Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0205(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0268/2020

Teksty złożone :

A9-0268/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0001

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 41k
Wtorek, 19 stycznia 2021 r. - Bruksela
Umowa o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi („umowa z Bonn”): rozszerzenie jej przedmiotowego i geograficznego zakresu stosowania ***
P9_TA(2021)0001A9-0268/2020

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia zmian do Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (Umowa z Bonn) w odniesieniu do rozszerzenia zakresu stosowania tej Umowy i przystąpienia do niej Królestwa Hiszpanii (11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11487/2020),

–  uwzględniając projekt decyzji Umawiających się Stron Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania Umowy w celu współpracy w zakresie nadzoru w odniesieniu do wymogów załącznika VI do konwencji MARPOL (11490/2020),

–  uwzględniając projekt decyzji Umawiających się Stron Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi w sprawie przystąpienia do Umowy Królestwa Hiszpanii (11493/2020),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 ust. 1, art. 196 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9‑0351/2020),

–  uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0268/2020),

1.  wyraża zgodę na zawarcie zmian do Umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Umawiających się Stron Umowy.

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności