Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0205(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0268/2020

Texte depuse :

A9-0268/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0001

Texte adoptate
PDF 117kWORD 41k
Marţi, 19 ianuarie 2021 - Bruxelles
Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn): extinderea domeniului său de aplicare material și geografic ***
P9_TA(2021)0001A9-0268/2020

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 ianuarie 2021 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea amendamentelor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea Regatului Spaniei la acordul respectiv (11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11487/2020),

–  având în vedere proiectul de decizie a părților contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase referitoare la extinderea domeniului de aplicare al acordului în vederea cooperării în materie de supraveghere în ceea ce privește cerințele anexei VI la Convenția MARPOL (11490/2020),

–  având în vedere proiectul de decizie a părților contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase privind aderarea Regatului Spaniei la acord (11493/2020),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 alineatul (1), articolul 196 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0351/2020),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0268/2020),

1.  își dă aprobarea cu privire la încheierea amendamentelor la acord;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale părților contractante la acord.

Ultima actualizare: 22 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate