Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2505(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0068/2021

Rozpravy :

PV 21/01/2021 - 7.1
CRE 21/01/2021 - 7.1

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0027

Prijaté texty
PDF 149kWORD 51k
Štvrtok, 21. januára 2021 - Brusel
Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu
P9_TA(2021)0027RC-B9-0068/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2021 o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu (2021/2505(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2020 o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a o potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu(1) a uznesenie z 18. júla 2019 o situácii v Hongkongu(2), na svoje uznesenie z 24. novembra 2016 o prípade Kuej Min-Chaja, vydavateľa uväzneného v Číne(3), a uznesenie zo 4. februára 2016 o prípade nezvestných vydavateľov kníh v Hongkongu(4) a na svoje uznesenie zo 17. decembra 2020(5), najmä vzhľadom na význam vypracovania účinných európskych právnych predpisov v oblasti náležitej starostlivosti podnikov,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä na uznesenie z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou(6) a uznesenie zo 16. decembra 2015 o vzťahoch medzi EÚ a Čínou(7),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce odporúčania týkajúce sa Hongkongu, a najmä na odporúčanie z 13. decembra 2017 Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) týkajúce sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ zo 7. januára 2021 o hromadnom zatknutí osôb zapojených do prodemokratických primárnych volieb v Hongkongu v júli 2020, na vyhlásenie hovorcu z 29. decembra 2020 o súdnom procese s desiatimi Hongkončanmi, na vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ z 12. novembra 2020 o vylúčení členov hongkonskej legislatívnej rady, na vyhlásenie hovorcu z 2. novembra 2020 o zatknutí viacerých prodemokratických zákonodarcov a bývalých zákonodarcov v Hongkongu, na vyhlásenie hovorcu z 24. septembra 2020 o zatknutí Joshuu Wonga a ďalších prodemokratických aktivistov, na vyhlásenie hovorcu z 10. augusta 2020 o nedávnom zatknutí a domových prehliadkach podľa zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu, na vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ z 3. augusta 2020 o odložení volieb do legislatívnej rady v Hongkongu a na vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie z 1. júla 2020 o prijatí zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu čínskym Národným ľudovým kongresom,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie svojej Konferencie predsedov zo 6. júla 2020,

–  so zreteľom na prijatie zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu stálym výborom čínskeho Národného ľudového kongresu 30. júna 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministrov zahraničných vecí skupiny G7 o Hongkongu zo 17. júna 2020,

–  so zreteľom na základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (OAO Hongkong), ktorý bol prijatý 4. apríla 1990 a nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

–  so zreteľom na Spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva a vlády Čínskej ľudovej republiky k otázke Hongkongu z 19. decembra 1984, známe aj ako spoločné vyhlásenie Číny a Spojeného kráľovstva,

–  so zreteľom na 13. výročný štruktúrovaný dialóg, ktorý sa konal 28. novembra 2019 v Hongkongu,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a PK/VP z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína: strategická vízia (JOIN(2019)0005),

–  so zreteľom na politiku „jednej Číny“, ktorú presadzuje EÚ,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže hongkonská polícia zatkla 5. januára 2021 53 predstaviteľov demokratickej opozície a aktivistov na základe obvinení z rozvratu podľa zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong; keďže medzi zaistenými osobami boli organizátori a kandidáti v minuloročných júlových demokratických primárnych voľbách v rámci príprav na voľby do legislatívnej rady Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, bývalí členovia legislatívnej rady, poslanci zastupiteľstiev mestských obvodov a americký právnik zapojený do prodemokratického hnutia; keďže podľa pokynov hongkonskej polície banky tiež zmrazili 1,6 milióna HKD v súvislosti s uvedenými 53 jednotlivcami; keďže medzitým boli všetci títo jednotlivci okrem troch prepustení na kauciu pred konaním ďalšieho vyšetrovania;

B.  keďže toto zatknutie bolo len posledným z dlhého zoznamu zatknutí predstaviteľov a aktivistov demokratickej opozície a ďalších činností zameraných na narúšanie demokratických inštitúcií v Hongkongu od nadobudnutia platnosti zákona o národnej bezpečnosti 1. júla 2020; keďže od zavedenia tohto zákona bolo podľa práva zatknutých 93 predstaviteľov opozície; keďže odborníci OSN na ľudské práva 1. septembra 2020 potvrdili, že tento zákon „vyvoláva vážne obavy z hľadiska zákonnosti a zahŕňa nenáležité obmedzenia slobody presvedčenia, prejavu a pokojného zhromažďovania;

C.  keďže hongkonský minister bezpečnosti vyhlásil, že zatknuté osoby boli podozrievané z pokusu o paralyzovanie vlády prostredníctvom plánov využiť svoje demokratické práva a získať väčšinu kresiel v zákonodarnom orgáne;

D.  keďže mnohí prodemokratickí predstavitelia boli vystavení politicky motivovanému vylúčeniu z volených funkcií na základe uznesenia Národného ľudového kongresu z 10. novembra 2020 o stanovení patriotizmu ako právnej požiadavky pre zákonodarcov, čo viedlo k odstúpeniu takmer všetkých opozičných členov z legislatívnej rady; keďže čínske kedysi nezávislé súdnictvo sa čoraz viac stáva terčom útokov Komunistickej strany Číny a štátom kontrolovanej tlače;

E.  keďže spoločnosť Hong Kong Broadband Network 15. januára 2021 zablokovala prodemokratické webové sídlo na žiadosť hongkonských orgánov podľa zákona o národnej bezpečnosti; keďže tento prvý príklad internetovej cenzúry podľa zákona o národnej bezpečnosti vyvoláva obavy, že hongkonské orgány plánujú používať tento zákon na ďalšie obmedzovanie slobody prejavu a informácií na internete; keďže to by malo škodlivé následky pre občianske slobody aj demokraciu;

F.  keďže hongkonská vláda prijala rozhodnutie odložiť voľby do legislatívnej rady, ktoré boli pôvodne naplánované na 6. septembra 2020, o jeden rok s jasným úmyslom poškodiť opozíciu, ktorá mala po prvýkrát skutočnú šancu získať väčšinu; keďže hongkonská líderka Carrie Lam bezprostredne po nadobudnutí platnosti zákona o národnej bezpečnosti vyhlásila, že primárne voľby sú nezákonné a môžu predstavovať porušenie zákona o národnej bezpečnosti;

G.  keďže čínske orgány 23. augusta 2020 zadržali 12 hongkonských aktivistov, ktorí sa údajne pokúšali utiecť z Hongkongu na lodi; keďže 10 z týchto 12 aktivistov bolo odsúdených na trest odňatia slobody na 7 mesiacov až 3 roky na základe obvinení z nezákonného prekročenia hranice v súdnom procese, v rámci ktorého neboli rešpektované práva obžalovaných na riadny proces; keďže jeden z týchto aktivistov, Kok Tsz-Lun, je 19-ročný študent s dvojitým čínsko-portugalským štátnym občianstvom a je teda občanom EÚ; keďže obžalovaní boli zaistení, zadržiavaní v izolácii a žalovaní na súde v Šen-čene; keďže im tiež bola odopretá možnosť vybrať si svojich zástupcov;

H.  keďže ich zadržiavanie a súdny proces, ktorý sa konal v Šen-čene, boli v rozpore so zásadami spravodlivého a riadneho procesu; keďže čínskemu právnikovi v oblasti ľudských práv Lu Siweiovi oddelenie spravodlivosti provincie S’-čchuan 15. januára 2021 odobralo licenciu na vykonávanie právnickej praxe preto, že zastupoval jedného z týchto 12 aktivistov; keďže právnik v oblasti ľudských práv Ren Quanniu čelil 19. januára 2021 vypočutiu na oddelení spravodlivosti provincie Che-nan s cieľom napadnúť rozhodnutie oddelenia spravodlivosti začať postup odobratia jeho licencie z toho istého dôvodu; keďže obaja právnici čelia riziku straty licencie po pokuse o zastupovanie hongkonských aktivistov, ktorých čínske orgány zadržali pri pokuse o útek loďou do Taiwanu; keďže 10 diplomatom, z ktorých niekoľkí zastupujú členské štáty EÚ, bol zakázaný prístup na vypočutie Lu Siweia v Čcheng-tu 13. januára 2021;

I.  keďže mediálny magnát a zakladateľ prodemokratických novín Apple Daily Jimmy Lay bol 10. augusta 2020 zatknutý na základe obvinenia z porušovania zákona o národnej bezpečnosti;

J.  keďže zákon o národnej bezpečnosti je v jasnom rozpore so spoločným vyhlásením Číny a Spojeného kráľovstva z roku 1984 a základným zákonom OAO Hongkong z roku 1990, ktorým sa zaručuje autonómia a nezávislosť výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci, ako aj základné práva a slobody, ako je sloboda prejavu, zhromažďovania, združovania a tlače počas 50 rokov po odovzdaní zvrchovanosti; keďže zákon o národnej bezpečnosti tiež bráni Hongkongu v dodržiavaní jeho medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého vykonávanie zo strany Hongkongu sa čoskoro preskúma;

K.  keďže vo výročnej správe organizácie Human Rights Watch sa uvádza, že Čína sa nachádza uprostred svojho pre ľudské práva najtemnejšieho obdobia od masakru na Námestí nebeského pokoja;

L.  keďže Európska únia má aj naďalej veľké obavy, pokiaľ ide o zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong; keďže ide o citlivú otázku, ktorá má ďalekosiahle dôsledky pre Hongkong a jeho obyvateľov, pre EÚ a zahraničných občanov, pre EÚ a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti a pre dôveru podnikov v Hongkongu; keďže zákonom o národnej bezpečnosti sa zvyšujú riziká, ktorým čelia občania EÚ v Hongkongu;

M.  keďže EÚ vždy dôrazne podporovala zásadu „jedna krajina, dva systémy“ a zachovanie vysokej úrovne autonómie Hongkongu v súlade so základným zákonom a medzinárodnými záväzkami; keďže za súčasných okolností sa tieto zásady nachádzajú na pokraji nezvratného narušenia;

N.  keďže EÚ a Čína sa v decembri 2020 v zásade dohodli na komplexnej dohode o investíciách medzi EÚ a Čínou;

1.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie osôb, ktoré boli v Hongkongu zatknuté počas prvých dvoch týždňov roku 2021, a všetkých osôb, ktoré boli predtým zatknuté na základe obvinení podľa zákona o národnej bezpečnosti, a stiahnutie všetkých obvinení proti nim; naliehavo vyzýva orgány, aby dodržiavali zásadu právneho štátu platnú v Hongkongu, ľudské práva, demokratické zásady a vysoký stupeň autonómie podľa zásady „jedna krajina, dva systémy“ zakotvené v hongkonskej ústave a v súlade s domácimi a medzinárodnými záväzkami.

2.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie hongkonských aktivistov, ktorí boli 23. augusta 2020 zadržaní, keď sa údajne pokúšali utiecť v člnoch, a na stiahnutie všetkých obvinení proti nim; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“), aby prostredníctvom Delegácie EÚ v Číne naďalej poskytovala pomoc občanovi Kokovi Tsz-Lunovi, ktorá má dvojitú štátnu príslušnosť, čínsku a portugalskú, a je teda občanom EÚ, a bol ako jeden z 10 odsúdený v Šen-čene; vyzýva čínske orgány, aby bezodkladne obnovili licencie ich obhajcov, právnikov v oblasti ľudských práv Lua Siweia a Rena Quannia;

3.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých pokojných hongkonských demonštrantov, ktorí boli zadržaní v posledných rokoch, vrátane Joshuu Wonga, Ivana Lama a Agnes Chowovej, a na stiahnutie všetkých obvinení proti nim; požaduje nezávislé, nestranné, účinné a urýchlené vyšetrovania použitia sily hongkonskou políciou proti protestujúcim;

4.  vyzýva hongkonské orgány, aby okamžite prestali používať zákon o národnej bezpečnosti na potláčanie práv na slobodu prejavu, mierové zhromažďovanie a združovanie; zdôrazňuje, že je dôležité, aby ďalším krokom bolo zabrániť vylúčeniu členov mestského zastupiteľstva, ako aj akýmkoľvek zmenám volebného zákona, ktoré by ešte viac obmedzili priestor pre prodemokratický tábor, čo je v rozpore so zákonnými zárukami základného zákona Hongkongu a s medzinárodnými záväzkami a normami;

5.  žiada úplné stiahnutie zákona s názvom Rozhodnutie Národného ľudového kongresu o zriadení a doplnení právneho systému a vykonávacích mechanizmov Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong na zachovanie národnej bezpečnosti, ktorý poškodzuje medzinárodné postavenie Hongkongu tým, že narúša jeho autonómiu a demokraciu, nezávislosť justičného systému a dodržiavanie ľudských práv; zdôrazňuje, že obyvatelia Hongkongu by mali požívať slobody a vysoký stupeň autonómie, ktoré sú zaručené v základnom zákone, ako aj Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach, ktorého je Hongkong stranou;

6.  zdôrazňuje, že zavedenie zákona o národnej bezpečnosti predstavuje porušenie záväzkov a povinností ČĽR podľa medzinárodného práva, najmä spoločného vyhlásenia Číny a Spojeného kráľovstva, bráni vybudovaniu vzťahu dôvery medzi Čínou a EÚ a narúša budúcu spoluprácu;

7.  vyjadruje znepokojenie nad čoraz väčším počtom útokov Komunistickej strany Číny a štátom kontrolovanej čínskej tlače na hongkonské súdnictvo, ktorých cieľom je priame spochybnenie nezávislosti súdnictva; vyjadruje znepokojenie nad tým, že zákon o národnej bezpečnosti by mohol byť v ďalšej fáze použitý na oslabenie nezávislosti súdnictva Hongkongu, pretože vedúcej správy bola zverená právomoc vymenúvať sudcov na stíhanie prípadov týkajúcich sa národnej bezpečnosti a pretože obvinené osoby by mohli byť vydané do kontinentálnej Číny a súdené na čínskych súdoch;

8.  dôrazne víta rozhodnutie vlády Spojeného kráľovstva otvoriť cestu k získaniu občianstva pre viac ako jeden milión rezidentov Hongkongu, ktorí sú držiteľmi britských národných zámorských pasov; odsudzuje hrozby Číny, že prestane uznávať tieto pasy ako platné cestovné doklady, a vyjadruje znepokojenie nad najnovšími informáciami, že Čína údajne zvažuje vylúčenie držiteľov britských národných zámorských pasov z vykonávania verejných funkcií alebo že im odoprie právo na voliť v hongkonských voľbách; vyzýva Radu, ESVČ a Komisiu, aby zlepšili koordináciu s cieľom dosiahnuť úspešné a účinné vykonávanie balíka opatrení týkajúcich sa Hongkongu, ktoré boli prijaté v júli 2020; vyzýva ESVČ, aby zabezpečila transparentné posúdenie týchto opatrení vrátane naliehavého vytvorenia tzv. systému záchranných člnov pre občanov Hongkongu v prípade ďalšieho zhoršenia v oblasti ľudských práv a základných slobôd;

9.  naliehavo vyzýva EÚ a európskych diplomatických pracovníkov, aby urobili všetko pre poskytnutie ochrany a podpory pokojným aktivistom v Hongkongu, a to aj svojou účasťou na súdnych konaniach, žiadosťami o návštevy vo väzeniach a dôsledným a odhodlaným oslovovaním miestnych orgánov, a aby pritom v plnej miere uplatňovali usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a iné príslušné politiky EÚ vrátane akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu;

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o tom, že hongkonské orgány zvažujú stíhanie dánskych poslancov Uffeho Elbæka a Katariny Ammitzbøllovej za to, že pomohli hongkonskému aktivistovi Tedovi Huimu ujsť do exilu v Spojenom kráľovstve; domnieva sa, že navrhované obvinenia proti týmto dánskym poslancom sú nezákonné a nepravdivé, a vyjadruje hlboké znepokojenie nad odhodlaním Komunistickej strany Číny tvrdo zasiahnuť proti všetkým hongkonským disidentom v celom demokratickom svete prostredníctvom extrateritoriálneho uplatňovania zákona o národnej bezpečnosti; naliehavo vyzýva Čínu, aby prepustila nespravodlivo zadržiavaných občanov EÚ, ako je írsky občan Richard O’Halloran; ďalej vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie rizika, pokiaľ ide o to, aký dosah by mohol mať zákon o národnej bezpečnosti Hongkongu na európskych občanov;

11.  je naďalej mimoriadne pobúrený pretrvávajúcim väznením švédskeho vydavateľa Kueja Min-chaja a naliehavo žiada, aby EÚ a členské štáty dôrazne a neochvejne zasiahli na najvyššej úrovni s cieľom zabezpečiť jeho prepustenie; vyzýva na prepustenie Koka Tsz-Luna, ktorý má dvojitú štátnu príslušnosť, hongkonskú aj portugalskú, a naliehavo žiada, aby sa mu umožnil prístup k portugalským konzulárnym pracovníkom a právnemu zástupcovi podľa jeho výberu;

12.  víta rozhodnutia členských štátov EÚ a iných medzinárodných partnerov pozastaviť platnosť zmlúv o vydávaní uzavretých s Hongkongom; zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v sledovaní súdnych procesov a v posudzovaní a príprave reakcií na možné dôsledky zákona o národnej bezpečnosti mimo Hongkongu; pripomína svoju výzvu členským štátom, aby pozastavili platnosť svojich zmlúv o vydávaní s Čínskou ľudovou republikou, a tak zabránili vydaniu napríklad Ujgurov, občanov Hongkongu, Tibeťanov alebo čínskych disidentov v Európe na účely politických súdnych procesov v ČĽR;

13.  odsudzuje úlohu bánk sídliacich v Európe, ktoré pomáhajú čínskym orgánom pri používaní zákona o národnej bezpečnosti na zmrazenie aktív a bankových účtov, ktoré patria bývalým prodemokratickým poslancom a náboženským vodcom;

14.  pripomína, že Hongkong využíva otvorený prístup k internetu, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že zákon o národnej bezpečnosti udeľuje polícii právomoc nariadiť poskytovateľom internetu, aby zablokovali internetové stránky; vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedávnymi vyhláseniami poskytovateľa internetových služieb Hong Kong Broadband Network, že má v úmysle odmietnuť akékoľvek internetové sídla, ktoré by mohli podnecovať „nezákonné činy“ založené na zákone o národnej bezpečnosti, a v dôsledku toho aj nad reálnym rizikom, že Hongkong by mohol byť začlenený do čínskeho firewallu; naliehavo vyzýva hongkonské orgány, aby okamžite stiahli všetky príkazy na znefunkčnenie internetových stránok, ktoré už boli vydané, a obnovili úplnú dostupnosť internetu;

15.  naliehavo vyzýva Radu, aby zintenzívnila rokovania a posúdenie balíka opatrení týkajúcich sa Hongkongu a aby urýchlene zvážila zavedenie cielených sankcií voči jednotlivcom v Hongkongu a Číne, medzi ktorými sú Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Xiaoming Zhang, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Ping-kien Tang, Wai-Chung Lo a Ka-chiu Lee, v rámci globálneho režimu sankcií EÚ so zreteľom na to, že v roku 2021 bude nevyhnutné obnoviť občianske a politické práva, a na dodržanie podmienky, že zástupcovia demokratickej opozície budú prepustení a budú mať možnosť zúčastniť sa na nadchádzajúcich voľbách v plnom súlade so základným zákonom OAO Hongkongu;

16.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rozhodnutie o politickom uzavretí komplexnej dohody o investíciách neodzrkadľovalo požiadavky Európskeho parlamentu uvedené v predchádzajúcich uzneseniach o Hongkongu, aby sa rokovania o investíciách využili ako nástroj zameraný na zachovanie vysokého stupňa autonómie Hongkongu, ako aj jeho základných práv a slobôd; vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ tým, že túto dohodu príliš rýchlo uzavrela a nepodnikla konkrétne kroky proti pokračujúcemu závažnému porušovaniu ľudských práv, napríklad v Hongkongu, provincii Sin-ťiang a Tibete, riskuje oslabenie svojej dôveryhodnosti ako globálneho aktéra v oblasti ľudských práv; poukazuje na to, že Európsky parlament dôkladne preskúma dohodu vrátane jej ustanovení o pracovných právach, a pripomína Komisii, že keď bude požiadaný o schválenie investičnej dohody alebo budúcich obchodných dohôd s ČĽR, bude brať do úvahy situáciu v oblasti ľudských práv v Číne vrátane Hongkongu;

17.  naliehavo vyzýva EÚ a všetky jej členské štáty, aby sa jednotne a rozhodne usilovali vytvoriť nezávislý orgán OSN pre monitorovanie Číny proaktívnym rozširovaním koalícií podobne zmýšľajúcich krajín, usporiadaním stretnutí v Bezpečnostnej rade OSN podľa formátu Arria týkajúcich sa Číny, adresovaním naliehavej výzvy vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, aby začal vyšetrovanie Rady pre ľudské práva v súvislosti s porušovaním, a adresovaním naliehavej výzvy generálnemu tajomníkovi OSN, aby vymenoval osobitného vyslanca pre Čínu; naliehavo vyzýva ESVČ a členské štáty, ktoré sú členmi Rady OSN pre ľudské práva, aby zintenzívnili úsilie o verejné vyjadrovanie obáv v súvislosti s porušovaním práv Číny, napríklad tým, že dajú podnet na zvolanie osobitného zasadnutia o situácii v oblasti ľudských práv v Číne vrátane Hongkongu počas ročného pracovného cyklu Rady v roku 2021, a zdôrazňuje, že členstvo Číny v Rade si vyžaduje, aby dodržiavala vyššiu úroveň bezpečnosti v oblasti ľudských práv;

18.  vyzýva EÚ, aby naliehala na generálneho tajomníka OSN alebo vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby vymenovali osobitného vyslanca OSN alebo osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v Hongkongu, a tak sa pripojili k iniciatíve predsedov výborov pre zahraničné veci Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu; vyzýva Radu a PK/VP, aby spolupracovali s medzinárodným spoločenstvom na vytvorení medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Hongkong;

19.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby dodržalo svoje sľuby voči obyvateľom Hongkongu a podniklo naliehavé a bezprecedentné kroky s cieľom vyvodiť zodpovednosť Číny za tieto porušenia medzinárodného práva; opakuje svoju výzvu adresovanú EÚ a členským štátom, aby zvážili podanie sťažnosti na Medzinárodnom súdnom dvore na základe toho, že rozhodnutie Číny prinútiť Hongkong k akceptovaniu zákona o národnej bezpečnosti a jeho následné uplatňovanie porušujú čínsko-britské spoločné vyhlásenie a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach;

20.  víta novovytvorený dvojstranný dialóg medzi EÚ a USA o Číne, ktorý sa začal 23. októbra 2020; vyzýva na lepšiu koordináciu s medzinárodnými partnermi vrátane nadchádzajúcej vlády USA, pokiaľ ide o všetky aspekty vzťahov s ČĽR a Hongkongom; trvá na tom, že ľudské práva s osobitným zameraním na situáciu v Hongkongu sú jedným z popredných bodov programu nadchádzajúceho dialógu medzi EÚ a USA;

21.  konštatuje, že politika ČĽR spočívajúca v upustení od prístupu „jedna krajina, dva systémy“ výrazne odcudzila obyvateľov Taiwanu, a zdôrazňuje, že je ochotný spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom pomôcť pri zabezpečovaní demokracie na Taiwane;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vedúcej správy a zhromaždeniu Osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0174.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0004.
(3) Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 78.
(4) Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 46.
(5) Prijaté texty, P9_TA(2020)0375.
(6) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 103.
(7) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 92.
(8) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 156.

Posledná úprava: 22. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia