Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2539(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0119/2021

Arutelud :

PV 09/02/2021 - 10
CRE 09/02/2021 - 10

Hääletused :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0053

Vastuvõetud tekstid
PDF 160kWORD 57k
Neljapäev, 11. veebruar 2021 - Brüssel
Humanitaar- ja poliitiline olukord Jeemenis
P9_TA(2021)0053RC-B9-0119/2021

Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2021. aasta resolutsioon humanitaar- ja poliitilise olukorra kohta Jeemenis (2021/2539(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige 4. oktoobri 2018. aasta(1), 30. novembri 2017. aasta(2), 25. veebruari 2016. aasta(3) ja 9. juuli 2015. aasta(4) resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis, ning oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsiooni haiglate ja koolide ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta(5),

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 8. veebruari 2021. aasta avaldust Ansar Allahi viimaste rünnakute kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 12. jaanuari 2021. aasta avaldust selle kohta, et Ameerika Ühendriigid liigitasid rühmituse Ansar Allah terroriorganisatsiooniks,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 30. detsembri 2020. aasta avaldust Adenis toimunud rünnaku kohta, 19. detsembri 2020. aasta avaldust uue valitsuse moodustamise kohta, 17. oktoobri 2020. aasta avaldust kinnipeetavate vabastamise kohta, 28. septembri 2020. aasta avaldust vangide vahetuse kohta ja 31. juuli 2020. aasta avaldust bahá’í kogukonna liikmete vabastamise kohta,

–  võttes arvesse Saksamaa, Kuveidi, Rootsi, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide, Hiina, Prantsusmaa, Venemaa ja Euroopa Liidu 17. septembri 2020. aasta ühiskommünikeed Jeemeni konflikti kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. aprilli 2020. aasta avaldust Jeemenis relvarahu väljakuulutamise kohta,

–  võttes arvesse ELi kriisiohjevoliniku Janez Lenarčiči ja Rootsi endise rahvusvahelise arengukoostöö ministri Peter Erikssoni 14. veebruari 2020. aasta ja 24. septembri 2020. aasta ühisavaldust „UNGA: EU and Sweden join forces to avoid famine in Yemen“ (ÜRO Peaassamblee: EL ja Rootsi ühendavad Jeemenis näljahäda ärahoidmiseks jõud),

–  võttes arvesse nõukogu ja Euroopa Ülemkogu asjakohaseid järeldusi Jeemeni kohta, eriti nõukogu 25. juuni 2018. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse ÜRO Jeemeni-ekspertide rühma 22. jaanuari 2021. aasta lõpparuannet,

–  võttes arvesse ÜRO Jeemeni-ekspertide asjakohaseid avaldusi, eelkõige 3. detsembri 2020. aasta avaldust, milles ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühm andis ÜRO Julgeolekunõukogule olukorrast ülevaate, nõudes karistamatusele lõpu tegemist, sanktsioonide laiendamist ja seda, et ÜRO Julgeolekunõukogu pöörduks Jeemenis valitseva olukorraga seoses Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse, 12. novembri 2020. aasta avaldust selle kohta, et ÜRO eksperdid on arvamusel, et tehnilisel meeskonnal tuleb lasta Jeemenit ähvardava naftareostuse katastroofi ära hoida, 15. oktoobri 2020. aasta avaldust, mis on mõeldud Araabia Ühendemiraatidele ja mille kohaselt on ÜRO ekspertide sõnul endiste Guantánamo kinnipeetavate sunniviisiline Jeemenisse tagasisaatmine ebaseaduslik ja eluohtlik, ning 23. aprilli 2020. aasta avaldust selle kohta, et ÜRO eksperdid nõuavad bahaistide kohest ja tingimusteta vabastamist Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 2. septembri 2020. aasta aruannet selle kohta, kuidas on rakendatud tehnilist abi, mida on antud riiklikule uurimiskomisjonile, et uurida kõikide Jeemeni konflikti osaliste toime pandud väidetavaid rikkumisi ja kuritarvitusi (A/HRC/45/57),

–  võttes arvesse relvakonfliktidest mõjutatud laste küsimustega tegeleva ÜRO peasekretäri eriesindaja 23. detsembri 2020. aasta aruannet relvakonfliktidest mõjutatud laste kohta,

—  võttes arvesse ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike Jeemeni-ekspertide rühma kolmandat, st 28. septembri 2020. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Jeemenis, sealhulgas alates 2014. aastast toime pandud rikkumiste ja kuritarvitamiste kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 29. septembri 2020. aasta interaktiivset dialoogi ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike Jeemeni-ekspertide rühmaga,

–  võttes arvesse asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, eriti 14. juuli 2020. aasta resolutsiooni 2534, millega pikendati Al‑Ḩudaydah’ kokkuleppe ÜRO toetusmissiooni (UNMHA) volitusi 15. juulini 2021, ning 25. veebruari 2020. aasta resolutsiooni 2511 Jeemeni sanktsioonirežiimi ühe aasta võrra pikendamise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 14. detsembri 2020. aasta avaldust Stockholmi kokkuleppe teise aastapäeva kohta,

–  võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamiseks(6),

–  võttes arvesse 13. detsembri 2018. aasta Stockholmi kokkulepet,

–  võttes arvesse 5. novembri 2019. aasta Ar-Riyāḑi kokkulepet,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

—  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

—  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

—  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et kümme aastat tagasi – 2011. aasta veebruaris – algasid massirahutused, mida hiljem hakati nimetama Jeemeni revolutsiooniks ning mille tulemusel kukutati 33 aastat diktaatorina võimul olnud president Ali Abdullah Saleh; arvestades, et ülestõus väljendas Jeemeni rahva suurt soovi tagada demokraatia, vabadus, sotsiaalne õiglus ja inimväärikus;

B.  arvestades, et alates relvakonflikti puhkemisest 2015. aasta märtsis on hukkunud vähemalt 133 000 inimest ja peale selle on Jeemenis 3,6 miljonit riigisisest põgenikku; arvestades, et 2018. aasta detsembris allkirjastati Stockholmi kokkulepe, mille eesmärk oli luua turvalised humanitaarkoridorid ja vangide vahetamise võimalused ning luua Punase mere piirkonnas relvarahu; arvestades, et sellest ajast saadik on aga mõlemad pooled relvarahu rikkunud ning tapetud on enam kui 5000 tsiviilisikut; arvestades, et enamik tsiviilisikuid on hukkunud Saudi Araabia juhitava koalitsiooni õhurünnakutes;

C.  arvestades, et valdava osa analüütikute hinnangul on Jeemen takerdunud teravnevatesse hõimudevahelistesse ja poliitilistesse vastuoludesse ja kolmandate osaliste kaudu peetavasse ägedasse sõjategevusse Iraani toetatavate al-Houthi mässuliste ja Saudi Araabia vahel, sest ta ei ole suutnud rakendada kaasavat poliitikat, ning see on paisanud kogu piirkonna otse keerukasse konflikti; arvestades, et Saudi Araabia peab al-Houthi mässulisi Jeemenis Iraani otseseks käepikenduseks, aga Iraan on mõistnud hukka Saudi Araabia juhitud pealetungi ja nõudnud Saudi Araabia õhurünnakute kohest peatamist;

D.  arvestades, et 2020. aastal sõjategevus ägenes, eelkõige sellistes kohtades nagu Al-Jawf, Ma’rīb, Nihm, Ta‘izz, Al‑Ḩudaydah, Al-Bayḑā’ ja Abyān ning nende ümbruskonnas, ning seda on otseselt toetanud ja soodustanud ka kolmandad riigid (see hõlmab Saudi Araabia juhitava koalitsiooni toetust Jeemeni valitsusele ja Araabia Ühendemiraatide toetust Lõuna-Jeemeni üleminekunõukogule), samas kui Iraani toetatav al-Houthi liikumine kontrollib endiselt suuremat osa Põhja- ja Kesk-Jeemenist, kus elab umbes 70 % Jeemeni elanikkonnast; arvestades, et inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse ränk rikkumine on endiselt laialt levinud, kuid rikkumiste toimepanijaid vastutusele ei võeta;

E.  arvestades, et EL on mures, sest on teateid uute rünnakute kohta, mille al-Houthi liikumine on Ma’rībi ja Al-Jawfi kubernerkonnas toime pannud, ning korduvate katsete kohta korraldada Saudi Araabia territooriumil piiriüleseid rünnakuid; arvestades, et see, et sõjaline tegevus on uuesti puhkenud ja uued rünnakud toimunud just nüüd, õõnestab tõsiselt ÜRO erisaadiku Martin Griffithsi pidevaid jõupingutusi ning üldisi jõupingutusi Jeemeni sõda lõpetada;

F.  arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu uuendas 2020. aasta septembris väljapaistvate ekspertide rühma volitusi; arvestades, et ÜRO väljapaistvate ekspertide rühma värskeima, s.o 2020. aasta septembri aruande kohaselt rikuvad kõik konfliktiosalised endiselt rahvusvahelist inimõigustealast õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust, sealhulgas panevad toime rünnakuid, mida võib pidada sõjakuritegudeks;

G.  arvestades, et tõestatud inimõiguste rikkumiste hulka kuuluvad meelevaldne elu võtmine, kadunuks jääma sundimine, meelevaldne kinnipidamine, sooline vägivald, sealhulgas seksuaalne vägivald, piinamine ja muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine, laste värbamine ja kasutamine vaenutegevuseks, õiglase kohtumenetluse õigusest ilmajätmine, samuti põhivabaduste ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rikkumine; arvestades, et maamiinide laialdane kasutamine al-Houthi liikumise poolt kujutab endast tsiviilelanikele pidevat ohtu ja põhjustab sundrännet; arvestades, et al-Houthi liikumine, valitsusmeelsed jõud ning Araabia Ühendemiraadid ja Araabia Ühendemiraatide toetatavad Jeemeni väed on olnud meelevaldsete kinnipidamiste ja kadunuks jääma sundimiste eest otseselt vastutavad;

H.  arvestades, et Jeemen ja Araabia Ühendemiraadid on allkirjastanud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud; arvestades, et Saudi Araabia ei ole Rooma statuuti allkirjastanud ega ratifitseerinud; arvestades, et mitu Rooma statuudi sätet, sealhulgas sõjakuritegusid käsitlevad sätted, kajastavad rahvusvahelist tavaõigust; arvestades, et ÜRO väljapaistvate ekspertide rühm on kutsunud ÜRO Julgeolekunõukogu üles pöörduma Jeemenis valitseva olukorra küsimuses Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse ja laiendama nende isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioone;

I.  arvestades, et 26. detsembril 2020. aastal vannutas president Abd-Rabbu Mansour Hadi Saudi Araabia vahendatud Ar-Riyāḑi kokkuleppe alusel ametisse uue, 24-liikmelise Jeemeni valituse; arvestades, et Jeemeni uues, võimujagamispõhimõttel tegutsevas valituses on riigi põhja- ja lõunapoolsed piirkonnad võrdselt esindatud ning sellesse kuulub ka viis Lõuna-Jeemeni üleminekunõukogu liiget; arvestades, et kahjuks ei ole liikmete hulgas esimest korda rohkem kui 20 aasta järel ühtegi naist; arvestades, et rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse ja Lõuna-Jeemeni üleminekunõukogu vahel on seoses kohtunike ametisse nimetamisega tekkinud uus vaidlus, mis kinnitab ühisvalitsuse ebastabiilsust; arvestades, et rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse vägede (keda toetab Saudi Araabia juhitav koalitsioon) ja al-Houthi liikumise vahel on puhkenud uus sõjaline konflikt; arvestades, et konflikti algusest saadik ei ole naised läbirääkimistel üldse osalenud, kuid on konfliktile pikaajalise lahenduse leidmisel siiski kesksel kohal;

J.  arvestades, et sõda on tekitanud maailma rängima humanitaarkriisi, sest ligi 80 % elanikkonnast – enam kui 24 miljonit inimest, sealhulgas üle 12 miljoni lapse – vajab humanitaarabi; arvestades, et olukord kohapeal halveneb pidevalt, sest 50 000 jeemenlast elab juba näljahäda meenutavates tingimustes; arvestades, et toiduga kindlustatuse staadiumide tervikliku klassifikatsiooni kõige hiljutisema Jeemeni-analüüsi kohaselt seisab üle poole riigi elanikkonnast ehk 16,2 miljonit inimest 30 miljonist peagi silmitsi toiduga kindlustamatuse kriisitasemega ning näljahädale sarnanevates tingimustes elavate inimeste arv võib peaaegu kolmekordistuda; arvestades, et 2020. aastal humanitaarabiks vajaminevast 3,38 miljardist USA dollarist on praeguseks kätte saadud vaid 56 %;

K.  arvestades, et COVID-19 ja selle sotsiaal-majandusliku mõju tõttu on tervishoiuteenuseid kasutada veel raskem ja alatoitumuse oht veel suurem; arvestades, et tekkinud on koolerapuhang, mis on lähiajaloo suurim, sest teada on üle 1,1 miljoni haigestumisjuhtumi;

L.  arvestades, et kestva konflikti tõttu on Jeemenil olnud väga raske teha ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisel edusamme, eriti mis puudutab eesmärke 1 (vaesuse kaotamine) ja 2 (nälja kaotamine); arvestades, et konflikt on paisanud Jeemeni arengus enam kui kaks aastakümmet tagasi; arvestades, et kuni konflikt ei lõpe, jäädakse kestliku arengu eesmärkide saavutamise kavast üha rohkem maha;

M.  arvestades, et Põhja-Jeemenit on tabanud alates 2019. aastast juba kolmas kütusekriis ning see on muutnud toidu, vee, tervishoiuteenuste ja vajalike transporditeenuste tsiviilisikute jaoks veel raskemini kättesaadavaks; arvestades, et see inimtekkeline kriis on tekkinud otseselt selle tagajärjel, et al-Houthi liikumine ja ÜRO tunnustatud Jeemeni valitsus konkureerivad kütuseturu kontrollimise pärast;

N.  arvestades, et akuutse alatoitumuse käes kannatab 2,1 miljonit last ja tõsise alatoitumuse käes kannatab peaaegu 358 000 alla viieaastast last; arvestades, et rahapuuduse tõttu on toiduabi alates 2020. aasta aprillist vähendatud ja kui lisaraha ei eraldata, on ohus veel 1,37 miljonit last; arvestades, et kui programmide elluviimine peatatakse, võib toitumisalastest teenustest ilma jääda 530 000 alla kaheaastast last;

O.  arvestades, et konflikti ja hiljutise COVID-19 pandeemia tõttu on naiste olukord halvenenud; arvestades, et konflikti algusest peale on sooline ja seksuaalne vägivald kasvanud üha kiirenevas tempos; arvestades, et kriminaalõigussüsteemi juba niigi piiratud suutlikkus tegeleda seksuaalse ja soolise vägivalla juhtumitega on kokku varisenud ning näiteks naiste röövimise ja vägistamise ega sellega ähvardamise juhtumite kohta ei ole uurimisi algatatud; arvestades, et ligikaudu 30 % ümberasunud perekondade perepea on naine; arvestades, et paljude krooniliste haiguste ravimeid ei ole enam saada, ning arvestades, et Jeemenis on üks kõrgemaid emasuremuse määrasid; arvestades, et alatoitunud, rasedatel ja imetavatel naistel on suurem tõenäosus haigestuda koolerasse ning neil on suurem verejooksu oht, mis omakorda suurendab märgatavalt sünnitusel tüsistuste tekkimise ja suremise ohtu;

P.  arvestades, et ÜRO väljapaistvate ekspertide rühm jõudis järeldusele, et mitmes kinnipidamisasutuses, sealhulgas Bureiqas asuvas koalitsiooni hallatavas kinnipidamisasutuses ja Bir Ahmedi vanglas, vägistavad Araabia Ühendemiraatide toetatavad Security Belti väed kinnipeetavaid ja kasutavad nende suhtes muud seksuaalvägivalda, ning et samu tegusid panevad nad toime ka rändajate ja tõrjutud mustanahaliste Aafrika kogukondade suhtes ning nad ähvardavad ja ahistavad ka LGBTI-inimesi; arvestades, et al-Houthi liikumise kohta on esitatud usaldusväärseid teateid, et ühe sõjarelvana kasutab liikumine vägistamist ja piinamist ning eelkõige on selliseid tegusid toime pandud poliitilises elus osalevate naiste ja naisaktivistide kallal;

Q.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud, et kogu ELis keelustataks igat liiki julgeolekuvarustuse eksport, müük ning selle ajakohastamise ja hoolduse pakkumine Saudi Araabia juhitava koalitsiooni liikmetele, sealhulgas Saudi Araabiale ja Araabia Ühendemiraatidele, kuna Jeemenis on toime pandud ränki rahvusvahelise humanitaar- ja inimõigustealase õiguse rikkumisi; arvestades, et teatavad liikmesriigid on keelustanud Saudi Araabia juhitava koalitsiooni liikmetele relvade eksportimise, sealhulgas on Saksamaa keelanud eksportida relvi Saudi Araabiasse ning Itaalia keelanud eksportida relvi Saudi Araabiasse ja Araabia Ühendemiraatidesse, ning arvestades, et sama kaaluvad ka teised riigid; arvestades, et teatavad ELi liikmesriigid ekspordivad endiselt Saudi Araabiasse ja Araabia Ühendemiraatidesse relvi, mida võidakse kasutada Jeemenis, ning rikuvad sellega õiguslikult siduvat nõukogu ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP relvaekspordi kohta(7);

R.  arvestades, et Ameerika Ühendriigid peatasid relvade müügi Saudi Araabiale ja reaktiivlennukite F-35 üleandmise Araabia Ühendemiraatidele kuni otsuse läbivaatamiseni; arvestades, et 4. veebruaril 2021. aastal teatas USA president Biden, et USA kavatseb Jeemeni sõja ründetegevuse, sh sellega seotud relvamüügi toetamise peagi täielikult lõpetada, ja nimetas ametisse uue Jeemeni-saadiku;

S.  arvestades, et ÜRO Jeemeni-ekspertide rühm märkis oma 22. jaanuari 2021. aasta lõpparuandes, et üha rohkem tõendeid viitab sellele, et Iraani üksikisikud või üksused tarnivad al-Houthi liikumisele suures koguses relvi ja komponente; arvestades, et al-Houthi liikumine jätkab Saudi Araabias tsiviilsihtmärkide ründamist juhitavate rakettide ja mehitamata õhusõidukitega;

T.  arvestades, et USA eelmine administratsioon otsustas 19. jaanuaril 2021. aastal, et al-Houthi liikumine Ansar Allah liigitatakse terroriorganisatsiooniks; arvestades, et USA valitsuse antud üldlubadest hoolimata on sellise liigituse mõju toidu, kütuse ja ravimite riiki importimise suutlikkusele endiselt äärmiselt murettekitav; arvestades, et 5. veebruaril 2021. aastal teatas USA uus administratsioon, et Ansar Allah kustutatakse välismaiste terroriorganisatsioonide ja eriti ohtlike ülemaailmsete terroriorganisatsioonide loetelust;

U.  arvestades, et Jeemeni poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemise tõttu on terrorirühmitused, sealhulgas Ansar al-Sharia (tuntud ka Araabia poolsaare Al Qaeda nime all) ja nn Jeemeni Daeshi provints, kelle kontrolli all on endiselt territooriumi väikesed osad, ning Hezbollahi sõjaline tiib, mis on kantud ELi terroristlike organisatsioonide loetellu, riigis kohalolekut laiendanud ja tugevdanud;

V.  arvestades, et see, et Jeemen oleks stabiilne, turvaline ja demokraatlik ning tema valitsus toimiks, on väga tähtis, et piirkonnas ja väljaspool seda, aga ka Jeemenis endas saaks äärmusluse ja vägivalla vastu võitlemiseks teha rahvusvahelisi pingutusi rahu ja stabiilsuse kindlustamiseks;

W.  arvestades, et Jeemeni majandus kahanes 2015.–2019. aastal 45 %; arvestades, et Jeemeni majandus, mis oli juba enne konflikti ebakindel, on saanud ränga löögi, sest sadadel tuhandetel peredel ei ole enam stabiilset sissetulekuallikat; arvestades, et Jeemen impordib 90 % oma toiduainetest kaubanduseesmärgil ja abiorganisatsioonid ei suuda seda asendada, sest humanitaarabiorganisatsioonid jagavad abivajajatele toidutalonge või sularaha, et nad saaksid toiduaineid osta turult; arvestades, et 70 % abist ja kaubanduseesmärgil imporditavatest kaupadest saabub Jeemenisse al-Houthi liikumise kontrolli all oleva Al‑Ḩudaydah’ sadama ja selle läheduses asuva Saleefi sadama kaudu ning et sedakaudu tuuakse kohale elanikkonnale eluliselt vajalikud toiduained, kütus ja ravimid;

X.  arvestades, et majandusliku kasu lõikamine on leidnud laialdast kinnitust, kuna nii Jeemeni valitsus kui ka al-Houthi liikumine on riigi majandus- ja finantsressursse kõrvale suunanud, millel on Jeemeni elanikkonnale laastav mõju; arvestades, et ÜRO ekspertide rühma lõpparuandes märgitakse, et al-Houthi liikumine suunas 2019. aastal kõrvale vähemalt 1,8 miljardit USA dollarit, mis oli ette nähtud valitsusele palkade maksmiseks ja kodanikele põhiteenuste osutamiseks; arvestades, et aruandes juhitakse tähelepanu ka sellele, et valitsus osaleb rahapesus ja korruptsioonis, mis kahjustavad Jeemeni elanike piisavate toidutarnete kättesaadavust, rikkudes õigust toidule, ning mille hulka kuulub ka 423 miljoni USA dollari suuruses summas Saudi Araabia vahendite ebaseaduslik kauplejatele ümbersuunamine, arvestades, et need vahendid olid algselt ette nähtud selleks, et osta Jeemeni elanikele riisi ja muid kaupu;

Y.  arvestades, et ÜRO peasekretäri pressiesindaja rõhutas tungivat vajadust tegeleda humanitaar- ja keskkonnaohuga, mis tuleneb Jeemenis Ras Issa lähedal naftatankerilt FSO Safer lekkida võivast miljonist barrelist naftast; arvestades, et tankeri seisukorra kiire halvenemine kujutab endast tõsist ohtu suure naftareostuse tekkeks, mille mõju keskkonnale oleks katastroofiline, mis hävitaks bioloogilise mitmekesisuse ja vähendaks mitmekordselt Punase mere rannikualade kohalike kogukondade elatusvahendeid; arvestades, et vaatamata keskkonnakatastroofi silmnähtavale ohule on 44-aastase naftatankeri kauaoodatud inspekteerimine lükatud edasi 2021. aasta märtsini;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka Jeemenis alates 2015. aastast kestnud vägivalla, mis on süvenenud maailma kõige rängeimaks humanitaarkriisiks; tuletab meelde, et Jeemeni konflikti ei ole võimalik lahendada sõjaliselt ja et kriisi saab kestlikult lahendada vaid Jeemeni juhitava ja Jeemeni omalusega kaasava läbirääkimisprotsessi abil, milles osalevad kõik Jeemeni ühiskonna rühmad ja konfliktiosalised; rõhutab, et sõja peatamiseks ja praeguse humanitaarkriisi leevendamiseks peaksid kõik osapooled alustama heas usus läbirääkimisi, mis viiksid teostatavate poliitiliste ja julgeolekumeetmeteni kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2216 (2015), ÜRO Al-Ḩudaydah’ kokkuleppe toetamise missiooni ühiste rakendusmehhanismideni ja üldise relvarahuni, nagu on nõutud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2532 (2020);

2.  on šokeeritud riigis puhkenud laastavast humanitaarkriisist; palub kõigil osalistel täita oma kohustusi hõlbustada humanitaarabi ja muude elanikele hädavajalike kaupade kiiret ja segamatut kohaletoimetamist ning takistusteta juurdepääsu meditsiiniasutustele nii Jeemenis kui ka välismaal; väljendab erilist muret kõige hiljutisema integreeritud toiduga kindlustatuse staadiumide klassifikatsiooni hinnangu pärast, millest nähtub, et Jeemenis elab 50 000 inimest näljahädalaadsetes tingimustes ja et prognooside kohaselt kolmekordistub see arv 2021. aasta juuniks isegi siis, kui säilitatakse praeguse abi tase;

3.  väljendab heameelt seoses asjaoluga, et EL on alates 2015. aastast andnud Jeemenile enam kui miljardi euro ulatuses poliitilist ning arengu- ja humanitaarabi; peab kiiduväärseks ELi lubadust Jeemenile antavat humanitaarabi 2021. aastal kolmekordistada; tunneb siiski muret, et sellest ei pruugi Jeemeni tohutute probleemide lahendamiseks piisata; taunib asjaolu, et Jeemeni rahastamispuudujääk kasvas 2019. aastal 50 %-ni; tuletab meelde, et eelarvearuteludes tuleks lähtuda kriisi ulatusest ja tõsidusest; nõuab, et EL võtaks Jeemeni olukorraga tegelemiseks naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi programmitöö raames kasutusele lisavahendid; nõuab üldisemalt, et komisjon ja liikmesriigid jätkaksid rahvusvaheliste jõupingutuste eestvedamist humanitaarabi kiireks suurendamiseks, sh tagades 2020. aasta juunis Jeemeni humanitaarreageerimiskava rahastajate konverentsil võetud kohustuste täitmise;

4.  rõhutab asjaolu, et COVID-19 levik tekitab riigi kokkukukkuvale tervishoiutaristule suuri lisaprobleeme, kuna tervisekeskustel puuduvad COVID-19 raviks vajalikud põhiseadmed ning tervishoiutöötajatel ei ole kaitsevahendeid ja enamik neist ei saa ka palka, mistõttu nad ei ilmu tööle; kutsub kõiki rahvusvahelisi rahastajaid üles suurendama viivitamatu abi andmist, et toetada kohalikku tervishoiusüsteemi ja aidata sellel piirata Jeemenis praeguste surmaga lõppevate haiguspuhangute, sealhulgas COVID-19, malaaria, koolera ja denguepalaviku levikut; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid aitaksid kaasa COVAXi mehhanismi tegevusele COVID-19 vastaste vaktsiinide võrdse ja ülemaailmse kättesaadavuse tagamiseks, eriti kõige haavatavamate inimrühmade seas, ja aitaksid seeläbi kaasa vaktsiinide kättesaadavusele Jeemenis, sh riigisiseste põgenike laagrites;

5.  toetab ÜRO peasekretäri Jeemeni erisaadiku Martin Griffithsi jõupingutusi, mida ta on teinud poliitilise protsessi edendamiseks ja kohese üleriigilise relvarahu saavutamiseks; nõuab, et erisaadikule tagataks täielik ja takistamatu pääs kõigile Jeemeni territooriumi osadele; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja kõiki liikmesriike üles hr Griffithsit poliitiliselt toetama, et saavutada läbiräägitud ja kaasav lahendus; kutsub sel eesmärgil välisasjade nõukogu üles vaatama läbi oma viimased, st 18. veebruari 2019. aasta järeldused Jeemeni kohta ja neid ajakohastama, et võtta arvesse Jeemeni praegust olukorda; nõuab tungivalt, et EL ja kõik selle liikmesriigid jätkaksid suhtlemist kõigi konflikti osalistega ning kinnitaksid Stockholmi kokkuleppe ja ÜRO poliitilise deklaratsiooni eelnõu rakendamist kui samme, mis on vajalikud pingete leevendamiseks ja poliitilise kokkuleppe saavutamiseks;

6.  on veendunud, et pikaajaline lahendus peaks käsitlema riigis valitseva ebastabiilsuse algpõhjuseid ning vastama Jeemeni rahva õigustatud nõudmistele ja püüdlustele; kinnitab veel kord oma toetust kõikidele rahumeelsetele poliitilistele jõupingutustele, et kaitsta Jeemeni suveräänsust, sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust; mõistab hukka välissekkumise Jeemenis, sealhulgas välisvägede ja palgasõdurite kohaloleku; nõuab kõigi välisvägede viivitamatut väljaviimist, et hõlbustada poliitilist dialoogi Jeemeni elanike vahel;

7.  kutsub kõiki konfliktiosalisi üles täitma rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevaid kohustusi ja lõpetama meetmed, mis praegust humanitaarkriisi süvendavad; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid mõistaksid kõige karmimalt hukka rahvusvahelise humanitaarõiguse jämedad rikkumised, mida on alates 2014. aasta lõpust toime pannud kõik konfliktiosalised, sealhulgas Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakud, mille tõttu on hukkunud tuhanded tsiviilelanikud ning mis süvendasid riigi ebastabiilsust ja võtsid sihikule mittesõjalised objektid, nagu koolid, veetsisternid ja pulmapeod, ning mõistaksid samuti hukka al-Houthi rünnakud Saudi Araabia sihtmärkide vastu Jeemeni territooriumil;

8.  kutsub Saudi Araabiat üles lõpetama viivitamatult blokaadi al-Houthi kontrolli all olevatele territooriumidele kütust vedavatele laevadele; kordab, et kõik osapooled peavad kiiremas korras lõpetama tsiviilisikute näljahäda kasutamise sõjapidamise vahendina, kuna see kujutab endast rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist vastavalt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi artikli 8 lõike 2 punkti b alapunktile xxv; toonitab, kui tähtis on, et konflikti osapooled riigi põhja- ja lõunaosas jõuaksid kokkuleppele kütuse kasutamise küsimuses, sest see aitaks leevendada majandus-, põllumajandus-, vee-, tervishoiu-, energia- ja transpordikriisi, mida kütuse kasutamine majandussõja relvana ainult võimendab;

9.  mõistab hukka Iraani toetatava al-Houthi liikumise hiljutised rünnakud Ma’rībi ja Al-Jawfi kubernerkonnas ning korduvad katsed korraldada Saudi Araabia territooriumil piiriüleseid rünnakuid, mis kahjustavad rahvusvahelise kogukonna üldisi jõupingutusi Jeemenis toimuv varisõda lõpetada;

10.  toetab kõiki konfliktiosalistega usaldust suurendavaid meetmeid, pöörates erilist tähelepanu neile, mis suudavad humanitaarvajadusi kohe leevendada, nagu Sanaa lennujaama täielik taasavamine, palgamaksete taastamine, mehhanismide rakendamine, mis võimaldavad meresadamate pidevat toimimist kütuse ja toiduainete impordi hõlbustamiseks, ning jõupingutused Jeemeni keskpangale vahendite eraldamiseks ja selle toetamiseks; nõuab, et Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid pakuksid Jeemenile majanduse päästmise paketti, sealhulgas välisvaluuta toetus, et aidata stabiliseerida majandust ja Jeemeni riaali ning hoida ära edasine toiduainete hinnatõus, samuti välisreservide eraldamist toidu ja kütuse kaubandusliku impordi toetamiseks ning avaliku sektori palkade maksmiseks;

11.  peab kahetsusväärseks naiste puudumist Jeemeni uues valitsuses, mis on esimene ilma naisliikmeteta valitsus 20 aasta järel, ning kutsub Jeemeni valitsust üles võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada naiste võrdne esindatus, kohalolu ja osalemine riigi poliitilises sfääris;

12.  toonitab, et Jeemeni konfliktile hoogu andvad ELis asuvad relvaeksportijad ei täida relvaeksporti käsitleva õiguslikult siduva nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP mitut kriteeriumi; nõuab sellega seoses veel kord, et kogu ELis keelustataks igat liiki julgeolekuvarustuse eksport, müük ning selle ajakohastamise ja hoolduse pakkumine koalitsiooni liikmetele, sealhulgas Saudi Araabiale ja Araabia Ühendemiraatidele, kuna Jeemenis pannakse toime tõsiseid rahvusvahelise humanitaar- ja inimõigustealase õiguse rikkumisi;

13.  võtab teadmiseks mitme liikmesriigi otsuse üle keelustada relvade eksport Saudi Araabiasse ja Araabia Ühendemiraatidesse; rõhutab, et relvade eksport jääb liikmesriikide pädevusse; kutsub kõiki liikmesriike üles peatama relvade eksportimise kõikidele Saudi Araabia juhitava koalitsiooni liikmetele; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal anda aru sellest, millises olukorras on praegu liikmesriikide sõjaline ja julgeolekualane koostöö Saudi Araabia juhitava koalitsiooni liikmetega; mõistab hukka asjaolu, et Iraani üksikisikud ja üksused tarnivad al-Houthi liikumisele märkimisväärses koguses relvi ja komponente;

14.  väljendab heameelt selle üle, et Ameerika Ühendriigid on ajutiselt peatanud Saudi Araabiale selliste relvade müügi, mida kasutatakse Jeemeni konfliktis, ja 23 miljardi USA dollari väärtuses reaktiivlennukite F-35 tarnimise Araabia Ühendemiraatidele, ning USA administratsiooni hiljutise teate üle, et peatselt lõpetatakse Jeemeni sõja ründetegevuse igasugune toetamine, sealhulgas juhitavate täppisrakettide tarnimine ja luureteabe jagamine; väljendab sellega seoses heameelt selle üle, et USA on taas pühendunud konfliktile diplomaatilise lahenduse leidmisele, mida näitab USA Jeemeni erisaadiku hiljutine ametisse nimetamine;

15.  kutsub kõiki Jeemeni konflikti osalisi üles kehtestama raketi- ja mehitamata õhusõidukite rünnakute suhtes spetsiaalse poliitika, mis peaks olema kooskõlas rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõigusega; nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja liikmesriigid kinnitaksid ELi rahvusvahelisest õigusest tulenevat seisukohta ning tagaksid, et liikmesriigid kehtestavad kaitsemeetmed tagamaks, et luureteavet, sidetaristut ja sõjaväebaase ei kasutata kohtuväliste hukkamiste hõlbustamiseks; kordab oma üleskutset võtta vastu õiguslikult siduv nõukogu otsus relvastatud mehitamata õhusõidukite kasutamise ning rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise kohta;

16.  tunneb suurt muret kuritegelike ja terroristlike rühmituste, nende seas Araabia poolsaare al-Qaeda ja ISISe/Daeshi jätkuva kohalolu pärast Jeemenis; palub kõikidel konfliktiosalistel võtta selliste rühmituste vastu resoluutseid meetmeid; mõistab hukka kõik terroriorganisatsioonide teod;

17.  väljendab heameelt USA uue valitsuse otsuse üle tühistada kiiremas korras eelmise valitsuse otsus liigitada al-Houthi liikumine ehk Ansar Allah välismaiseks terroriorganisatsiooniks ja eriti ohtlikuks ülemaailmseks terroriorganisatsiooniks;

18.  palub nõukogul täielikult rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015), tehes kindlaks isikud, kes takistavad humanitaarabi kohaletoimetamist, ning isikud, kes kavandavad, juhivad või panevad toime tegusid, millega rikutakse rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust, või tegusid, mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist Jeemenis, ning võttes nende suhtes sihipäraseid meetmeid; tuletab meelde, et sanktsioonide komitee ei ole sanktsioone määranud ühelegi koalitsiooni kuuluvale isikule, vaatamata koalitsiooni toime pandud korduvaid rikkumisi käsitlevale teabele, mille on kogunud ÜRO väljapaistvate ekspertide rühm, mis annab teavet selleks, et aidata kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni täielikule rakendamisele;

19.  nõuab tungivalt, et tehtaks lõpp igasugusele naiste ja tütarlaste, sealhulgas kinnipeetavaste vastu suunatud seksuaalsele ja soolisele vägivallale; nõuab sellega seoses, et EL tagaks sihtotstarbelise rahastamise kohalikele naiste juhitud ja naiste õigustega tegelevatele organisatsioonidele, et jõuda paremini naiste, tütarlaste ja soolise vägivalla ohvriteni, ning programmidele, mis on suunatud naiste vastupanuvõime suurendamisele ja majanduslikule võimestamisele;

20.  kordab, et tingimata tuleb kaitsta lapsi ja tagada nende inimõiguste täielik kasutamine; kutsub sellega seoses kõiki konfliktiosalisi üles lõpetama laste värbamise ja kasutamise sõduritena relvakonfliktis ning lisaks tagama vaenutegevuseks värvatud või kasutatavate poiste ja tüdrukute demobiliseerimise ja tõhusa desarmeerimise, ning nõuab tungivalt, et konfliktiosalised vabastaksid kinnipeetud ja teeksid koostööd ÜROga, et rakendada tõhusaid programme nende laste rehabiliteerimiseks, füüsiliseks ja psühholoogiliseks taastumiseks ja ühiskonda taasintegreerimiseks;

21.  kutsub kõiki osalisi üles viivitamata lõpetama kõik väljendusvabaduse vastu suunatud rünnakud, mida pannakse muu hulgas toime kinnipidamise, kadunuks jääma sundimise ja hirmutamise teel, ning vabastama kõik ajakirjanikud ja inimõiguste kaitsjad, kes on kinni peetud üksnes seetõttu, et nad kasutasid oma inimõigusi;

22.  on sügavalt mures teadete pärast usu- ja veendumusvabaduse takistamise kohta, sealhulgas diskrimineerimise, ebaseadusliku kinnipidamise ja vägivalla kasutamise kohta, nõuab, et austataks ja kaitstaks õigust väljendus- ja veendumusvabadusele, ning mõistab hukka usulise kuuluvuse alusel, eelkõige kristlaste, juutide ja teiste usuvähemuste ning mitteusklike diskrimineerimise humanitaarabi jaotamisega seotud juhtumite puhul; nõuab, et viivitamata ja tingimusteta vabastataks bahaismi järgijad ja lõpetataks nende tagakiusamine, keda peetakse praegu kinni oma usutoimingute rahumeelse järgimise eest ja keda süüdistatakse niisugustes tegudes, mille karistuseks on surmanuhtlus;

23.  peab kahetsusväärseks kahju, mida Saudi Araabia juhitava koalitsiooni õhurünnakutega on tekitatud Jeemeni kultuuripärandile, sealhulgas Sanaa vanalinnale ja ajaloolisele Zabidi linnale, ning Ta‘izzi rahvusmuuseumi pommitamist ning Zabidi ajaloolise raamatukogu käsikirjade ja säilmete rüüstamist al-Houthi liikumise poolt; rõhutab, et kõik selliste tegude toimepanijad tuleb vastutusele võtta kooskõlas relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooniga, mis võeti vastu 1954. aastal; nõuab Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide hääleõiguse peatamist UNESCO juhtorganites, kuni viiakse läbi sõltumatu ja erapooletu uurimine, mis käsitleb mõlema riigi vastutust kultuuripärandi hävitamise eest; palub ÜRO peasekretäril tõstatada Julgeolekunõukogus küsimus kõigi Jeemeni konfliktis ohustatud kultuurimälestiste kaitsest, eesmärgiga võtta vastu asjakohane resolutsioon;

24.  kordab, et kiiresti on vaja viia läbi ÜRO hindamis- ja remondimissioon tankeril FSO Safer, mis on maha jäetud Al-Ḩudaydah’ sadama lähedal ja mis kujutab endast otsest suure keskkonnakatastroofi ohtu bioloogilisele mitmekesisusele ja Punase mere rannikualade kohalike kogukondade elatusvahenditele; nõuab, et EL annaks kogu vajaliku poliitilise, tehnilise või rahalise toetuse, et võimaldada ÜRO tehnilisel meeskonnal saada luba kiiremas korras FSO Safer pardale minna, et vältida naftaleket, mis võib olla neli korda hullem kui ajalukku läinud leke tankerist Exxon Valdez 1989. aastal Alaskas;

25.  nõuab, et EL ja liikmesriigid kasutaksid kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, et võtta kõik inimõiguste ränkade rikkumiste toimepanijad vastutusele; märgib, et Jeemenis inimõiguste ränkade rikkumiste uurimiseks ja nende toimepanijate kohtu alla andmiseks on võimalik kohaldada üldise kohtualluvuse põhimõtet; nõuab, et kasutusele võetaks kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim, et kehtestada sihipärased sanktsioonid, näiteks reisikeelud ja vara arestimine, kõikide konfliktiosaliste, sealhulgas Iraani, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide ametnike suhtes, kes on seotud inimõiguste ränkade rikkumistega Jeemenis; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja liikmesriike üles toetama tõendite kogumist tulevaseks süüdistuste esitamiseks ning kaaluma sõltumatu komisjoni loomist selle protsessi jälgimiseks; on seisukohal, et jõhkrate kuritegude ohvreid ja nende perekondi tuleks õiguskaitse kättesaadavuse tagamisel toetada;

26.  kutsub Inimõiguste Nõukogu hoidma inimõiguste olukorda Jeemenis püsivalt päevakorras, pikendades korduvalt ÜRO väljapaistvate ekspertide rühma volitusi ja tagades rühmale piisavad vahendid volituste tõhusaks täitmiseks, sealhulgas rikkumiste ja kuritegude alase teabe kogumiseks, säilitamiseks ja analüüsimiseks;

27.  kordab, et võtab endale kohustuse jätkata võitlust selle nimel, et maailmas, sh Jeemenis toime pandud sõjakuriteod, inimsusevastased kuriteod ja jõhkrad inimõiguste rikkumised ei jääks karistamata; on veendunud, et selliste kuritegude toimepanijad tuleb nõuetekohaselt vastutusele võtta ja kohtu alla anda; nõuab, et EL ja liikmesriigid võtaksid otsustavaid meetmeid, et ÜRO Julgeolekunõukogu pöörduks Jeemenis valitseva olukorra küsimuses Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse ning laiendaks nende isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse Julgeolekunõukogu sanktsioone;

28.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile, Jeemeni valitsusele, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele, Araabia Ühendemiraatide valitsusele ja Iraani Islamivabariigi valitsusele.

(1) ELT C 11, 13.1.2020, lk 44.
(2) ELT C 356, 4.10.2018, lk 104.
(3) ELT C 35, 31.1.2018, lk 142.
(4) ELT C 265, 11.8.2017, lk 93.
(5) ELT C 66, 21.2.2018, lk 17.
(6) ELT C 303, 15.12.2009, lk 12.
(7) ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.

Viimane päevakajastamine: 3. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika