Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0155(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0228/2020

Předložené texty :

A9-0228/2020

Rozpravy :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Hlasování :

PV 11/02/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0047

Přijaté texty
PDF 139kWORD 46k
Čtvrtek, 11. února 2021 - Brusel
Prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2020)0281),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0206/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. října 2020(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. prosince 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0228/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 10, 11.1.2021, s. 30.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. února 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o unijní prospekt pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, a směrnice 2004/109/ES, pokud jde o používání jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv v souvislosti s výročními finančními zprávami, s cílem podpořit oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0155

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2021/337.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise

Komise bere na vědomí skutečnost, že politická dohoda o jejím návrhu na změnu nařízení o prospektu, jejímž cílem je zřídit unijní prospekt pro oživení, obsahuje ustanovení o změně směrnice o transparentnosti, kterým se odkládá platnost požadavku na to, aby byly účetní závěrky vypracovávány v jednotném elektronickém formátu pro podávání zpráv (ESEF). Tento odklad nebyl součástí původního návrhu Komise. Podle názoru Komise není odklad zavedení požadavku na používání ESEF v souladu s unijní zásadou zlepšování právní úpravy a s právem legislativní iniciativy, která přísluší Komisi. Neměl by proto představovat precedens. Protože odklad ESEF nepředstavuje významnou změnu a je motivován obtížnými podmínkami, s nimiž se potýkají společnosti v důsledku pandemie COVID-19, nebude Komise stát v cestě jeho přijetí.

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí