Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2207(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0265/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0265/2020

Συζήτηση :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2021 - 3
PV 20/01/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0013

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 627kWORD 83k
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας – ετήσια έκθεση 2020
P9_TA(2021)0013A9-0265/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020 (2020/2207(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, της 22ας Ιουνίου 2017, της 28ης Ιουνίου 2018, της 14ης Δεκεμβρίου 2018, της 20ής Ιουνίου 2019, της 12ης Δεκεμβρίου 2019 και 21ης Ιουλίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της 25ης Νοεμβρίου 2013, της 18ης Νοεμβρίου 2014, της 18ης Μαΐου 2015, της 27ης Ιουνίου 2016, της 14ης Νοεμβρίου 2016, της 18ης Μαΐου 2017, της 17ης Ιουλίου 2017, της 25ης Ιουνίου 2018, της 17ης Ιουνίου 2019 και της 17ης Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση Συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 10ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο για κοινή διπλωματική αντίδραση της ΕΕ έναντι κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, της 19ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 7ης Ιουνίου 2018, και για τη νεολαία στην εξωτερική δράση, της 5ης Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2019/797, της 17ης Μαΐου 2019, σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με συμπληρωματικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, της 10ης Δεκεμβρίου 2019.

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε στις 28 Ιουνίου 2016 η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα, της 28ης Μαρτίου 2018 (JOIN(2018)0005),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις στις οποίες προέβησαν οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, στις 8 Ιουλίου 2016 και στις 12 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την τελική πράξη του Ελσίνκι, του 1975, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δέσμη 42 προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και τις εκθέσεις προόδου της 14ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή τους, καθώς και τη νέα δέσμη 32 προτάσεων που εγκρίθηκαν και από τα δύο συμβούλια στις 5 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση προόδου, της 16ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού συνόλου προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και στις 5 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον τεράστιο αντίκτυπο που θα έχει στις δυνητικές αμυντικές ικανότητες της ΕΕ η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, δεδομένου ότι είναι μια από τις αποτελεσματικότερες ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις, ,

–  έχοντας υπόψη την παράνομη εισβολή στην Κριμαία και την παράνομη προσάρτησή της από τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη την παραβίαση από τη Ρωσία του εναέριου χώρου και των θαλάσσιων συνόρων των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη την αύξηση της οικονομικής και στρατιωτικής παρουσίας της Κίνας στις χώρες της Μεσογείου και της Αφρικής,

–  έχοντας υπόψη την απειλή της εγχώριας και ξένης τρομοκρατίας, κυρίως της προερχόμενης από ομάδες όπως το ISIS,

–  έχοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι διαστημικές ικανότητες και η κβαντική υπολογιστική, οι οποίες προσφέρουν μεν νέες ευκαιρίες στην ανθρωπότητα, αλλά δημιουργούν επίσης νέες προκλήσεις στους τομείς της αμυντικής και της εξωτερικής πολιτικής που απαιτούν σαφή στρατηγική και συναίνεση μεταξύ των συμμάχων,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με τις προτεραιότητες ΕΕ-ΟΗΕ για την περίοδο 2019-2021 όσον αφορά τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 3212(1974), 32/15(1977), 33/15(1978), 34/30(1979) και 37/253(1983) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 353(1974), 361(1975), 367(1975), 458(1979), 541(1983), 550(1984), 649(1990), 716(1991), 750(1992), 774(1992), 789(1992), 889 (1993), 939(1994), 1032(1995), 1062(1996), 1250(1999), 2009(2011), 2095(2013) και 2174(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSCR),

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τον ΣΒΑ 16 που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του ΟΗΕ του Ιουνίου 2018 με τίτλο «Διασφαλίζοντας το κοινό μας μέλλον, Πρόγραμμα δράσης για τον αφοπλισμό»,

–  έχοντας υπόψη την επισκόπηση αριθ. 09/2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016(2), της 13ης Δεκεμβρίου 2017(3), της 12ης Δεκεμβρίου 2018(4) και της 15ης Ιανουαρίου 2020(5) σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 για τις σχέσεις ΕΕ-NATO(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση(8),

–  έχοντας υπόψη την θέση του, με ημερομηνία 18 Απριλίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας(9),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο σχετικά με την απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα,(11)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0265/2020),

1.  υπενθυμίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ να είναι παγκόσμιος παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας, και ζητεί οι δράσεις και οι πολιτικές της να επιδιώκουν τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης, της ασφάλειας, της ουσιαστικής πολυμέρειας, της συνεργασίας, της παγκόσμιας σταθερότητας και της ενεργού στήριξης της βασιζόμενης σε κανόνες διεθνούς τάξης, του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

2.  τονίζει ότι, δεδομένων των σημερινών και αυξανόμενων πολύπλευρων απειλών κατά της παγκόσμιας, περιφερειακής και εθνικής ασφάλειας και σταθερότητας που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε ένα εξαιρετικά πολυπολικό και απρόβλεπτο περιβάλλον με πιο δυναμικές και ανταγωνιστικές παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμεις και μεταβαλλόμενες συμμαχίες, μόνο με το συνδυασμένο βάρος μια ισχυρής και ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, σε στενή συνεργασία με ομόφρονες δημοκρατίες, θα έχουν οι Ευρωπαίοι παράγοντες τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια πιο ισχυρή Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) η οποία θα διαδραματίσει πιο ενεργό και σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και θα συμβάλει στην ειρήνη, την ανθρώπινη ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ευημερία, την ελευθερία, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών και τη δημοκρατία·

3.  σημειώνει ότι η διαρκής επιδείνωση του στρατηγικού περιβάλλοντος της Ένωσης επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια των κρατών μελών και των πολιτών της· υπογραμμίζει ότι, σε αυτό το ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον, η Ένωση και τα κράτη μέλη καλούνται να διαδραματίσουν από κοινού σημαντικότερο ρόλο για να εξασφαλίσουν την προστασία των κρατών μελών, των πολιτών και των αξιών της από πολυμερείς απειλές, κινδύνους και προκλήσεις·

4.  επισημαίνει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, η οποία αποτελεί φιλοδοξία που βασίζεται στην ικανότητα της Ένωσης να αξιολογεί ανεξάρτητα μια κατάσταση κρίσης και να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις και στην ικανότητά της να δρα αυτόνομα, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τις αξίες της, με πλήρη σεβασμό των συμμαχιών και των στρατηγικών της εταίρων και τηρώντας παράλληλα την αρχή της συμπληρωματικότητας με το ΝΑΤΟ·

5.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να παράσχουν έναν κοινό επίσημο ορισμό της στρατηγικής αυτονομίας και να καθορίσουν με μεγάλη σαφήνεια τους στόχους, τα μέσα και τους πόρους εφαρμογής της· θεωρεί ότι η ικανότητα αυτόνομης δράσης αποτελεί σημαντικό μέσο για να ενισχύσει η ΕΕ την πολυμερή δράση της, να την καταστήσει λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικές απειλές και να καταστεί πιο αξιόπιστος εταίρος σε μια πολυμερή τάξη βασισμένη σε κανόνες·

6.  θεωρεί ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την τρωτότητα της ΕΕ και την εξάρτησή της από τρίτες χώρες· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για στρατηγική αυτονομία στο πλαίσιο αυτό·

7.  τονίζει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην εφαρμογή της ΚΠΑΑ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της παγκόσμιας παρουσίας της και της ικανότητάς της να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας προώθησης και πάροχος ασφάλειας, μεταξύ άλλων, μέσω των αποστολών και των επιχειρήσεών της στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας και την ενεργό συμβολή στην εξάλειψη και επίλυση των συγκρούσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, και ιδίως στην γειτονία της ΕΕ·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του ΑΠ/ΥΕ ότι, έως το τέλος του 2020, θα παρουσιαστεί ανάλυση των κοινών απειλών και προκλήσεων, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση με τα κράτη μέλη σχετικά με τις πολιτικές και για την ανάπτυξη στρατηγικής πυξίδας· σημειώνει ότι η στρατηγική πυξίδα θα ενισχύσει και θα καθοδηγήσει την υλοποίηση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ, όπως ορίστηκαν το 2016, και θα ορίζει μια στρατηγική προσέγγιση, συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς στους τέσσερις βασικούς τομείς: της διαχείρισης κρίσεων, της ανθεκτικότητας, των ικανοτήτων και των εταιρικών σχέσεων το αργότερο έως το 2022· τονίζει ότι αυτό είναι αναγκαίο, επειδή η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει ενδεικτικά σενάρια στρατιωτικών και μη στρατιωτικών παρεμβάσεων και να προετοιμαστεί καλά σε επιχειρησιακό και πολιτικό επίπεδο· ελπίζει ότι η στρατηγική πυξίδα, ως πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη ανεξάρτητης επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΕ, θα προετοιμάσει το έδαφος για μια πιο εναρμονισμένη στρατηγική νοοτροπία και, κατά συνέπεια, θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ένωσης·

9.  εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλλει τις δικές του εκθέσεις και συστάσεις σχετικά με τους βασικούς τομείς της στρατηγικής πυξίδας, προκειμένου να παράσχει κοινοβουλευτική συμβολή και καθοδήγηση σύμφωνα με τις δημοκρατικές και θεσμικές μας αρχές·

10.  υπογραμμίζει την εξέχουσα γεωπολιτική σημασία που έχει για την Ένωση η βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα, η ασφάλεια και η ευημερία και η αποτροπή αποσταθεροποιητικών διαδικασιών στη γειτονιά της τόσο στην ανατολή όσο και στον νότο και στην Αρκτική· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις EUFOR Althea και EULEX Kosovo στην προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χωρών και την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ· επικροτεί την επέκταση των εντολών της EULEX Kosovo και της EUAM Ukraine και επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα της συμμετοχής της ΚΠΑΑ στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ανατολική Γειτονία· ενθαρρύνει την επανεξέταση της τρέχουσας αποστολής της ΚΠΑΑ, EUAM Ukraine για να καθοριστεί πώς μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω την ασφάλεια της Ουκρανίας·

11.  επισημαίνει το γεγονός ότι η αστάθεια στη Νότια Γειτονία της Ευρώπης, ιδίως στις περιοχές του Σαχέλ, της Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής, έχει εν τέλει αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις, ιδίως στη Νότια Γειτονία της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, συνιστά άμεση πρόκληση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων μας·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθούν να καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα της Ουκρανίας και της Γεωργίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ότι είναι ακόμα παρούσες στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αποσταθεροποιεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή· εκφράζει την ανησυχία του για την πρωτόγνωρη έκταση των κρατικά υποστηριζόμενων εκστρατειών παραπληροφόρησης στην Ανατολική Γειτονία· εξακολουθεί να καταδικάζει τη στρατιωτική παρέμβαση της Ρωσίας και την παράνομη προσάρτηση της Κριμαϊκής Χερσονήσου και την συνέχιση της ψυχρής σύγκρουσης στη Μολδαβία· τονίζει την ανάγκη να εκφράζεται με μια ενιαία φωνή η πολιτική της ΕΕ στο θέμα αυτό·

13.  χαιρετίζει την παύση των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και στα περίχωρά του· υπογραμμίζει με ανησυχία τη στρατιωτική συμμετοχή τρίτων χωρών στη σύγκρουση και ιδίως τον αποσταθεροποιητικό ρόλο και την παρέμβαση της Τουρκίας· ζητεί τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σχετικά με την εικαζόμενη παρουσία ξένων μαχητών και τη χρήση πυρομαχικών διασποράς και βομβών φωσφόρου· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για τα εγκλήματα πολέμου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και για τη χρήση απαγορευμένων όπλων στη σύγκρουση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ· εμμένει στην ανάγκη να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η ανταλλαγή κρατουμένων και θυμάτων, καθώς και στην ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ναγκόρνο-Καραμπάχ·

14.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες κλιμακώσεις των εντάσεων σε κάποια πιθανά σημεία ανάφλεξης, στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, όπως η συνοριακή διαφορά μεταξύ Ινδίας και Κίνας, στην Ανατολική και Νότια Σινική Θάλασσα και τα στενά της Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένων των ολοένα και πιο προκλητικών στρατιωτικών ελιγμών που στρέφονται κατά της Ταϊβάν· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις, και να μην αναλαμβάνουν μονομερή δράση για να αλλάξουν το status quo· υπογραμμίζει τη σημασία της ειρηνικής ανάπτυξης στα στενά της Ταϊβάν ώστε να διατηρηθεί η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία της Κίνας και της Ταϊβάν, καθώς και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, που παραμένει περιοχή κρίσιμης σημασίας για τα συμφέροντα της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επανεξετάσουν την πολιτική δέσμευσής στην Ταϊβάν και να συνεργαστούν με διεθνείς ομόφρονων εταίρους για την προστασία μιας δημοκρατικής Ταϊβάν απαλλαγμένης από ξένες απειλές· εκφράζει ανησυχία σχετικά με την εκστρατεία παραπληροφόρησης που δρομολογείται από κακόβουλες τρίτες χώρες για τη διακοπή των προσπαθειών καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19 κατά των δημοκρατιών στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την εποικοδομητική και πραγματιστική συμμετοχή της Ταϊβάν ως παρατηρητή στις συνεδριάσεις, τους μηχανισμούς και τις δραστηριότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ώστε να καταπολεμήσουν από κοινού την παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας·

15.  εκφράζει έντονη ανησυχία και καταδικάζει απερίφραστα τις παράνομες δραστηριότητες και τις απειλές της Τουρκίας για στρατιωτική δράση κατά κρατών μελών της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο· σημειώνει με ανησυχία ότι οι μονομερείς ενέργειες υπό την ηγεσία της Τουρκίας παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επηρεάζουν άμεσα την κυριαρχία ορισμένων κρατών μελών· επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Ένωσης να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που διαθέτει, μεταξύ άλλων σύμφωνα με το άρθρο 29 ΣΕΕ και το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της· υπενθυμίζει τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ανατολική Μεσόγειο και ζητεί μια νέα συνολική στρατηγική ΕΕ-Τουρκίας·

16.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συγκρούσεις· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσει μια πολιτική στρατηγική διευκόλυνσης των λύσεων σε αυτές τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από μεγάλες πιθανότητες αποσταθεροποίησης, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τις χώρες που βρίσκονται στις σημαντικότερες περιοχές συγκρούσεων που σχετίζονται με το νερό να υπογράψουν τη Σύμβαση του Ελσίνκι του 1992 για τα ύδατα που ολοκληρώθηκε στη Νέα Υόρκη το 1997 σχετικά με την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών πλωτών οδών και των διεθνών λιμνών·

Εδραίωση των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ σε ένα απρόβλεπτο και αποσταθεροποιημένο περιβάλλον

17.  θεωρεί ότι η ΚΠΑΑ βασίζεται κυρίως στην ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις σε καταστάσεις κρίσης που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της ή απαιτούν διεθνή παρέμβαση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τα ψηφίσματά του· σημειώνει ότι επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη 11 μη στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης, εκ των οποίων τρεις είναι εκτελεστικές αποστολές (ATALANTA, EUNAVFOR MED IRINI, EUFOR ALTHEA) και τρεις μη εκτελεστικές αποστολές (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUTM RCA)· υπενθυμίζει ότι οι εντολές της ΚΠΑΑ αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, στην προαγωγή της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και στην ενίσχυση της στρατιωτικής και αστυνομικής εκπαίδευσης· συνιστά την κατάλληλη αξιολόγηση των αποστολών και των επιχειρήσεων σε τακτική βάση, προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητά τους· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μπορούν οι αποστολές να αναπτύσσονται με ταχύτερο και περισσότερο ευέλικτο και συνεκτικό τρόπο·

18.  σημειώνει ότι δυστυχώς ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιδεικνύουν έλλειψη πολιτικής βούλησης να συμμετάσχουν σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ με ουσιαστικό και αξιόπιστο τρόπο· υπογραμμίσει ότι είναι σημαντικό να καταστούν οι αποστολές και οι επιχειρήσεις πιο ισχυρές, τόσο όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους όσο και τις εντολές· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεισφορά δυνάμεων και πόρων σε όλες τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, για να αντιμετωπιστούν ιδίως οι υφιστάμενες ελλείψεις, δεδομένου ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ έχει ζωτική σημασία για τη βιωσιμότητά τους, ιδίως σε περιόδους κρίσης, καθώς και το ζήτημα των πιθανών αυξανόμενων εντάσεων και συγκρούσεων·· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός για την ΚΠΑΑ δεν θα πρέπει να υπονομευθεί·

19.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε αποστολές ΚΠΑΑ συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστολής και αποτελεί κινητήρια δύναμη της αξιοπιστίας της ΕΕ ως υπέρμαχου των ίσων δικαιωμάτων αντρών και γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο· ζητεί την ουσιαστική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαμόρφωση της ΚΠΑΑ, ιδίως μέσω της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων στο προσωπικό και την ηγεσία των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ και της ειδικής κατάρτισης του προσωπικού τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες οι μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ έχουν πλέον διορίσει σύμβουλο για θέματα φύλου και καλεί τις στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ να πράξουν το ίδιο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προτείνουν γυναίκες ως υποψήφιες για τις κενές θέσεις· ζητεί το στρατιωτικό και μη στρατιωτικό προσωπικό που αναπτύσσεται από την ΕΕ να καταρτιστεί επαρκώς σε θέματα ισότητας των φύλων και εφαρμογής του ψηφίσματος 1325 του ΣΑΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και ιδιαιτέρως πώς να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στα καθήκοντά τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται σε αποστολές της ΚΠΑΑ και ιδίως σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προωθήσει την ανάγκη για ορισμό συγκεκριμένου στόχου και για ανάληψη πολιτικής δέσμευσης για την αύξηση του αριθμού των γυναικών στις αποστολές και τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης των πολιτικών πρόσληψης και διατήρησης και να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές αποστολές και σε αποστολές διατήρησης της ειρήνης· τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί μια νέα γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ που θα χρηματοδοτεί τη θέση του συμβούλου σε θέματα φύλου στις στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ·

20.  υπογραμμίζει τη συνολική δέσμευση της Ένωσης απέναντι στο Σαχέλ και το Κέρας της Αφρικής μέσω έξι μη στρατιωτικών (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) και στρατιωτικών αποστολών (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR ATALANTA, EUNAVFOR MED Irini)·

21.  σημειώνει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ τείνουν να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων (στις εκπαιδευτικές αποστολές της ΕΕ) χωρίς εκτελεστική διάσταση· θεωρεί ότι, χωρίς να θίγεται η μη εκτελεστική διάσταση αυτών των αποστολών, η εντολή θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να επιτρέπεται στους Ευρωπαίους συμβούλους να ελέγχουν όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο ανάπτυξης, εάν τα εκπαιδευτικά προγράμματα εφαρμόστηκαν με ορθό τρόπο και εάν συνάδουν πλήρως με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες των τοπικών ένοπλων δυνάμεων· σημειώνει ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι επίσης δυνατή η καλύτερη πρόληψη της κακοδιαχείρισης και των καταχρήσεων όταν οι εκπαιδευμένες δυνάμεις αναπτύσσονται στο πεδίο· τονίζει ότι αυτό συμβαίνει ιδίως στην περίπτωση της EUTM Mali, όπου οι ένοπλες δυνάμεις του Μάλι αναπτύσσονται σε πολύ διαφορετικούς και απαιτητικούς τομείς, με αποτέλεσμα να απαιτείται εποπτεία του τρόπου με τον οποίο υλοποιούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης·

22.  τονίζει ότι λίγες μόνο αποστολές ΚΠΑΑ παρέχουν κατάρτιση για τη σεξουαλική παρενόχληση ή την παρενόχληση λόγω φύλου και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να παρέχουν υποχρεωτική κατάρτιση για την καταπολέμηση αυτής της παρενόχλησης σε όλες τις αποστολές και επιχειρήσεις και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· ζητεί την επικαιροποίηση των αναβαθμισμένων γενικών προτύπων συμπεριφοράς για τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, ώστε να συμπεριληφθεί η αρχή της μηδενικής ανοχής έναντι της αδράνειας της ηγεσίας και της διοίκησης της ΕΕ στο ζήτημα της σεξουαλικής και έμφυλης βίας·

23.  επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση EUFOR Althea και την προθυμία συνέχισης της εντολής της επιχείρησης προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τη διατήρηση του περιβάλλοντος ασφάλειας στο πλαίσιο ανανεωμένης εξουσιοδότησης του ΟΗΕ· αναγνωρίζει τις προκλήσεις που εγείρει η πανδημία COVID-19 και επαινεί το προσωπικό των αποστολών για το ότι παρέμειναν απολύτως λειτουργικές κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής συγκυρίας·

24.  υπενθυμίζει ότι η κατάσταση ασφαλείας στη Σομαλία είναι πολύ ανησυχητική και συνιστά παράγοντα αποσταθεροποίησης για το σύνολο του Κέρατος της Αφρικής και ίσως και πέρα από αυτό· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ενίσχυση της αποστολής EUTM Somalia όσον αφορά το τμήμα παροχής συμβουλών προς τις δομές διοίκησης επιτρέπει να ασκηθεί σημαντική επιρροή στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του πολυμερούς μηχανισμού στρατιωτικής βοήθειας·

25.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται όσον αφορά τη διαδικασία περιφερειοποίησης, η οποία δρομολογήθηκε μέσω της Περιφερειακής Συμβουλευτικής και Συντονιστικής Μονάδας (RACC) και την απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, που καθιστά εφικτή την είσοδό της στη δεύτερη φάση, ενισχύοντας έτσι την περιφερειακή προσέγγιση της ΕΕ στο Σαχέλ, και κυρίως στην EUTM Mali με την επέκταση της εμβέλειάς της στις χώρες του Σαχέλ που ανήκουν στην G5, με στόχο να καταστεί αποτελεσματικότερη και περισσότερο λειτουργική η δράση της ΕΕ στα σύνορα των χωρών του Σαχέλ που ανήκουν στην G5 και να στηριχθεί η διασυνοριακή συνεργασία, και, συνεπώς, να καταστεί αποτελεσματικότερο το έργο της EUCAP Sahel Mali, της EUCAP Sahel Niger και της EUTM Mali· ζητεί τη μετονομασία της σε EUTM Sahel· σημειώνει ότι η συνοχή και η συνεργασία για την ασφάλεια με τις αφρικανικές χώρες είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της σταθερότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της ηπείρου· φρονεί ότι η περιφερειοποίηση της προσέγγισης ΚΠΑΑ στο Σαχέλ είναι επίκαιρη, αλλά απαιτεί πιο ξεκάθαρη οργάνωση μεταξύ των ήδη υφιστάμενων στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ, των τοπικών παραγόντων και άλλων διεθνών οργανισμών (δηλαδή της ειρηνευτικής αποστολής MINUSMA των Ηνωμένων Εθνών και της επιχείρησης Barkhane από τον γαλλικό στρατό) για να εξασφαλιστούν η επιχειρησιακή συνέργεια και ο συντονισμός των προσπαθειών σε επίπεδο Ένωσης·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εκστρατεία παραπληροφόρησης για την ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ να αναλάβει δράση προκειμένου να εντοπίσει αποτελεσματικά την προέλευση της εκστρατείας παραπληροφόρησης και να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις· χαιρετίζει την έναρξη της επιχείρησης EUAM RCA με σκοπό την παροχή στήριξης στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και την επέκταση της εντολής της EUAM RCA· θεωρεί ότι, η Ένωση πρέπει να βελτιώσει γρήγορα και αποτελεσματικά τις ικανότητές της στην παράδοση εξοπλισμού επιπροσθέτως προς την εκπαίδευση που παρέχεται από τις αποστολές EUCAP και EUTM· σημειώνει ότι η θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη αναμένεται να εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων των δυνάμεων του εταίρου μας· επισημαίνει την παρουσία δυναμικών και ενεργών ξένων παραγόντων, οι οποίοι δε συμμερίζονται κατ’ ανάγκη τις ίδιες δεοντολογικές αρχές με την Ένωση και τα κράτη μέλη της, αναπληρώνουν το κενό ικανοτήτων και εμπλέκονται στον εξοπλισμό των εν λόγων δυνάμεων, χωρίς κανένα σεβασμό του κράτους δικαίου και των διεθνών προτύπων·

27.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ, όπου η τρομοκρατία θέτει αυξημένη πίεση στις χώρες G5 του Σαχέλ και στη γειτονία τους, οξύνοντας τις τοπικές πολιτικές, εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις· τονίζει τη σημασία της στήριξης που επιφέρουν οι αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ στο Σαχέλ στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη επένδυση που πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή κοινότητα για ασφάλεια και σταθερότητα στο Μάλι και στο Σαχέλ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων των αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ στο Μάλι·

28.  ζητεί να υπάρξει νέα προσέγγιση στο επιχειρησιακό επίπεδο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, την προαγωγή της ασφάλειας και την ανάπτυξη στρατιωτικής ικανότητας που να ενσωματώνει τα διδάγματα που αντλήθηκαν ιδίως στο Μάλι και να δίνει έμφαση α) στον δημοκρατικό έλεγχο όλων των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων, β) στη δημοκρατική και διαφανή διακυβέρνηση του τομέα, γ) στη συστηματική παρακολούθηση της πλήρους και αυστηρής συμμόρφωσης όλων των παραγόντων με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και δ) στους σαφείς μηχανισμούς ανάκλησης ή απόσυρσης σε περίπτωση ατιμωρησίας και συνεχιζόμενων παραβιάσεων·

29.  επισημαίνει τον βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ μη στρατιωτικών και στρατιωτικών αποστολών σε τρεις χώρες: στο Μάλι, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στη Σομαλία· επικροτεί τις συντονισμένες προσπάθειες της αποστολής ανάπτυξης ικανοτήτων της ΕΕ στη Σομαλία (EUCAP Somalia) και της EUTM Somalia που συνοδεύουν την επιχειρησιακή προσέγγιση μεταξύ της σομαλικής αστυνομίας και του σομαλικού στρατού στις απελευθερωμένες περιοχές υπό την επιρροή της Al Shabaab· τονίζει ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση εργαλείων, δημοσιονομικών μέσων και φορέων στην EUAM RCA και την EUTM RCA θα πρέπει να αντιγράφονται όπου είναι σκόπιμο σε άλλες αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ·

30.  χαιρετίζει την έναρξη της επιχείρησης EUNAVFOR MED Irini, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στηρίζοντας την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης σύμφωνα με την απόφαση 2526 (2020) του ΣΑΗΕ, την εκπαίδευση της λιβυκής ακτοφυλακής και τη διακοπή της διακίνησης ανθρώπων· καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη να διαθέσουν επειγόντως τα μέσα συλλογής πληροφοριών, παρακολούθησης, αναγνώρισης και σχηματισμού, καθώς και τα ναυτικά μέσα που απαιτούνται για την ενίσχυση των μέχρι στιγμής περιορισμένων ικανοτήτων της επιχείρησης Irini και ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία με την τρέχουσα θαλάσσια επιχείρηση Sea Guardian του ΝΑΤΟ, καθώς και τη συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους· υπενθυμίζει τις διεθνείς υποχρεώσεις όσον αφορά την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να αξιοποιήσει πλήρως τα μέσα της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, και ιδίως το δορυφορικό κέντρο της ΕΕ και το κέντρο πληροφοριών της ΕΕ· επικροτεί τη συνεχή πρόοδο που συντελείται προς τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Λιβύη και καλεί την ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία διαμεσολάβησης, ώστε να συμβάλει στην εδραίωση των απαραίτητων θεμελίων για μια ειρηνική, σταθερή και δημοκρατική Λιβύη·

31.  σημειώνει την απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2020, να παρατείνει τις εντολές τριών μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ: της αποστολής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya), της αποστολής συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σημείο διέλευσης της Ράφα (EUBAM Rafah), και της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS)·

32.  ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της λήψης στρατιωτικών-μη στρατιωτικών αποφάσεων της ΕΕ και των υποδομών διοίκησης και ελέγχου, με εγγύηση παράλληλα για χωριστές στρατιωτικές και μη δομές διοίκησης·

33.  σημειώνει ότι η στρατηγική επανεξέταση της Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC) πρόκειται να ξεκινήσει το 2020· δεδομένου του αντικτύπου της εν λόγω επανεξέτασης στη διοίκηση και τον έλεγχο των στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων, καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να ενημερώνει το Κοινοβούλιο εγκαίρως για τις διαθέσιμες επιλογές και τις επιλογές που έχουν γίνει· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια μόνιμη και πλήρως ανεπτυγμένη στρατιωτική δομή διοίκησης προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί αυτόνομα και, ως εκ τούτου, καλεί το Συμβούλιο να υλοποιήσει μια τέτοια δομή·

34.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συνολική πρόοδο και τις συνολικές προσπάθειες όσον αφορά την εφαρμογή του συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ, το οποίο αποσκοπεί στο να καταστεί η μη στρατιωτική ΚΠΑΑ πιο ικανή, πιο αποτελεσματική, ευέλικτη και ικανή να ανταποκρίνεται τόσο σε εθνικό επίπεδο με την ανάπτυξη και την εφαρμογή εθνικών σχεδίων εφαρμογής για την αύξηση των εθνικών συνεισφορών στη μη στρατιωτική ΚΠΑΑ όσο και σε επίπεδο ΕΕ μέσω της ανάπτυξης κοινού σχεδίου δράσης· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ έως τις αρχές του καλοκαιριού του 2023· λαμβάνει υπό σημείωση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μη στρατιωτική ΚΠΑΑ όσον αφορά τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού αστυνομικών, δικαστών, εισαγγελέων και άλλων εμπειρογνωμόνων του τομέα της δικαιοσύνης και της μη στρατιωτικής ασφάλειας· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει την ολοκληρωμένη αξιολόγησή της σχετικά με τις μη στρατιωτικές αποστολές EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia και EUAM RCA, όσον αφορά την εντολή, τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, ώστε να καταστούν πλήρως λειτουργικές και αποτελεσματικές· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν λεπτομερή ετήσια επανεξέταση αποτιμώντας την πρόοδο που συντελέστηκε στην εφαρμογή του συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ· καλεί όλους τους σχετικούς φορείς να εντείνουν τη συνεργασία και να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών που αναπτύσσονται στο ίδιο θέατρο επιχειρήσεων, ειδικά σε σχέση με την κινητικότητα και τις ασφαλείς ψηφιακές υποδομές· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για τη Μη Στρατιωτική Διαχείριση Κρίσεων, το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2020, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του·

35.  επαινεί τη συνέχεια και τη διατήρηση των αποστολών και των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες και τον αρνητικό αντίκτυπο που προκάλεσε η πανδημία COVID-19· προτρέπει ο προϋπολογισμός, οι πόροι, ο σχεδιασμός και ο εξοπλισμός των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ να αξιολογηθούν και να προσαρμοστούν υπό το πρίσμα των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τη νόσο COVID-19, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της λειτουργικής αποδοτικότητας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξετάσει η ΕΕ τι ακόμα μπορεί να γίνει για την ελαχιστοποίηση και τη διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης του προσωπικού· εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία για τον αρνητικό αντίκτυπο της νόσου COVID-19 που εντείνει τις υφιστάμενες κρίσεις και πιστεύει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να εμποδίσει η ΕΕ τη νόσος COVID-19 να θέσει σε κίνδυνο την πολυετή πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πεδίο της οικοδόμησης της ειρήνης· εκφράζει την ανησυχία του για το κύμα παραπληροφόρησης που σημειώνεται ιδίως εναντίον των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ σε καιρούς πανδημίας COVID· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα στρατηγικά όπλα επικοινωνίας και τη δημόσια διπλωματία, ιδίως στις χώρες όπου αναπτύσσονται αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ·

36.  αναγνωρίζει τη συμβολή που προσφέρουν οι μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και στην παροχή στήριξης στις δικαιούχους χώρες ώστε να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία· ζητεί από την ΕΕ να βελτιώσει τις θεσμικές ικανότητές για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση· ζητεί την υιοθέτηση μιας πιο προορατικής προσέγγισης στην επίλυση των παρατεινόμενων συγκρούσεων στην άμεση γειτονία της ΕΕ· ζητεί την υιοθέτηση προσεγγίσεων με γνώμονα τις συγκρούσεις και με επίκεντρο τον άνθρωπο, οι οποίες να θέτουν την ανθρώπινη ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο της δέσμευσης της ΕΕ·

37.  εκτιμά πως η Ένωση θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις αποστολές και επιχειρήσεις στις οποίες έχει τον υψηλότερο βαθμό προστιθέμενης αξίας· ως εκ τούτου, θα επικροτούσε τον προβληματισμό σχετικά με τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα ορισμένων αποστολών·

38.  ζητεί να εγκριθεί και να τεθεί ταχέως σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη, που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότητα των αποστολών της ΕΕ παρέχοντας στήριξη στους εταίρους της και συμβάλλοντας στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι το μέσο αυτό θα χρηματοδοτήσει μέρος του κόστους των αμυντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δαπανών των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και εκείνων που σχετίζονται με τη δημιουργία στρατιωτικών ικανοτήτων για εταίρους σε χώρες στις οποίες παρεμβαίνει η ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων όσον αφορά την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, τις αποστολές, τα έργα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των όπλων, των πυρομαχικών και των μεταφορών, σε πλήρη συμμόρφωση με τα οκτώ κριτήρια της κοινής θέσης, του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, και με αποτελεσματικές διατάξεις περί διαφάνειας, όπως απαριθμούνται στη σύστασή του της 28 Μαρτίου 2019 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη· υπενθυμίζει την ανάγκη να διενεργηθούν ολοκληρωμένες εκ των προτέρων εκτιμήσεις κινδύνου και να παρακολουθείται στενά η χρήση από τις αποδέκτριες χώρες, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από υψηλή αστάθεια του πολιτικού τοπίου και μεγάλη διαπερατότητα των εθνικών συνόρων, και να τεθούν σε εφαρμογή οι απαραίτητες διασφαλίσεις σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη της απόκτησης αυτών των όπλων από τρομοκρατικές ομάδες και άλλους κακόβουλους παράγοντες·

39.  χαιρετίζει την ανακοίνωση στη δήλωση προθέσεων της Κατάστασης της Ένωσης 2020 μιας κοινής ανακοίνωσης σχετικά με μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης των πρώην μαχητών το 2021, ως έγκαιρη αναθεώρηση της γενικής ιδέας της ΕΕ για τη στήριξη του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης (ΑΑΕ) του 2006· υπογραμμίζει τη σημασία των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας κατά προτεραιότητα ιδίως για τις μη στρατιωτικές μας αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ως βασικό στόχο την εφαρμογή της προσέγγισης της ανθρώπινης ασφάλειας· τονίζει ότι η νέα στρατηγική προσέγγιση στην ΑΑΕ πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέσα της ΚΠΑΑ και την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ·

Ανάπτυξη αποτελεσματικών ικανοτήτων ΚΠΑΑ

40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως η CARD, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) και το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) και τα προηγούμενα προγράμματα PADR και EDIDP, καθώς μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της συνοχής, του συντονισμού και της διαλειτουργικότητας κατά την υλοποίηση της ΚΠΑΑ της ΕΕ, στην προετοιμασία του εδάφους για την εκπλήρωση των αποστολών του Petersberg και στην εδραίωση της αλληλεγγύης, της συνοχής και της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης·

41.  αναγνωρίζει ότι η ένταξη στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων της ΕΕ και τη ουσιαστική συμμετοχή περισσότερων κρατών μελών σε μείζονα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα που επί του παρόντος πραγματοποιούνται σε σχεδόν αποκλειστική διμερή βάση (ήτοι το FCAS και το MGCS) είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον τομέα της άμυνας και θα προσέδιδε σαφή προστιθέμενη αξία στις ευρωπαϊκές προσπάθειες που καταβάλλονται προς την ενισχυμένη συνεργασία, την ολοκλήρωση στον τομέα της άμυνας και τη διαλειτουργικότητα προς όφελος των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

42.  σημειώνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν η συνοχή, ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας, ο συντονισμός και η συνέπεια όλων των μέσων αμυντικού σχεδιασμού και των εργαλείων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων της ΕΕ, ώστε να δημιουργηθούν ουσιαστικές συνέργειες και αμοιβαία ενίσχυση, να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις, να διασφαλιστούν η αποτελεσματική και στρατηγική χρήση των πόρων και η διαλειτουργικότητα και να διευκολυνθεί η ταχεία ανάπτυξη·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους και να προσπαθήσουν να επιτύχουν στόχο του 2 % του ΑΕΠ·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με τον κανονισμό για το ΕΤΑ και ζητεί την ταχεία έγκριση και σύσταση του ΕΤΑ, το οποίο θα αντιμετωπίσει και θα επιταχύνει τις από κοινού συμφωνηθείσες προτεραιότητες ανάπτυξης ικανοτήτων στον εναέριο, χερσαίο και ναυτικό τομέα, καθώς και στον τομέα του κυβερνοχώρου και, ως εκ τούτου, θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να λειτουργεί ως παγκόσμιος παράγοντας και ως διεθνής παράγοντας που συμβάλλει και παρέχει ασφάλεια· καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση στο ΕΤΑ και να επικεντρωθούν σε διαρθρωτικά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, διευκολύνοντας έτσι τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την εδραίωση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (EDTIB), ενισχύοντας τις τεχνικές, βιομηχανικές και στρατηγικές ικανότητες προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να παράγει και να διαθέτει αυτόνομα στρατιωτικές ικανότητες και να διατηρήσει την τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει πρωτοβουλίες αμυντικών ικανοτήτων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

45.  εφιστά την προσοχή στον ιδιαίτερα ευαίσθητο και στρατηγικό χαρακτήρα της έρευνας στον τομέα της άμυνας και στην ανάγκη ρύθμισης της πρόσβασης οντοτήτων που ελέγχονται από τρίτα μέρη εκτός ΕΕ σε έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ, ώστε να συνάδει με τη φιλοδοξία της ΕΕ για στρατηγική αυτονομία· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στο ΕΤΑ, σε ορισμένες ειδικές και εξαιρετικές ενδεδειγμένες περιπτώσεις, όταν προσδίδει αποδεδειγμένη τεχνολογική και επιχειρησιακή προστιθέμενη αξία σε ορισμένα έργα, θα πρέπει να διεξάγεται στη βάση της πραγματικής αμοιβαιότητας, δεν θα πρέπει να αποδυναμώνει τα συμφέροντα στρατηγικής ασφάλειας της ΕΕ, δεν θα πρέπει να υπονομεύει τους στόχους του ΕΤΑ και πρέπει να παρακολουθείται στενά η συμμόρφωσή της με τους κανόνες που καθορίζονται στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2018)0476), όπως η διατήρηση της διανοητικής ιδιοκτησίας εντός της ΕΕ και ο σεβασμός των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με την εξαγωγή όπλων·

46.  αναμένει τη στρατηγική επανεξέταση της πρώτης φάσης της PESCO έως τα τέλη του 2020, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων για την πρόοδο του προγράμματος και εντοπίζοντας τις απαραίτητες διατάξεις που καθιστούν την PESCO πιο αποδοτική και στοχοθετημένη· θεωρεί ότι η PESCO είναι ένα μέσο που συμβάλλει στην ενίσχυση της βιώσιμης και αποτελεσματικής αμυντικής συνεργασίας και αμυντικής ολοκλήρωσης της ΕΕ, βελτιώνοντας τις αμυντικές ικανότητες και τη διαλειτουργικότητα των συμμετεχόντων κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την ευελιξία και την ικανότητα ανάπτυξης δυνάμεων· υπενθυμίζει ότι τα έργα της PESCO θα πρέπει να βοηθούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των αμυντικών δαπανών· θεωρεί ότι η PESCO θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και να συμβάλλει στους στόχους του ΝΑΤΟ· εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόσφατη έγκριση της απόφασης για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην PESCO, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι κάθε τέτοια έκτακτη συμμετοχή σε μεμονωμένα έργα της PESCO πρέπει να να προσδίδει προστιθέμενη αξία τόσο για τα κράτη μέλη όσο και στα έργα και να συμβάλει στην ενίσχυση της PESCO και της ΚΠΑΑ και στην εκπλήρωση πιο απαιτητικών δεσμεύσεων που υπόκεινται σε πολύ αυστηρές πολιτικές, ουσιαστικές και νομικές προϋποθέσεις και να πραγματοποιείται βάσει διαπιστωμένης και αποτελεσματικής αμοιβαιότητας·

47.  καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να επιδείξουν πλήρη πολιτική δέσμευση και στρατηγική φιλοδοξία, να καταβάλλουν προσπάθειες, να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους και να εκπληρώσουν τις φιλόδοξες και δεσμευτικές κοινές δεσμεύσεις επί των οποίων συμφώνησαν, διασφαλίζοντας παράλληλα απτή πρόοδο στην ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των τρεχόντων έργων PESCO· τονίζει ότι τα έργα στο πρώτο κύμα είναι κυρίως έργα ανάπτυξης ικανοτήτων που εμπλέκουν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη και ότι η συμμετοχική φύση των έργων της PESCO δεν θα πρέπει να οδηγεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη σε αποδυνάμωση των φιλοδοξιών τους· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα χάσματα ικανοτήτων και οι κρίσιμες ελλείψεις, όπως προσδιορίστηκαν από τη διαδικασία του Πρωταρχικού Στόχου μέσω του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP) και της συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD), δεν αναπληρώθηκαν και δεν αντιμετωπίστηκαν ούτε με τον ενδεδειγμένο τρόπο ούτε σε απόλυτο βαθμό για τη διενέργεια επιτυχών στρατιωτικών επιχειρήσεων· συνιστά να διεξαχθεί επανεξέταση των 47 τρεχόντων έργων της PESCO για να εξακριβωθεί η πρόοδος που σημειώθηκε και να εντοπιστούν τα έργα που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων κρατών μελών· ενθαρρύνει τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στα έργα της PESCO που παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία με περισσότερο επιχειρησιακή εστίαση, αμοιβαία οφέλη και στρατηγικούς παράγοντες διευκόλυνσης για την Ένωση, καθώς και σε έργα με στρατηγική διάσταση για την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών κατά της ασφάλειας· ενθαρρύνει θερμά τα κράτη μέλη, ως μέρος της μεταρρύθμισης του συστήματος μάχιμων ομάδων της ΕΕ, να μελετήσουν τις επιλογές υπαγωγής του στην PESCO προκειμένου να αυξηθούν η επιχειρησιακή του ικανότητα, η σπονδυλωτή δομή και η ευελιξία του, με τη θέσπιση μόνιμων πολυεθνικών μονάδων αφιερωμένων στην εκπλήρωση στρατιωτικών καθηκόντων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43 ΣΕΕ, και στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να διεξάγει ισχυρές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων·

Ενίσχυση της συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους

48.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ μετά την κοινή δήλωση στη Βαρσοβία το 2016· επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της κοινής δέσμης προτάσεων του 2016 και του 2017, και ιδίως την εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-ΝΑΤΟ σε όλα τα επίπεδα, καθώς και τον διαρθρωμένο διάλογο για τη στρατιωτική κινητικότητα, τις προσπάθειες για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των αντίστοιχων διαδικασιών αμυντικού σχεδιασμού και τη στενότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στον κυβερνοχώρο όπως και για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και εκστρατειών παραπληροφόρησης· σημειώνει το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην υποστήριξη των μη στρατιωτικών αρχών για τον περιορισμό και την αναχαίτιση της διάδοσης της πανδημίας COVID-19 καλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να ενισχύσουν περαιτέρω την αμοιβαία ενισχυόμενη συνεργασία, όπως μεταξύ αποστολών και επιχειρήσεων, και να εμβαθύνουν τη στρατηγική εταιρική σχέση τους· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας· υπογραμμίζει τη σημασία της οργάνωσης κοινής εκπαίδευσης και κοινών ασκήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και παράλληλων και συντονισμένων ασκήσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ·

49.  χαιρετίζει, εν προκειμένω, την επιχείρηση «Atlantic Resolve» και την ενισχυμένη προκεχωρημένη παρουσία (EFP) του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή ήπειρο και αναγνωρίζει τη σημασία των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην προσπάθεια αποτροπής της περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας και παροχής κρίσιμης υποστήριξης σε περίπτωση σύγκρουσης·

50.  υπενθυμίζει ότι το ΝΑΤΟ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της συλλογικής άμυνας για τα κράτη μέλη που είναι επίσης μέλη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όπως αυτό αναγνωρίζεται ρητά στη ΣΛΕΕ· είναι της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να λαμβάνει πλήρως υπόψη της τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς και ότι δεν θα πρέπει να αντιγράψει ή να αντικαταστήσει δομές χωρίς να υπάρχει λόγος· υπενθυμίζει ότι η αμυντική συνεργασία αποτελεί έναν από τους πυλώνες της διατλαντικής συνεργασίας και παραμένει πρωταρχικής σημασίας για την αμοιβαία ασφάλεια των συμμαχικών χωρών και των χωρών εταίρων, και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή του ενιαίου συνόλου δυνάμεων, η ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ δεν συνιστά ανταγωνιστική απειλή για τη Συμμαχία και θα είναι επωφελής για χώρες που ανήκουν τόσο στην ΚΠΑΑ όσο και στο ΝΑΤΟ· υπενθυμίζει, επίσης, ότι η αποτελεσματικότερη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα πρέπει να θεωρείται παράγοντας που ενισχύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από την ΕΕ για την κάλυψη της δικής της ασφάλειας· είναι της άποψης ότι οι πρωτοβουλίες αμυντικών ικανοτήτων θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με τους συμμάχους και να διευκολύνουν την ταχεία ανάπτυξη· σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένες αποκλίσεις έχουν υπονομεύσει την αλληλεγγύη στη Συμμαχία έπειτα από τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο·

51.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν το καθεστώς της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα, η ανθεκτικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της σε καταστάσεις κρίσης στα χωρικά τους ύδατα και η σημασία μιας συνεκτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση μη κρατικών παραγόντων· θεωρεί αναγκαία την εναρμόνιση των κανόνων παρέμβασης και των προτύπων εξοπλισμού και την ενίσχυση της κατάρτισης του προσωπικού, προκειμένου να πραγματοποιούνται συντονισμένες και ενιαίες δράσεις σε ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις ή σε περίπτωση θαλάσσιων κρίσεων, γεγονότων και συμβάντων· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ με σκοπό να επιτύχουν μια κοινή αποτελεσματική προσέγγιση των απειλών κατά της ασφάλειας στη θάλασσα, όπως το διασυνοριακό και οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος τα οποία διευκολύνουν το εμπόριο ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο και τη θαλάσσια πειρατεία·

52.  υποστηρίζει σθεναρά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ για τη διαχείριση κρίσεων και τη μη στρατιωτική, αστυνομική και στρατιωτική διατήρηση της ειρήνης· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των οκτώ από κοινού προσδιορισμένων και συμφωνημένων προτεραιοτήτων ΕΕ-ΟΗΕ για την περίοδο 2019-2021 όσον αφορά τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να συμβάλουν περισσότερο στις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνδράμουν σε αυτό· σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιτόπιων αποστολών και επιχειρήσεων, ιδίως με την υπογραφή, στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, της συμφωνίας-πλαισίου ΕΕ-ΟΗΕ για την παροχή αμοιβαίας στήριξης στο πλαίσιο των αντίστοιχων επιτόπιων αποστολών και επιχειρήσεών τους, το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ΓΕΑ) που τροφοδοτεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, την πρόληψη των συγκρούσεων, καθώς και την πρόοδο σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο· καλεί την ΕΕ και τον ΟΗΕ να διερευνήσουν περαιτέρω ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία, ιδίως σε κοινά θέατρα επιχειρήσεων, σε τομείς όπως ο σχεδιασμός της μετάβασης αποστολών, οι ρυθμίσεις στήριξης επιτόπου, η ανταλλαγή πληροφοριών εκτός των τομέων της αποστολής και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης ενόψει της νόσου COVID-19, καθώς και στον τομέα του κλίματος και της άμυνας·

53.  υπογραμμίζει εκ νέου ότι, παρά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στενός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και των κρατών μελών της και ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση σταθερής και στενής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς τόσο η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο μοιράζονται το ίδιο στρατηγικό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν τις ίδιες απειλές κατά της ειρήνης και της ασφάλειάς τους· ενθαρρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, στην ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων, στους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και σε έργα στο πλαίσιο της PESCO, με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, της κυριαρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου, της αρχής των ισόρροπων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στη βάση της ουσιαστικής αμοιβαιότητας και συμπεριλαμβανομένης δίκαιης και κατάλληλης χρηματοδοτικής συνεισφοράς· λαμβάνει υπό σημείωση την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΚΠΑΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2020· ζητεί να εφαρμοστούν ταχείες διαδικασίες αντικατάστασης ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, το βρετανικό προσωπικό των οποίων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο·

54.  καλεί την ΕΕ να διατηρήσει στενότερη συνεργασία με τις υφιστάμενες περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Αφρικανική Ένωση, η ECOWAS, ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και το Αρκτικό Συμβούλιο, καθώς και με ομόφρονες χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ·

55.  ζητεί συστηματικότερη εφαρμογή της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, δεδομένου ότι έχουν συμπληρωθεί είκοσι έτη από την έγκρισή της, και ενίσχυση του σχεδίου δράσης ΓΕΑ της ΕΕ· ζητεί την ουσιαστική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαμόρφωση της ΚΠΑΑ, ιδίως μέσω της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων στο προσωπικό και την ηγεσία των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ και της ειδικής κατάρτισης του προσωπικού τους·

56.  ζητεί, αφενός, την εφαρμογή της απόφασης 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια και, αφετέρου, την ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων και των προοπτικών τους στις αναλύσεις των συγκρούσεων, η οποία αποτελεί τη βάση για την ενίσχυση που παρέχεται από τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· ζητεί τη λήψη μέτρων από την ΕΕ ώστε να ενισχυθούν οι ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής των νέων ανθρώπων στη διατήρηση και προαγωγή της ειρήνης και ασφάλειας·

57.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις συνεχείς και αυξανόμενες απειλές για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και να πατάξει τη λαθραία διακίνηση πολιτιστικών τεχνουργημάτων, ιδίως σε ζώνες συγκρούσεων· σημειώνει ότι η στέρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών ριζών στις κοινωνίες τις καθιστά πιο ευάλωτες στη ριζοσπαστικοποίηση και πιο ευαίσθητες σε παγκόσμιες τζιχαντιστικές ιδεολογίες· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια ευρεία στρατηγική για την αντιμετώπιση των εν λόγω απειλών·

Αύξηση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας της Ένωσης

58.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι παγκόσμιοι παράγοντες και ένας αυξανόμενος αριθμός περιφερειακών παραγόντων καταστρατηγούν σκοπίμως ή και επιχειρούν να καταστρέψουν τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, το πολυμερές σύστημα και τις αξίες της βιώσιμης ειρήνης, ευημερίας και ελευθερίας, που αντιστοιχούν στα θεμέλια πάνω στα οποία έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι η πανδημία COVID-19 έχει αποκαλύψει νέες παγκόσμιες αδυναμίες και εντάσεις, και έχει εντείνει τις υφιστάμενες· τονίζει ότι η πανδημία έχει ενισχύσει τη δημόσια στήριξη για μια Ένωση που θα είναι λιγότερο εξαρτημένη από τον υπόλοιπο κόσμο, περισσότερο προστατευμένη και ικανή να δρα αυτόνομα· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή, για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενότητα, αλληλεγγύη και ανθεκτικότητα, για μια πιο συνεκτική εξωτερική πολιτική με κεντρικό στοιχείο την αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2020 στα οποία υποστηρίζεται μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που προωθεί την ειρήνη και την ασφάλεια και προστατεύει τους πολίτες της·

59.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και χαιρετίζει τη στρατιωτική βοήθεια σε μη στρατιωτικές αρχές, ιδίως για τη δημιουργία κινητών νοσοκομείων, τη μεταφορά ασθενών και την παράδοση και διανομή εξοπλισμού· θεωρεί ότι αυτή η πολύτιμη συμβολή κατέδειξε την ανάγκη απολογισμού των διδαγμάτων του παρελθόντος για να ενισχυθούν οι στρατιωτικοί πόροι και οι ικανότητες των κρατών μελών για τη στήριξη του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ενός εργαλείου πρωταρχικής σημασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας· θεωρεί επίσης ότι, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι υγειονομικές κρίσεις, είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί το στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό των κρατών μελών για ταχεία συμμετοχή· επαναλαμβάνει τη σημασία της αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ και το άρθρο 222 ΣΛΕΕ·

60.  υπογραμμίζει τη σημασία της στρατιωτικής κινητικότητας· θεωρεί αναγκαίο να επιτευχθεί πρόοδος και να διευκολυνθεί η πλήρης στρατιωτική κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ζητεί, ως εκ τούτου, την απλούστευση και την εναρμόνιση των διαδικασιών ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να ενεργούν ταχύτερα, δεδομένου ότι η στρατιωτική κινητικότητα είναι επωφελής για τη διαχείριση μη στρατιωτικών κρίσεων· τονίζει πόσο σημαντική είναι η διάθεση επαρκούς προϋπολογισμού για έργα στρατιωτικής κινητικότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το έργο στρατιωτικής κινητικότητας αποτελεί μέρος της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)· εμμένει στην άποψη ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ευρωπαϊκών μηχανισμών που θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή χρήση των στρατιωτικών υλικοτεχνικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση του συντονισμού, της συνέργειας, της αλληλεγγύης και της στήριξης· εμμένει στην άποψη ότι παρόμοια συνδρομή και αλληλεγγύη σε περιόδους πανδημίας και παρόμοιων κρίσεων θα μπορούσε να επεκταθεί, μεταξύ άλλων, στις χώρες εταίρους στην άμεση γειτονία της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν η ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών μέσων (CBRN) και οι αναγκαίες ικανότητές της· τονίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η παρακολούθηση και προστασία υποδομών κρίσιμης και ζωτικής σημασίας, ιδίως σε υποθαλάσσια καλώδια δικτύωσης οπτικών ινών·

61.  θεωρεί σημαντικό να διασφαλιστεί καλύτερη σύνδεση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών των πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενωσιακές πολιτικές θα συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

62.  θεωρεί απαραίτητο να προστατευθούν όλα τα αδύναμα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική κοινή άμυνα των Ευρωπαίων πολιτών· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της χερσονήσου της Κριμαίας και τις προσπάθειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, καθώς η εν λόγω κατάσταση έχει οδηγήσει στην αναγνώριση, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στην Ουαλία το 2014, της ευάλωτης θέσης της ανατολικής πτέρυγας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας· καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει την ευάλωτη θέση των κρατών μελών της Ανατολικής Ευρώπης ως μέσο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και να αναπτύξει, από κοινού με το ΝΑΤΟ, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ασφάλεια και την υπεράσπιση της ανατολικής πτέρυγας·

Προορατική αντιμετώπιση και πρόληψη υβριδικών απειλών

63.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σύνολο των προτεραιοτήτων και των κατευθυντήριων γραμμών που εγκρίθηκαν για τη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της αντιμετώπισης υβριδικών απειλών και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε αυτές τις απειλές, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, του υβριδικού πολέμου, της κατασκοπίας, των ψευδών ειδήσεων και της προπαγάνδας, και για τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τη διευκόλυνση της συνεργασίας με την G7 και το ΝΑΤΟ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών διαύλων επικοινωνίας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό και επειγόντως αναγκαίο να ενισχύσει και να επενδύσει η ΕΕ περισσότερο στη στρατηγική επικοινωνία της, καθώς και στις ικανότητές της με σκοπό να γίνει πιο ανθεκτική για να αντιμετωπίσει και να αποτρέψει κάθε ξένη παρέμβαση που απειλεί το δημοκρατικό της σύστημα, την κυριαρχία και τους πολίτες της· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ειδική ομάδα «East StratCom» και αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που συντελείται στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού EUvsDisinfo και ζητεί επιπλέον δημοσιονομική και πολιτική στήριξη για να βελτιωθεί περαιτέρω η ικανότητά της να καταπολεμά την παραπληροφόρηση και να ενημερώνει σχετικά με τις δράσεις και τις πολιτικές της ΕΕ·

64.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει επειγόντως να θεσπίσει μια πιο ισχυρή στρατηγική για να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει με προορατικό τρόπο τις επιθετικές και κακόβουλες εκστρατείες παραπληροφόρησης σε βάρος της, που προέρχονται από τρίτα κράτη και μη κρατικούς παράγοντες· τονίζει την ανάγκη επανεξέτασης της εντολής της ομάδας στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΥΕΔ με γνώμονα την αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης και τη συμμετοχή ελεγκτών γεγονότων, ερευνητών, νεοφυών επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· επιμένει ότι είναι αναγκαίες η επαρκής στελέχωση και η χρηματοδότηση όλων των ενωσιακών υπηρεσιών που ασχολούνται με την ξένη παρέμβαση και την παραπληροφόρηση για τον καλύτερο εντοπισμό, τη διερεύνηση και την καταπολέμηση προσπαθειών να παρεμποδιστούν οι δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ ή οι δράσεις της ΕΕ στο εξωτερικό· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεργασία και η στήριξη των χωρών εταίρων, ιδίως εκείνων που γειτνιάζουν άμεσα με την ΕΕ, στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν και να καταπολεμήσουν την κακόβουλη ξένη παρέμβαση, ειδικότερα την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι πράξεις αυτές επιδιώκουν να εκτρέψουν τις εν λόγω χώρες από την πορεία τους προς μεταρρυθμίσεις υπέρ της δημοκρατίας και να προσβάλουν τις αξίες και τα ιδανικά της Ευρώπης·

65.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο απόφασης η οποία, για πρώτη φορά, επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων που συνιστούν εξωτερική απειλή για την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων κατά τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, και να επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα ή οντότητες που ευθύνονται για κυβερνοεπιθέσεις· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του συστήματος περιορισμού των θεωρήσεων ως μέρος του μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ, με την αξιοποίηση της διαδικασίας βιομετρικών θεωρήσεων προκειμένου να περιοριστούν τα ταξίδια προς την ΕΕ των οντοτήτων που εμπλέκονται σε υβριδικούς πολέμους με τη χρήση πλαστής ταυτότητας· τονίζει την επείγουσα ανάγκη περαιτέρω ενσωμάτωσης των πτυχών του κυβερνοχώρου στα συστήματα διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η στενότερη συνεργασία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων είναι απαραίτητη σε αυτούς τους καιρούς ιδιαίτερης τρωτότητας, προκειμένου να προωθηθεί η διεθνής ασφάλεια και σταθερότητα στον κυβερνοχώρο· επικροτεί την ικανοποιητική πρόοδο που έχει επιτευχθεί εν προκειμένω από το έργο που διενήργησε η ομάδα ταχείας αντίδρασης για τον κυβερνοχώρο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)· ζητεί την ενίσχυση της στήριξης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και τον ισχυρό συντονισμό με το Συνεργατικό Κέντρο Αριστείας για την Άμυνα στον Κυβερνοχώρο του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο αυτό· ζητεί να ενισχυθεί ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την καθιέρωση συλλογικού καταλογισμού για κακόβουλα συμβάντα στον κυβερνοχώρο, καθώς και η στενότερη συνεργασία με ομοφρονούντες οργανισμούς και χώρες· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τη συνεχή ανίχνευση μικρής κλίμακας κυβερνοεπιθέσεων ή εισβολών σε συστήματα υποδομών ζωτικής σημασίας οι οποίες βρίσκονται σε αδράνεια αλλά ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την εφεδρεία μέσων στα κρίσιμης σημασίας συστήματα υποδομών τους, όπως την εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφεδρικές στρατηγικές επικοινωνίες, σε όλα τα επίπεδα·

66.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία των αυτοματοποιημένων ικανοτήτων συλλογής πληροφοριών και των αντίστοιχων ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο και τονίζει ότι οι εν λόγω ικανότητες συνιστούν απειλή για όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· προτρέπει όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις αυτοματοποιημένες τεχνολογίες και τις κυβερνοτεχνολογίες τους καιενθαρρύνει περαιτέρω τη συνεργασία στο πλαίσιο των συγκεκριμένων τεχνολογικών εξελίξεων·

67.  υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης δυνατοτήτων κβαντικής υπολογιστικής και επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα ώστε να διασφαλιστεί ότι η κβαντική υπολογιστική θα υλοποιηθεί πρώτα ανάμεσα σε εταίρους που έχουν θερμές σχέσεις και κοινούς στόχους·

68.  επισημαίνει την αυξανόμενη σημασία της ασφάλειας του διαστήματος και των δορυφόρων· τονίζει τη σημασία του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναθέτει στον οργανισμό τη διενέργεια ανάλυσης και την υποβολή έκθεσης σχετικά με την ασφάλεια και/ή τις αδυναμίες των δορυφόρων της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά τα διαστημικά συντρίμμια, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις άμεσες πυραυλικές επιθέσεις·

Παροχή στην Ένωση των μέσων για την εφαρμογή της ΚΠΑΑ

69.  υπογραμμίζει ότι η επάρκεια των οικονομικών πόρων, του προσωπικού και των μέσων είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα διαθέτει την ισχύ και την ικανότητα να προάγει την ειρήνη και την ασφάλεια εντός των συνόρων της και στον κόσμο· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν την πολιτική βούληση που απαιτείται για να ανταποκριθούν στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες στον τομέα της άμυνας και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους·

70.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη φιλοδοξίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για σχετικές με την ασφάλεια και αμυντικές πρωτοβουλίες στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει και να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πρόγραμμα εργασίας για το ΕΤΑ (τόσο για το ερευνητικό όσο και για το μη ερευνητικό σκέλος), με στόχο την ενίσχυση των συνεργατικών δράσεων και της διασυνοριακής συνεργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, και για τη στρατιωτική κινητικότητα προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να δράσουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων μέσω της χρηματοδότησης των υποδομών μεταφοράς διττής χρήσης και της απλούστευσης της έκδοσης διπλωματικών αδειών και τελωνειακών κανόνων· καλεί την EE να αναπτύξει το δικό της αμυντικό σύστημα κατά βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο στρατηγικό σύστημα αεράμυνας, το οποίο θα έχει επίσης σχεδιαστεί για την καταπολέμηση υπερηχητικών πυραύλων· υπενθυμίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ζητήσει με σαφήνεια και συνέπεια από την Ένωση να ενισχύσει τον ρόλο της στην επίτευξη βιώσιμης σταθερότητας και ασφάλειας, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα και ένα φιλόδοξο ΠΔΠ στον τομέα της εξωτερικής δράσης και της άμυνας·

71.  προειδοποιεί για τον κίνδυνο έλλειψης φιλοδοξίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών αμυντικών πρωτοβουλιών στο ΠΔΠ, σε συνδυασμό με σημαντικές και ασυντόνιστες περικοπές στους εθνικούς αμυντικούς προϋπολογισμούς ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19· τονίζει την ανάγκη να διαθέσουν τα κράτη μέλη τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να δοθεί στην Ένωση η ικανότητα να λειτουργεί ως παγκόσμιος παράγοντας ειρήνης· στο πλαίσιο αυτό, συμμερίζεται την εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι «τα κράτη μέλη της ΕΕ απέχουν πολύ από το να διαθέτουν τις στρατιωτικές ικανότητες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στο στρατιωτικό επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΕ»·

72.  υπενθυμίζει ότι, ενώ τα κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά έργα και πρωτοβουλίες είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης που σχετίζονται με την άμυνα, τη συγκέντρωση πόρων και τον συντονισμό των προσπαθειών, ο κύριος όγκος των αμυντικών πόρων που χρησιμοποιούνται για αποστολές ΚΠΑΑ εξακολουθεί να παράγεται από τα κράτη μέλη και να καλύπτεται από τους εθνικούς αμυντικούς προϋπολογισμούς·

73.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις επίσημες δεσμεύσεις τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τις αποφάσεις τους στα πλαίσια του Συμβουλίου για την ανάπτυξη μη στρατιωτικών και στρατιωτικών αποστολών, παρέχοντας στην Ένωση το αναγκαίο προσωπικό και τις ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους συμφώνησαν ομόφωνα, και, ως εκ τούτου, να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους προς μια ασφαλέστερη Ευρωπαϊκή Ένωση·

74.  τονίζει την αξία της διεθνούς συμμετοχής σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ ως μέσο ενίσχυσης των ευρωπαϊκών ικανοτήτων και ζητεί να ενισχυθεί η υλοποίηση των συμφωνιών-πλαισίων συμμετοχής που θα ενθαρρύνει τον συλλογικό χαρακτήρα των συνεισφορών για την ειρήνη και την ασφάλεια·

75.  επισημαίνει το σημαντικό έργο που συντελείται από το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen) και υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους στους τομείς της διαστημικής απεικόνισης και της συλλογής πληροφοριών· τονίζει ότι το SatCen της ΕΕ θα πρέπει να επωφελείται από τη διαρθρωτική ενωσιακή χρηματοδότηση ώστε να μπορεί να εξακολουθεί να συνεισφέρει στις δράσεις την Ένωσης, κυρίως με σκοπό την υποστήριξη των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ μέσω της παροχής δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης·

Θέσπιση ενός φιλόδοξου προγράμματος δράσης της ΕΕ για τον έλεγχο των όπλων, τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό σε παγκόσμιο επίπεδο

76.  εκφράζει την ανησυχία του για τις σημερινές απειλές κατά των διεθνών αξιών και του κράτους δικαίου και για την πιθανή μελλοντική διάβρωση των παγκόσμιων προσπαθειών μη διάδοσης και αφοπλισμού· εκφράζει τον φόβο ότι η μη συμμόρφωση με σημαντικές Συνθήκες για τον έλεγχο των όπλων, η αποχώρηση από αυτές ή η μη παράτασή τους θα έβλαπτε σοβαρά τα διεθνή καθεστώτα ελέγχου των όπλων που έχουν εξασφαλίσει δεκαετίες σταθερότητας, θα υπονόμευε τις σχέσεις μεταξύ των πυρηνικών κρατών, θα απειλούσε, ενδεχομένως, άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά την απουσία προτύπων για τη ρύθμιση και τη μείωση τακτικών και μικρού και μεσαίου βεληνεκούς πυρηνικών όπλων και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο ανταγωνισμό πυρηνικών εξοπλισμών· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της διασυνοριακής εμπιστοσύνης·

77.  επισημαίνει με ανησυχία την κανονικοποίηση μιας επικίνδυνης ρητορικής σχετικά με τη χρησιμότητα των πυρηνικών όπλων· επιβεβαιώνει ότι η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια ενισχύονται σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από την ύπαρξη ή τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ότι ο αφοπλισμός δεν συνεπάγεται μόνο τη μείωση του αριθμού των ενεργών κεφαλών, αλλά και τη μείωση του στρατιωτικού και πολιτικού ρόλου που έχει ανατεθεί σε αυτό το είδος όπλων·

78.  επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του προς τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της έναντι της NPT ως ακρογωνιαίου λίθου του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και αφοπλισμού· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για την ύπαρξη μιας ισχυρής κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της διάσκεψης, που θα απαιτεί την έγκριση συγκεκριμένων και αποτελεσματικών μέτρων κατά τη διάρκεια της 10ης διάσκεψης αναθεώρησης της ΝΡΤ, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας και την αποφυγή ενός νέου ανταγωνισμού εξοπλισμών·

79.  επαναλαμβάνει τη βαθιά του λύπη για την αποχώρηση των ΗΠΑ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τη Συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF)· επισημαίνει την ευθύνη της Ρωσίας για την κατάρρευση της Συνθήκης, καθώς εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με αυτήν· εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι η κατάρρευση της Συνθήκης θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση των εντάσεων και σε αυξημένες πυρηνικές και στρατιωτικές απειλές και κινδύνους, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο το μέλλον των καθεστώτων ελέγχου των εξοπλισμών· υπογραμμίζει ότι αντιτίθεται σθεναρά σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στις πιθανές συνέπειές της για την Ευρώπη καθώς και στην επαναστρατικοποίηση σε ευρωπαϊκό έδαφος· ζητεί από το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσουν μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της ΕΕ με στόχο την προώθηση της μετατροπής της Συνθήκης INF σε πολυμερή συνθήκη·

80.  υπενθυμίζει ότι τα αποτελεσματικά καθεστώτα ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού και μη διάδοσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας·

81.  παροτρύνει τις ΗΠΑ και τη Ρωσική Ομοσπονδία να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την παράταση της νέας Συνθήκης START, η οποία πρόκειται να λήξει στα τον Φεβρουάριο του 2021· πιστεύει ότι η παράταση της Συνθήκης θα δώσει και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη πρόσθετο χρόνο για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα νέο μέσο για τον έλεγχο των εξοπλισμών· ζητεί την άμεση συμμετοχή και άλλων κρατών, ιδίως της Κίνας, σε τυχόν υφιστάμενες συνθήκες (όπως οι συνθήκες START και INF και η Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών) ή μελλοντικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τα μέσα ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών·

82.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ρωσία εφαρμόζει επιλεκτικά τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από τη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών, ένα σημαντικό μέσο ελέγχου των εξοπλισμών που έχει συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην παροχή στα μικρότερα κράτη της πολύτιμης ικανότητας να παρακολουθούν και να επαληθεύουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες των γειτόνων τους· καλεί τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη Συνθήκη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι παραμένει λειτουργική και χρήσιμη· καλεί τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν την απόφασή τους να αποσυρθούν από τη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών·

83.  χαιρετίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ στα σχέδια και τις δραστηριότητες του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ)· χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο ενός οριζόντιου καθεστώτος κυρώσεων για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης και διάδοσης χημικών όπλων· καταδικάζει την πρόσφατη χρήση χημικών όπλων και φρονεί ότι η έλλειψη λογοδοσίας για περιστατικά τέτοιου είδους υπονομεύει τους διεθνείς κανόνες κατά της χρήσης χημικών όπλων· καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ατιμωρησίας σε περιπτώσεις χρήσης χημικών όπλων και να εξετάσει τους τρόπους ενίσχυσης του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) προκειμένου να διασφαλιστούν ο ταχύς και ακριβής καταλογισμός και οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί απόκρισης· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της διάδοσης και της χρήσης χημικών όπλων και να στηρίξει την παγκόσμια απαγόρευση των χημικών όπλων, όπως ορίζεται στη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα (CWC)·

84.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την απόπειρα δολοφονίας του εξέχοντος Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Alexei Navalny με χρήση απαγορευμένου νευροτοξικού παράγοντα που, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα, θεωρείται χρήση χημικού όπλου και, ως εκ τούτου, συνιστά σοβαρή παραβίαση των διεθνών κανόνων· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα για τα περιστατικά· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να επιβάλει κυρώσεις για να καταστήσει υπόλογους όλους όσοι ευθύνονται για τη δηλητηρίαση·

85.  ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση της διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της μη διάδοσης και του ελέγχου των όπλων στην ΕΕ και να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα διαδραματίσει ισχυρό και εποικοδομητικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των παγκόσμιων προσπαθειών μη διάδοσης βάσει κανόνων και των δομών ελέγχου των όπλων και αφοπλισμού· χαιρετίζει τον διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση στο πλαίσιο αυτό· συνειδητοποιεί ότι χρειάζονται επειγόντως νέες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των όπλων· δηλώνει ότι, στο πλαίσιο της πυρηνικής αποτροπής, η ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων μπορεί να υπονομεύσει τις αρχές της αμοιβαίας και εξασφαλισμένης καταστροφής και, ως εκ τούτου, καλεί την ΕΕ να προβεί στη θέσπιση παγκόσμιας συνθήκης για τον έλεγχο των όπλων που θα άπτεται της χρήσης, της εμβέλειας, της ταχύτητας, του δόγματος, του ελέγχου των πυρηνικών κεφαλών και της τοποθέτησης συστημάτων υπερηχητικών όπλων πλησίον ακτογραμμών·

86.  επαναλαμβάνει την πλήρη δέσμευσή του υπέρ της διατήρησης αποτελεσματικών διεθνών καθεστώτων ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού και μη διάδοσης ως ακρογωνιαίου λίθου της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ασφάλειας· τονίζει ότι υποστηρίζει πλήρως το έργο του Γραφείου Αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών και το πρόγραμμα δράσης του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό· υπενθυμίζει τη δέσμευσή του να εφαρμόσει πολιτικές που να αποσκοπούν στην προώθηση της μείωσης όλων των πυρηνικών οπλοστασίων·

87.  εκφράζει επιδοκιμασία για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της κοινής θέσης του 2008/944/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(13)· πιστεύει ακράδαντα ότι, καθώς η ΕΕ είναι όλο και πιο φιλόδοξη στον τομέα της άμυνας, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη σύγκλιση, διαφάνεια και συνέπεια στις πολιτικές εξαγωγών όπλων των κρατών μελών, καθώς και για ενίσχυση της δημόσιας εποπτείας· καλεί τα κράτη μέλη να γεφυρώσουν τις διαφορετικές ερμηνείες τους σχετικά με την κοινή θέση και να συμμορφωθούν πλήρως με τα οκτώ κριτήριά της και, κυρίως, να εφαρμόσουν αυστηρά το κριτήριο 4 για την περιφερειακή σταθερότητα και να σταματήσουν τυχόν εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον άλλων κρατών μελών της ΕΕ· χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αύξηση της διαφάνειας και του δημόσιου και κοινοβουλευτικού ελέγχου των εξαγωγών όπλων· ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση των εκτιμήσεων κινδύνου, των ελέγχων των τελικών χρηστών και των επαληθεύσεων μετά την αποστολή·

88.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων· επαναλαμβάνει την ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά από όλα τα κράτη μέλη οι διατάξεις της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν ισχυρές εθνικές θέσεις όσον αφορά την πολιτική τους για τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία με βάση τις διατάξεις της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής εφαρμογής του κριτηρίου 4 για την περιφερειακή σταθερότητα· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς τον ΑΠ/ΥΕ, για όσο διάστημα η Τουρκία συνεχίζει τις τρέχουσες παράνομες, μονομερείς ενέργειές της στην ανατολική Μεσόγειο που αντιβαίνουν στην κυριαρχία οποιουδήποτε κράτους μέλους (ειδικότερα της Ελλάδας και της Κύπρου) και στο διεθνές δίκαιο, και δεν συμμετέχει σε διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου, να προωθήσει στο Συμβούλιο πρωτοβουλία ώστε όλα τα κράτη μέλη να αναστείλουν τις εξαγωγές όπλων όσον αφορά όλα τα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των όπλων, των όπλων για τα αγαθά και την τεχνογνωσία διπλής χρήσης, στην Τουρκία σύμφωνα με την κοινή θέση·

89.  χαιρετίζει τις δραστηριότητες της ΕΕ που αποσκοπούν στη στήριξη της οικουμενικής ισχύος της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων και καλεί όλες τις μεγάλες χώρες εξαγωγής όπλων να την υπογράψουν και να την κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν·

90.  επισημαίνει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θέτουν νέες δεοντολογικές προκλήσεις· καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι οι καίριες λειτουργίες της επιλογής και επίθεσης κατά στόχων υπόκεινται σε ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο κατά την ανάπτυξη και τη χρήση όπλων βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσουν κοινή θέση όσον αφορά τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, η οποία θα διασφαλίζει ότι οι καίριες λειτουργίες των εν λόγω συστημάτων θα υπόκεινται σε ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο· επιμένει στην έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων για έναν κοινό ορισμό και ένα πλαίσιο για τη χρήση όπλων με ορισμένο βαθμό αυτονομίας, και ζητεί την έγκριση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου που θα απαγορεύει τα φονικά αυτόνομα όπλα που στερούνται ουσιαστικού ανθρώπινου ελέγχου·

91.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες για τη δημιουργία σε παγκόσμιο επίπεδο ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των όπλων για τη διάδοση της τεχνολογίας πυραύλων και μη επανδρωμένων μαχητικών οχημάτων·

Διασφάλιση της δημοκρατικής εποπτείας, της νομιμότητας και της συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς

92.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο με συνεκτικό τρόπο όλα τα θέματα άμυνας· ζητεί να επαναξιολογηθεί και να διευρυνθεί η εντολή της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας ενόψει του αυξανόμενου αριθμού αμυντικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ και της δημιουργίας της ΓΔ DEFIS της Επιτροπής·

93.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις τακτικές ανταλλαγές απόψεων με τον ΑΠ/ΥΕ σχετικά με θέματα ΚΠΑΑ και καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζονται τακτικές ενημερώσεις από τους ειδικούς εκπροσώπους, τους ειδικούς απεσταλμένους και τους διοικητές αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ· θεωρεί ότι θα πρέπει να ζητείται εκ των προτέρων η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό για τις αποστολές ΚΠΑΑ, τις αλλαγές στις εντολές τους και τα σχέδια για τον τερματισμό τους· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 36 ΣΕΕ·

94.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί διαρκώς στενότερη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια σε θέματα ΚΠΑΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί ενισχυμένη λογοδοσία, διαφάνεια και έλεγχος·

95.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η κοινωνία των πολιτών προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική και σημαντική συμμετοχή της στη χάραξη πολιτικής που σχετίζεται με την άμυνα, καθώς και στην αποτελεσματική εποπτεία της·

o
o   o

96.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 129 I της 17.5.2019, σ. 13.
(2) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 50.
(3) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 36.
(4) ΕΕ C 388 της 13.11.2020, σ. 91.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0008.
(6) ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 49.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0224.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0130.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0430.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0330.
(11) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 86.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.
(13) ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου