Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2507(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0077/2021

Συζήτηση :

PV 21/01/2021 - 7.3
CRE 21/01/2021 - 7.3

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0029

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 165kWORD 54k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
P9_TA(2021)0029RC-B9-0077/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, και ειδικότερα την περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (2021/2507(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Βιετνάμ, ιδίως δε της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων(1), της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την υπόθεση του Nguyen Van Hoa(2), καθώς και της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το Βιετνάμ(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ(4), καθώς και εκείνο σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (ΣΠΕ)(5),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2016 (ΣΕΣΣ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ),

–  έχοντας υπόψη τον 10ο διάλογο ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 19ης Φεβρουαρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ, της 6ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την καταδίκη τριών δημοσιογράφων (Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan),

–  έχοντας υπόψη το μήνυμα της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βιετνάμ σχετικά με την απόφαση, τον Ιανουάριο του 2021, του εφετείου της πόλης Hi Chi Minh να επικυρώσει τη βαρύτατη ποινή που επιβλήθηκε στα μέλη της ομάδας ακτιβιστών Hiên Pháp,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ, της 14ης Ιανουαρίου 2021, με τίτλο «Viet Nam: Arrests send chilling message before key Party meeting»,

–  έχοντας υπόψη τα ενημερωτικά σημειώματα του εκπροσώπου Τύπου της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 8 Ιανουαρίου 2021, καθώς και τη δήλωση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 3 Ιουνίου 2020 με τίτλο «Asia: Bachelet alarmed by clampdown on freedom of expression during COVID-19»,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές καταγγελτικές επιστολές, στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ, στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τους τρεις δημοσιογράφους και στις 22 Ιανουαρίου 2020 σχετικά με δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιογράφου Pham Chi Dung, και τις αντίστοιχες απαντήσεις από την κυβέρνηση του Βιετνάμ στις 28 Δεκεμβρίου 2020 και 18 Μαρτίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη περιοδική έκθεση για το Βιετνάμ (CCPR/C/VNM/3), στις 11 και 12 Μαρτίου 2019, καθώς και τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 29 Αυγούστου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών, του 2011, για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο προσχώρησε το Βιετνάμ το 1982,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2021, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι, Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, μέλη της Ανεξάρτητης Ένωσης Δημοσιογράφων του Βιετνάμ (IJAVN), καταδικάστηκαν σε βαρύτατη δεκαπενταετή κάθειρξη ο πρώτος και ενδεκαετή κάθειρξη οι άλλοι δύο από το δικαστήριο της πόλης Ho Chi Minh, μεταξύ άλλων για την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διάδοση πληροφοριών, υλικού και αντικειμένων εναντίον του κράτους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ρεπορτάζ τους ασχολούνται με την κακοδιαχείριση και τη διαφθορά της κυβέρνησης, τη μεταχείριση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αρχές του Βιετνάμ και το φιλοδημοκρατικό κίνημα της χώρας

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Βιετνάμ συνεχίζουν τη φυλάκιση, την κράτηση, την παρενόχληση και τον εκφοβισμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, δικηγόρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και συνδικαλιστών στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλονται μακροχρόνιες ποινές κάθειρξης σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το έργο τους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και για την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος το Βιετνάμ έχει τον μεγαλύτερο αριθμό πολιτικών κρατουμένων στη Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένων 170 κρατουμένων συνείδησης, εκ των οποίων οι 69 κρατούνται αποκλειστικά για τη δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι κρατούνται βάσει ασαφώς διατυπωμένων διατάξεων για την εθνική ασφάλεια, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα του Βιετνάμ και τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), στις οποίες το Βιετνάμ είναι συμβαλλόμενο μέρος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βιώνουν σκληρές συνθήκες κράτησης, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής ιατρικής περίθαλψη, υπηρεσιών νομικού συμβούλου και επαφής με την οικογένεια, ενώ συχνά υφίστανται βία, βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά στην ταχεία εκδίκαση των υποθέσεών τους δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις αμεροληψίας, δικαιοσύνης και ανεξαρτησίας των δικαστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι ομολογίες των κατηγορουμένων αποσπώνται υπό πίεση και μεταδίδονται τηλεοπτικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Pham Chi Dung, ανεξάρτητος δημοσιογράφος και υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημοκρατίας, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της πολιτικής πολυφωνίας, του κράτους δικαίου και της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, κρατείται αυθαίρετα από τον Νοέμβριο του 2019 με την κατηγορία της «συνεργασίας με ξένα μέσα ενημέρωσης για την διάδοση διαστρεβλωμένων πληροφοριών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες του απαγγέλθηκαν αφού έστειλε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στους ευρωβουλευτές με το οποίο τους προέτρεπε να αναβάλουν την επικύρωση της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ μέχρι να σημειωθεί πρόοδος στα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Pham Chi Dung τέλεσε υπό εξάμηνη κράτηση το 2012 για τις ίδιες κατηγορίες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγο μετά τη σύλληψη του Pham Chi Dung, οι αρχές της χώρας έθεσαν εκτός λειτουργίας τον ιστότοπο της IJAVN· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ngyuen Tuong Thuy συνελήφθη στο διαμέρισμά του στο Ανόι στις 23 Μαΐου 2020, ενώ ο Le Huu Minh Tuan συνελήφθη στις 12 Ιουνίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρεις υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν υποστεί παρενόχληση και εκφοβισμό από τις αρχές του Βιετνάμ πριν από την αυθαίρετη σύλληψη και καταδίκη τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκθέσεις της κοινωνίας των πολιτών, το 80% περίπου των κρατουμένων συνείδησης στο Βιετνάμ βρίσκονται στη φυλακή για τη δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον δύο παγκόσμιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμμορφώνονται πλέον σε μεγάλο βαθμό με τους περιορισμούς της ελευθερίας του λόγου στο Βιετνάμ και τους νόμους περί λογοκρισίας, μεταξύ άλλων μέσω της λογοκρισίας ειρηνικών κριτικών ενάντια στο κράτος, της επέκτασης του γεωγραφικού αποκλεισμού και της εξάλειψης της «προπαγάνδας κατά του Κόμματος και του κράτους», κατά παράβαση παγκόσμιων προτύπων όπως οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών αλλά και οι δικοί τους κώδικες δεοντολογίας

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ κατατάσσεται στην 175η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2020 των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης στο Βιετνάμ ανήκουν στο κράτος, ελέγχονται και λογοκρίνονται, όπως συμβαίνει και με τα ξένα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και δημοσιεύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Βιετνάμ εξακολουθεί να απαγορεύει τη λειτουργία ανεξάρτητων ή ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης και ασκεί αυστηρό έλεγχο επί των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και των έντυπων εκδόσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2016 η Εθνοσυνέλευση ψήφισε νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος περιορίζει σημαντικά την ελευθερία του Τύπου στο Βιετνάμ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Ιουνίου 2018 η Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ ψήφισε νόμο για την κυβερνοασφάλεια με στόχο την ενίσχυση των διαδικτυακών ελέγχων, ο οποίος απαιτεί από τους παρόχους να διαγράφουν δημοσιεύσεις που θεωρούνται «απειλητικές» για την εθνική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος αυτός θέτει αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο και έχει ως στόχο να περιορίσει σημαντικά το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης διασφαλίζεται από το Σύνταγμα του Βιετνάμ, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλες διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχει υπογράψει το Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένου του ICCPR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέταση της χώρας από τον ΟΗΕ, το Βιετνάμ δέχθηκε συστάσεις για την εγγύηση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης και την άρση των σχετικών περιορισμών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος νόμος του Βιετνάμ για τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, ο οποίος υποχρεώνει όλες τις θρησκευτικές ομάδες στη χώρα να εγγράφονται στις αρχές και να τις ενημερώνουν για τις δραστηριότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές μπορούν να απορρίπτουν ή να παρεμποδίζουν αιτήσεις καταχώρισης και να απαγορεύουν τις θρησκευτικές δραστηριότητες τις οποίες αυθαίρετα κρίνουν αντίθετες προς το «εθνικό συμφέρον», τη «δημόσια τάξη» ή την «εθνική ενότητα»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ποινικός Κώδικας του Βιετνάμ περιέχει κατασταλτικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για τη φίμωση, τη σύλληψη, την κράτηση, την καταδίκη ή τον περιορισμό της δραστηριότητας υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιφρονούντων, δικηγόρων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, θρησκευτικών ομάδων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδίως εκείνων που εκφράζουν επικρίσεις για την κυβέρνηση του Βιετνάμ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή εξακολουθεί να επιβάλλεται στη χώρα, αλλά ο αριθμός των εκτελέσεων είναι άγνωστος, δεδομένου ότι οι βιετναμέζικες αρχές κατατάσσουν τις στατιστικές των θανατικών ποινών ως κρατικό απόρρητο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Βιετνάμ βασίζονται στη ΣΕΣΣ ΕΕ-Βιετνάμ, στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο και η οποία προβλέπει την αναστολή των μέσων διμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διμερών εμπορικών προτιμήσεων, σε περίπτωση σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της ΣΕΣΣ ΕΕ-Βιετνάμ, και ιδίως των άρθρων 1, 2 και 35 αυτής, το Βιετνάμ δεσμεύθηκε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή διεθνών μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το ICCPR, στο οποίο το Βιετνάμ είναι συμβαλλόμενο μέρος· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της ΣΕΣΣ ΕΕ-Βιετνάμ και της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ, όπου αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύτηκαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρήτρα περί «θεμελιωδών στοιχείων» στη ΣΕΣΣ ΕΕ-Βιετνάμ επιτρέπει τη λήψη κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη Μικτή Επιτροπή στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία συνεδρίασε διαδικτυακά στις 15 Δεκεμβρίου 2020, εξέτασε τις προτάσεις συνεργασίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του ICCPR, και αποδέχθηκε τις συστάσεις που έγιναν στην καθολική περιοδική επανεξέταση·

1.  καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τους Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, καθώς και όλους τους άλλους δημοσιογράφους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, τους συνδικαλιστές και τους κρατουμένους συνείδησης που καταδικάστηκαν και κρατούνται επειδή απλώς άσκησαν το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, και να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον τους·

2.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του και καταδικάζει την κλιμάκωση της καταστολής των επικριτών του καθεστώτος και την αύξηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των καταδικαστικών αποφάσεων, του πολιτικού εκφοβισμού, της παρακολούθησης, της παρενόχλησης, των περιπτώσεων εξαναγκασμού σε εξορία και επιθέσεων σε πολιτικούς ακτιβιστές, δημοσιογράφους, συντάκτες ιστολογίων, αντιφρονούντες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς οι εν λόγω πρακτικές αποτελούν σαφείς παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων του Βιετνάμ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

3.  καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να σταματήσουν αμέσως άλλες μορφές παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, ακτιβιστών και όλων όσων ασκούν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο και εκτός αυτού·

4.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν στις υπερπλήρεις φυλακές του Βιετνάμ, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από κορονοϊό και άλλες ασθένειες· επαναλαμβάνει την έκκληση της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να απελευθερωθούν όλοι όσοι κρατούνται χωρίς επαρκή νομική βάση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κρατουμένων και των αντιφρονούντων· επιμένει ότι, εν αναμονή της απελευθέρωσής τους, οι αρχές του Βιετνάμ πρέπει να διασφαλίσουν, σε κάθε περίπτωση, τη σωματική ασφάλεια και την ψυχολογική ευημερία όλων των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, και να διασφαλίσουν ότι η μεταχείριση όλων των άλλων πολιτικών και μη κρατουμένων συνάδει με τα διεθνή πρότυπα υπογραμμίζει το γεγονός ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρους, ιατρούς και μέλη της οικογένειας αποτελεί δικλείδα ασφαλείας εναντίον των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης

5.  καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να τερματίσουν τη λογοκρισία ανεξάρτητων ειδήσεων και μέσων από εγχώρια και διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένης της IJAVN, να άρουν τους περιορισμούς στις διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης και στη χρήση του διαδικτύου, και να παράσχουν έναν ασφαλή χώρο και ευνοϊκό περιβάλλον για επαγγελματίες και ερασιτέχνες δημοσιογράφους, συντάκτες ιστολογίων και όσων εκφράζουν τις απόψεις τους δημοσίως στο διαδίκτυο

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την εικαζόμενη συμμετοχή παγκόσμιων μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε προσπάθειες των βιετναμέζικων αρχών να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης και καλεί τις παγκόσμιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μην συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη λογοκρισία στο Βιετνάμ·

7.  καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να άρει κάθε περιορισμό στην ελευθερία της θρησκείας και να θέσουν τέρμα στην παρενόχληση των θρησκευτικών κοινοτήτων·

8.  παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ να αναθεωρήσει τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του Βιετνάμ, ιδίως τα άρθρα 117, 118 και 331, τα οποία περιορίζουν αδικαιολόγητα τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, την ειρηνική συνάθροιση και ένωση, και να τροποποιήσει τον νόμο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς και τα διατάγματα 15/2020/ND-CP σχετικά με τις κυρώσεις για διοικητικές παραβιάσεις των κανονισμών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις τηλεπικοινωνίες, τις ραδιοσυχνότητες, την τεχνολογία πληροφοριών και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και 72/2013/ND- CP για τη διαχείριση, την παροχή και τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών και περιεχομένου πληροφοριών στο Διαδίκτυο, προκειμένου να συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, συγκεκριμένα, ότι είναι επίσης απαραίτητη η μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των Συμβάσεων 98 και 87 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), τις οποίες έχει δεσμευτεί το Βιετνάμ να επικυρώσει

9.  καλεί το Βιετνάμ να επιταχύνει το ρυθμό επικύρωσης της Σύμβασης 87 της ΔΟΕ για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του δικαιώματος οργάνωσης, να διασφαλίσει την άμεση έναρξη ισχύος της και να παράσχει έναν αξιόπιστο χάρτη πορείας για την εφαρμογή της Σύμβασης 105 της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας και της Σύμβασης 98 της ΔΟΕ σχετικά με το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να αναγνωρίσουν ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα και να προστατεύσουν όλους τους εργαζομένους, ιδίως τις γυναίκες και τα παιδιά, από διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση, παραβιάσεις του νόμιμου ορίου υπερωριών και παραβιάσεις των υποχρεώσεων ασφάλειας και υγείας

10.  καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να υποστηρίξουν την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ και καλεί τις επιχειρήσεις που εδρεύουν ή λειτουργούν εντός της ΕΕ να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· ζητεί την επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών για να διασφαλιστεί ότι οι δίκες τηρούν τα διεθνή πρότυπα και την προσχώρηση του Βιετνάμ στο δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο στο ICCPR, το οποίο στοχεύει στην κατάργηση της θανατικής ποινής

12.  υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασικό στοιχείο των διμερών σχέσεων μεταξύ του Βιετνάμ και της ΕΕ και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ΣΕΣΣ και της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ·

13.  χαιρετίζει τον ενισχυμένο διάλογο εταιρικής σχέσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, ιδίως τη σύσταση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Παρακολούθησης του ΕΚ με την Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και του ΜΠΒ, που θα μπορούσε να διευκολύνει τον διάλογο και εκτός εμπορικών ζητημάτων υπενθυμίζει τη σημασία του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως βασικού μέσου που πρέπει να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για να συνοδεύει και να ενθαρρύνει το Βιετνάμ να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να ενισχύσουν τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Βιετνάμ όσο το δυνατόν περισσότερο·

14.  αναγνωρίζει τη θεσμική και νομική σύνδεση μεταξύ της ΣΕΣ και της ΣΕΣΣ, η οποία διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται στο επίκεντρο της σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τις συμφωνίες προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και υπογραμμίζει τη σημασία ενός εποικοδομητικού και αποτελεσματικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Βιετνάμ, δεδομένων των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι η ΣΕΣΣ ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία συνδέεται με την ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ, επιτρέπει τη λήψη κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας μια αυστηρότερη στάση απέναντι στην κυβέρνηση του Βιετνάμ· χαιρετίζει την ευκαιρία να τεθούν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συναντήσεις της JPMG για την ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ με το Κοινοβούλιο του Βιετνάμ, και χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι η πρώτη συνάντηση τέτοιου είδους πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020

15.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να πραγματοποιήσουν γρήγορα μια ολοκληρωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ, κάτι που ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με την επικύρωση της συμφωνίας ζητεί την έγκριση ενός σχεδίου δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εντατικής καταστολής του Βιετνάμ και την αποτυχία της χώρας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης

16.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για τη δημιουργία, από την ΕΕ και το Βιετνάμ, ενός ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έναν ανεξάρτητο μηχανισμό καταγγελιών, παρέχοντας στους πληγέντες πολίτες και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς αποτελεσματική μέσα προσφυγής

17.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες στην ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ δεν λειτουργούν ακόμη και επαναλαμβάνει το αίτημά του για ευρεία και ισορροπημένη εκπροσώπηση ανεξάρτητων, ελεύθερων και διαφορετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εντός αυτών των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων οργανώσεων του Βιετνάμ από τους τομείς της εργασίας και του περιβάλλοντος και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να αποφύγουν κάθε αδικαιολόγητη παρέμβαση στη σύνθεση και τη λειτουργία του φορέα, καθώς και απειλές ή αντίποινα κατά των επιλεγμένων μελών του

18.  προτρέπει το Βιετνάμ να απευθύνει πάγια πρόσκληση στο τμήμα ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ για επίσκεψη στο Βιετνάμ, ιδίως στον ειδικό εισηγητή για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και στον ειδικό εισηγητή για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να τους δοθεί ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που επιθυμούν να εξετάσουν·

19.  καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργά δημοσιογράφους, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και άτομα που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ, ζητώντας την απελευθέρωση δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κρατουμένων συνείδησης σε κάθε επαφή που έχουν με τις αρχές του Βιετνάμ· προτρέπει την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ανόι να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους φυλακισμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την οργάνωση επισκέψεων σε φυλακές, την παρακολούθηση των δικών και την παροχή νομικής βοήθειας·

20.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να θέσει τις υποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, όπως αναφέρθηκαν από φορείς και εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Tran Huynh Duy Thuc, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kim, Le Thanh Tung, Phan Kim Khanh, Tran Hoang Phuc, Hoang Duc Binh, Bui Van Trung, Truong Minh Duc, Nguyen Trung Ton, Pham Van Troi, Nguyen Bac Truyen, Le Dinh Luong, Nguyen Van Tuc, Nguyen Trung Truc, Pham Van Diep, Nguyen Nang Tinh, Tran Duc Thach, Pham Doan Trang, Can Thi Theu, Trinh Ba Phuong, Trinh Ba Tu, Dinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Ngo Van Dung, Le Quy Loc και Ho Dinh Cuong·

21.  προτρέπει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ να συζητήσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ· καλεί τα κράτη μέλη, κατά προτίμηση πριν από το 13ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, να εκφράσουν έντονα τις ανησυχίες τους σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις διεθνείς προσπάθειές τους για την προώθηση, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μιας κοινής πρωτοβουλίας με ομοειδείς εταίρους, και ιδίως με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, με σκοπό να εργαστούν προς συγκεκριμένες βελτιώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ

22.  ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου για την εξαγωγή, πώληση, ενημέρωση και συντήρηση οποιουδήποτε είδους εξοπλισμού ασφαλείας, όπλων και αγαθών διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας παρακολούθησης Διαδικτύου, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση τους για εσωτερική καταστολή από κράτη με ανησυχητικό ιστορικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ, και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 66.
(2) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.
(3) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 122.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0027.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0029.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου