Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2507(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0077/2021

Rozpravy :

PV 21/01/2021 - 7.3
CRE 21/01/2021 - 7.3

Hlasování :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0029

Přijaté texty
PDF 148kWORD 51k
Čtvrtek, 21. ledna 2021 - Brusel
Situace v oblasti lidských práv ve Vietnamu, zejména případ lidskoprávních novinářů Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuye a Le Huu Minh Tuana
P9_TA(2021)0029RC-B9-0077/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2021 o situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu, zejména o případu lidskoprávních novinářů Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuye a Le Huu Minh Tuana (2021/2507(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá přechozí usnesení o Vietnamu, zejména na usnesení ze dne 15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména o situaci politických vězňů(1), ze dne 14. prosince 2017 o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména o případu Nguyen Van Hoy(2), a ze dne 9. června 2016 o Vietnamu(3),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 12. února 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou(4) a k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie (IPA)(5),

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé podepsanou dne 27. června 2012, která vstoupila v platnost v říjnu 2016,

–  s ohledem na dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA),

–  s ohledem na desátý dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem, který se konal dne 19. února 2020,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 6. ledna 2021 o odsouzení tří novinářů (Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuye a Le Huu Minh Tuana),

–  s ohledem na zprávu Delegace Evropské unie ve Vietnamu týkající se rozhodnutí odvolacího soudu v Ho Či Minově městě z ledna 2021, kterým byl potvrzen přísný rozsudek vynesený nad členy skupiny Hiến Pháp,

–  s ohledem na společné prohlášení zvláštních zpravodajů OSN ze dne 14. ledna 2021 s názvem „Vietnam: zatčení vzbuzující strach před klíčovou schůzí strany“,

–  s ohledem na zkrácené tiskové sdělení mluvčího vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 8. ledna 2021 o Vietnamu a na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 3. června 2020 s názvem „Asie: Michelle Bacheletová je hluboce znepokojena potlačováním svobody projevu během pandemie COVID-19“,

–  s ohledem na společné dopisy představitelů zvláštních postupů OSN týkající se obvinění těchto tří novinářů ze dne 17. září 2020 a dvou osob včetně novináře Pham Chi Dunga ze dne 22. ledna 2020 a na příslušné odpovědi vietnamské vlády ze dne 28. prosince 2020 a 18. března 2020,

–  s ohledem na třetí pravidelnou zprávu o Vietnamu (CCPR/C/VNM/3) z 11. a 12. března 2019 a na závěrečné připomínky Výboru OSN pro lidská práva o této zprávě ze dne 29. srpna 2019,

–  s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv z roku 2011,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, k němuž Vietnam přistoupil v roce 1982,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv a novináři Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy a Le Huu Minh Tuan, členové Vietnamského sdružení nezávislých novinářů (IJAVN), byli dne 5. ledna 2021 odsouzeni Lidovým soudem v Ho Či Minově městě k tvrdým trestům odnětí svobody v trvání 15 (Dung), 11 (Thuy) a 11 (Tuan) let, mimo jiné za „vytváření, uchovávání a šíření informací, materiálů a předmětů namířených proti státu“ vzhledem k tomu, že tito novináři informovali o špatném hospodaření a korupci vlády, zacházení vietnamských orgánů s obránci lidských práv, respektive o prodemokratickém hnutí ve Vietnamu;

B.  vzhledem k tomu, že vietnamské orgány nadále vězní, zadržují, obtěžují a zastrašují obránce lidských práv, novináře, bloggery, právníky v oblasti lidských práv, aktivisty z řad občanské společnosti a odboráře v zemi; vzhledem k tomu, že obránci lidských práv čelí dlouhým trestům odnětí svobody za svou práci v oblasti lidských práv a za uplatňování základního práva na svobodu projevu, ať už na internetu, nebo mimo něj; vzhledem k tomu, že Vietnam v současnosti drží ve vazbě největší počet politických vězňů v jihovýchodní Asii, včetně 170 vězňů svědomí, z nichž je 69 zadržováno výhradně za svou činnost na sociálních médiích; vzhledem k tomu, že většina politických vězňů je zadržována na základě nejasně formulovaných ustanovení o národní bezpečnosti, která jsou v rozporu s vietnamskou ústavou i s mezinárodními dohodami v oblasti lidských práv, jako je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Vietnam smluvní stranou;

C.  vzhledem k tomu, že političtí aktivisté a aktivisté v oblasti lidských práv čelí ve vazbě krutým podmínkám, včetně odpírání přístupu ke zdravotní péči, právnímu poradenství a kontaktu s rodinou, a jsou často podrobováni násilí, mučení nebo jiným formám špatného zacházení; vzhledem k tomu, že soudní řízení s nimi často probíhají rychle a nesplňují základní normy nestrannosti, spravedlnosti a nezávislosti soudů; vzhledem k tomu, že přiznání bývají běžně získávána pod nátlakem a vysílána v televizi;

D.  vzhledem k tomu, že Pham Chi Dung, nezávislý novinář bojující za ochranu životního prostředí, demokracie, svobody sdělovacích prostředků, politického pluralismu, právního státu a rozvoje občanské společnosti, je od listopadu 2019 svévolně zadržován na základě obvinění ze „spolupráce se zahraničními médii na poskytování zkreslených informací“; vzhledem k tomu, že tato obvinění byla vznesena poté, co zaslal videozáznam poslancům EP a vyzval je, aby ratifikaci dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem odložili do doby, než bude ve Vietnamu dosaženo pokroku v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že Pham Chi Dung byl již v roce 2012 zadržován šest měsíců na základě stejných obvinění;

E.  vzhledem k tomu, že krátce po zatčení Pham Chi Dunga, byly internetové stránky společnosti nezávislých novinářů IJAVN uzavřeny úřady; vzhledem k tomu, že dne 23. května 2020 byl ve svém hanojském bytě zatčen Ngyuen Tuong Thuy a dne 12. června 2020 byl zatčen Le Huu Minh Tuan; vzhledem k tomu, že všichni tři obhájci lidských práv byli předtím, než byli svévolně zadrženi a obviněni, vystaveni šikanování a zastrašování ze strany vietnamských orgánů;

F.  vzhledem k tomu, že podle zpráv občanské společnosti je téměř 80 % vězňů svědomí vězněno pro své aktivity na sociálních médiích; vzhledem k tomu, že nejméně dvě světové platformy sociálních médií se začaly ve velké míře přizpůsobovat vietnamským omezením v oblasti svobody projevu a právním předpisům o cenzuře, včetně cenzury pokojné kritiky státu, rozšíření zeměpisného blokování a odstraňování „propagandy proti straně a státu“, čímž porušují univerzální normy, jako jsou obecné zásady OSN, a své vlastní kodexy chování;

G.  vzhledem k tomu, že Vietnamu patří podle indexu svobody tisku vypracovaného Reportéry bez hranic v roce 2020 175. místo ze 180 zemí; vzhledem k tomu, že téměř všechny sdělovací prostředky ve Vietnamu jsou vlastněny a kontrolovány státem a že se uplatňuje cenzura, včetně cenzury zahraničních vysílačů a publikací; vzhledem k tomu, že vietnamská vláda nadále zakazuje provozování nezávislých nebo soukromě vlastněných sdělovacích prostředků a uplatňuje přísnou kontrolu nad rozhlasovými a televizními stanicemi a tištěnými publikacemi; vzhledem k tomu, že v dubnu 2016 Národní shromáždění schválilo zákon silně omezující svobodu tisku ve Vietnamu;

H.  vzhledem k tomu, že vietnamské Národní shromáždění dne 12. června 2018 přijalo zákon o kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je zpřísnit kontroly na internetu a který vyžaduje, aby poskytovatelé odstranili příspěvky považované za „hrozbu“ národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tento zákon stanoví přísná omezení svobody projevu na internetu a výrazně omezuje právo na soukromí;

I.  vzhledem k tomu, že právo na svobodu projevu zajišťuje vietnamská ústava, Všeobecná deklarace lidských práv a další mezinárodní úmluvy, jejichž je Vietnam signatářem, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že v souvislosti s všeobecným pravidelným přezkumem ze strany OSN přijal Vietnam doporučení zajistit svobodu smýšlení a projevu a odstranit její omezení;

J.  vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2018 vstoupil v platnost vůbec první vietnamský zákon o náboženském vyznání a přesvědčení, který nutí všechny náboženské skupiny v zemi registrovat se u příslušných orgánů a informovat je o své činnosti; vzhledem k tomu, že tyto orgány mohou zamítnout žádost o registraci nebo jí bránit a zakázat náboženskou činnost, kterou svévolně označí za odporující „národním zájmům“, „veřejnému pořádku“ nebo „národní jednotě“;

K.  vzhledem k tomu, že vietnamský trestní zákoník obsahuje represivní ustanovení, která jsou zneužívána k umlčení, zatýkání, zadržování, odsouzení nebo omezení činnosti obhájců lidských práv, disidentů, právníků, odborů, náboženských skupin a nevládních organizací, zejména těch, které vyjadřují kritické názory ohledně vietnamské vlády;

L.  vzhledem k tomu, že se ve Vietnamu i nadále uplatňuje trest smrti, avšak počet poprav není znám, neboť vietnamské orgány utajují statistiky o trestu smrti jako státní tajemství;

M.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Vietnamem se řídí dohodou o partnerství a spolupráci, v níž představují lidská práva zásadní prvek a která počítá s pozastavením nástrojů dvoustranné spolupráce včetně bilaterálních obchodních preferencí v případě závažného a systematického porušování lidských práv;

N.  vzhledem k tomu, že podle dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, a zejména v článcích 1, 2 a 35 této dohody, se Vietnam zavázal spolupracovat s Evropskou unií při podpoře a ochraně lidských práv; vzhledem k tomu, že taková spolupráce zahrnuje provedení mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv, jako je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Vietnam signatářskou zemí; vzhledem k tomu, že existuje jasné propojení mezi dohodou o partnerství a spolupráci EU-Vietnam a dohodou o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA), kdy se obě strany zavázaly plnit své závazky v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že doložka o lidských právech v dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem umožňuje přijmout vhodná opatření v případě závažného a systematického porušování lidských práv;

O.  vzhledem k tomu, že druhý společný výbor v rámci dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, který se sešel online dne 15. prosince 2020, přezkoumal návrhy na spolupráci v oblasti lidských práv včetně provádění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a přijal doporučení všeobecného pravidelného přezkumu;

1.  vyzývá vietnamské orgány k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuye a Le Huu Minh Tuana a všech dalších novinářů, obhájců lidských práv a ochránců životního prostředí, odborářů a vězňů svědomí, kteří jsou zadržováni a odsuzováni jen za to, že uplatňovali své právo na svobodu projevu, a aby je zprostily všech obvinění;

2.  je konsternován pokračujícími útoky na disidenty a rostoucím porušováním lidským práv ve Vietnamu, včetně rozsudků, politického zastrašování, sledování, obtěžování, nespravedlivých procesů a nuceného vystěhovávaní a útoků, jež jsou namířeny proti politickým aktivistům, novinářům, bloggerům, disidentům a obhájcům lidských práv za uplatňování jejich svobody projevu, což je jasným porušením mezinárodních závazků Vietnamu v oblasti lidských práv, a toto porušování odsuzuje;

3.  vyzývá vietnamské orgány, aby okamžitě ukončily další formy obtěžování, včetně soudní šikany a zastrašování novinářů, obhájců lidských práv a ochránců životního prostředí, aktivistů a všech osob, jež se snaží pokojně uplatňovat svá právo na svobodu projevu i další lidská práva, a to online i off-line;

4.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad podmínkami ve vietnamských věznicích, jež jsou přeplněné a nezdravé, což zvyšuje riziko nákazy onemocněním COVID-19 a dalšími chorobami; znovu opakuje výzvu Vysoké komisařky pro lidská práva OSN k propuštění všech osob, jež jsou zadržovány bez dostatečného právního základu, včetně politických vězňů a lidí zadržovaných za jejich kritické a odlišně postoje; trvá na tom, že než budou propuštěni, musí vietnamské orgány zajistit za všech okolností fyzickou bezpečnost a dobrý psychický stav všech vězňů, včetně Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Huye a Le Huu Minh Tuana, a zajistit, aby bylo nakládání se všemi ostatními politickými vězni a zadržovanými osobami v souladu s mezinárodními normami; zdůrazňuje, že právo na přístup k právním zástupcům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům je důležitou zárukou proti mučení a špatnému zacházení;

5.  vyzývá vietnamské orgány, aby ukončily cenzuru nezávislých zpráv a medií produkovaných jak domácími, tak mezinárodními sdělovacími prostředky včetně IJAVN, aby ukončily omezování informačních zdrojů online a používání internetu a aby poskytly bezpečný prostor a vytvořily vhodné prostředí pro novináře, přispívatele, bloggery a další osoby vystupující online;

6.  vyjadřuje znepokojení nad zapojením globálních sítí sociálních médií do pokusů vietnamských orgánů omezit svobodu projevu a naléhavě vyzývá globální platformy sociálních médií, aby se nepodílely na probíhající cenzuře ve Vietnamu;

7.  vyzývá vládu Vietnamu, aby odstranila všechna omezení náboženské svobody a ukončila šikanování náboženských komunit;

8.  naléhavě žádá vietnamskou vládu, aby revidovala ustanovení vietnamského trestního zákoníku, zejména články 117, 118 a 331, které neodůvodněně omezují svobodu slova, svobodu shromažďování a svobodu sdružování, a aby změnila zákon o kybernetické bezpečnosti, vyhlášku 15/2020/ND-CP o správních sankcích za porušení předpisů o poštovních službách, telekomunikacích, radiových frekvencích, informačních technologiích a elektronických transakcích a vyhlášku 72/2013/ND-CP o řízení, poskytování a využívání internetových služeb a informačního obsahu on-line s cílem uvést tyto předpisy do souladu se standardy mezinárodně zakotvených lidských práv; zdůrazňuje zejména, že je rovněž zapotřebí reformovat trestní zákoník s cílem zajistit účinné provedení Úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 98 a č. 87, které se Vietnam zavázal ratifikovat;

9.  vyzývá Vietnam, aby urychlil ratifikaci Úmluvy MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a zajistil její rychlý vstup v platnost a aby předložil věrohodný plán pro provedení Úmluvy MOP č. 105 o odstranění nucené práce č. 105 a Úmluvy č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat; vyzývá vietnamské orgány, aby uznaly nezávislé odborové organizace a chránily všechny pracovníky, zejména ženy a děti, před diskriminací, sexuálním obtěžováním, překračováním zákonné maximální délky práce na přesčas a porušováním povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví;

10.  vyzývá vietnamské orgány, aby podpořily provedení hlavních zásad OSN, a žádá společnosti, které jsou usazeny v EU nebo v jejím rámci vyvíjejí svou činnost, aby se uvedenými zásadami řídily a respektovaly mezinárodní právo, jakož lidská práva;

11.  vyzývá vietnamské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na uplatňování trestu smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení; žádá, aby byly přezkoumány všechny uložené tresty smrti za účelem uvedení soudních řízení do souladu s mezinárodními standardy, a požaduje, aby Vietnam přistoupil k Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, jehož účelem je uvedený trest zrušit;

12.  zdůrazňuje, že respektování lidských práv představuje klíčový stavební kámen bilaterálních vztahů mezi Vietnamem a EU a je zásadní součástí dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem a dohody EVFTA;

13.  vítá posílené partnerství a dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem, zvláště pak zřízení společné parlamentní monitorovací skupiny EP a Národního shromáždění Vietnamu pro účely monitorování provádění dohody EVFTA a dohody IPA, což by mohlo pomoci k usnadnění dialogu o záležitostech mimo oblast obchodu; připomíná význam dialogu o lidských právech coby klíčového prvku, jenž má účinným způsobem motivovat Vietnam k provádění nezbytných reforem a pomoci mu na této cestě; žádá ESVČ, Komisi a zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby vystupňovali dialog o lidských právech s Vietnamem na nejvyšší úrovni;

14.  bere na vědomí, že mezi dohodou EVFTA a dohodou o partnerství a spolupráci existuje institucionální a právní propojení, díky němuž zaujímají lidská práva ve vztazích mezi EU a Vietnamem ústřední místo; naléhavě vyzývá smluvní strany, aby v plné míře využívaly těchto dohod s cílem zlepšit situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu, a zdůrazňuje důležitost konstruktivního a efektivního dialogu o lidských právech mezi EU a Vietnamem; připomíná vietnamské vládě, že s ohledem na rozsah porušování lidských práv v současnosti dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která je propojená s dohodou EVFTA, umožňuje přijetí odpovídajících opatření v případě, že dojde k závažnému porušení lidských práv, což znamená rozhodnější postoj vůči vietnamské vládě; vítá příležitost nastolit otázky týkající se lidských práv na jednáních společné parlamentní monitorovací skupiny s vietnamským parlamentem o dohodě EVFTA, a rovněž vítá skutečnost, že první takové jednání se uskutečnilo v prosinci 2020;

15.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby urychleně provedly komplexní posouzení potenciálního dopadu dohody EVFTA na lidská práva, což Parlament požadoval ve svém usnesení o ratifikaci této dohody; žádá přijetí akčního plánu s cílem účinně řešit čím dál tvrdší zákroky vietnamských orgánů a skutečnost, že se tato země neřídí závazky v oblasti lidských práv, a vyzývá Komisi a ESVČ, aby pravidelně Parlamentu podávaly zprávy o provádění tohoto akčního plánu;

16.  opakuje svůj požadavek, aby EU a Vietnam vytvořily nezávislý monitorovací mechanismus pro lidská práva a nezávislý mechanismus zabývající se stížnostmi, čímž se dotčeným občanům a místním zúčastněným stranám poskytnou účinné prostředky nápravy;

17.  vyjadřuje politování nad tím, že domácí poradní skupiny pro dohodu EVFTA dosud nevyvíjejí žádnou činnost, a opakuje svůj požadavek na široké a vyrovnané zastoupení organizací občanské společnosti v jejich rámci, včetně nezávislých vietnamských zaměstnaneckých a ekologických organizací, stejně jako obránců lidských práv; vyzývá vietnamské orgány, aby se zdržely jakýchkoli nepatřičných zásahů do složení a fungování tohoto orgánu, jakož i hrozeb či odvetných opatření namířených proti jeho vybraným členům;

18.  naléhavě vyzývá Vietnam, aby vydal trvalé povolení zvláštním postupům OSN k návštěvě země, zejména zvláštní zpravodajce pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu a zvláštní zpravodajce pro situaci obránců lidských práv, a aby jim poskytl volný a neomezený přístup ke všem stranám, s nimiž chtějí vést konzultace;

19.  vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ a Komisi k aktivní podpoře novinářů a skupin i jednotlivců z občanské společnosti hájících lidská práva ve Vietnamu, a to i tím, že budou vyzývat k propuštění novinářů, obránců lidských práv a vězňů svědomí při veškeré své komunikaci s vietnamskými orgány; naléhavě vyzývá delegaci EU v Hanoji, aby uvězněným obráncům lidských práv poskytovala veškerou vhodnou podporu, mimo jiné prostřednictvím návštěv ve věznicích, sledování soudních procesů a poskytování právní pomoci;

20.  vyzývá delegaci EU, aby upozornila na případy uvedené v tomto usnesení, jak učinili orgány OSN a její odborníci, mimo jiné pokud jde o Tran Huynh Duy Thuca, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kima, Le Thanh Tunga, Phan Kim Khanha, Tran Hoang Phuca, Hoang Duc Binha, Bui Van Trunga, Truong Minh Duca, Nguyen Trung Tona, Pham Van Troie, Nguyen Bac Truyena, Le Dinh Luonga, Nguyen Van Tuca, Nguyen Trung Truca, Pham Van Diepa, Nguyen Nang Tinha, Tran Duc Thacha, Pham Doan Tranga, Can Thi Theua, Trinh Ba Phuonga, Trinh Ba Tua, Dinh Thi Thu Thuye, Nguyen Thi Ngoc Hanha, Ngo Van Dunga, Le Quy Loa a Ho Dinh Cuonga;

21.  naléhavě vyzývá Radu EU pro zahraniční věci, aby projednala situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu; vyzývá členské státy, aby nejlépe ještě před 13. celostátním sjezdem Komunistické strany Vietnamu důrazně vyjádřily své znepokojení ohledně zhoršující se situace v oblasti lidských práv v této zemi; vybízí EU a její členské státy, aby zintenzivnily své mezinárodní úsilí o podporu společné iniciativy v Radě OSN pro lidská práva s podobně smýšlejícími partnery, a zejména s novou vládou USA, s cílem usilovat o konkrétní zlepšení stavu lidských práv ve Vietnamu;

22.  vyzývá EU, aby pokračovala v práci na účinném kontrolním systému pro vývoz, prodej, aktualizaci a údržbu bezpečnostního vybavení, zbraní a zboží dvojího užití jakéhokoliv druhu, včetně technologií pro sledování internetu, aby se zabránilo jejich použití k vnitřním represím ze strany států se znepokojivým stavem v oblasti lidských práv, mimo jiné i Vietnamu;

23.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie, vládě a Národnímu shromáždění Vietnamu a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Úř. věst. C 363, 28.10.2020, s. 66.
(2) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 73.
(3) Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 122.
(4) Přijaté texty, P9_TA(2020)0027.
(5) Přijaté texty, P9_TA(2020)0029.

Poslední aktualizace: 22. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí