Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2206(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0266/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0266/2020

Συζήτηση :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2021 - 3
PV 20/01/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0012

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 242kWORD 82k
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020
P9_TA(2021)0012A9-0266/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020 (2020/2206(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του 1975, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) για την πολιτική λογοδοσία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030», της 25ης Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι των εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων της 22ας Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη έκθεση της ομάδας περιφερειακών και διεθνών διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη με τίτλο «Yemen: A Pandemic of Impunity in a Tortured Land» (Υεμένη: πανδημία ατιμωρησίας σε μια βασανισμένη γη) που καλύπτει την περίοδο από τον Ιούλιο 2019 έως τον Ιούνιο 2020,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, της 28ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 8ης Απριλίου 2020, σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο (JOIN(2020)0011),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με το πεδίο αρμοδιότητας και την εντολή για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1325(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες και την ειρήνη και την ασφάλεια (WPS),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 10ης Ιουνίου 2020, με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για την COVID-19 – Αγώνας για τη σωστή παρουσίαση των γεγονότων» (JOIN(2020)0008),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα της 17ης Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 με τίτλο «Έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2020 – Χάραξη της πορείας προς μια πιο ανθεκτική Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2019, της 15ης Ιουλίου 2019, της 14ης Οκτωβρίου 2019 και της 12ης Δεκεμβρίου 2019, τη δήλωση των υπουργών εξωτερικών της ΕΕ, της 15ης Μαΐου 2020, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, της 17ης Οκτωβρίου 2019 και της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την βορειοανατολική Συρία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2020 με τίτλο «Στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση της COVID-19 και την ανάκαμψη μετά την πανδημία - Συμβολή της Επιτροπής ενόψει της συνόδου των ηγετών ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στις 6 Μαΐου 2020» (COM(2020)0315),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0266/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καθήκον και ευθύνη να ασκεί δημοκρατική εποπτεία επί της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), και ότι θα πρέπει να λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες με διαφανή και έγκαιρο τρόπο, καθώς και αποτελεσματικά μέσα για την πλήρη εκπλήρωση αυτού του ρόλου, μεταξύ άλλων όσον αφορά όλα τα βιομηχανικά προγράμματα στον τομέα της άμυνας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ επιδιώκει να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα, προάγοντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κατάσταση επιθετικού γεωπολιτικού ανταγωνισμού που απαιτεί γρήγορους και κατάλληλους μηχανισμούς και ικανότητες απόκρισης σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για ισχυρότερη, περισσότερο φιλόδοξη, αξιόπιστη και ενιαία κοινή εξωτερική πολιτική έχει καταστεί επιτακτική, καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλαπλές γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα όλα τα κράτη μέλη της και τους πολίτες της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας λόγω της έλλειψης ενότητας μεταξύ των κρατών μελών της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν είναι ικανό να χειριστεί μόνο του οποιαδήποτε από τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη και αποτελεσματική ΚΕΠΠΑ πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και βελτιωμένους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και οι θεμελιώδεις ελευθερίες έχουν επιδεινωθεί σε πολλά μέρη του κόσμου, και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο από τρίτες χώρες έχουν αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να αυξηθεί η πολυμερής συνεργασία σύμφωνα με τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, έχουν γίνει πιο έντονες οι απομονωτικές, μονομερείς και κατά της παγκοσμιοποίσης τάσεις, καθώς και οι συστημικές αντιπαλότητες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκλήσεις όπως η αναζωπύρωση του λαϊκισμού και του αυταρχισμού, μια αυξανόμενη απροθυμία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, οι επιθέσεις κατά της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της πολυμέρειας, σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ο οποίος έχει μετατραπεί σε αντιπαλότητα, ιδίως μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, συνιστούν πραγματική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια και τις αξίες, τα συμφέροντα και την επιρροή της ΕΕ, η οποία κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να πληγεί σοβαρά από τον εν λόγω ανταγωνισμό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) αποτελεί βασικό μέσο όσον αφορά τις γειτονικές χώρες στα ανατολικά και νότια σύνορα της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια και η αδυναμία προβλεψιμότητας στα σύνορα της Ένωσης και στην άμεση γειτονία της αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημίας θα επηρεάσουν σημαντικά τα υφιστάμενα επίπεδα φτώχειας και ανισότητας παγκοσμίως και ενδέχεται, συνεπώς, να οδηγήσουν σε βαθιά κοινωνική αναταραχή και μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες, με αποτέλεσμα να αποτελέσουν νέο στοιχείο αστάθειας σε πολλές χώρες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις απειλές που έχουν ανακύψει κατά τα προηγούμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων των απειλών στον κυβερνοχώρο, της κλιματικής αλλαγής και των πανδημιών, έχουν πλέον καταστεί πραγματικότητα, με όλο και σοβαρότερες επιπτώσεις σε διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ζωής, καθώς και στις αναπτυξιακές ευκαιρίες, στην παγκόσμια γεωπολιτική τάξη και σταθερότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η αξιοποίηση παγκόσμιων ναυτιλιακών πληροφοριών προκειμένου να διασφαλίζεται η στρατηγική παρακολούθηση, να καθίσταται δυνατή η ανάλυση κινδύνων καθώς και η έγκαιρη προειδοποίηση προς όφελος της ΕΕ και των κρατών μελών και να ενισχύεται η υποστήριξη πληροφοριών στο πλαίσιο πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων θαλάσσιας ασφάλειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει την τρωτότητα της ΕΕ έναντι αυταρχικών καθεστώτων, την ευθραυστότητα των παραδοσιακών εξωτερικών συμμαχιών της ΕΕ, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίσει η Ένωση μια εξωτερική πολιτική η οποία θα συνάδει με τις θεμελιώδεις αξίες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναθεωρήσει τις εξωτερικές της σχέσεις προκειμένου να τις βασίσει στις αρχές της αλληλεγγύης και της πολυμέρειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 και οι εκτεταμένες συνέπειες της πλήττουν ιδιαίτερα τους πλέον ευάλωτους, ιδίως στις περιφέρειες με περισσότερο αδύναμα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη έχουν προκύψει νέες πολυδιάστατες προκλήσεις, όπως η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, η αμφισβήτηση των συμφωνιών για τη μη διάδοση όπλων και η επιδείνωση των περιφερειακών συγκρούσεων, με αποτέλεσμα τις μετακινήσεις πληθυσμών, τον ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους, την ενεργειακή εξάρτηση, τις κλιματικές αλλαγές, την εδραίωση κρατών υπό διάλυση, την τρομοκρατία, το οργανωμένο διακρατικό έγκλημα, τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της κατάρρευσης σημαντικών συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών και αφοπλισμού και των ταχέων εξελίξεων όσον αφορά τις τεχνολογίες για νέα όπλα, ο αφοπλισμός, ο έλεγχος των εξοπλισμών και η μη διάδοση των όπλων θα πρέπει να αποτελέσουν μείζονα στόχο της ΚΕΠΠΑ με σκοπό την προστασία τόσο των πολιτών της ΕΕ, όσο και της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε τα κριτήρια να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν αυστηρά·

Τοποθέτηση της ΕΕ ως «εταίρου επιλογής» σε μια μεταβαλλόμενη γεωπολιτική τάξη

1.  τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 αποτελεί «μήνυμα αφύπνισης» όσον αφορά την ανάγκη για μια ισχυρότερη, πιο αυτόνομη, πιο ενωμένη και αποφασιστική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, ώστε να καταστεί η Ένωση ικανή να αναλάβει εξέχοντα ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, προκειμένου να υπερασπιστεί και να αναπτύξει μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που εγγυάται την πολυμέρεια, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να προωθήσει πιο αποφασιστικά τις αξίες και τα συμφέροντά της σε παγκόσμιο επίπεδο· υπογραμμίζει ότι, για να το πράξει αυτό, η ΕΕ πρέπει πρώτα να βοηθήσει αποτελεσματικά τους εταίρους της στην άμεση γειτονία·

2.  προωθεί και υπερασπίζεται τον ρόλο της ΕΕ ως αξιόπιστου εταίρου παγκοσμίως, ενός προτιμώμενου «εταίρου επιλογής» για τρίτα μέρη, ενός βασικού, αλλά όχι δογματικού, έντιμου διαμεσολαβητή και παράγοντα αναφοράς για την επίλυση των συγκρούσεων, που προωθεί τη διπλωματία και τον διάλογο ως προτιμώμενο τρόπο για να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις παγκόσμιες συγκρούσεις, ως κορυφαίου υποστηρικτή της αειφόρου ανάπτυξης και σημαντικού παράγοντα στο πολυμερές πλαίσιο, αλλά και ως παγκόσμιου παράγοντα έτοιμου να ενεργήσει αυτόνομα και αποφασιστικά όταν είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση των αξιών και συμφερόντων της ΕΕ, που αναλαμβάνει ευθύνες για τη δική του ασφάλεια και την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας, βάσει των αρχών και των αξιών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό της διεθνούς τάξης βάσει κανόνων· είναι της άποψης ότι η δημιουργικότητα, μια πιο προορατική στάση και μεγαλύτερη ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η δέσμευση και η παροχή πόρων από τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητα για να αυξηθεί η επιρροή της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και να προωθηθεί το μοντέλο θετικής ισχύος και ο υπεύθυνος ρόλος της στην παγκόσμια διακυβέρνηση, και προκειμένου να μπορέσει να αναλάβει τη στρατηγική της ευθύνη στην άμεση γειτονία της·

3.  τονίζει ότι η αυξανόμενη αστάθεια στον κόσμο, το όλο και πιο συγκρουσιακό περιβάλλον, η διάβρωση της πολυμερούς προσέγγισης και η άνοδος του αυταρχισμού, καθώς και οι πολύπλευρες παγκόσμιες προκλήσεις, ιδίως το αυξανόμενο κλίμα συγκρούσεων που μεταφράζεται στη συνέχιση και ενίοτε την αναζωπύρωση ένοπλων συγκρούσεων, μεταξύ άλλων στα ανατολικά και νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή και οι αυξανόμενες απειλές κατά των φυσικών πόρων, οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, οι κίνδυνοι για την υγεία, οι υβριδικές απειλές, όπως οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, τα ενεργά μέτρα και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε ανάπτυξη της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους συμμάχους της· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό η Ένωση να καθιερώσει μια καλύτερη στρατηγική συνεργασία με τρίτες χώρες με βάση την εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος, και να οικοδομήσει συμμαχίες με ομόφρονες δημοκρατίες, μεταξύ άλλων από το νότιο ημισφαίριο, καθώς και ad hoc συνασπισμούς με άλλους ομοϊδεάτες εταίρους, όπου απαιτείται·

4.  στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας της Ένωσης με βασικούς εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο, και ανάληψης ενεργού ρόλου στην προάσπιση των βασικών θεσμών του διεθνούς δικαίου και του πολυμερούς συστήματος· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εταιρική σχέση της ΕΕ με τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς και να εμβαθυνθεί η συνεργασία με οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ, ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η Αφρικανική Ένωση, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), ο Αραβικός Σύνδεσμος, η Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) και η Mercosur· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με τη συγκέντρωση γνώσεων και πόρων και την αποφυγή επικαλύψεων, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή συμπληρωματική προσέγγιση για τις τρέχουσες και μελλοντικές περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και για τις καταστάσεις συγκρούσεων, τις κρίσεις στον τομέα της υγείας, τις ασύμμετρες και υβριδικές απειλές, τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και την παραπληροφόρηση· τονίζει τη σημασία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τη διερεύνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και την υπεράσπιση των θυμάτων τους, και χαιρετίζει την ισχυρή υποστήριξη που εξέφρασε η Ένωση προς το Δικαστήριο, το οποίο αποτέλεσε πρόσφατα στόχο πιέσεων και επιθέσεων·

5.  εκφράζει ανησυχίες για την πρωτοφανή κλίμακα των εκστρατειών παραπληροφόρησης και προπαγάνδας κρατικής και μη-κρατικής προέλευσης, οι οποίες έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στις κοινωνίες, μεταξύ άλλων στην ανατολική γειτονία και ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια· καταδικάζει τη χειραγώγηση και την οπλοποίηση των πληροφοριών, μεταξύ άλλων από κρατικούς, υποκρατικούς και μη κρατικούς φορείς με κακόβουλες προθέσεις, και πλατφόρμες και οργανώσεις που χρησιμοποιούνται από αυταρχικές τρίτες χώρες για την άμεση και έμμεση χρηματοδότηση και επιρροή των πολιτικών κομμάτων και παραγόντων της Ευρώπης· χαιρετίζει την εξαιρετικά αναγκαία ανταπόκριση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε αυτή τη νέα πρόκληση, όπως η σύσταση νέας ειδικής επιτροπής στο Κοινοβούλιο που θα επικεντρώνεται στις ξένες παρεμβάσεις στις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, και η έγκριση από το Συμβούλιο απόφασης σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της(5)· τονίζει ότι είναι απαραίτητο η απόκριση αυτή να μην περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες· επισημαίνει τη σημασία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ και επικροτεί την ενίσχυση της Stratcom στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις προσπάθειές της να εντοπίσει και να εξαφανίσει τις εκστρατείες παραπληροφόρησης· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητές της για την προορατική καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης που αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία, και να βελτιώσει την κουλτούρα ασφάλειάς της προκειμένου να προστατεύσει καλύτερα τα δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών της· καλεί την ΕΕ να πρωτοστατήσει στην προώθηση ενός συλλογικού πλαισίου αυτοάμυνας και συνεργασίας κατά των υβριδικών απειλών και της αθέμιτης επιρροής των αυταρχικών καθεστώτων, ιδίως στη δημοκρατική διακυβέρνηση και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ενισχύσει η ΕΕ τις συμμαχίες της με άλλους παγκόσμιους δημοκρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω μεταρρυθμισμένων και ανθεκτικότερων πολυμερών θεσμών·

6.  επιμένει ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να καθοδηγείται από την προώθηση των στόχων που περιγράφονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ, όπως η δημοκρατία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων, η προστασία όλων των μειονοτήτων και των θρησκευτικών κοινοτήτων, των χριστιανών, των εβραίων, των μουσουλμάνων, των μη πιστών και άλλων, και η προώθηση της ισότητας των φύλων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής να ανανεώσει την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου για την προαγωγή της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ, αλλά ζητεί να δρομολογηθεί αυτό το συντομότερο δυνατό· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρακολουθούν στενά την παγκόσμια κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εντοπίζουν τις τάσεις και να υποστηρίζουν τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειές τους να αντιστρέψουν τις αρνητικές τάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ καθίσταται αποτελεσματικότερη μέσω της χρήσης της αιρεσιμότητας στα οικονομικά και πολιτικά κίνητρα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες που επωφελούνται από την εξαίρεση από την υποχρέωση θεωρήσεων και θα πρέπει να αναστέλλει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων σε περίπτωση παραβιάσεων στην ενδιαφερόμενη χώρα· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τα προγράμματα της Ένωσης για τη στήριξη της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο, προωθώντας φιλοδημοκρατικές διαδικασίες από τη βάση προς τα πάνω, και οικοδομώντας τη θεσμική ανθεκτικότητα, στηρίζοντας ταυτόχρονα το έργο των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του, που διατυπώθηκε στη σύστασή του της 13ης Μαρτίου 2019, για μεταρρύθμιση και αναθεώρηση των ειδικών εντεταλμένων και των ειδικών απεσταλμένων της ΕΕ·

7.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, όπως τη φτώχεια, την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια, την ανεργία, την αστάθεια και την έλλειψη ασφάλειας στις τρίτες χώρες προέλευσης παράνομης μαζικής μετανάστευσης· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη σταθερών θεσμών προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη κοινωνιακή ανάπτυξη στις εν λόγω χώρες·

Ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας για την ΚΕΠΠΑ: στρατηγικές περιφερειακές προσεγγίσεις που βασίζονται σε ισχυρότερη πολιτική βούληση

8.  υπενθυμίζει ότι κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν διαθέτει από μόνο του επαρκείς ικανότητες και πόρους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών διεθνών προκλήσεων· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ χρειάζεται κατά πρώτο και κύριο λόγο ισχυρότερη και γνήσια πολιτική βούληση εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ για την από κοινού προώθηση των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι η πρόληψη των συγκρούσεων και οι ειρηνευτικές συμφωνίες, και την αντιμετώπιση των προσπαθειών τρίτων χωρών να αποδυναμώσουν και να διαιρέσουν την ΕΕ, και να υπονομεύσουν τις ευρωπαϊκές αξίες· τονίζει ότι μόνο μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση με εδραιωμένες εξωτερικές πολιτικές και πολιτικές ασφάλειας και άμυνας, και με κράτη μέλη της ΕΕ που υποστηρίζουν τον AΠ/ΥΕ στην υλοποίηση των συμφωνημένων στόχων, θα είναι σε θέση να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον· καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συντονίσουν οποιεσδήποτε δράσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 μεταξύ τους και με τους διεθνείς εταίρους, προκειμένου να προωθήσουν μια συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια αντίδραση στην πανδημία, χαιρετίζει δε προς τούτο την προσέγγιση «Team Europe» (Ομάδα Ευρώπη)·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αναθεώρηση της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ προκειμένου να αντληθούν διδάγματα από τη νέα γεωπολιτική δυναμική, τις τρέχουσες απειλές, την πανδημία COVID-19 και τις αναμενόμενες μελλοντικές προκλήσεις, και να επανεκτιμηθούν οι στόχοι και τα μέσα της ΚΕΠΠΑ· επισημαίνει ότι, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας της με διεθνείς εταίρους και συμμάχους, η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και την ικανότητά της να συνεργάζεται με ομοϊδεάτες εταίρους, ενισχύοντας παράλληλα την πολυμερή προσέγγιση, και να ενισχύσει τις στρατηγικές ικανότητές της να ενεργεί και αυτόνομα, εάν χρειαστεί· τονίζει ότι η ΕΕ έχει την ευθύνη να διαμορφώσει τη στρατηγική αυτονομία της σε θέματα κοινής διπλωματίας, ασφάλειας και άμυνας, καθώς και σε οικονομικά, υγειονομικά και εμπορικά ζητήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες κοινές προκλήσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων, των κανόνων και των αξιών της στον κόσμο μετά την πανδημία· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο οι ευρωπαϊκές χώρες να διατηρήσουν την ικανότητά τους να αποφασίζουν και να ενεργούν μόνες τους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως τον νέο κανονισμό για τη θέσπιση μηχανισμών ελέγχου των ξένων επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημιουργήσουν ένα νέο φόρουμ πολυμερούς συνεργασίας, βασιζόμενο στην κληρονομιά της συντονιστικής επιτροπής για τους πολυμερείς στρατηγικούς ελέγχους εξαγωγών, για να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις εξαγωγές τεχνολογιών, εμπορικών ροών και ευαίσθητων επενδύσεων σε χώρες που προκαλούν ανησυχία·

10.  είναι της άποψης ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο αναξιοποίητο δυναμικό όσον αφορά τον συνδυασμό και την ενσωμάτωση όλων των πτυχών της σκληρής και ήπιας ισχύος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της ΚΕΠΠΑ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διπλωματία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί σημαντικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, με τα δικά του διακριτά και συμπληρωματικά μέσα και διαύλους· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αναγνωριστεί ως αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» που προωθείται από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου στη διαμεσολάβηση και τη στήριξη της δημοκρατίας, καθώς και την πολύτιμη συμβολή των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων στην εξωτερική δράση της Ευρώπης, επίσης όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, και την ανάγκη προώθησης των δραστηριοτήτων τους και διασφάλισης ότι το έργο τους έχει σωστά διεξαχθεί· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και τους προέδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου να ενημερώνουν συνεχώς το Κοινοβούλιο και να το εμπλέκουν στην εξωτερική δράση της ΕΕ·

11.  θεωρεί ότι η φιλοδοξία μιας ισχυρής, αυτόνομης και πλήρως ανεπτυγμένης εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ συνεπάγεται, επίσης, ένα διπλωματικό σώμα με τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο θα χαρακτηρίζεται εξαρχής από μια καθαρά ευρωπαϊκή διάσταση· υποστηρίζει, εν προκειμένω, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διπλωματικής ακαδημίας, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την καθιέρωση ενός αυτόνομου συστήματος επιλογής και κατάρτισης των μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας πραγματικής ευρωπαϊκής διπλωματικής σταδιοδρομίας·

12.  τονίζει ότι οι διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ σχετικά με τη διαβούλευση και την παροχή πληροφοριών στο Κοινοβούλιο στον τομέα της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να μετουσιωθούν σε σαφείς κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή των σχετικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων στρατηγικών, με διαφανή και έγκαιρο τρόπο· εκφράζει την ανάγκη να βελτιωθεί ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ διαβιβάζουν επί του παρόντος ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες στο Κοινοβούλιο· ζητεί, επιπλέον, να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν η ποιότητα, το πεδίο εφαρμογής και η μορφή των συνεδριάσεων των επιτροπών, και οι ανταλλαγές με την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή· θεωρεί ότι η «δήλωση περί πολιτικής λογοδοσίας» του 2010 δεν αποτελεί πλέον κατάλληλη βάση για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του ΑΠ/ΥΕ και θα πρέπει να αντικατασταθεί από διοργανική συμφωνία, ούτως ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο, σύμφωνα με τις Συνθήκες· υπενθυμίζει επίσης ότι έχει ζητήσει επανεξέταση της απόφασης του Συμβουλίου για τη σύσταση της ΕΥΕΔ·

13.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε θέματα ΚΕΠΠΑ, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία της δράσης και της λήψης αποφάσεων της ΕΕ στη διεθνή σκηνή· καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν επειγόντως συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα μετάβασης από την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον σε επιλεγμένους τομείς της ΚΕΠΠΑ, όπως αποφάσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρώσεις, ως συγκεκριμένο μέσο για την ενίσχυση της επιρροής της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή·

14.  χαιρετίζει τη θέσπιση ενός νέου παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος Magnitsky της ΕΕ), το οποίο θα επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει στοχευμένες κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως· συνιστά να διευρυνθεί στο μέλλον το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων ώστε να περιλαμβάνει πράξεις διαφθοράς·

15.  ζητεί την αναθεώρηση των καταλόγων του εξοπλισμού που απαγορεύεται να εξάγεται σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις όπου τα κράτη μέλη παρέχουν εργαλεία, με χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται τελικά για την καταπίεση των πολιτών·

16.  υποστηρίζει μια συζήτηση σε ολόκληρη την ΕΕ για την εξέταση νέων μορφών συνεργασίας, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς είναι καιρός να θεσπιστούν επίσημα αποτελεσματικά σχήματα και θεσμοί για τη βελτίωση της συνοχής και της επιρροής της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ· πιστεύει ότι αυτή η ιδέα θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, και επαναλαμβάνει επίσης το αίτημά του για σύσταση Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας·

17.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τον ρόλο του ΟΗΕ στη διεθνή σκηνή και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να βελτιωθεί η συνοχή των δράσεων όλων των οργανισμών, οργανώσεων και προγραμμάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030· ζητεί εκ νέου από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις στη σύνθεση και τη λειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να καταστεί αυτό πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό, ζωτικής σημασίας για την περιφρούρηση της παγκόσμιας ειρήνης, με ένα θεματολόγιο που βαίνει πέραν της στρατιωτικής ασφάλειας και περιλαμβάνει τις ροές προσφύγων και εκτοπισθέντων, την επισιτιστική ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμηση των πανδημιών·

18.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη ζωτική σημασία της ΕΕ για τη στήριξη των δημοκρατικών και εκλογικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και στη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας των διαδικασιών αυτών·

19.  αναγνωρίζει ότι η σταθερότητα, η ασφάλεια, η ειρήνη και η ευημερία των Δυτικών Βαλκανίων και των χωρών της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας επηρεάζουν άμεσα τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ίδιας της Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς και τη φήμη της ως παγκόσμιου γεωπολιτικού παράγοντα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο και επενδυτή στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· καλεί την ΕΕ να αναλάβει τη στρατηγική της ευθύνη στη γειτονία της ΕΕ και να διαδραματίσει πιο έγκαιρο, ενεργό, ενιαίο και αποτελεσματικό ρόλο στη διαμεσολάβηση και την ειρηνική επίλυση των συνεχιζόμενων εντάσεων και συγκρούσεων, καθώς και στην πρόληψη τυχόν μελλοντικών συγκρούσεων στη γειτονία· πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ιεράρχηση των προσπαθειών για προληπτική οικοδόμηση της ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής διπλωματίας και μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, με την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και τη στήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων και του κράτους δικαίου, με τη δημιουργία θετικών κινήτρων για κοινωνικοοικονομική σταθεροποίηση και ανάπτυξη, και με την οικοδόμηση ανθεκτικότητας των κοινωνιών με τη βοήθεια επαρκών δημοσιονομικών πόρων· επιβεβαιώνει εκ νέου τη σθεναρή υποστήριξή του προς το Κουαρτέτο της Νορμανδίας, τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη και την Ομάδα του Μινσκ·

20.  επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στη διεύρυνση ως βασική μετασχηματιστική πολιτική της ΕΕ και χαιρετίζει την αναθεωρημένη μεθοδολογία της Επιτροπής και τη μεγαλύτερη έμφαση στον πολιτικό χαρακτήρα της διαδικασίας διεύρυνσης· υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και χαιρετίζει την επιβεβαίωση της αδιαμφισβήτητης υποστήριξης των κρατών μελών της ΕΕ στην προοπτική αυτή, όπως αναφέρεται στη δήλωση του Ζάγκρεμπ της 6ης Μαΐου 2020, καθώς και την απόφαση για την έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δρομολογήσουν χωρίς καθυστέρηση τις διακυβερνητικές διασκέψεις με τις δύο αυτές χώρες και γενικότερα να επιταχύνουν τη διαδικασία προσχώρησης, δεδομένου ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αποτελούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά μέρη της Ευρώπης· παροτρύνει ιδίως τη Βουλγαρία να σταματήσει να αντιτίθεται στην έναρξη της διακυβερνητικής διάσκεψης με τη Βόρεια Μακεδονία· υπογραμμίζει ότι η ένταξη αυτών των κρατών στην ΕΕ έχει εξέχουσα σημασία για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ηπείρου συνολικά, καθώς και για την επιρροή της ΕΕ στην περιοχή και πέραν αυτής· τονίζει ότι η διαδικασία προσχώρησης θα πρέπει να επιφέρει βιώσιμο δημοκρατικό, οικονομικό και οικολογικό μετασχηματισμό και κοινωνική σύγκλιση, και να διασφαλίσει σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακή συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται σε αξιοκρατικά κριτήρια και σε αυστηρούς και δίκαιους όρους σύμφωνα με την εφαρμογή των κριτηρίων της Κοπεγχάγης· επαναλαμβάνει ότι η έγκριση των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι απτή επί τόπου και τονίζει την ανάγκη να παρέχονται σαφή, διαφανή και συνεπή ενταξιακά κριτήρια, καθώς και συνεχής πολιτική, οικονομική (IPA III) και τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με σαφή μέτρηση της προόδου· τονίζει ότι οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις σχετικές δηλώσεις ΚΕΠΠΑ του ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ, καθώς και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου·

21.  χαιρετίζει τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της ΕΕ με τα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης και ελπίζει ότι οι έξι χώρες θα δεσμευτούν πραγματικά όσον αφορά τις διαδικασίες μεταρρύθμισης που απαιτούνται για την οικοδόμηση κοινωνιών οι οποίες θα είναι περισσότερο δημοκρατικές, ευημερείς, δίκαιες, σταθερές και εγγύτερα στις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και άλλες γειτονικές χώρες της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΚΕΠΠΑ λόγω του ζωτικού συμφέροντος της ΕΕ για την ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να ενισχύουν τους οικονομικούς δεσμούς και τις διασυνδέσεις, χρησιμοποιώντας τις συμφωνίες εμπορίου και σύνδεσης, την πρόσβαση στην ενιαία αγορά και την εμβάθυνση των διαπροσωπικών επαφών, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης των θεωρήσεων και της κατάργησής τους όταν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις· επισημαίνει ότι τα ανωτέρω θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρα για την προώθηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και τη θέσπιση κανόνων και προτύπων της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να διατηρήσει μια ειδικά σχεδιασμένη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με βάση την αρχή «περισσότερα για περισσότερα» και «λιγότερα για λιγότερα»· αναγνωρίζει τη μοναδική πείρα και εμπειρογνωμοσύνη των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, μεταξύ άλλων τη συμβολή τους στις αποστολές, στις μονάδες μάχης και στις επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, και ζητεί την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ανατολικής εταιρικής σχέσης σε αμυντικές πολιτικές που σχετίζονται με την ΕΕ·

22.  υποστηρίζει τα αιτήματα του λαού της Λευκορωσίας για ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρέπεια, καθώς και για τη διεξαγωγή νέων, ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών εκλογών· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του Συντονιστικού Συμβουλίου ως εκπροσώπου του διαμαρτυρόμενου λαού της Λευκορωσίας· καταδικάζει σθεναρά τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών και χαιρετίζει την έγκριση κυρώσεων εις βάρος του καθεστώτος Lukashenka και του ίδιου του Aliaksandr Lukashenka, και επαναλαμβάνει τη θέση του σε σχέση με τη μη αναγνώριση των αποτελεσμάτων των νοθευμένων προεδρικών εκλογών της 9ης Αυγούστου 2020· ζητεί από την ΕΕ να επανεξετάσει ενδελεχώς τις σχέσεις ΕΕ και Λευκορωσίας, ενόψει της έλλειψης συμμόρφωσης του καθεστώτος με τις δικές του δεσμεύσεις δυνάμει του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών με την ΕΕ, και να δημιουργήσει κίνητρα για κοινωνικοοικονομική σταθεροποίηση, ανάπτυξη και υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων·

23.  τονίζει τη σημασία της δέσμευσης της ΕΕ να στηρίξει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των εταίρων της εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους· εκφράζει την ανησυχία του για τον πολλαπλασιασμό των ζωνών συγκρούσεων στις πλησιέστερες γειτονικές χώρες της ΕΕ, καθώς και για την ύπαρξη παγωμένων συγκρούσεων και τη συνεχιζόμενη ντε φάκτο κατοχή από τη Ρωσική Ομοσπονδία εδαφών που ανήκουν σε κυρίαρχα κράτη· καταδικάζει εκ νέου τις επιθετικές πολιτικές της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας, τον αρνητικό της ρόλο σε πολλές «παγωμένες συγκρούσεις» και την πίεση που ασκεί σε ορισμένους από τους άμεσους γείτονές της στην ΕΕ, επιπλέον των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των Τατάρων της Κριμαίας, του αποκλεισμού της Αζοφικής Θάλασσας, της συνεχιζόμενης κατάσχεσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο και της παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας και της Μολδαβίας· εξακολουθεί να δεσμεύεται πλήρως στην πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας· καλεί τη Ρωσία να αναλάβει τις ευθύνες της, να χρησιμοποιήσει την επιρροή που ασκεί στους αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία και να υλοποιήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ· υπογραμμίζει την ανάγκη να εντείνει η ΕΕ τη δράση της για την ειρηνική επίλυση των λεγόμενων «παγωμένων συγκρούσεων», μεταξύ άλλων σε διάλογο με τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες, να προωθήσει ενεργά λύσεις με βάση τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ του 1975, και να αυξήσει τη στήριξη προς τους πολίτες που πλήττονται από συγκρούσεις, τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και τους πρόσφυγες· απαιτεί, ομοίως, από τη Ρωσική Ομοσπονδία να παύσει την κατοχή των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας, και να σταματήσει την de facto ενσωμάτωση αμφότερων των περιοχών στη ρωσική διοίκηση·

24.  λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση τη συμφωνία για πλήρη κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και γύρω από αυτό, την οποία υπέγραψαν η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία στις 9 Νοεμβρίου 2020· ελπίζει ότι η συμφωνία αυτή θα σώσει ζωές τόσο πολιτών όσο και στρατιωτικού προσωπικού, και θα ανοίξει μεγαλύτερες προοπτικές για την ειρηνική διευθέτηση αυτής της θανατηφόρας σύγκρουσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αλλαγές στο status quo έγιναν μέσω στρατιωτικής δύναμης και όχι μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων· καταδικάζει σθεναρά τις δολοφονίες αμάχων και την καταστροφή μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και χώρων λατρείας, καθώς και την αναφερόμενη χρήση πυρομαχικών διασποράς· καλεί την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να επικυρώσουν τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς, η οποία απαγορεύει ολοκληρωτικά τη χρήση τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· τονίζει ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μόνιμη διευθέτηση και ότι η διαδικασία επίτευξης ειρήνης και καθορισμού του μελλοντικού νομικού καθεστώτος της περιοχής θα πρέπει να καθοδηγείται από τους συμπροέδρους της Ομάδας του Μινσκ και να βασίζεται στις βασικές αρχές της ομάδας· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να φτάσει σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας του αρμενικού πληθυσμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς του στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, και ότι θα επιτραπεί στους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας και στους πρόσφυγες να επιστρέψουν στους προηγούμενους τόπους διαμονής τους· ζητεί να διερευνηθούν δεόντως όλες οι καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου και να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ουσιαστικότερα στη διευθέτηση της σύγκρουσης και να μην αφήσει την τύχη της περιοχής στα χέρια άλλων δυνάμεων·

25.  χαιρετίζει την επικείμενη κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου σχετικά με μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία· καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας της Νοτίου Μεσογείου στην πολιτική της σχετικά με την περιοχή· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία της με περιφερειακούς παράγοντες όπως είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος, η Αφρικανική Ένωση και η Ένωση για τη Μεσόγειο και να υποστηρίξει ενεργά την ενδοπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών στη νότια γειτονία, ως απαραίτητο εργαλείο για την ασφάλεια και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 25 έτη μετά την έναρξη της λεγόμενης διαδικασίας της Βαρκελώνης, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η οικοδόμηση ενός χώρου αμοιβαίας ευημερίας, σταθερότητας και ελευθερίας με τις μεσογειακές χώρες της νότιας γειτονίας· στηρίζει πλήρως τη διαδικασία του Βερολίνου και όλες τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ που αποσκοπούν στην εξεύρεση συνολικής πολιτικής λύσης στην κρίση της Λιβύης·

26.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί στενότερα τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Συρία και να εργαστεί προκειμένου να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης το συριακό καθεστώς και τους συμμάχους του, ιδίως όσους προέρχονται από τη Ρωσία και το Ιράν, που ευθύνονται για πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου από το 2011 και έπειτα·

27.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ των μερών, μεταξύ άλλων για θέματα συμφωνίας περί τελικού καθεστώτος, με επίκεντρο ιδίως την ανάγκη να διατηρηθούν οι επιτόπιες συνθήκες για μια ειρηνική λύση δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967, και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

28.  σημειώνει τη συμφωνία Abraham Accords που επισημοποίησε την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη διευκόλυνση των συμφωνιών Abraham· επισημαίνει το γεγονός ότι αραβικά κράτη όπως η Αίγυπτος ή η Ιορδανία, τα οποία διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ εδώ και χρόνια, έχουν διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση του διαλόγου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα· υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει η επένδυση σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μία από τις βάσεις των συμφωνιών Abraham ήταν η διακοπή των σχεδίων προσάρτησης στη Δυτική Όχθη και καλεί όλα τα μέρη να το σεβαστούν·

29.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι παλαιστινιακές πολιτικές δυνάμεις συμφώνησαν οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές να διεξαχθούν εντός των επόμενων έξι μηνών και τονίζει ότι οι δημοκρατικές εκλογές παραμένουν βασική προτεραιότητα για την Ένωση· τονίζει ότι είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και να διασφαλιστούν οικονομικοί πόροι για να υποστηριχθεί το έργο που επιτελεί το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα χορηγών·

30.  χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να διατηρήσει το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του από όλα τα μέρη· τονίζει ότι αυτή η πολυμερής συμφωνία αποτελεί κρίσιμο επίτευγμα της ευρωπαϊκής διπλωματίας και εξακολουθεί να ενεργεί ως ακρογωνιαίος λίθος της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας και ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να διασφαλίσει την πλήρη διατήρηση και εφαρμογή της· ζητεί από τις ΗΠΑ να απέχουν από μονομερείς δράσεις, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και σε μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα πολιτικά και διπλωματικά μέσα για να διασφαλίσει το ΚΟΣΔ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες αντιπαλότητες στην περιοχή του Κόλπου, να εντείνει τον πολιτικό διάλογο με τις χώρες της περιοχής με στόχο την προώθηση της αποκλιμάκωσης και μιας χωρίς αποκλεισμούς περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Ιανουαρίου 2020· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τον ΑΠ/ΥΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο διορισμού ειδικού απεσταλμένου για την περιοχή του Κόλπου για να διευκολύνει αυτό το έργο·

31.  καλεί τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως υπογράφοντα μέρη του ΚΟΣΔ, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν την ενότητα, τα αποτρεπτικά μέτρα και την ανθεκτικότητά τους έναντι δευτερευουσών κυρώσεων από τρίτες χώρες και να εφαρμόσουν μέτρα για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας του Μέσου Υποστήριξης των Εμπορικών Ανταλλαγών (INSTEX)· απορρίπτει τη μονομερή, εξωεδαφική εκ νέου επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ μετά την απόσυρσή τους από το ΚΟΣΔ, καθώς υπονομεύει τα νόμιμα οικονομικά συμφέροντα και συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως μέσω της παρεμπόδισης του εμπορίου για ανθρωπιστικούς σκοπούς με το Ιράν, την εποχή της πανδημίας COVID-19· καλεί τις ΗΠΑ να προσχωρήσουν εκ νέου στο ΚΟΣΔ χωρίς προϋποθέσεις, και ταυτόχρονα το Ιράν να επιστρέψει στην πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του δυνάμει της συμφωνίας· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση του Ιράν να ξεκινήσει τη διαδικασία παραγωγής ουρανίου με εμπλουτισμό 20 %, γεγονός που συνιστά άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας για τα πυρηνικά·

32.  λαμβάνει γνώση της έκθεσης της ομάδας διακεκριμένων περιφερειακών και διεθνών εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η κυβέρνηση της Υεμένης, οι Χούθι, το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο και μέλη του Συνασπισμού, ο οποίος τελεί υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου, όπως αδιάκριτες επιθέσεις εις βάρος αμάχων και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία για τα σοβαρότερα εγκλήματα, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης της παραπομπής της κατάστασης στην Υεμένη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις εις βάρος αξιωματούχων στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οι οποίοι εικάζεται ότι έχουν εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου· επαναλαμβάνει, για ακόμη μια φορά, την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να θέσουν τέρμα στις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία και στα ΗΑΕ, καθώς με αυτόν τον τρόπο συνεργούν στη διαιώνιση της σύγκρουσης και στην παράταση των δεινών που υφίσταται ο πληθυσμός της Υεμένης·

33.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να καθορίσει επειγόντως μια καλύτερη γεωπολιτική και συνολική στρατηγική για τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σχέσεις της με την Τουρκία, ιδίως υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και της αυξανόμενης επιθετικότητας της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία συμβάλλει στην κλιμάκωση των εντάσεων και έχει αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο που απειλεί την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Νότιο Καύκασο, καθώς και στις συγκρούσεις στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ·

34.  καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη Μεσόγειο, καθώς αποτελεί παράγοντα ικανό να εγγυηθεί τη σταθερότητα της περιοχής, με σκοπό επίσης την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της παράτυπης μετανάστευσης· επισημαίνει ότι το εν εξελίξει νομοθετικό έργο σχετικά με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο αποτελεί βασική ευκαιρία για τους συννομοθέτες της ΕΕ να βελτιώσουν την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από την Τουρκία·

35.  επαναλαμβάνει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία έχουν παγώσει επισήμως, υπό το πρίσμα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και των προκλήσεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στο εσωτερικό της Τουρκίας· είναι της άποψης ότι οι σχέσεις με την Τουρκία δεν μπορούν να βασίζονται σε μια απατηλή και απαρχαιωμένη διαδικασία προσχώρησης· τονίζει ότι αποτελεί κοινό στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και την Τουρκία να δημιουργηθεί ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ο ουσιαστικός διάλογος που πρέπει να επικρατήσει για τη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αποφυγή οποιασδήποτε μονομερούς πρόκλησης, κατά μείζονα λόγο από στρατιωτικές, ναυτικές ή αεροπορικές δράσεις· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς τα κράτη μέλη της Ελλάδας και της Κύπρου·

36.  επαναλαμβάνει ότι η Ένωση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 29 ΣΕΕ και στο άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2019, όπου τα κράτη μέλη κλήθηκαν να υιοθετήσουν ισχυρές εθνικές θέσεις όσον αφορά την πολιτική τους για τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία με βάση τις διατάξεις της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής εφαρμογής του κριτηρίου 4 για την περιφερειακή σταθερότητα, και καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία που θα υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να σταματήσουν τις άδειες εξαγωγής όπλων στην Τουρκία σύμφωνα με την κοινή θέση· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2020 στα οποία υπογραμμίζεται ότι η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής καθεστώτος κυρώσεων στην Τουρκία προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του αυτή προς τον ΑΠ/ΥΕ, για όσο διάστημα η Τουρκία συνεχίζει τις τρέχουσες παράνομες, μονομερείς ενέργειές της στην ανατολική Μεσόγειο που αντιβαίνουν στην κυριαρχία οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ και στο διεθνές δίκαιο, και δεν συμμετέχει σε διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου· καλεί την ηγεσία του ΝΑΤΟ να δηλώσει απερίφραστα στην Τουρκία ότι δεν θα ανεχθεί τις επιθετικές ενέργειες της χώρας εις βάρος άλλων μελών του ΝΑΤΟ·

37.  καταδικάζει απερίφραστα την υπογραφή των δύο μνημονίων συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και για μια ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και τον στρατιωτικό τομέα, τα οποία αλληλοσυνδέονται και παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επιβολή εμπάργκο όπλων στη Λιβύη·

38.  καταδικάζει απερίφραστα τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας που υποσκάπτει την εύθραυστη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή του Νότιου Καυκάσου· καλεί την Τουρκία να απέχει από οιαδήποτε στρατιωτική παρέμβαση στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής υποστήριξης στο Αζερμπαϊτζάν, να σταματήσει τις αποσταθεροποιητικές ενέργειές της και να προωθήσει ενεργά την ειρήνη· καταδικάζει επίσης τη μεταφορά αλλοδαπών μαχητών από την Τουρκία, τη Συρία και άλλα μέρη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπως επιβεβαιώνεται από διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών των συμπροέδρων της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ· εκφράζει τη λύπη του για την πρόθεση της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την Ομάδα του Μινσκ του ΟΑΣΕ, καθώς φιλοδοξεί να διαδραματίσει πιο αποφασιστικό ρόλο στη σύγκρουση·

39.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο και προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, που ενισχύεται από τις κοινές αρχές και τις κοινές αξίες τους, καθώς και από τη γεωγραφική εγγύτητα και τη μακροχρόνια κοινή στρατηγική συνεργασία τους, να συμφωνηθούν κοινές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας με βάση τις αρχές της πολυμέρειας, της επίλυσης συγκρούσεων μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας και το διεθνές δίκαιο, έχοντας υπόψη ότι οι περισσότερες διεθνείς απειλές επηρεάζουν και τις δύο πλευρές με την ίδια ένταση· χαιρετίζει τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία παρέχει σαφήνεια και βεβαιότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις αμφότερων των μερών· υπογραμμίζει ότι επί του παρόντος εξετάζει ενδελεχώς τη συμφωνία και προτίθεται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου ως προς όλες τις λεπτομέρειές της·

40.  τονίζει ότι η διατλαντική συνεργασία εξακολουθεί να έχει καίρια και εξέχουσα σημασία στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για μια ισχυρή και ανανεωμένη διατλαντική εταιρική σχέση και συνεχή διάλογο, με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της πολυμέρειας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διατλαντικής ασφάλειας και της οικονομικής συνεργασίας και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τη διατήρηση του βασισμένου σε κανόνες διεθνούς συστήματος για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων και κρίσεων στον τομέα της εξωτερικής ασφάλειας και του εμπορίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας και στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις που συνεπάγεται·

41.  επιμένει ότι η διατλαντική εταιρική σχέση θα πρέπει να αναζωογονηθεί, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η πανδημία και άλλες σημαντικές διεθνείς προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή· αναγνωρίζει την ανάγκη να βρεθεί μια νέα βάση για τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ έναντι των εθνικιστικών, αυταρχικών και ηγεμονικών φιλοδοξιών, των επεκτατικών τάσεων στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, της πολυπολικότητας των οικονομικών φορέων που αποκτούν δεσπόζουσα θέση, και της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ΕΕ να ξεκινήσει διατλαντικό διάλογο με την Κίνα·

42.  πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να ευημερήσει μόνο εάν βασίζεται σε σχέσεις κοινών αξιών και συμφερόντων και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των πολυμερών θεσμών, αλλά και στην εμπιστοσύνη, η οποία, δυστυχώς, έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από υπέρμετρες μονομερείς ενέργειες που έχουν επίσης αποδυναμώσει τα πολυμερή πλαίσια στα οποία συμμετέχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της· αποδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις μονομερείς τάσεις της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump· επισημαίνει ότι οι πιο αδύναμοι δεσμοί κρατών στη Δύση δίνουν τη δυνατότητα σε ανελεύθερες χώρες να καλύψουν το κενό ηγεσίας στη διεθνή σκηνή· εκφράζει την ελπίδα της ότι οι ΗΠΑ θα αναστρέψουν την πορεία που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια, η οποία αποκλίνει από την πολυμερή, βασιζόμενη σε κανόνες διεθνή τάξη, ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη μιας στενής διατλαντικής ενότητας δράσης, η οποία θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις κοινές αξίες και αρχές που μοιράζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ· επαναλαμβάνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για να επιμεριστεί η επιβάρυνση όσον αφορά την προστασία του διατλαντικού χώρου και την απόκριση σε νέες υβριδικές απειλές· υπογραμμίζει ότι η συνένωση δυνάμεων με τις ΗΠΑ στην οικοδόμηση ειρήνης στο μέλλον θα επέφερε μεγαλύτερη συνέργεια και θα παρείχε τη δυνατότητα για καλύτερη αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων·

43.  καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση του όχλου στο Κογκρέσο των ΗΠΑ από ταραχοποιούς που υποκινήθηκαν από τις θεωρίες συνωμοσίας του Προέδρου Donald Trump και από ανυπόστατους ισχυρισμούς βάσει των οποίων οι προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020 υπήρξαν αποτέλεσμα νοθείας· ευελπιστεί ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στον εκλεγέντα πρόεδρο Joseph Biden και στην εκλεγείσα αντιπρόεδρο Kamala Harris· εκφράζει την ανησυχία του για την άνοδο του λαϊκισμού και του εξτρεμισμού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και τονίζει ότι είναι επειγόντως ανάγκη να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο·

44.  ζητεί τη διατήρηση ισχυρής και ενιαίας στάσης έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης των πέντε βασικών αρχών πολιτικής της ΕΕ· ζητεί να εκπονηθεί νέα στρατηγική ΕΕ-Ρωσίας, η οποία θα στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη φιλοδημοκρατική πτυχή της ρωσικής κοινωνίας όσον αφορά τη συνεχιζόμενη προθυμία της ΕΕ να συμμετάσχει και να συνεργαστεί· ζητεί την ενίσχυση του καθεστώτος κυρώσεων, ιδίως υπό το φως των συνεχιζόμενων εξελίξεων που σχετίζονται με την απόπειρα δολοφονίας του Alexei Navalny στη ρωσική επικράτεια με μια νευροτοξική στρατιωτική ουσία της οικογένειας «Novichok» που αναπτύχθηκε στη Ρωσία· χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων περιοριστικών μέτρων που συνδέονται με τη χρήση χημικών όπλων στην απόπειρα δολοφονίας του Alexei Navalny· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ανεξάρτητη διεθνή έρευνα σχετικά με τη δηλητηρίασή του·

45.  επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός των συμφωνιών του Μινσκ αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· εκφράζει τη λύπη του για τον αρνητικό ρόλο της Ρωσίας στις εκστρατείες παραπληροφόρησης και σε άλλες μορφές υβριδικού πολέμου κατά της ΕΕ και της Δύσης, οι οποίες επιδιώκουν να αποδυναμώσουν την εσωτερική μας συνοχή και, ως εκ τούτου, την ικανότητά μας να ενεργούμε αποτελεσματικά στην παγκόσμια σκηνή· εκφράζει, επιπλέον, τη λύπη του για τις στοχευμένες δολοφονίες στο έδαφος της ΕΕ και για τη χρήση χημικών όπλων, καθώς και για τη δύσκολη εσωτερική κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· υπογραμμίζει την ανάγκη να ασκηθεί πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία για να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες· εκφράζει την ανησυχία του για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών και προτύπων περί ελέγχου των εξοπλισμών που διαπράττει η Ρωσία, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της Συνθήκης για τις πυρηνικές δυνάμεις μέσου βεληνεκούς, καθώς και τις παραβιάσεις της Σύμβασης για τα χημικά όπλα με τη χρήση νευροτοξικών παραγόντων στρατιωτικών προδιαγραφών, τόσο εντός των συνόρων της όσο και εντός του εδάφους της ΕΕ·

46.  υπογραμμίζει ότι η Αφρική αποτελεί σημαντικό στρατηγικό εταίρο στο πολυμερές σύστημα· χαιρετίζει τις τρέχουσες προσπάθειες για τον επανασχεδιασμό και τη σημαντική αναβάθμιση της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής, με τη χρήση ενός μοντέλου που δεν βασίζεται στις σχέσεις δωρητή-αποδέκτη αλλά σε μια κοινή και συντονισμένη εταιρική σχέση μεταξύ ίσων, και στην καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων με σαφή κατανόηση των αντίστοιχων και αμοιβαίων συμφερόντων και ευθυνών, με στόχο την ανάπτυξη μιας δίκαιης, ανθρωποκεντρικής και βιώσιμης εταιρικής σχέσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Σαχέλ, δεδομένης της αυξανόμενης αστάθειας και των σημαντικών άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων που έχουν για την ΕΕ οι εξελίξεις στην εν λόγω περιοχή· επιμένει σε ένα ευρωπαϊκό όραμα για αλληλεγγύη ενόψει της εξέλιξης της κατάστασης στη Λιβύη, αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο της πολιτικής βοήθειας για την ανάπτυξη και την εδραίωση συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης· ζητεί μια κοινή προσέγγιση και προσπάθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της ΕΕ με την Αφρική και της προβολής και της δέσμευσης της ΕΕ στην Αφρική· υπενθυμίζει ότι η παρουσία και η αξιόπιστη δέσμευση της Ευρώπης έχουν κρίσιμη σημασία για τον μετριασμό των ανθρωπιστικών και κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων·

47.  επισημαίνει τη σημασία των ευρωπαϊκών αποστολών δημιουργίας ικανοτήτων και κατάρτισης για την προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Αφρική· επαναλαμβάνει τη σημασία των αποστολών και επιχειρήσεων σταθεροποίησης της ΕΕ που αναπτύσσονται στην Αφρική, ιδίως στις περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής και του Σαχέλ, και καλεί την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ενίσχυση της εντολής και των μέσων των αποστολών ΚΠΑΑ στην Αφρική, παρέχοντάς τους τα μέσα να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά για να ανταποκριθούν στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν· επισημαίνει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διπλωματική και ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, μεταξύ άλλων με πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης και προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης·

48.  πιστεύει ότι η ενίσχυση της σχέσης με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ΛΑΚ) έχει κεντρική σημασία για τη γεωπολιτική στρατηγική της ΕΕ στον κόσμο· τονίζει την ανάγκη να ενισχύσει η Ένωση τους δεσμούς που ενώνουν την ΕΕ με τις χώρες της ΛΑΚ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν από κοινού το ένα τρίτο των μελών του ΟΗΕ, με βάση κοινές αξίες και αρχές, ιδίως για την προάσπιση της πολυμερούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, την προώθηση μιας πράσινης ατζέντας και την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων· παροτρύνει την Ένωση να διατηρήσει τη θέση της ως προτιμώμενου εταίρου των χωρών της Λατινικής Αμερικής ενόψει της προοπτικής κάλυψης του χώρου στην περιοχή από άλλους γεωπολιτικούς παράγοντες·

49.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να δρομολογηθεί μια στοχευμένη και πολυδιάστατη δραστηριοποίηση στην περιοχή, στη βάση των κοινών στόχων της ΕΕ, η οποία θα προάγει στρατηγικές που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως είναι η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, παράλληλα με τη διασφάλιση κοινού μετώπου ενόψει των απειλών που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή· τονίζει τη σημασία που έχει η Λατινική Αμερική για την ΕΕ και ζητεί να εξακολουθεί να θεωρείται περιοχή μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας για την ΚΕΠΠΑ, μέσω της συμβολής στην προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή και την επιδίωξη της συνεργασίας για την οικονομική της ανάπτυξη· επισημαίνει ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και ένα σταθερό πολιτικό και νομικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, καθώς και η πρόοδος προς τη δημοκρατία και ο σεβασμός και η προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών, αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για τη βαθύτερη ολοκλήρωση και τη συνεργασία με τις χώρες της ΛΑΚ· υπογραμμίζει τη σημασία της προόδου και ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των παγκόσμιων συμφωνιών με τη Χιλή και το Μεξικό, καθώς και της Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Mercosur, και τονίζει ότι πρόκειται για βασικούς συμμάχους και εταίρους της ΕΕΕ· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την έλλειψη σεβασμού της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και για τις επιθέσεις κατά δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, φοιτητών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσων ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα και των δικηγόρων τους·

50.  επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία και στην εφαρμογή της, η οποία έχει αποφασιστική σημασία για το μέλλον των Κολομβιανών και για τη σταθεροποίηση στην περιοχή· ζητεί να διατηρηθεί ισχυρή ενιαία στάση έναντι του καθεστώτος της Βενεζουέλας και έναντι των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συντελούνται από το καθεστώς του Nicolás Maduro, καθώς και όσον αφορά το καθεστώς κυρώσεων, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων και των καταγγελιών που διατυπώθηκαν πρόσφατα από διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών·

51.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ η επιδίωξη μιας ενοποιημένης, ρεαλιστικής, αποτελεσματικής, σταθερής και πιο δυναμικής στρατηγικής που ενώνει όλα τα κράτη μέλη και διαμορφώνει τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ), προς το συμφέρον της ΕΕ συνολικά, όπου θα πρέπει να επιδιωχθούν προορατικά και δυναμικά πιο ισορροπημένες και αμοιβαίες οικονομικές σχέσεις, με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα, με ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιδιωχθεί μια κοινή προσέγγιση με τις ΗΠΑ και άλλους ομοειδείς εταίρους σχετικά με την Κίνα·

52.  ζητεί να βασίζεται η πολιτική της ΕΕ για την Κίνα στις εξής αρχές: συνεργασία όπου είναι εφικτό· ανταγωνισμός όπου είναι αναγκαίο· αντιπαράθεση όπου είναι απαραίτητο· υπενθυμίζει ότι η πιεστική δημόσια διπλωματία της Κίνας έχει καταστήσει σειρά χωρών συνεξαρτημένες από τις επενδύσεις και τα δάνειά της· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει ενεργά την παρουσία και την προβολή της στις χώρες εταίρους παγκοσμίως ως σημαντικός επενδυτής και χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας·

53.  ενθαρρύνει τη ΛΔΚ να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, διατηρώντας παράλληλα τη συνεργασία σε πολυμερή πλαίσια όποτε είναι δυνατόν, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ανάληψης πιο φιλόδοξων δράσεων και δεσμευτικών δεσμεύσεων για το κλίμα, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και για τη βιοποικιλότητα, καθώς και την υποστήριξη πολυμερών αποκρίσεων στην πανδημία COVID-19, μεταξύ άλλων επιτρέποντας τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για την προέλευση της ασθένειας· εκφράζει τη λύπη του για την κινεζική παραπληροφόρηση σχετικά με την προέλευση της πανδημίας COVID-19, τη χειραγώγηση του πολυμερούς συστήματος, την εξάπλωση της κινεζικής κακόβουλης επιρροής, τις κυβερνοεπιθέσεις και τα διεφθαρμένα επενδυτικά έργα· επικροτεί τις αποτελεσματικές προσπάθειες της Ταϊβάν για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου του κορονοϊού και την αλληλεγγύη που επέδειξε στην ΕΕ, όπως αποδείχθηκε από τη δωρεά περισσότερων από επτά εκατομμυρίων χειρουργικών μασκών σε πολλά κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της πανδημίας·

54.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν στη ΛΔΚ ότι η ΕΕ δεν θα ανεχθεί τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ, το Θιβέτ και το Σιντάνγκ, ούτε την κακή μεταχείριση των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή για να διασφαλίσουν την αυτονομία του Χονγκ Κονγκ· καταδικάζει την παραβίαση του μοντέλου «μία χώρα, δύο συστήματα» από τη θέσπιση του εθνικού νόμου για την ασφάλεια στην Κίνα, ο οποίος υπονομεύει σοβαρά τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ και έχει συντριπτικές συνέπειες για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την ελευθερία της έκφρασης στο Χονγκ Κονγκ· εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις της επιβολής του εθνικού νόμου για την ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν· υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενη υπονόμευση της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ από το Πεκίνο δεν αντίκειται απλώς στις υποχρεώσεις της Κίνας στο πλαίσιο διμερών συνθηκών και του διεθνούς δικαίου, αλλά επίσης θέτει σε αμφισβήτηση τον ρόλο του Πεκίνου ως αξιόπιστου εταίρου· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει υπόψη τις καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ όταν της ζητηθεί να επικυρώσει ολοκληρωμένη συμφωνία για τις επενδύσεις και οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική συμφωνία με την Κίνα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 28 Ιουλίου 2020, καθώς και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020(6)· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιταχθούν ενεργά στις βάναυσες διώξεις των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, καθώς και άλλων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίως των Χριστιανών και των Θιβετιανών· καλεί τα κράτη μέλη και τον ΑΠ/ΥΕ να εγκρίνουν κυρώσεις στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά των Κινέζων αξιωματούχων και των κρατικών οντοτήτων που ευθύνονται για την οργάνωση της πολιτικής μαζικών φυλακίσεων Ουιγούρων και καταναγκαστικών έργων στην Κίνα·

55.  επαναλαμβάνει την πεποίθηση ότι η Ένωση θα συνεχίσει να επαγρυπνεί όσον αφορά την κατάσταση στην Ταϊβάν και την αναβάθμιση των πολιτικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν)· καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να δώσει μια ειρηνική λύση σε όλες τις διαμάχες στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να αποφύγει τυχόν προκλητικές στρατιωτικές κινήσεις που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Νότιας Σινικής Θάλασσας· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού ωκεανού εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία για τα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της· επισημαίνει με σοβαρή ανησυχία τις πρόσφατες κλιμακώσεις των εντάσεων στα σύνορα Ινδίας-Κίνας, καθώς και στη Νότια Σινική Θάλασσα και στα στενά της Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένων των ολοένα και πιο προκλητικών στρατιωτικών κινήσεων της Κίνας κατά της Ταϊβάν· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιλύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και να μην αναλαμβάνουν μονομερή δράση για να αλλάξουν το status quo· θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών των στενών με εποικοδομητικό τρόπο, χωρίς αποσταθεροποιητικές πρωτοβουλίες ή τυχόν καταναγκασμό από οποιαδήποτε πλευρά, και ότι δεν πρέπει να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών των στενών ενάντια στη βούληση των πολιτών της Ταϊβάν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επανεξετάσουν την πολιτική δεσμεύσεων με την Ταϊβάν και να συνεργαστούν με διεθνείς εταίρους για να συμβάλουν στη διατήρηση της δημοκρατίας στην Ταϊβάν, απαλλαγμένη από ξένες απειλές· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τη συμμετοχή της Ταϊβάν ως παρατηρητή στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, μηχανισμούς και δραστηριότητες, καθώς και στο παγκόσμιο δίκτυο πρόληψης των ασθενειών·

56.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δώσει η ΕΕ μεγαλύτερη προσοχή σε στρατηγικές περιοχές που λαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή προσοχή, όπως, μεταξύ άλλων, η Αφρική και η Αρκτική, καθώς και η περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού ωκεανού, όπου η Κίνα ακολουθεί μια επεκτατική πολιτική στην οποία η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια συνεκτική απάντηση· επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης της συνεργασίας με σημαντικούς ομοϊδεάτες εταίρους στην περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού, όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής με τις χώρες του Ινδικού και του Ειρηνικού με βάση τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ της Αυστραλίας και του ΝΑΤΟ στον Ειρηνικό· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής της Κίνας, στην οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα ασκούν πιέσεις όταν είναι απαραίτητο, η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει στενότερη συνεργασία με τις χώρες της περιοχής και άλλες δημοκρατίες, για την οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο η στρατηγική για τη συνδεσιμότητα της ΕΕ· προειδοποιεί για τις προσπάθειες της Κίνας να ισχυροποιηθεί στην περιοχή, ιδίως στην Ταιβάν, οι οποίες οδήγησαν σε συνοριακές διαφορές με πολλούς από τους γείτονές της·

57.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Ινδίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή και τον σημαντικό ρόλο της Ινδίας στην περιοχή και παγκοσμίως·

58.  χαιρετίζει τη συμπερίληψη κοινής ανακοίνωσης για την Αρκτική στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να έχει η ΕΕ μια στρατηγική για την Αρκτική·

Ενίσχυση των ικανοτήτων και των μέσων της ΕΕ στην ΚΕΠΠΑ

59.  τονίζει τη στήριξή του στη σταδιακή διαμόρφωση και προώθηση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της ΚΠΑΑ και των στόχων και των καθηκόντων της, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, προς μια πλήρως ανεπτυγμένη αμυντική ένωση που θα αναγνωρίζει την ειδική συνταγματική κατάσταση των ουδέτερων χωρών, με βάση σαφείς στρατηγικούς στόχους και προσανατολισμένη προς την ανθρώπινη ασφάλεια και τη βιώσιμη ειρήνη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον στόχο της υιοθέτησης στρατηγικού προσανατολισμού το 2022· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία συμβατότητα και τη στρατηγική τους σημασία· καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν περισσότερο στις αμυντικές τους ικανότητες, να ισορροπήσουν εκ νέου τις ευθύνες τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και να καταστούν περισσότερο ισότιμοι εταίροι των ΗΠΑ· αναγνωρίζει τη συμβολή των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναληφθούν δράσεις πέρα από τις διακηρύξεις, ιδίως με τη δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης άμυνας στην ΕΕ μέσω ενός ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας με τον απαραίτητο προϋπολογισμό, και με την ταχύτερη και συνεκτική εφαρμογή μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας προς την υλοποίηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, επιτρέποντας στην ΕΕ να προωθήσει μια πιο ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά αμυντικού εξοπλισμού· υπογραμμίζει τη σημασία της διεξαγωγής πολυμερών διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό την προώθηση μιας κοινής στρατηγικής νοοτροπίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας·

60.  υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες ειρήνης και ασφάλειας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της επιτυχίας και της βιωσιμότητας των ειρηνευτικών συμφωνιών, καθώς και όσον αφορά τη διάρκεια και την ποιότητα της ειρήνης· τονίζει ότι οι δεσμεύσεις και οι δηλώσεις σχετικά με την προώθηση του θεματολογίου για την ισότητα των γυναικών, την ειρήνη και την ασφάλεια και την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας παραμένουν μάλλον ρητορικές και δεν αποσκοπούν στην πραγματική τους υλοποίηση, ούτε την εξασφαλίζουν, με αποτέλεσμα να σημειώνεται περιορισμένη πρόοδος στους στόχους του θεματολογίου παγκοσμίως· υπενθυμίζει την αυξημένη επιτυχία στην επίλυση συγκρούσεων όποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έγινε σεβαστή η ισοτιμία και ισότητα των φύλων, και ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών, και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις στις αποστολές ΚΠΑΑ· ζητεί, επιπλέον, συστηματικότερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εν λόγω αποστολές, εγγυήσεις κατάρτισης για την ισότητα των φύλων και τη ΓΕΑ για όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που αναπτύσσεται από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεσαίας και ανώτερης διοίκησης της ΕΥΕΔ και των επικεφαλής διοικητών αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, και την ενεργή συμβολή στην εφαρμογή της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· ζητεί να καθιερωθούν συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ποικιλομορφία και την παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στην ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για παρουσία γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις σε ποσοστό 50 %, ως επικεφαλής αντιπροσωπειών, ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ και επικεφαλής αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί να μεταφερθεί το επικείμενο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου (GAP III) και το σχέδιο δράσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε εθνικά σχέδια δράσης, να δρομολογηθεί μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση, και να προσαρτηθεί το σχέδιο δράσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο επικείμενο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου (GAP III)·

61.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, η οποία απαιτεί επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους· τονίζει την ανάγκη για ένα πιο φιλόδοξο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) στον τομέα της εξωτερικής δράσης και της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων αυξημένων κονδυλίων για την ΚΕΠΠΑ, τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA ΙΙΙ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ), την στρατιωτική κινητικότητα, και καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει την έγκαιρη έγκριση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη· εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο όσον αφορά τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα στο νέο ΠΔΠ και για την έλλειψη χρηματοδότησης μέσω της δέσμης μέτρων ανάκαμψης «Next Generation EU»· υπογραμμίζει ότι οι περικοπές αυτές μπορούν να περιορίσουν τον ρόλο της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και να πλήξουν την ικανότητα της ΕΕ για σταθεροποίηση και μετασχηματισμό των υποψήφιων για προσχώρηση χωρών· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει με ουσιαστικό τρόπο στη στρατηγική καθοδήγηση, τα ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασίας και τον έλεγχο των νέων μέσων εξωτερικής χρηματοδότηση· υπενθυμίζει την ανάγκη να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι του προϋπολογισμού της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα στο επόμενο ΠΔΠ και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την οικοδόμηση της ειρήνης, τον διάλογο, τη διαμεσολάβηση και τη συμφιλίωση·

62.  ζητεί την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων, και να δοθεί, παράλληλα προτεραιότητα στα χάσματα ικανοτήτων που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP) και της συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD), ιδίως μέσω σε βάθος δραστηριοτήτων συνεργασίας όπως η συγκέντρωση και κοινή χρήση και η επαρκής χρηματοδότηση σημαντικών έργων, και μιας περισσότερο φιλόδοξης μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), του ΕΤΑ, της στρατιωτικής κινητικότητας και του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος· σημειώνει ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει επίσης να είναι επωφελή για το ΝΑΤΟ και τις διατλαντικές σχέσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή των εργαλείων και μηχανισμών της ΕΕ στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιστοποιηθούν οι πόροι ώστε να αποφευχθεί η περιττή αλληλεπικάλυψη δαπανών και μέσων· ζητεί αυξημένη στήριξη και στελέχωση, και επαρκείς και μόνιμους δημοσιονομικούς πόρους για το Τμήμα Στρατηγικών Επικοινωνιών της ΕΥΕΔ, υπό τον όρο ότι θα εκπονηθεί ανεξάρτητη ενδελεχής αξιολόγηση των παλαιότερων και τρεχουσών δράσεών της· ζητεί να επανεξεταστεί η εντολή της ομάδας στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΥΕΔ για να συνυπολογιστούν οι ξένες παρεμβάσεις από αναδυόμενους παράγοντες όπως είναι η Κίνα·

63.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ισχυρότερη στήριξη της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα, καθώς η διατήρηση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας συνιστά ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση, τόσο παγκοσμίως όσο και στη γειτονία· επιμένει ότι η ελευθερία ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε· συνιστά, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική διαχείριση των παγκόσμιων ναυτιλιακών πληροφοριών, να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί ο διαρθρωτικός συντονισμός μεταξύ θεσμικών οργάνων, οργανισμών και εθνικών αρχών, ιδίως επιτρέποντας τη σύγκλιση των δύο κύριων πολιτικών και στρατιωτικών συνιστωσών που παρέχουν τη βάση για τη γνώση της κατάστασης στη θάλασσα·

64.  επισημαίνει τη σημασία των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ· εφιστά την προσοχή στις συμφωνίες-πλαίσιο που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες για τη συμμετοχή των τελευταίων σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που διεξάγει η ΕΕ· τονίζει ότι οι εν λόγω συμφωνίες αναδεικνύουν τον συλλογικό χαρακτήρα που διέπει την επιδίωξη της ειρήνης και της ασφάλειας·

65.  εφιστά την προσοχή στις μεσομακροπρόθεσμες απειλές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον από την ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την ασφάλεια που ενέχουν τα αυταρχικά καθεστώτα, οι μη κρατικοί φορείς, η κλιματική αλλαγή, οι απειλές στον κυβερνοχώρο, οι επιθέσεις ΧΒΡΠ, οι υβριδικές απειλές, και η ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, ο ανταγωνισμός στον τομέα του διαστήματος και η στρατιωτικοποίηση, καθώς και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, η τρομοκρατία και οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, παράλληλα με τις ήδη καθιερωμένες γεωπολιτικές προκλήσεις· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να σημειώσει πρόοδο στον ορισμό και στην αναγνώριση των υβριδικών απειλών· καλεί την ΕΕ να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση σε σχέση με αυτές τις απειλές και να οικοδομήσει κοινές ικανότητες ανθεκτικότητας· τονίζει ότι τέτοιου είδους απειλές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω συντονισμένης δράσης και έγκαιρων και επαρκών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή έρευνα και την καινοτομία· χαιρετίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συγκρότησε ειδική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή ως ένα φόρουμ για την εξέταση στρατηγικών ζητημάτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη· θεωρεί σημαντικό να διασφαλιστεί καλύτερη σύνδεση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών των πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενωσιακές πολιτικές ενεργούν προς την επίτευξη στόχων της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

66.  επισημαίνει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια συνεκτική διάσταση σε σχέση με την κλιματική πολιτική στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή διαδραματίζει ολοένα μεγαλύτερο ρόλο ως οικονομικός, κοινωνικός και πολιτικός αποσταθεροποιητής και πολλαπλασιαστής κινδύνων·

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάλυση απειλών βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών που διενεργείται επί του παρόντος από τον ΑΠ/ΥΕ ως αφετηρία για τον μελλοντικό στρατηγικό προσανατολισμό, και ζητεί να διεξαχθεί συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης· χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής να ενσωματώσει τις στρατηγικές προβλέψεις στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0286.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0172.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(5) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2019, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της (ΕΕ L 129 I της 17.5.2019, σ. 13).
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0174.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου