Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2507(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0077/2021

Keskustelut :

PV 21/01/2021 - 7.3
CRE 21/01/2021 - 7.3

Äänestykset :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0029

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 46k
Torstai 21. tammikuuta 2021 - Bryssel
Vietnamin ihmisoikeustilanne, erityisesti ihmisoikeusjournalistien Pham Chi Dungin, Nguyen Tuong Thuyn ja Le Huu Minh Tuanin tapaus
P9_TA(2021)0029RC-B9-0077/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. tammikuuta 2021 Vietnamin ihmisoikeustilanteesta, erityisesti ihmisoikeusjournalistien Pham Chi Dungin, Nguyen Tuong Thuyn ja Le Huu Minh Tuanin tapauksesta (2021/2507(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Vietnamista, erityisesti 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman Vietnamista ja erityisesti poliittisten vankien tilanteesta(1), 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman sananvapaudesta Vietnamissa ja erityisesti Nguyen Van Hoan tilanteesta(2) sekä 9. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Vietnamin tilanteesta(3),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2020 antamansa päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä(4) ja päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin 27. kesäkuuta 2012 ja joka tuli voimaan lokakuussa 2016,

–  ottaa huomioon EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen,

–  ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 järjestetyn EU:n ja Vietnamin kymmenennen ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 6. tammikuuta 2021 antaman julkilausuman kolmelle toimittajalle (Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy ja Le Huu Minh Tuan) annetuista tuomioista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin Vietnamin edustuston viestin Ho Chi Minh Cityn vetoomustuomioistuimen tammikuussa 2021 tekemästä päätöksestä Hiến Pháp -ryhmän jäsenille annettujen raskaiden tuomioiden pitämisestä ennallaan,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijien 14. tammikuuta 2021 antaman yhteisen julkilausuman "Viet Nam: Arrests send chilling message before key Party meeting",

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 8. tammikuuta 2021 antaman lehdistötiedotteen Vietnamista ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 3. kesäkuuta 2020 antaman julkilausuman, jossa hän kantoi huolta sananvapauden tukahduttamisesta covid-19-pandemian aikana,

–  ottaa huomioon YK:n erityismenettelyjen 17. syyskuuta 2020 lähettämän syytekirjelmän kolmesta toimittajasta ja 22. tammikuuta 2020 lähettämän syytekirjelmän kahdesta henkilöstä, joista toinen on toimittaja Pham Chi Dung, ja Vietnamin hallituksen 28. joulukuuta 2020 ja 18. maaliskuuta 2020 lähettämät vastaukset niihin,

–  ottaa huomioon 11. ja 12. maaliskuuta 2019 päivätyn Vietnamia koskevan kolmannen määräaikaiskatsauksen (CCCPR/C/VNM/3) ja YK:n ihmisoikeuskomitean 29. elokuuta 2019 päivätyt sitä koskevat loppupäätelmät,

–  ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat Yhdistyneiden kansakuntien ohjaavat periaatteet (2011),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, johon Vietnam liittyi vuonna 1982,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Ho Chi Minh Cityn kansantuomioistuin tuomitsi 5 päivänä tammikuuta 2021 ihmisoikeuksien puolustajat ja toimittajat Pham Chi Dungin, Nguyen Tuong Thuyn ja Le Huu Minh Tuanin, jotka ovat Vietnamin riippumattoman journalistiliiton (IJAVN) jäseniä, raskaisiin 15, 11 ja 11 vuoden vankeusrangaistuksiin muun muassa ”valtion vastaisten tietojen, materiaalien ja esineiden valmistamisesta, tallentamisesta ja levittämisestä”; ottaa huomioon, että heidän raportointinsa koskee muun muassa hallituksen huonoa hallintoa ja korruptiota, Vietnamin viranomaisten harjoittamaa ihmisoikeuksien puolustajien kohtelua ja demokratialiikettä Vietnamissa;

B.  ottaa huomioon, että Vietnamin viranomaiset edelleen vangitsevat, pidättävät, ahdistelevat ja pelottelevat ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia, bloggaajia, ihmisoikeusjuristeja ja kansalaisaktivisteja; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajille on tulossa pitkiä vankeusrangaistuksia heidän ihmisoikeustyöstään ja siitä, että he ovat harjoittaneet ilmaisunvapautta koskevaa perusoikeuttaan verkossa ja sen ulkopuolella; ottaa huomioon, että kaikista Kaakkois-Aasian maista Vietnamissa on tällä hetkellä eniten poliittisia vankeja, mukaan lukien 170 mielipidevankia, joista 69 on vangittuna ainoastaan toiminnastaan sosiaalisessa mediassa; ottaa huomioon, että suurin osa poliittisista vangeista on pidätetty sanamuodoiltaan epämääräisillä kansallista turvallisuutta koskevilla lausekkeilla, jotka eivät ole Vietnamin perustuslain tai Vietnamin sopimusvaltiona allekirjoittaman kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisia;

C.  ottaa huomioon, että poliittiset ja ihmisoikeusaktivistit joutuvat vankeudessa ankariin olosuhteisiin, heiltä evätään lääketieteellisen hoito, oikeusapu ja perheen tapaaminen, ja he joutuvat usein väkivallan, kidutuksen tai muun huonon kohtelun kohteeksi; ottaa huomioon, että usein pikaoikeudenkäynnit eivät täytä tuomioistuinten puolueettomuuden, oikeudenmukaisuuden ja riippumattomuuden perusvaatimuksia; ottaa huomioon, että tunnustuksia hankitaan säännöllisesti pakkokeinoin ja ne televisioidaan;

D.  ottaa huomioon, että riippumaton toimittaja Pham Chi Dung, joka kampanjoi ympäristön, demokratian, tiedotusvälineiden vapauden, poliittisen moniarvoisuuden, oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan kehityksen puolesta, on ollut mielivaltaisesti vangittuna marraskuusta 2019 lähtien syytettynä ”yhteistyöstä ulkomaisten tiedotusvälineiden kanssa vääristeltyjen tietojen toimittamiseksi”; ottaa huomioon, että syytteet nostettiin sen jälkeen, kun hän oli lähettänyt Euroopan parlamentin jäsenille videoviestin, jossa heitä kehotettiin lykkäämään vapaakauppasopimuksen ratifiointia, kunnes maassa on edistytty ihmisoikeuksien alalla; ottaa huomioon, että vuonna 2012 Pham Chi Dung oli vangittuna kuusi kuukautta samoista syytteistä;

E.  ottaa huomioon, että pian Pham Chi Dungin pidätyksen jälkeen viranomaiset sulkevat IJAVN:n verkkosivuston; ottaa huomioon, että Ngyuen Tuong Thuy pidätettiin kotonaan Hanoissa 23. toukokuuta 2020 ja Le Huu Minh Tuan pidätettiin 12. kesäkuuta 2020; ottaa huomioon, että Vietnamin viranomaiset olivat ahdistelleet ja pelotelleet kaikkia kolmea ihmisoikeuksien puolustajaa ennen heidän mielivaltaisia pidätystään ja tuomitsemistaan;

F.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan tietojen mukaan lähes 80 prosenttia Vietnamin mielipidevangeista on vankilassa toiminnastaan sosiaalisessa mediassa; ottaa huomioon, että ainakin kaksi maailmanlaajuista sosiaalisen median alustaa on ryhtynyt noudattamaan huomattavasti tarkemmin Vietnamin sananvapausrajoituksia ja sensuuria, muun muassa sensuroimalla valtion rauhanomaista arvostelua, laajentamalla maarajoituksia ja poistamalla ”puolueen ja valtion vastaista propagandaa”, mikä rikkoo yleismaailmallisia normeja, kuten YK:n ohjaavia periaatteita ja niiden omia käytännesääntöjä;

G.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2020 World Press Freedom Index -lehdistönvapausindeksissä Vietnam oli 180 maan joukossa sijalla 175; ottaa huomioon, että lähes kaikki Vietnamin tiedotusvälineet ovat valtion omistuksessa ja valvonnassa ja että sensuuria käytetään myös ulkomaisten lähetystoiminnan harjoittajien ja julkaisujen tapauksissa; ottaa huomioon, että Vietnamin hallitus kieltää edelleen riippumattomien tai yksityisessä omistuksessa olevien tiedotusvälineiden toiminnan ja valvoo tiukasti radio- ja televisioasemia ja painettuja julkaisuja; ottaa huomioon, että kansalliskokous hyväksyi huhtikuussa 2016 tiedotusvälineitä koskevan lain, jolla rajoitetaan voimakkaasti lehdistönvapautta Vietnamissa;

H.  ottaa huomioon, että 12. kesäkuuta 2018 Vietnamin kansalliskokous hyväksyi kyberturvallisuutta koskevan lain, jolla pyritään tiukentamaan verkkovalvontaa siten, että palveluntarjoajien on poistettava kansallista turvallisuutta ”uhkaavat” julkaisut; toteaa, että tämä laki asettaa ankaria rajoituksia sananvapaudelle verkossa ja pyrkii rajoittamaan suuresti oikeutta yksityisyyteen;

I.  ottaa huomioon, että oikeus sananvapauteen taataan Vietnamin perustuslaissa, ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa Vietnamin allekirjoittamissa kansainvälisissä yleissopimuksissa, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa; ottaa huomioon, että Vietnam hyväksyi YK:n yleisen määräaikaisarvioinnin yhteydessä suosituksia, joilla taataan mielipiteen- ja sananvapaus ja poistetaan sitä koskevat rajoitukset;

J.  toteaa, että Vietnamin kaikkien aikojen ensimmäinen vakaumusta ja uskontoa koskeva laki tuli voimaan 1. tammikuuta 2018 ja että se velvoittaa kaikki maan uskonnolliset ryhmät rekisteröitymään viranomaisten luona ja antamaan niille tietoa toiminnastaan; toteaa, että viranomaiset voivat hylätä tai estää rekisteröintihakemukset ja kieltää sellaisen uskonnollisen toiminnan, jota ne mielivaltaisesti pitävät ”kansallisen edun”, ”yleisen järjestyksen” tai ”kansallisen yhtenäisyyden” vastaisena;

K.  ottaa huomioon, että Vietnamin rikoslaki sisältää rangaistussäännöksiä, joita käytetään väärin erityisesti Vietnamin hallituksesta kriittisiä näkemyksiä esittäneiden ihmisoikeuksien puolustajien, toisinajattelijoiden, asianajajien, ammattiliittojen, uskonnollisten ryhmien ja kansalaisjärjestöjen vaientamiseen, vangitsemiseen, pidättämiseen, tuomitsemiseen tai näiden toiminnan rajoittamiseen;

L.  ottaa huomioon, että kuolemanrangaistusta käytetään Vietnamissa edelleen, mutta teloitusten määrää ei tiedetä, koska Vietnamin viranomaiset luokittelevat kuolemanrangaistustilastot valtiosalaisuudeksi;

M.  ottaa huomioon, että EU:n ja Vietnamin suhteet perustuvat EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, jonka olennaisena osana ihmisoikeudet ovat ja jossa määrätään kahdenvälisten yhteistyövälineiden, kahdenväliset kauppaetuudet mukaan luettuina, keskeyttämisestä, jos ihmisoikeuksia loukataan vakavasti ja järjestelmällisesti;

N.  ottaa huomioon, että Vietnam on EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja erityisesti sen 1, 2 ja 35 artiklan nojalla sitoutunut tekemään yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi; toteaa, että tällaiseen yhteistyöhön sisältyy kansainvälisten ihmisoikeusvälineiden täytäntöönpano, esimerkkinä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, jonka sopimuspuoli Vietnam on; ottaa huomioon, että EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja vapaakauppasopimuksen välillä on selkeä kytkös, jonka mukaan molemmat osapuolet sitoutuivat täyttämään ihmisoikeusvelvoitteensa; ottaa huomioon, että EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen olennaisia osia koskeva lauseke mahdollistaa asianmukaiset toimenpiteet, jos ihmisoikeuksia loukataan vakavasti ja järjestelmällisesti;

O.  ottaa huomioon, että 15 päivänä joulukuuta 2020 verkossa etänä kokoontunut EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen toinen sekakomitea tarkasteli ehdotuksia ihmisoikeusalan yhteistyöksi, mukaan lukien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpano, ja hyväksyi yleisessä määräaikaisarvioinnissa annetut suositukset;

1.  kehottaa Vietnamin viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Pham Chi Dungin, Nguyen Tuong Thuyn ja Le Huu Minh Tuanin ja kaikki muut toimittajat, ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajat, ammattiyhdistysaktiivit ja mielipidevangit, jotka on pidätetty ja tuomittu pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan ilmaisunvapauteen, ja luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan;

2.  on järkyttynyt toisinajattelijoiden yleistyvästä tukahduttamisesta ja ihmisoikeuksien lisääntyvästä loukkaamisesta Vietnamissa ja tuomitsee ne, myös tuomiot, poliittisen pelottelun, valvonnan, häirinnän, epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit ja tahdonvastaiset karkotukset ja hyökkäykset, joita kohdistetaan poliittisiin aktivisteihin, toimittajiin, bloggaajiin, toisinajattelijoihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin siksi, että he ovat käyttäneet ilmaisunvapauttaan, ja katsoo, että nämä toimet rikkovat Vietnamin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita;

3.  kehottaa Vietnamin viranomaisia lopettamaan välittömästi muut häirinnän muodot, kuten oikeudellisen häirinnän ja pelottelun, joita kohdistetaan toimittajiin, ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajiin, aktivisteihin ja kaikkiin henkilöihin, jotka rauhanomaisesti harjoittavat verkossa tai sen ulkopuolella oikeuttaan ilmaisunvapauteen tai käyttävät muita ihmisoikeuksia;

4.  ilmaisee vakavan huolestumisensa Vietnamin vankiloiden tilanahtaudesta ja heikosta hygieniasta, sillä ne lisäävät covid-19-infektioiden ja muiden tautien vaaraa; yhtyy YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n kehotukseen vapauttaa kaikki ne, joiden pidättämiseen ei ole riittävää oikeudellista perustetta, mukaan lukien poliittiset vangit ja ne, jotka on pidätetty eriävien mielipiteiden vuoksi; korostaa, että Vietnamin viranomaisten on varmistettava kaikissa oloissa kaikkien vankien, kuten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy ja Le Huu Minh Tuan, ruumiillinen turvallisuus ja henkinen hyvinvointi ennen heidän vapauttamistaan, ja varmistettava, että kaikkien muiden poliittisten vankien ja pidätettyinä olevien kohtelu on kansainvälisten normien mukaista; korostaa, että oikeus saada tavata asianajajia, lääketieteen ammattilaisia ja perheenjäseniä antaa merkittävää turvaa kidutusta ja huonoa kohtelua vastaan;

5.  kehottaa Vietnamin viranomaisia lopettamaan riippumattomien – sekä kotimaisten että kansainvälisten – uutislähteiden, kuten Vietnamin riippumattoman journalistiliiton (IJAVN), välittämien uutisten ja mediasisällön sensuroimisen, lopettamaan verkkotietolähteiden ja internetin käytön rajoittamisen ja tarjoamaan turvallisen tilan ja kannustavan ympäristön toimittajille, kansalaistoimittajille, bloggaajille ja muille, jotka ilmaisevat itseään verkossa;

6.  ilmaisee huolestumisensa uutisista, joiden mukaan globaalit sosiaalisen median verkostot osallistuvat Vietnamin viranomaisten toimiin, joilla rajoitetaan ilmaisunvapautta, ja kehottaa globaaleja sosiaalisen median alustoja irtautumaan meneillään olevasta sensuurista Vietnamissa;

7.  kehottaa Vietnamin hallitusta poistamaan kaikki rajoitukset uskonnonvapaudelta ja lopettamaan uskonnollisten yhteisöjen häirinnän;

8.  kehottaa Vietnamin hallitusta tarkistamaan maan rikoslain säännökset, erityisesti 117, 118 ja 331 pykälät, joilla perusteettomasti rajoitetaan ilmaisunvapautta, vapautta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja yhdistymiseen, ja muuttamaan kyberturvallisuutta koskevaa lakia ja postipalveluja, televiestintää, radiotaajuuksia, informaatioteknologiaa ja sähköisiä transaktioita koskevista hallinnollisista rikkomuksista annettavia seuraamuksia koskevaa asetusta 15/2020/ND-CP ja internetpalvelujen ja verkossa olevan informaatiosisällön hallinnasta, tarjoamisesta ja käytöstä annettua asetusta 72/2013/ND-CP, jotta ne voidaan saattaa kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisiksi; korostaa erityisesti, että rikoslain uudistus on välttämätön myös sen varmistamiseksi, että voidaan panna tehokkaasti täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset 98 ja 87, joiden ratifioimiseen Vietnam on sitoutunut;

9.  kehottaa Vietnamia nopeuttamaan ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta annetun ILO:n yleissopimuksen nro 87 ratifiointia ja varmistamaan sen nopean voimaan saattamisen sekä esittämään uskottavan etenemissuunnitelman pakkotyön poistamisesta annetun ILO:n yleissopimuksen nro 105 ja järjestäytymisoikeudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta annetun ILO:n yleissopimuksen nro 98 täytäntöön panemiselle; kehottaa Vietnamin viranomaisia tunnustamaan riippumattomat ammattiyhdistykset ja suojelemaan kaikkia työntekijöitä, erityisesti naisia ja lapsia, syrjinnältä, seksuaaliselta häirinnältä, laillisen ylityön teettämistä koskevien rajojen rikkomiselta ja turvallisuus- ja terveysvelvoitteita koskevilta rikkomuksilta;

10.  kehottaa Vietnamin viranomaisia tukemaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden (UNGP) täytäntöönpanoa ja kehottaa EU:hun sijoittautuneita tai siellä toimivia yrityksiä noudattamaan kyseisiä periaatteita sekä kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä;

11.  kehottaa Vietnamin viranomaisia lopettamaan välittömästi kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon askeleena kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista; kehottaa tarkastelemaan uudelleen kaikkia kuolemantuomioita sen varmistamiseksi, että oikeudenkäynnit on käyty kansainvälisten normien mukaisesti, ja kehottaa Vietnamia liittymään kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liitettyyn toiseen valinnaiseen pöytäkirjaan, jolla pyritään lakkauttamaan kuolemanrangaistus;

12.  korostaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen perusta Vietnamin ja EU:n kahdenvälisille suhteille ja olennainen osa EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimusta ja EU:n ja Vietnamin välistä vapaakauppasopimusta;

13.  suhtautuu myönteisesti EU:n ja Vietnamin vahvistettuun kumppanuuteen ja ihmisoikeusvuoropuheluun ja erityisesti Euroopan parlamentin yhteisen parlamentaarisen seurantaryhmän perustamiseen Vietnamin kansalliskokouksen kanssa seuraamaan vapaakauppasopimuksen ja investointisuojasopimuksen täytäntöönpanoa, mikä helpottaisi vuoropuhelua myös muilla kuin kaupan alalla; muistuttaa ihmisoikeusvuoropuhelun tärkeydestä keskeisenä välineenä, jota on käytettävä tehokkaalla tavalla seuraamaan ja kannustamaan Vietnamia tarvittavien uudistusten toteuttamisessa; kehottaa EUH:ta, komissiota ja EU:n ihmisoikeuksista vastaavaa erityisedustajaa vahvistamaan ihmisoikeusvuoropuhelua Vietnamin kanssa korkeimmilla tasoilla;

14.  panee merkille EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen välisen institutionaalisen ja oikeudellisen yhteyden, joka takaa, että ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla EU:n ja Vietnamin suhteissa; kehottaa osapuolia hyödyntämään sopimuksia Vietnamin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja korostaa EU:n ja Vietnamin välisen rakentavan ja vaikuttavan ihmisoikeusvuoropuhelun tärkeyttä; muistuttaa Vietnamin hallitusta, kun otetaan huomioon jatkuvien ihmisoikeusloukkausten laajuus, että EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka liittyy osapuolten väliseen vapaakauppasopimukseen, antaa mahdollisuuden asianmukaisiin toimiin ja mahdollisuuden omaksua tiukempi kanta Vietnamin hallitusta kohtaan, jos ihmisoikeuksia loukataan vakavalla tavalla; suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen keskustella Vietnamin parlamentin kanssa vapaakauppasopimusta koskevista ihmisoikeuskysymyksistä yhteisen parlamentaarisen seurantaryhmän kokouksissa ja pitää myönteisenä, että ensimmäinen tällainen kokous pidettiin joulukuussa 2020;

15.  kehottaa komissiota ja EUH:ta toteuttamaan pikaisesti ihmisoikeusvaikutuksia koskevan kattavan arvioinnin, jossa selvitetään, mitä vapaakauppasopimus merkitsee ihmisoikeuksien kannalta, sillä tätä parlamentti pyysi sopimuksen ratifioinnista antamassaan päätöslauselmassa; kehottaa hyväksymään toimintasuunnitelman, jolla vastataan vaikuttavasti Vietnamissa vahvistuviin tukahduttamistoimiin ja Vietnamin epäonnistumiseen ihmisoikeusvelvoitteidensa noudattamisessa, ja kehottaa komissiota ja EUH:ta raportoimaan säännöllisesti parlamentille toimintasuunnitelman toteuttamisesta;

16.  toistaa kehotuksensa, jonka mukaan EU:n ja Vietnamin olisi perustettava riippumaton ihmisoikeuksien seurantamekanismi ja riippumaton valitusmekanismi, jotka tarjoavat sopimuksen vaikutuspiiriin joutuneille kansalaisille ja paikallisille sidosryhmille tehokkaita oikeussuojakeinoja;

17.  pitää valitettavana, että EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen sisäiset neuvoa-antavat ryhmät eivät ole vielä toiminnassa, ja toistaa kehotuksensa antaa riippumattomille, vapaille ja erilaisille kansalaisjärjestöille, myös työntekijöiden ja ympäristöalan vietnamilaisille riippumattomille järjestöille sekä ihmisoikeuksien puolustajille laajan ja tasapainoisen edustuksen näissä ryhmissä; kehottaa Vietnamin viranomaisia pidättymään kaikenlaisesta aiheettomasta sekaantumisesta elimen kokoonpanoon ja toimintaan sekä uhkauksista tai vastatoimista siihen valittuja jäseniä kohtaan;

18.  kehottaa Vietnamia antamaan YK:n erityismenettelyille, erityisesti mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä ja suojelusta vastaavalle erityisraportoijalle ja ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevälle erityisraportoijalle pysyvän kutsun vierailla Vietnamissa ja antamaan heille vapaan ja esteettömän pääsyn kuulemaan kaikkia haluamiaan osapuolia;

19.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajaa, EUH:ta ja komissiota tukemaan aktiivisesti toimittajia, kansalaisyhteiskunnan ryhmiä ja ihmisoikeuksia puolustavia henkilöitä Vietnamissa, myös kaikissa kontakteissaan Vietnamin viranomaisten kanssa kehottamaan vapauttamaan toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja mielipidevangit; kehottaa Hanoissa sijaitsevaa EU:n edustustoa antamaan kaiken asianmukaisen tuen vangituille ihmisoikeuksien puolustajille muun muassa järjestämällä vankilavierailuja, seuraamalla oikeudenkäyntejä ja tarjoamalla oikeudellista apua;

20.  kehottaa EU:n edustustoa ottamaan esille tässä päätöslauselmassa mainitut tapaukset, joita YK:n elimet ja asiantuntijat ovat esittäneet, mukaan lukien Tran Huynh Duy Thuc, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kim, Le Thanh Tung, Phan Kim Khanh, Tran Hoang Phuc, Hoang Duc Binh, Bui Van Trung, Truong Minh Duc, Nguyen Trung Ton, Pham Van Troi, Nguyen Bac Truyen, Le Dinh Luong, Nguyen Van Tuc, Nguyen Trung Truc, Pham Van Diep, Nguyen Nang Tinh, Tran Duc Thach, Pham Doan Trang, Can Thi Theu, Trinh Ba Phuong, Trinh Ba Tu, Dinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Ngo Van Dung, Le Quy Loc ja Ho Dinh Cuong sekä monet muut;

21.  kehottaa EU:n ulkoasiainneuvostoa keskustelemaan ihmisoikeustilanteesta Vietnamissa; kehottaa jäsenvaltioita esittämään voimakkaasti huolensa heikentyvästä ihmisoikeustilanteesta Vietnamissa mieluiten ennen Vietnamin kommunistisen puolueen 13. puoluekokousta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan kansainvälisiä toimiaan, joilla edistetään YK:n ihmisoikeusneuvostossa yhteisiä aloitteita samanmielisten kumppanien ja erityisesti Yhdysvaltojen uuden hallinnon kanssa, jotta voidaan edetä kohti käytännön ihmisoikeusparannuksia Vietnamissa;

22.  kehottaa EU:ta jatkamaan työtä kohti tehokasta järjestelmää, jolla valvotaan kaikenlaisten turvalaitteiden, aseiden ja kaksoiskäyttötuotteiden vientiä, myyntiä, päivittämistä ja huoltoa, myös internetin valvontateknologiaa, jotta vältetään niiden käyttö sisäiseen sortoon valtioissa, joilla on huolestuttava ihmisoikeushistoria, kuten Vietnamissa;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Kaakkois-Aasian maiden liiton pääsihteerille, Vietnamin hallitukselle ja kansalliskokoukselle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1) EUVL C 363, 28.10.2020, s. 66.
(2) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 73.
(3) EUVL C 86, 6.3.2018, s. 122.
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0027.
(5) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0029.

Päivitetty viimeksi: 22. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö