Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0103(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0173/2020

Predkladané texty :

A9-0173/2020

Rozpravy :

PV 18/01/2021 - 21
CRE 18/01/2021 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0003

Prijaté texty
PDF 129kWORD 49k
Utorok, 19. januára 2021 - Brusel
Nástroj technickej podpory ***I
P9_TA(2021)0003A9-0173/2020
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0409),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 ods. 3 a článok 197 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0148/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júla 2020(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 14. októbra 2020(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorskými výbormi podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. decembra 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0173/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 364, 28.10.2020, s. 132.
(2) Ú. v. EÚ C 440, 18.12.2020, s. 160.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. januára 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory
P9_TC1-COD(2020)0103

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2021/240.)

Posledná úprava: 22. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia