Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0205(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0268/2020

Predkladané texty :

A9-0268/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0001

Prijaté texty
PDF 122kWORD 41k
Utorok, 19. januára 2021 - Brusel
Dohoda o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda): rozšírenie jej vecného a geografického rozsahu pôsobnosti ***
P9_TA(2021)0001A9-0268/2020

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2021 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmien Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda), pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej dohody a pristúpenie Španielskeho kráľovstva k uvedenej dohode (11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11487/2020),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia zmluvných strán Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami o rozšírení rozsahu pôsobnosti dohody s cieľom spolupráce v oblasti dozoru, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v prílohe VI k dohovoru MARPOL (11490/2020),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia zmluvných strán Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami o pristúpení Španielskeho kráľovstva k dohode (11493/2020),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1, článkom 196 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0351/2020),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0268/2020),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím zmien dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a zmluvných strán dohody.

Posledná úprava: 22. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia