v egiptovski družbi zavladala spolno nasilje in nadlegovanje žensk, saj jih pogosto krivijo za žrtve, uradno organi pa storijo premalo za pregon osumljencev ali boj proti diskriminatornim normam, na katerih temelji tovrstno nasilje; ker so, tudi pri egiptovskih oblasteh, še vedno razširjene zlorabe, kot je preskušanje devištva; ker zakon o nasilju nad ženskami že od leta 2017 čaka v egiptovskem parlamentu in še vedno ni ratificiran; ker se obstoječe politike in zakoni proti pohabljanju ženskih spolnih organov ne izvršujejo dobro in se ta praksa nadaljuje; ker se zagovorniki pravic žensk in feministični aktivisti še naprej doživljajo represijo;

M.  ker so 10. decembra 2020 italijanski tožilci v Rimu po štiriletni sodni preiskavi sporočili, da imajo nedvoumne dokaze, da so štirje egiptovski pripadniki varnostnih organov vpleteni v ugrabitev, povzročitev hudih telesnih poškodb in umor italijanskega raziskovalnega asistenta Giulia Regenija; ker odvetniki Egiptovske komisije za pravice in svoboščine (ECRF) še naprej zagotavljajo podporo skupini pravnikov, ki se v Italiji ukvarja s tem primerom, saj so pravni zastopniki v Egiptu; ker egiptovske oblasti nenehno ovirajo napredek pri preiskovanju in razkrivanju resnice o ugrabitvi, mučenju in uboju Giulia Regenija ter smrti francoskega učitelja Erica Langa, ki je bil leta 2013 priprt v Kairu, in s tem preprečujejo, da bi storilci odgovarjali za svoja dejanja;

N.  ker je EU prva gospodarska partnerica Egipta in glavni vir tujih naložb v državi; ker sta EU in Egipt junija 2017 sprejela prednostne naloge partnerstva, s katerimi naj bi okrepili sodelovanje na številnih področjih, tudi na področju varnosti, boja proti terorizmu in reforme sodstva;

1.  ponovno in najodločneje graja, da državni organi in varnostne sile v Egiptu še nadalje in vse huje zatirajo temeljne pravice in zagovornike človekovih pravic, odvetnike, protestnike, novinarje, blogerje, sindikaliste, študente, otroke, ženske pravice in aktiviste za enakost spolov, lezbijke, geje, biseksualce, transspolne in interspolne osebe (LGBTI), politične nasprotnike, vključno z njihovimi družinskimi člani, organizacije civilne družbe in manjšine, zgolj kot odziv na njihovo uveljavljanje temeljnih svoboščin ali izražanje nasprotnih stališč; poziva k verodostojni in pregledni preiskavi vseh kršitev človekovih pravic, storilci pa naj zanje tudi odgovarjajo; poudarja pomen močne in dobro delujoče civilne družbe;

2.  je ogorčen zaradi nedavnih aretacij visokih aktivistov EIPR Gaserja Abdela Razeka, Karima Enaraha in Mohameda Baširja, izvedenih kot povračilni ukrep zaradi njihovega zakonitega srečanja z evropskimi diplomati v Kairu; pozdravlja njihovo začasno izpustitev, vendar poziva oblasti, naj umaknejo vse obtožbe proti njim, odpravijo vse oblike nadlegovanja in ustrahovanja, naperjenega proti njim ter ustanovitelju in vršilcu dolžnosti direktorja EIPR Hosamu Bahgatu ter prekličejo vse omejevalne ukrepe, vključno s prepovedjo potovanja in zamrznitvijo osebnih sredstev in sredstev EIPR; poziva egiptovsko vlado, naj zagotovi, da bo njihov primer obravnavan pregledno, pošteno in hitro;

3.  obžaluje, ker odločitev o izpustitvi ne velja tudi za druge člane EIPR, ki so zaprti, zlasti Patricka Georgea Zakija, za katerega je bil sklep o pridržanju 6. decembra 2020 podaljšan še za 45 dni; poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Patricka Georgea Zakija ter k opustitvi vseh obtožb proti njemu; meni, da je potreben odločen, hiter in usklajen diplomatski odziv EU na njegovo aretacijo in podaljšano pridržanje;

4.  poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi oseb, ki so samovoljno pridržane in obsojene zaradi svojega legitimnega in miroljubnega delovanja na področju človekovih pravic, to so zlasti Mohamed Ibrahim, Mohamed Ramadan, Abdelrahman Tarek, Ezat Ghoneim, Hajtam Mohamadin, Alaa Abdel Fatah, Ibrahim Metvali Hegazi, Mahienur El Masri, Mohamed El Baker, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amaša, Islam El Kali, Abdel Moneim Abul Fotuh, Esra Abdel Fatah, Rami Kamel, Ibrahim Ez El Din, Zjad El Elaimi, Hasan Barbari, Rami Šat, Sana Seif, Solafa Magdi, Hosam Al Sajad, Mahmud Husein in Kamal El Balši;

5.  poudarja, da so stalne aretacije in pridržanja del širšega vzorca ustrahovanja organizacij, ki zagovarjajo človekove pravice, ter vse večjega omejevanja svobode izražanja, tako na spletu kot drugje, združevanja in mirnega zbiranja v Egiptu, ter poziva k prenehanju vseh teh dejanj; obžaluje, da se v Egiptu še naprej uporablja protiteroristična zakonodaja, se samovoljno dodajajo zagovorniki človekovih pravic na sezname teroristov in se jim odvzema prostost pred sojenjem, da bi delovali proti zagovornikom človekovih pravic in kriminalizirali njihovo delo, kar ni v skladu z načelom pravne države in obveznostmi Egipta, da spoštuje mednarodno pravo o človekovih pravicah; poziva egiptovske oblasti, naj spremenijo ali razveljavijo nezakonito zakonodajo, zlasti zakon o nevladnih organizacijah iz leta 2019 in zakon o boju proti terorizmu; ponovno poziva egiptovske oblasti, naj zaključijo zadevo št. 173/2011 (zadeva o zunanjem financiranju) in odpravijo vse prepovedi potovanj ter zamrznitev sredstev najmanj 31 zagovornikov človekovih pravic in osebja nevladnih organizacij za človekove pravice;

6.  poziva egiptovske oblasti, naj zagotovijo, da bo ravnanje z vsemi pridržanimi osebami v skladu z načeli OZN za zaščito vseh oseb, ki so na kakršen koli način pridržane ali zaprte, ki jih je generalna skupščina OZN sprejela v svoji resoluciji št. 43/173 z dne 9. decembra 1988, da se jim do njihove izpustitve omogoči popoln stik z družinami, odvetniki po lastni izbiri in ustrezna zdravstvena oskrba, ter da se izvedejo verodostojne preiskave vseh obtožb o slabem ravnanju ali mučenju;

7.  izraža veliko zaskrbljenost zaradi usode pripornikov in zapornikov, ki so bili med pandemijo COVID-19 pridržani v prenatrpanih prostorih in v izredno slabih razmerah, ter poziva oblasti, naj nujno sprostijo mesta v zaporih; poziva oblasti, naj neodvisni organizaciji omogočijo neomejen dostop do najstrožje varovanega zapora v Tori, da bi spremljala razmere, v katerih živijo zaporniki; obsoja samovoljne aretacije, nadlegovanje in zatiranje zdravstvenih delavcev in novinarjev, ki so spregovorili o razmerah v zvezi s COVID-19 ali o odzivu egiptovske države v letu 2020; poziva egiptovske oblasti, naj prenehajo s to prakso in izpustijo vse zdravstvene delavce, ki so še vedno samovoljno pridržani;

8.  obžaluje naraščanje števila usmrtitev v Egiptu in zavrača uporabo smrtne kazni; poziva egiptovske oblasti, naj razglasijo moratorij za smrtno kazen, da bi jo v prihodnosti odpravile, in sprejmejo vse ukrepe za zagotovitev ustreznega procesnega jamstva in vseh možnih zaščitnih ukrepov za zagotovitev poštenega sojenja; poziva Egipt, naj nemudoma izpusti vse mladoletnike, ki so bili obsojeni na smrt, in spremeni člen 122 svojega zakona o otrocih;

9.  poziva egiptovske oblasti, naj sprejmejo celovit zakon o nasilju nad ženskami in nacionalno strategijo za izvrševanje sprejetih zakonov proti spolnemu nasilju; poziva oblasti, naj uporabijo razpoložljive smernice OZN, kot je priročnik OZN o zakonodaji na področju nasilja nad ženskami, ter določijo elemente za boj proti nasilju nad ženskami, vključno z zaščito preživelih in prič s pomočjo usposobljenih uradnikov in izvajalcev; poziva egiptovske oblasti, naj prenehajo preganjati ženske zaradi „kršenja morale“, kot je v primeru zagovornice človekovih pravic Amal Fati; poziva oblasti, naj nemudoma ustavijo aretacije in pregon pripadnikov skupnosti LGBTI ali posameznikov na podlagi njihove dejanske ali domnevne spolne usmerjenosti, kot je v primeru Seifa Bedurja;

10.  obžaluje poskus egiptovskih oblasti, da bi zavedle preiskave in ovirale njihov napredek v zvezi z ugrabitvijo, mučenjem in umorom italijanskega raziskovalca Giulia Regenija v letu 2016; obžaluje, da egiptovske oblasti vztrajno zavračajo, da bi italijanskim organom posredovale vse dokumente in informacije, ki so potrebni za hitro, pregledno in nepristransko preiskavo umora Giulia Regenija, kot bi morale storiti v skladu z mednarodnimi obveznostmi države; poziva EU in države članice, naj pozovejo egiptovske oblasti, naj popolnoma sodelujejo z italijanskimi pravosodnimi organi in jim, kot zahteva italijanska zakonodaja, končno posredujejo naslove štirih osumljencev, ki jih je navedlo italijansko tožilstvo v Rimu, da bi jim v Italiji omogočili uradno obtožbo in pravično sojenje; svari egiptovske oblasti, naj ne izvajajo povračilnih ukrepov proti pričam ali organizaciji Egiptovska komisija za pravice in svoboščine ter njenim odvetnikom;

11.  izraža močno politično in človeško podporo družini Giulia Regenija pri vztrajnem in dostojnem iskanju resnice; opozarja, da iskanje resnice o ugrabitvah, mučenju in umoru evropskega državljana ne zadeva le njegove družine, temveč je nujna dolžnost nacionalnih institucij in institucij EU, ki zahteva vse potrebne diplomatske ukrepe;

12.  ugotavlja, da je Egipt pomemben partner Evropske unije in njenih držav članic na številnih področjih, vključno s trgovino, varnostjo, bojem proti mednarodnemu terorizmu in medosebnimi stiki; podpira Egipčane pri prizadevanjih za vzpostavitev svobodne, stabilne, uspešne, vključujoče in demokratične države, ki bo spoštovala nacionalno in mednarodno zakonodajo na področju varstva in spodbujanja človekovih pravic;

13.  opozarja egiptovske oblasti, da je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin bistveni element odnosov med EU in Egiptom ter da je omogočanje delovanja civilne družbe skupna zaveza, zapisana v prednostnih nalogah partnerstva med EU in Egiptom, kot je določeno v egiptovski ustavi; poudarja, da se nihče od zagovornikov človekovih pravic ne bi smel soočati s finančnimi omejitvami, kriminalizacijo, prepovedjo potovanja ali pogoji za varščino ter ne bi smel biti zaprt zaradi svojega legitimnega dela na področju človekovih pravic; poziva podpredsednika/visokega predstavnika, naj javno izrazi zaskrbljenost zaradi razmer na področju človekovih pravic v Egiptu in na vseh srečanjih na visoki ravni z egiptovskimi oblastmi;

14.  spodbuja predstavnike delegacije EU in držav članic v Kairu, naj se udeležijo sojenj egiptovskim in tujim novinarjem, blogerjem, sindikalistom, zagovornikom človekovih pravic in aktivistom civilne družbe v državi ter jih obiščejo v priporu;

15.  ponovno poziva podpredsednika/visokega predstavnika in države članice, naj se enotno in odločno odzovejo, tudi v sodelovanju z drugimi podobno mislečimi partnerji, na zatiranje in kršitve človekovih pravic v Egiptu ter naj uporabijo vsa razpoložljiva sredstva, da se v Egiptu zagotovi dejanski napredek na področju človekovih pravic; zlasti poziva EU in njene države članice, naj na prihodnjem zasedanju Sveta OZN za človekove pravice prevzamejo vodilno vlogo, da se oblikuje že dolgo predvideni mehanizem za spremljanje hudih kršitev človekovih pravic v Egiptu in poročanje o njih; pozdravlja dejstvo, da je Svet sprejel globalni sistem sankcij na področju človekovih pravic/akt EU Magnickega, in ponovno poziva podpredsednika/visokega predstavnika in države članice, naj razmislijo o ciljno usmerjenih omejevalnih ukrepih proti visokim egiptovskim uradnikom, odgovornim za najhujše kršitve v državi;

16.  ponovno poziva k temeljitemu in celovitemu pregledu odnosov med EU in Egiptom; meni, da razmere na področju človekovih pravic v Egiptu kažejo, da se morajo temeljito pregledati dejavnosti proračunske podpore Komisije in da se mora pomoč EU nameniti predvsem za podporo demokratičnim akterjem in civilni družbi; poziva k večji preglednosti vseh oblik finančne podpore ali usposabljanja, ki ga Egiptu zagotavljajo EU, Evropska banka za obnovo in razvoj ter Evropska investicijska banka; opozarja, da EU in njene države članice ne smejo podeljevati nagrad voditeljem, odgovornim za kršitve človekovih pravic;

17.  poziva EU, naj za pogajanja o novih prednostnih nalogah partnerstva oblikuje jasna merila, da bo osrednji element odnosov postalo nadaljnje sodelovanje z Egiptom in da se bo dosegel napredek pri reformi demokratičnih institucij, pravne države in človekovih pravic, ter naj v vse pogovore z egiptovskimi oblastmi vključi vprašanja človekovih pravic; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj bo osrednja tema naslednje seje Pridružitvenega sveta EU-Egipt potreba po oprijemljivem napredku na področju človekovih pravic, zlasti izpustitev samovoljno pridržanih zagovornikov človekovih pravic in novinarjev; ponovno poudarja, da se pri sodelovanju na področju upravljanja migracij ali boja proti terorizmu, pa tudi geopolitičnih vprašanj, ne bi smelo pozabiti na stalno spodbujanje k spoštovanju človekovih pravic in odgovornosti za kršitve človekovih pravic;

18.  ponovno opozarja na svoje nedavne pozive državam članicam EU, naj ukrepajo na podlagi sklepov Sveta za zunanje zadeve, sprejetih 21. avgusta 2013, v katerih je bil v skladu s Skupnim stališčem Sveta 2008/944/CFSP(2), naznanjen začasen preklic izvoznih dovoljenj za vso opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, in obsoja vztrajno nespoštovanje teh zavez s strani držav članic EU; poziva države članice, naj ustavijo izvoz orožja, tehnologije za nadzor in druge varnostne opreme v Egipt, ki bi lahko omogočila napade na zagovornike človekovih pravic in aktiviste civilne družbe, tudi na družbene medije, ter tudi druge oblike notranje represije; poziva EU, naj začne izvajati popoln nadzor nad izvozom v Egipt, zlasti ko gre za blago, ki bi ga bilo mogoče uporabljati za zatiranje, mučenje ali izvrševanje smrtne kazni;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, egiptovski vladi in parlamentu ter Afriški komisiji za človekove pravice in pravice ljudstev.

(1) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0043.
(2) UL L 335, 13.12.2008, str. 99.


Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki
PDF 244kWORD 97k
Resolucija
Priloga
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2020 o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 (13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))
P9_TA(2020)0385A9-0267/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(3),

–  ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027,

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za njihovo uvedbo,

–  ob upoštevanju političnega dogovora z dne 10. novembra 2020 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027,

–  ob upoštevanju posebnega poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) z dne 8. oktobra 2018 o globalnem segrevanju za 1,5 °C(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP15)(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2020 o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. maja 2020 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021(7),

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, ki ga je Komisija sprejela 27. julija 2020 (COM(2020)0300) (v nadaljnjem besedilu: prvi predlog proračuna),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, ki ga je Svet sprejel 28. septembra 2020 in posredoval Evropskemu parlamentu 1. oktobra 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. novembra 2020 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021(8),

–  ob upoštevanju dejstva, da se spravnemu odboru v roku enaindvajsetih dni, določenem v členu 314(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ni uspelo dogovoriti o skupnem besedilu,

–  ob upoštevanju izjave spravnega odbora o skupnem dogovoru o vsebini proračuna za leto 2021,

–  ob upoštevanju drugega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, ki ga je Komisija sprejela 10. decembra 2020 (COM(2020)0836) v skladu s členom 314(8) PDEU,

–  ob upoštevanju stališča o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, ki ga je Svet sprejel 14. decembra 2020 (13892/2020 – C9-0408/2020),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0267/2020),

1.  opozarja, da člen 312(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da mora biti letni proračun Unije skladen z večletnim finančnim okvirom; ugotavlja, da spravni odbor, ki se je sestal 4. decembra 2020, ni mogel doseči dogovora o skupnem besedilu v 21-dnevnem spravnem obdobju iz člena 314(5) PDEU, saj do konca tega spravnega obdobja še ni bilo prave jasnosti glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027;

2.  opozarja, da je spravni odbor dosegel skupni dogovor o vsebini proračuna 2021 na podlagi osnutka elementov skupnih sklepov št. 4, ki ga je Komisija predstavila 4. decembra 2020, in pozval Komisijo, naj predloži drugi predlog proračuna za leto 2021, ki bo odražal skupni dogovor, takoj ko bo dovolj zagotovil, da bo mogoča skladnost s členom 312(1) PDEU; ugotavlja, da osnutek elementov skupnih sklepov št. 4 vključuje pet izjav, med drugim o boju proti revščini otrok v okviru Evropskega socialnega sklada plus in o obvladovanju posledic krize zaradi COVID-19 za najbolj prizadete sektorje, kot so turizem ter mala in srednja podjetja, in ljudi;

3.  ugotavlja, da so bili izpolnjeni pogoji, ki jih je postavil spravni odbor, in da drugi predlog splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2021, kot ga je predstavila Komisija, ustreza skupnemu dogovoru; ugotavlja, da je skupna raven odobritev za prevzem obveznosti v proračunu 2021 določena na 164 251,5 milijona EUR in da ostaja 778,8 milijona EUR razlike do zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti v večletnem finančnem okviru za leto 2021;

4.  pozdravlja, da povečanje za 185 milijonov EUR nad ravni iz prvega predloga proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2020, ki je bilo doseženo med spravnimi pogajanji, ustreza glavnim političnim prednostnim nalogam Parlamenta; ugotavlja, da povečanje vključuje 60,3 milijona EUR za instrument za povezovanje Evrope – promet, 42 milijonov EUR za program LIFE, 25,7 milijona EUR za program za digitalno Evropo, 6,6 milijona EUR za program za pravice in vrednote (od tega 4,8 milijona EUR za program Daphne), 2,7 milijona EUR za program za pravosodje, 25 milijonov EUR za humanitarno pomoč (kot del povečanja za 500 milijonov EUR v obdobju 2021–2027, o katerem je bil dosežen dogovor v večletnem finančnem okviru), 10,2 milijona EUR za agencijo UNRWA v okviru instrumenta za sosedstvo ter mednarodno sodelovanje in razvoj (NDICI) ter 7,3 milijona EUR za Evropsko javno tožilstvo, zlasti za kadrovske okrepitve; ugotavlja tudi, da je dopolnilno pismo št. 1/2020 že vključevalo povečanje sredstev za programe Obzorje Evropa, Erasmus+ in EU4Health, da bi se upošteval izid pogajanj o večletnem finančnem okviru;

5.  ugotavlja, da je skupna raven odobritev plačil v proračunu 2021 določena na 166 060,5 milijona EUR in da ostaja 2 001,4 milijona EUR razlike do zgornje meje odobritev plačil v večletnem finančnem okviru za leto 2021; pozdravlja, da se je skupna raven odobritev plačil, dogovorjena za leto 2021, v primerjavi s proračunom 2020 povečala za 1,2 %; poudarja, kako pomembna je skupna izjava o odobritvah plačil, v kateri se Parlament in Svet zavežeta, da bosta za utemeljene potrebe pravočasno sprejela potrebne sklepe;

6.  pozdravlja, da je v skladu s členom 15(3) finančne uredbe in skupno izjavo o izvajanju tega odstavka, o kateri sta se dogovorila Evropski parlament in Svet, spravni odbor prvič dosegel dogovor, da se 20 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti ponovno da na voljo v proračunskih vrsticah za raziskave; vztraja, da je treba v večletnem finančnem okviru v celoti izvajati člen 15(3) finančne uredbe, da bi dosegli dogovorjenih 500 milijonov EUR;

7.  opozarja, da je dal spravni odbor jasno vedeti, da zmanjšanje za 61 milijonov EUR za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) v letu 2021 ne vpliva na skupno povečanje v višini 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2018), o katerem je bil politični dogovor dosežen v pogajanjih o večletnem finančnem okviru, in da se bo to zmanjšanje nadoknadilo v poznejših letih v skladu z dogovorom o večletnem finančnem okviru;

8.  pozdravlja, da je Parlamentu uspelo z zagovorom bolj diferencirane proračunske nomenklature v primerjavi s tisto, ki jo je Komisija predlagala v prvem predlogu proračuna, in sicer v zvezi z instrumentom za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, programom Erasmus+, programom za pravice in vrednote ter socialnim dialogom; meni, da bodo te spremembe Parlamentu in Svetu omogočile boljše izvajanje njune vloge odločanja v letnem proračunskem postopku in nadzora nad izvrševanjem proračuna; vseeno obžaluje, da Svet in Komisija v spravnem postopku nista mogla pristati na podrobnejšo nomenklaturo, kot jo je predlagal Parlament, zlasti za Sklad za migracije in azil ter za instrument za upravljanje meja in vizume, pa tudi za instrument za predpristopno pomoč, in za večjo diferenciacijo za instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, zlasti za element sosedstva;

9.  ugotavlja, da je skupna raven odobritev za Parlament v proračunu 2021 postavljena na 2 063 milijonov EUR;

10.  pozdravlja, da je bilo na novo oblikovanih skupno 75 delovnih mest in da so bile ustrezno povečane odobritve za Sodišče Evropske unije, Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), Evropski odbor regij (OR), Evropskega varuha človekovih pravic in Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), da se jim zagotovi dovolj sredstev in osebja, da bodo lahko kar najbolje opravljali svoje naloge in delovali optimalno;

11.  pozdravlja povečanje sredstev za 590 854 EUR v proračunski vrstici za tolmačenje za EESO in povečanje sredstev za 564 796 EUR v proračunskih vrsticah za tehnično opremo in naprave OR ter za komunikacijske dejavnosti tretjih strani in političnih skupin;

12.  pozdravlja predlog Komisije, da se povečajo sredstva za ESZD v proračunu za leto 2021 zaradi novih odgovornosti pri upravljanju evropskega mirovnega instrumenta in za boljše delovanje konzularnih storitev; pozdravlja prerazporeditev osebja Komisije iz upravnih oddelkov delegacij Unije v ESZD, ki nima proračunskih posledic, da se poenostavijo in racionalizirajo upravni in finančni tokovi ter omogoči učinkovito in samostojno upravljanje osebja; pozdravlja povečanje sredstev za 1 milijon EUR za boj proti dezinformacijam v proračunski vrstici za zmogljivosti strateškega komuniciranja;

13.  se strinja, da je 10-odstotno zmanjšanje sredstev v vrsticah, namenjenih misijam, upravičeno zaradi zdravstvene in gospodarske krize, ki je posledica izbruha COVID-19;

14.  odobri stališče Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 ter skupne izjave, priložene tej resoluciji;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA: IZJAVA SPRAVNEGA ODBORA

1.  Spravni odbor iz člena 314(5) PDEU je na seji 4. decembra 2020 obravnaval predlog splošnega proračuna za leto 2021, ki ga je predstavila Komisija (COM(2020)0300), in dopolnilno pismo št. 1 k predlogu splošnega proračuna 2021 (COM(2020)0748).

2.  Na tej seji je spravni odbor dosegel skupno razumevanje o vsebini proračuna za leto 2021 na podlagi osnutka elementov skupnih sklepov št. 4, ki ga je Komisija predložila 4. decembra 2020.

3.  Opozarja na člen 312(1) PDEU, v skladu s katerim mora biti „letni proračun Unije skladen z večletnim finančnim okvirom“, in da spravni odbor glede na okoliščine v zvezi z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027 ne more doseči dogovora o skupnem besedilu v 21-dnevnem spravnem obdobju, kot je določeno v členu 314(5) PDEU.

4.  Komisija je bila zato pozvana, naj v skladu s členom 314(8) PDEU predloži nov predlog proračuna za leto 2021 ob upoštevanju skupnega razumevanja, ki ga je dosegel spravni odbor, takoj ko bo v zadostni meri zagotovljeno, da bo mogoče ravnati v skladu s členom 312(1) PDEU, da bi Evropskemu parlamentu in Svetu omogočili hitro obravnavo tega novega predloga proračuna za leto 2021 na tej podlagi.

PRILOGA: Proračun 2021 – Elementi za skupne sklepe

Ti skupni sklepi vključujejo naslednja poglavja:

1.  Proračun 2021

2.  Proračun 2020 – predlog spremembe proračuna št. 10/2020

3.  Izjave

Kratek pregled

A.  Proračun 2021

V skladu z elementi za skupne sklepe:

–  splošna raven odobritev za prevzem obveznosti v proračunu 2021 znaša 164.251,5 milijona EUR. Pri tem ostane skupna razlika do zgornjih mej večletnega finančnega okvira za leto 2021 v znesku 778,8 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti.

–  Skupna raven odobritev plačil v proračunu 2021 znaša 166.060,5 milijona EUR. Pri tem ostane skupna razlika do zgornjih mej večletnega finančnega okvira za leto 2021 v znesku 2001,4 milijona EUR v odobritvah plačil.

–  Instrument prilagodljivosti za leto 2021 se uporabi pri odobritvah za prevzem obveznosti v znesku 76,4 milijona EUR za razdelek 2b Odpornost in vrednote.

Komisija ocenjuje, da odobritve plačil za leto 2021, povezane z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letih 2018, 2019, 2020 in 2021, znašajo 628,5 milijona EUR. Predvideni razpored plačil povezanih neporavnanih zneskov za ta leta je podrobno prikazan v naslednji razpredelnici:

Instrument prilagodljivosti – porazdelitev plačil

Leto uporabe

2 021

2 022

2 023

2 024

Skupaj

2018

34,2

0,0

0,0

0,0

34,2

2019

135,2

140,9

82,2

0,0

358,4

2020

413,7

66,2

39,9

0,0

519,8

2021

45,4

13,0

10,3

7,6

76,4

Skupaj

628,5

220,1

132,5

7,6

988,7

B.  Proračun 2020

Predlog spremembe proračuna št. 10/2020 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

1.  Proračun 2021

1.1.  „Zaprte“ vrstice

Če v teh sklepih ni navedeno drugače, so vse proračunske vrstice, ki jih ni spremenil niti Svet niti Parlament, in tiste, za katere je Parlament med obravnavo sprejel spremembe Sveta, potrjene, kot je navedeno v predlogu Komisije glede predloga proračuna za leto 2021, kakor je bil spremenjen v dopolnilnem pismu št. 1/2021.

Za vse druge proračunske postavke se je spravni odbor strinjal o sklepih v spodnjih razdelkih od 1.2 do 1.7.

1.2.  Horizontalna vprašanja

Decentralizirane agencije

Prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil ter število delovnih mest) za vse decentralizirane agencije se določi na ravni, ki jo je predlagala Komisija v dopolnilnem pismu št. 1/2021, z naslednjimi izjemami:

—  v razdelku 2b:

o Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA, proračunski člen 07 10 04), za katero se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 638.178 EUR.

o Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE, proračunski člen 07 10 05), za katerega se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 971.628 EUR.

o Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust, proračunski člen 07 10 07), za katero se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 500.000 EUR.

o Evropsko javno tožilstvo (EJT, proračunski člen 07 10 08), kateremu se dodeli osem dodatnih delovnih mest (kar pomeni, da se povečanje, predvideno za leto 2022, prenese v leto 2021), raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil pa se poveča za 7.252.790 EUR.

—  v razdelku 4:

o Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex, proračunski člen 11 10 01), za katero se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 61.000.000 EUR.

o Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA, proračunski člen 11 10 02), za katero se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 500.000 EUR.

Izvajalske agencije

Prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil ter številu delovnih mest) za izvajalske agencije bo takšen, kot ga je predlagala Komisija v predlogu proračuna in kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2021.

Komisija bo leta 2021 predstavila predlog spremembe proračuna, da bi strukturo in odobritve prilagodila novim izvajalskim agencijam, ko bodo uradno ustanovljene. Ustrezni izvedbeni sklep Komisije o ustanovitvi novih izvajalskih agencij in sklepi Komisije o prenosu pooblastil nanje naj bi bili sprejeti v začetku leta 2021.

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Na predlog Parlamenta je bil sprejet dogovor o celovitem svežnju 59 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, za katere je namenjenih skupaj 71,8 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti.

Če je pilotni projekt ali pripravljalni ukrep zajet v obstoječi pravni podlagi, lahko Komisija predlaga prerazporeditev odobritev na ustrezno proračunsko vrstico, da omogoči izvajanje ukrepa.

Pri tem svežnju so v celoti upoštevane zgornje meje za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, določene v finančni uredbi.

1.3.  Odhodkovni razdelki v finančnem okviru – odobritve za prevzem obveznosti

Po upoštevanju navedenih sklepov o „zaprtih“ proračunskih vrsticah, agencijah, pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih se je spravni odbor dogovoril o naslednjem:

Razdelek 1 – Enotni trg, inovacije in digitalno

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli:

Proračunska vrstica/Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1.0.221

Instrument za povezovanje Evrope – Promet

1 725 058 000

1 785 393 458

60 335 458

02 03 01

Instrument za povezovanje Evrope – Promet

1 711 996 420

1 772 331 878

60 335 458

1.0.23

Program za digitalno Evropo

1 103 848 000

1 129 576 962

25 728 962

02 04 03

Umetna inteligenca

293 895 160

318 323 274

24 428 114

02 04 04

Znanja in spretnosti

82 290 594

83 591 442

1 300 848

PP/PU

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

35 965 000

 

Skupaj

 

 

122 029 420

Zato se predlaga, da se dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti določi na 20.816,6 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke razdelka 1 v višini 102,4 milijona EUR.

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe(9) se spravni odbor strinja, da bodo odobritve za prevzem obveznosti ponovno na voljo v proračunskih vrsticah za raziskave v skupnem znesku 20 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. Naslednje proračunske vrstice so okrepljene, kot sledi:

 

 

(v EUR)

Proračunske vrstice

Odobritve za prevzem obveznosti

01 02 02 10

Sklop za zdravje

3 400 000

01 02 02 40

Sklop za digitalno področje, industrijo in vesolje

3 400 000

01 02 02 50

Sklop za podnebje, energijo in mobilnost

6 600 000

01 02 02 60

Sklop za hrano, biogospodarstvo, naravne vire, kmetijstvo in okolje

6 600 000

Skupaj

 

20 000 000

Spravni odbor se strinja tudi, da so te odobritve del skupnega zneska do 0,5 milijarde EUR (v cenah iz leta 2018) za obdobje 2021–2027, zadržanega v skupni izjavi, dogovorjeni 10. novembra 2020. Tako za obdobje 2022–2027 ostaja na voljo do 481,2 milijona EUR v cenah iz leta 2018.

Podrazdelek 2a – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021.

Podrazdelek 2b – Odpornost in vrednote

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli.

Spravni odbor se zlasti strinja, da se lahko glede na trenutne razmere na področju obrestnih mer in uspeh nedavnega financiranja programa SURE odobritve za proračunsko vrstico 06 04 01 zmanjšajo za 71,9 milijona EUR, hkrati pa se v celoti ohrani zmožnost financiranja nepovratne komponente instrumenta NextGenerationEU v letu 2021.

Proračunska vrstica/Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

2.2.23

Stroški financiranja Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)

111 461 000

39 591 000

-71 870 000

06 04 01

Instrument Evropske unije za okrevanje – Plačilo periodičnih kuponskih izplačil in odkupa ob zapadlosti

106 461 000

34 591 000

-71 870 000

07 03 01

Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov ter sodelovanja, vključevanja, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja

2 298 294 584

0

-2 298 294 584

07 03 01 01

Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov ter sodelovanja, vključevanja, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja – posredno upravljanje

0

1 755 470 446

1 755 470 446

07 03 01 02

Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov ter sodelovanja, vključevanja, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja – neposredno upravljanje

0

542 824 138

542 824 138

2.2.351

Pravosodje

43 696 000

46 392 538

2 696 538

07 07 01

Spodbujanje pravosodnega sodelovanja

10 646 000

11 319 945

673 945

07 07 02

Podpiranje usposabljanja v pravosodju

17 570 000

18 682 268

1 112 268

07 07 03

Spodbujanje učinkovitega dostopa do pravnega varstva

14 380 000

15 290 325

910 325

2.2.352

Pravice in vrednote

90 624 000

97 179 152

6 555 152

07 06 02

Spodbujanje delovanja in udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije

34 938 000

36 238 848

1 300 848

07 06 03

Daphne

15 690 000

20 444 304

4 754 304

07 06 04

Zaščita in spodbujanje vrednot Unije

0

500 000

500 000

2.2.3 DAG

Decentralizirane agencije

211 135 699

220 498 295

9 362 596

07 10 04

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

23 111 517

23 749 695

638 178

07 10 05

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

7 955 000

8 926 628

971 628

07 10 07

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

42 345 006

42 845 006

500 000

07 10 08

Evropsko javno tožilstvo (EJT)

37 700 000

44 952 790

7 252 790

07 20 04 06

Posebne pristojnosti na področju socialne politike, vključno s socialnim dialogom

49 380 381

28 326 381

-21 054 000

07 20 04 09

Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije

0

21 054 000

21 054 000

PP/PU

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

31 870 000

 

Skupaj

 

 

-21 385 714

Zato se predlaga, da se dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti določi na 4671,4 milijona EUR, pri čemer v podrazdelku 2b ni več razlike do zgornje meje za odhodke ter se uporabi instrument prilagodljivosti v znesku 76,4 milijona EUR.

Razdelek 3 – Naravni viri in okolje

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli:

Proračunska vrstica/Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

3.2.21

Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)

696 491 000

738 505 372

42 014 372

09 02 01

Narava in biotska raznovrstnost

258 642 156

274 720 400

16 078 244

09 02 02

Krožno gospodarstvo in kakovost življenja

168 461 328

178 933 566

10 472 238

09 02 03

Prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic

121 426 944

128 975 334

7 548 390

09 02 04

Čist energetski prehod

127 332 437

135 247 937

7 915 500

PP/PU

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

3 740 000

 

Skupaj

 

 

45 754 372

Posledico dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti znaša 58.568,6 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku znaša 55,4 milijona EUR.

Razdelek 4 – Migracije in upravljanje meja

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli:

Proračunska vrstica/Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

4.0.2 DAG

Decentralizirane agencije

794 770 045

734 270 045

-60 500 000

11 10 01

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

566 949 620

505 949 620

-61 000 000

11 10 02

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

227 820 425

228 320 425

500 000

 

Skupaj

 

 

-60 500 000

Po nedavnem političnem dogovoru z dne 10. novembra 2020 med Evropskim parlamentom in Svetom o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in v pričakovanju odobritve zadevnih besedil se je spravni odbor strinjal, da zmanjšanje za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) v letu 2021 ne vpliva na skupno povečanje v višini 0,5 milijarde EUR (v cenah iz leta 2018), ki je bilo v tem kontekstu politično dogovorjeno. Poleg tega povečanja bo zmanjšanje, predlagano v letu 2021, izravnano v poznejših letih v skladu z dogovorom o večletnem finančnem okviru, pri čemer bodo upoštevana načela dobrega finančnega poslovodenja.

Zato se predlaga, da se raven odobritev za prevzem obveznosti določi na 2278,8 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke razdelka v višini 188,2 milijona EUR.

Razdelek 5 – Varnost in obramba

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021.

Razdelek 6 – Sosedstvo in svet

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli:

Proračunska vrstica/Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

6.0.111

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI)

12 060 779 767

12 070 958 148

10 178 381

15 02 01 10

Južno sosedstvo

1 460 009 385

1 470 187 766

10 178 381

6.0.12

Humanitarna pomoč (HUMA)

1 478 000 000

1 503 000 000

25 000 000

15 03 01

Humanitarna pomoč

1 391 512 450

1 416 512 450

25 000 000

6.0.1 SPEC

Pooblastila

91 394 973

93 023 514

1 628 541

15 20 04 03

Informacijska politika in strateško komuniciranje za zunanje delovanje

41 756 023

43 384 564

1 628 541

PP/PU

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

175 000

 

Skupaj

 

 

36 981 922

Po nedavnem političnem dogovoru z dne 10. novembra 2020 med Evropskim parlamentom in Svetom o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in v pričakovanju odobritve zadevnih besedil, se je spravni odbor strinjal, da je okrepitev humanitarne pomoči del skupnega povečanja v višini 0,5 milijarde EUR (v cenah iz leta 2018), ki je bilo v tem kontekstu politično dogovorjeno.

Glede na to dogovorjena raven obveznosti znaša 16.097,2 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku znaša 149,8 milijona EUR.

Razdelek 7 – Evropska javna uprava

Število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in odobritve, ki jih je Komisija predvidela v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021, je spravni odbor potrdil z naslednjimi izjemami:

—  oddelek Evropskega parlamenta, katerega obravnava je odobrena in dodatno prilagojena, da vključuje (i) učinek revidirane posodobitve plač v skladu z dopolnilnim pismom št. 1/2021 in (ii) prenos dveh delovnih mest iz kadrovskega načrta z Evropskega parlamenta na Evropsko komisijo v podporo delovanju CERT-EU v skladu z dopolnilnim pismom št. 1/2021;

—  oddelek Sveta, katerega obravnava je odobrena in dodatno prilagojena, da vključuje učinek revidirane posodobitve plač v skladu z dopolnilnim pismom št. 1/2021;

—  oddelek Evropskega računskega sodišča, za katerega je dogovorjena tehnična posodobitev po spremembi kadrovskih načrtov po uporabi člena 53(1) finančne uredbe. To je vključevalo preoblikovanje enega stalnega delovnega mesta AST 11, enega stalnega delovnega mesta AST 8, enega stalnega delovnega mesta AST 7, dveh stalnih delovnih mest AST 5, enega stalnega delovnega mesta AST 4 in enega začasnega delovnega mesta AST/SC 3 v tri stalna delovna mesta AD 7 in štiri stalna delovna mesta AD 5, kar pa ni vplivalo na raven odobritev;

—  oddelek Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO), za katerega se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 590.854 EUR;

—  oddelek Evropskega odbora regij (OR), za katerega se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 564.796 EUR;

—  oddelek Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP), za katerega je dogovorjena tehnična posodobitev po spremembi kadrovskih načrtov po uporabi člena 53(1) finančne uredbe. To je vključevalo preoblikovanje enega stalnega delovnega mesta AST 5 v eno stalno delovno mesto AST/SC 6, kar pa ni vplivalo na raven odobritev;

—  oddelek Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), za katero se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 1 milijon EUR, in sicer za zmogljivost strateškega komuniciranja.

Poleg tega se spravni odbor strinja, da se zaradi pandemije COVID-19 raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil, povezanih s službenimi potovanji, za vse institucije, razen Evropskega parlamenta, izjemoma zmanjša za 10 %.

Skupne prilagoditve, zaradi katerih se je razdelek 7 skupno zmanjšal za 8,8 milijona EUR, so podrobno prikazane po oddelkih v naslednjih razpredelnicah:

Oddelek 1 – Evropski parlament

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1 4 0 0

Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine

63 837 727

65 039 727

1 202 000

1 4 0 1

Drugo osebje – Varnost

38 084 545

34 584 545

-3 500 000

2 0 0 0

Najemnine

26 301 000

27 301 000

1 000 000

2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

16 030 000

19 530 000

3 500 000

3 0 2

Sprejemi in reprezentančni stroški

845 500

858 500

13 000

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

2 780 000

2 857 000

77 000

3 2 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

6 629 500

7 491 500

862 000

2 1 2

Pohištvo

5 910 000

4 910 000

-1 000 000

10 1

Varnostna rezerva

4 500 000

2 346 000

-2 154 000

 

Skupaj

 

 

0

Oddelek 2 – Evropski svet in Svet

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1 3 3 1

Stroški službenih potovanj generalnega sekretariata Sveta

3 600 000

3 240 000

-360 000

1 3 3 2

Potni stroški osebja Evropskega sveta

1 650 000

1 485 000

-165 000

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

17 228 000

15 505 000

-1 723 000

2 2 0 1

Razni potni stroški

570 000

513 000

-57 000

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

5 095 000

4 585 500

-509 500

 

Skupaj

 

 

-2 814 500

Oddelek 3 − Komisija

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

20 02 06 01

Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

59 145 000

53 230 000

-5 915 000

20 02 07 01

Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

6 083 000

5 475 000

-608 000

20 03 15 01 - O1 01 03 01

Urad za publikacije – Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

235 000

212 000

-23 000

20 03 15 02 - O2 01 03 01

Evropski urad za izbor osebja – Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

401 000

361 000

-40 000

20 03 16 01 - O3 01 03 01

Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic – Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

153 000

138 000

-15 000

20 03 16 02 - O4 01 03 01

Urad za infrastrukturo in logistiko – Bruselj – Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

138 000

124 000

-14 000

20 03 16 03 - O5 01 03 01

Urad za infrastrukturo in logistiko – Luxembourg – Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

111 000

100 000

-11 000

20 03 17 - O6 01 03 01

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) – Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

1 460 000

1 314 000

-146 000

 

Skupaj

 

 

-6 772 000

Oddelek 4 – Sodišče Evropske unije

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1 6 2

Službena potovanja

450 000

405 000

-45 000

 

Skupaj

 

 

-45 000

Oddelek 5 – Evropsko računsko sodišče

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1 6 2

Službena potovanja

3 320 000

2 988 000

-332 000

 

Skupaj

 

 

-332 000

Oddelek 6 – Evropski ekonomsko-socialni odbor

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1 6 2

Službena potovanja

421 082

378 974

-42 108

2 5 4 8

Konferenčni tolmači

6 735 709

7 326 563

590 854

 

Skupaj

 

 

548 746

Oddelek 7 – Evropski odbor regij

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1 6 2

Službena potovanja

311 461

280 315

-31 146

2 1 4

Tehnične naprave in oprema

1 097 271

1 262 067

164 796

2 5 4 1

Tretje osebe

104 100

304 100

200 000

2 6 4

Komunikacijske dejavnosti političnih skupin OR

195 049

395 049

200 000

 

Skupaj

 

 

533 650

Oddelek 8 – Evropski varuh človekovih pravic

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

3 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

150 000

135 000

-15 000

 

Skupaj

 

 

-15 000

Oddelek 9 – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1 1 2 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi pomožni izdatki

155 000

139 500

-15 500

3 0 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi pomožni izdatki

50 000

45 000

-5 000

3 0 4 8

Izdatki predsednika in podpredsednika Evropskega odbora za varstvo podatkov

59 000

53 100

-5 900

 

Skupaj

 

 

-26 400

Oddelek 10 – Evropska služba za zunanje delovanje

Program/proračunska vrstica

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1 4 0

Službena potovanja

9 132 050

8 229 645

-902 405

2 2 1 4

Zmogljivost strateškega komuniciranja

3 000 000

4 000 000

1 000 000

 

Skupaj

 

 

97 595

Zato se predlaga, da se dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti določi na 10.448,3 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke razdelka 7 v višini 186,7 milijona EUR.

Posebni tematski instrumenti: ESPG, SEAR in rezerva za prilagoditev na brexit

Odobritve za prevzem obveznosti za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ter rezervo za solidarnost in nujno pomoč (SEAR) so določene na ravni, ki jo je Komisija predlagala v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021.

p.m. Rezerva za prilagoditev na brexit bo vključena v spremembo proračuna v začetku leta 2021.

1.4.  Odobritve plačil

Skupni znesek odobritev plačil v proračunu za leto 2021 je tak kot v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

1.  Upoštevana je bila dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti za nediferencirane odhodke, za katere je raven odobritev plačil enaka ravni odobritev za prevzem obveznosti. To vključuje zmanjšanje stroškov financiranja evropskega instrumenta za okrevanje (EURI) za 71,9 milijona EUR in prilagoditev prispevka Unije za decentralizirane agencije. Skupni učinek je zmanjšanje za 123,0 milijona EUR.

2.  Skupne prilagoditve v okviru razdelka 7 predstavljajo skupno zmanjšanje za 8,8 milijona EUR.

3.  Odobritve plačil za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki jih je predlagal Parlament, so določene na 25 % ustreznih odobritev za prevzem obveznosti ali na ravni, ki jo predlaga Parlament, če je ta nižja. V primeru razširitve obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov se uporabi raven odobritev plačil, ki je bila določena v predlogu proračuna, povečana za 25 % ustreznih novih odobritev za prevzem obveznosti, ali raven, ki jo predlaga Parlament, če je ta nižja. Skupni učinek je povečanje za 17,9 milijona EUR.

4.  Prilagoditve v naslednjih proračunskih vrsticah so dogovorjene zaradi razvoja v zvezi z odobritvami za prevzem obveznosti za diferencirane odhodke:

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev plačil (v EUR)

PP 2021 (vključno z DP1)

Proračun 2021

Razlika

1.0.221

Instrument za povezovanje Evrope – Promet

12 067 092

02 03 01

Instrument za povezovanje Evrope – Promet

33 691 420

45 758 512

12 067 092

1.0.23

Program za digitalno Evropo

1 916 490

02 04 03

Umetna inteligenca

21 891 450

23 711 034

1 819 584

02 04 04

Znanja in spretnosti

6 130 200

6 227 106

96 906

2.2.351

Pravosodje

1 078 615

07 07 01

Spodbujanje pravosodnega sodelovanja

4 258 400

4 527 978

269 578

07 07 02

Podpiranje usposabljanja v pravosodju

7 028 000

7 472 907

444 907

07 07 03

Spodbujanje učinkovitega dostopa do pravnega varstva

5 752 000

6 116 130

364 130

2.2.352

Pravice in vrednote

2 089 154

07 06 02

Spodbujanje delovanja in udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije

12 489 000

12 879 258

390 258

07 06 03

Daphne

4 706 910

6 244 139

1 537 229

07 06 04

Zaščita in spodbujanje vrednot Unije

0

161 667

161 667

2.2.3SPEC

Pooblastila

0

07 20 04 06

Posebne pristojnosti na področju socialne politike, vključno s socialnim dialogom

42 886 000

23 234 000

-19 652 000

07 20 04 09

Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije

0

19 652 000

19 652 000

3.2.21

Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)

1 336 954

09 02 01

Narava in biotska raznovrstnost

6 870 000

7 297 067

427 067

09 02 02

Krožno gospodarstvo in kakovost življenja

10 394 052

11 040 188

646 136

09 02 03

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

2 295 581

2 438 284

142 703

09 02 04

Čist energetski prehod

1 947 232

2 068 280

121 048

6.0.111

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI)

10 178 381

15 02 01 10

Južno sosedstvo

143 096 572

153 274 953

10 178 381

6.0.12

Humanitarna pomoč (HUMA)

20 000 000

15 03 01

Humanitarna pomoč

1 800 000 000

1 820 000 000

20 000 000

6.0.1SPEC

Pooblastila

1 318 031

15 20 04 03

Informacijska politika in strateško komuniciranje za zunanje delovanje

33 794 511

35 112 542

1 318 031

 

SKUPAJ

 

 

49 984 716

Skupna raven odobritev plačil znaša 166 060,5 milijona EUR, kar pomeni zmanjšanje za 63,9 milijona EUR v primerjavi s predlogom proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021.

1.5.  Rezerve

Poleg rezerv iz predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2021, ni dodatnih rezerv.

Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za nove programe, za katere se pravna podlaga dokončuje in naj bi bila sprejeta v začetku leta 2021, ne bodo začasno vključene v rezervo.

Spravni odbor se izjemoma strinja, da se zneski za ECDC in EMA zaradi nujnosti potreb, povezanih s pandemijo COVID-19, ne uvrstijo v rezervo.

1.6.  Proračunske opombe

Besedilo proračunskih opomb ustreza predlogu proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2020, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

—  Proračunske vrstice, v katerih so spremembe Evropskega parlamenta potrjene brez sprememb:

Proračunska vrstica

Ime

Poglavje 07 10

Decentralizirane agencije

—  Proračunske vrstice, v katerih so spremembe Evropskega parlamenta potrjene skupaj s spremembo, ki jo je predlagala Komisija v pismu o izvedljivosti:

Proračunska vrstica

Ime

01 02 02 20

Sklop za kulturo, ustvarjalnost in vključujočo družbo

07 02 01

Sklop ESS+ v okviru deljenega upravljanja – Odhodki iz poslovanja

15 03 02

Preprečevanje nesreč, zmanjševanje tveganja nesreč in pripravljenost nanje

—  Proračunske vrstice, za katere so potrjene zadevne proračunske opombe, kot so predlagane v predlogu proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom, z naslednjimi spremembami:

Proračunska vrstica

Ime

Poglavje 02 04

Program za digitalno Evropo

Besedilo se spremeni:

Sočasna okrepitev teh področij bo privedla do cvetočega podatkovnega gospodarstva, spodbudila vključenost in enake možnosti za vse ter zagotovila ustvarjanje vrednosti.

02 04 04

Znanja in spretnosti

Doda se naslednje besedilo:

Program bo zagotovil učinkovito spodbujanje enakih možnosti za vse in vključevanje načela enakosti spolov v svoje ukrepe.

Poglavje 03 02

Program za enotni trg (vključno z MSP)

Besedilo se spremeni:

Podpiral bo tudi udeležbo žensk in prispeval h krepitvi vloge vseh akterjev na enotnem trgu: podjetij, državljanov, vključno s potrošniki, civilne družbe in javnih organov.

03 02 02

Doda se naslednje besedilo:

Program bo zagotovil učinkovito spodbujanje enakih možnosti za vse in vključevanje načela enakosti spolov v svoje ukrepe.

—  V skladu s členom 15(3) finančne uredbe in skupno izjavo o izvajanju člena 15(3), o kateri sta se dogovorila Evropski parlament in Svet, se spravni odbor strinja, da se odobritve za prevzem obveznosti dajo ponovno na voljo v proračunskih vrsticah za raziskave. Proračunske opombe k proračunskim vrsticam 01 02 02 10, 01 02 02 40, 01 02 02 50 in 01 02 02 60 se ustrezno prilagodijo:

Proračunska vrstica

Ime

01 02 02 10

Doda se naslednje besedilo:

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za to proračunsko postavko na voljo 3 400 000 EUR odobritev za prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2019 zaradi celotne ali delne neizvedbe raziskovalnih projektov.

01 02 02 40

Doda se naslednje besedilo:

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za to proračunsko postavko na voljo 3 400 000 EUR

odobritev za prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2019 zaradi celotne ali delne neizvedbe raziskovalnih projektov.

01 02 02 50

Doda se naslednje besedilo:

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za to proračunsko postavko na voljo 6 600 000 EUR odobritev za prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2019 zaradi celotne ali delne neizvedbe raziskovalnih projektov.

01 02 02 60

Doda se naslednje besedilo:

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za to proračunsko postavko na voljo 6 600 000 EUR odobritev za prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2019 zaradi celotne ali delne neizvedbe raziskovalnih projektov.

—  Nove proračunske vrstice, za katere je potrjena zadevna proračunska opomba:

Proračunska vrstica

Ime

07 20 04 09

Doda se naslednje besedilo:

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za informiranje in dejavnosti usposabljanja za organizacije delavcev, vključno s predstavniki organizacij delavcev v državah kandidatkah, ki izhajajo iz dejavnosti Unije v okviru izvajanja socialne razsežnosti Unije.

Ti ukrepi bi morali organizacijam delavcev pomagati premagovati glavne izzive za evropsko zaposlovanje in socialno politiko, kakor je določeno v strategiji Evropa 2020 ter v pobudah Unije za odpravljanje posledic gospodarske krize.

Posebna pozornost bo namenjena usposabljanju o izzivih na delovnem mestu, povezanih z vprašanjem spola.

07 06 04

Doda se naslednje besedilo:

Te odobritve so namenjene predvsem zaščiti in spodbujanju pravic ter ozaveščanju o njih z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki so na lokalni, regionalni in nadnacionalni ravni dejavne pri spodbujanju in ohranjanju teh pravic, s čimer se krepita tudi zaščita in spodbujanje vrednot Unije in spoštovanje pravne države ter prispeva k oblikovanju bolj demokratične Unije, demokratičnemu dialogu, preglednosti in dobremu upravljanju.

Navedeni posebni cilj se bo uresničeval zlasti s podpiranjem organizacij civilne družbe in neprofitnih deležnikov, dejavnih na področjih programa, da bi se povečala njihova sposobnost odzivanja in opravljanja dejavnosti zagovorništva za spodbujanje pravic ter da bi vsem državljanom zagotovili ustrezen dostop do njihovih storitev, svetovanja in podpornih dejavnosti.

—  Nove proračunske vrstice, ki izhajajo iz razdelitve vrstice 07 03 01 na dve ločeni vrstici in za katere je potrjena zadevna proračunska opomba:

Proračunska vrstica

Ime

07 03 01

Obstoječe besedilo se črta

07 03 01 01

Doda se naslednje besedilo:

Te odobritve so namenjene kritju področja izobraževanja in usposabljanja programa Erasmus+ v okviru posrednega upravljanja. Podprti so trije ključni ukrepi in ukrepi Jean Monnet.

Ključni ukrep 1: učna mobilnost

Na področju izobraževanja in usposabljanja program podpira naslednje ukrepe: (a) mobilnost visokošolskih študentov in osebja; (b) mobilnost dijakov in osebja poklicnega izobraževanja in usposabljanja; (c) mobilnost učencev oz. dijakov in osebja v šolah; (d) mobilnost osebja v izobraževanju odraslih; (e) priložnosti za učenje jezikov, vključno s tistimi, ki podpirajo aktivnosti mobilnosti.

Ključni ukrep 2: sodelovanje med organizacijami in institucijami

Na področju izobraževanja in usposabljanja program podpira naslednje ukrepe: (a) partnerstva za sodelovanje in izmenjavo praks, vključno z manjšimi partnerstvi, za spodbujanje širšega in bolj vključujočega dostopa do programa; (b) partnerstva za odličnost, zlasti evropske univerze, centre poklicne odličnosti in skupne magistrske študije; (c) partnerstva za inovacije za krepitev inovacijske zmogljivosti Evrope; (d) spletne platforme in orodja za virtualno sodelovanje, vključno s podpornimi storitvami za eTwinning in elektronsko platformo za izobraževanje odraslih v Evropi.

Ključni ukrep 3: podpora razvoju politik in sodelovanju

Na področju izobraževanja in usposabljanja program podpira naslednje ukrepe:

(a)  pripravo in izvajanje splošnih in sektorskih programov politik Unije na področju izobraževanja in usposabljanja, tudi s podporo mreže Eurydice ali aktivnosti drugih ustreznih organizacij; (b) krepitev orodij in ukrepov Unije, ki spodbujajo kakovost, preglednost ter priznavanje kompetenc, spretnosti in kvalifikacij; (c) dialog o politikah in sodelovanje s ključnimi deležniki, med drugim z mrežami na ravni Unije, evropskimi nevladnimi organizacijami in mednarodnimi organizacijami na področju izobraževanja in usposabljanja; (d) ukrepe, ki prispevajo h kakovostnemu in vključujočemu izvajanju programa; (e) sodelovanje z drugimi instrumenti Unije in podporo drugim politikam Unije; (f) aktivnosti razširjanja informacij in ozaveščanja o rezultatih in prednostnih nalogah evropske politike ter o programu.

Ukrepi Jean Monnet

Program podpira poučevanje, učenje, raziskave in razprave o evropskem povezovanju z naslednjimi ukrepi: (a) ukrepom Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja; (b) ukrepom Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja; (c) podporo naslednjim institucijam, ki uresničujejo cilje evropskega pomena: Evropskemu univerzitetnemu inštitutu v Firencah, vključno z njegovo Šolo za nadnacionalno upravljanje, Evropski akademiji (College of Europe v Bruggeju in Natolinu), Evropskemu inštitutu za javno upravo v Maastrichtu, Akademiji za evropsko pravo v Trierju, Evropski agenciji za vključujoče izobraževanje oseb s posebnimi potrebami v Odenseju in Mednarodnemu centru za evropsko usposabljanje v Nici.

07 03 01 02

Doda se naslednje besedilo:

Te odobritve so namenjene kritju področja izobraževanja in usposabljanja programa Erasmus+ v okviru neposrednega upravljanja. Podprti so trije ključni ukrepi in ukrepi Jean Monnet.

Ključni ukrep 1: učna mobilnost

Na področju izobraževanja in usposabljanja program podpira naslednje ukrepe: (a) mobilnost visokošolskih študentov in osebja; (b) mobilnost dijakov in osebja poklicnega izobraževanja in usposabljanja; (c) mobilnost učencev oz. dijakov in osebja v šolah; (d) mobilnost osebja v izobraževanju odraslih; (e) priložnosti za učenje jezikov, vključno s tistimi, ki podpirajo aktivnosti mobilnosti.

Ključni ukrep 2: sodelovanje med organizacijami in institucijami

Na področju izobraževanja in usposabljanja program podpira naslednje ukrepe: (a) partnerstva za sodelovanje in izmenjavo praks, vključno z manjšimi partnerstvi, za spodbujanje širšega in bolj vključujočega dostopa do programa; (b) partnerstva za odličnost, zlasti evropske univerze, centre poklicne odličnosti in skupne magistrske študije; (c) partnerstva za inovacije za krepitev inovacijske zmogljivosti Evrope; (d) spletne platforme in orodja za virtualno sodelovanje, vključno s podpornimi storitvami za eTwinning in elektronsko platformo za izobraževanje odraslih v Evropi.

Ključni ukrep 3: podpora razvoju politik in sodelovanju

Na področju izobraževanja in usposabljanja program podpira naslednje ukrepe:

(a)  pripravo in izvajanje splošnih in sektorskih programov politik Unije na področju izobraževanja in usposabljanja, tudi s podporo mreže Eurydice ali aktivnosti drugih ustreznih organizacij; (b) krepitev orodij in ukrepov Unije, ki spodbujajo kakovost, preglednost ter priznavanje kompetenc, spretnosti in kvalifikacij; (c) dialog o politikah in sodelovanje s ključnimi deležniki, med drugim z mrežami na ravni Unije, evropskimi nevladnimi organizacijami in mednarodnimi organizacijami na področju izobraževanja in usposabljanja; (d) ukrepe, ki prispevajo h kakovostnemu in vključujočemu izvajanju programa; (e) sodelovanje z drugimi instrumenti Unije in podporo drugim politikam Unije; (f) aktivnosti razširjanja informacij in ozaveščanja o rezultatih in prednostnih nalogah evropske politike ter o programu.

Ukrepi Jean Monnet

Program podpira poučevanje, učenje, raziskave in razprave o evropskem povezovanju z naslednjimi ukrepi: (a) ukrepom Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja; (b) ukrepom Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja; (c) podporo naslednjim institucijam, ki uresničujejo cilje evropskega pomena: Evropskemu univerzitetnemu inštitutu v Firencah, vključno z njegovo Šolo za nadnacionalno upravljanje, Evropski akademiji (College of Europe v Bruggeju in Natolinu), Evropskemu inštitutu za javno upravo v Maastrichtu, Akademiji za evropsko pravo v Trierju, Evropski agenciji za vključujoče izobraževanje oseb s posebnimi potrebami v Odenseju in Mednarodnemu centru za evropsko usposabljanje v Nici.

Pri tem se razume, da spremembe, ki jih je vnesel Evropski parlament ali Svet, ne morejo spremeniti ali razširiti področja uporabe obstoječe pravne podlage ali posegati v upravno samostojnost institucij ter da se lahko ukrep krije iz razpoložljivih sredstev.

1.7.  Proračunska nomenklatura

Proračunska nomenklatura, ki jo Komisija predlaga v predlogu proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2020, je dogovorjena, in sicer z vključitvijo novih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov (razen novega pripravljalnega ukrepa PA 01 21 01, za katerega se s tem povezane odobritve dodajo obstoječemu pripravljalnemu ukrepu PA 01 20 01). Poleg tega se je spravni odbor dogovoril o naslednjih prilagoditvah:

—  Dve dodatni vrstici:

Proračunska vrstica

Podrazdelek / CATPOL

Ime

07 20 04 09

2b / 2.2.3SPEC

Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije

07 06 04

2b / 2.2.352

Zaščita in spodbujanje vrednot Unije

—  Proračunska vrstica 07 03 01 „Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov ter sodelovanja, vključevanja, odličnosti, ustvarjalnosti in inovacij na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja“ se razdeli na ločeni vrstici, kar pa ne vpliva na raven odobritev:

Proračunska vrstica / Program

Ime

Odobritve (v EUR)

Obveznost

Plačilo

07 03 01

Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov ter sodelovanja, vključevanja, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja

 

 

07 03 01 01

Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov ter sodelovanja, vključevanja, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja – posredno upravljanje

1 755 470 446

1 468 151 286

07 03 01 02

Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov ter sodelovanja, vključevanja, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja – neposredno upravljanje

542 824 138

295 331 144

2.  Proračun 2020

Predlog spremembe proračuna št. 10/2020 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

3.  Izjave

3.1.  Enostranska izjava Evropske komisije o boju proti revščini otrok v okviru Evropskega socialnega sklada plus

Boj proti revščini otrok bo postal še pomembnejši, zlasti glede na sedanjo krizo zaradi COVID-19, zato mu je treba nameniti dovolj sredstev. V revidiranem predlogu o Evropskem socialnem skladu plus (COM(2020)0447) je boju proti revščini otrok namenjena posebna tematska osredotočenost. V skladu z njim bo vsaka država članica dodelila najmanj 5 % svojih sredstev iz ESS+ v okviru deljenega upravljanja za podporo ciljno usmerjenim ukrepom in strukturnim reformam za boj proti revščini otrok (člen 7(3)a). Glede na trenutno predvidene nacionalne dodelitve to pomeni skoraj 5 milijard EUR v tekočih cenah za programsko obdobje 2021–2027.

3.2.  Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvah plačil

Svet in Evropski parlament pozivata Komisijo, naj tudi v letu 2021 pozorno in dejavno spremlja izvajanje programov za obdobje 2014–2020 (zlasti kar zadeva podrazdelek 2a in razvoj podeželja). V ta namen jo pozivata, naj pravočasno predstavi posodobljene podatke o stanju in ocenah v zvezi z odobritvami plačil za leto 2021. Če podatki pokažejo, da odobritve, vnesene v proračun za leto 2021, ne zadostujejo za kritje potreb, jo pozivata, naj čim prej predstavi ustrezno rešitev, med drugim predlog spremembe proračuna, da bi Evropskemu parlamentu in Svetu omogočila, da za upravičene potrebe pravočasno sprejmeta vse morebitne nujne odločitve. Če je ustrezno, bosta Svet in Evropski parlament upoštevala nujnost zadeve in rok osmih tednov za sprejetje odločitve po potrebi skrajšala. Enako velja tudi, če bi podatki pokazali, da so odobritve, vnesene v proračun za leto 2021, višje od potrebnih.

3.3.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o obvladovanju posledic krize zaradi COVID-19

Da bi se v najboljšem interesu EU spopadli s posledicami izredne krize zaradi COVID-19, se Evropski parlament, Svet in Komisija zavezujejo, da bodo sprejeli potrebne ukrepe, da bi hitro izkoristili vse možnosti nove generacije programov EU, pri čemer bodo posebno pozornost namenili gospodarskim sektorjem, ki jih je kriza najbolj prizadela, med drugim turizmu in MSP, ter ljudem, ki jih je kriza najbolj prizadela, kot so otroci in mladi.

3.4.  Enostranska izjava Komisije o upravljanju decentraliziranih agencij

Komisija ima velik interes, da zagotovi, da decentralizirane agencije EU uresničujejo svoj mandat, vključno s krepitvijo in racionalizacijo njihovega upravljanja, pa tudi s podpiranjem usklajenega načrtovanja in poročanja vseh decentraliziranih agencij. Komisija meni, da bi posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 22/2020 in odgovori nanj lahko bili podlaga za skupno nadaljnje ukrepanje, ki ga bosta morala podpreti Svet in Parlament.

3.5.  Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o rezervi za prilagoditev na brexit

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj brez odlašanja predloži predlog za ustrezen instrument, potreben za operacionalizacijo rezerve za prilagoditev na brexit, da bi zagotovili, da bo v proračunskem letu 2021 lahko za uporabo na voljo zadosten znesek odobritev. Evropski parlament in Svet bosta med razpravami upoštevala nujnost zadeve.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj predloži predlog spremembe proračuna, kakor hitro bo mogoče, da bodo na voljo potrebne odobritve za proračunsko leto 2021. Evropski parlament in Svet bosta predlog spremembe proračuna obravnavala brez odlašanja.

(1) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
(2) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(3) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(4) https://www.ipcc.ch/sr15/
(5) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0015.
(6) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0166.
(7) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0123.
(8) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0302.
(9) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).


Osnovna povezljivost cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
PDF 130kWORD 44k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotovitev osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (COM(2020)0826 – C9-0399/2020 – 2020/0362(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0826),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0399/2020),

—  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

—  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

—  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 16. decembra 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 18. decembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotovitev osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja, določenega v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

P9_TC1-COD(2020)0362


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2020/2224.)


Letalska povezljivost po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
PDF 130kWORD 44k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotovitev osnovne letalske povezljivosti po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (COM(2020)0827 – C9-0398/2020 – 2020/0363(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0827),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0398/2020),

—  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

—  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

—  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 16. decembra 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 18. decembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti po koncu prehodnega obdobja, določenega v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

P9_TC1-COD(2020)0363


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2020/2225.)


Varnost v letalstvu ob koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
PDF 130kWORD 44k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi s koncem prehodnega obdobja, navedenega v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (COM(2020)0828 – C9-0397/2020 – 2020/0364(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0828),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0397/2020),

—  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

—  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

—  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 16. decembra 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 18. decembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi s koncem prehodnega obdobja, določenega v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

P9_TC1-COD(2020)0364


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2020/2226.)


Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I
PDF 129kWORD 44k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije (COM(2020)0830 – C9-0396/2020 – 2020/0366(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0830),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0396/2020),

—  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

—  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. decembra 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 18. decembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

P9_TC1-COD(2020)0366


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2020/2227.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov