Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/0104(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0214/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0214/2020

Rasprave :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Glasovanja :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0038

Usvojeni tekstovi
PDF 138kWORD 55k
Srijeda, 10. veljače 2021. - Bruxelles
Uspostava Mehanizma za oporavak i otpornost ***I
P9_TA(2021)0038A9-0214/2020
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 10. veljače 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0408),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., a posebno članak 175. stavak treći Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0150/2020),

–  članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 16. srpnja 2020.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 14. listopada 2020.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji su odobrili nadležni odbori u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 22. prosinca 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku u skladu s člankom 58. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energiju, Odbora za promet i turizam, Odbora za proračunski nadzor i Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir stajalište u obliku amandmana Odbora za prava žena i jednakost spolova,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ustavna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0214/2020),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  odobrava zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  odobrava zajedničku izjavu Parlamenta i Komisije priloženu ovoj rezoluciji;

4.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

5.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

6.  nalaže svom predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 364, 28.10.2020., str. 132.
(2) SL C 440, 18.12.2020., str. 160.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 10. veljače 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
P9_TC1-COD(2020)0104

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/241.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA IZVJEŠĆIVANJE KAKO BI SE OMOGUĆILO IZDAVANJE OBVEZNICA KOJIMA SE PRIDONOSI OKOLIŠNIM CILJEVIMA ZA INSTRUMENT NEXTGENERATIONEU

Komisija podsjeća na zajedničku političku ambiciju europskog zelenog plana. U tom okviru ističe svoju ambiciju da prikupi najmanje 30 % sredstava koja će se za potrebe instrumenta NextGenerationEU pozajmiti na tržištima kapitala izdavanjem obveznica kojima se pridonosi okolišnim ciljevima.

Te tri institucije pristaju ozbiljno istražiti mogućnost uvođenja pravila kojima se utvrđuju obveze izvješćivanja za države članice kako bi se osigurala dostupnost informacija u svrhu evaluacije doprinosa sredstava pozajmljenih na tržištima kapitala okolišnim ciljevima. U tu će svrhu Komisija nastojati izraditi zakonodavni prijedlog tijekom prvog tromjesečja 2021.

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA I KOMISIJE O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA UČINKOVITE KONTROLE I REVIZIJE

Europski parlament i Komisija podsjećaju na potrebu da se osiguraju učinkovite kontrole i revizije u svrhu izbjegavanja dvostrukog financiranja te sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja prijevara, korupcije i sukoba interesa u vezi s mjerama koje podupire Mehanizam za oporavak i otpornost. Te dvije institucije smatraju ključnim da države članice prikupljaju i bilježe podatke o krajnjim primateljima i korisnicima sredstava Unije u elektroničkom standardiziranom i interoperabilnom formatu te koriste jedinstveni alat za rudarenje podataka koji će Komisija staviti na raspolaganje.

DODATNA IZJAVA KOMISIJE O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA UČINKOVITE KONTROLE I REVIZIJE

Europska komisija podsjeća na svoju jednostranu odluku na tu temu u okviru Uredbe o zajedničkim odredbama, koja se primjenjuje mutatis mutandis na članak 22. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost.

IZJAVA KOMISIJE O METODOLOGIJI PRAĆENJA KLIMATSKIH MJERA

Komisija smatra da bi, kako bi se osigurala dosljednost, u Uredbu o zajedničkim odredbama trebalo uključiti metodologiju iz Priloga VI. Uredbi o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Posljednje ažuriranje: 3. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti