Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2505(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0068/2021

Keskustelut :

PV 21/01/2021 - 7.1
CRE 21/01/2021 - 7.1

Äänestykset :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0027

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 46k
Torstai 21. tammikuuta 2021 - Bryssel
Hongkongin demokraattiseen oppositioon kohdistetut pakkokeinot
P9_TA(2021)0027RC-B9-0068/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. tammikuuta 2021 Hongkongin demokraattiseen oppositioon kohdistetuista pakkokeinoista (2021/2505(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa(1), 18. heinäkuuta 2019 antamansa päätöslauselman Hongkongin tilanteesta(2), 24. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta(3), 4. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa(4) ja 17. joulukuuta 2020 antamansa päätöslauselman(5) ja ottaa etenkin huomioon, että on tärkeää kehittää yritysten due diligence -velvoitetta koskevaa tehokasta unionin lainsäädäntöä;

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta, erityisesti 12. syyskuuta 2018 EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta(6) ja 16. joulukuuta 2015 EU:n ja Kiinan suhteista antamansa päätöslauselmat(7),

–  ottaa huomioon aiemmat Hongkongiin liittyvät suosituksensa, etenkin 13. joulukuuta 2017 neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle antamansa suosituksen ”Hongkong – 20 vuotta palauttamisen jälkeen”(8),

–  ottaa huomioon ulkoasiainedustajan EU:n puolesta 7. tammikuuta 2021 antaman julkilausuman demokratialiikkeen heinäkuussa 2020 järjestämiin esivaaleihin osallistuneiden joukkopidätyksistä, ulkoasiainedustajan tiedottajan 29. joulukuuta 2020 antaman julkilausuman kymmentä hongkongilaista koskeneesta oikeudenkäynnistä, ulkoasiainedustajan EU:n puolesta 12. marraskuuta 2020 antaman julkilausuman lainsäädäntöneuvoston jäsenten hylkäämisestä, ulkoasiainedustajan tiedottajan 2. marraskuuta 2020 antaman julkilausuman useiden demokratialiikkeen lainsäätäjien ja entisten lainsäätäjien pidätyksestä Hongkongissa, ulkoasiainedustajan tiedottajan 24. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman Joshua Wongin ja muiden demokratialiikkeen aktivistien pidätyksistä, ulkoasiainedustajan tiedottajan 10. elokuuta 2020 antaman julkilausuman äskettäisistä pidätyksistä ja ratsioista Hongkongin kansallisen turvallisuuslain nojalla, ulkoasiainedustajan EU:n puolesta 3. elokuuta 2020 antaman julkilausuman Hongkongin lainsäädäntöneuvoston vaalien lykkäämisestä ja ulkoasiainedustajan EU:n puolesta 1. heinäkuuta 2020 antaman julkilausuman Kiinan kansankongressin hyväksymästä Hongkongin kansallisesta turvallisuuslaista;

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 6. heinäkuuta 2020 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Kiinan kansankongressin pysyvän komitean 30. kesäkuuta 2020 hyväksymän Hongkongia koskevan uuden kansallisen turvallisuuslain,

–  ottaa huomioon G7-maiden ulkoministerien 17. kesäkuuta 2020 antaman julkilausuman Hongkongista,

–  ottaa huomioon 4. huhtikuuta 1990 hyväksytyn Hongkongin erityishallintoalueen peruslain, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1997,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen 19. joulukuuta 1984 Hongkongin kysymyksestä antaman yhteisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Hongkongissa 28. marraskuuta 2019 järjestetyn 13. vuotuisen jäsennellyn vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon komission sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan 12. maaliskuuta 2019 antaman yhteisen tiedonannon ”Strateginen katsaus EU:n ja Kiinan suhteisiin” (JOIN(2019)0005),

–  ottaa huomioon EU:n ”yhden Kiinan” periaatteen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 5. tammikuuta 2021 Hongkongin poliisi pidätti 53 demokraattisen opposition edustajaa ja aktivistia ja syytti heitä Hongkongin kansallisen turvallisuuslain nojalla kumouksellisesta toiminnasta; ottaa huomioon, että pidätettyjen joukossa oli ennen Hongkongin erityishallintoalueen lainsäädäntöneuvoston vaaleja viime heinäkuussa pidettyjen demokraattisten esivaalien järjestäjiä ja ehdokkaita, lainsäädäntöneuvoston entisiä jäseniä, piirihallinnon edustajia ja yksi demokratialiikkeessä mukana oleva amerikkalainen asianajaja; ottaa huomioon, että Hongkongin poliisin ohjeiden mukaisesti myös pankit jäädyttivät 1,6 miljoonaa Hongkongin dollaria näiden 53 henkilön varoja; toteaa, että sittemmin kaikki nämä pidätetyt kolmea lukuun ottamatta vapautettiin takuita vastaan odotettaessa lisätutkimuksia;

B.  katsoo, että tämä oli viimeisin vaihe demokraattisen opposition edustajiin ja aktivisteihin kohdistuneiden pidätysten ja muiden toimien pitkässä sarjassa, jolla on pyritty heikentämään Hongkongin demokraattisia instituutioita turvallisuuslain 1. heinäkuuta 2020 tapahtuneen voimaantulon jälkeen; toteaa, että lain nojalla on sen voimaantulon jälkeen pidätetty 93 opposition jäsentä; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat vahvistivat 1. syyskuuta 2020, että laki aiheuttaa vakavaa huolta lainmukaisuudesta ja rajoittaa aiheettomasti mielipiteen- ja sananvapautta sekä rauhanomaisen kokoontumisen vapautta;

C.  ottaa huomioon, että Hongkongin turvallisuudesta vastaava ministeri on ilmoittanut, että pidätettyjen epäillään yrittäneen lamauttaa hallituksen aikeillaan käyttää demokraattisia oikeuksiaan ja saada enemmistö paikoista lainsäädäntöelimessä;

D.  ottaa huomioon, että monet demokratialiikkeen edustajat on jätetty poliittisin perustein valitsematta vaaleilla täytettäviin tehtäviin Kiinan kansankongressin 10. marraskuuta 2020 antaman päätöslauselman perusteella, jonka mukaan isänmaallisuus on lainsäätäjiä koskeva oikeudellinen vaatimus, mikä on johtanut lähes kaikkien opposition jäsenten eroamiseen lainsäädäntöneuvostosta; panee merkille, että Kiinan kommunistinen puolue ja valtion valvoma lehdistö hyökkäävät yhä useammin Hongkongin aiemmin riippumatonta oikeuslaitosta vastaan;

E.  panee merkille, että 15. tammikuuta 2021 internetpalvelutarjoaja Hong Kong Broadband Network sulki Hongkongin viranomaisten pyynnöstä demokratialiikkeen verkkosivuston kansalliseen turvallisuuslakiin vedoten; katsoo, että tämä ensimmäinen kansallisen turvallisuuslain mukainen internetin sensurointia koskeva toimi herättää huolta siitä, että Hongkongin viranomaiset aikovat käyttää tätä lainsäädäntöä sananvapauden ja verkossa tapahtuvan tiedonvälityksen vapauden rajoittamiseen entisestään; katsoo, että tällä olisi haitallisia seurauksia sekä kansalaisvapauksille että demokratialle;

F.  ottaa huomioon, että Hongkongin hallitus päätti lykätä vuodella lainsäädäntöneuvoston vaaleja, jotka oli määrä pitää alun perin 6. syyskuuta 2020, ja pyrkii tällä tavoin selvästi vahingoittamaan oppositiota, jolla oli ensimmäistä kertaa todellinen mahdollisuus voittaa enemmistö; panee merkille, että välittömästi sen jälkeen, kun kansallinen turvallisuuslaki tuli voimaan, Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam julisti, että esivaalit olivat laittomat ja saattoivat olla turvallisuuslain vastaiset;

G.  ottaa huomioon, että Kiinan viranomaiset ottivat 23. elokuuta 2020 kiinni 12 hongkongilaista aktivistia, joiden väitettiin yrittäneen paeta Hongkongista laivalla; panee merkille, että kymmenelle kahdestatoista aktivistista määrättiin seitsemästä kuukaudesta kolmeen vuoteen kestävä vankeusrangaistus rajan laittomasta ylittämisestä oikeudenkäynnissä, jossa ei kunnioitettu syytettyjen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; ottaa huomioon, että yksi näistä aktivisteista, Kok Tsz-Lun, on 19‑vuotias opiskelija ja Kiinan ja Portugalin kaksoiskansalainen ja näin ollen EU:n kansalainen; panee merkille, että syytetyt pidätettiin, heitä pidettiin eristyksissä ja heidät asetettiin syytteeseen Shenzhenissä; toteaa, että heiltä evättiin myös mahdollisuus valita edustajansa;

H.  katsoo, että heidän pidätyksensä ja oikeudenkäyntinsä Shenzhenissä oli vastoin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja puolueettoman oikeudenkäynnin periaatteita; panee merkille, että Sichuanin maakuntaoikeus peruutti kiinalaisen ihmisoikeusasianajajan Lu Siwein toimiluvan 15. tammikuuta 2021 hänen edustettuaan yhtä näistä kahdestatoista aktivistista; panee merkille, että ihmisoikeusasianajaja Ren Quanniu joutui Henanin maakuntaoikeudessa 19. tammikuuta 2021 kuulemiseen, jossa riitautettiin oikeuslaitoksen päätös käynnistää menettely hänen samaa asiaa koskevan lupansa peruuttamiseksi; toteaa, että molemmat asianajajat ovat vaarassa menettää lupansa yritettyään edustaa hongkongilaisia aktivisteja, jotka Kiinan viranomaiset pysäyttivät näiden yrittäessä paeta Taiwaniin laivalla; ottaa huomioon, että kymmentä diplomaattia, joista osa edustaa EU:n jäsenvaltioita, estettiin tarkkailemasta Lu Siwein kuulemista Chengdussa 13. tammikuuta 2021;

I.  ottaa huomioon, että Jimmy Lay, mediamoguli ja demokratialiikkeen sanomalehden ”Apple Daily” perustaja, pidätettiin 10. elokuuta 2020 syytettynä kansallisen turvallisuuslain rikkomisesta;

J.  katsoo, että kansallinen turvallisuuslaki rikkoo selkeästi Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistä julistusta vuodelta 1984 ja Hongkongin erityshallintoalueen vuoden 1990 peruslakia, joissa taataan toimeenpanovallan, lainsäädäntävallan ja oikeuslaitoksen itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus sekä perusoikeudet ja ‑vapaudet, kuten sananvapaus, kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus ja lehdistönvapaus, viideksikymmeneksi vuodeksi suvereniteetin luovuttamisen jälkeen; katsoo, että kansallinen turvallisuuslaki myös estää Hongkongia noudattamasta kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jonka täytäntöönpanoa Hongkongissa tarkastellaan lähiaikoina;

K.  ottaa huomioon Human Rights Watchin vuosikertomuksen, jonka mukaan Kiinassa on meneillään ihmisoikeuksien kannalta synkin ajanjakso sitten Tiananmenin aukion verilöylyn;

L.  toteaa, että Euroopan unioni kantaa edelleen syvää huolta Kiinan kansantasavallan kansallisesta turvallisuuslaista Hongkongissa; katsoo, että tämä on arkaluonteinen kysymys, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia Hongkongille ja sen väestölle, EU:n ja muiden maiden kansalaisille, EU:n kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja kansainvälisille kansalaisyhteiskunnan järjestöille sekä yritysten luottamukselle Hongkongiin; panee merkille, että kansallinen turvallisuuslaki lisää EU:n kansalaisten Hongkongissa kohtaamia riskejä;

M.  ottaa huomioon, että EU on aina tukenut voimakkaasti ”yksi maa, kaksi järjestelmää” ‑periaatetta ja Hongkongin laajan autonomian säilyttämistä peruslain ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti; toteaa, että nykytilanteessa näitä periaatteita ollaan heikentämässä peruuttamattomasti;

N.  ottaa huomioon, että joulukuussa 2020 EU ja Kiina pääsivät periaatteelliseen yhteisymmärrykseen EU:n ja Kiinan kattavasta investointisopimuksesta;

1.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Hongkongissa vuoden 2021 kahden ensimmäisen viikon aikana pidätetyt henkilöt ja kaikki kansallisen turvallisuuslain nojalla aiemmin pidätetyt henkilöt sekä luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä; kehottaa painokkaasti viranomaisia kunnioittamaan Hongkongin oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia, demokratian periaatteita ja ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen mukaista laajaa autonomiaa, sellaisina kuin ne on vahvistettu Hongkongin peruslaissa ja kansallisten ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti;

2.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta 23. elokuuta 2020 pidätetyt hongkongilaiset aktivistit, joiden väitetään yrittäneen paeta laivalla, ja luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) antamaan edelleen asianmukaista apua EU:n Kiinan-edustuston kautta Kok Tsz-Lunille, joka on Kiinan ja Portugalin kaksoiskansalainen ja näin ollen EU:n kansalainen ja joka oli myös yksi Shenzhenissä tuomituista kymmenestä henkilöstä; kehottaa Kiinan viranomaisia palauttamaan välittömästi aktivisteja puolustavien ihmisoikeusasianajajien Lu Siwein ja Ren Quanniun toimiluvat;

3.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki Hongkongissa viime vuosina pidätetyt rauhanomaiset mielenosoittajat, mukaan lukien Joshua Wong, Ivan Lam ja Agnes Chow, ja hylkäämään kaikki heitä vastaan nostetut syytteet; kehottaa tutkimaan riippumattomasti, puolueettomasti, tehokkaasti ja nopeasti Hongkongin poliisin voimankäyttöä mielenosoittajia vastaan;

4.  kehottaa Hongkongin viranomaisia pidättymään välittömästi käyttämästä kansallista turvallisuuslakia vastaisuudessa sananvapautta ja rauhanomaista kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevien oikeuksien tukahduttamiseen; pitää tärkeänä estää seuraavaksi piirihallinnon edustajien hyllylle asettaminen sekä kaikki mahdolliset muutokset vaalilakiin, jotka saattaisivat rajoittaa entisestään demokratialiikkeen liikkumavaraa, mikä olisi vastoin Hongkongin peruslain tarjoamia oikeudellisia takeita ja kansainvälisiä velvoitteita ja normeja;

5.  kehottaa peruuttamaan kokonaan Kiinan kansankongressin päätöksen, joka koskee Hongkongin erityishallintoalueen oikeusjärjestelmän ja täytäntöönpanomekanismien perustamista ja valmiiksi saattamista kansallisen turvallisuuden säilyttämiseksi ja joka vahingoittaa Hongkongin kansainvälistä asemaa heikentämällä sen itsenäisyyttä, demokratiaa, oikeusjärjestelmän riippumattomuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista; korostaa, että Hongkongin asukkaiden olisi saatava nauttia vapauksista ja laajasta autonomiasta, jotka taataan sekä peruslaissa että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, jonka sopimuspuoli Hongkong on;

6.  korostaa, että kansallisen turvallisuuslain käyttöönotto on vastoin kansainvälisen oikeuteen perustuvia Kiinan kansantasavallan sitoumuksia ja velvoitteita, etenkin Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistä julistusta, ja se estää luottamukseen perustuvien suhteiden vahvistamisen Kiinan ja EU:n välille ja vaarantaa tulevan yhteistyön;

7.  ilmaisee huolensa siitä, että Kiinan kommunistinen puolue ja valtion valvonnassa oleva Kiinan lehdistö ovat lisänneet Hongkongin oikeuslaitosta vastaan tekemiään hyökkäyksiä, joiden tarkoituksena on kyseenalaistaa suoraan oikeuslaitoksen riippumattomuus; on huolissaan siitä, että kansalliseen turvallisuuslakiin saatetaan vedota seuraavaksi Hongkongin oikeuslaitoksen riippumattomuuden heikentämiseksi, koska hallintojohtajalla on valta nimittää tuomarit kansallista turvallisuutta käsittelevissä tapauksissa ja syytetyt voitaisiin siten luovuttaa Manner-Kiinaan ja heidät voitaisiin tuomita kiinalaisissa tuomioistuimissa;

8.  on erittäin tyytyväinen Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen päätökseen luoda väylä kansalaisuuteen yli miljoonalle Hongkongissa asuvalle Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle, joilla on Ison-Britannian passi; tuomitsee Kiinan uhkaukset peruuttaa tällaisten passien tunnustaminen voimassa olevaksi matkustusasiakirjaksi ja on huolissaan viimeisimmistä tiedoista, joiden mukaan Kiina harkitsee näiden passin haltijoiden sulkemista Hongkongin julkisista viroista tai jopa heidän äänioikeutensa epäämistä Hongkongin vaaleissa; kehottaa neuvostoa, EUH:ta ja komissiota parantamaan koordinointia, jotta heinäkuussa 2020 hyväksytty Hongkongia koskeva toimenpidepaketti voidaan panna menestyksekkäästi ja tehokkaasti täytäntöön; kehottaa EUH:ta arvioimaan näitä toimenpiteitä avoimemmin, mukaan lukien kiireellinen ”pelastusvenejärjestelmän” perustaminen Hongkongin kansalaisia varten, jos ihmisoikeudet ja perusvapaudet heikkenevät entisestään;

9.  kehottaa EU:n ja eurooppalaista diplomaattikuntaa tekemään kaikkensa tarjotakseen Hongkongin rauhanomaisille aktivisteille suojelua ja tukea, myös osallistumalla oikeudenkäynteihin, pyytämällä vankilavierailuja ja ottamalla johdonmukaisesti ja päättäväisesti yhteyttä paikallisviranomaisiin soveltaen täysimääräisesti ihmisoikeuksien puolustajia koskevia EU:n suuntaviivoja ja muita asiaankuuluvia EU:n politiikkoja, mukaan lukien ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n uusi toimintasuunnitelma;

10.  on erittäin huolissaan raporteista, joiden mukaan Hongkongin viranomaiset harkitsevat tanskalaisten kansankäräjäedustajien Uffe Elbækin ja Katarina Ammitzbøllin asettamista syytteeseen siitä, että he auttoivat hongkongilaista aktivistia Ted Huita maanpakoon Yhdistyneeseen kuningaskuntaan; katsoo, että tanskalaisia kansankäräjäedustajia vastaan esitetyt syytteet ovat perusteettomia ja vääriä, ja ilmaisee suuren huolensa Kiinan kommunistisen puolueen päättäväisestä halusta panna kuriin Hongkongin toisinajattelijat kaikkialla demokraattisessa maailmassa soveltamalla kansallista turvallisuuslakia ekstraterritoriaalisesti; kehottaa Kiinaa vapauttamaan perusteettomasti pidätetyt EU:n kansalaiset, kuten Irlannin kansalaisen Richard O’Halloranin; kehottaa lisäksi komissiota tekemään riskinarvioinnin siitä, miten Hongkongin kansallisen turvallisuuslaki voisi vaikuttaa Euroopan kansalaisiin;

11.  on edelleen erityisen järkyttynyt ruotsalaisen kustantajan Gui Minhain jatkuvasta pidätyksestä ja kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita toimimaan päättäväisesti ja vakaasti korkeimmalla tasolla hänen vapauttamisensa varmistamiseksi; kehottaa vapauttamaan Hongkongin ja Portugalin kaksoiskansalaisen Kok Tsz-Lunin ja vaatii päästämään hänet Portugalin konsulaatin henkilöstön puheille ja valitsemaan asianajajansa;

12.  on tyytyväinen EU:n jäsenvaltioiden ja muiden kansainvälisten kumppaneiden päätöksiin keskeyttää Hongkongin kanssa tehdyt luovutussopimukset; korostaa, että on tärkeää jatkaa oikeudenkäyntien tarkkailua ja edelleen arvioida, mitkä ovat kansallisen turvallisuuslain mahdolliset vaikutukset Hongkongin ulkopuolella, ja valmistella tähän liittyviä vastauksia; palauttaa mieliin kehotuksensa jäsenvaltioille keskeyttää luovuttamissopimuksensa Kiinan kansantasavallan kanssa, jotta estetään esimerkiksi uiguurien, Hongkongin kansalaisten, tiibetiläisten tai Euroopassa olevien kiinalaisten toisinajattelijoiden luovuttaminen poliittiseen oikeudenkäyntiin Kiinan kansantasavallassa;

13.  tuomitsee Eurooppaan asettuneiden pankkien roolin, kun ne auttoivat Kiinan viranomaisia jäädyttämään kansallisen turvallisuuslain nojalla demokratialiikkeen entisten lainsäätäjien ja uskonnollisten johtajien varat ja pankkitilit;

14.  muistuttaa, että Hongkongissa on ollut avoin pääsy internetiin, mutta on huolissaan siitä, että kansallinen turvallisuuslaki antaa poliisille vallan määrätä internetpalveluntarjoajia sulkemaan verkkosivuja; on erittäin huolissaan internetpalvelutarjoajan Hong Kong Broadband Network äskettäisistä lausunnoista, joiden mukaan se aikoo kansalliseen turvallisuuslakiin vedoten poistaa kaikki verkkosivut, jotka voisivat kiihottaa ”laittomuuksiin”, ja katsoo näin ollen, että on olemassa konkreettinen riski siitä, että Hongkong saatetaan integroida Kiinan palomuuriin; kehottaa Hongkongin viranomaisia välittömästi peruuttamaan kaikki jo annetut poistamismääräykset ja palauttamaan täyden pääsyn internetiin;

15.  vaatii neuvostoa tehostamaan keskustelujaan Hongkongia koskevasta toimenpidepaketista ja sen arviointia ja harkitsemaan kiireellisesti EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmään perustuvia kohdennettuja seuraamuksia tietyille henkilöille Hongkongissa ja Kiinassa, mukaan lukien Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Xiaoming Zhang, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Ping-kien Tang, Wai-Chung Lo ja Ka-chiu Lee, ottaen huomioon, että vuoden 2021 aikana on välttämätöntä tärkeää palauttaa kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet ja täyttää edellytys, jonka mukaan demokraattisen opposition edustajat vapautetaan ja heidän sallitaan osallistuvan tuleviin vaaleihin täysin Hongkongin erityishallintoalueen peruslain mukaisesti;

16.  pitää valitettavana , että päätös investointisopimuksen poliittisesta loppuunsaattamisesta ei vastannut Hongkongia koskevissa aiemmissa päätöslauselmissa esitettyjä parlamentin pyyntöjä hyödyntää investointisopimuksesta käytäviä neuvotteluja Hongkongin laajan demokratian säilyttämisen ja sen perusoikeuksien ja -vapauksien edistämiseksi; pitää valitettavana, että EU:n uskottavuus maailmanlaajuisena ihmisoikeustoimijana saattaa heikentyä, koska se kiirehtii tätä sopimusta mutta ei ryhdy konkreettisiin toimiin meneillään olevia vakavia ihmisoikeusloukkauksia vastaan esimerkiksi Hongkongissa, Xinjiangin maakunnassa ja Tiibetissä; korostaa, että parlamentti aikoo valvoa tarkkaan tätä sopimusta, myös siihen sisältyviä työntekijöiden oikeuksia koskevia määräyksiä, ja muistuttaa komissiota siitä, että parlamentti aikoo ottaa Kiinan, myös Hongkongin, ihmisoikeustilanteen huomioon, kun sitä pyydetään hyväksymään investointisopimus tai tulevia kauppasopimuksia Kiinan kansantasavallan kanssa;

17.  kehottaa EU:ta ja kaikkia sen jäsenvaltioita toimimaan yhtenäisesti ja päättäväisesti YK:n riippumattoman Kiinan valvontaelimen perustamiseksi laajentamalla ennakoivasti samanmielisten maiden koalitioita järjestämällä Kiinaa koskevan ”Aria-malliin” perustuvan kokouksen YK:n turvallisuusneuvostossa, kehottamalla YK:n ihmisoikeusvaltuutettua käynnistämään ihmisoikeusneuvoston tutkinnan väärinkäytöksistä ja kehottamalla YK:n pääsihteeriä nimittämään Kiinaa käsittelevän erityislähettilään; kehottaa EUH:ta ja YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseninä olevia jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, joilla tuodaan julkisesti esiin huoli Kiinan ihmisoikeusloukkauksista, esimerkiksi tekemällä aloite Kiinan, myös Hongkongin, ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisistunnon järjestämiseksi neuvoston vuoden 2021 syklin aikana, ja korostaa, että Kiinan jäsenyys neuvostossa edellyttää, että se turvaa ihmisoikeudet korkeammalla tasolla;

18.  kehottaa EU:ta vaatimaan YK:n pääsihteeriä tai YK:n ihmisoikeusvaltuutettua nimittämään Hongkongin tilannetta käsittelevän YK:n erityislähettilään tai erityisraportoijan yhtyen näin Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajien aloitteeseen; kehottaa neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa kansainvälisen Hongkong-kontaktiryhmän perustamiseksi;

19.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä pitämään kiinni Hongkongin asukkaille antamistaan lupauksista ja ryhtymään kiireellisiin ja ennennäkemättömiin toimiin Kiinan saattamiseksi vastuuseen näistä kansainvälisen oikeuden loukkauksista; palauttaa mieliin EU:lle ja jäsenvaltioille esittämänsä pyynnön harkita asian viemistä Kansainväliseen tuomioistuimeen sillä perusteella, että Kiinan päätös saattaa Hongkongin kansallinen turvallisuuslaki voimaan ja lain soveltaminen ovat vastoin Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistä julistusta ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta;

20.  panee tyytyväisenä merkille 23. lokakuuta 2020 käynnistetyn EU:n ja Yhdysvaltojen uuden kahdenvälisen Kiinan-vuoropuhelun; pyytää lisäämään koordinointia kansainvälisten kumppaneiden kanssa, myös tulevan Yhdysvaltain hallinnon kanssa, kaikissa asioissa, jotka liittyvät suhteisiin Kiinan kansantasavallan ja Hongkongin kanssa; vaatii, että ihmisoikeudet, joissa keskitytään erityisesti Hongkongin tilanteeseen, ovat näkyvästi esillä EU:n ja Yhdysvaltojen tulevan vuoropuhelun asialistalla;

21.  panee merkille, että Kiinan kansantasavallan pyrkimys hylätä ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -lähestymistapa on herättänyt erittäin torjuvia reaktioita Taiwanin kansalaisten keskuudessa, ja korostaa halukkuuttaan tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa demokratian vahvistamiseksi Taiwanissa;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä Hongkongin erityishallintoalueen hallintojohtajalle ja lakiasäätävälle neuvostolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0174.
(2) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0004.
(3) EUVL C 224, 27.6.2018, s. 78.
(4) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 46.
(5) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0375.
(6) EUVL C 433, 23.12.2019, s. 103.
(7) EUVL C 399, 24.11.2017, s. 92.
(8) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 156.

Päivitetty viimeksi: 22. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö