Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2508(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0056/2021

Συζήτηση :

PV 19/01/2021 - 14
PV 19/01/2021 - 15
CRE 19/01/2021 - 15

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0019

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 175kWORD 51k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας
P9_TA(2021)0019RC-B9-0056/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (2021/2508(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως το ψήφισμα της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(1), της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)(2) και της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 6ης Ιανουαρίου 2021 και της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη Βενεζουέλα και σχετικά με τις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου 2020 για την Εθνοσυνέλευση, καθώς και τις προηγούμενες δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της 4ης και 16ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής της 8ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τις εκλογές για την Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας που διεξήχθησαν στις 6 Δεκεμβρίου 2020, της 16ης Ιουνίου 2020, με την οποία απορρίφθηκε ως παράνομος ο ορισμός της οδηγίας για το νέο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) από το Ανώτατο Δικαστήριο (TSJ), και της 24ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την επιδεινούμενη πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις της Ομάδας της Λίμα, και ιδίως τη δήλωση της 5ης Ιανουαρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τις επιθέσεις κατά της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των συμπροέδρων της ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και εκλογικού συντονισμού, της 2ας Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη μη αναγνώριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στη Βενεζουέλα στις 6 Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/898 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα(4), η οποία πρόσθεσε 11 κορυφαίους Βενεζουελανούς αξιωματούχους στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Διερευνητικής Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη δωρητών σε αλληλεγγύη προς τους Βενεζουελανούς πρόσφυγες και μετανάστες στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, της 26ης Μαΐου 2020,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΔΠΔ με τίτλο «Δραστηριότητες προκαταρκτικής εξέτασης (2020) – Βενεζουέλα Ι» της 14ης Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες και αθέμιτες βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Βενεζουέλα στις 6 Δεκεμβρίου 2020 διεξήχθησαν χωρίς να τηρηθούν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία και σε συνθήκες απαξίωσης του πολιτικού πλουραλισμού, της δημοκρατίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν εξαιρετικά μικρή και, ως εκ τούτου, η απόρριψη των εκλογών από τον λαό της Βενεζουέλας είναι προφανής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα συμφώνησαν ομόφωνα να μη συμμετάσχουν σε αυτή την εκλογική παρωδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 27 πολιτικά κόμματα υπέγραψαν τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης Λαϊκή Θέληση, Πρώτα η Δικαιοσύνη, Δημοκρατική Δράση και Νέα Εποχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία της Βενεζουέλας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, η οποία αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διεθνή Ομάδα Επαφής, την Ομάδα της Λίμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απέρριψε τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών το 2020 λόγω της παντελούς έλλειψης των προϋποθέσεων για να διασφαλιστεί ότι οι εκλογές αυτές θα είναι ελεύθερες και δίκαιες, και δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα αυτής της εκλογικής διαδικασίας ως νόμιμα ή αντιπροσωπευτικά της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι παράνομες εκλογές έχουν περιορίσει περαιτέρω το δημοκρατικό περιθώριο στη χώρα στο ελάχιστο και έχουν δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στην επίλυση της πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Δεκεμβρίου 2020, η νόμιμη Εθνοσυνέλευση του 2015 με πρόεδρο τον Juan Guaidó προχώρησε στη θέσπιση νομοθεσίας προκειμένου να παρατείνει τη συνταγματική και διοικητική εντολή της για ένα έτος έως ότου καταστεί δυνατό να διεξαχθούν ελεύθερες, δίκαιες, επαληθεύσιμες και δημοκρατικές εκλογές στη Βενεζουέλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουνίου 2020, το παράνομο TSJ όρισε νέα μέλη στην CNE χωρίς να διαθέτει καμία εξουσία βάσει του νόμου προς τούτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 187 και 296 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, οι διορισμοί αυτοί αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Εθνοσυνέλευσης, ενός οργάνου δημοκρατικά εκλεγμένου από τον λαό της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει αναγνωρίσει καμία απόφαση ή διάταγμα που έχει ληφθεί μονομερώς από αυτά τα παράνομα όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν επίσης στον κατάλογο κυρώσεων του Συμβουλίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο του 2020, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με επικεφαλής την Michelle Bachelet, διαπίστωσε ότι «οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου μειώνουν τη δυνατότητα δημιουργίας συνθηκών για δημοκρατικές και αξιόπιστες εκλογικές διαδικασίες» και ότι αυτές οι δικαστικές αποφάσεις «διορίζουν νέα μέλη στο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο χωρίς τη συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2019, ο Nicolás Maduro σφετερίστηκε την προεδρική εξουσία ενώπιον του TSJ, κατά παράβαση της συνταγματικής τάξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ορκίστηκε προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Κοινοβούλιο έχουν ζητήσει επανειλημμένως την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα μέσω μιας αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nicolás Maduro έχει απορρίψει δημόσια την πιθανότητα επείγουσας διεξαγωγής ελεύθερων, δίκαιων, διαφανών, χωρίς αποκλεισμούς και αξιόπιστων προεδρικών, βουλευτικών και τοπικών εκλογών, απαντώντας στα αιτήματα του ΑΕ/ΥΕ, της Διεθνούς ομάδας επαφής και του Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2019, αναγνώρισε τον Juan Guaidó ως νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 25 από τα 27 κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει τον Juan Guaidó ως τον μοναδικό νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της χώρας έως ότου συγκληθούν νέες ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες προεδρικές εκλογές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά άλλα δημοκρατικά κράτη έχουν πράξει το ίδιο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Νοεμβρίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βενεζουέλας έως τις 14 Νοεμβρίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά περιλάμβαναν εμπάργκο όπλων και εξοπλισμού για εσωτερική καταστολή, καθώς και ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 36 ηγετών και κορυφαίων αξιωματούχων της Βενεζουέλας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης στη δημοκρατική αντιπολίτευση και στους πολιτικούς κρατουμένους της Βενεζουέλας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 έχει επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάσταση στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του συστήματος υγείας, ο υπερπληθωρισμός, οι σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων και μια δεινή ανθρωπιστική κρίση έχουν αναγκάσει τουλάχιστον το ένα έκτο του πληθυσμού να εγκαταλείψει τη χώρα και πάνω από 5,5 εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας είχαν φύγει έως το τέλος του 2020·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία του ΔΠΔ ανακοίνωσε στις 14 Δεκεμβρίου 2020, πριν από την προκαταρκτική έκθεσή της, μετά από λεπτομερή αξιολόγηση και ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών, ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι οι πολιτικές αρχές, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και τα άτομα που στηρίζουν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ευθύνονται για «φυλάκιση, βασανιστήρια, βιασμό και/ή άλλες μορφές σεξουαλικής βίας και διώξεις ομάδας ή κοινότητας για πολιτικούς λόγους, και ενδέχεται να έχουν διαπράξει πολύ σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ληφθεί τελική απόφαση επί του θέματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, η ανεξάρτητη διεθνής διερευνητική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη Βενεζουέλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση και οι δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος, εν γνώσει του Προέδρου Maduro και ορισμένων υπουργών του, είχαν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων και βασανιστηρίων, και ανέφερε επίσης ότι το κράτος της Βενεζουέλας πρέπει να καλέσει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για εξωδικαστικές εκτελέσεις, βίαιες εξαφανίσεις, αυθαίρετες κρατήσεις και βασανιστήρια, και να αποτρέψει την τέλεση περαιτέρω πράξεων αυτού του είδους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πρόσφατη έκθεση που δημοσίευσε το Ινστιτούτο CASLA στις 14 Ιανουαρίου 2021 παρέχει στοιχεία για τον στρατηγικό σχεδιασμό της συστηματικής καταστολής και των συνεχιζόμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από το καθεστώς, και αποκαλύπτει νέες μορφές βασανιστηρίων, την αύξηση της παράνομης μυστικής κράτησης και των κέντρων βασανιστηρίων, καθώς και την παρέμβαση άλλων κρατών στην υποκίνηση και εκτέλεση τέτοιων εγκλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω έκθεση επισημαίνει επίσης τις απάνθρωπες συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται σε μυστικά μέρη πολιτικοί κρατούμενοι και εκτίθενται σε συνεχή σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια, οι οποίες δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές των κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων που ενέκρινε το πρώτο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη του εγκλήματος και τη μεταχείριση των δραστών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το 1955 και εγκρίθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο με τα ψηφίσματά του 663 C (XXIV) της 31ης Ιουλίου 1957 και 2076 (LXII) της 13ης Μαΐου 1977·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Salvador Franco, πολιτικός κρατούμενος, αυτόχθων από την εθνοτική ομάδα Pemón, πέθανε μετά από ασθένεια σε φυλακή της Βενεζουέλας στις 3 Ιανουαρίου 2021, χωρίς να έχει λάβει καμία ιατρική φροντίδα, παρά το γεγονός ότι από τον Νοέμβριο 2020 διέθετε δικαστική απόφαση για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, η οποία αγνοήθηκε·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 5 Ιανουαρίου 2021, το καθεστώς έχει εντείνει τη σφοδρότητα και τις διώξεις εναντίον των λίγων ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης που παραμένουν στη χώρα, δημεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία και τα εργαλεία τους, αναγκάζοντάς τα να παύσουν αμέσως τη δραστηριότητά τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου και με ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πρόσφατα σε μια σύγκρουση μεταξύ αστυνομίας και συμμοριών στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον διεθνή έλεγχο και τις έρευνες για ανθρωποκτονίες από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας·

1.  επαναλαμβάνει ότι έως ότου διεξαχθούν στη Βενεζουέλα πραγματικά ελεύθερες, αξιόπιστες, διαφανείς και πλήρως δημοκρατικές εκλογές χωρίς αποκλεισμούς, θα συνεχίσει να θεωρεί την Εθνοσυνέλευση του Δεκεμβρίου 2015, τον Πρόεδρό της Juan Guaidó, και την εξουσιοδοτημένη επιτροπή της, που επίσης προεδρεύεται από τον Juan Guaidó, που ήταν η τελευταία ελεύθερη έκφραση του λαού της Βενεζουέλας σε εκλογική διαδικασία, ως το μοναδικό νόμιμο δημοκρατικό αντιπροσωπευτικό πολιτικό όργανο στη Βενεζουέλα· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν απερίφραστα τη συνταγματική συνέχιση της νόμιμης Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας που εξελέγη το 2015 και του νόμιμου προσωρινού Προέδρου της Βενεζουέλας Juan Guaidó·

2.  αποδοκιμάζει και απορρίπτει τις παράνομες και αθέμιτες κοινοβουλευτικές εκλογές που ήταν αποτέλεσμα της νοθευμένης εκλογικής διαδικασίας και που διοργανώθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2020 και επαναλαμβάνει ότι η εκλογική διαδικασία δεν ήταν σύμφωνη με τους διεθνώς αποδεκτούς όρους και πρότυπα, ούτε με τη νομοθεσία της Βενεζουέλας, ούτε ήταν ελεύθερη και δίκαιη, ούτε αντιπροσώπευε τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας· δεν αναγνωρίζει ούτε τη νομιμοποίηση ούτε τη νομιμότητα της νόθας Εθνοσυνέλευσης που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5 Ιανουαρίου 2021 με βάση αυτές τις μη δημοκρατικές εκλογές·

3.  επαναλαμβάνει ότι η μόνη βιώσιμη λύση στην πολυδιάστατη κρίση στη Βενεζουέλα, η οποία έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή, είναι μια πολιτική, ειρηνική και δημοκρατική πορεία, με τη διεξαγωγή αξιόπιστων, χωρίς αποκλεισμούς, ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών προεδρικών, βουλευτικών, περιφερειακών και τοπικών εκλογών που θα τηρούν τα διεθνή πρότυπα, με εγγυήσεις για ισότιμους όρους ανταγωνισμού και για την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων, οι οποίες θα διεξαχθούν υπό αντικειμενική διεθνή παρακολούθηση·

4.  εκφράζει την αλληλεγγύη του και την πλήρη στήριξή του προς τον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει από τις επιπτώσεις μιας σοβαρής ανθρωπιστικής και πολιτικής κρίσης, η οποία σήμερα επιδεινώνεται από την πανδημία COVID-19· εφιστά την προσοχή στην εξαιρετικά ανησυχητική μεταναστευτική κρίση και τις δευτερογενείς επιπτώσεις της σε ολόκληρη την περιοχή και εξαίρει τις προσπάθειες και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι γειτονικές χώρες·

5.  ζητεί την άνευ όρων και άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων οι οποίοι κρατούνται στη Βενεζουέλα, που ξεπερνούν τους 350, αριθμός που έχει επικυρωθεί από την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Foro Penal Venezolano και τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών·

6.  επαναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζεται πλήρως ο σεβασμός και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα και αναλαμβάνει να παραμείνει σε ιδιαίτερη επαγρύπνηση σε ό,τι αφορά τυχόν πράξεις καταστολής, ιδίως εναντίον μελών της αντιπολίτευσης· καταγγέλλει τις απειλές της αντιπροέδρου της παρανόμως συσταθείσας Εθνοσυνέλευσης Iris Varela, σύμφωνα με την οποία θα διατάξει τη σύλληψη και δίωξη, τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων και την ανάκληση της ιθαγένειας μελών της αντιπολίτευσης και του Προέδρου Juan Guaidó·

7.  καταδικάζει την πλέον πρόσφατη καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης που διαπράττεται από το καθεστώς και το κλείσιμο εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης που δεν ευθυγραμμίζονται πολιτικά με το καθεστώς Maduro·

8.  χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2020 για την επέκταση των στοχευμένων κυρώσεων σε 11 επιπλέον άτομα, η οποία δεν βλάπτει τον πληθυσμό της Βενεζουέλας, και ζητεί να ενταθούν και να επεκταθούν οι εν λόγω κυρώσεις· θεωρεί ότι οι αρχές της ΕΕ πρέπει κατά συνέπεια να περιστείλουν τις μετακινήσεις των προσώπων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, καθώς και των πλησιέστερων συγγενών τους, και να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις θεωρήσεις τους· ζητεί επίσης την άμεση απαγόρευση του εμπορίου και της κυκλοφορίας του ματωμένου χρυσού από τη Βενεζουέλα στην ΕΕ·

9.  επαναλαμβάνει τη σημασία της συνεχούς στενής συνεργασίας με διεθνείς συμμάχους, συγκεκριμένα τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Ομάδα της Λίμα, προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση σε μια εκτεταμένη διεθνή διπλωματική προσπάθεια για την επαναφορά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ευημερίας στον λαό της Βενεζουέλας· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν πολιτική υψηλού επιπέδου σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και την Ομάδα της Λίμα, προκειμένου να συμβάλουν σε μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες και να αξιολογήσουν ενδελεχώς την επανακλιμακούμενη κατάσταση στη Βενεζουέλα·

10.  καλεί τη νόμιμη Εθνοσυνέλευση και τον Πρόεδρό της Juan Guaidó να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης λογοδοσία·

11.  υπενθυμίζει ότι η κρίση στη Βενεζουέλα είναι η πλέον υποχρηματοδοτούμενη στον κόσμο και καλεί τη διεθνή κοινότητα να τιμήσει τις οικονομικές δεσμεύσεις της και να εκταμιεύσει τα ποσά που δεσμεύθηκαν για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα, όπως συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη Δωρητών·

12.  υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του ΔΠΔ για τα εκτεταμένα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την πρωτοβουλία των συμβαλλόμενων κρατών του ΔΠΔ για την έναρξη έρευνας σχετικά με τα εικαζόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από το καθεστώς Maduro, ώστε να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι·

13.  υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για διεξαγωγή ανεξάρτητης και ολοκληρωμένης έρευνας για τους φόνους που διαπράχθηκαν, σε ευθυγράμμιση με τα προηγούμενα ψηφίσματά του·

14.  ζητεί τη σύσταση ομάδας επαφής μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων της εξουσιοδοτημένης επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι τακτικές επαφές με τις νόμιμες δημοκρατικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Juan Guaidó, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ομάδας της Λίμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 411 της 27.11.2020, σ. 185.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0013.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0193.
(4) ΕΕ L 205I της 29.6.2020, σ. 6.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου