Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2115(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0269/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0269/2020

Συζήτηση :

PV 19/01/2021 - 16
PV 19/01/2021 - 18
CRE 19/01/2021 - 16
CRE 19/01/2021 - 18

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2021 - 17
PV 21/01/2021 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0016

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 232kWORD 71k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας
P9_TA(2021)0016A9-0269/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας (2020/2115(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της 28ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας – Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ» (JOIN(2016)0031),

–  έχοντας υπόψη την εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας για τη βιώσιμη συνδεσιμότητα και την ποιότητα των υποδομών, της 27ης Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, της 12ης Ιουλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2018, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας στην Ασία και με αυτήν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 15ης Μαΐου 2019, με τίτλο «Η ΕΕ και η Κεντρική Ασία: Νέες ευκαιρίες για μια πιο σθεναρή εταιρική σχέση» (JOIN(2015)0009),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στις 9 Μαρτίου 2020 με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική» (JOIN(2020)0004),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 16ης Απριλίου 2019, σχετικά με την ΕΕ, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική: ενώνοντας δυνάμεις για ένα κοινό μέλλον (JOIN(2019)0006),

–   έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 27 Απριλίου 2016 η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα την ενιαία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (JOIN(2016)0021),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 18ης Μαρτίου 2020 με τίτλο « Eastern Partnership policy beyond 2020: reinforcing resilience – an Eastern Partnership that delivers for all» (JOIN(2017)007),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση, της 6ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια», (COM(2020)0641),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2020 με τίτλο «Στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση της COVID-19 και την ανάκαμψη μετά την πανδημία - Συμβολή της Επιτροπής ενόψει της συνόδου των ηγετών ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στις 6 Μαΐου 2020» (COM(2020)0315),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο συνδεσιμότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια που εγκρίθηκε το 2015,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 7ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Μια στρατηγική προσέγγιση της ανθεκτικότητας» (JOIN(2017)0021),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2015) και το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (2015),

–   έχοντας υπόψη τις αρχές της διάσκεψης κορυφής G20 για την επένδυση σε ποιοτικές υποδομές (2019) και τον οδικό χάρτη για τις υποδομές ως περιουσιακά στοιχεία (2018),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Ασφαλής εγκατάσταση του 5G στην ΕΕ – Εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ» (COM(2020)0050),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου και τα συμπεράσματα της 3ης συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωασιατικής συνόδου (ASEM), στις 20-21 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0269/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για μια διευρυμένη στρατηγική παγκόσμιας συνδεσιμότητας για την ΕΕ απαιτείται αποτελεσματική διακυβέρνηση και την ευρεία συμμετοχή των κρατών μελών, καθώς και των οικονομικών και κοινωνιακών συμφεροντούχων, προκειμένου αυτή να εκπροσωπεί αποτελεσματικά τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και τα κοινά συμφέροντά της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έναν ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει και να επιδείξει στρατηγικές συνδεσιμότητας προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα, τις αξίες και τις θέσεις της, και να ενισχύσει τη συνεργασία με τους εταίρους της στο ψηφιακό πεδίο και στα πεδία της υγείας, της ασφάλειας, της πράσινης μετάβασης, των μεταφορών, αλλά και των ψηφιακών, ενεργειακών και ιδίως ανθρώπινων δικτύων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημαντικό οικονομικό δυναμικό μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και άλλων ηπείρων παραμένει αναξιοποίητο λόγω της έλλειψης υλικής και ψηφιακής υποδομής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα υπογραμμίστηκε περαιτέρω από την πανδημία COVID-19, η οποία κατέστησε σαφείς τόσο τις αδυναμίες όσο και τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων δικτύων συνδεσιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κίνητρο μετά την κρίση της νόσου COVID-19 παρέχει μια νέα ευκαιρία και μπορεί να αποτελέσει καμπή για τον προσανατολισμό των επενδύσεων σε πιο βιώσιμες, ψηφιακές και πράσινες εφαρμογές, ενισχύοντας παράλληλα τα θεματολόγια συνδεσιμότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική παγκόσμιας συνδεσιμότητας πρέπει να βασίζεται σε μια βιώσιμη προσέγγιση βάσει κανόνων και θα πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους των βασικών πολιτικών της ΕΕ, όπως η οικονομική ανάκαμψη, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, καθώς και η αποτελεσματική πολυμερής προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιφερειακά και παγκόσμια πλαίσια ασφάλειας θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για την καλή λειτουργία των σχέσεων μεταξύ των κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αξιοποιούν την ισχύ της Ευρώπης στην εμπορική πολιτική και να αντιμετωπίζουν νέες και επείγουσες προκλήσεις, όπως η παγκόσμια υγεία και ασφάλεια, οι υβριδικές απειλές, η τρομοκρατία και η φτώχεια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδεσιμότητα αποτελεί ήδη αναπόσπαστο τμήμα ενός μεγάλου αριθμού στρατηγικών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή και η προβολή όλων των πολιτικών συνδεσιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνδεσιμότητα έχει αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τρίτων χωρών, παρέχοντας εμπορικές ευκαιρίες σε ευρωπαϊκές και άλλες εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ, για την επίτευξη κοινής ευημερίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια βιώσιμη στρατηγική συνδεσιμότητας θα πρέπει να υπηρετεί την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της στρατηγικής συνδεσιμότητας της ΕΕ θα απαιτήσει αποκλειστικούς δημόσιους οικονομικούς πόρους από το ΠΔΠ 2021-2027, καθώς και κατανομή ανθρώπινου προσωπικού και νέες προσπάθειες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, όπως ήδη αναφέρεται ρητά στην κοινή ανακοίνωση του 2018 για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες που βρίσκονται σε ανάπτυξη απαιτούν σημαντικό όγκο επενδύσεων βάσει κανόνων για την επίτευξη μιας νέας οικονομικής δυναμικής, ιδίως μετά την πανδημία COVID‑19·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ΕΕ, ως μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και ως πρωταθλήτριας στην περιφερειακή συνεργασία και τη συνένωση των λαών, η στρατηγική παγκόσμιας συνδεσιμότητας έχει τη δυνατότητα να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση και προώθηση της παγκόσμιας ατζέντας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» και των περιφερειακών θεματολογίων της ΕΕ, όπως το έργο για μια ευρωπαϊκή στρατηγική Ινδοειρηνικού μέσω συνεργιών στο πλαίσιο βασικών πολιτικών της ΕΕ, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα ενισχύουν την ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ενώ προβλέπουν επίσης βελτιώσεις στις υποδομές μεταφορών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-Ιαπωνίας για τη συνδεσιμότητα, του 2019, προσέδωσε πρόσθετη σημασία στη στρατηγική αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εταιρικές σχέσεις με άλλους Ασιάτες εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας ως διεθνούς παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η Αφρική και οι γειτονικές περιοχές να χαρακτηριστούν περιοχές προτεραιότητας όσον αφορά τη συνδεσιμότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ανακοίνωση για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής θα πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στη στρατηγική·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια στρατηγική παγκόσμιας συνδεσιμότητας στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της υπάρχουσας υποδομής για φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς στην Ευρώπη και πέραν αυτής είναι καίριας σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο σε βιώσιμες υποδομές, όπως σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει ορισμένες αεροπορικές μεταφορές εντός της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι τα μη βιώσιμα έργα δημιουργούν υψηλό επίπεδο χρέους, σπατάλη πόρων, υπονομεύουν τα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές και οδηγούν σε αυξημένη ρύπανση και στην καταστροφή του περιβάλλοντος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία έτη, παγκόσμιοι παράγοντες έχουν αναγνωρίσει τις δυνατότητες συνδεσιμότητας των μεταφορών και έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επιδίωξη της στρατηγικής ανάπτυξης παγκόσμιων υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκύπτουν νέες ευκαιρίες για τα δίκτυα μεταφορών ΕΕ-Ασίας, ιδίως στον σιδηροδρομικό και τον ναυτιλιακό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 κατέδειξε ότι η συνέχεια των μεταφορών από και προς την Ασία ήταν απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού για όλα τα είδη αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές ΕΕ-Ασίας υπερέχουν την παγκόσμια σκηνή όσον αφορά τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών και τις διανυθείσες αποστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η προστασία και η οικολογική βιωσιμότητα, ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όλων των τρόπων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται μεταξύ της ΕΕ και της Ασίας·

Αρχές της στρατηγικής συνδεσιμότητας

1.  επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η συνδεσιμότητα στις γεωπολιτικές σχέσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της, και υπογραμμίζει ότι η συνδεσιμότητα, ως θεμελιώδης προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι βαθιά ριζωμένη στην προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις εγχώριες και διεθνείς προκλήσεις· παρατηρεί ότι οι πολιτικές συνδεσιμότητας έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία εντός της ΕΕ και ότι οι δράσεις στο πεδίο της συνδεσιμότητας συμπεριλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο σε πολλές από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ·

2.  προτρέπει την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να δημιουργήσουν μια στρατηγική παγκόσμιας συνδεσιμότητας της ΕΕ, ως επέκταση της τρέχουσας στρατηγικής για τη σύνδεση ΕΕ-Ασίας, προκειμένου να ευθυγραμμίσουμε τη φιλοσοφία μας για τη συνδεσιμότητα και τις πολιτικές συνδεσιμότητας με τον στόχο της ενίσχυσης, αφενός, του ρόλου της ΕΕ ως πραγματικού γεωπολιτικού και γεωοικονομικού παράγοντα με ενιαία αφήγηση και, αφετέρου, ως διευκολυντή της διαπολιτισμικότητας και της ενίσχυσης των συνεργασιών με δημοκρατίες ανά τον κόσμο οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με εμάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικές περιφερειακές προτεραιότητες και πολιτικές όπως αυτές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η κοινή ανακοίνωση για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και μια μελλοντική στρατηγική Ινδικού-Ειρηνικού θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη στρατηγική·

3.  επιμένει ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις θα επιδεινωθούν εάν ο κόσμος χωριστεί σε στρατόπεδα αντιπαλότητας ή υιοθετηθεί ο απόλυτος κατακερματισμός· πιστεύει, συνεπώς, ότι η συνδεσιμότητα θα πρέπει να προωθηθεί ως αρχή που επιδιώκει τη συνεργασία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και δυνατό·

4.  τονίζει ότι η συνδεσιμότητα θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του έργου της ΕΕ με σκοπό την επιβεβαίωση της φιλοδοξίας της Ευρώπης, την επίτευξη μιας περισσότερο προορατικής ευρωπαϊκής θέσης στην παγκόσμια πολιτική και τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη συνεργασία της Ευρώπης με άλλες χώρες σε διμερές επίπεδο και σε πολυμερή φόρουμ για την προώθηση της συνδεσιμότητας που είναι δημοσιονομικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη·

5.  προσδοκά ότι η στρατηγική θα συμβάλει στην υλοποίηση των κύριων πολιτικών-πλαισίων της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και δίκαιης Ένωσης, στην επένδυση σε ειρηνικές διεθνείς σχέσεις, στη συνεισφορά σε μια βιώσιμη οικονομική και κοινωνική πρόοδο με βάση φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες που θα κατευθύνουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και θα προωθούν τη δικαιοσύνη παγκοσμίως·

6.  θεωρεί ότι η προώθηση μιας βιώσιμης μορφής της παγκοσμιοποίησης θα απαιτεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ως πυρήνων της στρατηγικής·

7.  είναι της άποψης ότι η στρατηγική πρέπει να αντιμετωπίζει συνολικά ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών διαστάσεων, διαστάσεων βιωσιμότητας και ασφάλειας με βάση τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και τα κοινά συμφέροντά της, πρέπει να υλοποιεί εμβληματικά έργα που καταδεικνύουν τις αξίες μας της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης κατά των διακρίσεων, της βιωσιμότητας, της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας στην κοινωνική δικαιοσύνη, των ίσων όρων ανταγωνισμού, της αμοιβαιότητας και της προσήλωσης στην πολυμέρεια βάσει κανόνων, και πρέπει να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο της ΕΕ ως ρυθμιστή· κατανοεί ότι πρέπει να διατεθούν κατάλληλοι ανθρώπινοι και δημοσιονομικοί πόροι για την εφαρμογή της·

8.  καλεί τους οικονομικούς και κοινωνιακούς συμφεροντούχους και τους σχετικούς εμπειρογνώμονες του τομέα σε επίπεδο ΕΕ και στα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει επαρκή φόρουμ για μια τέτοια συμμετοχή· επιμένει ότι τα κοινοβούλια πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και την εποπτεία της πολιτικής συνδεσιμότητας·

9.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις συνδεσιμότητας· τονίζει ότι οι επενδύσεις συνδεσιμότητας θα πρέπει να τηρούν το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια την αποδοτικότητα της αγοράς, ίσους όρους ανταγωνισμού, περιλαμβανομένης της δίκαιης πρόσβασης στις αγορές προμηθειών, και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, και παράλληλα να αποφεύγουν την παγίδευση του χρέους· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται οι επενδύσεις αυτές να στηρίζουν την οικονομική ανθεκτικότητα, την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές η οποία να είναι συμβατή με τη Συμφωνία του Παρισιού, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό, καθώς και να συμμορφώνονται με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα βιοποικιλότητας· τονίζει, εξάλλου, ότι χρειάζεται να εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, διαφάνειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δέουσας επιμέλειας και χρηστής διακυβέρνησης της ΕΕ, και να δίνουν φωνή στους ανθρώπους που επηρεάζονται από τα έργα, με βάση κατάλληλες, χωρίς αποκλεισμούς και δημόσιες διαβουλεύσεις με τους συμφεροντούχους, καθώς επίσης με ανοικτή πρόσβαση για τους τοπικούς συμφεροντούχους, όπως οι ΜΜΕ·

10.  καλεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να προσχωρήσουν στη στρατηγική συνδεσιμότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, των Δυτικών Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και να ενσωματώσουν λειτουργικά τις διάφορες αναπτυσσόμενες περιφέρειες· ενθαρρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο να ενώσει τις δυνάμεις του με την ΕΕ στη στρατηγική προώθηση της διεθνούς συνδεσιμότητας, ιδίως στο πλαίσιο της πρόσφατης έκθεσης της Βουλής των Κοινοτήτων σχετικά με το μέλλον της διεθνούς πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα κυριότητας πολλαπλών ευρωπαϊκών χωρών·

11.  προσδίδει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη για δίκαιη συνεργασία με τους εταίρους μας και άλλες αντίστοιχες χώρες και περιφέρειες, με την παράλληλη χρήση ήπιων δυνάμεων για να προωθηθούν οι ευρωπαϊκές αξίες και να διασφαλιστούν ισχυρές και βιώσιμες εταιρικές σχέσεις· πιστεύει ότι πρέπει η στρατηγική να αποφέρει κοινά οφέλη, να εγγυάται αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά, καθώς και να αποτρέπει μονόπλευρες εξαρτήσεις ή παγίδες χρέους, οι οποίες υπονομεύουν την αυτονομία των χωρών οι οποίες συμμέτεχουν, και να εφαρμόζεται με αμοιβαίο σεβασμό·

12.  υπογραμμίζει την καίρια σημασία των Δυτικών Βαλκανίων ως προτεραιότητας για τη στρατηγική· πιστεύει ότι η στρατηγική μπορεί να δημιουργήσει θετικές συνέργειες με άλλες πολιτικές και οικονομικές διαδικασίες στην περιοχή, προσδίδοντας έμφαση ιδίως στην περιφερειακή ολοκλήρωση· πιστεύει στην εναρμόνιση των υφιστάμενων σχεδίων υποδομής για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως το θεματολόγιο συνδεσιμότητας της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη στρατηγική· χαιρετίζει τη δυναμική των επενδύσεων συνδεσιμότητας στα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου για την περιοχή· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ανατολικής εταιρικής σχέσης και την εστίαση στη συνδεσιμότητα στο πλαίσιο της κοινής ανακοίνωσης της 18ης Μαρτίου 2020·

Διακυβέρνηση της στρατηγικής

13.  τονίζει ότι πρέπει η στρατηγική να συντονίζεται και να παρακολουθείται με την επιδίωξη της εσωτερικής συνδεσιμότητας εντός της ΕΕ και μεταξύ της τελευταίας και των υποψήφιων μελών της, όπως, για παράδειγμα, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ-Μ) ή η Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών, ενισχύοντας τις κοινές αξίες, τα πρότυπα και τα συμφέροντα και παροτρύνοντας την από κοινού συμμετοχή των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ στη στρατηγική· είναι της άποψης ότι, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών, η στρατηγική συνδεσιμότητας θα είναι ένα όχημα χωρίς τροχούς·

14.  υπογραμμίζει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της στρατηγικής, για τον οποίο θα απαιτείται αποτελεσματικός συντονισμός των ήδη υφιστάμενων στρατηγικών, πολιτικών και έργων διεθνούς συνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας· αναμένει ότι ο υφιστάμενος συντονισμός μεταξύ της ΕΥΕΔ και των Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής θα ενισχυθεί και θα εξορθολογιστεί εν προκειμένω·

15.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική πρέπει να έχει σαφέστερο ηγετικό ρόλο και κατανομή αρμοδιοτήτων εντός της Επιτροπής σε κάθε αντίστοιχο επίπεδο, μεταξύ άλλων και στην κορυφή· προτείνει, συνεπώς, να συζητείται τακτικά η εφαρμογή της στρατηγικής στο πλαίσιο της ομάδας επιτρόπων για μια ισχυρότερη Ευρώπη, η οποία θα ενεργεί ως φορέας συντονισμού της συνδεσιμότητας, υπό τη συμπροεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και ενός συντονιστή συνδεσιμότητας της Επιτροπής, ιδανικά εκτελεστικού αντιπροέδρου·

16.  προτείνει ότι θα πρέπει να μεριμνήσει η ΕΥΕΔ για την οργάνωση γραμματείας του Συντονιστικού Φορέα Συνδεσιμότητας, ενώ το αντίστοιχο επίπεδο εργασίας να περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς γενικούς διευθυντές και η προεδρεία να ασκείται από κοινού από τους γενικούς γραμματείς της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και η αποδοτικότητα·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, των κρατών μελών και των εθνικών κοινοβουλίων στη στρατηγική· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις που θα περιγράφουν τα επιτεύγματα όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής, οι οποίες θα συζητούνται λεπτομερώς από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· ενθαρρύνει τον διορισμό εθνικών συντονιστών συνδεσιμότητας στις κυβερνήσεις των κρατών μελών· φρονεί ότι θα μπορούσε η δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας του Συμβουλίου να ενισχύσει τη συνέπεια, την επιχειρησιακή εφαρμογή και την κυριότητα της συνδεσιμότητας στα κράτη μέλη· προτείνει να χρησιμοποιείται η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για τη συνδεσιμότητα, εκτός από τομείς συναφείς ή σχετικούς με την εθνική ασφάλεια·

18.  πιστεύει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και η συμμετοχή των σχετικών συμφεροντούχων, περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, είναι απαραίτητη για την επιτυχία της στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη επενδύσεων στον εν λόγω τομέα· συνιστά τη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη διεθνή συνδεσιμότητα ως συμβουλευτικού οργάνου προς την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στην πρόταση για μια συμβουλευτική επιχειρηματική ομάδα που περιγράφεται στην κοινή ανακοίνωση της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, καθώς και συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και άλλων συμφεροντούχων, μεταξύ άλλων από τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων, και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως τράπεζα της ΕΕ και σύμφωνα με το κριτήριο της ισότητας των φύλων·

19.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι αναπτυξιακές τράπεζες, οι οργανισμοί επενδύσεων και οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων της Ευρώπης και των κρατών μελών θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των επενδύσεων σε έργα διεθνούς συνδεσιμότητας, ιδίως όσον αφορά την κινητοποίηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων, καθώς και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες ή τα υφιστάμενα πλαίσια, σε συνάρτηση με το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας· υποστηρίζει την παροχή ενιαίας διασύνδεσης για τον ιδιωτικό τομέα·

20.  προβλέπει τον ρόλο της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στο πλαίσιο αυτό· πιστεύει ακράδαντα ότι η ενεργός προώθηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε αποδοτικά έργα διεθνούς συνδεσιμότητας πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής· ζητεί να επιταχυνθούν οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού σχεδιασμού αναπτυξιακής χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αναπτυξιακή τράπεζα· τάσσεται υπέρ της συνεργασίας με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάσει ευρωπαϊκών αξιών και στρατηγικών συμφερόντων·

21.  τονίζει ότι προκειμένου να είναι αξιόπιστη η στρατηγική συνδεσιμότητας πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα για την εφαρμογή της σε κλίμακα που να ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία της· επιδοκιμάζει το υψηλό ποσό χρηματοδότησης της ΕΕ για διεθνή συνεργασία, ιδίως το σημαντικό μέγεθος των επιχορηγήσεων, συγκρίνοντάς το επίσης με άλλες μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, το οποίο ποσό ανήλθε σε 345 δισ. EUR μεταξύ των ετών 2014 και 2018·

22.  επικρίνει το γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η προβολή των διεθνών συνεισφορών της ΕΕ στην προώθηση και τη χρηματοδότηση των πολιτικών συνδεσιμότητας δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και ζητεί να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση επαρκείς αλλαγές· υπογραμμίζει επιπλέον την ανάγκη ανάπτυξης σχετικής επικοινωνιακής πολιτικής για τη στρατηγική συνδεσιμότητας και ζητεί σαφέστερη και αποτελεσματική κοινοποίηση των ωφελειών, των επιτευγμάτων και των στόχων της στρατηγικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχία της· επισημαίνει τις δυνατότητες των εμβληματικών έργων στο πλαίσιο αυτό·

23.  θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής, θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς δημόσιοι πόροι στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027· ζητεί να ενσωματωθεί η στρατηγική στους μελλοντικούς κανονισμούς για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙΙ, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει αποτελεσματικά τους στόχους της στρατηγικής, χρησιμοποιώντας χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ όπως το InvestEU και, ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη +, την Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης και τους γεωγραφικούς επενδυτικούς μηχανισμούς, όπως η Επενδυτική Διευκόλυνση Γειτονίας, η Επενδυτική Διευκόλυνση για την Κεντρική Ασία και η Επενδυτική διευκόλυνση για την Ασία· υπογραμμίζει επίσης την επιλογή να βοηθηθούν οι χώρες εταίροι, προκειμένου να αναπτύξουν εσωτερικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης·

24.  θεωρεί ότι, παρόλο που η στρατηγική συνδεσιμότητας ακολουθεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση, θα πρέπει να επικεντρώνεται ξεκάθαρα σε ένα σύνολο καθορισμένων προτεραιοτήτων· συγχαίρει, συνεπώς, την αξιοσημείωτη συμπερίληψη του θεματολογίου συνδεσιμότητας στο πρόγραμμα των τριών προεδριών της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας· τονίζει τη σημασία του προσδιορισμού εμβληματικών έργων για τους σχετικούς τομείς , τα οποία θα πρέπει να έχουν ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να αντιπροσωπεύουν στρατηγικό δημόσιο συμφέρον και να καταδεικνύουν τη μοναδική προσέγγιση της ΕΕ που βασίζεται στις αξίες· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προτείνουν κριτήρια για τον προσδιορισμό τέτοιων έργων·

25.  χαιρετίζει πρωτοβουλίες όπως οι αρχές των G20 για επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές και το ψήφισμα της Περιβαλλοντικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις βιώσιμες υποδομές· ενθαρρύνει την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την διεθνή συνδεσιμότητα σε όλα τα πολυμερή φόρουμ, όπως, για παράδειγμα, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ή στην Ευρωασιατική σύνοδο, ή στους G7·

Προτεραιότητες της στρατηγικής

Πράσινη μετάβαση

26.  επισημαίνει τον ρόλο της ΕΕ στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας και των ανθεκτικών στο κλίμα επενδύσεων, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών· πιστεύει ότι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για την απαλλαγή των οικονομιών από τις ανθρακούχες εκπομπές και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, θα πρέπει η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής να αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της στρατηγικής, ιδίως ως προς την ανάπτυξη ποιοτικών υποδομών· επισημαίνει ότι η διατήρηση της υπάρχουσας υποδομής για φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς στην Ευρώπη και πέραν αυτής είναι καίριας σημασίας· ζητεί τον συστηματικό οικολογικό προσανατολισμό των σχετικών επενδύσεων συνδεσιμότητας· στο πλαίσιο αυτό, συνιστά να θεσπιστούν διαφανή κριτήρια υποβολής προσφορών σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ΕΕ· θεωρεί ότι ο κοινωνικά δίκαιος και βιώσιμος οικολογικός προσανατολισμός της αναπτυξιακής συνεργασίας, οι επενδύσεις σε υποδομές σε όλους τους τομείς και η ενεργειακή διάσταση, ειδικότερα, αποτελούν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας· θεωρεί τη συνεργασία σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και την αποδοτικότητα της ενέργειας ως εμβληματικά έργα· προτείνει η συνεργασία για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να καταστεί πυλώνας της συνδεσιμότητας ΕΕ-Αφρικής· θεωρεί την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα βασική παράμετρο· χαιρετίζει τη φιλόδοξη επιστημονική συνεργασία όσον αφορά την προώθηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, την προστασία της βιοποικιλότητας, την προώθηση της οικονομικής κυκλικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια δίκαιη μετάβαση·

Μεταφορές

27.  ενθαρρύνει θερμά την υιοθέτηση μιας παγκόσμιας συντονισμένης προσέγγισης μέσω της στενής συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της συνδεσιμότητας, της ανθεκτικής υποδομής μεταφορών και της βιομηχανίας για την υποστήριξη της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού· χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ασίας σε πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα για τον διάδρομο μεταφορών «Ευρώπη-Καύκασος-Ασία» και την προώθηση νέων πρωτοβουλιών για βιώσιμες μεταφορές με σημαντικούς ασιάτες εταίρους όπως η Ινδία και η Κεντρική Ασία·

28.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνδέσει το καλά ανεπτυγμένο πλαίσιο ΔΕΔ-Μ με δίκτυα στην Ασία, ολοκληρώνοντας παράλληλα τα δικά της έργα ΔΕΔ-Μ εντός της ΕΕ, όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο Rail Baltica και άλλα· χαιρετίζει την έγκριση του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη συνεχιζόμενη επέκταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών της ΕΕ (ΔΕΔ-Μ) στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής συνδεσιμότητας, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης· πιστεύει ότι θα πρέπει να οριστεί ειδικός συντονιστής ΔΕΔ-Μ για τις χώρες διεύρυνσης και τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

29.  τονίζει τη σημασία των σιδηροδρομικών συνδέσεων· παρατηρεί την ανάγκη να διασφαλιστεί ένα ενοποιημένο νομικό καθεστώς για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές σε ολόκληρη την ευρασιατική ήπειρο· ζητεί την επέκταση της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών της ΕΕ, ιδίως των προτύπων ασφαλείας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές του OTIF(1) σύμφωνα με το παράρτημα 2 της SMGS(2), καθώς και τη δημιουργία νέων οικονομικών προοπτικών με το άνοιγμα των αγορών και την προώθηση επενδυτικών ευκαιριών·

30.  τονίζει τη σημασία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για συνολικές συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με χώρες εταίρους στην Ασία, ιδίως τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), οι οποίες θα δημιουργήσουν δίκαιες και διαφανείς συνθήκες αγοράς με βάση ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο και, ιδίως, με την τήρηση υψηλών προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία να στηρίξει η ΕΕ τις ασιατικές χώρες ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος της πολιτικής αεροπορίας στην κλιματική αλλαγή·

31.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μεγαλύτερη πρόοδο στις πρωτοβουλίες της για την ψηφιοποίηση και την απλούστευση των διοικητικών διατυπώσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα σε λιμένες στην Ασία, μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και μέσω συμφωνιών για τις θαλάσσιες μεταφορές· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω συνεργασίας με τρίτες χώρες στην Ασία μέσω σχετικών συμφωνιών θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες θα βοηθήσουν στη ρύθμιση, τη διευκόλυνση και τη δημιουργία πιο βιώσιμης θαλάσσιας συγκοινωνίας·

32.  τονίζει ότι η στρατηγική για τη συνδεσιμότητα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι οδικοί μεταφορείς από την Ασία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ στον τομέα των οδικών μεταφορών· ζητεί τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα·

Ψηφιακός μετασχηματισμός

33.  Προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί βασική διάσταση για τον 21ο αιώνα και υπογραμμίζει τον αντίκτυπό της στην καθημερινή ζωή κάθε μεμονωμένου ατόμου παγκοσμίως· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, συνεπώς, να εντείνουν τις φιλοδοξίες τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό· προσδοκά ότι η ΕΕ θα καταστεί ανταγωνιστικός παγκόσμιος παράγοντας στην ψηφιοποίηση, στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ και την Κίνα· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η προώθηση της ψηφιακής συνδεσιμότητας μέσω δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας που βασίζονται σε ίνες και τεχνολογία 5G αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει η ανάπτυξη ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας στον τομέα αυτόν να περιλαμβάνει διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού των κατασκευαστών εξοπλισμού μέσω της προώθησης ανοικτών και διαλειτουργικών αρχιτεκτονικών δικτύων και εταιρικές σχέσεις ψηφιοποίησης με τρίτες χώρες και περιφέρειες οι οποίες μοιράζονται τις αξίες μας και χρησιμοποιούν την τεχνολογία με πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει ως βασική προϋπόθεση την ηθική χρήση της τεχνολογίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όσον αφορά τα έργα συνδεσιμότητας με τρίτες χώρες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πτυχή της ασφάλειας είναι εξέχουσας σημασίας·

34.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ, ως φορέας διαμόρφωσης των προτύπων, θα πρέπει να επιδιώκει τη συνηγεσία όσον αφορά τον καθορισμό, την υπεράσπιση και την προώθηση των διεθνών κανόνων, προτύπων και πρακτικών, τα οποία βασίζονται σε ένα ειρηνικό, ασφαλές και ανοιχτό περιβάλλον ΤΠΕ που διέπεται από το κράτος δικαίου, αλλά και στη βιώσιμη και υπεύθυνη ψηφιοποίηση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν τις απειλές στην κυβερνοασφάλεια και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

35.  συνιστά να ενταθεί σημαντικά η συνεργασία για την προστασία των δεδομένων με τις χώρες του ASEAN και με την Ινδία, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες, προκειμένου να προαχθούν οι αποφάσεις περί επάρκειας για τις ροές δεδομένων· θεωρεί ότι οι διατάξεις για το ηλεκτρονικό και το ψηφιακό εμπόριο στις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους του ψηφιακού πυλώνα της στρατηγικής· σημειώνει, όσον αφορά τις ροές δεδομένων, ότι η ΕΕ έχει ήδη υποβάλει προτάσεις σε αρκετές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων(3)· σημειώνει ότι η απόφαση περί επάρκειας για την Ιαπωνία αποτελεί παράδειγμα για την προώθηση της ψηφιακής ολοκλήρωσης· υποστηρίζει τη σύνδεση της ατζέντας ψηφιακής συνδεσιμότητας με την επικείμενη στρατηγική παγκόσμιας ψηφιακής συνεργασίας της ΕΕ·

36.  τονίζει ότι οι υποδομές 5G αποτελούν στοιχείο της στρατηγικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής τεχνολογίας 5G και για τη σταδιακή κατάργηση της τεχνολογίας 5G που παράγεται από τρίτες χώρες οι οποίες δεν μοιράζονται με την ΕΕ κοινές ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα· καλεί την Επιτροπή να θέσει ως βασική προϋπόθεση την ηθική χρήση της τεχνολογίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όσον αφορά τα έργα συνδεσιμότητας με τρίτες χώρες· χαιρετίζει τις διατάξεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής προσφορών· υποστηρίζει τη συμπερίληψη της προσέγγισης της εργαλειοθήκης 5G στην προώθηση της ψηφιακής συνδεσιμότητας, δεδομένων των δυνατοτήτων της για εξωεδαφική εφαρμογή· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εργαστεί για την αναπαραγωγή των διεθνών συμφωνιών περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας της ΕΕ με εταίρους συνδεσιμότητας· χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Διαδίκτυο επόμενης γενιάς» και τις επενδύσεις σε έργα ψηφιακής υποδομής, όπως, για παράδειγμα, το υποβρύχιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών της κοινοπραξίας Building Europe Link to Latin America· συνιστά στην Επιτροπή να προσδιορίσει τις πραγματικές ανάγκες για στοχευμένη ψηφιακή επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια· προτείνει στην Επιτροπή να προωθήσει την αναπτυξιακή συνεργασία για την τεχνολογία 6G με χώρες οι οποίες συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, ως ένα εμβληματικό έργο·

Διαπροσωπική διάσταση

37.  πιστεύει ότι η διαπροσωπική διάσταση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της στρατηγικής, για τον οποίο θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ιεράρχηση προτεραιοτήτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, αμοιβαίες ευκαιρίες κινητικότητας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης της δημόσιας διπλωματίας·

38.  προσδίδει μεγάλη έμφαση στην προώθηση των διαπροσωπικών επαφών μεταξύ σπουδαστών, ασκούμενων σπουδαστών της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματιών, πανεπιστημιακών, φορέων της ΚτΠ, ερευνητών των ΜΚΟ και πολιτισμικών πεδίων, ως καίριας σημασίας για την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό· τάσσεται υπέρ της συνεργασίας αυτής στη βάση της συμμετοχικότητας, της αμοιβαιότητας και της ισότητας των φύλων· ζητεί, ιδίως, να ενισχυθεί η διάσταση της νεολαίας μέσω φόρουμ νεολαίας για την αμοιβαία προώθηση της επάρκειας σε ξένες γλώσσες, των ανταλλαγών φοιτητών και πανεπιστημιακών, καθώς και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει το άνοιγμα της πλατφόρμας eTwinning για τις χώρες εταίρους της συνδεσιμότητας· υπενθυμίζει τις ευκαιρίες για περιφερειακές ανταλλαγές, όπως μεταξύ φορέων καινοτομίας και για συνεργασία μεταξύ πόλεων· υπογραμμίζει ότι η συνδεσιμότητα δημιουργεί ευκαιρίες ώστε η Ευρώπη να βρίσκεται στο επίκεντρο της διασταύρωσης της έρευνας με την καινοτομία και τις επενδύσεις· είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο του πυλώνα αυτού, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα των μειονοτήτων·

39.  επαινεί τις πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν για τα Δυτικά Βαλκάνια με στόχο την προώθηση της συνεργασίας των νέων και των ανταλλαγών, καθώς και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ενθαρρύνει την παροχή παρόμοιων προγραμμάτων σε άλλους εταίρους της στρατηγικής συνδεσιμότητας, αρχής γενομένης από τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· σημειώνει ότι η συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα, δεδομένου ότι οι χώρες της περιοχής είναι υποψήφια μέλη της Ένωσης·

40.  επαινεί τη διοργάνωση του Φόρουμ Νέων Ηγετών ΕΕ-ASEAN και του Φόρουμ Στρατηγικών Στοχαστών τον Φεβρουάριο του 2018, καθώς και τη Διάσκεψη Κορυφής Νέων Ηγετών του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης μαζί με τις Συνόδους Κορυφής της Ευρωασιατικής Συνόδου· προτείνει να διεξάγονται τακτικά οι συγκεκριμένες διασκέψεις και να συγκροτούνται παρόμοια ετήσια φόρουμ στο πλαίσιο της σχέσης ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης·

41.  καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική και την επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και των επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη στρατηγική της προσέγγιση για τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας με την αναβάθμιση των σχέσεων με εταίρους οι οποίοι συμμερίζονται τις απόψεις της, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του καθεστώτος του συνδεδεμένου εταίρου, και βασίζοντας τη συνεργασία σε καθολικές αρχές, όπως η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ανοιχτή πρόσβαση, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, η ακεραιότητα της έρευνας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων· ενθαρρύνει την έγκριση ειδικών ανά χώρα πολιτικών συνεργασίας στον τομέα της έρευνας· υπογραμμίζει τη σημασία του καθορισμού κριτηρίων για τον προσδιορισμό ευαίσθητων τομέων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της τεχνολογίας διπλής χρήσης·

Εμπόριο, επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και πρότυπα

42.  σημειώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς της με τις χώρες παραχώρησης και να παρουσιάσει σε αυτές μια αξιόπιστη και βιώσιμη εναλλακτική προσφορά για τη χρηματοδότηση της συνδεσιμότητας·

43.  πιστεύει ότι η διαπροσωπική παράμετρος είναι σημαντική, αφενός, προκειμένου η ανταγωνιστικότητα να βασιστεί στις αξίες της ΕΕ και, αφετέρου, για αποτελεσματική ευρωπαϊκή οικονομική διπλωματία·

44.  πιστεύει ότι η εμπορική πολιτική θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής μέσω της προώθησης του δίκαιου και βιώσιμου εμπορίου και των επενδύσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής ανθεκτικότητας μέσω της διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και της ενίσχυσης της περιφερειακής ολοκλήρωσης· τονίζει ότι η στρατηγική διασύνδεσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις προσπάθειες για την αύξηση της πρόσβασης στις αντίστοιχες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβάσεων, και να προωθεί ένα ανοικτό και διαφανές επενδυτικό περιβάλλον, να ξεκλειδώνει τις ευκαιρίες και να συμβάλλει στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας για τη δέουσα επιμέλεια, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις γεωγραφικές ενδείξεις·

45.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον κεντρικό ρόλο των διεθνών περιβαλλοντικών, βιώσιμων και κοινωνικών προτύπων στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· υπενθυμίζει την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης 15 σημείων της Επιτροπής και τις συζητήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τα μέσα εμπορικής άμυνας προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τις συμβάσεις της ΔΟΕ με σκοπό την ανάπτυξη της στρατηγικής συνδεσιμότητας και την επιδίωξη βιώσιμης ολοκλήρωσης· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της δράσης στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα διεθνή εργασιακά πρότυπα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης·

46.  υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής σχέσης της ΕΕ και του συστηματικού ανταγωνισμού της με την Κίνα και καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την Κίνα· καλεί εκ νέου την Κίνα να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ΠΟΕ), συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων κανόνων για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις, και αναγνωρίζει τις ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς των κρατικών επιχειρήσεων της Κίνας, την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας και την τοπικοποίηση δεδομένων, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και τις σχετικές εξαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, καθώς και άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· θεωρεί ότι η επέκταση των ίσων όρων ανταγωνισμού σε τρίτες αγορές είναι υψίστης σημασίας για τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

47.  τονίζει τον ρόλο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών που διαπραγματεύεται η ΕΕ και τη σημασία της ορθής εφαρμογής τους· είναι της άποψης ότι η συνδεσιμότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής· προσδίδει έμφαση στον ρόλο των διεθνών κανόνων και προτύπων διαφάνειας, για την προώθηση της ποιότητας των υποδομών και της διαλειτουργικότητας του δικτύου· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες πιο φιλόδοξες, συμπεριλαμβάνοντας συστηματικά την πολιτική τυποποίησης στις διμερείς εταιρικές σχέσεις και στις εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να προωθήσει τον καθορισμό πολυμερών προτύπων και την ευρεία υιοθέτηση διεθνώς συμφωνημένων προτύπων και τη διαφανή ρυθμιστική συνεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με το δικαίωμα ρύθμισης·

48.  είναι της άποψης ότι το μοντέλο της πολιτικής τυποποίησης της ΕΕ έχει το πλεονέκτημα ότι είναι καινοτόμο, ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς, και πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων προτύπων τυποποίησης· αναμένει από την Επιτροπή να διαδραματίσει προορατικό ρόλο στην προώθηση της πολιτικής τυποποίησης· συνιστά, συνεπώς, ότι θα πρέπει να ανατεθεί η ευθύνη συντονισμού για την πολιτική τυποποίησης της ΕΕ σε έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο της Επιτροπής, ιδανικά στον Επίτροπο για την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν στενότερα με δημοκρατικούς εταίρους, οι οποίοι συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, σε διεθνή φόρουμ καθορισμού προτύπων για την προώθηση διεθνών προτύπων που υποστηρίζουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Υγεία

49.  πιστεύει ότι η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει την επείγουσα ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον τομέα της υγείας, ως νέο κρίσιμο τομέα συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, την πρόσβαση σε φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και εμβόλια, την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα της υγείας, την αποφυγή μονόπλευρων εξαρτήσεων, τη διασφάλιση ασφαλών και ποικίλων βιομηχανικών αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων και υγείας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με πολιτικές για τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη πανδημιών, καθώς και την αμοιβαιότητα στη διαχείριση των ταξιδιών και των ανοιχτών συνόρων· προτείνει τη σύνδεση των προσπαθειών της Ένωσης Υγείας της ΕΕ με τη στρατηγική και τη συνεργασία με άλλους περιφερειακούς μηχανισμούς, όπως το Κέντρο Ελέγχου Λοιμωδών Νόσων του ASEAN· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη συνδεσιμότητα στον τομέα της υγείας, προκειμένου να διδαχθεί από παραδείγματα επιτυχημένης διαχείρισης πανδημιών από εταίρους με τους οποίους συμμερίζεται τις ίδιες απόψεις, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Δημοκρατία της Κορέας και η Ταϊβάν·

50.  σημειώνει τη σημασία των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 όσον αφορά τη σημασία των συντονισμένων μέτρων για να διασφαλιστεί ότι οι παγκόσμιες διαδρομές μεταφοράς και οι αλυσίδες εφοδιασμού παραμένουν ανοιχτές και ασφαλείς·

Ασφάλεια

51.  είναι πεπεισμένο ότι η διάσταση της Στρατηγικής για την ασφάλεια πρέπει να αναπτυχθεί επειγόντως λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενέχει η συνδεσιμότητα να χρησιμοποιηθεί ως όπλο· τονίζει την ανάγκη για μια γεωπολιτική προσέγγιση της παγκόσμιας συνεργασίας προκειμένου η ΕΕ να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, της ψηφιακής συνδεσιμότητας, των υποδομών ζωτικής σημασίας και της δυνητικής διπλής χρήσης της τεχνολογίας· υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των τρομοκρατικών απειλών· υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Γειτονία· καλεί επιτακτικά την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πιο προορατικό ρόλο στα ζητήματα αυτά·

52.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ισχυρότερης εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας με την αφρικανική ήπειρο· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του 2018, για την ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ στην Ασία και με την Ασία στον τομέα της ασφάλειας· σημειώνει την αυξανόμενη συνάφεια των ζητημάτων ασφάλειας της περιοχής του Ινδοειρηνικού με αυτά της ΕΕ, όπως εκφράζεται στις στρατηγικές Ινδοειρηνικού των κρατών μελών· υποστηρίζει την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής ΕΕ-Ινδοειρηνικού και συνεργασίας με εταίρους στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών μεταξύ στρατιωτικών· πιστεύει ότι ο ανοικτός χαρακτήρας, η ευημερία, η συμμετοχικότητα, η αειφορία, η διαφάνεια, η αμοιβαιότητα και η βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτελούν κατευθυντήριες αρχές στη συνεργασία με την περιοχή του Ινδοειρηνικού·

Εταιρικές σχέσεις συνδεσιμότητας

53.  επικροτεί ένθερμα τη σύναψη της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας για τη βιώσιμη συνδεσιμότητα και την ποιότητα των υποδομών, με έμφαση στη βιώσιμη συνδεσιμότητα με Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, την περιοχή του Ινδοειρηνικού και την Αφρική· ευελπιστεί ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία θα προωθούν ενεργά την εταιρική σχέση συνδεσιμότητας μεταξύ των σχετικών ομάδων στόχων και θα κατορθώσουν να δρομολογήσουν την επιχειρησιακή εφαρμογή της εταιρικής σχέσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021·

54.  χαιρετίζει τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2019, και τον αυξημένο συντονισμό μεταξύ της ΕΤΕπ, του Ιαπωνικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας και της Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πράσινης συνδεσιμότητας· θεωρεί ότι τα Δυτικά Βαλκάνια και η Νοτιοανατολική Ασία παρέχουν πολύ καλές ευκαιρίες όσον αφορά τη συνεργασία συνδεσιμότητας Ιαπωνίας-ΕΕ με τρίτους εταίρους· διαπιστώνει μεγάλες δυνατότητες συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· υποστηρίζει επίσης το να εξεταστούν οι παράμετροι ασφάλειας της συνεργασίας συνδεσιμότητας μεταξύ Ιαπωνίας και ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στη θάλασσα·

55.  επικροτεί ένθερμα τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την οικοδόμηση εταιρικής σχέσης συνδεσιμότητας με την Ινδία· ελπίζει ότι στις εκ περιτροπής προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και στο πλαίσιο της προσεχούς ινδικής και ιταλικής προεδρίας της G20 θα αξιοποιηθεί η επιρροή τους για να σημειωθεί πρόοδος· λαμβάνει υπό σημείωση την περιφερειακή πρωτοβουλία υποδομών συνδεσιμότητας της Νότιας Ασίας· σημειώνει τη συμμετοχή της Ινδίας στην Πρωτοβουλία του Κόλπου της Βεγγάλης για την Πολυτομεακή Τεχνική και Οικονομική Συνεργασία και στον Διεθνή Διάδρομο Μεταφορών Βορρά-Νότου· θεωρεί, δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών, ότι η Ινδία θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο και ότι πρέπει να επιδιωχθεί βαθύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Νότιας Ασίας· τάσσεται υπέρ της συμβολής στον συντονισμό των διαφόρων στρατηγικών συνδεσιμότητας στην Ασία, από τις οποίες η Παγκόσμια Τράπεζα έχει υπολογίσει συνολικά 16 στρατηγικές·

56.  υπενθυμίζει ότι τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Τουρκία έχουν επίσης συμφέρον να καταστούν συμφεροντούχοι στη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας· προθυμοποιείται να συνεργαστεί μαζί τους, όπου αυτό είναι δυνατό· αναγνωρίζει ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας έχουν επωφεληθεί σημαντικά από τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία τις τελευταίες δύο δεκαετίες· υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικότερο ρόλο και να καταστεί ένας από τους βασικούς παράγοντες της περιοχής χρησιμοποιώντας το εμπόριο και τις επενδύσεις ως κινητήρια δύναμη της κοινής ευημερίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα έργα που χρηματοδοτεί η Κίνα στην Κεντρική Ασία στερούνται διαφάνειας· επιμένει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε υψηλά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους·

57.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διερευνητικές ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας σχετικά με μια εταιρική σχέση συνδεσιμότητας και ελπίζει ότι θα σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα το 2021· τάσσεται υπέρ της δημιουργίας εταιρικής σχέσης συνδεσιμότητας ΕΕ-ASEAN με στόχο, μεταξύ άλλων στόχων, τη διασύνδεση με το ήδη υφιστάμενο γενικό πρόγραμμα συνδεσιμότητας και τον δίαυλο έργων του ASEAN· αναγνωρίζει ότι, δεδομένου ότι η περιοχή του συνδέσμου ASEAN είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ εκτός Ευρώπης, μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη για τους εξαγωγείς της ΕΕ όσον αφορά τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην αγορά και την ενίσχυση της συνεργασίας μέσω ολοκληρωμένων συμφωνιών εταιρικής σχέσης· τάσσεται υπέρ μιας περιφερειακής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-ASEAN· ενθαρρύνει τη χρήση επενδύσεων για τη μείωση της αποψίλωσης των δασών και τη διαφοροποίηση της βιώσιμης γεωργίας·

58.  επιδοκιμάζει τα επιτεύγματα της κοινής υπουργικής δήλωσης ΕΕ-ASEAN, της 1ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη συνδεσιμότητα και καλεί την ΕΕ να αρχίσει αμέσως να αναπτύσσει και να εφαρμόζει εργαλεία και πλαίσια συνεργασίας με τον ASEAN στον τομέα της συνδεσιμότητας·

59.  σημειώνει τις πρωτοβουλίες περιφερειακής πολιτικής συνδεσιμότητας της Αυστραλίας και τις συναλλαγές της ΕΕ με την Αυστραλία όσον αφορά τη συνδεσιμότητα σε γεωγραφικές περιοχές ενδιαφέροντος· ζητεί τη στενότερη συνεργασία με την Αυστραλία προκειμένου να υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ των δημοκρατιών· αναγνωρίζει τις δυνατότητες συνεργασίας με εταίρους στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μεκόνγκ·

60.  τονίζει την ανάγκη για συνεργασία στον τομέα της συνδεσιμότητας με την Ταϊβάν με σκοπό την άντληση διδαγμάτων από τις βέλτιστες πρακτικές της όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, την ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και τη διερεύνηση της επιλογής μιας επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Ταϊβάν·

61.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη συμφωνία της περιφερειακής συνολικής οικονομικής εταιρικής σχέσης και τον ρόλο της Κίνας σε αυτή·

62.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδέα του δικτύου Blue Dot Network (BDN) που δρομολογήθηκε από τις ΗΠΑ· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ σχετικά με το δίκτυο BDN προκειμένου να ενισχυθεί η διατλαντική συνεργασία σχετικά με τη βιώσιμη και βασισμένη σε κανόνες συνδεσιμότητα, τονίζοντας παράλληλα τις ανησυχίες οι οποίες αφορούν την τελευταία· ελπίζει ότι θα υπάρξει μελλοντική συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την τήρηση προτύπων υψηλής ποιότητας για έργα συνδεσιμότητας και την προώθηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα·

63.  προσυπογράφει τις δεσμεύσεις για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση του 2019, μεταξύ άλλων σχετικά με την ψηφιακή οικονομία και τη συνδεσιμότητα· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, οι οποίες συμμερίζονται πλήρως τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες και συμφέροντα·

64.  επισημαίνει ότι η ΕΕ συνεργάστηκε με την Κίνα στο πλαίσιο της πλατφόρμας σύνδεσης ΕΕ-Κίνας με μέτρια αποτελέσματα· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» βρίσκεται στο επίκεντρο της δυναμικής εξωτερικής πολιτικής της Κίνας· είναι πρόθυμο να εξετάσει το ενδεχόμενο εταιρικής σχέσης με την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο βασικές αρχές της ΕΕ, όπου η πρωτοβουλία πληροί τα διεθνή πρότυπα, και όπου τα σχετικά έργα ελέγχονται από την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, όπως τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και φορολογικά πρότυπα και η βιωσιμότητα, η διαφάνεια, η συμμετοχικότητα, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αμοιβαιότητα, προκειμένου να μην αυξηθεί η διεθνής μόχλευση για την ισχυροποίηση τρίτων χωρών και προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της κοινής αγοράς και η πολιτική συνοχή της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της ευρασιατικής υποδομής μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τις πολυτροπικές και βιώσιμες μεταφορές·

65.  υπογραμμίζει τη σημασία του εν εξελίξει έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών ανάμεσα στο ενωσιακό διευρυμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ και την κινεζική πρωτοβουλία «Μία Ζώνη – Ένας δρόμος» (BRI)· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια παγκόσμια και ολοκληρωμένη προσέγγιση ώστε να διασφαλιστεί ο ελεύθερος και δίκαιος ανταγωνισμός για τις επιχειρήσεις στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών μεταφορών, σε συνεργασία με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διαφάνειας και ίσων όρων ανταγωνισμού· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να καταστούν οι συμβατικές ρήτρες στον τομέα αυτόν όσο το δυνατόν πιο διαφανείς και να εξυπηρετούν τα στοιχειώδη συμφέροντα της Ένωσης·

66.  σημειώνει ότι θα πρέπει οι πολιτικές συνδεσιμότητας να μειώσουν τις αρνητικές εξωτερικότητες, όπως ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η ρύπανση· υπογραμμίζει τη σημασία της βιωσιμότητας στο σύνολο της στρατηγικής αυτής· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεργαστεί με τις χώρες εταίρους της Ασίας προκειμένου να ενισχύσει περισσότερο την ασφάλεια της συνδεσιμότητας των μεταφορών με την Ασία, μεταξύ άλλων στον τομέα των ροών δεδομένων, της κινητικότητας και της κυβερνοασφάλειας·

67.  υπογραμμίζει τη σημασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρώπης, ιδίως εκείνων που βρίσκονται εγγύτερα στην Ασία, και επισημαίνει τις οικονομικές τους δυνατότητες· προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει τις επενδύσεις στις περιοχές αυτές προκειμένου να ενισχύσει τη συνδεσιμότητά τους και να τονώσει την οικονομία τους·

68.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν ισχυρές ικανότητες παρακολούθησης στις στρατηγικές συνδεσιμότητας άλλων χωρών και περιφερειών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους που πράγματι διατίθενται, τις επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των αρχών της πολυμέρειας· υπογραμμίζει τις δυνατότητες της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» στην εξεύρεση συνεργιών στην ΕΕ και στις προσπάθειες συνδεσιμότητας των κρατών μελών· τάσσεται υπέρ της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους για την παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στις διαρθρωτικές πολιτικές, στις βιομηχανικές και οικονομικές βελτιώσεις και στη μείωση της φτώχειας·

Παγκόσμια συνδεσιμότητα

69.  τονίζει με έμφαση το γεγονός ότι η στρατηγική πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συνδεσιμότητα με την Ευρωπαϊκή Γειτονία και με τη γειτονική ήπειρο της Αφρικής, δεδομένης της αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας της για διάφορους παγκόσμιους παράγοντες· προσδοκά ότι οι προσπάθειες αυτές αντανακλούν την εμπειρία της ΕΕ στις πολιτικές για την προώθηση της συνδεσιμότητας που εφαρμόζονται στην Αφρική μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας· ζητεί να συζητηθεί ο στόχος αυτός σε υψηλό επίπεδο με την Αφρικανική Ένωση και να οδηγήσει σε εταιρική σχέση συνδεσιμότητας ΕΕ-Αφρικής έως το τέλος του 2021·

70.  συγχαίρει την Επιτροπή και τον ΑΠ/ΥΕ για την προθυμία τους να υποβάλουν μια στρατηγική για την Αρκτική το 2021 και καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στην Αρκτική· εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην εύθραυστη αυτή περιοχή· σημειώνει ιδιαίτερα το ενδεχόμενο άνοιγμα νέας ναυτιλιακής οδού προς την Ασία λόγω της τήξης του θαλάσσιου πάγου, το οποίο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για ψηφιακές συνδέσεις, όπως για καλώδια οπτικών ινών, και λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία της Κίνας για τον Αρκτικό Δρόμο του Μεταξιού· αναμένει ότι η βιώσιμη συνδεσιμότητα θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών·

71.  επισημαίνει την επιτυχία του πρώτου «Ευρωπαϊκού Φόρουμ Συνδεσιμότητας» το 2019· εκφράζει τη λύπη του για την ακύρωση του φόρουμ το 2020 λόγω της νόσου COVID-19· προσβλέπει στο επόμενο φόρουμ, το 2021, εφόσον το επιτρέψει η πανδημία· πιστεύει ότι στα επόμενα φόρουμ πρέπει να επιδιωχθεί η συμμετοχή όλων των εταίρων συνδεσιμότητας στην Ευρασία, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας, σε πολυμερείς συζητήσεις σχετικά με τα αντίστοιχα οράματά τους όσον αφορά τη μελλοντική τάξη πραγμάτων στην οικονομία, την πολιτική και την ασφάλεια στην Ευρασία·

72.  προσδοκά να παρουσιάσει η Επιτροπή μια νέα επικοινωνιακή προσέγγιση με σαφές αφήγημα, προκειμένου να προβάλλονται επαρκώς οι πολιτικές συνδεσιμότητας της ΕΕ και τα αποτελέσματά τους, αλλά και να διασφαλίζεται η επαρκής λογοδοσία· ζητεί επιτακτικά τη λεκτική αναδιαμόρφωση της στρατηγικής συνδεσιμότητας της ΕΕ, χρησιμοποιώντας σε σαφή και ελκυστική γλώσσα και με όρους που να εκφράζουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη συνδεσιμότητα βάσει συγκεκριμένων αξιών, καθώς και έναν σαφή οδικό χάρτη για την επίτευξη και την εφαρμογή της στρατηγικής·

o
o   o

73.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κράτη μέλη, και στους εταίρους συνδεσιμότητας της ΕΕ.

(1) Διακυβερνητικός Οργανισμός Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών
(2) Συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, της Οργάνωσης Συνεργασίας των Σιδηροδρόμων.
(3) Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου