Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0154(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0227/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0227/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0002

Elfogadott szövegek
PDF 130kWORD 51k
2021. január 19., Kedd - Brüsszel
Egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése ***I
P9_TA(2021)0002A9-0227/2020
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2021. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0337),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9‑0209/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2020. szeptember 18-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. október 29-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2020. december 9-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0227/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 366., 2020.10.30., 4. o.
(2) HL C 10., 2021.1.11., 35. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. január 19-én került elfogadásra az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2020)0154

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/168 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2021. április 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat