Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2505(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0068/2021

Debatai :

PV 21/01/2021 - 7.1
CRE 21/01/2021 - 7.1

Balsavimas :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0027

Priimti tekstai
PDF 146kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d. - Briuselis
Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge
P9_TA(2021)0027RC-B9-0068/2021

2021 m. sausio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl represijų prieš demokratinę opoziciją Honkonge (2021/2505(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 19 d. rezoliucijas dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją(1), 2019 m. liepos 18 d. rezoliuciją dėl padėties Honkonge(2), taip pat savo 2016 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejo(3), 2016 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl dingusių be žinios Honkongo knygų leidėjų atvejo(4) ir 2020 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją(5), visų pirma pabrėždamas veiksmingų Europos įmonių išsamaus patikrinimo teisės aktų kūrimo svarbą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kinijos, ypač į 2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių padėties(6) ir 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių(7),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes su Honkongu susijusias rekomendacijas, ypač į 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo praėjus 20 metų po perdavimo(8),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 7 d. vyriausiojo įgaliotinio deklaraciją ES vardu dėl masinio žmonių, dalyvavusių 2020 m. liepos mėn. pirminiuose prodemokratiniuose rinkimuose Honkonge, sulaikymo, 2020 m. gruodžio 29 d. atstovo spaudai pareiškimą dėl 10 Honkongo gyventojų teismo proceso, 2020 m. lapkričio 12 d. vyriausiojo įgaliotinio deklaraciją ES vardu dėl Honkongo Įstatymų leidžiamosios tarybos narių nušalinimo, 2020 m. lapkričio 2 d. atstovo spaudai pareiškimą dėl kelių demokratiją remiančių įstatymų leidėjų ir buvusių Honkongo įstatymų leidėjų sulaikymo, 2020 m. rugsėjo 24 d. atstovo spaudai pareiškimą dėl Joshua Wongo ir kitų demokratiją palaikančių aktyvistų sulaikymo, 2020 m. rugpjūčio 10 d. atstovo spaudai pareiškimą dėl neseniai įvykdytų suėmimų ir reidų vadovaujantis nacionaliniu saugumo įstatymu dėl Honkongo, 2020 m. rugpjūčio 3 d. vyriausiojo įgaliotinio deklaraciją ES vardu dėl Įstatymų leidžiamosios tarybos rinkimų Honkonge atidėjimo ir 2020 m. liepos 1 d. vyriausiojo įgaliotinio deklaraciją ES vardu Kinijos nacionaliniam liaudies kongresui priėmus nacionalinio saugumo teisės aktą dėl Honkongo,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 6 d. Pirmininkų sueigos pareiškimą spaudai,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2020 m. birželio 30 d. Kinijos Nacionalinio Liaudies Kongreso nuolatinis komitetas priėmė nacionalinio saugumo įstatymą dėl Honkongo,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 17 d. G 7 užsienio reikalų ministrų pareiškimą dėl Honkongo,

–  atsižvelgdamas į Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono (YAR) Honkongo pagrindinį įstatymą, kuris priimtas 1990 m. balandžio 4 d. ir įsigaliojo 1997 m. liepos 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. gruodžio 19 d. Jungtinės Karalystės vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės bendrą deklaraciją Honkongo klausimu, taip pat žinomą kaip Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendra deklaracija,

–  atsižvelgdamas į 13-ąjį metinį struktūrinį dialogą, vykusį 2019 m. lapkričio 28 d. Honkonge,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 12 d. Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „ES ir Kinija. Strateginė perspektyva“ (JOIN(2019)0005),

–  atsižvelgdamas į ES vieningos Kinijos politiką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2021 m. sausio 5 d. Honkongo policija sulaikė 53 demokratinės opozicijos atstovus ir aktyvistus, apkaltinus juos ardomąja veikla pagal Honkongui taikomą nacionalinio saugumo įstatymą; kadangi tarp sulaikytųjų buvo praėjusių metų liepos mėn. surengtų pirminių demokratinių rinkimų prieš rinkimus į Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo Įstatymų leidžiamąją tarybą organizatorių ir kandidatų, buvusių įstatymų leidžiamosios tarybos narių, regiono tarybos narių ir vienas JAV teisininkas, judėjimo už demokratiją dalyvis; kadangi Honkongo policijos nurodymu bankai įšaldė 1,6 mln. HKD, priklausančių 53 asmenims; kadangi per tą laiką visi šie asmenys (išskyrus tris) buvo paleisti už užstatą, kol laukiama tolesnio tyrimo;

B.  kadangi tai buvo vėliausias iš daugelio demokratinės opozicijos atstovų ir aktyvistų sulaikymų bei kitų veiksmų, kuriais siekiama pakenkti Honkongo demokratinėms institucijoms nuo tada, kai 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo nacionalinio saugumo įstatymas; kadangi nuo šio įstatymo priėmimo dienos pagal jį buvo sulaikyti 93 opozicijos veikėjai; kadangi 2020 m. rugsėjo 1 d. JT žmogaus teisių ekspertai patvirtino, kad įstatymas ne tik kelia didžiulį susirūpinimą dėl jo teisėtumo, bet ir nepagrįstai riboja nuomonės, žodžio ir taikių susirinkimų laisves;

C.  kadangi Honkongo saugumo ministras pareiškė, jog sulaikytieji buvo įtariami bandymu paralyžiuoti vyriausybę vykdydami planą pasinaudoti savo demokratinėmis teisėmis ir gauti daugumą vietų parlamente;

D.  kadangi daug demokratiją remiančių asmenų buvo dėl politinių motyvų nušalinti nuo pareigų, į kurias jie buvo išrinkti, remiantis 2020 m. lapkričio 10 d. Nacionalinio liaudies kongreso rezoliucija, pagal kurią patriotizmas teisės aktų leidėjams įvardytas kaip teisinis reikalavimas, ir dėl to iš Įstatymų leidžiamosios tarybos atsistatydino beveik visi opozicijos nariai; kadangi Kinijos komunistų partija ir valstybės kontroliuojama spauda vis dažniau puola Honkongo teismines institucijas, kurios anksčiau buvo nepriklausomos;

E.  kadangi 2021 m. sausio 15 d. Honkongo plačiajuosčio ryšio tinklas užblokavo demokratiją palaikančią interneto svetainę Honkongo valdžios institucijų prašymu pagal nacionalinio saugumo įstatymą; kadangi šis pirmasis interneto cenzūros pagal nacionalinio saugumo įstatymą atvejis kelia susirūpinimą, kad Honkongo valdžios institucijos planuoja juo pasinaudoti siekdamos dar labiau apriboti saviraiškos ir informacijos internete laisvę; kadangi tai turėtų neigiamų pasekmių ir piliečių laisvėms, ir demokratijai;

F.  kadangi Honkongo vyriausybė priėmė sprendimą vieniems metams atidėti Įstatymų leidžiamosios tarybos rinkimus, kurie iš pradžių buvo numatyti 2020 m. rugsėjo 6 d., akivaizdžiai stengdamasi sukliudyti opozicijai, kuri pirmą kartą turėjo realią galimybę laimėti daugumą; kadangi iš karto po to, kai įsigaliojo nacionalinio saugumo įstatymas, Honkongo vadovė Carrie Lam pareiškė, kad pirminiai rinkimai yra neteisėti ir gali pažeisti nacionalinio saugumo įstatymą;

G.  kadangi 2020 m. rugpjūčio 23 d. Kinijos valdžios institucijos sulaikė 12 Honkongo aktyvistų, kurie tariamai bandė pabėgti iš Honkongo laivu; kadangi per teismo posėdį, kuriame nebuvo paisoma kaltinamųjų teisės į tinkamą bylos nagrinėjimą, 10 iš tų 12 aktyvistų buvo paskirtos nuo 7 mėnesių iki 3 metų laisvės atėmimo bausmės už neteisėtą sienos kirtimą; kadangi vienas iš šių aktyvistų Kok Tsz-Lun yra 19-metis studentas, turintis dvigubą Kinijos ir Portugalijos pilietybę, taigi jis yra ES pilietis; kadangi kaltinamieji buvo sulaikyti, kalinami neleidžiant susisiekti ir teisiami Šendžene; kadangi jiems taip pat nebuvo suteikta galimybė pasirinkti advokatą;

H.  kadangi jų sulaikymas ir Šendžene vykdytas teismo procesas pažeidė teisingo bylos nagrinėjimo ir tinkamo teisminio proceso principus; kadangi 2021 m. sausio 15 d. Sičuano provincijos teisingumo departamentas atšaukė Kinijos žmogaus teisių advokato Lu Siwei licenciją verstis teisininko praktika, nes jis gynė vieną iš tų 12 aktyvistų; kadangi žmogaus teisių advokatas Ren Quanniu 2021 m. sausio 19 d. buvo iškviestas į apklausą Henano provincijos teismų departamente po to, kai užginčijo Teismų departamento sprendimą pradėti jo licencijos atšaukimo procesą dėl tos pačios priežasties; kadangi abu teisininkai, bandę atstovauti Honkongo aktyvistams, kuriuos sulaikė Kinijos valdžios institucijos per jų bandymą pabėgti į Taivaną laivu, gali prarasti savo licencijas; kadangi dešimčiai diplomatų, įskaitant kai kuriuos ES valstybėms narėms atstovaujančius diplomatus, buvo uždrausta stebėti 2021 m. sausio 13 d. Čengdu mieste surengtą Lu Siwei apklausą;

I.  kadangi 2020 m. rugpjūčio 10 d. Jimmy Lay, žiniasklaidos magnatas ir demokratiją remiančio laikraščio „Apple Daily‘ įkūrėjas, buvo suimtas jį apkaltinus nacionalinio saugumo įstatymo pažeidimu;

J.  kadangi nacionalinio saugumo įstatymas akivaizdžiai pažeidžia 1984 m. Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendrą deklaraciją ir 1990 m. Ypatingojo Administracinio Kinijos Liaudies Respublikos Regiono Honkongo pagrindinį įstatymą, kuriame nustatyta, kad Honkongas išlaikys vykdomosios valdžios, įstatymų leidžiamosios valdžios ir teismų sistemos autonomiją ir nepriklausomumą bei pagrindines teises ir laisves, kaip antai žodžio, susirinkimų, asociacijų ir spaudos laisvę, 50 metų po suvereniteto perdavimo; kadangi nacionalinio saugumo įstatymas taip pat neleidžia Honkongui laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurio įgyvendinimas Honkonge netrukus bus persvarstytas;

K.  kadangi organizacijos „Human Rights Watch“ metinėje ataskaitoje teigiama, jog Kinija žmogaus teisių požiūriu išgyvena tamsiausią laikotarpį nuo žudynių Tiananmenio aikštėje;

L.  kadangi Europos Sąjunga tebėra labai susirūpinusi dėl KLR nacionalinio saugumo įstatymo taikymo Honkongui; kadangi tai yra opus klausimas, turintis plataus masto poveikį Honkongui ir jo žmonėms, ES ir užsienio piliečiams, ES ir tarptautinėms pilietinės visuomenės organizacijoms, taip pat įmonių pasitikėjimui Honkongu; kadangi dėl nacionalinio saugumo įstatymo didėja rizika ES piliečiams Honkonge;

M.  kadangi ES visada tvirtai rėmė principą „viena šalis, dvi sistemos“ ir Honkongo aukšto lygio autonomijos pagal Pagrindinį įstatymą ir tarptautinius įsipareigojimus išsaugojimą; kadangi dabartinėmis aplinkybėmis šie principai gali būti negrįžtamai pažeisti;

N.  kadangi 2020 m. gruodžio mėn. ES ir Kinija iš esmės susitarė dėl ES ir Kinijos visapusiško susitarimo dėl investicijų;

1.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti per pirmąsias dvi 2021 m. savaites Honkonge suimtus asmenis ir visus asmenis, kurie anksčiau buvo sulaikyti remiantis kaltinimais pagal nacionalinio saugumo įstatymą, taip pat panaikinti visus jiems pareikštus kaltinimus; primygtinai ragina valdžios institucijas paisyti Honkongo teisinės valstybės principo, gerbti žmogaus teises, demokratijos principus ir aukšto lygio autonomiją pagal principą „viena šalis, dvi sistemos“, kaip įtvirtinta Pagrindiniame Honkongo įstatyme ir tarptautiniuose įsipareigojimuose;

2.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti 2020 m. rugpjūčio 23 d. sulaikytus Honkongo aktyvistus, kurie tariamai bandė pabėgti laivu, ir panaikinti visus jiems pareikštus kaltinimus; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) pasitelkus ES delegaciją Kinijoje toliau teikti reikiamą pagalbą dvigubą Kinijos ir Portugalijos pilietybę turinčiam (taigi ES piliečiui) Kokui Tsz-Lunui, kuris taip pat buvo vienas iš dešimties Šendžene nuteistų asmenų; ragina Kinijos valdžios institucijas nedelsiant grąžinti licencijas šių asmenų gynėjams, žmogaus teisių srityje dirbantiems teisininkams Lu Siwei ir Renui Quanniu;

3.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus per pastaruosius kelerius metus įkalintus taikius Honkongo protestuotojus, įskaitant Joshua Wongą, Ivaną Lamą ir Agnes Chow, ir panaikinti visus jiems pateiktus kaltinimus; ragina atlikti nepriklausomą, nešališką, veiksmingą ir greitą Honkongo policijos jėgos panaudojimo prieš protestuotojus tyrimą;

4.  ragina Honkongo valdžios institucijas nedelsiant nustoti taikyti nacionalinio saugumo įstatymą siekiant suvaržyti žodžio, taikių susirinkimų ir asociacijų laisves; pabrėžia, kad kitas svarbus žingsnis – užkirsti kelią rajonų tarybų narių diskvalifikavimui, taip pat bet kokiems rinkimų įstatymo pakeitimams, kurie dar labiau apribotų demokratijos rėmėjų erdvę, nes tai prieštarauja Honkongo pagrindiniame įstatyme numatytoms teisinėms garantijoms ir tarptautiniams įsipareigojimams bei standartams;

5.  ragina visiškai panaikinti įstatymą pavadinimu „Nacionalinio Liaudies Kongreso sprendimas dėl išbaigtos Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo teisinės sistemos sukūrimo bei nacionalinio saugumo išsaugojimo įgyvendinimo mechanizmų“, kuris kenkia Honkongo tarptautiniam statusui ir pamažu griauna jo autonomiją bei demokratiją, teisingumo sistemos nepriklausomumą ir pagarbą žmogaus teisėms; pabrėžia, kad Honkongo gyventojai turėtų galėti naudotis laisvėmis ir aukšto laipsnio autonomija, kuri garantuojama tiek Pagrindiniu įstatymu, tiek Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu (ICCPR), kurį yra pasirašęs Honkongas;

6.  pabrėžia, kad išleidus nacionalinio saugumo įstatymą buvo pažeisti Kinijos Liaudies Respublikos įsipareigojimai ir prievolės pagal tarptautinę teisę, t. y. Kinijos ir Jungtinės Karalystės bendra deklaracija, užkirstas kelias Kinijos ir ES pasitikėjimu grindžiamų santykių kūrimui ir pakenkta būsimam bendradarbiavimui;

7.  reiškia susirūpinimą dėl vis dažnesnių Kinijos komunistų partijos ir valstybės kontroliuojamos Kinijos spaudos išpuolių prieš Honkongo teismines institucijas, kuriais siekiama tiesiogiai kvestionuoti teismų nepriklausomumą; yra susirūpinęs dėl to, kad vėliau nacionaliniu saugumo įstatymu gali būti pasinaudota siekiant pakenkti Honkongo teisminių institucijų nepriklausomumui, kadangi vyriausiajam vadovui suteikiami įgaliojimai skirti teisėjus nacionalinio saugumo byloms tirti, ir kadangi kaltinamieji gali būti perduoti žemyninei Kinijai ir teisiami Kinijos teismuose;

8.  labai palankiai vertina Jungtinės Karalystės vyriausybės sprendimą daugiau kaip milijonui Honkongo gyventojų, turinčių Jungtinės Karalystės nacionalinius užjūrio (BNO) pasus, sudaryti sąlygas įgyti pilietybę; smerkia Kinijos grasinimus atšaukti tokių pasų pripažinimą galiojančiais kelionės dokumentais ir yra susirūpinęs dėl naujausios informacijos, kad Kinija neva svarsto galimybę neleisti Honkongo viešojoje tarnyboje dirbti tiems, kurie turi BNO pasus, arba net nesuteikti jiems teisės balsuoti Honkongo rinkimuose; ragina Tarybą, EIVT ir Komisiją pagerinti koordinavimą siekiant sėkmingai ir veiksmingai įgyvendinti 2020 m. liepos mėn. priimtą Honkongui taikomą priemonių rinkinį; ragina EIVT pateikti skaidresnį šių priemonių vertinimą, įskaitant tai, kad būtina skubiai sukurti Honkongo piliečiams skirtą „gelbėjimo valčių“ sistemą, jeigu žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių padėtis ir toliau blogėtų;

9.  ragina visus ES ir Europos diplomatinius darbuotojus daryti viską, kad užtikrintų apsaugą ir paramą taikiems aktyvistams Honkonge, be kita ko, dalyvauti teismo procesuose, prašyti leisti apsilankyti kalėjimuose ir nuosekliai bei ryžtingai kreiptis į vietos valdžios institucijas, visapusiškai laikantis ES žmogaus teisių gynėjų gairių ir kitų atitinkamų ES politikos priemonių, įskaitant naująjį ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

10.  yra labai susirūpinęs dėl pranešimų, kad Honkongo valdžios institucijos svarsto galimybę persekioti Danijos įstatymų leidėjus Uffe Elbæką ir Katariną Ammitzbøll už tai, kad jie padėjo Honkongo aktyvistui Tedui Hui išvykti į Jungtinę Karalystę; mano, kad siūlomi kaltinimai Danijos įstatymų leidėjams yra neteisėti ir neteisingi, ir reiškia didelį susirūpinimą dėl Kinijos komunistų partijos pasiryžimo nutildyti Honkongo protestuotojus visame demokratiniame pasaulyje pritaikant nacionalinį saugumo įstatymą už šalies ribų; primygtinai ragina Kiniją paleisti neteisėtai sulaikytus ES piliečius, pvz., Airijos pilietį Richardą O’Halloraną; be to, ragina Komisiją atlikti Honkongo nacionalinio saugumo įstatymo poveikio Europos piliečiams rizikos vertinimą;

11.  vis dar yra itin pasipiktinęs tuo, kad dar neišlaisvintas Švedijos leidėjas Gui Minhai, ir ragina ES ir valstybes nares ryžtingai ir tvirtai įsikišti aukščiausiu lygmeniu, kad būtų užtikrintas jo paleidimas; ragina išlaisvinti dvigubą Honkongo ir Portugalijos pilietybę turintį Koką Tsz-Luną ir primygtinai ragina leisti jam kreiptis į Portugalijos konsulatą ir į savo pasirinktą advokatą;

12.  pritaria ES valstybių narių ir kitų tarptautinių partnerių sprendimams sustabdyti ekstradicijos sutarčių su Honkongu galiojimą; pabrėžia, kad svarbu toliau stebėti teismo procesus ir toliau vertinti galimus nacionalinio saugumo įstatymo padarinius už Honkongo ribų bei parengti atitinkamą atsaką; pakartoja savo raginimą valstybėms narėms sustabdyti savo ekstradicijos sutarčių su Kinijos Liaudies Respublika galiojimą, kad būtų užkirstas kelias, pvz., uigūrų, Honkongo piliečių, tibetiečių ar Kinijos disidentų Europoje ekstradicijai ir jų dalyvavimui politiniame teismo procese Kinijos Liaudies Respublikoje;

13.  smerkia tai, kad Europoje įsisteigę bankai padeda Kinijos valdžios institucijoms naudojantis nacionaliniu saugumo įstatymu įšaldyti buvusiems prodemokratiškiems teisės aktų leidėjams ir religiniams lyderiams priklausantį turtą ir banko sąskaitas;

14.  primena, kad Honkongas turi atvirą prieigą prie interneto, tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad nacionaliniu saugumo įstatymu policijai suteikiami įgaliojimai nurodyti interneto paslaugų teikėjams blokuoti interneto svetaines; reiškia didelį susirūpinimą dėl nesenų interneto paslaugų teikėjo „Hong Kong Broadband Network“ pareiškimų, kad jis ketino atmesti visas svetaines, kurios galėtų kurstyti nacionaliniu saugumo įstatymu pagrįstus „neteisėtus veiksmus“, taigi ir dėl realios rizikos, kad Honkongas galėtų būti integruotas į Kinijos užkardą; primygtinai ragina Honkongo valdžios institucijas nedelsiant atšaukti visus jau priimtus nurodymus pašalinti turinį ir atkurti visišką interneto prieinamumą;

15.  ragina Tarybą suintensyvinti diskusijas dėl Honkongui taikomo priemonių rinkinio ir jį vertinti bei nedelsiant apsvarstyti galimybę nustatyti tikslines sankcijas asmenims Honkonge ir Kinijoje, įskaitant Carrie Lam, Teresą Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Xiaoming Zhangą, Luo Huiningą, Zheng Yanxiong, Ping-kien Tang, Wai-Chung Lo and Ka-chiu Lee, pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teises režimą, atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. būtina atkurti pilietines ir politines teises, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi sąlygos, kad demokratinės opozicijos atstovai būtų išlaisvinti ir jiems būtų leista dalyvauti būsimuose rinkimuose, visapusiškai laikantis YAR Honkongo pagrindinio įstatymo;

16.  apgailestauja, kad sprendimas dėl visapusiško susitarimo dėl investicijų politinio užbaigimo neatspindėjo Parlamento ankstesnėse rezoliucijose dėl Honkongo pateiktų prašymų pasinaudoti derybomis dėl investicijų kaip sverto priemone siekiant išsaugoti aukštą Honkongo autonomijos lygį, taip pat jo pagrindines teises ir laisves; apgailestauja dėl to, kad ES, skubėdama pasiekti šį susitarimą ir nesiimdama konkrečių veiksmų prieš tebevykdomus sunkius žmogaus teisių pažeidimus, pvz., Honkonge, Sindziango provincijoje ir Tibete, gali pakenkti savo, kaip pasaulinės žmogaus teisių veikėjos, patikimumui; pažymi, kad Parlamentas atidžiai išnagrinės susitarimą, įskaitant jo nuostatas dėl darbo teisių, ir primena Komisijai, kad, paprašytas patvirtinti investicijų susitarimą ar būsimus prekybos susitarimus su Kinijos Liaudies Respublika, jis atsižvelgs į žmogaus teisių padėtį Kinijoje, taip pat ir Honkonge;

17.  ragina ES ir visas jos valstybes nares veikti vieningai ir ryžtingai siekiant įsteigti JT nepriklausomą Kinijos stebėsenos įstaigą, aktyviai plečiant panašių pažiūrų šalių koalicijas, JT Saugumo Taryboje surengiant susitikimą pagal vadinamąją „Arria“ formulę dėl Kinijos, raginant JT vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą pradėti Žmogaus teisių tarybos tyrimą dėl pažeidimų ir raginant JT generalinį sekretorių paskirti specialųjį pasiuntinį Kinijos klausimais; primygtinai ragina EIVT ir valstybes nares, kurios yra JT Žmogaus teisių tarybos narės, dėti daugiau pastangų siekiant viešai iškelti susirūpinimą dėl Kinijos teisių pažeidimų, pvz., imantis iniciatyvos sušaukti specialiąją sesiją dėl žmogaus teisių padėties Kinijoje, įskaitant Honkongą, per 2021 m. ŽTT visuotinės periodinės peržiūros ciklą, ir pabrėžia, jog dėl Kinijos narystės ŽTT turi būti reikalaujama, kad jai būtų taikomi aukštesni žmogaus teisių saugumo standartai;

18.  ragina ES siekti, kad JT generalinis sekretorius arba JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras paskirtų JT specialųjį pasiuntinį arba JT specialųjį pranešėją padėties Honkonge klausimais, ir taip prisijungti prie Jungtinės Karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos užsienio reikalų komitetų pirmininkų iniciatyvos; ragina Tarybą ir Komisijos pirmininkės pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, siekiant įsteigti tarptautinę ryšių grupę dėl Honkongo;

19.  ragina tarptautinę bendruomenę laikytis savo pažadų Honkongo žmonėms ir imtis skubių ir precedento neturinčių veiksmų, kad Kinija būtų įpareigota atsakyti už šiuos tarptautinės teisės pažeidimus; pakartoja savo raginimą ES ir valstybėms narėms apsvarstyti galimybę kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą remiantis tuo, kad Kinijos sprendimas taikyti nacionalinį saugumo įstatymą Honkonge ir vėlesnis jo taikymas pažeidžia Kinijos ir Jungtinės Karalystės bendrą deklaraciją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (ICCPR);

20.  palankiai vertina 2020 m. spalio 23 d. naujai pradėtą ES ir JAV dvišalį dialogą dėl Kinijos; ragina geriau koordinuoti veiksmus su tarptautiniais partneriais, taip pat ir su būsima JAV administracija, visais santykių su Kinijos Liaudies Respublika ir Honkongu aspektais; primygtinai reikalauja, kad žmogaus teisės būtų įtrauktas kaip svarbus punktas į būsimo ES ir JAV dialogo darbotvarkę, ypatingą dėmesį skiriant padėčiai Honkonge;

21.  pažymi, kad Kinijos Liaudies Respublikos politika, pagal kurią nebesilaikoma principo „viena šalis – dvi sistemos“, labai nuvylė Taivano gyventojus, ir pabrėžia, kad yra pasiryžęs bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais siekdamas padėti stiprinti demokratiją Taivane;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, taip pat Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo vyriausiajai vadovei ir asamblėjai.

(1) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0174.
(2) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0004.
(3) OL C 224, 2018 6 27, p. 78.
(4) OL C 35, 2018 1 31, p. 46.
(5) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0375.
(6) OL C 433, 2019 12 23, p. 103.
(7) OL C 399, 2017 11 24, p. 92.
(8) OL C 369, 2018 10 11, p. 156.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika