Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0205(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0268/2020

Indgivne tekster :

A9-0268/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0001

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 41k
Tirsdag den 19. januar 2021 - Bruxelles
Overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af dens materielle og geografiske anvendelsesområde ***
P9_TA(2021)0001A9-0268/2020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2021 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ændringerne af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst (11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11487/2020),

–  der henviser til udkast til afgørelse truffet af de kontraherende parter i overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer om udvidelsen af overenskomstens anvendelsesområde med henblik på samarbejde om overvågning i henseende til kravene i bilag VI til MARPOL-konventionen (11490/2020),

–  der henviser til udkast til afgørelse truffet af de kontraherende parter i overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af overenskomsten (11493/2020),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, stk. 1, artikel 196, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0351/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9‑0268/2020),

1.  godkender indgåelsen af ændringerne af overenskomsten;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til regeringerne og parlamenterne i de andre stater, der er kontraherende parter i overenskomsten.

Seneste opdatering: 22. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik