Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2507(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0077/2021

Debatai :

PV 21/01/2021 - 7.3
CRE 21/01/2021 - 7.3

Balsavimas :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0029

Priimti tekstai
PDF 142kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d. - Briuselis
Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis
P9_TA(2021)0029RC-B9-0077/2021

2021 m. sausio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejo (2021/2507(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Vietnamo, ypač į 2018 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl politinių kalinių padėties(1), 2017 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės Vietname, o ypač dėl Nguyen Van Hoa atvejo(2)ir 2016 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Vietnamo(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto(4)ir dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašytą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuris įsigaliojo 2016 m. spalio mėn.,

–  atsižvelgdamas į ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. ES ir Vietnamo dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2021 m. sausio 6 d. pareiškimą dėl trijų žurnalistų (Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan) nuteisimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos delegacijos Vietname pranešimą dėl 2021 m. sausį Ho Či Mino miesto apeliacinio teismo sprendimo palikti galioti Hiến Phap grupės nariams skirtą griežtą bausmę,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 14 d. JT specialiųjų pranešėjų bendrą pareiškimą „Vietnamas. Sulaikymai siunčia nemalonų pranešimą prieš pagrindinį partijos susitikimą“,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 8 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovo spaudai pranešimus spaudai dėl Vietnamo ir į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2020 m. birželio 3 d. pareiškimą „Azija. M. Bachelet kelia nerimą susidorojimas su saviraiškos laisve COVID-19 metu“,

–  atsižvelgdamas į JT specialiųjų procedūrų atstovų 2020 m. rugsėjo 17 d. bendrus kaltinimus dėl trijų žurnalistų ir į 2020 m. sausio 22 d. laiškus dėl dviejų asmenų, įskaitant žurnalistą Phamą Chi Dungą bei į atitinkamus 2020 m. gruodžio 28 d. ir 2020 m. kovo 18 d. Vietnamo vyriausybės atsakymus,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 11-12 d. Vietnamo trečiąją periodinę ataskaitą (CCPR/C/VNM/3) ir į 2019 m. rugpjūčio 29 d. JT Žmogaus teisių komiteto baigiamąsias pastabas šiuo klausimu,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Vietnamas pasirašė 1982 m.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2021 m. sausio 5 d. žmogaus teisių gynėjai ir žurnalistai Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan, Vietnamo nepriklausomos žurnalistų asociacijos (toliau – IJAVN) nariai, Ho Či Mino miesto teismo buvo nuteisti sunkiomis 15, 11 ir 11 metų atitinkamai laisvės atėmimo bausmėmis už tokius kaltinimus kaip – be kita ko, „informacijos, medžiagos ir kitų objektų rengimas, saugojimas ir platinimas siekiant priešintis valstybei“; kadangi jų atitinkamų pranešimų taikymo sritis apima netinkamą vyriausybės valdymą ir korupciją, Vietnamo valdžios institucijų elgesį su žmogaus teisių gynėjais ir demokratinį judėjimą Vietname;

B.  kadangi Vietnamo valdžios institucijos šalyje ir toliau kalina, sulaiko, persekioja ir baugina žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus, tinklaraštininkus, žmogaus teisių srityje dirbančius teisininkus, pilietinės visuomenės aktyvistus ir profesinių sąjungų narius; kadangi žmogaus teisių gynėjams skiriamos ilgos laisvės atėmimo bausmės už darbą žmogaus teisių srityje ir už naudojimąsi savo pagrindine teise į saviraiškos laisvę tiek internete, tiek realiame gyvenime; kadangi Vietname šiuo metu kalinama daugiausia politinių kalinių Pietryčių Azijoje, įskaitant 170 sąžinės kalinių, iš kurių 69 kalinami vien dėl savo veiklos socialinėje žiniasklaidoje; kadangi dauguma politinių kalinių sulaikomi pagal neaiškiai suformuluotas nacionalinio saugumo sąlygas, kurios neatitinka Vietnamo konstitucijos ir tarptautinių žmogaus teisių sutarčių, pvz., Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, prie kurio Vietnamas yra prisijungęs;

C.  kadangi politinių ir žmogaus teisių aktyvistai įkalinimo įstaigose susiduria su sunkiomis sąlygomis, įskaitant atsisakymą suteikti medicininę priežiūrą, teisinę pagalbą ir šeimos ryšius, ir dažnai patiria smurtą, kankinimą ar kitokį netinkamą elgesį; kadangi jų atveju dažnai greiti teismo procesai neatitinka pagrindinių teismų nešališkumo, sąžiningumo ir nepriklausomumo standartų; kadangi prisipažinimai reguliariai išgaunami prievarta ir transliuojami per televiziją;

D.  kadangi Pham Chi Dung, nepriklausomas žurnalistas, vykdantis kampaniją aplinkos apsaugos, demokratijos, žiniasklaidos laisvės, politinio pliuralizmo, teisinės valstybės ir pilietinės visuomenės vystymosi srityse, nuo 2019 m. lapkričio mėn. savavališkai sulaikytas dėl kaltinimų bendradarbiavimu su užsienio žiniasklaida siekiant pateikti iškreiptą informaciją; kadangi šie kaltinimai buvo pateikti po to, kai jis nusiuntė EP nariams vaizdo pranešimą, kuriame jie raginami atidėti ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo ratifikavimą, kol šalyje bus padaryta pažanga žmogaus teisių srityje; kadangi 2012 m. Pham Chi Dung buvo kalinamas šešis mėnesius dėl tų pačių kaltinimų;

E.  kadangi netrukus po Pham Chi Dung suėmimo valdžios institucijos uždarė IJAVN interneto svetainę; kadangi 2020 m. gegužės 23 d. Ngyuenas Tuong Tuy buvo suimtas bute Hanojuje , o 2020 m. birželio 12 d. suimtas Le Huu Minh Tuan; kadangi Vietnamo valdžios institucijos prieš savavališkai suimdamos ir nuteisdamos visus tris žmogaus teisių gynėjus, juos persekiojo ir baugino;

F.  kadangi, remiantis pilietinės visuomenės pranešimais, beveik 80 proc. sąžinės kalinių Vietname kali už savo veiklą socialinėje žiniasklaidoje; kadangi bent dvi pasaulinės socialinės žiniasklaidos platformos gerokai sustiprino savo derėjimą su Vietnamo žodžio laisvės ribojimu ir cenzūros įstatymų laikymųsi, be kita ko, cenzūruodamos taikią valstybės kritiką, plečiant geografinį blokavimą ir šalinant „propagandą prieš partiją ir valstybę“, tuo pažeisdamos visuotinius standartus, pvz., JT pagrindinius principus ir savo pačių elgesio kodeksus;

G.  kadangi Vietnamas užima 175 vietą iš 180 šalių organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2020 m. Pasaulio spaudos laisvės indekse; kadangi beveik visos Vietnamo žiniasklaidos priemonės priklauso valstybei ir yra kontroliuojamos, taip pat vykdoma cenzūra, įskaitant užsienio transliuotojus ir leidinius; kadangi Vietnamo vyriausybė ir toliau draudžia nepriklausomų arba privačių žiniasklaidos priemonių veiklą ir griežtai kontroliuoja radijo ir televizijos stotis bei spausdintinius leidinius; kadangi 2016 m. balandžio mėn. Nacionalinė Asamblėja priėmė žiniasklaidos įstatymą, pagal kurį griežtai apribojama spaudos laisvė Vietname;

H.  kadangi 2018 m. birželio 12 d. Vietnamo Nacionalinė Asamblėja priėmė kibernetinio saugumo įstatymą, kuriuo siekiama sugriežtinti internetines kontrolės priemones ir pagal kurį reikalaujama, kad paslaugų teikėjai pašalintų įrašus, kurie laikomi keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui; kadangi pagal šį įstatymą griežtai apribojama saviraiškos laisvė internete ir siekiama labai suvaržyti teisę į privatumą;

I.  kadangi teisę į saviraiškos laisvę garantuoja Vietnamo Konstitucija, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir kitos Vietnamo pasirašytos tarptautinės konvencijos, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; kadangi, atsižvelgdamas į JT visuotinį periodinį vertinimą, Vietnamas pritarė rekomendacijoms užtikrinti nuomonės ir saviraiškos laisvę ir panaikinti jai taikomus apribojimus;

J.  kadangi 2018 m. sausio 1 d. pirmą kartą įsigaliojo Vietnamo įstatymas dėl tikėjimo ir religijos, pagal kurį visos šalies religinės grupės įpareigojamos užsiregistruoti valdžios institucijose ir informuoti jas apie savo veiklą; kadangi valdžios institucijos gali atmesti registracijos prašymus arba sudaryti jiems kliūčių ir uždrausti religinę veiklą, kurią jos savavališkai laiko prieštaraujančia „nacionaliniam interesui“, „viešajai tvarkai“ arba „nacionalinei vienybei“;

K.  kadangi Vietnamo baudžiamasis kodeksas apima represines nuostatas, kurios netinkamai naudojamos siekiant nutildyti, areštuoti, sulaikyti, nuteisti arba apriboti žmogaus teisių gynėjų, disidentų, teisininkų, profesinių sąjungų, religinių grupių ir nevyriausybinių organizacijų, ypač tų, kurios reiškia kritišką nuomonę Vietnamo vyriausybės atžvilgiu, veiklą;

L.  kadangi šalyje ir toliau taikoma mirties bausmė, tačiau įvykdytų mirties bausmių skaičius nežinomas, nes Vietnamo valdžios institucijos mirties bausmės statistinius duomenis priskiria valstybės paslapčiai;

M.  kadangi ES ir Vietnamo santykiai grindžiami ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, kurio esminis elementas yra žmogaus teisės ir kuriuo numatomas dvišalių bendradarbiavimo priemonių, įskaitant dvišales prekybos lengvatas, sustabdymas sunkių ir sistemingų žmogaus teisių pažeidimų atveju;

N.  kadangi pagal ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, ypač jo 1, 2 ir 35 straipsnius, Vietnamas įsipareigojo bendradarbiauti su Europos Sąjunga propaguojant ir ginant žmogaus teises; kadangi toks bendradarbiavimas apima tarptautinių žmogaus teisių dokumentų, pvz., Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, kurio šalis yra Vietnamas, įgyvendinimą; kadangi esama aiškaus ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo bei ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo, pagal kurį abi šalys įsipareigojo vykdyti savo įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, sąsajos; kadangi pagal ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo esminių elementų nuostatą leidžiama imtis atitinkamų priemonių sunkių ir sistemingų žmogaus teisių pažeidimų atveju;

O.  kadangi antrasis jungtinis komitetas pagal ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris virtualiai susitiko 2020 m. gruodžio 15 d., peržiūrėjo pasiūlymus dėl bendradarbiavimo žmogaus teisių srityje, įskaitant Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimą, ir pritarė visuotiniame periodiniame vertinime pateiktoms rekomendacijoms;

1.  ragina Vietnamo valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan bei visus kitus žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, aplinkos gynėjus, profesinių sąjungų narius ir sąžinės kalinius, nuteistus vien už tai, kad jie pasinaudojo savo teise į žodžio laisvę ir panaikinti jiems visus kaltinimus;

2.  yra sukrėstas ir smerkia susidorojimą su disidentais ir vis dažnesnius žmogaus teisių pažeidimus Vietname, įskaitant dėl naudojimosi savo išraiškos laisve vykdomus politinių aktyvistų, žurnalistų, tinklaraštininkų, disidentų ir žmogaus teisių gynėjų nuteisimus, politinį bauginimą, sekimą, priekabiavimą prie jų, nesąžiningus teismus ir prievartinę jų emigraciją, taip pat išpuolius prieš juos, o tai yra akivaizdus Vietnamo tarptautinių įsipareigojimų dėl žmogaus teisių pažeidimas;

3.  ragina Vietnamo valdžios institucijas nedelsiant nutraukti kitų formų priekabiavimą, įskaitant teisminį žurnalistų, žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos gynėjų, aktyvistų ir visų asmenų, kurie taikiai naudojasi savo teise į saviraiškos laisvę ir kitas žmogaus teises internete ir realiame gyvenime, persekiojimą ir bauginimą;

4.  reiškia didelį susirūpinimą dėl perpildytų Vietnamo kalėjimų ir antisanitarinių sąlygų juose, dėl kurių didėja užsikrėtimo COVID-19 ir kitomis ligomis rizika; pakartoja JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės raginimą paleisti visus be pakankamo teisinio pagrindo sulaikytus asmenis, įskaitant politinius kalinius ir asmenis, sulaikytus dėl skirtingos nuomonės; primygtinai reikalauja, kad iki jų paleidimo Vietnamo valdžios institucijos bet kokiomis aplinkybėmis užtikrintų visų kalinių, įskaitant Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan, fizinį saugumą ir psichologinę gerovę, ir užtikrintų, kad elgesys su visais kitais politiniais kaliniais ir sulaikytais asmenimis atitiktų tarptautinius standartus; pabrėžia, kad teisė kreiptis į advokatus, medicinos specialistus ir šeimos narius yra svarbi apsaugos nuo kankinimo ir netinkamo elgesio priemonė;

5.  ragina Vietnamo valdžios institucijas nutraukti vidaus ir tarptautinių naujienų ir žiniasklaidos priemonių, įskaitant IJAVN, cenzūrą, panaikinti interneto informacijos šaltinių ir interneto naudojimo apribojimus ir užtikrinti saugią erdvę ir palankią aplinką žurnalistams, piliečių žurnalistikos atstovams, tinklaraštininkams ir kitiems asmenims, naudojantiems internetą saviraiškai;

6.  reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie pasaulinių socialinės žiniasklaidos tinklų dalyvavimą Vietnamo valdžios institucijų bandymuose apriboti saviraiškos laisvę ir ragina pasaulines socialinės žiniasklaidos platformas neprisidėti prie Vietname vykdomos cenzūros;

7.  ragina Vietnamo vyriausybę panaikinti visus religijos laisvės apribojimus ir nutraukti religinių bendruomenių persekiojimą;

8.  primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę peržiūrėti Vietnamo baudžiamojo kodekso nuostatas, visų pirma 117, 118 ir 331 straipsnių nuostatas, kuriomis nepagrįstai ribojamos teisės į saviraiškos laisvę, taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę, ir iš dalies pakeisti Kibernetinio saugumo įstatymą ir Dekretus 15/2020/ND-CP dėl sankcijų už pašto paslaugų, telekomunikacijų, radijo dažnių, informacinių technologijų ir elektroninių operacijų reglamentų administracinius pažeidimus ir 72/2013/ND-CP dėl interneto paslaugų ir informacijos tvarkymo, teikimo ir naudojimo taisyklių laikymosi internete, siekiant, kad jie būtų suderinti su tarptautiniais žmogaus teisių standartais; ypač pabrėžia, kad būtina reformuoti Baudžiamąjį kodeksą siekiant užtikrinti veiksmingą Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų Nr. 98 ir 87, kurias Vietnamas įsipareigojo ratifikuoti, įgyvendinimą;

9.  ragina Vietnamą paspartinti TDO konvencijos Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo ratifikavimo tempą ir užtikrinti, kad ji greitai įsigaliotų, taip pat pateikti patikimas TDO konvencijos Nr. 105 dėl priverstinio darbo panaikinimo ir Konvencijos Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas įgyvendinimo gaires; ragina Vietnamo valdžios institucijas pripažinti nepriklausomas profesines sąjungas ir apsaugoti visus darbuotojus, ypač moteris ir vaikus, nuo diskriminacijos, seksualinio priekabiavimo, įstatymais nustatytos viršvalandžių ribos pažeidimų ir įsipareigojimų dėl saugos ir sveikatos pažeidimų;

10.  ragina Vietnamo valdžios institucijas remti JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimą ir ragina ES įsisteigusias arba joje veikiančias įmones laikytis JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų ir tarptautinės bei žmogaus teisių teisės;

11.  ragina Vietnamo valdžios institucijas nedelsiant paskelbti mirties bausmės taikymo moratoriumą – tai būtų žingsnis link jos panaikinimo; ragina peržiūrėti visus mirties nuosprendžius siekiant užtikrinti, kad teismo procesai atitiktų tarptautinius standartus, ir ragina Vietnamą prisijungti prie Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrojo fakultatyvinio protokolo, kuriuo siekiama panaikinti mirties bausmę;

12.  pabrėžia, kad pagarba žmogaus teisėms yra pagrindinis dvišalių Vietnamo ir ES santykių pagrindas ir esminis ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo elementas;

13.  palankiai vertina glaudesnę ES ir Vietnamo partnerystę ir dialogą žmogaus teisių klausimais, ypač EP jungtinės parlamentinės stebėsenos grupės (JPSG) įsteigimą su Vietnamo Nacionaline Asamblėja, kuri stebėtų ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo ir investicijų apsaugos susitarimo įgyvendinimą, nes tai galėtų palengvinti ne tik prekybą, bet ir dialogą; primena dialogo žmogaus teisių klausimais, kaip pagrindinės priemonės, kuri turi būti veiksmingai naudojama siekiant padėti Vietnamui ir paskatinti jį įgyvendinti būtinas reformas, svarbą; ragina EIVT, Komisiją ir ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais aukščiausiu lygmeniu stiprinti dialogą su Vietnamu žmogaus teisių klausimais;

14.  pripažįsta, kad tarp ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo yra institucinis ir teisinis ryšys ir taip užtikrinama, kad žmogaus teisės taptų ES ir Vietnamo santykių pagrindu; ragina šalis visapusiškai pasinaudoti šiais susitarimais, kad būtų pagerinta žmogaus teisių padėtis Vietname, ir pabrėžia konstruktyvaus ir veiksmingo ES ir Vietnamo dialogo žmogaus teisių klausimais svarbą; atsižvelgdamas į tebesitęsiančių žmogaus teisių pažeidimų mastą, primena Vietnamo vyriausybei, kad pagal ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, susijusį su ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimu, leidžiama imtis tinkamų veiksmų sunkių žmogaus teisių pažeidimų atveju, laikantis griežtesnės pozicijos Vietnamo vyriausybės atžvilgiu; palankiai vertina galimybę iškelti žmogaus teisių klausimus JPSG susitikimuose dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo su Vietnamo parlamentu ir palankiai vertina tai, kad pirmasis toks susitikimas įvyko 2020 m. gruodžio mėn.;

15.  ragina Komisiją ir EIVT skubiai atlikti išsamų poveikio žmogaus teisėms vertinimą dėl to, ką ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas galėtų reikšti žmogaus teisėms, o to Parlamentas prašo savo rezoliucijoje dėl minėto susitarimo ratifikavimo; ragina priimti veiksmų planą, kad būtų veiksmingai kovojama su stiprėjančiomis Vietnamo represijomis ir tuo, kad jis nesilaiko savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, ir ragina Komisiją ir EIVT reguliariai teikti Parlamentui šio veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitas;

16.  pakartoja savo raginimą ES ir Vietnamui sukurti nepriklausomą žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą ir nepriklausomą skundų nagrinėjimo mechanizmą, kuris nukentėjusiems piliečiams ir vietos suinteresuotiesiems subjektams suteiktų galimybę veiksmingai pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis;

17.  apgailestauja, kad vietos patarėjų grupės dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo dar neveikia, ir pakartoja savo raginimą užtikrinti platų ir subalansuotą atstovavimą nepriklausomoms, laisvoms ir įvairioms pilietinės visuomenės organizacijoms tose grupėse, įskaitant nepriklausomas Vietnamo darbo ir aplinkos sektorių organizacijas ir žmogaus teisių gynėjus; ragina Vietnamo valdžios institucijas susilaikyti nuo bet kokio netinkamo kišimosi į šių grupių sudėtį ir veikimą, taip pat grasinimų ar atsakomųjų veiksmų prieš jų atrinktus narius;

18.  primygtinai ragina Vietnamą paskelbti nuolatinį kvietimą JT įgaliotiesiems ekspertams lankyti Vietnamą, visų pirma specialiajam pranešėjui teisės į nuomonės ir saviraiškos laisvę klausimais ir specialiajam pranešėjui žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais, ir suteikti jiems galimybę laisvai ir nevaržomai susitikti su visoms šalims, su kuriomis jie pageidauja konsultuotis;

19.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai, EIVT ir Komisiją aktyviai remti žurnalistus, pilietinės visuomenės grupes ir žmogaus teises Vietname ginančius asmenis, be kita ko, raginti išlaisvinti žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus ir sąžinės kalinius visais atvejais, kai palaiko ryšius su Vietnamo valdžios institucijomis; primygtinai ragina ES delegaciją Hanojuje teikti visą tinkamą paramą įkalintiems žmogaus teisių gynėjams, be kita ko, organizuojant vizitus į kalėjimus, stebint teismo procesus ir teikiant teisinę pagalbą;

20.  ragina ES delegaciją iškelti šioje rezoliucijoje paminėtų asmenų atvejus, kuriuos iškėlė JT organai ir ekspertai, įskaitant, be kita ko, Tran Huynh Duy Thuc, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kim, Le Thanh Tung, Phan Kim Khanh, Tran Hoang Phuc, Hoang Duc Binh, Bui Van Trung, Truong Minh Duc, Nguyen Trung Ton, Pham Van Troi, Nguyen Bac Truyen, Le Dinh Luong, Nguyen Van Tuc, Nguyen Trung Truc, Pham Van Diep, Nguyen Nang Tinh, Tran Duc Thach, Pham Doan Trang, Can Thi Theu, Trinh Ba Phuong, Trinh Ba Tu, Dinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Ngo Van Dung, Le Quy Loc ir Ho Dinh Cuong atvejus;

21.  ragina ES Užsienio reikalų tarybą aptarti žmogaus teisių padėtį Vietname; ragina valstybes nares, pageidautina prieš 13-ąjį Vietnamo komunistų partijos nacionalinį kongresą, ryžtingai išreikšti susirūpinimą dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Vietname; ragina ES ir jos valstybes nares dėti daugiau tarptautinių pastangų JT Žmogaus teisių taryboje skatinti bendrą iniciatyvą su panašiai mąstančiais partneriais, ypač su naująja JAV administracija, siekiant konkrečiai pagerinti žmogaus teisių padėtį Vietname;

22.  ragina ES toliau dirbti siekiant sukurti veiksmingą kontrolės sistemą, skirtą bet kokios formos saugumo įrangos, ginklų ir dvejopo naudojimo prekių eksportui, pardavimui, atnaujinimui ir priežiūrai, įskaitant interneto stebėjimo technologiją, kad valstybės, kuriose žmogaus teisių padėtis kelia susirūpinimą, įskaitant Vietnamą, nenaudotų jų vidaus represijoms;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos generaliniam sekretoriui, Vietnamo vyriausybei bei Nacionalinei Asamblėjai ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

(1) OL C 363, 2020 10 28, p. 66.
(2) OL C 369, 2018 10 11, p. 73.
(3) OL C 86, 2018 3 6, p. 122.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0027.
(5) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0029.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika