Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0105(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0174/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0174/2020

Keskustelut :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Äänestykset :

PV 21/01/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0015

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 39k
Torstai 21. tammikuuta 2021 - Bryssel
FEAD: covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavat erityistoimenpiteet ***I
P9_TA(2021)0015A9-0174/2020
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. tammikuuta 2021 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0223),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0151/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. kesäkuuta 2020 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 18. joulukuuta 2020 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A9‑0174/2020),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 311, 18.9.2020, s. 82.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. tammikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19:n leviämiseen liittyvän kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta
P9_TC1-COD(2020)0105

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2021/177.)

Päivitetty viimeksi: 22. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö