Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2539(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0119/2021

Keskustelut :

PV 09/02/2021 - 10
CRE 09/02/2021 - 10

Äänestykset :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0053

Hyväksytyt tekstit
PDF 154kWORD 53k
Torstai 11. helmikuuta 2021 - Bryssel
Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta
P9_TA(2021)0053RC-B9-0119/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. helmikuuta 2021 Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta (2021/2539(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 4. lokakuuta 2018(1), 30. marraskuuta 2017(2), 25. helmikuuta 2016(3) ja 9. heinäkuuta 2015(4) antamansa päätöslauselmat Jemenin tilanteesta sekä 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista hyökkäyksistä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena(5),

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 8. helmikuuta 2021 antaman julkilausuman Ansar Allahin viimeisimmistä iskuista,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 12. tammikuuta 2021 antaman julkilausuman Yhdysvaltain päätöksestä nimetä Ansar Allah terroristijärjestöksi,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 30. joulukuuta 2020 Adenissa tehdystä iskusta, 19. joulukuuta 2020 uuden hallituksen muodostamisesta, 17. lokakuuta 2020 pidätettyjen vapauttamisesta, 28. syyskuuta 2020 vankienvaihdosta ja 31. heinäkuuta 2020 bahai-yhteisön jäsenten vapauttamisesta antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2020 annetun Saksan, Kuwaitin, Ruotsin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen, Kiinan, Ranskan, Venäjän ja Euroopan unionin yhteisen tiedonannon Jemenin konfliktista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 9. huhtikuuta 2020 antaman julkilausuman Jemenin tulitaukoilmoituksesta,

–  ottaa huomioon kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Janez Lenarčičin ja Ruotsin entisen kehitysyhteistyöministerin Peter Eriksonin 14. helmikuuta 2020 ja 24. syyskuuta 2020 antamat yhteiset julkilausumat, joiden mukaan EU ja Ruotsi yhdistävät voimansa nälänhädän torjumiseksi Jemenissä (”UNGA: EU and Sweden join forces to avoid famine in Yemen”),

–  ottaa huomioon asiaan liittyvät neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmät Jemenistä ja erityisesti 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 22. tammikuuta 2021 annetun Jemeniä käsittelevän YK:n asiantuntijapaneelin loppuraportin,

–  ottaa huomioon asiaan liittyvät YK:n Jemenin-asiantuntijoiden lausunnot, erityisesti 3. joulukuuta 2020 annetun YK:n merkittävien kansainvälisten ja alueellisten asiantuntijoiden ryhmän YK:n turvallisuusneuvostolle antaman lausunnon, jossa kehotetaan lopettamaan rankaisemattomuus ja laajentamaan pakotteita sekä kehotetaan YK:n turvallisuusneuvostoa viemään Jemenin tilanteen Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi, 12. marraskuuta 2020 annetun YK:n asiantuntijoiden lausunnon, jossa vaaditaan teknisen ryhmän päästämistä paikalle Jemeniä uhkaavan öljyvuotokatastrofin ehkäisemiseksi, 15. lokakuuta 2020 annetun YK:n asiantuntijoiden lausunnon, jonka mukaan Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien suunnittelema entisten Guantánamon vankien pakkopalautus Jemeniin on laiton ja ihmishenkiä uhkaava toimenpide, ja 23. huhtikuuta 2020 annetun YK:n asiantuntijoiden lausunnon, jossa vedotaan sen puolesta, että bahai-yhteisön jäsenet vapautetaan Jemenissä välittömästi ja ehdoitta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 2. syyskuuta 2020 antaman raportin, joka käsittelee kansalliselle tutkintalautakunnalle niiden rikkomusten ja väärinkäytösten tutkimiseksi annetun teknisen avun täytäntöönpanoa, joihin Jemenin konfliktin kaikkien osapuolten epäillään syyllistyneen (A/HRC/45/57),

–  ottaa huomioon lapsia aseellisissa selkkauksissa käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan 23. joulukuuta 2020 antaman raportin lapsista aseellisissa selkkauksissa,

—  ottaa huomioon Jemeniä käsittelevän YK:n merkittävien kansainvälisten ja alueellisten asiantuntijoiden ryhmän 28. syyskuuta 2020 antaman kolmannen raportin Jemenin ihmisoikeustilanteesta, syyskuun 2014 jälkeen tehdyt loukkaukset ja rikkomukset mukaan luettuina,

–  ottaa huomioon 29. syyskuuta 2020 käydyn YK:n ihmisoikeusneuvoston vuorovaikutteisen vuoropuhelun Jemeniä käsittelevän YK:n merkittävien kansainvälisten ja alueellisten asiantuntijoiden ryhmän (jäljempänä ’YK:n asiantuntijaryhmä’) kanssa,

–  ottaa huomioon asiaan liittyvät YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat, erityisesti 14. heinäkuuta 2020 annetun päätöslauselman 2534, jolla jatkettiin Hodeidan sopimusta tukevan YK:n operaation (UNMHA) toimeksiantoa 15. heinäkuuta 2021 saakka, ja 25. helmikuuta 2020 annetun päätöslauselman 2511, jolla Jemenin pakotejärjestelmää jatkettiin vuodella,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 14. joulukuuta 2020 antaman lausunnon Tukholman sopimuksen toisesta vuosipäivästä,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämiseksi(6),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2018 tehdyn Tukholman sopimuksen,

–  ottaa huomioon 5. marraskuuta 2019 tehdyn Riadin sopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

—  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

—  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

—  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kymmenen vuotta sitten  helmikuussa 2011 alkoivat joukkomielenosoitukset, jotka tulivat tunnetuiksi Jemenin vallankumouksena ja jotka myöhemmin johtivat presidentti Ali Abdullah Salehin lähtöön 33 vuotta kestäneen diktatuurin jälkeen; toteaa, että kansannousu ilmensi Jemenin kansan perimmäisiä toiveita demokratiasta, vapaudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ihmisarvosta;

B.  ottaa huomioon, että aseellisen konfliktin alettua maaliskuussa 2015 ainakin 133 000 ihmistä on kuollut ja 3,6 miljoonaa on joutunut siirtymään maan sisällä; ottaa huomioon, että joulukuussa 2018 allekirjoitetulla Tukholman sopimuksella pyrittiin luomaan turvallisia humanitaarisia käytäviä, toteuttamaan vankien vaihtoa ja saamaan aikaan tulitauko Punaisenmeren alueelle; ottaa huomioon, että osapuolet ovat sittemmin rikkoneet tulitaukosopimusta ja yli 5 000 siviiliä on kuollut; ottaa huomioon, että suurin osan siviileistä on saanut surmansa Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskuissa;

C.  toteaa, että analyytikot ovat pitkälti yhtä mieltä siitä, että Jemen ei ole pyrkinyt osallistavaan poliittiseen ratkaisuun vaan se on jäänyt kiristyvien poliittisten ja heimojen välisten jännitteiden vangiksi ja keskelle sijaissotaa, jossa vastakkain ovat Iranin tukemat huthikapinalliset ja Saudi-Arabia, ja että sota on laajentumassa alueelliseksi monitahoiseksi konfliktiksi; toteaa, että Saudi-Arabia pitää Jemenin huthikapinallisia Iranin sijaisjoukkoina, ja Iran taas on tuominnut Saudi-Arabian johtaman hyökkäyksen ja kehottanut välittömästi lopettamaan saudien johtamat ilmaiskut;

D.  toteaa, että vuoden 2020 aikana taistelut kiihtyivät erityisesti Jawfissa, Maribissa, Nihmissä, Taizzissa, Hodeidassa, Baydassa ja Abyanissa ja näiden lähistöillä ja osapuolet saivat suoraa apua ja tukea kolmansilta mailta, esimerkiksi Jemenin hallitus Saudi-Arabian johtamalta liittoumalta ja Etelän siirtymäneuvosto Yhdistyneiltä arabiemiirikunnilta, kun taas Iranin tukema huthiliike pitää edelleen hallinnassaan suurinta osaa Pohjois- ja Keski-Jemenistä, jossa asuu 70 prosenttia Jemenin väestöstä; ottaa huomioon, että vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia tehdään edelleen laajalti ilman, että niihin syyllistyneitä saadaan vastuuseen teoistaan;

E.  ottaa huomioon, että EU on huolissaan tietoon tulleista huthiliikkeen uusista hyökkäyksistä Maribin ja al-Jawfin hallintoalueilla sekä toistuvista yrityksistä tehdä rajan yli iskuja Saudi-Arabian alueelle; toteaa, että uudet sotilaalliset toimet ja hyökkäykset juuri tällä hetkellä heikentävät vakavasti YK:n erityislähettilään Martin Griffithsin meneillään olevia pyrkimyksiä sekä yleisiä ponnisteluja Jemenin sodan lopettamiseksi;

F.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusneuvosto jatkoi syyskuussa 2020 YK:n asiantuntijaryhmän toimeksiantoa; toteaa, että ryhmän viimeisimmän, syyskuussa 2020 julkaistun raportin mukaan kaikki konfliktin osapuolet syyllistyvät edelleen erilaisiin ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, myös hyökkäyksiin, jotka saattavat olla sotarikoksia;

G.  ottaa huomioon, että todennettuihin ihmisoikeusloukkauksiin kuuluvat mielivaltainen ihmishenkien riistäminen, tahdonvastaiset katoamiset, mielivaltaiset pidätykset, sukupuoleen perustuva väkivalta, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta, kidutus ja muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu, lasten värväys ja käyttäminen vihollisuuksissa, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien epääminen sekä perusvapauksien ja taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien loukkaaminen; toteaa, että maamiinojen laajamittainen käyttö, johon huthiliike syyllistyy, on jatkuva uhka siviileille ja pahentaa pakkomuuttoa; ottaa huomioon, että huthiliike, hallitusta lähellä olevat joukot, Yhdistyneet arabiemiirikunnat sekä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien tukemat jemeniläisjoukot ovat olleet suoraan vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja tahdonvastaisista katoamisista;

H.  ottaa huomioon, että Jemen ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat allekirjoittaneet Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön mutta eivät ole vielä ratifioineet sitä; ottaa huomioon, että Saudi-Arabia ei ole allekirjoittanut eikä ratifioinut Rooman perussääntöä; ottaa huomioon, että useat Rooman perussäännön määräykset, mukaan luettuina sotarikoksiin liittyvät määräykset, heijastelevat tavanomaista kansainvälistä oikeutta; ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijaryhmä on kehottanut YK:n turvallisuusneuvostoa viemään Jemenin tilanteen Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi ja laajentamaan luetteloa henkilöistä, joihin kohdistetaan turvallisuusneuvoston pakotteita;

I.  ottaa huomioon, että Jemenin uusi 24-jäseninen hallitus vannoi 26. joulukuuta 2020 virkavalansa presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadille Saudi-Arabian välityksellä aikaansaadun Riadin sopimuksen mukaisesti; toteaa, että Jemenin uudessa vallanjakosopimukseen perustuvassa hallituksessa maan pohjoiset ja eteläiset alueet ovat tasapuolisesti edustettuina ja siinä on viisi jäsentä Etelän siirtymäneuvostosta; toteaa, että ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen hallituksen jäseninä ei valitettavasti ole naisia; ottaa huomioon, että kansainvälisesti tunnustetun hallituksen ja Etelän siirtymäneuvoston välillä on syntynyt uusi kiista tuomarin nimittämisestä, mikä vahvistaa käsityksen yhteishallituksen epävakaudesta; ottaa huomioon, että myös kansainvälisesti tunnustetun hallituksen joukkojen (joita tukee Saudi-Arabian johtama liittouma) ja huthiliikkeen välillä on puhjennut uudelleen sotilaallinen konflikti; toteaa, että konfliktin alusta lähtien naiset ovat jääneet kokonaan neuvotteluprosessien ulkopuolelle mutta he ovat silti edelleen keskeisessä asemassa kestävän ratkaisun löytämisessä konfliktiin;

J.  toteaa, että sota on johtanut maailman pahimpaan humanitaariseen kriisiin ja että lähes 80 prosenttia väestöstä eli yli 24 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on yli 12 miljoonaa lasta, tarvitsee humanitaarista apua; ottaa huomioon, että tilanne paikalla pahenee jatkuvasti, sillä 50 000 jemeniläistä elää jo nälänhädän kaltaisissa oloissa; ottaa huomioon, että viimeisimmän elintarviketurvaa uhkaavien tilanteiden luokittelun puitteissa toteutetun Jemeniä koskevan analyysin mukaan yli puolet maan 30 miljoonasta asukkaasta eli 16,2 miljoonaa ihmistä tulee kärsimään kriisitasoisesta puutteellisesta elintarviketurvasta ja nälänhädän kaltaisista olosuhteista kärsivien ihmisten määrä saattaa lähes kolminkertaistua; ottaa huomioon, että humanitaariseen toimintaan vuonna 2020 tarvittavista 3,38 miljardista Yhdysvaltain dollarista on tähän mennessä saatu vain 56 prosenttia;

K.  ottaa huomioon, että covid-19-tauti ja sen sosioekonomiset vaikutukset heikentävät entisestään terveydenhuollon saatavuutta ja lisäävät aliravitsemuksen riskiä; ottaa huomioon, että Jemenissä on puhjennut lähihistorian suurin koleraepidemia, jonka aikana on raportoitu yli 1,1 miljoonaa tapausta;

L.  ottaa huomioon, että meneillään oleva konflikti on haitannut vakavasti Jemenin edistymistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, erityisesti tavoitteen 1 (köyhyyden poistaminen) ja tavoitteen 2 (nälän poistaminen), saavuttamisessa; ottaa huomioon, että konflikti on jarruttanut Jemenin kehitystä yli kahdella vuosikymmenellä; toteaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta jäädään yhä kauemmaksi niin kauan kuin konflikti jatkuu;

M.  ottaa huomioon, että Jemenin pohjoisosassa muhii kolmatta kertaa sitten vuoden 2019 polttoainekriisi, joka heikentää merkittävästi siviilien ruoan ja veden saantia ja terveydenhuoltopalvelujen ja välttämättömien liikennepalvelujen saatavuutta; toteaa, että tämä ihmisen aiheuttama kriisi on suora seuraus huthiliikkeen ja YK:n tunnustaman Jemenin hallituksen välisestä kilpailusta polttoaineen hallinnasta;

N.  toteaa, että 2,1 miljoonaa lasta kärsii akuutista aliravitsemuksesta ja liki 358 000 alle viisivuotiasta lasta on vakavasti aliravittuja; ottaa huomioon, että rahoitusvaikeuksien vuoksi elintarvikeapua on jouduttu supistamaan huhtikuusta 2020 lähtien ja että tästä kärsimään joutuneiden ihmisten määrä lisääntyy jälleen 1,37 miljoonalla, jos rahoitusta ei saada lisää; ottaa huomioon, että 530 000 alle kaksivuotiasta lasta ei ehkä pääse ravitsemuspalvelujen piiriin, jos ohjelmat keskeytetään;

O.  ottaa huomioon, että konflikti ja viimeaikainen covid-19-pandemia ovat pahentaneet naisten tilannetta; toteaa, että sukupuoleen perustuva ja seksuaalinen väkivalta ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti konfliktin puhkeamisen jälkeen; toteaa, että rikosoikeusjärjestelmän jo valmiiksi rajalliset valmiudet puuttua seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ovat romahtaneet eikä sellaisista käytännöistä kuin naisten kaappaukset ja raiskaaminen tai niillä uhkaaminen ole suoritettu lainkaan tutkimuksia; ottaa huomioon, että noin 30 prosenttia maan sisällä siirtymään joutuneista kotitalouksista on naisten vastuulla; toteaa, että lääkkeitä moniin kroonisiin sairauksiin ei enää ole saatavilla ja että Jemenin äitiyskuolleisuusluvut ovat maailman korkeimpia; ottaa huomioon, että aliravitut raskaana olevat ja imettävät naiset saavat muita todennäköisemmin koleratartunnan ja heillä on suurempi verenvuodon riski, mikä lisää merkittävästi komplikaatio- ja kuolleisuusriskiä synnytyksen aikana;

P.  ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijaryhmän havaintojen mukaan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien tukemat turvallisuusvyöhykettä valvovat joukot syyllistyvät useissa pidätyskeskuksissa, muun muassa liittoutuman Bureiqan keskuksessa ja Bir Ahmedin vankilassa, oleviin pidätettyihin sekä muuttajiin ja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta peräisin olevien marginalisoituneiden yhteisöjen jäseniin kohdistuviin raiskauksiin ja muihin seksuaalisen väkivallan muotoihin sekä hlbti-henkilöiden uhkailuun ja häirintään; ottaa huomioon, että huthiliikettä vastaan on esitetty uskottavia väitteitä raiskausten ja kidutuksen käytöstä sodankäynnin välineenä erityisesti politiikassa aktiivisesti toimivia naisia ja naispuolisia aktivisteja vastaan;

Q.  toteaa, että parlamentti on toistuvasti vaatinut ottamaan käyttöön unionin laajuisen kiellon, joka koskee kaikenlaisen turvallisuuskaluston vientiä ja myyntiä Saudi-Arabian johtaman liittoutuman jäsenille, mukaan luettuina Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, sekä sen päivittämistä ja kunnossapitoa, kun otetaan huomioon Jemenissä tapahtuneet kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan ja humanitaarisen oikeuden vakavat loukkaukset; ottaa huomioon, että jotkin jäsenvaltiot, kuten Saksa, joka kielsi aseiden viennin Saudi-Arabiaan, ja Italia, joka kielsi aseiden viennin Saudi‑Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, ovat asettaneet Saudi-Arabian johtaman liittouman jäsenille asevientikieltoja, ja että toiset jäsenvaltiot harkitsevat niiden asettamista; toteaa, että eräät EU:n jäsenvaltiot jatkavat sellaisten aseiden vientiä Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, joita saatetaan käyttää Jemenissä, mikä on vastoin oikeudellisesti sitovaa asevientiä koskevaa neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP(7);

R.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat pysäytti aseiden myynnin Saudi-Arabiaan ja keskeytti F-35-suihkuhävittäjien siirtämisen Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin odotettaessa päätöksen uudelleentarkastelun tuloksia; toteaa, että Yhdysvaltain presidentti Biden ilmoitti 4. helmikuuta 2021 Yhdysvaltojen aikovan lopettaa pian kaiken tuen Jemenin sodan hyökkäysoperaatioille, niihin liittyvä asemyynti mukaan luettuna, ja nimitti uuden Jemenin-lähettilään;

S.  ottaa huomioon, että Jemeniä käsittelevä YK:n asiantuntijapaneeli totesi 22. tammikuuta 2021 antamassaan loppuraportissa jatkuvasti kasvavan todistusaineiston viittaavan siihen, että Iranista käsin toimivat henkilöt tai yhteisöt toimittavat huthiliikkeelle merkittäviä määriä aseita ja niiden komponentteja; toteaa, että huthiliike jatkaa hyökkäyksiään Saudi-Arabiassa sijaitsevia siviilikohteita vastaan ohjuksin ja miehittämättömien ilma-alusten avulla;

T.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltain edellinen hallinto hyväksyi 19. tammikuuta 2021 päätöksen, jolla huthiliike Ansar Allah nimettiin terroristijärjestöksi; toteaa, että huolimatta Yhdysvaltain hallituksen myöntämistä koontiluvista nimeämispäätöksen vaikutus mahdollisuuksiin tuoda elintarvikkeita, polttoainetta ja lääkkeitä maahan on edelleen erittäin huolestuttava; ottaa huomioon, että Yhdysvaltain uusi hallinto ilmoitti 5. helmikuuta 2021 poistavansa Ansar Allahin ulkomaisten terroristijärjestöjen ja erityisluokiteltujen globaaliterrorismin edustajien (Specially Designated Global Terrorist) luetteloista;

U.  ottaa huomioon, että Jemenin poliittisen tilanteen ja turvallisuustilanteen heikkeneminen on johtanut maassa toimivien terroristiryhmien, kuten Arabian niemimaan al-Qaidana tunnetun Ansar al-Sharian ja niin kutsutun Da’eshin Jemenin provinssin, joiden hallinnassa on edelleen pieniä osia maan alueesta, sekä EU:n terroristijärjestöjen luettelossa olevan Hizbollahin sotilaallisen siiven läsnäolon laajenemiseen ja vahvistumiseen;

V.  katsoo, että vakaalla, turvallisella ja demokraattisella Jemenillä, jolla on asianmukaisesti toimiva hallitus, on ratkaisevan tärkeä merkitys kansainvälisissä toimissa ääriliikkeiden ja väkivallan torjumiseksi alueella ja laajemminkin sekä rauhan ja vakauden turvaamisessa itse Jemenissä;

W.  ottaa huomioon, että Jemenin talous kutistui 45 prosenttia vuosina 2015–2019; ottaa huomioon, että Jemenin talous, joka oli hauras jo ennen konfliktia, on kärsinyt vakavaa vahinkoa eikä sadoillatuhansilla perheillä ole enää vakaata tulonlähdettä; toteaa, että Jemen tuo 90 prosenttia elintarvikkeistaan kaupallisen tuonnin kautta eivätkä avustusjärjestöt voi korvata tuontia, sillä humanitaariset järjestöt antavat puutteenalaisille henkilöille elintarvikekuponkeja tai käteistä rahaa, jotta he voivat ostaa tarvitsemansa ruuan toreilta; ottaa huomioon, että 70 prosenttia Jemenin avusta ja kaupallisesta tuonnista kulkee huthien hallinnassa olevan Hodeidan sataman ja läheisen Saleefin sataman kautta ja että näiden satamien kautta maahan tulee elintarvikkeita, polttoaineita ja lääkkeitä, joita väestö tarvitsee selviytyäkseen;

X.  toteaa, että taloudellista keinottelua on dokumentoitu laajasti ja että sekä Jemenin hallitus että huthiliike siirtävät maan taloudellisia resursseja ja rahoitusvaroja muualle, millä on tuhoisa vaikutus jemeniläisiin; ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijapaneelin loppuraportissa todetaan, että huthiliike siirsi vuonna 2019 muualle ainakin 1,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria varoja, jotka oli tarkoitettu hallitukselle palkkojen maksamiseen ja peruspalvelujen tarjoamiseen kansalaisille; toteaa, että raportissa tuodaan myös esiin, että hallitus harjoittaa rahanpesu- ja korruptiokäytäntöjä, jotka vaikuttavat kielteisesti jemeniläisten mahdollisuuteen saada riittävästi elintarvikkeita ja jotka loukkaavat oikeutta ruokaan, kuten alun perin riisin ja muiden hyödykkeiden hankkimiseen jemeniläisille tarkoitettujen Saudi-Arabian 423 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisten varojen laiton siirtäminen kauppiaille;

Y.  ottaa huomioon, että YK:n pääsihteerin tiedottaja korosti kiireellistä tarvetta puuttua humanitaariseen ja ekologiseen uhkaan siitä, että Jemenissä Ras Issan sataman edustalla olevassa kelluvana varastointi- ja purkualuksena käytettävässä Safer-öljysäiliöaluksessa olevat miljoona barrelia öljyä vuotavat; ottaa huomioon, että säiliöaluksen kunnon nopea heikkeneminen uhkaa aiheuttaa merkittävän öljyvuodon, jolla olisi tuhoisat ympäristövaikutukset ja joka tuhoaisi luonnon monimuotoisuutta ja hävittäisi paikallisten Punaisenmeren rannikkoyhteisöjen elinkeinot; ottaa huomioon, että huolimatta välittömästä ympäristökatastrofin riskistä 44 vuotta vanhan öljysäiliöaluksen pitkään odotettua tarkastusta on lykätty maaliskuuhun 2021;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Jemenissä vuodesta 2015 lähtien jatkuneen väkivallan, joka on ajanut maan maailman pahimpaan humanitaariseen kriisiin; muistuttaa, että Jemenin konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisesti ja että kriisi voidaan ratkaista kestävästi vain käynnistämällä osallistava, jemeniläisten johdolla käytävä ja heidän omakseen ottama neuvotteluprosessi, jossa kaikki Jemenin yhteiskunnan toimijat ja konfliktin kaikki osapuolet ovat edustettuina; korostaa, että sodan pysäyttämiseksi ja nykyisen humanitaarisen kriisin lievittämiseksi kaikkien osapuolten olisi ryhdyttävä vilpittömässä mielessä neuvotteluihin, jotka johtavat toteuttamiskelpoisiin poliittisiin ja turvallisuuteen liittyviin järjestelyihin, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015), Hodeidan sopimusta tukevan YK:n operaation yhteisten täytäntöönpanomekanismien sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2532 (2020) esitetyn maailmanlaajuista aselepoa koskevan vaatimuksen mukaisesti;

2.  on järkyttynyt maassa meneillään olevasta tuhoisasta humanitaarisesta kriisistä; vaatii kaikkia osapuolia täyttämään velvoitteensa ja mahdollistamaan humanitaarisen avun ja muiden väestölle välttämättömien tarvikkeiden nopean ja esteettömän kulun ja esteettömän pääsyn terveydenhoitolaitoksiin sekä Jemenissä että ulkomailla; on erityisen huolestunut viimeisimmästä elintarviketurvaa uhkaavien tilanteiden luokittelun puitteissa toteutetusta arvioinnista, jonka mukaan 50 000 ihmistä Jemenissä elää nälänhädän kaltaisissa olosuhteissa ja määrän odotetaan kolminkertaistuvan kesäkuuhun 2021 mennessä, vaikka avun määrä pysyisi nykyisellään;

3.  pitää myönteisenä, että EU on vuodesta 2015 lähtien myöntänyt Jemenille yli miljardi euroa poliittisena apuna, kehitysapuna ja humanitaarisena apuna; panee tyytyväisenä merkille sen lupauksen kolminkertaistaa Jemenille annettava humanitaarinen apu vuonna 2021; on kuitenkin huolissaan siitä, että tämä ei edelleenkään riitä vastaamaan Jemenin kohtaamiin mittaviin haasteisiin; pitää valitettavana, että Jemenille annettavan avun rahoitusvaje kasvoi 50 prosenttiin vuonna 2019; muistuttaa, että kriisin laajuuden ja vakavuuden olisi oltava lähtökohtana talousarviota koskeville keskusteluille; kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön lisäresursseja Jemenin tilanteeseen puuttumiseksi osana naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen ohjelmasuunnittelua; kehottaa yleisemmin komissiota ja jäsenvaltioita johtamaan edelleen kansainvälisiä pyrkimyksiä, jotta humanitaarisen avun määrää voidaan lisätä pikaisesti muun muassa täyttämällä kesäkuussa 2020 pidetyssä Jemenin humanitaarisen avun suunnitelmaa koskevassa avunantajien konferenssissa annetut lupaukset;

4.  korostaa, että covid-19-taudin leviäminen aiheuttaa vakavia lisähaasteita maan sortumispisteessä olevalle terveydenhoitoinfrastruktuurille, sillä terveyskeskuksissa ei ole covid-19-taudin hoitamiseen tarvittavaa perustarvikkeita, terveydenhoidon ammattilaisilla ei ole suojavarusteita eikä heille pääsääntöisesti makseta palkkaa, minkä johdosta he eivät ilmoittaudu töihin; kehottaa kaikkia kansainvälisiä avunantajia tehostamaan välittömän hädän lievittämiseen tarkoitetun avun toimittamista paikallisen terveydenhuoltojärjestelmän tukemiseksi ja sen auttamiseksi hillitsemään Jemenissä parhaillaan esiintyvien tappavien tautien, kuten covid-19, malaria, kolera ja denguekuume, leviämistä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita helpottamaan rokotteiden saatavuutta Jemenissä, myös maan sisäisten pakolaisten leireillä, COVAX‑rokoteyhteistyömekanismin avulla osana sen pyrkimyksiä varmistaa covid‑19‑rokotteiden tasapuolinen ja maailmanlaajuinen saatavuus erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien keskuudessa;

5.  tukee YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään Martin Griffithsin pyrkimyksiä edistää poliittista prosessia ja saada aikaan välitön koko maan laajuinen tulitauko; kehottaa antamaan erityslähettiläälle täyden ja esteettömän pääsyn Jemenin alueen kaikkiin osiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja kaikkia jäsenvaltioita antamaan Griffithsille poliittista tukea kattavan neuvotteluratkaisun aikaansaamiseksi; kehottaa ulkoasiainneuvostoa tätä varten tarkistamaan ja saattamaan ajan tasalle viimeisimmät, 18. helmikuuta 2019 antamansa päätelmät Jemenistä, jotta ne vastaavat maan nykytilannetta; kehottaa EU:ta ja kaikkia sen jäsenvaltioita jatkamaan yhteydenpitoa konfliktin kaikkien osapuolten kanssa ja vaatimaan Tukholman sopimuksen ja YK:n poliittista julistusta koskevan luonnoksen täytäntöönpanoa välttämättöminä askeleina kohti tilanteen rauhoittumista ja poliittista sopimusta;

6.  on vakuuttunut siitä, että pitkän aikavälin ratkaisua ei saada aikaan ilman, että puututaan maan epävakauden taustalla oleviin ongelmiin ja vastataan jemeniläisten oikeutettuihin vaatimuksiin ja odotuksiin; toteaa jälleen tukevansa kaikkia rauhanomaisia poliittisia ponnisteluja, joilla pyritään turvaamaan Jemenin suvereniteetti, itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus; tuomitsee ulkomaiden sekaantumisen Jemenin tilanteeseen, myös ulkomaisten joukkojen ja palkkasotilaiden läsnäolon maassa; kehottaa vetämään kaikki ulkomaiset joukot välittömästi pois maasta jemeniläisten keskinäisen poliittisen vuoropuhelun helpottamiseksi;

7.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia noudattamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan ja lopettamaan toimet, jotka pahentavat nykyistä humanitaarista kriisiä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tuomitsemaan jyrkästi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavat loukkaukset, joihin kaikki konfliktin osapuolet ovat syyllistyneet vuoden 2014 lopusta lähtien, mukaan lukien Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskut, jotka ovat vaatineet tuhansia siviiliuhreja ja pahentaneet maan epävakautta ja joita on tehty ei-sotilaallisiin kohteisiin, kuten kouluihin, vesisäiliöihin ja häihin, sekä tuomitsemaan huthien Jemenistä käsin tekemät hyökkäykset Saudi-Arabiassa sijaitseviin kohteisiin;

8.  kehottaa Saudi-Arabiaa lopettamaan välittömästi huthien hallinnassa oleville alueille polttoainetta kuljettavien alusten saarron; toteaa jälleen, että kaikkien osapuolten on kiireellisesti pidättäydyttävä käyttämästä siviilien nälkään näännyttämistä sodankäynnin menetelmänä, koska Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan xxv alakohdan mukaan tämä rikkoo kansainvälistä humanitaarista oikeutta; korostaa, että on tärkeää saada aikaan molempien osapuolten, pohjoisen ja etelän, välinen sopimus polttoaineen käytöstä, jotta voidaan lieventää talous-, maatalous-, vesi-, terveydenhuolto-, energia- ja liikennekriisiä, jota polttoaineen käyttö taloudellisen sodankäynnin välineenä on pahentanut;

9.  tuomitsee Iranin tukeman huthiliikkeen äskettäiset suorittamat hyökkäykset Ma’ribin ja Al-Jawfin hallintoalueilla sekä toistuvat yritykset tehdä rajat ylittäviä iskuja Saudi-Arabian alueelle, mikä heikentää kansainvälisen yhteisön yleisiä pyrkimyksiä lopettaa tämä sijaissota Jemenissä;

10.  tukee kaikkia luottamusta lisääviä toimia konfliktin osapuolten kanssa kiinnittäen erityistä huomiota toimiin, joilla voidaan lieventää välittömästi humanitaarisia tarpeita, kuten Sanaan lentoaseman täydellinen uudelleen avaaminen, palkanmaksun aloittaminen uudelleen, sellaisten mekanismien käyttöönotto, joilla mahdollistetaan merisatamien keskeytymätön toiminta polttoaineen ja elintarvikkeiden tuonnin helpottamiseksi, sekä pyrkimykset tarjota resursseja Jemenin keskuspankille ja tukea sitä; kehottaa Euroopan unionia ja kaikkia jäsenvaltioita tarjoamaan Jemenille talouden pelastuspaketin, johon sisältyy valuuttaruiskeita talouden ja Jemenin rialin vakauttamiseksi ja elintarvikkeiden hintojen lisänousun estämiseksi sekä valuuttavarantoja elintarvikkeiden ja polttoaineiden kaupallisen tuonnin tukemiseksi ja julkisen sektorin palkkojen maksamiseksi;

11.  pitää valitettavana naisten puuttumista Jemenin uudesta hallituksesta, joka on ensimmäinen ilman naisjäseniä 20 vuoteen, ja kehottaa Jemenin hallitusta ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin naisten tasapuolisen edustuksen, läsnäolon ja osallistumisen varmistamiseksi maan poliittisessa elämässä;

12.  korostaa, että EU:hun sijoittautuneet, Jemenin konfliktia ruokkivat aseviejät toimivat vastoin useita perusteita, jotka sisältyvät oikeudellisesti sitovaan asevientiä koskevaan neuvoston yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP; vaatii tässä yhteydessä jälleen unionin laajuista kieltoa, joka koskee kaikenlaisen turvallisuuskaluston vientiä ja myyntiä liittouman jäsenille, mukaan luettuina Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, sekä sen päivittämistä ja kunnossapitoa, kun otetaan huomioon Jemenissä tapahtuneet kansainvälisen humanitaarisen ja ihmisoikeuksia koskevan oikeuden vakavat loukkaukset;

13.  panee merkille eräiden jäsenvaltioiden päätökset asettaa Saudi‑Arabian ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat asevientikieltoon; korostaa, että aseiden vienti kuuluu edelleen jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita lopettamaan aseiden viennin Saudi-Arabian johtaman liittouman kaikille jäsenille; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan jäsenvaltioiden Saudi-Arabian johtaman liittouman jäsenten kanssa tekemän sotilaallisen yhteistyön ja turvallisuusyhteistyön tämänhetkisestä tilanteesta; tuomitsee sen, että iranilaiset henkilöt ja yhteisöt toimittavat huthiliikkeelle merkittäviä määriä aseita ja niiden komponentteja;

14.  pitää hyvänä uutisena, että Yhdysvallat on toistaiseksi keskeyttänyt Jemenin konfliktissa käytettävien aseiden myynnin Saudi-Arabiaan ja 23 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiseen pakettiin sisältyvien F-35-suihkuhävittäjien toimittamisen Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, ja on tyytyväinen Yhdysvaltain hallinnon äskettäiseen ilmoitukseen, jonka mukaan se lopettaa kaiken tuen Jemenin sodan hyökkäysoperaatioille, myös täsmäohjusten toimitukset ja tiedustelutiedon jakamisen; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Yhdysvaltojen sitoutumista uudestaan konfliktin ratkaisemiseen diplomatian keinoin, mistä on osoituksena äskettäinen Yhdysvaltojen Jemenin-erityislähettilään nimittäminen;

15.  kehottaa kaikkia Jemenin konfliktin osapuolia ottamaan käyttöön ohjusten ja miehittämättömien ilma-alusten iskujen kohdentamista koskevat toimintaperiaatteet, joiden olisi oltava ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia; kehottaa neuvostoa, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita muistuttamaan EU:n kansainvälisen oikeuden mukaisesta kannasta ja varmistamaan, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön suojatoimia, joilla varmistetaan, että tiedustelutietoja, viestintäinfrastruktuuria ja sotilastukikohtia ei käytetä laittomien teloitusten toteuttamisen helpottamiseen; kehottaa jälleen hyväksymään oikeudellisesti sitovan neuvoston päätöksen aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä sekä noudattamaan ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

16.  on erittäin huolissaan siitä, että rikollis- ja terroristiryhmät, kuten Arabian niemimaan al-Qaida ja Isis/Da’esh, toimivat edelleen Jemenissä; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia ryhtymään päättäväisiin toimiin näitä ryhmiä vastaan; tuomitsee kaikkien terroristijärjestöjen kaikki teot;

17.  panee tyytyväisenä merkille Yhdysvaltain uuden hallituksen päätöksen kumota kiireellisesti Yhdysvaltain entisen hallituksen päätös nimetä myös nimellä Ansar Allah tunnettu huthiliike ulkomaiseksi terroristijärjestöksi ja erityisluokitelluksi globaaliterrorismin edustajaksi;

18.  kehottaa neuvostoa panemaan täysin täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015) yksilöimällä henkilöt, jotka haittaavat humanitaarisen avun perillemenoa, sekä henkilöt, jotka suunnittelevat, johtavat tai toteuttavat ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisia toimia tai ihmisoikeusloukkauksia Jemenissä, sekä määräämällä kohdennetuista toimenpiteistä heitä vastaan; muistuttaa, että pakotekomitea ei ole nimennyt yhteenliittymään kuuluvia henkilöitä pakotteiden kohteeksi, vaikka YK:n asiantuntijaryhmä, joka antaa tietoja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman täyden täytäntöönpanon avuksi, on kerännyt tietoja liittouman toistuvista rikkomuksista;

19.  vaatii painokkaasti lopettamaan kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan, myös pidätettyjä kohtaan; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta varmistamaan erityisrahoituksen paikallisille naisjohtoisille ja naisten oikeuksia ajaville järjestöille, jotta voidaan tavoittaa paremmin naiset, tytöt ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta selvinneet, sekä ohjelmille, joilla pyritään parantamaan naisten selviytymiskykyä ja taloudellista voimaannuttamista;

20.  palauttaa mieliin, että on ehdottoman tärkeää suojella lapsia ja varmistaa, että he voivat nauttia täysimääräisesti ihmisoikeuksistaan; kehottaakin kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan lasten värväyksen ja käytön sotilaina tässä aseellisessa selkkauksessa ja varmistamaan edelleen vihollisuuksiin värvättyjen tai niissä käytettyjen poikien ja tyttöjen kotiutuksen ja tehokkaan aseistariisunnan sekä kehottaa osapuolia vapauttamaan siepatut lapset ja tekemään yhteistyötä YK:n kanssa, jotta lasten kuntouttamiseksi, fyysisen ja henkisen toipumisen edistämiseksi ja yhteiskuntaan sopeuttamiseksi voidaan toteuttaa tehokkaita ohjelmia;

21.  vaatii kaikkia osapuolia välittömästi lopettamaan kaikki sananvapauteen kohdistuvat hyökkäykset, joita ovat muun muassa pidätykset, tahdonvastaiset katoamiset ja pelottelu, sekä vapauttamaan kaikki toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat, jotka on pidätetty ainoastaan ihmisoikeuksiensa harjoittamisen vuoksi;

22.  on syvästi huolissaan tiedoista, joiden mukaan uskonnon- tai vakaumuksenvapautta on uhattu käyttäen esimerkiksi syrjintää, vapaudenriistoa ja väkivaltaa; kehottaa kunnioittamaan ja suojelemaan oikeutta sananvapauteen ja vakaumuksenvapauteen ja tuomitsee etenkin kristittyjen, juutalaisten ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen ja uskonnottomien uskontoon perustuvan syrjinnän tapauksissa, jotka koskevat humanitaarisen avun jakamista; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta bahai‑uskon tunnustajat, jotka ovat tällä hetkellä pidätettyinä uskontonsa rauhanomaisen harjoittamisen vuoksi ja joita uhkaa kuolemanrangaistus, sekä lopettamaan heidän vainonsa;

23.  pitää valitettavina vahinkoja, joita Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskut muun muassa Sanaan vanhaan kaupunkiin ja historialliseen Zabidin kaupunkiin sekä huthiliikkeen toimeenpanema Taizin kansallismuseon pommitus ja käsikirjoitusten ja muinaisjäännösten ryöstö Zabidin historiallisesta kirjastosta ovat aiheuttaneet Jemenin kulttuuriperinnölle; korostaa, että kaikki tällaisiin tekoihin syyllistyneet henkilöt on saatettava vastuuseen kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa tehdyn Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaisesti; kehottaa peruuttamaan Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien äänestysoikeudet Unescon hallintoelimissä siihen asti, että on suoritettu riippumaton ja puolueeton tutkimus siitä, missä määrin kumpikin maa on vastuussa kulttuuriperinnön tuhoamisesta; vaatii YK:n pääsihteeriä viemään kaikkien Jemenin konfliktin uhkaamien kulttuurikohteiden suojelun turvallisuusneuvoston käsittelyyn, jotta asiasta voitaisiin antaa päätöslauselma;

24.  toteaa jälleen, että on kiireellisesti järjestettävä YK:n arviointi- ja korjausoperaatio Safer-säiliöalukselle, joka on hylätty Hodeidan sataman edustalle ja uhkaa aiheuttaa välittömästi merkittävän ympäristökatastrofin, joka vaarantaa luonnon monimuotoisuuden ja paikallisten Punaisenmeren rannikkoyhteisöjen elinkeinot; kehottaa EU:ta antamaan kaiken tarvittavan poliittisen, teknisen tai taloudellisen tuen, jotta YK:n tekninen ryhmä päästettäisiin pikaisesti Safer-säiliöalukselle ja voidaan estää öljyvuoto, joka voisi olla neljä kertaa pahempi kuin Alaskassa vuonna 1989 tapahtunut historiallinen Exxon Valdezin vuoto;

25.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja saattaakseen kaikki vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet henkilöt vastuuseen; toteaa, että on mahdollista soveltaa tuomioistuimen yleistoimivallan periaatetta Jemenissä tehtyjen vakavien ihmisoikeusloukkausten tutkimiseksi ja syytteiden nostamiseksi tällaisista rikkomuksista epäiltyjä henkilöitä vastaan; kehottaa käyttämään EU:n maailmanlaajuista ihmisoikeuspakotejärjestelmää, jotta voidaan asettaa kohdennettuja pakotteita, kuten matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen, konfliktin kaikkien osapuolten, myös Iranin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, virkailijoita vastaan, jotka ovat osallistuneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Jemenissä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita tukemaan tulevissa syytetoimissa käytettävien todisteiden keräämistä ja harkitsemaan riippumattoman komission perustamista valvomaan tätä prosessia; katsoo, että julmien rikosten uhreja ja heidän perheitään olisi tuettava oikeussuojan saamisessa;

26.  kehottaa ihmisoikeusneuvostoa varmistamaan, että Jemenin ihmisoikeustilanne pysyy sen asialistalla, uusimalla aina tarvittaessa YK:n asiantuntijaryhmän toimeksiannon ja varmistamalla, että sille annetaan riittävät resurssit, jotta se voi toteuttaa toimeksiantonsa tehokkaasti, mukaan lukien loukkauksiin ja rikoksiin liittyvien tietojen kerääminen, säilyttäminen ja analysointi;

27.  toteaa jälleen olevansa sitoutunut torjumaan rankaisemattomuutta sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista maailmassa, myös Jemenissä; katsoo, että tällaisista rikoksista vastuussa olevat henkilöt olisi asetettava asianmukaisesti syytteeseen ja tuomittava oikeusistuimessa; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ryhtymään päättäväisiin toimiin, jotta YK:n turvallisuusneuvosto veisi Jemenin tilanteen Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi ja turvallisuusneuvoston pakotteiden kohteena olevien henkilöiden luetteloa laajennettaisiin;

28.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille, Jemenin hallitukselle, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitukselle sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle.

(1) EUVL C 11, 13.1.2020, s. 44.
(2) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 104.
(3) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.
(4) EUVL C 265, 11.8.2017, s. 93.
(5) EUVL C 66, 21.2.2018, s. 17.
(6) EUVL C 303, 15.12.2009, s. 12.
(7) EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö