Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2505(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0068/2021

Arutelud :

PV 21/01/2021 - 7.1
CRE 21/01/2021 - 7.1

Hääletused :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0027

Vastuvõetud tekstid
PDF 137kWORD 51k
Neljapäev, 21. jaanuar 2021 - Brüssel
Demokraatliku opositsiooni mahasurumine Hongkongis
P9_TA(2021)0027RC-B9-0068/2021

Euroopa Parlamendi 21. jaanuari 2021. aasta resolutsioon demokraatliku opositsiooni mahasurumise kohta Hongkongis (2021/2505(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse ja ELi vajaduse kohta kaitsta Hongkongi ulatuslikku autonoomiat(1) ja 18. juuli 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Hongkongis(2), oma 24. novembri 2016. aasta resolutsiooni Hiinas vangistatud kirjastaja Gui Minhai juhtumi kohta(3) ja 4. veebruari 2016. aasta resolutsiooni Hongkongi kadunud raamatukirjastajate juhtumi kohta(4), ning oma 17. detsembri 2020. aasta resolutsiooni(5), eelkõige seoses Euroopa ettevõtjate hoolsuskohustust puudutavate tulemuslike õigusaktide vastuvõtmise olulisusega,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina kohta, eelkõige 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete seisu kohta(6) ja 16. detsembri 2015. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta(7),

–  võttes arvesse oma varasemaid Hongkongi käsitlevaid soovitusi, eelkõige 13. detsembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Hongkongi kohta 20 aastat pärast üleminekut(8),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 7. jaanuaril 2021 ELi nimel tehtud avaldust 2020. aasta juulis Hongkongis toimunud demokraatiameelsetel eelvalimistel osalenud inimeste massilise vahistamise kohta, tema pressiesindaja 29. detsembri 2020. aasta avaldust kümne Hongkongi elaniku kohtuprotsessi kohta, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 12. novembril 2020 ELi nimel tehtud avaldust Hongkongi seadusandliku kogu liikmete diskvalifitseerimise kohta, pressiesindaja 2. novembri 2020. aasta avaldust mitmete demokraatiameelsete seadusandjate ja endiste seadusandjate vahistamise kohta Hongkongis, pressiesindaja 24. septembri 2020. aasta avaldust Joshua Wongi ja demokraatiameelsete aktivistide vahistamise kohta, pressiesindaja 10. augusti 2020. aasta avaldust hiljutiste vahistamiste ja haarangute kohta Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse alusel, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 3. augustil 2020 ELi nimel tehtud avaldust Hongkongi seadusandliku kogu valimiste edasilükkamise kohta ning komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 1. juulil 2020 ELi nimel tehtud avaldust seoses Hiina Rahvakongressi poolt Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse vastuvõtmisega,

–  võttes arvesse oma esimeeste konverentsi 6. juuli 2020. aasta pressiavaldust,

–  võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi Rahvakongressi alalise komitee poolt 30. juunil 2020 vastu võetud Hongkongi riikliku julgeoleku seadust,

–  võttes arvesse G7 välisministrite 17. juuni 2020. aasta avaldust Hongkongi kohta,

–  võttes arvesse Hongkongi erihalduspiirkonna põhiseadust, mis võeti vastu 4. aprillil 1990 ja jõustus 1. juulil 1997,

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse 19. detsembri 1984. aasta ühisdeklaratsiooni Hongkongi küsimuse kohta, mida tuntakse ka Hiina ja Ühendkuningriigi ühisdeklaratsioonina,

–  võttes arvesse 28. novembril 2019. aastal Hongkongis toimunud 13. iga‑aastast struktureeritud dialoogi,

–  võttes arvesse komisjoni ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 12. märtsi 2019. aasta ühisteatist „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“ (JOIN(2019)0005),

–  võttes arvesse ELi ühe Hiina poliitikat,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A.  arvestades, et 5. jaanuaril 2021 vahistas Hongkongi politsei 53 demokraatliku opositsiooni esindajat ja aktivisti, süüdistatuna riikliku julgeoleku seaduse alusel õõnestustegevuses; arvestades, et kinnipeetute hulgas olid ka möödunud aasta juulis toimunud Hongkongi erihalduspiirkonna seadusandliku kogu valimiste demokraatlike eelvalimiste korraldajad ja kandidaadid, endised seadusandliku kogu liikmed, piirkondliku volikogu liikmed ning üks demokraatiameelse liikumisega seotud Ameerika jurist; arvestades, et Hongkongi politsei instruktsioone järgides külmutasid pangad 1,6 miljonit Hongkongi dollarit nende 53 isikuga seotud kontodel; arvestades, et vahepeal on kõik need isikud peale kolme vabastatud kautsjoni vastu kuni edasise uurimiseni;

B.  arvestades, et see oli vaid viimane juhtum demokraatliku opositsiooni esindajate ja aktivistide vahistamiste ning muude tegevuste reas, mille eesmärk on olnud õõnestada demokraatlikke institutsioone Hongkongis alates riikliku julgeoleku seaduse jõustumisest 1. juulil 2020; arvestades, et alates seaduse kehtestamisest on selle alusel vahistatud 93 opositsiooni liiget; arvestades, et 1. septembril 2020 kinnitasid ÜRO inimõiguste eksperdid, et seadus „tekitab tõsist muret seoses seaduslikkusega ning seab põhjendamatuid piiranguid arvamus-, sõna- ja rahumeelse kogunemise vabadusele“;

C.  arvestades, et Hongkongi julgeolekuminister on teatanud, et vahistatuid kahtlustatakse püüdes halvata valitsuse tegevust oma kavatsusega kasutada demokraatlikke õigusi selleks, et saavutada parlamendis enamus;

D.  arvestades, et paljude demokraatiameelsete isikute suhtes on kohaldatud poliitiliselt motiveeritud diskvalifitseerimist valitavatelt ametikohtadelt, tuginedes rahvakongressi 10. novembri 2020. aasta resolutsioonile muuta patriotism seadusandjate jaoks õiguslikuks nõudeks, mis tõi kaasa peaaegu kõigi opositsiooniliikmete tagasiastumise seadusandlikust kogust; arvestades, et Hongkongi varem sõltumatuid kohtunikke tabavad üha enam Hiina Kommunistliku Partei ja riigi kontrolli all oleva ajakirjanduse rünnakud;

E.  arvestades, et 15. jaanuaril 2021 blokeeris lairibavõrgu operaator Hong Kong Broadband Network Hongkongi ametiasutuste taotlusel ühe demokraatiameelse veebisaidi riikliku julgeoleku seaduse alusel; arvestades, et see esimene julgeolekuseaduse alusel toimunud internetitsensuuri juhtum tekitab muret, et Hongkongi ametivõimud kavatsevad seda seadust kasutada sõna- ja teabevabaduse edasiseks piiramiseks internetis; arvestades, et see avaldaks laastavat mõju nii kodanikuvabadustele kui ka demokraatiale;

F.  arvestades, et Hongkongi valitsus võttis vastu otsuse lükata algselt 6. septembriks 2020 kavandatud seadusandliku kogu valimised ühe aasta võrra edasi, püüdes selgelt takistada opositsiooni, millel oleks esimest korda olnud tõeline võimalus võita enamus; arvestades, et kohe pärast riikliku julgeoleku seaduse jõustumist kuulutas Hongkongi juht Carrie Lam, et eelvalimised on ebaseaduslikud ja võivad rikkuda julgeoleku seadust;

G.  arvestades, et 23. augustil 2020 pidasid Hiina võimud kinni 12 Hongkongi aktivisti, kes väidetavalt püüdsid Hongkongist paadiga põgeneda; arvestades, et neist 12 aktivistist kümnele mõisteti vastavalt süüdistusele ebaseaduslikus piiriületuses seitsme kuu kuni kolme aasta pikkused vanglakaristused kohtuprotsessis, mis ei austanud süüdistatavate õigust nõuetekohasele kohtumenetlusele; arvestades, et üks neist aktivistidest, Kok Tsz‑Lun, on 19‑aastane üliõpilane, kellel on Hiina ja Portugali topeltkodakondsus ning kes on seega ELi kodanik; arvestades, et süüdistatavaid peeti kinni, hoiti isolatsioonis ja anti kohtu alla Shenzhenis; arvestades, et neilt võeti ka võimalus endale esindaja valida;

H.  arvestades, et nende kinnipidamine ja kohtuprotsess Shenzhenis oli vastuolus õiglase kohtumõistmise ja nõuetekohase menetluse põhimõtetega; arvestades, et 15. jaanuaril 2021 tühistas Sichuani provintsi justiitsosakond Hiina inimõiguste juristi Lu Siwei juristina töötamise litsentsi põhjusel, et ta esindas ühte nimetatud 12 aktivistist; arvestades, et inimõiguste jurist Ren Quanniu pidi 19. jaanuaril 2021 osalema Henani provintsi justiitsosakonnas korraldatud kuulamisel, et vaidlustada justiitsosakonna otsus algatada menetlus tema litsentsi tühistamiseks samal põhjusel; arvestades, et mõlemal advokaadil on oht oma litsentsist ilma jääda, sest nad üritasid esindada Hiina võimude poolt kinni peetud Hongkongi aktiviste, kes püüdsid paadiga Taiwanisse põgeneda; arvestades, et kümnel diplomaadil, kellest mõned esindasid ELi liikmesriike, ei lubatud jälgida Lu Siwei kuulamist 13. jaanuaril 2021 Chengdus;

I.  arvestades, et 10. augustil 2020 vahistati riikliku julgeoleku seaduse rikkumise tõttu meediamagnaat ja demokraatiameelse ajalehe Apple Daily asutaja Jimmy Lay;

J.  arvestades, et riikliku julgeoleku seadus rikub selgelt 1984. aasta Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsiooni ning Hongkongi erihalduspiirkonna 1990. aasta põhiseadust, millega on tagatud täidesaatva, seadusandliku ja kohtuvõimu autonoomia ja sõltumatus ning põhiõigused ja -vabadused, nagu sõna-, kogunemis-, ühinemis- ja ajakirjandusvabadus, 50 aasta jooksul pärast suveräänsuse üleminekut; arvestades, et riikliku julgeoleku seadus takistab Hongkongil täita ka oma rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi, sealhulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille rakendamine Hongkongi poolt vaadatakse peagi läbi;

K.  arvestades, et organisatsiooni Human Rights Watch aastaaruandes märgitakse, et Hiina on inimõiguste valdkonnas jõudnud oma kõige süngemasse ajajärku alates Tiananmeni väljaku veresaunast;

L.  arvestades, et Euroopa Liit on jätkuvalt tõsiselt mures seoses Hiina riikliku julgeoleku seadusega Hongkongi jaoks; arvestades, et tegemist on tundliku teemaga, millel on kaugeleulatuvad tagajärjed Hongkongile ja selle elanikele, ELi ja välisriikide kodanikele, ELi ja rahvusvahelistele kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning ettevõtjate usaldusele Hongkongi vastu; arvestades, et riikliku julgeoleku seadus suurendab riske ka ELi kodanikele Hongkongis;

M.  arvestades, et EL on alati kindlalt toetanud põhimõtet „üks riik, kaks süsteemi“ ning Hongkongi ulatusliku autonoomia säilitamist kooskõlas põhiseaduse ja rahvusvaheliste kohustustega; arvestades, et need põhimõtted on praeguses olukorras jõudnud piirini, kus neid ähvardab pöördumatu kahjustumine;

N.  arvestades, et 2020. aasta detsembris leppisid EL ja Hiina põhimõtteliselt kokku ELi ja Hiina laiaulatuslikus investeerimislepingus;

1.  nõuab, et Hongkongis vabastataks viivitamata ja tingimusteta kõik 2021. aasta kahel esimesel nädalal kinni peetud inimesed, ja kõik need, kes vahistati juba varem riikliku julgeoleku seaduse alusel esitatud süüdistustega, ning nõuab kõigi nende vastu esitatud süüdistuste tühistamist; kutsub ametivõime üles austama Hongkongis kooskõlas riigisiseste ja rahvusvaheliste kohustustega õigusriiki, inimõigusi, demokraatlikke põhimõtteid ja Hongkongi ulatusliku autonoomiat, mis lähtub põhimõttest „üks riik, kaks süsteemi“, nagu on sätestatud Hongkongi põhiseaduses;

2.  nõuab, et viivitamata ja tingimusteta vabastataks 23. augustil 2020 kinni peetud Hongkongi aktivistid, kes väidetavalt püüdsid paadiga põgeneda, ning et kõik nende vastu esitatud süüdistused tühistataks; kutsub Euroopa välisteenistust ELi delegatsiooni kaudu Hiinas jätkama nõuetekohase abi osutamist Hiina ja Portugali topeltkodakondsusega ja seega ELi kodanikule Kok Tsz‑Lunile, kes oli samuti üks kümnest Shenzhenis vangi mõistetud inimesest; kutsub Hiina ametivõime üles ennistama viivitamata nende kaitsjate, inimõiguste juristide Lu Siwei ja Ren Quanniu juristilitsentsid;

3.  nõuab, et viivitamata ja tingimusteta vabastataks kõik viimastel aastatel kinni peetud Hongkongi rahumeelsed meeleavaldajad, sealhulgas Joshua Wong, Ivan Lam ja Agnes Chow, ning et kõik nende vastu esitatud süüdistused tühistataks; nõuab sõltumatut, erapooletut, tulemuslikku ja kiiret uurimist seoses Hongkongi politsei jõukasutusega meeleavaldajate vastu;

4.  kutsub Hongkongi ametivõime üles viivitamata hoiduma riikliku julgeoleku seaduse edasisest kasutamisest selleks, et piirata väljendusvabadust, ühinemisvabadust ja rahumeelse kogunemise vabadust; rõhutab, kui tähtis on järgmise sammuna hoida ära piirkondlike volikogude liikmete diskvalifitseerimine ja mis tahes muudatused valimisseaduses, mis piiraksid veelgi demokraatiameelsete tegevusruumi ning oleks vastuolus Hongkongi põhiseaduse tagatistega ja rahvusvaheliste kohustuste ja standarditega;

5.  nõuab, et täielikult tühistataks seadus pealkirjaga „Hiina Rahvakongressi otsus, mis käsitleb Hongkongi erihalduspiirkonna õigussüsteemi ja jõustamismehhanismide loomist ja väljakujundamist riikliku julgeoleku säilitamise eesmärgil“, mis kahjustab Hongkongi rahvusvahelist staatust, õõnestades Hongkongi autonoomiat, demokraatiat, kohtusüsteemi sõltumatust ja inimõiguste austamist; rõhutab, et Hongkongi elanikud peaksid saama kasutada vabadusi ja ulatuslikku autonoomiat, mis on tagatud põhiseadusega ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga, mille osaline Hongkong on;

6.  rõhutab, et riikliku julgeoleku seaduse kasutuselevõtuga rikub Hiina RV oma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi, täpsemalt Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsiooni, takistab usaldusel põhinevate suhete loomist Hiina ja ELi vahel ning õõnestab tulevast koostööd;

7.  väljendab muret Hiina Kommunistliku Partei üha sagenevate rünnakute pärast Hongkongi kohtunike vastu ning kohtunike sõltumatuse otsese kahtluse alla seadmise pärast riigi kontrolli all oleva Hiina ajakirjanduse poolt; tunneb muret, et riikliku julgeoleku seadust võidakse järgmise sammuna kasutada Hongkongi kohtusüsteemi sõltumatuse õõnestamiseks, kuna erihalduspiirkonna valitsusjuht saab volitused määrata kohtunikke riikliku julgeolekuga seotud kohtuasjades ning süüdistatavad võidakse üle viia Mandri-Hiinasse ja nende üle võidakse kohut mõista Hiina kohtutes;

8.  väljendab suurt heameelt Ühendkuningriigi valitsuse otsuse üle luua võimalus kodakondsuse andmiseks rohkem kui miljonile Hongkongi elanikule, kellel on Briti ülemereterritooriumide pass; mõistab hukka Hiina ähvardused lõpetada selliste passide tunnustamine kehtiva reisidokumendina ning on mures hiljutiste uudiste pärast, et Hiina kavatseb väidetavalt välistada Briti ülemereterritooriumide passi omanikud Hongkongi avalikelt ametikohtadelt ning isegi võtta neilt hääletusõiguse Hongkongi valimistel; kutsub nõukogu, Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles parandama koostööd, et saavutada 2020. aasta juulis vastu võetud Hongkongi meetmete paketi edukas ja tõhus rakendamine; kutsub Euroopa välisteenistust hindama neid meetmeid läbipaistvamalt, sealhulgas kiireloomulist vajadust seada sisse nn päästepaadi‑süsteem Hongkongi elanikele, kui inimõiguste ja põhivabaduste olukord peaks veelgi halvenema;

9.  nõuab tungivalt, et ELi ja Euroopa diplomaatilised töötajad teeksid kõik, mis nad suudavad, et kaitsta ja toetada Hongkongi rahumeelseid aktiviste, sealhulgas osaleksid kohtuistungitel, taotleksid vanglakülastusi ning suhtleksid pidevalt ja resoluutselt kohalike ametivõimudega, kohaldades täielikult ELi suunised inimõiguste kaitsjate kohta ja muid asjakohaseid ELi poliitikaid, sealhulgas uut ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava;

10.  on tõsiselt häiritud teadetest, et Hongkongi ametivõimud kaaluvad Taani parlamendiliikmete Uffe Elbæki ja Katarina Ammitzbølli kohtusse kaebamist, sest nad aitasid Hongkongi aktivistil Ted Huil Ühendkuningriiki eksiili minna; on veendunud, et Taani parlamendiliimete vastu esitatud süüdistused on ebaseaduslikud ja võltsitud, ning väljendab suurt muret Hiina Kommunistliku Partei otsustavuse pärast tõkestada Hongkongi teisitimõtlejaid kogu demokraatlikus maailmas, kohaldades riikliku julgeoleku seadust eksterritoriaalselt; nõuab tungivalt, et Hiina vabastaks põhjendamatult kinni peetud ELi kodanikud, näiteks Iiri kodaniku Richard O’Hallorani; kutsub lisaks komisjoni üles tegema riskihindamist selle kohta, kuidas Hongkongi riikliku julgeoleku seadus võib mõjutada Euroopa Liidu kodanikke;

11.  väljendab iseäranis pahameelt Rootsi kirjastaja Gui Minhai jätkuva kinnipidamise pärast, ning nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid sekkuksid jõuliselt ja kindlalt kõige kõrgemal tasandil, et tagada tema vabastamine; nõuab Hongkongi ja Portugali topeltkodakondsusega Kok Tsz‑Luni vabastamist ning nõuab tungivalt, et tal võimaldataks kohtuda Portugali konsulaarteenistujatega ja tema enda valitud nõustajaga;

12.  väljendab heameelt ELi liikmesriikide ja teiste rahvusvaheliste partnerite otsuste üle peatada väljaandmislepingud Hongkongiga; rõhutab, kui oluline on jätkata kohtuprotsesside jälgimist ning jätkuvalt hinnata riikliku julgeoleku seaduse võimalikku mõju väljaspool Hongkongi ja valmistada ette reageerimine sellele; kutsub liikmesriike üles peatama oma väljaandmislepingud Hiina RVga, et hoida ära näiteks Euroopas viibivate uiguuride, Hongkongi kodanike, tiibetlaste või Hiina teisitimõtlejate väljaandmine Hiina RVs toimuvaks poliitiliseks kohtumõistmiseks;

13.  mõistab hukka asjaolu, et Euroopas tegutsevad pangad aitavad Hiina ametivõimudel riikliku julgeoleku seadust kohaldada, külmutades endiste demokraatiameelsete seadusandjate ja usujuhtide vara ja pangaarveid;

14.  tuletab meelde, et Hongkongis on olnud saadaval vaba internetiühendus, kuid on mures, et riikliku julgeoleku seadus volitab politseid andma internetiühenduse pakkujatele korraldusi veebisaite blokeerida; väljendab suurt muret internetiühenduse pakkuja Hong Kong Broadband Network hiljutiste avalduste pärast, milles internetiühenduse pakkuja teatas, et kavatseb tõrjuda kõik veebisaidid, mis võivad õhutada riikliku julgeoleku seaduse kohaselt nn ebaseaduslikku tegevust, ning sellest tulenevalt käegakatsutava ohu pärast, et Hongkong integreeritakse Hiina tulemüüriga; nõuab tungivalt, et Hongkongi ametivõimud võtaksid viivitamata tagasi kõik juba väljastatud kõrvaldamisotsused ja taastaksid täieulatusliku juurdepääsu internetile;

15.  nõuab tungivalt, et nõukogu intensiivistaks arutelu Hongkongi meetmepaketi üle ja selle hindamist ning kaaluks viivitamatult inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi raames sihipäraste sanktsioonide kohaldamist Hongkongi ja Hiina üksikisikute suhtes, sealhulgas Carrie Lam, Teresa Yeuk‑wah Cheng, Xia Baolong, Xiaoming Zhang, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Ping‑kien Tang, Wai‑Chung Lo ja Ka‑chiu Lee, võttes arvesse vältimatut vajadust taastada 2021. aastal kodaniku- ja poliitilised õigused ning täita tingimus, et demokraatliku opositsiooni esindajad vabastatakse ja neil lubatakse osaleda eelseisvatel valimistel, täielikult kooskõlas Hongkongi erihalduspiirkonna põhiseadusega;

16.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et otsuses ELi‑Hiina laiaulatusliku investeerimislepingu poliitilise sõlmimise kohta ei kajastu parlamendi varasemates Hongkongi‑teemalistes resolutsioonides väljendatud taotlused kasutada investeerimisalaseid läbirääkimisi võimendava vahendina Hongkongi ulatusliku autonoomia, samuti põhiõiguste ja -vabaduste säilitamiseks; peab kahetsusväärseks, et tormates seda lepingut sõlmima, võtmata konkreetseid meetmeid jätkuvate raskete inimõiguste rikkumiste vastu, näiteks Hongkongis, Xinjiangi provintsis ja Tiibetis, riskib EL enda kui ülemaailmsel tasandil inimõiguste eest võitleja tõsiseltvõetavuse õõnestamisega; juhib tähelepanu sellele, et parlament kavatseb lepingut hoolikalt kontrollida, sealhulgas selle sätteid töötajate õiguste kohta, ning tuletab komisjonile meelde, et parlament võtab arvesse inimõiguste olukorda Hiinas, sealhulgas Hongkongis, kui tal palutakse toetada investeerimislepingut ja kõiki tulevasi kaubanduslepinguid Hiina RVga;

17.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid tegutseksid ühtselt ja resoluutselt, et asutada Hiinaga tegelev ÜRO sõltumatu järelevalveorgan, laiendades selleks ennetavalt koalitsioone sarnaste vaadetega riikidega, pidades ÜRO Julgeolekunõukogus nn Arria valemi kohase kohtumise Hiina teemal, nõudes, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik algataks Inimõiguste Nõukogu uurimise kuritarvituste suhtes, ning nõudes, et ÜRO peasekretär nimetaks ametisse erisaadiku Hiinas; nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus ja ÜRO Inimõiguste Nõukogusse kuuluvad liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi ja tõstataksid avalikult Hiina õiguste rikkumise küsimuse, näiteks tehes algatuse kutsuda 2021. aasta istungiteperioodil kokku Hiina, sealhulgas Hongkongi inimõiguste olukorra teemalise erakorralise istungjärgu, ning rõhutab, et Hiina liikmesus ÜRO Inimõiguste Nõukogus eeldab, et riik järgib inimõiguste tagamisel kõrgeid standardeid;

18.  nõuab, et EL ühineks Ühendkuningriigi, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa parlamentide väliskomisjonide esimeeste algatusega ja nõuaks, et ÜRO peasekretär või ÜRO inimõiguste ülemvolinik nimetaks ametisse Hongkongi olukorraga tegeleva ÜRO erisaadiku või eriraportööri; kutsub nõukogu ja komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tegema koostööd rahvusvahelise üldsusega, et luua Hongkongi küsimuste käsitlemiseks rahvusvaheline kontaktrühm;

19.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles täitma Hongkongi rahvale antud lubadusi ning võtma kiiresti enneolematuid meetmeid, et võtta Hiina nende rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest vastutusele; kutsub veel kord ELi ja selle liikmesriike üles kaaluma kohtuasja esitamist Rahvusvahelisele Kohtule, väites, et Hiina otsus kehtestada Hongkongi suhtes riikliku julgeoleku seadus ja selle kohaldamine rikub Hiina‑Briti ühisdeklaratsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti;

20.  kiidab heaks 23. oktoobril 2020 algatatud ELi ja USA kahepoolse dialoogi Hiina üle; nõuab ulatuslikumat kooskõlastamist rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas USA uue valitsusega, Hiina RV ja Hongkongiga suhtlemise kõigis aspektides; nõuab, et inimõigused, pöörates erilist tähelepanu Hongkongis toimuvale, oleksid eelseisva ELi ja USA dialoogi oluline päevakorrapunkt;

21.  märgib, et Hiina RV poliitika loobuda lähenemisviisist „üks riik, kaks süsteemi“ on tekitanud suurt võõristust Taiwani rahvas ning rõhutab oma valmisolekut teha koostööd rahvusvaheliste partneritega, et aidata tugevdada demokraatiat Taiwanis;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile ning Hongkongi erihalduspiirkonna valitsusjuhile ja seadusandlikule kogule.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0174.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0004.
(3) ELT C 224, 27.6.2018, lk 78.
(4) ELT C 35, 31.1.2018, lk 46.
(5) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0375.
(6) ELT C 433, 23.12.2019, lk 103.
(7) ELT C 399, 24.11.2017, lk 92.
(8) ELT C 369, 11.10.2018, lk 156.

Viimane päevakajastamine: 22. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika