Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2202(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0219/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0219/2020

Συζήτηση :

PV 09/02/2021 - 13
PV 09/02/2021 - 15
CRE 09/02/2021 - 13
CRE 09/02/2021 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2021 - 11
PV 11/02/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0050

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 299kWORD 106k
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
P9_TA(2021)0050A9-0219/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία (2019/2202(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 και τον τίτλο V και δη τα άρθρα 21, 22, 36, 37 και 49, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, συμπεριλαμβανομένης σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΣ/DCFTA), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2017, και τη σχετική ατζέντα σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη ισχύος, στις 11 Ιουνίου 2017, ενός καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ουκρανίας, ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων που επέφεραν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1806 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση τους(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία και δη εκείνα της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία(2), και της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(3), καθώς και την από 19ης Ιουνίου 2020 σύστασή του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου του 2020(4),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) για την Ουκρανία, και ιδίως την 30ή έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, του Σεπτεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης Ιουνίου 2020, με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και στη Σεβαστούπολη (Ουκρανία)»,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 12ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή του θεματολογίου σύνδεσης όσον αφορά την Ουκρανία (SWD(2019)0433),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση μετά την 22η διάσκεψη κορυφής ΕΕ και Ουκρανίας, της 6ης Οκτωβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις δραστηριότητες της κοινοβουλευτικής συνέλευσης Euronest, του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στην Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τις τελικές δηλώσεις και τις συστάσεις της συνόδου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, της 19ης Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των αποστολών εκλογικών παρατηρητών για τις ουκρανικές προεδρικές εκλογές της 31ης Μαρτίου και της 21ης Απριλίου 2019, καθώς και για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 21ης Ιουλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την εκταμίευση, στις 29 Μαΐου 2020, δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων EUR προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του τέταρτου προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τα πρωτοφανή πακέτα συνδρομής που έθεσε σε εφαρμογή η ΕΕ για να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες να καταπολεμήσουν την πανδημία COVID-19 και δη τα μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων EUR που διατέθηκαν στην Ουκρανία με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους με την απόφαση (ΕΕ) 2020/701 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19(5),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, της 31ης Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση παρακολούθησης ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, και τα συμπεράσματα για την Ουκρανία, σχετικά με την κατάσταση της υλοποίησης των συστάσεων του 2017, τα οποία δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2020,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη(6) σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, και τα πρότυπα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ, της 21ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς για το 2019 της Διεθνούς Διαφάνειας, ο οποίος κατέταξε την Ουκρανία στην 126η θέση από τις 180 χώρες και περιοχές που αξιολογήθηκαν (με την πρώτη θέση να είναι η καλύτερη),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές γλώσσες, που εγκρίθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1992,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τον νόμο για τη στήριξη της καθιέρωσης της ουκρανικής γλώσσας ως γλώσσας του κράτους και τη γνωμοδότησή της, της 5ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τις διατάξεις του νόμου για την εκπαίδευση, οι οποίες αφορούν τη χρήση της γλώσσας του κράτους και των μειονοτικών και άλλων γλωσσών στην εκπαίδευση,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 10ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0219/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣ/DCFTA αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία βάσει της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης και αποτελεί ταυτόχρονα χάρτη πορείας μεταρρυθμίσεων, της οποίας η πλήρης εφαρμογή θα πρέπει να θεωρείται ότι δίνει τη δυνατότητα για μια διαρκή προσέγγιση με την Ένωση, οδηγώντας σε μια βαθμιαία ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, και για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των οφελών της ΣΣ/DCFTA·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει ευρωπαϊκή προοπτική σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ και μπορεί να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ένωση εφόσον πληροί όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα και τα μειονοτικά δικαιώματα, και υπερασπίζεται το κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 22η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας αναγνώρισε τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της Ουκρανίας, επιδοκίμασε την ευρωπαϊκή της επιλογή, αναγνώρισε την ουσιαστική πρόοδο της Ουκρανίας όσον αφορά τη μεταρρυθμιστική της διαδικασία και επικρότησε τα αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί ήδη σχετικά με την υλοποίηση της συμφωνίας σύνδεσης και την επιτυχία των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 η Ουκρανία διάνυσε ευαίσθητη εκλογική περίοδο, τόσο σε προεδρικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε τις διαδικασίες, καθώς και την ειρηνική και τακτική μεταβίβαση εξουσίας που ακολούθησε, είναι αξιέπαινος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεξαχθείσες σε εθνικό επίπεδο τοπικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2020 αποτέλεσαν άλλη μια δοκιμασία της κατάστασης της δημοκρατίας και μια ευκαιρία για περαιτέρω ενοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την περίοδο πριν από τις τοπικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2020, υπήρξαν απόπειρες αλλαγής του εκλογικού κώδικα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκλογικής εκστρατείας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σαφών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας της νόσου COVID-19 εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρό προβληματισμό όσον αφορά τη θέσπιση νέων προτύπων ασφαλούς ψηφοφορίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη αποστολή παρακολούθησης εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι τοπικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2020 στην Ουκρανία ήταν ιδιαίτερα σημαντικές μετά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις για την αποκέντρωση οι οποίες είχαν εκχωρήσει σημαντικές εξουσίες και πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση, πως η εκλογική διαδικασία ήταν γενικά ήρεμη, καλά οργανωμένη και διαφανής, και πως, συνολικά, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ουκρανίας τήρησε όλες τις νόμιμες προθεσμίες και λειτούργησε με αμερόληπτο, ανοικτό και διαφανή τρόπο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών και οι εμπειρογνώμονες σε θέματα εκλογών ανέφεραν ότι τοπικές κομματικές οργανώσεις, υποψήφιοι και μέλη εκλογικών επιτροπών δεν ήταν σε θέση να προετοιμαστούν κατάλληλα για την εγγραφή των υποψηφίων, επειδή ο εκλογικός κώδικας εγκρίθηκε αμέσως πριν από την εκλογική διαδικασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση των ελεγκτικών μηχανισμών από την κορυφή προς τη βάση με την εφαρμογή της αρχής της επιτακτικής εντολής, καθώς και με τη σύνδεση των κομματικών καταλόγων με τον ελάχιστο αριθμό των 10.000 ψηφοφόρων, αποδυναμώνει τον δημοκρατικό χαρακτήρα των εκλογών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών επέκρινε την απόφαση να μην διενεργηθούν εκλογές σε 18 τοπικές κοινότητες στις κυβερνητικά ελεγχόμενες περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ χωρίς σαφή αιτιολογία για την απόφαση αυτή από την πολιτικο-στρατιωτική διοίκηση, γεγονός που στέρησε ουσιαστικά τα δικαιώματα περίπου 475 000 ψηφοφόρων που ζουν σε αυτές τις κοινότητες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως κατά το δεύτερο ήμισυ του 2019, προκειμένου να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα από την εξαγγελθείσα μεταρρύθμιση κατά τις εκλογικές εκστρατείες, η νομοθετική δραστηριότητα συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό, ενίοτε εις βάρος του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της διαφάνειας και της ποιότητας της νομοθεσίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η Ουκρανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που σχετίζονται με τη συμφωνία σύνδεσης και την ενσωμάτωσή της στην Ένωση, ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν πρέπει να ολοκληρωθούν, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο, η εκτεταμένη διαφθορά εξακολουθεί να παρεμποδίζει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη συνταγματική κρίση απειλεί την ικανότητα του Προέδρου και του και του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ολιγάρχες φαίνεται να ανακτούν πολιτική επιρροή· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται ακόμη να εγκριθούν ορισμένα πρόσθετα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση, με έμφαση στον δικαστικό τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν δεν έχουν αποδώσει πλήρως τους αναμενόμενους καρπούς λόγω της δυναμικής της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και των σχετικών θεσμικών προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις υπονομεύονται επίσης από την εσωτερική θεσμική αστάθεια και αντιφάσεις, την έλλειψη σαφών σημείων αναφοράς, την ανεπαρκή ικανότητα, τους περιορισμένους πόρους και εξωτερικούς παράγοντες, όπως η πανδημία COVID-19, καθώς και από την έλλειψη πολιτικής βούλησης να γίνει αποδεκτή και να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία των δικαστικών και οικονομικών θεσμών και να αποφεύγεται η επιλεκτική χρήση της δικαιοσύνης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δήλωση της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, της 31ης Οκτωβρίου 2019, καλεί την Ουκρανία να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις και τα συμπεράσματα της Επιτροπής της Βενετίας όσον αφορά τη νομοθεσία για την εκπαίδευση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον πρόσφατη έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επισημαίνει την έλλειψη προόδου στις ποινικές διαδικασίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εικάζεται ότι έχουν διαπραχθεί από μέλη των ουκρανικών δυνάμεων, καθώς και καθυστερήσεις και ανεπαρκή πρόοδο στη διερεύνηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα γεγονότα του Μαϊντάν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίληψη της διαφθοράς στην Ουκρανία έχει πέσει ξανά στα επίπεδα του 2017, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός, η απαλλαγή από τους ολιγάρχες, οι μεταρρυθμίσεις και η καταπολέμηση της διαφθοράς εξακολουθούν να τυγχάνουν μεγάλης υποστήριξης από τους Ουκρανούς πολίτες και ότι οι προσδοκίες αυτές θα πρέπει να εκπληρωθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν ξεσπάσει η πανδημία της COVID-19, η ουκρανική οικονομία είχε ανακτήσει τη σταθερότητά της και έδειχνε ικανοποιητική ανάπτυξη και μειούμενα ποσοστά ανεργίας, στοιχεία που ενισχύθηκαν από την πρόοδο που σημειώθηκε χάρη στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΣΣ/DCFTA·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η μακροοικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας, μέσω της τήρησης των δεσμεύσεών της απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και της υλοποίησης όλων των μεσοπρόθεσμων διαρθρωτικών πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ, καθώς και μέσω της διασφάλισης μιας ισχυρής και ανεξάρτητης Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια κρίση απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση και έκτακτα πακέτα μέτρων στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα επείγοντα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά, περιορισμένης διάρκειας και να σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει σταθεί στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, παρέχοντας χρηματοδοτική και υλική στήριξη μέσω διμερών και περιφερειακών προγραμμάτων, όπως αυτά που διατέθηκαν από την Ένωση στην Ουκρανία τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε τα προβλήματα του ουκρανικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που, σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, η υγειονομική περίθαλψη είναι δωρεάν, αυτό δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί πολίτες της χώρας όταν ζητούν ιατρική περίθαλψη λόγω των αδικαιολόγητα παρατεταμένων μεταρρυθμιστικών μέτρων που έλαβε το ουκρανικό Υπουργείο Υγείας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, είναι ακόμα πιο σημαντικό να εξακολουθήσει να δίδεται ανθρωπιστική βοήθεια και να έχει η ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ, οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού απρόσκοπτη πρόσβαση στις περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, καθώς και η ικανότητά της να εφαρμόζει τις αναγκαίες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, εξακολουθούν να υπονομεύονται σοβαρά από στοχευμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και άλλες υβριδικές απειλές, καθώς και από την ανεπίλυτη σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η οποία προκλήθηκε από τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική επίθεση και κατοχή μεγάλων τμημάτων του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, καθώς και από τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή και προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσία, οι οποίες επιδεινώνουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούν φραγμό στην ενίσχυση της ευημερίας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης της χώρας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καταδικάσει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης κατά παράβαση της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας, και έχει θεσπίσει και θα συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτική μη αναγνώρισής της και, στο πλαίσιο αυτό, εξακολουθεί να εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που εμπλέκονται σε αυτή την παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να είναι προσηλωμένη στις προσπάθειες του «σχήματος της Νορμανδίας», του ΟΑΣΕ, της Τριμερούς Ομάδας Επαφής και της Ειδικής Αποστολής Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ (SMM) για την Ουκρανία, και ότι επιδοκίμασε την εποικοδομητική προσέγγιση της Ουκρανίας ως προς το «σχήμα της Νορμανδίας» και την Τριμερή Ομάδα Επαφής και ζήτησε από τη Ρωσία να επιδείξει την ίδια στάση·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουλίου 2014, η πτήση MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών από το Άμστερνταμ με προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ καταρρίφθηκε στην επαρχία Ντονέτσκ στο πλαίσιο των ρωσικών προσπαθειών να υπονομεύσουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και των 298 επιβατών και μελών του πληρώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Ομάδα Έρευνας υπό την καθοδήγηση των Κάτω Χωρών επιβεβαίωσε ότι η πτήση MH17 είχε καταρριφθεί με τη χρήση πυραύλου εδάφους-αέρος Buk που προερχόταν από την 53η ταξιαρχία αντιαεροπορικής άμυνας των ρωσικών δυνάμεων εδάφους, που είχε την έδρα της στο Κουρσκ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Μαρτίου 2020 και με βάση το ολλανδικό δίκαιο, ξεκίνησε δίκη στην οποία συμμετείχαν τέσσερεις βασικοί υπόπτων για την κατάρριψη της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών, η οποία διευκολύνθηκε από τη συνεργασία της Ουκρανίας με την Κοινή Ομάδα Έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουλίου 2020, οι Κάτω Χώρες κατέθεσαν διακρατική προσφυγή κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ρόλο της στην κατάρριψη της πτήσης MH17· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία άσκησε πίεση στην Ουκρανία ώστε να συμπεριλάβει ένα πέμπτο άτομο ενδιαφέροντος, τον Volodymyr Tsemakh, στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής αιχμαλώτων στις 7 Σεπτεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Οκτωβρίου 2020, η Ρωσία σταμάτησε μονομερώς τη συμμετοχή της στις τριμερείς διαβουλεύσεις διερεύνησης της αλήθειας με την Αυστραλία και τις Κάτω Χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εμπόδιζε συνεχώς όλες τις προσπάθειες για την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω της απόρριψης των πορισμάτων της Κοινής Ομάδας Έρευνας, της προώθησης ψευδών πληροφοριών για την πτήση MH17 και της άσκησης του δικαιώματος αρνησικυρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να εμποδίσει τη συγκρότηση διεθνούς δικαστηρίου·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καταδικάσει τη Ρωσία διότι σταμάτησε τη συνεργασία της στις υποθέσεις σχετικά με την πτήση MH17· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει απευθύνει έντονη έκκληση στη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως στις έρευνες για την πτήση MH17 και τις σχετικές δικαστικές υποθέσεις·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την αρχή του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, έχουν σκοτωθεί περίπου 13 000 άτομα, εκ των οποίων το 25 % ήταν άμαχοι, και έχουν τραυματιστεί 30 000· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1,5 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της ένοπλης σύγκρουσης με ένοπλες ομάδες που στηρίζονται από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες Ουκρανοί έχουν φυλακιστεί από τη Ρωσία και τους συνεργάτες της, ενώ αγνοείται ακόμα η τύχη πολλών άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική σύγκρουση έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση με καταστροφικές συνέπειες για 4,4 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 1,5 εκατομμύριο είναι εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα (IDPs)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 3,4 εκατομμύρια άτομα τα οποία ζουν στη γραμμή επαφής απαιτούν ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των επιθέσεων σε δημόσιες υποδομές, οι τοπικοί πληθυσμοί έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, σχολεία, ύδρευση και αποχέτευση·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα τμήματα στην ανατολική Ουκρανία και στην κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ενώ οι παραβιάσεις της ελευθερίας του λόγου, της θρησκευτικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, οι σοβαροί περιορισμοί των δικαιωμάτων στην παιδεία και στη γλώσσα, ο εκφοβισμός των μέσων ενημέρωσης και η αναγκαστική επιβολή της ρωσικής ιθαγένειας έχουν αποκτήσει συστηματικό χαρακτήρα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες δεν διασφαλίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην κατεχόμενη Κριμαία εξακολουθούν να παρενοχλούν τους Τατάρους της Κριμαίας, διώκοντας δεκάδες με ψευδείς κατηγορίες για τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών στην Ουκρανία εκτιμά ότι τουλάχιστον 94 Ουκρανοί πολίτες έχουν υποστεί διώξεις για πολιτικά κίνητρα στην Κριμαία ή στη Ρωσία, εκ των οποίων 71 είναι Τάταροι της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων των Marlen Asanov, Memet Belyalov, Timur Ibragimov, Seyran Saliyev, Server Mustafayev, Server Zekiryayev και Edem Smailov, που καταδικάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020 σε ποινές κάθειρξης 13 έως 19 ετών·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία κατατάχθηκε στην 96η θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει εγκρίνει σειρά μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας για τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης, αλλά ότι χρειάζονται πολλά περισσότερα για να χαλαρώσει η έντονη επιρροή που ασκούν οι ολιγάρχες στα μέσα ενημέρωσης, να ενθαρρυνθεί η ανεξαρτησία των συντακτών και να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία για εγκλήματα βίας κατά δημοσιογράφων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην Ουκρανία εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από ολιγαρχικού χαρακτήρα ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, και ιδίως οι δημοσιογράφοι που ερευνούν θέματα διαφθοράς και απάτης, αντιμετωπίζουν συνεχώς την απειλή της βίας, του εκφοβισμού και του θανάτου, όπως στην περίπτωση του δημοσιογράφου Vadym Komarov το 2019, ενώ το έργο τους εμποδίζεται συχνά, μεταξύ άλλων, από την περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, νομική πίεση, όπως στην περίπτωση της ποινικής διαδικασίας κατά του Bihus.info, και κυβερνοεπιθέσεις·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει σημαντικό πρόβλημα στον τομέα της ανισότητας μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισονομία δεν συνεπάγεται πραγματική ισότητα, καθώς στην πράξη οι γυναίκες εξακολουθούν να συναντούν μεγάλα εμπόδια, ιδίως στους χώρους εργασίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος δείκτης για το χάσμα μεταξύ των φύλων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2018 κατατάσσει την Ουκρανία στην 65η θέση μεταξύ 149 χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δείκτη εισοδηματικής ανισότητας στην Ουκρανία, για κάθε 100 δολάρια ΗΠΑ εισοδήματος που κερδίζει ένας άνδρας, μια γυναίκα κερδίζει μόνον 63,1 δολάρια ΗΠΑ·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ και οι ακτιβιστές φεμινιστικών κινημάτων υπόκεινται συνεχώς σε ρητορική μίσους και βίαιες επιθέσεις, και ότι οι Ρομά αντιμετωπίζουν εκφράσεις που εισάγουν διακρίσεις και ρητορική μίσους από κρατικές και τοπικές αρχές και από τα μέσα ενημέρωσης·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές επιβολής του νόμου αρνήθηκαν σε αρκετές περιστάσεις να διερευνήσουν ποινικές καταγγελίες από άτομα ΛΟΑΤΚΙ, κυρίως συμμετέχοντες σε διαδηλώσεις υπερηφάνειας, για εγκλήματα ή ρητορική μίσους, λόγω απουσίας διατάξεων του ποινικού κώδικα για τη δίωξη της παρότρυνσης σε μίσος ή την παρακίνηση σε βία λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) συνέστησε την τροποποίηση του ποινικού κώδικα ώστε να περιλαμβάνει αυτούς τους λόγους και να τους θεωρεί επιβαρυντικές περιστάσεις·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει την ηγεσία και την πολιτική βούληση των ουκρανικών αρχών για την παροχή επαρκούς προστασίας στις εθνικές εκδηλώσεις υπερηφάνειας (Prides)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους σε βάρος ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να είναι εκτεταμένα και η αστυνομική προστασία δεν είναι πάντα διαθέσιμη, όπως αποδεικνύεται από τις βίαιες συγκρούσεις κατά την πορεία υπερηφάνειας του Κιέβου, όπου οι διαδηλωτές δεν μπόρεσαν να ασκήσουν πλήρως το οικουμενικό δικαίωμά τους στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, προστατευμένοι από τη βία·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣ/DCFTA επιδίωκε τον στόχο της προσέγγισης του εθνικού δικαίου και των εθνικών προτύπων της Ουκρανίας με τα αντίστοιχα της ΕΕ, μεταξύ άλλων στον κοινωνικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις δεσμεύσεις αυτές, η υλοποίηση της ΣΣ/DCFTA στην κοινωνική σφαίρα εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει κυρώσει τις βασικές διεθνείς πράξεις, αλλά εξακολουθεί να μην τις υλοποιεί·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης και τις πολυάριθμες εκκλήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων προς την κυβέρνηση να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα για την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου, η πραγματοποίηση των τριμερών διαβουλεύσεων παραμένει βασικά δυσλειτουργική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από μία και πλέον δεκαετία από την ίδρυσή του, το Εθνικό Τριμερές Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο (NTSEC) παραμένει αδύναμο και αναποτελεσματικό, χωρίς πραγματική επιρροή στον κοινωνικό διάλογο, ενώ υφίσταται συνεχώς ελλιπή στελέχωση και απουσία συνοχής στον συντονισμό των δραστηριοτήτων του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019, από τις177 συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ουκρανίας που είναι καταχωρισμένες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μόνο το ένα τρίτο είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις·

Κοινές αξίες και γενικές αρχές

1.  σημειώνει ότι η AA/DCFTA αποτυπώνει την κοινή φιλοδοξία της ΕΕ και της Ουκρανίας να πορευθούν προς μια πολιτική σύνδεση και οικονομική ολοκλήρωση, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως μεταρρυθμιστικό σχέδιο, και τονίζει την ύψιστη σημασία που έχει, και δη στις σημερινές έκτακτες συνθήκες· ζητεί μετ’ επιτάσεως την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της· ζητεί, επιπλέον, από τις ουκρανικές αρχές να διατηρήσουν ψηλά στο πρόγραμμά τους την υλοποίησή της, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19· τονίζει ότι η βοήθεια της ΕΕ στην Ουκρανία εξαρτάται από αυστηρούς όρους και επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιδείξει η Ουκρανία ανανεωμένη δέσμευση για μεταρρυθμίσεις και τήρηση των αρχών της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθεί η ΣΣ/DCFTA, ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη η εξέλιξη των κανονιστικών πλαισίων και των αναγκών για οικονομική ανάπτυξη, καθώς και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί παρακολούθησης· συνιστά στην ΕΕ και την Ουκρανία να αξιοποιήσουν την επικείμενη τακτική επανεξέταση της επίτευξης των στόχων της ΣΣ, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες επικαιροποίησης των εμπορικών και τομεακών στοιχείων·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρωτοφανή πακέτα βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, που έθεσε η Ένωση στην διάθεση της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της «Ομάδας Ευρώπη», για να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε η νόσος COVID-19· σημειώνει ότι τούτο αποτελεί ουσιώδη έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ σε καιρό άνευ προηγουμένου κρίσης· καλεί τις ουκρανικές αρχές να δημιουργήσουν συνθήκες που προσελκύουν επενδύσεις, ώστε να υλοποιήσουν άμεσα τους συμπεφωνημένους όρους για την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ, οι οποίοι αναφέρονται στο μνημόνιο συνεννόησης· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ουκρανίας ότι η εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 600 εκατομμυρίων EUR από το συνολικό ποσό της ΜΧΣ ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων EUR τον Δεκέμβριο του 2020 χωρίς συγκεκριμένους όρους πολιτικής ήταν μια εφάπαξ εξαίρεση που αποδίδεται στον επείγοντα χαρακτήρα αυτής της στήριξης και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για την οπισθοδρόμηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι αποστολές παρακολούθησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ODIHR, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτίμησαν ότι οι ουκρανικές προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2019 υπήρξαν σε γενικές γραμμές ανταγωνιστικές, διοργανώθηκαν σωστά και διεξήχθησαν με αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που επιβεβαιώνει την προσήλωση της Ουκρανίας στις δημοκρατικές αξίες της Ένωσης και είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένων των συνεχιζόμενων ρωσικών προσπαθειών για αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας· ζητεί από τις ουκρανικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που εντοπίζονται στις δηλώσεις των επικεφαλής των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ακολουθήσουν τις συστάσεις που περιέχονται στις τελικές εκθέσεις της αποστολής παρακολούθησης των εκλογών του ΟΑΣΕ/ODIHR· εξακολουθεί να παρακολουθεί με επαγρύπνηση τον βαθμό στον οποίο τηρούνται τα δημοκρατικά πρότυπα της διενέργειας ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στην Ουκρανία καθώς η χώρα διεξήγαγε τις πρώτες της τοπικές εκλογές μετά την ευπρόσδεκτη μεταρρύθμιση για την αποκέντρωση· καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να διασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες εκλογικές εκστρατείες, χωρίς αθέμιτες μεθόδους χρηματοδότησης εκστρατειών και χωρίς περιθώριο για εξαγορά ψήφων· τονίζει ότι η εκλογική διαδικασία και η διαδικασία ψηφοφορίας την ημέρα των εκλογών θα πρέπει να διασφαλίζουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ότι πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου COVID-19· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της Ουκρανίας του 2019, η οριοθέτηση των μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών έγινε κατά τρόπο που δεν ευνοούσε την εκπροσώπηση εθνικών μειονοτήτων· επισημαίνει ότι, σε ορισμένες περιφέρειες, όπως η Υπερκαρπαθία, παρατηρήθηκαν εκλογικές καταχρήσεις, όπως η παρουσία υποψηφίων «κλώνων», που μείωσαν τις πιθανότητες των μελών της ουγγρικής μειονότητας να μπουν στο κοινοβούλιο·

4.  χαιρετίζει τον νέο εκλογικό κώδικα του Δεκεμβρίου του 2019, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του σχετικά με τα δικαιώματα των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας· υπενθυμίζει ότι οι συνεχείς τροποποιήσεις του εκλογικού κώδικα στη διάρκεια μιας εν εξελίξει εκλογικής διαδικασίας αντιβαίνουν στις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, προκαλούν νομική αβεβαιότητα και επηρεάζουν αρνητικά το έργο των εκλογικών επιτροπών· ζητεί από την Ουκρανία να αντιμετωπίσει περαιτέρω την παράνομη διενέργεια εκστρατειών, την εξαγορά ψήφων, την κατάχρηση διοικητικών πόρων, καθώς και τη νομική αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

5.  επιμένει ότι ο εκλογικός κώδικας θα πρέπει να βελτιωθεί και να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως οι εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διαφάνεια των δαπανών για τις εκστρατείες και η πρόσβαση των ανεξάρτητων υποψηφίων στην εκλογική διαδικασία· όσον αφορά τις τοπικές εκλογές, τονίζει, επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να εξαλειφθούν οι γραφειοκρατικοί φραγμοί στην εγγραφή εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στους εκλογικούς καταλόγους, να καθοριστούν ανώτατα όρια στη χρηματοδότηση εκστρατειών και να καταστεί δυνατή η συμμετοχή μεμονωμένων υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης του σχεδίου για την καθιέρωση κατάθεσης μετρητών για υποψηφίους σε μικρές κοινότητες·

Μεταρρυθμίσεις και θεσμικό πλαίσιο

6.  τονίζει τη σημασία των μεταρρυθμίσεων υπέρ της δημοκρατίας και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς ως των πλέον αποτελεσματικών μηχανισμών ασφαλείας· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τους υπάρχοντες μηχανισμούς για να διευκολύνει και να στηρίξει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία· προτείνει την ανάπτυξη και εφαρμογή, σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, μηχανισμών αξιολόγησης ποιότητας και ποσότητας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης σαφών δεικτών αναφοράς, συστάσεων και αρχών αιρεσιμότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η μεθοδολογία των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, οι οποίες θα πρέπει να καταστούν αποτελεσματικά εργαλεία καθοδήγησης για τις μεταρρυθμίσεις·

7.  επισημαίνει την ανάγκη αναβάθμισης των μηχανισμών καθοδήγησης και υποβολής εκθέσεων για την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται από την Ουκρανία, ιδίως δε στους τομείς της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της των κρατικών επιχειρήσεων, της εταιρικής διακυβέρνησης και των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να συνδεθούν με την οικονομική και επενδυτική στήριξη·

8.  συνιστά την εστίαση σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων ώστε να επικεντρωθούν σε αυτές οι πολιτικές προσπάθειες, η χρηματοδοτική στήριξη και η τεχνική βοήθεια, με σκοπό να αναπτυχθεί αποτελεσματικά η απαιτούμενη θεσμική ικανότητα για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας των μεταρρυθμίσεων, όχι μόνο στη νομοθεσία, αλλά και στην πράξη· υποστηρίζει την ενίσχυση της τομεακής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας σε τομείς προτεραιότητας, όπως η ψηφιακή οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή και το εμπόριο· επιδοκιμάζει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για προσέγγιση με τις πολιτικές της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μέσω της υλοποίησης του σχετικού κεκτημένου·

9.  αναγνωρίζει το καθεστώς συνδεδεμένης εταιρικής σχέσης της Ουκρανίας και των άλλων χωρών που έχουν υπογράψει τις ΣΣ και τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, και ζητεί να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος με αυτές, με στόχο την προώθηση περαιτέρω οικονομικής ολοκλήρωσης και νομοθετικής εναρμόνισης· καλεί την ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή των αναλογικών κερδών, να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας, για τις τρεις συνδεδεμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, μιας στρατηγικής ενισχυμένης συνεργασίας για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, η οποία θα εξαρτάται από τομείς όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων επενδύσεων, οι μεταφορές, η ενέργεια, η δικαιοσύνη και η ψηφιακή οικονομία, και η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για μια φιλόδοξη ατζέντα ένταξης στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει για την Ουκρανία και άλλες χώρες που είναι συνδεδεμένες με την ΕΕ, σε συντονισμό με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία λεπτομερή, συνδεόμενη με όρους και ειδικά διαμορφωμένη οικονομική και επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 πριν από τα τέλη του 2020· καλεί, επιπλέον, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν η Ουκρανία και οι άλλες συνδεδεμένες χώρες ως παρατηρητές στις εργασίες των επιτροπών που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011(7), καθώς και στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας και των επιτροπών του Συμβουλίου, ώστε να καταδειχθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ για την περαιτέρω ολοκλήρωση και την ενίσχυση του μεταρρυθμιστικού προσανατολισμού και της διοικητικής τεχνογνωσίας των χωρών·

10.  στηρίζει την ολοκληρωμένη αναθεώρηση της ΣΣ/DCFTA σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας και με στόχο την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της για πολιτική σύνδεση και οικονομική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης τομεακής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας με την ΕΕ·

11.  καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τους παραμελημένους τομείς των ΣΣ/DCFTA όσον αφορά σημαντικούς τομείς πολιτικής, όπως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτοί δεν αντιβαίνουν στην επιτακτική ανάγκη για περιβαλλοντική και κλιματική δράση ή σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

12.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει επενδύσεις σε τομείς με προοπτική για εξέλιξη, ανάπτυξη και ανταγωνισμό στην ΕΕ, που θα μπορούσαν να προωθήσουν περαιτέρω την οικονομική διαφοροποίηση, όπως η βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα, η ψηφιακή ενιαία αγορά και η κυβερνοασφάλεια, καθώς και οι μεταφορές·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα που έχει σημειώσει η Ουκρανία όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της χώρας, όπως κατοχυρώθηκαν στη ΣΣ, και δη στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, των τραπεζών, της αποκέντρωσης, της ψηφιακής οικονομίας, του περιβάλλοντος και των εκλογικών διαδικασιών· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του διότι, σύμφωνα με τον μηχανισμό αξιολόγησης της ΣΣ («Pulse of the AA»), μόνο το 37 % των σχετικών με την εφαρμογή της ΣΣ καθηκόντων εκπληρώθηκαν το 2019 (από το 52 % το 2018)· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν κατά το δεύτερο ήμισυ του 2019 για να επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, ωστόσο παροτρύνει τους θεσμούς της Ουκρανίας να μην ευνοήσουν τον ρυθμό της νομοθετικής διαδικασίας σε βάρος της ποιότητας της νομοθεσίας που θα θεσπιστεί, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η υλοποίηση των δεσμεύσεών της·

14.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι το επίπεδο πολιτικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης από την ΕΕ θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ένωσης και των κρατών μελών της, ιδίως όσον αφορά αφενός τη διαδικασία μεταρρύθμισης, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μειονοτήτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και αφετέρου την εδραίωση ενός πραγματικού και αποτελεσματικού κράτους δικαίου·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κοινό χάρτη πορείας που ενέκριναν Κυβέρνηση και Κοινοβούλιο το 2018 και για τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τον Νοέμβριο του 2019, και ελπίζει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα συντελέσουν στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμών που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την έγκριση και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων· ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να ενισχύσουν τη χρήση αυτού του μέσου με αποτελεσματικότερο τρόπο και να αναθεωρήσουν τη συνεργασία τους για την υλοποίηση των δεσμεύσεων σχετικά με τη ΣΣ και τη σύγκλιση της νομοθεσίας με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργιών, ιδίως σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη στη νομοθεσία της ΕΕ και τις εκτιμήσεις περί συμμόρφωσης·

16.  συγχαίρει την Ουκρανία για την πρόοδο που έχει σημειώσει σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησής της και τονίζει ότι είναι σημαντικό να μην επιβραδυνθεί η περαιτέρω πρόοδος καθώς και να υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν οι όποιοι προσωρινοί διορισμοί που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της COVID-19 σε διαδικασίες αξιοκρατικών προσλήψεων· έχει επίγνωση της σημαντικής πρόκλησης που συνιστά αυτό για τη διακυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα και τη δημόσια διοίκηση στην Ουκρανία και προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει κατάλληλη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα της μεταρρύθμισης για την αποκέντρωση και την ενίσχυση των δήμων που ξεκίνησε το 2014, που έχει αποδειχθεί μία από τις πιο επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις έως τώρα· αναγνωρίζει τη στήριξη του προγράμματος U-LEAD, το οποίο οδήγησε στη διαμόρφωση σχεδόν 1 000 εθελοντικά συνασπισμένων τοπικών κοινοτήτων με περίπου 11,7 εκατομμύρια πολίτες· αξιολογεί θετικά τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν έως τώρα για την αποκέντρωση των δημόσιων αρχών και των δημόσιων οικονομικών μέσω μιας δέσμης νομικών πράξεων και της πρακτικής εφαρμογής τους· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει εκ του σύνεγγυς τις λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης για την αποκέντρωση και να τη χρησιμοποιήσει ενδεχομένως ως επιτυχημένη περιπτωσιολογική μελέτη για άλλες χώρες·

18.  ζητεί από την Ουκρανία να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση της αποκέντρωσης στο πλαίσιο ενός ευρέος και ανοικτού διαλόγου, ιδίως με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τις ενώσεις τους, με στόχο την αύξηση της αυτονομίας και των αρμοδιοτήτων των τοπικών κυβερνήσεων και την ενθάρρυνση τακτικών ανταλλαγών μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των εθνικών ενώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών για κάθε πολιτική που ενδέχεται να έχει εδαφικό αντίκτυπο·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση του πρώτου γύρου των τοπικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου 2020, με ποσοστό συμμετοχής άνω του 36 %, οι οποίες ήταν ελεύθερες και δίκαιες, αλλά συνοδεύτηκαν από παράλληλη δημόσια διαβούλευση, η οποία, σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ/ODIHR, δημιούργησε αδικαιολόγητο πολιτικό πλεονέκτημα και νόθευσε τον διαχωρισμό μεταξύ κράτους και κόμματος· καλεί τις κρατικές αρχές να σέβονται την αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης και να στηρίζουν τις διοικητικές ικανότητες των δήμων και πολιτειών· ζητεί τη θέσπιση της έννοιας της εδαφικού δημόσιου οργανισμού ως νομικού προσώπου, η οποία αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωρίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης· επιδοκιμάζει την αλλαγή του δημοσιονομικού κώδικα με διασφάλιση ποσοστού 60 % του τοπικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ως απαραίτητη συνεισφορά για υγιή δημόσια οικονομικά σε τοπικό επίπεδο· προειδοποιεί κατά της δημιουργίας παράλληλων δομών σε τοπικό επίπεδο, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαμάχες ως προς τις αρμοδιότητες, αλλά προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της ανάθεσης διπλών αρμοδιοτήτων στους κατόχους αξιωμάτων, ώστε να αναλαμβάνουν και τοπικές αρμοδιότητες και παράλληλα να λειτουργούν ως η χαμηλότερη κρατική αρχή· λαμβάνει υπό σημείωση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, της 17ης Ιουλίου 2020, για τον σχηματισμό και την αλλαγή των περιφερειών, σύμφωνα με το οποίο οι ρυθμίσεις σχετικά με την ενοποίηση περιφερειών θα ισχύουν, κατά κανόνα, και στα εδάφη της Κριμαίας και τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, οι οποίες επί του παρόντος δεν ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Ουκρανίας·

Συνεργασία στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ)

20.  αναγνωρίζει τη μοναδική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη της Ουκρανίας και επιδοκιμάζει τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε αποστολές, ομάδες μάχης και επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), τη συμβολή της στις ομάδες μάχης της ΕΕ και την αυξανόμενη ευθυγράμμισή της με τις δηλώσεις της ΕΕ για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και τις συνεισφορές της, και συγχαίρει την Ουκρανία για το νέο της καθεστώς ως Εταίρου Ενισχυμένων Ευκαιριών του ΝΑΤΟ·

21.  επιδοκιμάζει τις επιτυχημένες ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαστημικής βιομηχανίας, καθώς και στον τομέα της άμυνας, και κυρίως τη σύγκλιση στα επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και θεσμικά μέρη και στην υλοποίηση των απαραίτητων εσωτερικών αλλαγών στους τομείς αυτούς· επαινεί τη βούληση της Ουκρανίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και στα προγράμματα έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ)· επισημαίνει την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξή της· καλεί την ΕΕ και την Ουκρανία να ενισχύσουν τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και στις προσπάθειες της Ρωσίας να υπονομεύσει την κυριαρχία και να παραβιάσει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, μέσω της συμφιλίωσης, της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, καθώς και μέσω της προσπάθειας ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των οικογενειών, των κοινοτήτων και των κρατικών φορέων·

22.  στηρίζει την πιθανή συμμετοχή της Ουκρανίας σε επιλεγμένα σχέδια ΚΠΑΑ, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τον ΕΟΑ, και ιδιαίτερα με τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), υπό την προϋπόθεση ότι πληροί ένα συμφωνηθέν σύνολο πολιτικών, ουσιαστικών και νομικών όρων, όπως κάνουν και άλλες τρίτες χώρες· επιδοκιμάζει την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ να καλέσει την Ουκρανία να συμμετάσχει στην επιχείρηση ALTHEA της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ενθαρρύνει και τα δύο μέρη – την ΕΕ και την Ουκρανία – να συνεχίσουν τη διεύρυνση της συμμετοχής της Ουκρανίας σε αποστολές και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  επιδοκιμάζει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ουκρανικών αρχών και του ευρωπαϊκού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση υβριδικών απειλών, κυρίως από τη Ρωσία, οι οποίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη διασπορά ψευδών πληροφοριών, στην υποκίνηση σε βία και στην ενίσχυση των αντικυβερνητικών και αντιευρωπαϊκών αισθημάτων· θεωρεί ότι είναι επίκαιρο και σκόπιμο για την ΕΕ και την Ουκρανία να ξεκινήσουν, το ταχύτερο δυνατόν, διάλογο για θέματα του κυβερνοχώρου και στηρίζει την ιδέα της διεύρυνσης του πεδίου του διαλόγου για την ασφάλεια και την άμυνα με στόχο την επαρκή αντιμετώπιση τρεχουσών και μελλοντικών απειλών, ιδίως σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική ασφαλείας της ΕΕ·

Εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας

24.  επαναλαμβάνει την αταλάντευτη υποστήριξη και προσήλωση της Ένωσης στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, καθώς και τη στήριξή της στη διεθνώς συντονισμένη επιβολή κυρώσεων κατά της ρωσικής κυβέρνησης και του ρωσικού παράγοντα, διότι υπονομεύουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, και τούτο μέχρι να εκπληρωθούν όλες οι σχετικές προϋποθέσεις για την άρση των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους υλοποίησης των ρυθμίσεων του Μινσκ και της αποκατάστασης της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της·

25.  εξακολουθεί να καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης και την de facto κατοχή ορισμένων περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της, να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από την επικράτεια της Ουκρανίας και να εκπληρώσει πλήρως τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και για την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη·

26.  υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες με τη Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να σέβονται την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ και την τήρηση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ σχετικά με το καθεστώς της Κριμαίας και τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία·

27.  χαιρετίζει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό το τετραμερές σχήμα της Νορμανδίας στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Παρίσι, ύστερα από ένα αδιέξοδο τριών ετών· ζητεί από όλες τις πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός· τονίζει τη σημασία του εντοπισμού επιπλέον περιοχών απεμπλοκής, των δραστηριοτήτων εξουδετέρωσης ναρκών και του ανοίγματος σημείων ελέγχου κατά μήκος της γραμμής επαφής, και καλεί τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την αποφασιστική επιρροή της στους ένοπλους σχηματισμούς που στηρίζει, ώστε να σέβονται και να υλοποιούν πλήρως τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Μινσκ και των πρόσφατων συναντήσεων του τετραμερούς σχήματος της Νορμανδίας και της Τριμερούς Ομάδας Επαφής· επαναλαμβάνει, όπως συμφωνήθηκε στο Μινσκ και τη λεγόμενη «Φόρμουλα Σταϊνμάιερ», ότι οι τοπικές εκλογές στα κατεχόμενα τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας πρέπει να διενεργηθούν σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία και υπό την επίβλεψη του ΟΑΣΕ· υπογραμμίζει ότι οι συνθήκες για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ δεν έχουν εκπληρωθεί στην παρούσα φάση· επιδοκιμάζει την απόρριψη του σχεδίου να συμπεριληφθούν οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία υπέρμαχοι της απόσχισης ως μέρος των συνομιλιών της Τριμερούς Ομάδας Επαφής· εκφράζει τη λύπη του για τα σχόλια που έγιναν από υψηλόβαθμα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Τριμερή Ομάδα Επαφής, τα οποία αρνούνται τη στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας στις συγκρούσεις της περιφέρειας Ντονμπάς·

28.  καταδικάζει έντονα τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Ρωσίας και την στρατιωτική της εμπλοκή στην Ουκρανία· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη δημιουργία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και δομών από τη Ρωσία στη χερσόνησο της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων πολύ περισσότερων από 30 000 στρατιωτικών, νέων πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος και εδάφους-εδάφους, πυρηνικών υποβρυχίων και στρατηγικών βομβαρδιστικών· καταδικάζει τις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας που στοχεύουν στον έλεγχο των στενών του Κερτς, διότι συνιστούν παραβίαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας, και ιδίως την κατασκευή της γέφυρας του Κερτς και της σιδηροδρομικής σύνδεσής της χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας, την τοποθέτηση υποβρύχιων καλωδίων, καθώς και το κλείσιμο και τη στρατιωτικοποίηση της Αζοφικής Θάλασσας, ενέργειες που εμποδίζουν σοβαρά τις οικονομικές δραστηριότητες της Ουκρανίας· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ελεύθερη διέλευση από και προς την Αζοφική Θάλασσα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και την πρόσβαση των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη του Ντονμπάς και στην προσαρτημένη Κριμαία· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ρωσικό καθεστώς θαλάσσιας επιθεώρησης που ξεκίνησε το 2018 για όλα τα σκάφη που διέρχονται από τα ελεγχόμενα από τη Ρωσία στενά του Κερτς καθ’ οδόν προς και από την Αζοφική Θάλασσα εξακολουθεί να έχει αρνητικές οικονομικές συνέπειες για την περιοχή· ζητεί την απελευθέρωση όλων των Ουκρανών πολιτικών κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου στη Ρωσία, στην Κριμαία και στα τμήματα του Ντονμπάς που δεν ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την αναγκαστική συμπερίληψη Ρώσων πολιτών που είναι ύποπτοι για εμπλοκή στην κατάρριψη της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών στην ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσία·

29.  τονίζει την ανάγκη για πολιτική λύση της σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, μέσω της στήριξης των προσπαθειών όλων των μερών της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς και της αύξησης των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της στήριξης μιας εντολής για ανάπτυξη ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας· ζητεί, μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις και στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας του Μινσκ, να προταθεί στα αντιμαχόμενα μέρη η ανάπτυξη μιας μη στρατιωτικής αποστολής ΚΠΑΑ υπό την αιγίδα της ΕΕ, η οποία θα τους παράσχει βοήθεια σε τομείς όπως η εξουδετέρωση των ναρκών, η προετοιμασία τοπικών εκλογών και η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας· παράλληλα, καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να είναι έτοιμα να εντείνουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, μεταξύ δε άλλων εάν η Ρωσία δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Μινσκ, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας·

30.  ζητεί από την Ουκρανία να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κρατικών ελέγχων στις εξαγωγές σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της ΕΕ, και σχετικά με την υλοποίηση μιας συνεκτικής και συστηματικής πολιτικής κυρώσεων· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να βελτιώσουν την επίβλεψη της υλοποίησης των κυρώσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης επίβλεψης των δραστηριοτήτων των αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των κοινών κανόνων της ΕΕ·

31.  καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει έναν πιο ενεργό ρόλο για την ΕΕ, η οποία εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), στην ειρηνική επίλυση του συνεχιζόμενου πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του τετραμερούς σχήματος της Νορμανδίας· συνιστά να εξεταστεί το ενδεχόμενο διορισμού ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την Κριμαία και την περιοχή του Ντονμπάς·

32.  απευθύνει εκ νέου έκκληση για μια διεθνή διαπραγματευτική προσπάθεια για τον τερματισμό της κατοχής στη χερσόνησο της Κριμαίας, με την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ· καλεί τον ΑΕ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν όλη την απαραίτητη στήριξη για τη δημιουργία μιας Διεθνούς Πλατφόρμας της Κριμαίας, που θα επιτρέψει τον συντονισμό, την επισημοποίηση και τη συστηματικοποίηση των προσπαθειών για την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συμμετάσχει η Μετζλίς των Τατάρων της Κριμαίας στις δραστηριότητες αυτής της Πλατφόρμας, ως το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο σώμα εκπροσώπησης των Τατάρων της Κριμαίας·

33.  υπενθυμίζει, εν τω μεταξύ, ότι, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η Ρωσική Ομοσπονδία, ως κράτος κατοχής, φέρει την πλήρη ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού της προσωρινά κατεχόμενης χερσονήσου της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης· επισημαίνει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, μέρος της οποίας είναι η Ρωσία, μια δύναμη κατοχής δεν μπορεί να αναγκάζει τους κατοίκους των κατεχόμενων εδαφών να υπηρετούν στις ένοπλες ή τις βοηθητικές δυνάμεις της·

34.  καταδικάζει τη Ρωσική Ομοσπονδία για την εγκατάσταση Ρώσων πολιτών στην κατεχόμενη Κριμαία και στα εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αποδυναμώνοντας έτσι την ισορροπία μεταξύ κατόχων ρωσικών διαβατηρίων και Ουκρανών, τη συνεχιζόμενη έκδοση ρωσικών διαβατηρίων σε κατοίκους των προσωρινά κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας, κατά παραβίαση τόσο της κυριαρχίας της Ουκρανίας, όσο και των στόχων και των διατάξεων των συμφωνιών του Μινσκ, καθώς και τις προσπάθειές της να οργανώσει τοπικές εκλογές στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας στην Ουκρανία στις 13 Σεπτεμβρίου 2020· δηλώνει ότι η εκλογή του κυβερνήτη της Σεβαστούπολης ήταν παράνομη και ότι παραβίαζε το διεθνές δίκαιο, όπως ήταν και η ψηφοφορία για τους αντιπροσώπους του λεγόμενου Κρατικού Συμβουλίου της «Δημοκρατίας της Κριμαίας», τη λεγόμενη Νομοθετική Συνέλευση της πόλης της Συμφερούπολης και το λεγόμενο Αγροτικό Συμβούλιο της περιφέρειας Razdolno· καλεί την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στους υπευθύνους για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών· αποδοκιμάζει τις ενέργειες της Ρωσίας για τη στρατολόγηση νέων της κατεχόμενης Κριμαίας στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, το 85 % των οποίων εστάλη να υπηρετήσει στη Ρωσική Ομοσπονδία· καλεί τη Ρωσία να σταματήσει τη στρατολόγηση ατόμων στην Κριμαία και να τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Συμβάσεις της Γενεύης·

35.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την απονομή δικαιοσύνης και για τα 298 θύματα, και τους συγγενείς τους, από την κατάρριψη της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών από ρωσικής προέλευσης πύραυλο εδάφους-αέρος, συμπεριλαμβανομένης της διεθνώς υποστηριζόμενης ποινικής διαδικασίας σε βάρος τεσσάρων υπόπτων σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο και της υπόθεσης που κινήθηκε κατά της Ρωσίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· συγχαίρει την Ουκρανία για τη συνεχή της συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινής Ομάδας Έρευνας, για τη διαπίστωση της αλήθειας, τον εντοπισμό των υπόπτων και την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· καταδικάζει τη μονομερή αποχώρηση της Ρωσίας από τις τριμερείς διαβουλεύσεις διερεύνησης της αλήθειας με την Αυστραλία και τις Κάτω Χώρες· καλεί τη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως με όλες τις συνεχιζόμενες προσπάθειες διασφάλισης της απόδοσης ευθύνης σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που εμπλέκεται στην κατάρριψη του MH17, μεταξύ άλλων μέσω της επανέναρξης του διαλόγου διερεύνησης της αλήθειας με την Αυστραλία και τις Κάτω Χώρες, και της διασφάλισης της συνεργασίας της με τη διακρατική προσφυγή που κατέθεσαν οι Κάτω Χώρες σχετικά με την υπόθεση αυτή κατά της Ρωσίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και μέσω της έκδοσης του Volodymyr Tsemakh στις Κάτω Χώρες· ζητεί από τη Ρωσία να σταματήσει τη διάδοση της παραπληροφόρησης σχετικά με την πτήση MH17·

36.  καλεί την Ουκρανία να συνδράμει την κεντρική κυβέρνηση της Μολδαβίας στις προσπάθειές της να ανακτήσει τον έλεγχο της Υπερδνειστερίας βάσει της εδαφικής ακεραιότητας της Μολδαβίας·

37.  σημειώνει την έγκριση του νόμου για την εθνική ασφάλεια, τον Ιούνιο του 2018, και του νόμου για τις αμυντικές προμήθειες και πληροφορίες, το 2020· ζητεί, ωστόσο, να εγκριθεί πρόσθετη νομοθεσία για τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, προκειμένου να μετατραπεί αυτή αποκλειστικά σε υπηρεσία αντικατασκοπείας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την καθιέρωση κοινοβουλευτικής επίβλεψης του συνόλου του τομέα ασφάλειας·

Δικαιοσύνη, ελευθερία, ασφάλεια και καταπολέμηση της διαφθοράς

38.  επαναλαμβάνει ότι η επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι απαραίτητη για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στήριξης των πολιτών για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, καθώς και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων· ενθαρρύνει τις ουκρανικές αρχές να προχωρήσουν περαιτέρω σε μεταρρυθμίσεις, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς, και να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη συνέχιση του έργου των βασικών φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επανίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας για την Πρόληψη της Διαφθοράς και τη θέση σε ισχύ των νέων νόμων για τον παράνομο πλουτισμό και τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τον Ιανουάριο του 2020, καθώς και την έναρξη της λειτουργίας του Ανώτατου Δικαστηρίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς τον Σεπτέμβριο του 2019·

39.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το αποτέλεσμα της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 27ης Οκτωβρίου 2020, η οποία δημιούργησε νομικό κενό στην ουκρανική αρχιτεκτονική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και αποδυνάμωσε σοβαρά την Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη της Διαφθοράς· αναγνωρίζει τις δραστήριες προσπάθειες που δρομολόγησε ο Πρόεδρος Zelenskyy και υιοθέτησαν οι πολιτικοί φορείς για την αποκατάσταση της νομοθεσίας και της αξιοπιστίας της ουκρανικής αρχιτεκτονικής για την καταπολέμησης της διαφθοράς· ζητεί από τις ουκρανικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αποκατάσταση μιας πλήρως λειτουργικής, αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης θεσμικής αρχιτεκτονικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταξύ άλλων και στη δικαιοσύνη, διατηρώντας παράλληλα πλήρως την ανεξαρτησία της τελευταίας από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία· υπογραμμίζει ότι μια πλήρως εξουσιοδοτημένη Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη της Διαφθοράς διαδραματίζει καίριο ρόλο στο πλαίσιο αυτό και ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την αποδυνάμωση ή τον παραγκωνισμό της· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις πρόδηλες προσπάθειες κατεστημένων συμφερόντων να υπονομεύσουν τα επιτεύγματα της χώρας όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις εν γένει· συγκεκριμένα, ανησυχεί για τις προσπάθειες ορισμένων Ουκρανών ολιγαρχών να ανακτήσουν την πολιτική εξουσία αποδυναμώνοντας την πλειοψηφία του κοινοβουλίου της Ουκρανίας (Verkhovna Rada) που τάσσεται υπέρ των μεταρρυθμίσεων, όπως καταδεικνύεται επίσης από τις δυσκολίες στην κάλυψη του νομοθετικού κενού που άφησε η αμφιλεγόμενη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας, της 27ης Οκτωβρίου 2020· παροτρύνει όλους τους πολιτικούς παράγοντες να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους υπέρ των μεταρρυθμίσεων που έχουν ζητήσει οι Ουκρανοί ψηφοφόροι, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την εξάλειψη της διαφθοράς και την επίτευξη μεγαλύτερης ευημερίας για τον ουκρανικό πληθυσμό·

40.  τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Ανώτατου Δικαστηρίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και άλλων θεσμικών οργάνων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και ζητεί την υιοθέτηση μιας αμερόληπτης και απροκατάληπτης προσέγγισης ως προς τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη του κοινού στην καταπολέμηση της διαφθοράς· αναγνωρίζει τις πρώτες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και την τήρηση υψηλών επαγγελματικών προτύπων του Ανώτατου Δικαστηρίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς· ζητεί, ωστόσο, να εντατικοποιηθεί το έργο του Ανώτατου Δικαστηρίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό καταδικαστικών αποφάσεων, μεταξύ άλλων και σε υποθέσεις υψηλού επιπέδου·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας, το οποίο είναι αναμφίβολα ο πιο αποτελεσματικός φορέας καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα· τονίζει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς· ζητεί την ευθυγράμμιση του νόμου για το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς με το Σύνταγμα και την πρόσφατη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την πρόβλεψη διαφανών, μη πολιτικοποιημένων και αξιοκρατικών διαδικασιών επιλογής των επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς και του Κρατικού Γραφείου Ερευνών, συμπεριλαμβανομένου αξιόπιστου ελέγχου ακεραιότητας·

42.  αποδοκιμάζει τις προσπάθειες προσβολής και υπονόμευσης των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς από μέλη του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, ιδίως τις προσπάθειες να αποπεμφθεί ο Διευθυντής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και την αδιαφανή διαδικασία επιλογής του Διευθυντή της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς· επισημαίνει την έλλειψη προστασίας ακτιβιστών των ΜΚΟ που αποκαλύπτουν και καταγγέλλουν τη διαφθορά, και ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2020·

43.  επιδοκιμάζει το σχέδιο στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς για την περίοδο 2020-2024 και προσδοκά ότι το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας θα εγκρίνει σύντομα αυτήν την ολοκληρωμένη στρατηγική, διατηρώντας όλα τα κρίσιμα στοιχεία του σχεδίου· αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές πίεσης και υπονόμευσης των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως αποτυπώνονται στην ολοένα και πιο αποτελεσματική και επιτυχή καταπολέμηση της διαφθοράς· επιμένει ότι οι φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς (Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και Ανώτατο Δικαστήριο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς) πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητοι, αποτελεσματικοί και με επαρκείς πόρους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, τον Δεκέμβριο του 2019, του νέου νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο οποίος ενίσχυσε τη διαφάνεια των δομών ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων στην Ουκρανία και αποτελεί σημαντική βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου·

44.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον υψηλό βαθμό συστηματικής πολιτικής πίεσης και τις πράξεις εκφοβισμού, δυστυχώς όχι για πρώτη φορά, κατά του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, οι οποίες οδήγησαν στην παραίτησή του τον Ιούλιο του 2020· ζητεί από τις αρχές της Ουκρανίας να μην ασκούν πολιτική πίεση στους ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς και στις αρχές επιβολής του νόμου, και να διασφαλίσουν ότι η ανεξαρτησία τους διατηρείται ως εγγύηση για την ορθή λειτουργία της αγοράς και την ύπαρξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς παράγοντες·

45.  εκφράζει τη λύπη του διότι η δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι ένας από τους λιγότερο αξιόπιστους θεσμούς στην Ουκρανία και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται από τότε που έγινε η μεταρρύθμιση του Οκτωβρίου του 2019, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διάλυση και ανασύσταση της Ανώτερης Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαστικών και την αναβολή της διαδικασίας επαναξιολόγησης και πρόσληψης δικαστών, ενώ περίπου 2 000 θέσεις δικαστών είναι κενές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο παρελθόν, η Ανώτερη Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαστικών δεν λάμβανε υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιας Ακεραιότητας κατά την επαναξιολόγηση των δικαστών, και της ζητεί να το πράττει στο μέλλον, προκειμένου να καλύψει τις κενές θέσεις σε κατώτερα δικαστήρια με δικαστές που πληρούν τα πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με τη γνωμοδότηση αριθ. 969/2019 της Επιτροπής της Βενετίας· επιμένει στην έγκαιρη επανίδρυση της Ανώτερης Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαστικών με βάση την τροποποίηση του νόμου αριθ. 3711 κατά τρόπο που να συνάδει με την απόφαση αριθ. 4-p/2020 του ουκρανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 11ης Μαρτίου 2020, προκειμένου να ιδρυθεί μια ανεξάρτητη Ανώτερη Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαστικών επί τη βάσει μιας διαφανούς διαδικασίας επιλογής, με τη συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων· θεωρεί ότι μια ενδυναμωμένη Ανώτερη Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαστικών θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί αποτελεσματικά την επιλογή νέων και τον έλεγχο των εν ενεργεία δικαστών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εγκρίνονται από την ίδια την Ανώτερη Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαστικών, σύμφωνα με την εντολή της· εμμένει σθεναρά στη διενέργεια ελέγχου ακεραιότητας του μη μεταρρυθμισμένου Ανώτερου Συμβουλίου Δικαιοσύνης· ζητεί από τις ουκρανικές αρχές να συνεχίσουν και να επιταχύνουν τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, προκειμένου να μην υπονομευθεί το έργο των νεοσυσταθέντων θεσμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να απέχουν από πολιτικά υποκινούμενες δίκες και από την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης κατά πολιτικών αντιπάλων, και να συμπληρώσουν το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

46.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει υπάρχοντα και νέα εργαλεία του τομέα του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, ώστε να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο της Ουκρανίας, όπως τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο στενός έλεγχος των εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων και ο κατάλληλος εντοπισμός και διόρθωση πιθανών αδυναμιών αυτών των μεταρρυθμίσεων·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεταρρύθμιση της Γενικής Εισαγγελίας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και ζητεί την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των εισαγγελέων, ώστε να διασφαλιστεί ότι επιλέγονται νέοι εισαγγελείς σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο μιας διαφανούς και πολιτικά αμερόληπτης διαδικασίας· ενθαρρύνει τις ουκρανικές αρχές να ενισχύσουν την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και να βελτιώσουν το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών επιβολής του νόμου·

48.  καλεί μετ’ επιτάσεως τις ουκρανικές αρχές να απέχουν από την προηγούμενη κακή πρακτική τους να κινούν δικαστικές διαδικασίες με πολιτικά κίνητρα· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι διαφορές σε πολιτικά ζητήματα θα πρέπει να εξετάζονται στα αρμόδια πολιτικά φόρουμ και όχι στα δικαστήρια·

49.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Ουκρανία έχει καταχωριστεί από την Επιτροπή ως χώρα προτεραιότητας «κατηγορίας 2», κάτι που σημαίνει ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) δεν προστατεύονται ούτε επιβάλλονται επαρκώς· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των τελωνειακών ελέγχων και υποδομών για την καλύτερη πρόληψη της εισόδου και της διαμετακόμισης παραποιημένων προϊόντων προς και εντός της Ουκρανίας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνδράμει την Ουκρανία στην εκπόνηση νέων νομοσχεδίων για τα ΔΔΙ·

50.  καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να συνεχίσει την έρευνα για τις παραβιάσεις που διαπράχθηκαν από μέλη των ουκρανικών δυνάμεων σε βάρος ακτιβιστών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του κινήματος «Euromaidan» και να αποδώσει άμεσα δικαιοσύνη για τα θύματα και τις οικογένειές τους·

51.  ζητεί από την Ουκρανία να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

52.  επιδοκιμάζει τις τροποποιήσεις του ουκρανικού ποινικού κώδικα για τον ορισμό του βιασμού και της σεξουαλικής βίας μέσω της απουσίας συναίνεσης και ζητεί να αναπτυχθεί άμεσα μια μεθοδολογία για τη διερεύνηση εγκλημάτων σεξουαλικής βίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης μιας τέτοιας μεθοδολογίας, δεν εκδικάστηκαν το 2019 υποθέσεις βιασμού ή σεξουαλικής βίας λόγω έλλειψης συναίνεσης·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

53.  καταδικάζει απερίφραστα τις μεγάλης κλίμακας και διαρκείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών - όπως η ελευθερία της έκφρασης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και το δικαίωμα ειρηνικής συνάθροισης - που διαπράττονται από τις ρωσικές κατοχικές δυνάμεις στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Κριμαίας και από τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία ένοπλες ομάδες στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων της καταναγκαστικής στρατολόγησης, της απέλασης, της παράνομης και καταναγκαστικής μαζικής χορήγησης υπηκοότητας, των περιορισμών στα εκπαιδευτικά και τα γλωσσικά δικαιώματα, των αυθαίρετων κρατήσεων, των βασανιστηρίων και άλλων σκληρών συνθηκών κράτησης, καθώς και περιοριστικών μέτρων, όπως το μονομερές κλείσιμο σημείων ελέγχου και η απαγόρευση της πρόσβασης των αποστολών του ΟΗΕ και των ανθρωπιστικών αποστολών, μέτρα τα οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά κατά την τρέχουσα πανδημία·

54.  υπενθυμίζει ότι οι ζωές και η ευημερία των αμάχων εξακολουθούν να κινδυνεύουν από τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία και σημειώνει ότι η μείωση των εχθροπραξιών στην ανατολική Ουκρανία κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Ιουλίου 2020 συνέβαλε στη μείωση κατά 53 % των περιστατικών ασφαλείας και στη μείωση των απωλειών αμάχων· επικροτεί το πρόγραμμα «EU4ResilientRegions», με κονδύλια ύψους 30 εκατομμυρίων EUR, το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών απειλών και άλλων παραγόντων αποσταθεροποίησης·

55.  εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στα ανατολικά εδάφη που επί του παρόντος δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης, ιδίως υπό το φως της τρέχουσας επείγουσας κατάστασης λόγω της COVID-19· ζητεί από τις de facto τοπικές αρχές να εγκρίνουν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε καλής ποιότητας υγειονομικές υποδομές και περίθαλψη, και να συνεργαστούν πλήρως με τη νόμιμη ουκρανική κυβέρνηση για τον σκοπό αυτό·

56.  υπογραμμίζει ότι στην ανατολική Ουκρανία περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια άτομα και στις δύο πλευρές της γραμμής επαφής εξαρτώνται ακόμα από την ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία, καθώς είναι αντιμέτωποι με διακοπές της ύδρευσης και της ηλεκτροδότησης· σημειώνει ότι η τρέχουσα πανδημία της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι· ενθαρρύνει την Επιτροπή, σε συντονισμό με τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, να εντείνει τις προσπάθειές της για την παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης, σύμφωνα με την Επισκόπηση των ανθρωπιστικών αναγκών·

57.  εκφράζει τη λύπη του για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία από τότε που ξεκίνησε η κατοχή, καθώς η Ρωσία έχει περιορίσει δραστικά τις ελευθερίες του συνέρχεσθαι, της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, της πρόσβασης στην πληροφόρηση και τη θρησκευτική ελευθερία από την έναρξη της κατοχής· αποδοκιμάζει τις πολιτικές διακρίσεων που επιβάλλουν οι αυτοανακηρυχθείσες ρωσικές αρχές εις βάρος, μεταξύ άλλων, της εθνοτικής μειονότητας των Τατάρων της Κριμαίας, την παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους, τον αυξανόμενο εκφοβισμό της εν λόγω κοινότητας και όσων αντιτίθενται στην παράνομη προσάρτηση μέσω της αναγκαστικής στρατολόγησης, των διώξεων, των ερευνών, των φυλακίσεων και των βίαιων εξαφανίσεων, καθώς και την προαναφερθείσα έλλειψη ελευθερίας όσον αφορά την έκφραση, το συνεταιρίζεσθαι, τη θρησκεία και την κυκλοφορία στη χερσόνησο· ζητεί την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωση όλων των παράνομα κρατουμένων και φυλακισμένων Ουκρανών πολιτών στη χερσόνησο της Κριμαίας και στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των Τατάρων ακτιβιστών της Κριμαίας· καλεί, επιπλέον, τη Ρωσία να διερευνήσει τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν σε βάρος των Τατάρων της Κριμαίας και να εγγυηθούν και να διασφαλίσουν το δικαίωμα των Τατάρων της Κριμαίας, των Ουκρανών και όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τον δικό τους πολιτισμό, τις παραδόσεις τους, την παιδεία και την ταυτότητά τους·

58.  εκφράζει τη λύπη του διότι υπάρχουν περίπου 1,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στην Ουκρανία, γεγονός που την κατατάσσει στην ένατη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· σημειώνει ότι η πρωταρχική ευθύνη για το γεγονός αυτό ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία και τους αντιπροσώπους της· καλεί τις ουκρανικές αρχές να καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες για να ανακουφίσουν τον πληθυσμό που πλήττεται από τις συγκρούσεις και να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· καλεί την Ουκρανία να χορηγήσει στα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα πλήρη αστικά και πολιτικά δικαιώματα και να τηρήσει τα διεθνή πρότυπα για τη μεταχείριση των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· τονίζει τη σημασία της προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ουκρανική ιθαγένεια στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης των διαδικασιών χορήγησης συντάξεων, της απόκτησης πιστοποιητικών γέννησης για παιδιά και, επομένως, της αποφυγής του κινδύνου να καταστούν απάτριδα και ευάλωτα·

59.  ζητεί από την Ειδική Αποστολή Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ να εκτελέσει την εντολή της, και να προβεί σε τακτικές ανταλλαγές με τα θύματα και τους μάρτυρες διώξεων, νομικούς, ΜΚΟ και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ως ένα περαιτέρω μέσο για την εκτίμηση της κατάστασης στα προσωρινώς κατεχόμενα εδάφη στην Κριμαία και στην ανατολική Ουκρανία· ζητεί από τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να παρακολουθεί αδιαλείπτως την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας και στις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό κυβερνητικό έλεγχο·

60.  σημειώνει ότι το πενταετές σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας λήγει το 2020 και ζητεί εις βάθος αναθεώρηση των βασικών της επιτευγμάτων πριν από τον καθορισμό στόχων για ένα σχέδιο δράσης παρακολούθησης· αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη που παρέχει η ουκρανική κυβέρνηση στον λαό των Τατάρων της Κριμαίας και εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη χρηματοδότησης στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2021, που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας τον Σεπτέμβριο του 2020, για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης και στέγασης των Τατάρων της Κριμαίας και προσώπων άλλων εθνικοτήτων που έχουν απελαθεί από το έδαφος της Ουκρανίας· καλεί την Ουκρανία να εγκρίνει τη νομοθεσία για τους αυτόχθονες λαούς της Ουκρανίας, για το καθεστώς των αυτόχθονων Τατάρων της Κριμαίας και για την τροποποίηση του Συντάγματός της, ώστε να αναγνωρίζει την εθνική-εδαφική αυτονομία των Τατάρων της Κριμαίας εντός της Ουκρανίας, και ιδίως στην Κριμαία, η οποία απορρέει από το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα των αυτόχθονων Τατάρων της Κριμαίας στην αυτοδιάθεση· τονίζει ότι οι αρχές της Ουκρανίας πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του μοναδικού τηλεοπτικού σταθμού που μεταδίδει στη γλώσσα των Τατάρων της Κριμαίας, του ATR, και να προσφέρουν έναν σταθερό μηχανισμό οικονομικής και τεχνικής στήριξης ώστε να επιτραπεί στον τηλεοπτικό σταθμό να συνεχίσει να εκπέμπει στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία· επικροτεί την πρωτοβουλία της Ουκρανίας να αναπτύξει τη στρατηγική ανάπτυξης και διάδοσης της γλώσσας των Τατάρων της Κριμαίας για την περίοδο έως το 2032·

61.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να ενεργοποιήσουν άμεσα το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια ευρωπαϊκή νομοθεσία τύπου Magnitsky, που επιτρέπει την εφαρμογή κυρώσεων σε άτομα και εταιρείες που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας στην Κριμαία και σε τμήματα των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, καθώς και κυρώσεις κατά όσων ευθύνονται για άλλα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς· καλεί την Ουκρανία να ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό και να θεσπίσει μια ουκρανική εκδοχή της εν λόγω νομοθεσίας·

62.  σημειώνει τον νόμο για τη στήριξη της λειτουργίας της ουκρανικής γλώσσας ως κρατικής γλώσσας και ζητεί από τις ουκρανικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο πλήρως σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της και σύμφωνα με τις συστάσεις που περιέχονται στη γνωμοδότηση αριθ. 960/2019 της Επιτροπής της Βενετίας, δηλαδή να σέβονται το δικαίωμα των κοινοτήτων να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν πλήρως τη δική τους γλώσσα και να ενεργούν με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό προσοχής και ισορροπίας έναντι των εθνικών μειονοτήτων, των γλωσσών τους και των δικαιωμάτων τους στην εκπαίδευση·

63.  καλεί την Ουκρανία να χορηγήσει στον Επίτροπο για την Προστασία των Επίσημων Γλωσσών, ή σε οποιονδήποτε φορέα έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό, εξουσίες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις νομικές διατάξεις όσον αφορά τη χρήση των μειονοτικών γλωσσών και τους αυτόχθονες·

64.  στηρίζει την ελευθερία των πεποιθήσεων, της γνώμης και της έκφρασης, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ίση πρόσβαση σε όλες τις εθνικές, εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες στην πληροφόρηση, στοιχεία που αποτελούν απαραίτητα συστατικά κάθε δημοκρατίας· καταδικάζει τη ρητορική μίσους και τις διακρίσεις λόγω εθνότητας ή γλώσσας, καθώς και τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση που στοχοποιούν τις εθνικές, εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες·

65.  σημειώνει ότι απαιτούνται μέτρα για την ενίσχυση των υποδομών για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη· επισημαίνει ότι τέτοιου είδους μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της νομικής προστασίας, την αύξηση της θεσμικής προσοχής στα ζητήματα που αφορούν τις μειονότητες και την ίδρυση πιο ισχυρών και μόνιμων μηχανισμών διαβουλεύσεων· εκφράζει ανησυχία για την απουσία κατάλληλων δράσεων από τις ουκρανικές αρχές για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους σε βάρος μειονοτικών ομάδων, και ιδίως της κοινότητας των Ρομά, η οποία υπήρξε θύμα διακρίσεων, ρατσιστικά υποκινούμενης βίας και εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας· καλεί την Ουκρανία να ενισχύσει τον εορτασμό της μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, προσχωρώντας στη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA) και εγκρίνοντας και εφαρμόζοντας τον ορισμό του IHRA για τον αντισημιτισμό· την καλεί επίσης να συνεχίσει να τιμά την μνήμη των θυμάτων του ολοκληρωτισμού· ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει την Ουκρανία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»·

66.  ενθαρρύνει το έργο των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων όσον αφορά την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς πολιτικών ηγετών στην Ουκρανία·

67.  ενθαρρύνει την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες και οργανώσεις σε τομείς όπως η οικοδόμηση της ειρήνης και η συμφιλίωση, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη σε μια δίκαιη και ελεύθερη κοινωνία, καθώς και σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες·

Τοπίο των μέσων ενημέρωσης

68.  επισημαίνει τις εν εξελίξει μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει ειδικότερα την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη λογοδοσία του ρυθμιστικού φορέα, τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας και τις ίσες ευκαιρίες των μέσων ενημέρωσης, μέσω της διασφάλισης θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για τα σχέδια απόδοσης νέων και διευρυμένων αρμοδιοτήτων στη ρυθμιστική αρχή, γεγονός που μπορεί να απειλήσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το περιεχόμενο των διαδικτυακών και έντυπων μέσων ενημέρωσης· τονίζει, αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ότι το υπάρχον σχέδιο νόμου, με την τρέχουσα μορφή του, θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένες κρατικές παρεμβάσεις στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και στις δημοσιογραφικές δραστηριότητες, σε βάρος της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, και ότι δεν θα είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης· ζητεί τη διοργάνωση ευρύτερης διαβούλευσης με την κοινότητα των μέσων ενημέρωσης και τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι για την ελευθερία της έκφρασης·

69.  σημειώνει με ανησυχία ότι, παρότι επικρατεί πολυφωνία στην αγορά των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης στην Ουκρανία, αυτή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την υπέρμετρη επιρροή των ολιγαρχών· ζητεί από την Ουκρανία να προωθήσει τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και να ενισχύσει την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένας βιώσιμος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης και μια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας έναντι της παραπληροφόρησης και άλλων παραγόντων αποσταθεροποίησης· καλεί το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις του κράτους έναντι του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και να εξασφαλίσουν οικονομική και πολιτική στήριξη για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του, την ανεξαρτησία του και την ικανότητά του να διεξάγει ερευνητική δημοσιογραφία·

70.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεχίσει η ΕΕ να στηρίζει την Ουκρανία στην αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των στρατηγικών επικοινωνιών για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ουκρανίας· επικροτεί την αναγγελία της έναρξης διαλόγου στον κυβερνοχώρο μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας·

71.  εκφράζει ανησυχία για την επιδείνωση του εργασιακού περιβάλλοντος των εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης, ιδίως ερευνητών δημοσιογράφων που πραγματοποιούν ρεπορτάζ πάνω σε θέματα διαφθοράς και απάτης· εκφράζει τη λύπη του για οποιεσδήποτε ενέργειες στοχεύουν στον περιορισμό του έργου των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της πρόσβασης σε πληροφορίες, των ποινικών ερευνών, της άσκησης πίεσης για αποκάλυψη πηγών και της ρητορικής μίσους, όπως η ρητορική μίσους σε βάρος ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του διότι τα μέλη του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας έχουν πέσει θύματα στοχευμένων εκστρατειών παραπληροφόρησης ή συνέβαλαν εσκεμμένα στη διάδοση τέτοιων εκστρατειών, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση που διενεργήθηκε από ουκρανικές ερευνητικές δημοσιογραφικές πλατφόρμες·

72.  εκφράζει τη λύπη του για τις πολυάριθμες επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που καταγράφηκαν κατά την περίοδο 2017-2019· καλεί τις ουκρανικές αρχές να προβούν στη δίωξη των δραστών και να κατοχυρώσει την ασφάλεια των εργαζομένων και των δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης, και τους ζητεί να υιοθετήσουν μια αναλογική προσέγγιση κατά τη ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης·

73.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το πολιτικό κλίμα στη χώρα έχει επιδεινωθεί, με τον εκφοβισμό, τη ρητορική μίσους και την άσκηση πολιτικής πίεσης να χρησιμοποιούνται ευρέως για πολιτικούς σκοπούς· παροτρύνει τις αρχές να καταδικάσουν απερίφραστα και να απαγορεύσουν τις δράσεις εξτρεμιστικών ομάδων και δικτυακών τόπων, όπως το Myrotvorets, που υποκινούν σε πράξεις μίσους, υποδαυλίζουν εντάσεις στην κοινωνία και κάνουν κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων εκατοντάδων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, πολιτικών και μελών μειονοτικών ομάδων·

74.  συνιστά έντονα την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού, ανεξάρτητου, πολυφωνικού και ισορροπημένου τοπίου για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία, το οποίο να θέτει τέρμα στην πολιτική δίωξη καναλιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης αδειών, και να διασφαλίζει την προστασία των τοπικών δημοσιογράφων, φορέων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και διαφωνούντων από παρενοχλήσεις και εκφοβισμό, να επιτρέπει την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε διαδικτυακή και εκτός διαδικτύου πληροφόρηση και την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, και να διασφαλίζει και να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα· τονίζει ότι οι δημοσιογράφοι, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δικηγόροι υπεράσπισης θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται με ανεξαρτησία και χωρίς αδικαιολόγητες παρεμβάσεις και εκφοβισμό· επιδοκιμάζει το έργο των οργανώσεων της Ουκρανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του εισαγγελέα της Κριμαίας, ο οποίος, προσωρινά εργαζόμενος από την ηπειρωτική Ουκρανία, καταγράφει τις παραβιάσεις και καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι όλες οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να διερευνώνται και οι δράστες να προσάγονται στη δικαιοσύνη·

Ισότητα των φύλων και δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ

75.  υπογραμμίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· προτρέπει την Κυβέρνηση και τις αρχές της Ουκρανίας να εφαρμόσουν μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της εκπροσώπησης και της ίσης μεταχείρισης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού και κοινωνικού βίου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της έμφυλης βίας· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές τους, στη χρηματοδοτική τους στήριξη, στα προγράμματα και στις δραστηριότητές τους που αφορούν την Ουκρανία, ιδίως όταν αποσκοπούν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της COVID-19, δεδομένου ότι οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών επιχειρηματιών, συμπεριλαμβάνονται σε όσους επλήγησαν περισσότερο από τα αυστηρά μέτρα περιορισμού·

76.  καταδικάζει τις βίαιες επιθέσεις και τα εγκλήματα μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ και καλεί τις ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου να διερευνήσουν αποτελεσματικά αυτές τις επιθέσεις· ζητεί από την Ουκρανία να θεσπίσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά ολοκληρωμένο παράγωγο δίκαιο το οποίο να διασφαλίζει την ελευθερία της πίστης, να αντιμετωπίζει τις συνεχιζόμενες διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ, των φεμινιστών ακτιβιστών, των ατόμων με αναπηρία και των μειονοτήτων, και να ενισχύει την προστασία των δικαιωμάτων τους· καλεί την Κυβέρνηση της Ουκρανίας και όλους τους πολιτικούς παράγοντες να καταβάλουν προσπάθειες για να δημιουργήσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και μισαλλοδοξία·

77.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το άρθρο 161 του ποινικού κώδικα εξακολουθεί να μην προβλέπει την τιμωρία της παρακίνησης σε μίσος ή σε βία λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, και για το γεγονός ότι αυτοί οι λόγοι ούτε αναφέρονται ως επιβαρυντικοί παράγοντες των αδικημάτων ούτε περιλαμβάνονται στις γενικές διατάξεις για τις επιβαρυντικές περιστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1, 3· υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα προέβλεπε την ενσωμάτωση των λόγων σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου ως επιβαρυντικών περιστάσεων στο άρθρο 67 του ποινικού κώδικα· υπενθυμίζει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) και καλεί την Ουκρανία να τροποποιήσει αναλόγως τον ποινικό κώδικα·

Εμπορική και οικονομική συνεργασία, δημόσια υγεία, εργασιακές και κοινωνικές υποθέσεις, κινητικότητα των εργαζομένων

78.  υπογραμμίζει ότι η Ουκρανία είναι σημαντικός γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός και εμπορικός εταίρος της Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική αύξηση των εμπορικών ροών ΕΕ-Ουκρανίας, με αποτέλεσμα η Ένωση να είναι επί του παρόντος ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τον σχετικά μικρό όγκο άμεσων ξένων επενδύσεων που εισέρχονται στη χώρα·

79.  επικροτεί τα συνεχιζόμενα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις το 2019, με τις ουκρανικές εισαγωγές να αυξάνονται κατά 12,3 % και τις εξαγωγές κατά 9,7 % και να ανέρχονται συνολικά σε 43,3 δισεκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας αυξήθηκαν κατά 49 % και ότι η ΕΕ παραμένει ο βασικός εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας, αντιπροσωπεύοντας το 40 % των εμπορικών συναλλαγών της το 2019, ενώ η Ουκρανία είναι ο 18ος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 1,1 % του συνολικού εμπορίου της ΕΕ· σημειώνει ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ουκρανίας με την ΕΕ έχει αυξηθεί σε 5,1 δισεκατομμύρια EUR·

80.  ενθαρρύνει αμφότερες τις πλευρές να εντείνουν τη συνεργασία σε διμερές επίπεδο και σε διεθνή φόρουμ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκαλούνται από τη νόσο COVID-19, ιδίως καθιστώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο ανθεκτικές και διαφοροποιημένες και συνεργαζόμενες για την αντιμετώπιση των τάσεων προστατευτισμού· σημειώνει ότι ο στόχος της ΕΕ για επίτευξη ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για ακόμη στενότερη συνεργασία με τις γειτονικές της χώρες·

81.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την Ουκρανία ώστε να εντοπίσει τους τομείς που θα μπορούσαν να προωθήσουν περαιτέρω την οικονομική διαφοροποίηση και να τους δώσει προτεραιότητα κατά τη διαδικασία της πλήρους εφαρμογής της DCFTA·

82.  επαναλαμβάνει ότι η σταδιακή ένταξη της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, όπως προβλέπεται στη ΣΣ, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της εταιρικής σχέσης και στηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διαμόρφωση συνθηκών ενίσχυσης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, καθώς και μιας ευρύτερης διαδικασίας νομοθετικής σύγκλισης, η οποία θα εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή της DCFTA και τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές, οικονομικές και τεχνικές ρυθμίσεις και πρότυπα·

83.  επισημαίνει ότι έχει εγκριθεί μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούν στην απορρύθμιση της οικονομίας, σε μεγαλύτερη δημοσιονομική διαφάνεια και βελτίωση των κανονισμών σχετικά με τις παραχωρήσεις και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να παρέχονται νέες ευκαιρίες τόσο σε τοπικούς όσο και σε ξένους επενδυτές·

84.  σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορατά αποτελέσματα στην αποολιγαρχοποίηση της χώρας, καθώς οι ολιγάρχες εξακολουθούν να έχουν ισχυρή επίδραση στην οικονομία και την πολιτική της Ουκρανίας, ιδίως όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και την επιρροή στο δικαστικό σύστημα και στο σύστημα επιβολής του νόμου· θεωρεί ότι η θέσπιση σαφών και ισότιμων κανόνων στην οικονομία και την πολιτική μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική μέθοδος για την de facto υποβάθμιση της ανεπίσημης επιρροής μιας μικρής ομάδας των πλουσιότερων επιχειρηματιών στη λειτουργία του κράτους, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας, και καλεί, ως εκ τούτου, τις ουκρανικές αρχές να επιταχύνουν τη διαδικασία αποολιγαρχοποίησης·

85.  αποδοκιμάζει, επιπλέον, την αύξηση των κρατικών επιχειρήσεων και ζητεί από την Ουκρανία να προωθήσει περαιτέρω την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων, προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει τη λειτουργία της οικονομίας της και να αποφύγει την ολιγαρχοποίηση· υπογραμμίζει την ανάγκη να ανανεωθεί η δέσμευση από την πλευρά της Ουκρανίας για την καταπολέμηση της επιρροής κατεστημένων συμφερόντων τα οποία, εάν αμεληθούν, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σοβαρά τις επιδόσεις των έως τώρα μεταρρυθμίσεων και τα μέτρα στήριξης της Ουκρανίας συνολικά·

86.  καλεί την Ουκρανία και την ΕΕ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την περαιτέρω ελευθέρωση των διμερών εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της συμφωνίας ACAA, καθώς και της συνεργασίας τους για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και τα τελωνεία· ζητεί, περαιτέρω, την ενίσχυση της τομεακής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας στην εκπαίδευση και την έρευνα, την καινοτομία, τον τομέα των ΤΠΕ και την ψηφιοποίηση, καθώς και στις πράσινες τεχνολογίες, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών· ζητεί, επιπλέον, αυξημένη συνεργασία και σταδιακά διαφοροποιημένη τομεακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην Ενεργειακή Ένωση, την Κοινότητα Μεταφορών και την ψηφιακή ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων·

87.  καλεί τις ουκρανικές αρχές να ανοίξουν την αγορά αερομεταφορών της χώρας στις ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών χαμηλού κόστους, και υποστηρίζει την υπογραφή της συμφωνίας για τον κοινό αεροπορικό χώρο το συντομότερο δυνατόν·

88.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα και ενθαρρύνει την περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας, με σκοπό να παραχωρηθεί αμοιβαίως μεταχείριση εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και άλλων τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος· τονίζει τη σημασία των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς και την πρόοδο όσον αφορά την προσέγγιση της νομοθεσίας της Ουκρανίας με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες της Ουκρανίας σχετικά με την απόκτηση βασικών γνώσεων για τα μέσα ενημέρωσης και την πληροφόρηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή οικονομία, ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα ψηφιακή εποχή και η σταδιακή ένταξη στην ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ, παράλληλα με τη διερεύνηση τρόπων μείωσης των τελών περιαγωγής μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ ύψους 25 εκατομμυρίων EUR για τη στήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιακής οικονομίας στην Ουκρανία· ενθαρρύνει τη διεύρυνση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στην Ουκρανία, εφόσον εκπληρωθούν όλες οι τεχνικές και νομικές απαιτήσεις·

89.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διενεργήσουν μια αξιόπιστη εκτίμηση αναγκών για την περιφέρεια Ντονμπάς, ώστε να χαράξουν μια στρατηγική για την κοινωνικοοικονομική της ανάκαμψη, και προτείνει τη δημιουργία κατάλληλου διεθνούς πλαισίου για την ανασυγκρότηση του Ντονμπάς·

90.  καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19 στο σύστημα υγεία της Ουκρανίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, η νόσος COVID-19 δεν έχει προκαλέσει μόνο κρίση δημόσιας υγείας, αλλά και κοινωνικοοικονομική κρίση, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό φτώχειας στην Ουκρανία από το 27,2 % στο 43,6 % και ακόμα και στο 50,8 %· ενθαρρύνει, συνεπώς, την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να εφαρμόσει ολοκληρωμένα μέτρα κοινωνικής προστασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της COVID-19·

91.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ουκρανία έχει προσχωρήσει στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ και στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Αντίδρασης, ώστε να συμμετέχει στον πανευρωπαϊκό συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης της COVID-19 στη δημόσια υγεία· ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Ουκρανία να αναβαθμίσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ανθεκτικότητας της δημόσιας υγείας και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών για τη χάραξη στρατηγικών αντιμετώπισης της επιδημίας, δίνοντας έμφαση στις πλέον ευάλωτες ομάδες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στήριξη στην κυβέρνηση της Ουκρανίας για την απόκτηση πρόσβασης σε εμβόλια κατά του COVID-19·

92.  καλεί την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να διασφαλίσει ότι όλα τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της COVID-19 στηρίζονται σε νομική βάση, είναι απολύτως απαραίτητα και αναλογικά προς τον στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας και της διάσωσης ζωών (βάσει επιστημονικών συστάσεων), υπόκεινται σε διαρκή αναθεώρηση και θα αρθούν όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα, καθώς και ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι δεν προκαλούνται δυσανάλογα μειονεκτήματα για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες από τα μέτρα αντιμετώπισης της COVID-19, καθώς και να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση προϋπαρχουσών ανισοτήτων·

93.  ζητεί από την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τη διάχυτη ευνοιοκρατία και διαφθορά που εξακολουθεί να υπάρχει στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, ιδίως στο Υπουργείο Υγείας, και να διερευνήσει αποτελεσματικά όλες τις δραστηριότητες διαφθοράς, και ειδικότερα τις προσπάθειες προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 σε δυσανάλογα υψηλό κόστος εν μέσω πανδημίας·

94.  αναγνωρίζει το θετικό έργο της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Ουκρανίας για τη δημιουργία ενός διαφανούς συστήματος επιφορτισμένου με τη χρηματοδότηση των ειδικών θεραπειών που παρέχονται στους ασθενείς· καλεί το Υπουργείο Υγείας να στηρίξει το έργο της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Ουκρανίας·

95.  επικροτεί την πρόοδο που σημειώνει η κανονιστική προσέγγιση προς το κεκτημένο της ΕΕ και την έγκριση στρατηγικής για την υγειονομική και φυτοϋγειονομική προστασία τον Νοέμβριο του 2019, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 200 κανονιστικές πράξεις της Ένωσης που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία της Ουκρανίας·

96.  σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη επαρκούς προόδου όσον αφορά την προσέγγιση των προτύπων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων·

97.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, τον Μάρτιο του 2020, του νόμου περί αγοραπωλησίας αγροτικής γης, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει στην αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της Ουκρανίας στον γεωργικό τομέα, καθώς και για την έγκριση, τον Μάιο του 2020, του νόμου περί βελτίωσης ορισμένων μέσων ρύθμισης της τραπεζικής δραστηριότητας, ο οποίος ενισχύει το τραπεζικό σύστημα και εμποδίζει την επιστροφή της PrivatBank στους πρώην ιδιοκτήτες της·

98.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ουκρανία προσχώρησε στην Πολυμερή Προσωρινή Συμφωνία Διαιτησίας για τις Προσφυγές (MPIA), συμβάλλοντας έτσι στην υπέρβαση του αδιεξόδου που προκλήθηκε από την παράλυση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου (ΔΕ) και στη διασφάλιση ότι τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) θα μπορούν να επωφελούνται από ένα σύστημα επίλυσης διαφορών σε δύο στάδια στον ΠΟΕ, έως ότου το ΔΕ καταστεί εκ νέου λειτουργικό·

99.  καλεί την Ουκρανία να συμμορφωθεί με τις μελλοντικές αποφάσεις της Ειδικής Ομάδας Διαιτησίας σχετικά με το μορατόριουμ στις εξαγωγές ακατέργαστης ξυλείας, με παράλληλη επιβολή υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασικών προϊόντων και βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα της δασοκομίας·

100.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Ουκρανία κίνησε πρόσφατα δύο έρευνες διασφάλισης για τις εισαγωγές αζώτου και σύνθετων λιπασμάτων από την ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η Ουκρανία αποφάσισε να περατώσει και τις δύο έρευνες διασφάλισης την τελευταία στιγμή, ενώ βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας περαιτέρω έρευνες διασφάλισης· προειδοποιεί ότι παρόμοιες ενέργειες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών·

101.  υπενθυμίζει ότι το κρέας πουλερικών είναι ευαίσθητο προϊόν στην ΕΕ· αναγνωρίζει τη λύση που βρέθηκε για την εξαγωγή «λοιπών» τεμαχίων πουλερικών με την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών και με την οποία συνεπώς κλείνει το νομικό κενό στη συμφωνία· καλεί την Ουκρανία να απέχει από παρόμοιες πρακτικές και να τηρεί πλήρως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της DCFTA καλή τη πίστει· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή παρακολούθηση της εφαρμογής της DCFTA και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς και της δυνητικής εκμετάλλευσης νομικών κενών·

102.  ζητεί να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών στην Ουκρανία μέσω της παροχής αποτελεσματικών χρηματοδοτικών και τεχνικών κινήτρων σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές, καθώς και μέσω της βελτίωσης της συνδεσιμότητας ανθρώπων και υποδομών μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής·

103.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της DCFTA για τις ΜΜΕ σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τη διάνοιξη εμπορικών ευκαιριών· επισημαίνει ότι μια κατάλληλη ενημερωτική εκστρατεία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η DCFTΑ·

104.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τεχνική στήριξη στα περιφερειακά κέντρα απασχόλησης, προκειμένου να τονώσει την απασχόληση, να προσφέρει στήριξη καθώς και να επενδύσει στα προγράμματα για τη νεολαία και για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που ευνοούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και να εστιάσει στους νέους από τις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της ζήτησης στην αγορά εργασίας, με σκοπό την προστασία των πλέον ευάλωτων και την πρόληψη της έλλειψης κοινωνικοοικονομικών ευκαιριών·

105.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί τις επιπτώσεις της DCFTA στα εργασιακά δικαιώματα και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ· καλεί την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να εστιάσει επίσης στην κοινωνική διάσταση του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης και να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εφαρμογής της DCFTA· καλεί την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να σεβαστεί και να επιβάλει τα εργασιακά πρότυπα, και να κυρώσει και να εφαρμόσει πλήρως όλες τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· ενθαρρύνει την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να συνεχίσει την προσέγγιση των εργασιακών της προτύπων με τα αντίστοιχα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνέρχεσθαι και τον κοινωνικό διάλογο· επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία για την εργασιακή μεταρρύθμιση αλλά τονίζει την ανάγκη για ευρείες διαβουλεύσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών, και συνιστά την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης της ΔΟΕ επί του θέματος·

106.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και η κοινωνία των πολιτών στην πλήρη πολυμορφία της συμμετέχουν στην παρακολούθηση της υλοποίησης της συμφωνίας σύνδεσης· καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας και την Επιτροπή να στηρίξουν τις ΜΚΟ που διερευνούν παραβιάσεις της DCFTA, ιδίως στα κοινωνικά ζητήματα·

107.  καλεί την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να εισαγάγει ένα σύστημα κινήτρων και κυρώσεων για την καταπολέμηση του πασίδηλα υψηλού αριθμού θέσεων εργασίας στον τομέα της άτυπης απασχόλησης·

108.  σημειώνει την αυξημένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, με τη μετανάστευση να κυμαίνεται μεταξύ 2,2 και 2,7 εκατομμυρίων ατόμων, αριθμοί που αντιστοιχούν στο 13 % και το 16 % της συνολικής απασχόλησης στην Ουκρανία, γεγονός που αφενός συμβάλλει στη μείωση της προσφοράς εργατικού δυναμικού στην Ουκρανία και στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε ορισμένα επαγγέλματα, και αφετέρου αποτελεί έναν από τους παράγοντες που πιέζουν ανοδικά την εξέλιξη των μισθών των εργαζομένων που παραμένουν στη χώρα και συνιστά πηγή εισροής εμβασμάτων από μετανάστες, κάτι που έχει σημαντική επίδραση στην οικονομία της Ουκρανίας, αφού αποτελεί εισροή ισοδύναμη με ποσοστό μεγαλύτερο του 8 % του ΑΕΠ· ζητεί την περαιτέρω ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών και επιπτώσεων του κύματος εργασιακής μετανάστευσης μετά το 2014 τόσο στις οικονομίες όσο και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης της Ουκρανίας και των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να βρεθεί μια κυβερνητική προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για εργαζομένους ουκρανικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, της νόμιμης δήλωσης θέσεων εργασίας με κρατική κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης, της έγκαιρης και πλήρους καταβολής μισθών, του δικαιώματος συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε εκπροσώπηση συμφερόντων, καθώς και των ουσιαστικών συλλογικών διαπραγματεύσεων που οδηγούν σε δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις· επαναλαμβάνει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η διαρροή εγκεφάλων στην Ουκρανία μέσω της προώθησης ποιοτικών και χωρίς αποκλεισμούς προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης με στόχο την παροχή κοινωνικοοικονομικών προοπτικών στους νέους και τις οικογένειές τους στις τοπικές κοινωνίες τους·

109.  επιδοκιμάζει και ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων που παρέχουν στήριξη τόσο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης στην Ουκρανία («EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine») όσο και για το επιχειρηματικό περιβάλλον, που παίζει κεντρικό ρόλο για τους πιθανούς επιστρέφοντες και τους εγχώριους επιχειρηματίες (καταπολέμηση της διαφθοράς, στήριξη των ΜΜΕ, φορολογική και τελωνειακή μεταρρύθμιση κ.λπ.) – τόσο μέσω τομεακών χορηγήσεων όσο και ως προϋποθέσεων για τα προγράμματα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ·

110.  καλεί το Συμβούλιο Σύνδεσης να θέσει ως προτεραιότητα την εφαρμογή διεθνών προτύπων εργασίας, καθώς και της νομοθεσίας και των πρακτικών της ΕΕ στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της απασχόλησης και της εργασίας, των ρυθμίσεων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, του κοινωνικού διαλόγου, της αντιμετώπισης της ανισότητας μεταξύ των φύλων και της μεταρρύθμισης της εργασιακής νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισορροπία στα συμφέροντα των κοινωνικών εταίρων και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης (άρθρα 419-421 και 424) και στις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ (81, 87, 98, 117, 122, 129, 144, 154 και 173)· υπενθυμίζει στην Ουκρανική Κυβέρνηση ότι οι προσπάθειές της για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης δεν πρέπει να γίνονται σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας τους· καλεί την Ουκρανική Κυβέρνηση να προσεγγίσει συστηματικά και να στηρίξει θεσμικά τον κοινωνικό διάλογο και να αναλάβει προσπάθειες ώστε να γίνει το Εθνικό Τριμερές Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο ένα αποτελεσματικό μέσο κοινωνικού διαλόγου·

111.  σημειώνει με ανησυχία ότι η ικανότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να ασκούν τα δικαιώματά τους στην Ουκρανία είναι περιορισμένη λόγω της ελλιπούς και ασαφούς νομοθεσίας·

Ενέργεια, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

112.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Naftohaz το 2019 και τη δημιουργία ενός νομικά ανεξάρτητου διαχειριστή δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου (GTSO), κάτι που συνάδει με την τρίτη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια· καλεί, ωστόσο, τις αρχές της Ουκρανίας να ενισχύσουν την τεχνική ανεξαρτησία του GTSO από τη Naftohaz· επιδοκιμάζει την ελευθέρωση και το άνοιγμα μιας ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της ηγεσίας της Naftohaz, συμπεριλαμβανομένου του εποπτικού συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίες υπονομεύουν την ανεξαρτησία του και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που έχει επιτευχθεί έως τώρα στον τομέα·

113.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Ουκρανίας ως στρατηγικής χώρας διαμετακόμισης φυσικού αερίου και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του εθνικού της συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και τη σημασία της ενσωμάτωσής της στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ με βάση την αποτελεσματική υλοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος XXVII της ΣΣ· επικροτεί την υπογραφή της μακροπρόθεσμης σύμβασης διαμετακόμισης φυσικού αερίου με τη διευκόλυνση της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2 και επαναλαμβάνει τους μακροπρόθεσμους θεμελιώδεις πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους σε θέματα ασφάλειας· σημειώνει ότι ο αγωγός ενισχύει την εξάρτηση της ΕΕ από τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, απειλεί την εσωτερική αγορά της ΕΕ, δεν συνάδει με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ ή με τα στρατηγικά της συμφέροντα και έχει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία· ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις προηγούμενες θέσεις του, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, και ιδίως εκείνους στα κράτη μέλη και στην Ευρώπη, να κάνουν χρήση των διαθέσιμων νομικών ρητρών για να σταματήσουν το έργο·

114.  ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει τη συμμόρφωση της Ουκρανίας με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την περαιτέρω ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών· στηρίζει πλήρως την ένταξη της Ουκρανίας στο ηπειρωτικό δίκτυο ενέργειας της Ευρώπης (ENTSO-E)· ζητεί από την Ουκρανία να βελτιώσει τον συντονισμό των πολιτικών και δράσεων των διεθνών (π.χ. Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Παγκόσμια Τράπεζα, KfW, ΕΔΔΣΜ-ηλ και Ενεργειακή Κοινότητα) και των ουκρανικών θεσμικών οργάνων που στηρίζουν τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας·

115.  καταδικάζει την εξαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία από την ουκρανική υφαλοκρηπίδα στην ουκρανική αποκλειστική οικονομική ζώνη και δηλώνει ότι η ΕΕ δεν αναγνωρίζει την κατάληψη των κοιτασμάτων αερίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Αζοφική Θάλασσα και θα πρέπει να στηρίζει τις νομικές ενέργειες των ουκρανικών αρχών για τον τερματισμό αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων εξόρυξης·

116.  εκφράζει τη λύπη του διότι η νέα αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που άρχισε να λειτουργεί στην Ουκρανία τον Ιούλιο του 2019 εξακολουθεί να μην είναι ανταγωνιστική με βάση τα πρότυπα της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Ουκρανία να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμισή της και να βελτιώσει τον βαθμό συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ, πρώτα και κύρια μέσω της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της Ukrenerho και της αποφυγής των διασταυρούμενων επιδοτήσεων· καλεί την Ουκρανία να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες μονάδες παραγωγής ενέργειάς της, ώστε να πληρούν τα αυστηρά ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας·

117.  χαιρετίζει τη θέση της Ουκρανικής Κυβέρνησης ότι θα τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας, να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για το περιβάλλον και την ασφάλεια, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπει την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε γειτονικές χώρες που κατασκευάζονται χωρίς να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για το περιβάλλον και την ασφάλεια·

118.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στον τομέα της παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, η Ουκρανία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους επενδυτές, και ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απειλούν την περαιτέρω ανάπτυξη πηγών καθαρής ενέργειας στην Ουκρανία·

119.  ζητεί από τις ουκρανικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τον εκσυγχρονισμό των μονάδων πυρηνικής ενέργειας και να διερευνήσουν τις καθυστερήσεις σε αυτές τις διαδικασίες, ιδίως την αναβάθμιση της μονάδας πυρηνικής ενέργειας Zaporizhia·

120.  τονίζει τη σημασία που έχει η αύξηση της συνεργασίας στον τομέα των υποδομών στην εν λόγω περιοχή, η περαιτέρω διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουκρανίας, η ενεργειακή απόδοση, οι πηγές ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και η συνδεσιμότητα του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, με παράλληλη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· σημειώνει ότι η στήριξη και η προώθηση του ενδοπεριφερειακού εμπορίου μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα δημιουργήσει επίσης νέες οικονομικές ευκαιρίες, μεταξύ άλλων για τις ΜΜΕ·

121.  επικροτεί την έγκριση από την Ουκρανική Κυβέρνηση, τον Φεβρουάριο του 2019, της στρατηγικής για την κρατική περιβαλλοντική πολιτική έως το 2030 και του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, των νόμων για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς και των νόμων στον τομέα της πολιτικής για το κλίμα· ζητεί από την Ουκρανία να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την υλοποίηση πολιτικών για την κλιματική αλλαγή, την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς της χάραξης πολιτικών, καθώς και για την αύξηση των προσπαθειών της για τις εθνικές δεσμεύσεις σχετικά με τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015·

122.  ζητεί από την Ουκρανία να καταπολεμήσει αποτελεσματικά την παράνομη υλοτομία σύμφωνα με τη βιώσιμη δασική διαχείριση και τα πρότυπα περιβαλλοντικής προστασία, και να αναλάβει δράση για να δοθεί ένα τέρμα στην περιβαλλοντική ζημία που προκαλεί η παράνομη και μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, όπως είναι η παράνομη υλοτομία στα πρωτόγονα Καρπάθια δάση, καθώς αποτελεί τη βασική αιτία των πλημμυρών στην περιοχή· καλεί την ΕΕ να συμβάλει στην πρόληψη της παράνομης υλοτομίας σε σχέση με το παράνομο έργο του χιονοδρομικού σταθμού Svydovets, καθώς και με την παράνομη και επιβλαβή για το περιβάλλον μέθοδο εκχύλισης κεχριμπαριού· ενθαρρύνει την Ουκρανία να επενδύσει σε οικολογικά και περιβαλλοντικά ασφαλείς και βιώσιμες τουριστικές υποδομές, και καλεί τις ουκρανικές αρχές να μην αφήσουν τα μελλοντικά έργα να βλάψουν το περιβάλλον, μέσω της βελτίωσης του ελέγχου, της διαφάνειας και της εφαρμογής των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της δέουσας επιμέλειας· ζητεί από την Ουκρανία να παράσχει ανοικτή και εύκολη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, να επεκτείνει τις προστατευόμενες περιοχές, και να επιταχύνει την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών για μεγάλους ρυπαντές από μεγάλες μονάδες καύσης· ενθαρρύνει την Ουκρανία να εγκρίνει νομοθεσία για την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών· ζητεί από την Ουκρανία να προβεί στον καθαρισμό και τη διάθεση των εξαιρετικά επικίνδυνων γεωργικών χημικών με ασφαλή και περιβαλλοντικά συνειδητό τρόπο, ιδίως των παρωχημένων φυτοφαρμάκων στην περιφέρεια Kherson και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας·

123.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που προκαλούν οι πλημμύρες σε διασυνδεδεμένα ορυχεία· ζητεί την εις βάθος αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση, η οποία θα ακολουθείται από σχέδιο αντίδρασης για την πρόληψη ενδεχόμενης οικολογικής κατάρρευσης· προτείνει ένα πρόγραμμα «αποναρκοθέτησης του Ντονμπάς», στο οποίο θα συμμετέχουν οι ουκρανικές αρχές και η διεθνής κοινότητα·

124.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις περίπου 1 200 ραδιενεργές πηγές – που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς, βιομηχανικούς ή επιστημονικούς σκοπούς – οι οποίες βρίσκονται εντός και γύρω από την περιφέρεια Ντονέτσκ και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον· καλεί τον ΟΑΣΕ, την Τριμερή Ομάδα Επαφής και τις χώρες του τετραμερούς σχήματος της Νορμανδίας να αντιμετωπίσουν τη διασπορά ραδιενεργών δραστηριοτήτων και τη λαθραία διακίνηση ραδιενεργών ουσιών, σύμφωνα με το καθεστώς μη διασποράς των πυρηνικών όπλων· ζητεί από όλα τα μέρη να συνεργαστούν με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό την ασφαλή μεταφορά μη χρησιμοποιούμενων ραδιενεργών πηγών υψηλής δραστηριότητας έξω από την περιφέρεια Ντονμπάς·

125.  επιδοκιμάζει τη φιλοδοξία της Ουκρανίας να συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει επαρκώς τις προσπάθειες της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω της έναρξης σχετικού δομημένου διαλόγου, ενός χάρτη πορείας και της ανταλλαγής πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η DCFTA δεν αντίκειται στους περιβαλλοντικούς στόχους και τις πρωτοβουλίες που θεσπίζει·

126.  επιδοκιμάζει το πρόγραμμα της ΕΕ για δέσμη μέτρων σχετικά με το κλίμα για μια βιώσιμη οικονομία, ποσού 10 εκατομμυρίων EUR, το οποίο θα προσφέρει στήριξη στην Ουκρανία για την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης για την αναδιάρθρωση των βασικών της οικονομικών τομέων με στόχο τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα·

Διαπροσωπικές επαφές και διαχείριση των συνόρων

127.  αναγνωρίζει τη σημασία της διασυνοριακής κινητικότητας για την ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών και χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη επιτυχή εφαρμογή του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ουκρανίας, το οποίο έχει επιτρέψει στους πολίτες της Ουκρανίας να πραγματοποιούν πάνω από 40 εκατομμύρια ταξίδια σε χώρες της ΕΕ από τον Ιούνιο του 2017· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και να επιταχυνθούν οι σχετικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες· εκφράζει την άποψη ότι το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης οδήγησε σε αυξημένες μετακινήσεις από την Ουκρανία προς την ΕΕ και, συνεπώς, σε μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των αντίστοιχων κοινωνιών, κάτι που αποτελεί την καλύτερη βάση για συνεχή προσέγγιση· υπογραμμίζει ότι αυτή η προσέγγιση πρέπει να συνεχιστεί περαιτέρω και, εν καιρώ, να διευρυνθεί·

128.  υπενθυμίζει τη σημασία της ένταξης της Ουκρανίας στα πλαίσια της ΕΕ, όπως το «Erasmus+», το «Ορίζων Ευρώπη» και το «Δημιουργική Ευρώπη», καθώς και την ανάγκη να ενταθεί η σχετική συνεργασία στο πλαίσιο του τρέχοντος και των μελλοντικών προγραμμάτων· είναι της άποψης ότι η συμμετοχή Ουκρανών φοιτητών, καθώς και διδασκόντων του πανεπιστημίου και σχολείων, στα προγράμματα Erasmus+ θα πρέπει να διευρυνθεί ορατά·

129.  σημειώνει ότι ο αυξημένος αριθμός επισκέψεων Ουκρανών πολιτών στις χώρες του Σένγκεν ενέχει δυσκολίες για τα σημεία συνοριακής διέλευσης μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, στα οποία επικρατεί συμφόρηση και δεν επαρκούν ούτε οι υποδομές ούτε η χωρητικότητά τους για την εξασφάλιση αξιοπρεπών και ανθρώπινων συνθηκών για τα άτομα που περνούν τα σύνορα· σημειώνει ότι ένα από τα πιο οξέα προβλήματα των συνόρων ΕΕ-Ουκρανίας, ιδίως στα τμήματα Ουγγαρίας-Ουκρανίας και Πολωνίας-Ουκρανίας, είναι η μακρά αναμονή για τη διέλευση των συνόρων· απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες συνοριακής διέλευσης είναι άμεσες και χωρίς πρακτικές διαφθοράς, μεταξύ άλλων, με τη διενέργεια ερευνών, την εκπαίδευση του προσωπικού και έναν αποτελεσματικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών σχετικά με τις συνοριακές διελεύσεις· ενθαρρύνει την ΕΕ να στηρίξει τη δημιουργία νέων σημείων συνοριακής διέλευσης και την επέκταση των υπαρχόντων στα σύνορα ΕΕ-Ουκρανίας, μέσω της αυστηρής παρακολούθησης της χρηματοδότησης για την εξάλειψη των καταχρήσεων που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν·

130.  στηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία ΕΕ-Ουκρανίας, ιδίως για τη διαχείριση των συνόρων, τα εθνικά συστήματα διαχείρισης ασύλου και ταυτοποίησης με χρήση βιομετρικών μέσων, την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και σοβαρών διεθνών εγκλημάτων και την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)·

131.  σημειώνει την περαιτέρω πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την ευθυγράμμιση των ουκρανικών τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών με εκείνες της Ένωσης, καθώς και με τις εν εξελίξει θεσμικές μεταρρυθμίσεις των φορολογικών και τελωνειακών διοικητικών υπηρεσιών· επιδοκιμάζει τον νόμο σχετικά με την ενιαία νομική οντότητα (SLE) για την κρατική τελωνειακή υπηρεσία (SCS), καθώς και τους νόμους για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (AEO) και την εισαγωγή του εθνικού ηλεκτρονικού συστήματος διέλευσης (NCTS), που εγκρίθηκαν το φθινόπωρο του 2019· επιδοκιμάζει επίσης την έγκριση, τον Ιούλιο του 2019, μιας «στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έως το 2025» και του επακόλουθου σχεδίου δράσης 2020-2022· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την καθυστέρηση του σχεδίου εκσυγχρονισμού έξι σημείων ελέγχου στα σύνορα με την Ένωση, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, καθώς και για τους πολύ μεγάλους χρόνους αναμονής που ισχύουν ακόμα σε αυτά τα σύνορα· ζητεί, επιπλέον, από τις ουκρανικές αρχές να εγκρίνουν όλα τα εκκρεμή μέτρα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να γίνουν πλήρως λειτουργικά τα συστήματα AEO και NCTS, και να διασφαλίσουν ότι θα διοριστεί άμεσα η νέα διοίκηση της SCS μεταξύ ικανών υποψηφίων, μέσω διαφανούς και αμερόληπτης δημόσιας διαδικασίας επιλογής· ζητεί από τις ουκρανικές αρχές να ποινικοποιήσουν τη λαθραία διακίνηση κάθε είδους αγαθών, ως κρίσιμο στοιχείο της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων·

132.  καλεί τις αρχές της ΕΕ και της Ουκρανίας και της Μολδαβίας να επιταχύνουν τη διαδικασία αποκλεισμού του παράνομου εμπορίου και να κλείσουν τους διαύλους λαθρεμπορίου στην Υπερδνειστερία, ένα ασφαλές καταφύγιο για τους λαθρέμπορους, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης από εγκληματίες και ολιγάρχες, χρησιμεύει στην ενίσχυση της ρωσικής επιρροής και έχει καταστεί ένας από τους κυριότερους παράγοντες παράτασης της σύγκρουσης·

Θεσμικές διατάξεις

133.  επιδοκιμάζει το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, της 6ης Οκτωβρίου 2020, της πρώτης διμερούς συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες μετά την έναρξη της πανδημίας της νόσου COVID-19, καθώς και τις σαφείς δηλώσεις και των δύο μερών όσον αφορά τη διαρκή προσήλωσή τους στην ενίσχυση της πολιτικής σύνδεσης και οικονομικής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

134.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκβαση των συνεχιζόμενων συναντήσεων και των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των διαλόγων Jean Monnet για την ειρήνη και τη δημοκρατία, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, και στηρίζει πλήρως τη συνέχισή τους· είναι πεπεισμένο ότι η εμβάθυνση της κοινοβουλευτικής πρακτικής του διαλόγου θα διασφαλίσει ένα ισχυρό, ανεξάρτητο, διαφανές και αποτελεσματικό Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, το οποίο θα έχει ουσιώδη σημασία για το δημοκρατικό και ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας και θα συνάδει με τις προσδοκίες των Ουκρανών πολιτών·

135.  ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας να συνεχίσει με ενεργό τρόπο τη θεσμική του μεταρρύθμιση, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της νομοθετικής ικανότητας και ποιότητας, του πολιτικού ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας και της διαφάνειας και της λογοδοσίας έναντι των πολιτών, με στόχο τον εξορθολογισμό και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για την έγκριση σχεδίων νόμων που αφορούν την υλοποίηση της ΣΣ, καθώς και για τη θέσπιση θεσμικών διασφαλίσεων για τον αποκλεισμό νομοθεσιών που αντιβαίνουν στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ΣΣ, για παράδειγμα μέσω ενός πιο ισχυρού ρόλου της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, οι γνωμοδοτήσεις της οποίας θα πρέπει να είναι δεσμευτικές· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, προκειμένου να παράσχει στήριξη στην εν λόγω μεταρρυθμιστική διαδικασία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διακοινοβουλευτική συνεργασία και οι διαπροσωπικές επαφές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19·

136.  τονίζει τη σημασία της συνεχούς στήριξης της Συμβουλευτικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUAM) για την Ουκρανία και του ρόλου της για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το άνοιγμα του τοπικού της γραφείου στη Μαριούπολη και ελπίζει να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, σύμφωνα με την εντολή της Αποστολής· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση των ικανοτήτων των ουκρανικών αρχών που συμμετέχουν στην υλοποίηση της ΣΣ/DCFTA· ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη στήριξη της συνεχούς ευθυγράμμισης της Ουκρανίας με το κεκτημένο της ΕΕ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της 22ης συνόδου κορυφής Ουκρανίας-ΕΕ·

137.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός Πανεπιστημίου Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Ουκρανία· καλεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τα προγράμματα κατάρτισης για Ουκρανούς νομικούς που επιθυμούν να ειδικευτούν στο δίκαιο της ΕΕ και να ενισχύσουν την ικανότητα της Ουκρανίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη, μεταξύ άλλων τρόπων για την ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών και της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας·

138.  επιδοκιμάζει τη στήριξη της ΕΕ στις δράσεις ανάπτυξης της θεσμικής ικανότητας και στους κύκλους κατάρτισης των Ουκρανών δημοσίων υπαλλήλων που διοργανώνονται από το Κολέγιο της Ευρώπης στο Natolin·

139.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις ουκρανικές αρχές να διοργανώσουν εκστρατείες για να ενημερώσουν καλύτερα τους πολίτες σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η εφαρμογή της πρωτοβουλίας ανατολικής εταιρικής σχέσης και της ΣΣ/DCFTA, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της στενότερης συνεργασίας και να συνδεθούν με τις θετικές εξελίξεις στις αγορές εργασίας της Ουκρανίας και των άλλων συνδεδεμένων χωρών· ενθαρρύνει τις ουκρανικές αρχές να κοινοποιήσουν καλύτερα τα οφέλη της ΣΣ/DCFTA και της βοήθειας της ΕΕ στους πολίτες της Ουκρανίας και να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι ευκαιρίες που προσφέρουν η ΣΣ/DCFTA και η βοήθεια και τα προγράμματα της ΕΕ φθάνουν σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στα απομακρυσμένα τμήματα της χώρας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, ούτως ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να πιέσουν για θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους·

140.  συγχαίρει την ουκρανική κοινωνία των πολιτών, τους νέους και τις ΜΚΟ για τις δραστηριότητές τους σε όλους τους τομείς της δημόσιας και πολιτικής ζωής και, ειδικότερα, για τη στήριξή τους στην εφαρμογή της ΣΣ/DCFTA, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας COVID-19, για την καταπολέμηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης, για την παροχή βοήθειας και αρωγής σε εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της απόκτησης βασικών γνώσεων για τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ του ουκρανικού λαού· ενθαρρύνει τις κεντρικές και τοπικές αρχές της Ουκρανίας να συνεχίσουν να προωθούν τη στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων παρέχοντας αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για τις δραστηριότητές της· καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα τη στήριξη αυτών των ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Διευκόλυνση για την κοινωνία των πολιτών», ποσού 20 εκατομμυρίων EUR, το οποίο θα στηρίζει την ενίσχυση της δυνατότητας οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στον δημόσιο βίο· ζητεί από τις ουκρανικές αρχές, υπό το φως της κατάρτισης διαφόρων σχεδίων νόμων για τη λειτουργία και το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων οργανισμών, να μην εγκρίνουν νόμους που δεν συμμορφώνονται με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της Ουκρανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να διασφαλίσουν τη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών χωρίς αθέμιτες παρεμβάσεις·

o
o   o

141.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, και στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 39.
(2) ΕΕ C 388 της 13.11.2020, σ. 116.
(3) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0167.
(5) ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 31.
(6) CM/Rec(2010)5, διατίθεται στη διεύθυνση https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a.
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου