Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2539(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0119/2021

Debatai :

PV 09/02/2021 - 10
CRE 09/02/2021 - 10

Balsavimas :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0053

Priimti tekstai
PDF 163kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2021 m. vasario 11 d. - Briuselis
Humanitarinė ir politinė padėtis Jemene
P9_TA(2021)0053RC-B9-0119/2021

2021 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene (2021/2539(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, visų pirma 2018 m. spalio 4 d.(1), 2017 m. lapkričio 30 d.(2), 2016 m. vasario 25 d.(3) ir 2015 m. liepos 9 d.(4) rezoliucijas dėl padėties Jemene ir 2016 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl išpuolių prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę(5),

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2021 m. vasario 8 d. pareiškimą dėl naujausių judėjimo „Ansar Allah“ išpuolių,

–  atsižvelgdamas į EIVT atstovo spaudai 2021 m. sausio 12 d. pareiškimą dėl JAV sprendimo paskelbti „Ansar Allah“ teroristine organizacija,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 30 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimą dėl išpuolio Adene, 2020 m. gruodžio 19 d. pareiškimą dėl naujos vyriausybės sudarymo, 2020 m. spalio 17 d. pareiškimą dėl sulaikytųjų paleidimo, 2020 m. rugsėjo 28 d. pareiškimą dėl apsikeitimo kaliniais ir 2020 m. liepos 31 d. pareiškimą dėl bahajų bendruomenės narių paleidimo,

–  atsižvelgdamas į Vokietijos, Kuveito, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Valstijų, Kinijos, Prancūzijos, Rusijos ir Europos Sąjungos 2020 m. rugsėjo 17 d. bendrą pranešimą dėl konflikto Jemene,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 2020 m. balandžio 9 d. pareiškimą dėl ugnies nutraukimo paskelbimo Jemene,

–  atsižvelgdamas į už krizių valdymą atsakingo Europos Komisijos nario Janezo Lenarčičiaus ir buvusio Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo ministro Peterio Erikssono 2020 m. vasario 14 d. ir 2020 m. rugsėjo 24 d. bendrus pareiškimus „JT Generalinė Asamblėja: ES ir Švedija suvienija jėgas siekdamos padėti išvengti bado Jemene“,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Jemeno, visų pirma į 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 22 d. JT ekspertų grupės Jemeno klausimais galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į atitinkamus JT ekspertų ataskaitas dėl Jemeno, visų pirma 2020 m. gruodžio 3 d. ataskaitą „JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupė informuoja JT Saugumo Tarybą ragindama nutraukti nebaudžiamumą, išplėsti sankcijas ir kad JT Saugumo Taryba dėl padėties Jemene kreiptųsi į Tarptautinį baudžiamąjį teismą“, 2020 m. lapkričio 12 d. pranešimą „JT ekspertai teigia, kad techninei grupei turi būti leista užkirsti kelią naftos išsiliejimo katastrofai, kuri gresia Jemenui“, 2020 m. spalio 15 d. ataskaitą „JAE: JT ekspertai teigia, kad buvusių Gvantanamo kalinių priverstinis grąžinimas į Jemeną yra neteisėtas ir kelia pavojų gyvybėms“, taip pat 2020 m. balandžio 23 d. ataskaitą „JT ekspertai prašo nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti bahajus Jemene“,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 2 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaitą dėl techninės pagalbos teikimo Nacionalinei tyrimų komisijai, kad būtų ištirti visų Jemeno konflikto šalių įtariami pažeidimai ir piktnaudžiavimo atvejai (A/HRC/45/57),

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais 2020 m. gruodžio 23 d. pranešimą dėl vaikų padėties ginkluotų konfliktų metu,

—  atsižvelgdamas į JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės Jemeno klausimais trečiąjį pranešimą 2020 m. rugsėjo 28 d. dėl žmogaus teisių padėties Jemene, įskaitant pažeidimus ir piktnaudžiavimo atvejus nuo 2014 m. rugsėjo mėn.,

–  atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių tarybos 2020 m. rugsėjo 29 d. interaktyvų dialogą su JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupe Jemeno klausimais,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, visų pirma 2020 m. liepos 14 d. rezoliuciją Nr. 2534, kuria JT misijos Chudaidos susitarimui remti (UNMHA) įgaliojimai pratęsti iki 2021 m. liepos 15 d., ir 2020 m. vasario 25 d. rezoliuciją Nr. 2511, kuria sankcijų Jemenui režimas pratęstas vieneriems metams,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. pareiškimą dėl antrųjų Stokholmo susitarimo metinių,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl skatinimo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės(6),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 13 d. Stokholmo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 5 d. Rijado susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

—  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

—  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

—  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi prieš dešimt metų, 2011 m. vasario mėn., prasidėjo masiniai protestai, kurie pagarsėjo kaip Jemeno revoliucija ir dėl kurių savo postą po 33 metų diktatūros paliko prezidentas Ali Abdullah Saleh; kadangi šis sukilimas atspindėjo svarbius Jemeno gyventojų norus siekti demokratijos, laisvės, socialinio teisingumo ir žmogaus orumo;

B.  kadangi 2015 m. kovo mėn. prasidėjus ginkluotam konfliktui žuvo mažiausiai 133 000 žmonių, o 3,6 mln. buvo perkelta šalies viduje; kadangi 2018 m. gruodžio mėn. pasirašytu Stokholmo susitarimu buvo siekiama sukurti saugius humanitarinius koridorius, vykdyti kalinių mainus ir paskelbti paliaubas Raudonosios jūros regione; kadangi šalys nuo to laiko pažeidė paliaubų susitarimą ir žuvo daugiau nei 5 000 civilių; kadangi dauguma civilių žuvo dėl Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos oro antskrydžių;

C.  kadangi analitikai didžia dalimi sutaria, kad, nesugebėjęs vykdyti įtraukios politikos, Jemenas įsivėlė į vis didėjančius genčių ir politinius nesutarimus ir nuožmų išorės subjektų kurstomą karą tarp Irano remiamų husių sukilėlių ir Saudo Arabijos ir tiesiogiai įtraukė platesnį regioną į sudėtingą konfliktą; kadangi Saudo Arabija mano, kad husių sukilėliai Jemene yra Irano įgaliotos pajėgos, o Iranas pasmerkė Saudo Arabijos vadovaujamus puolimus ir pareikalavo nedelsiant sustabdyti jos vadovaujamus oro antpuolius;

D.  kadangi 2020 m. suintensyvėjo karo veiksmai, ypač Džaufe, Maribe, Nime, Taize, Chudaidoje, Beidoje ir Abjane bei jų apylinkėse, ir tam tiesioginę paramą teikė ir pritarė trečiosios valstybės, įskaitant Saudo Arabijos vadovaujamą Jemeno vyriausybės koaliciją ir JAE paramą Pietų pereinamajai tarybai, o Irano remiamo husių judėjimo pajėgos tebekontroliuoja didžiąją Jemeno šiaurės ir vidurio regionų teritorijos dalį, kurioje yra 70 proc. visų Jemeno gyventojų; kadangi toliau daromi plataus masto sunkūs žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, o pažeidėjai už juos neatsako;

E.  kadangi ES reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie atsinaujinusius husių judėjimo išpuolius Maribo ir al Džaufo muchafazose, taip pat pakartotinius bandymus vykdyti tarpvalstybinius išpuolius Saudo Arabijos teritorijoje; kadangi atnaujinti kariniai veiksmai ir puolimai šiuo konkrečiu metu smarkiai apsunkina tebesitęsiančias Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemenui Martino Griffithso pastangas ir bendras pastangas užbaigti karą Jemene;

F.  kadangi Žmogaus teisių taryba 2020 m. rugsėjo mėn. pratęsė JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės Jemeno klausimais įgaliojimus; kadangi iš naujausio JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės Jemeno klausimais 2020 m. rugsėjo mėn. pranešimo matyti, kad visos konflikto šalys toliau daro įvairius tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant išpuolius, kuriuos galima prilyginti karo nusikaltimams;

G.  kadangi patvirtinti žmogaus teisių pažeidimai, be kita ko, apima savavališką gyvybės atėmimą, priverstinius dingimus, savavališką sulaikymą, smurtą dėl lyties, įskaitant seksualinį smurtą, kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, vaikų verbavimą ir jų naudojimą karo veiksmuose, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą neužtikrinimą ir pagrindinių laisvių bei ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pažeidimus; kadangi husių judėjimas plačiai naudoja sausumos minas, dėl kurių kyla nuolatinė grėsmė civiliams gyventojams ir prisidedama prie žmonių perkėlimo; kadangi husių judėjimo pajėgos, su vyriausybe siejamos pajėgos ir JAE bei JAE remiamos Jemeno pajėgos buvo tiesiogiai atsakingos dėl savavališkų sulaikymų ir priverstinių dingimų;

H.  kadangi Jemenas ir JAE yra pasirašę Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, tačiau dar nėra jo ratifikavę; kadangi Saudo Arabija nėra nei pasirašiusi, nei ratifikavusi Romos statuto; kadangi kelios Romos statuto nuostatos, įskaitant susijusias su karo nusikaltimais, atspindi tarptautinę paprotinę teisę; kadangi JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupė Jemeno klausimais paragino JT Saugumo Tarybą perduoti šį klausimą Tarptautiniam baudžiamajam teismui ir išplėsti asmenų, kuriems taikomos Saugumo Tarybos sankcijos, sąrašą;

I.  kadangi 2020 m. gruodžio 26 d. Prezidentas Abd-Rabbu Mansour‘as Hadi pagal Rijado susitarimą, sudarytą tarpininkaujant Saudo Arabijai, prisaikdino naują 24 narių Jemeno vyriausybę; kadangi naujoje valdžią pasidalijusioje Jemeno vyriausybėje vienodai atstovaujama šalies šiaurės ir pietų regionams, įskaitant penkis Pietų pereinamosios tarybos narius; kadangi tarp jos narių, deja, pirmą kartą per daugiau kaip 20 metų nėra nė vienos moters; kadangi tarp tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės ir Pietų pereinamosios tarybos kilo naujas ginčas dėl teisėjų skyrimo ir taip pasitvirtino, kad bendra vyriausybė yra nestabili; kadangi atsinaujino tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės pajėgų (palaikomų Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos) ir husių judėjimo karinis konfliktas; kadangi nuo konflikto pradžios moterys visiškai nedalyvauja derybų procesuose, bet vis dėlto ir toliau yra labai svarbios ieškant ilgalaikio konflikto sprendimo;

J.  kadangi karas sukėlė didžiausią humanitarinę krizę pasaulyje, kai beveik 80 proc. šalies gyventojų – daugiau nei 24 mln. žmonių, įskaitant daugiau nei 12 mln. vaikų – reikalinga humanitarinė pagalba; kadangi padėtis šalyje ir toliau blogėja, nes 50 000 Jemeno gyventojų jau gyvena bado sąlygomis; kadangi naujausi Jemeno analizės pagal Integruotą aprūpinimo maistu būklės klasifikaciją duomenys rodo, kad daugiau kaip pusei, t. y. 16,2 mln. iš 30 mln., gyventojų pradės kritiškai trūkti maisto, o badą kenčiančių žmonių gali padaugėti beveik tris kartus; kadangi iki šiol surinkta tik 56 proc. iš humanitarinei pagalbai 2020 m. būtinos 3,38 mlrd. JAV dolerių sumos;

K.  kadangi COVID-19 pandemija ir jos socialinis ir ekonominis poveikis dar labiau mažina sveikatos priežiūros prieinamumą ir didina mitybos nepakankamumo riziką; kadangi šiuo metu vyksta didžiausias naujausių laikų istorijoje choleros protrūkis, kai šia liga susirgo daugiau nei 1,1 mln. žmonių;

L.  kadangi besitęsiantis konfliktas labai kliudo Jemeno pažangai siekiant JT darnaus vystymosi tikslų: 1-ojo DVT (skurdo išnaikinimas) ir 2-ojo DVT (bado išnaikinimas); kadangi dėl konflikto Jemeno vystymasis regresavo daugiau dviem dešimtmečiais; kadangi, kol tęsiasi konfliktas, DVT įgyvendinimo atotrūkis ir toliau didės;

M.  kadangi Jemeno šiaurėje jau trečią kartą nuo 2019 m. bręsta degalų krizė, dėl kurios gerokai mažėja galimybių civiliams gyventojams gauti maisto, vandens, naudotis medicinos paslaugomis ir pagrindinėmis transporto paslaugomis; kadangi tokia žmogaus sukelta krizė yra tiesioginis husių judėjimo ir JT pripažintos Jemeno vyriausybės konkurencijos dėl degalų kontrolės rezultatas;

N.  kadangi 2,1 milijono vaikų mityba yra labai nepakankama, o beveik 358 000 vaikų iki penkerių metų mityba yra visiškai nepakankama; kadangi dėl nepakankamo finansavimo pagalba maisto srityje nuo 2020 m. balandžio mėn. sumažinta ir, jei nebus skirta papildomų lėšų, tai turės poveikį dar 1,37 milijono žmonių; kadangi, jeigu vykdomos programos būtų sustabdytos, 530 000 jaunesnių nei dvejų metų vaikų gresia negauti mitybos paslaugų;

O.  kadangi dėl konflikto ir pastarojo meto COVID-19 pandemijos pablogėjo moterų padėtis; kadangi nuo konflikto pradžios eksponentine progresija daugėjo smurto dėl lyties ir seksualinio smurto atvejų; kadangi nebeliko jau ir anksčiau ribotų baudžiamosios teisenos sistemos pajėgumų spręsti seksualinės prievartos ir smurto dėl lyties klausimus, taigi nevykdomi jokie tyrimai, susiję su tokia praktika, kaip moterų grobimas ir žaginimas arba grasinimais tai padaryti; kadangi apie 30 proc. perkeltų namų ūkių vadovauja moterys; kadangi nebeįmanoma gauti vaistų nuo daugelio lėtinių ligų ir kadangi gimdyvių mirtingumo rodiklis Jemene yra vienas iš aukščiausių; kadangi dėl prastos mitybos nusilpusios nėščios ir krūtimi maitinančios moterys gali lengviau susirgti cholera ir susiduria su didesne kraujavimo rizika, o tai smarkiai padidina komplikacijų ir mirties gimdant pavojų;

P.  kadangi JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupė Jemeno klausimais nustatė, jog JAE remiamos Apsaugos zonos pajėgos (angl. „Security Belt Forces“) tam tikrose sulaikymo vietose, įskaitant koalicijos kalinimo įstaigoje „Bureiqa“ ir kalėjime „Bir Ahmed“, laikomų sulaikytųjų ir migrantų bei marginalizuotų Afrikos juodaodžių bendruomenių narių atžvilgiu naudoja žaginimą ir kitokį seksualinį smurtą, taip pat grasina LGBTI asmenims ir juos persekioja; kadangi esama patikimų kaltinimų, kad husių judėjimas naudoja žaginimą ir kankinimą kaip karo ginklą, ypač prieš politiškai aktyvias moteris ir aktyvistes;

Q.  kadangi Europos Parlamentas ne kartą ragino, atsižvelgiant į sunkius tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimus Jemene, ES mastu uždrausti eksportuoti, parduoti, atnaujinti ir prižiūrėti bet kokio pobūdžio saugumo įrangą Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos narėms, įskaitant Saudo Arabiją ir JAE; kadangi kai kurios ES valstybės narės uždraudė ginklų eksportą į Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos nares, įskaitant Vokietijos draudimą eksportuoti ginklus į Saudo Arabiją ir Italijos draudimą eksportuoti ginklus į Saudo Arabiją ir JAE, o kitos valstybės narės svarsto poreikį tai padaryti; kadangi kai kurios valstybės narės, pažeisdamos teisiškai privalomą Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto(7), toliau į Saudo Arabiją ir JAE eksportuoja ginklus, kurie gali būti panaudoti Jemene;

R.  kadangi Jungtinės Valstijos sustabdė ginklų pardavimą Saudo Arabijai ir iki peržiūros sustabdė naikintuvų F-35 perdavimą JAE; kadangi 2021 m. vasario 4 d. JAV Prezidentas J. Bidenas pranešė, kad bus nedelsiant nutraukta visa JAV parama puolamiesiems veiksmams per karą Jemene, įskaitant atitinkamų ginklų pardavimą, ir paskyrė naują pasiuntinį Jemene;

S.  kadangi JT ekspertų grupė Jemeno klausimais savo galutinėje 2021 m. sausio 22 d. ataskaitoje pažymėjo, kad daugėja įrodymų, jog fiziniai asmenys ar subjektai Irane tiekia didelius ginklų ir jų komponentų kiekius husių judėjimui; kadangi husių judėjimas tęsia išpuolius prieš civilinius taikinius Saudo Arabijoje raketomis ir bepiločiais orlaiviais;

T.  kadangi ankstesnė JAV administracija 2021 m. sausio 19 d. paskelbė husių judėjimą „Ansar Allah“ teroristine organizacija; kadangi, nepaisant bendrųjų JAV vyriausybės suteiktų leidimų, itin didelį susirūpinimą tebekelia šio paskelbimo poveikis galimybėms į šalį importuoti maistą, kurą ir vaistus; kadangi naujoji JAV administracija 2021 m. vasario 5 d. pranešė, kad judėjimas „Ansar Allah“ išbraukiamas iš užsienio teroristinių organizacijų sąrašo ir specialiojo pasaulinių teroristų sąrašo;

U.  kadangi dėl pablogėjusios Jemeno politinės ir saugumo padėties šalyje daugėja teroristinių grupuočių, įskaitant organizaciją „Ansar al-Sharia“ ir vadinamąją Arabijos pusiasalio „Al-Qaida“, ir vadinamąsias Jemeno „Da’esh“ provincijas, kurios ir toliau kontroliuoja nedideles teritorijos dalis, taip pat organizacijos Hezbollah karinį sparną, kuris yra įtrauktas į ES teroristinių organizacijų sąrašą, ir koncentruojama jų veikla;

V.  kadangi stabili, saugi ir demokratiška deramai veikiančią vyriausybę turinti Jemeno valstybė yra ypač svarbi tarptautinės bendruomenės kovai su ekstremizmu ir smurtu regione ir už jo ribų ir siekiui užtikrinti taiką ir stabilumą pačiame Jemene;

W.  kadangi Jemeno ekonomika 2015–2019 m. susitraukė 45 proc.; kadangi jo ekonomikai, kuri net ir iki konflikto buvo trapi, padarytas didelis neigiamas poveikis, o šimtai tūkstančių šeimų nebeturi stabilių pajamų šaltinių; kadangi 90 proc. maisto Jemenas importuoja komerciškai, o to pagalbos agentūros negali pakeisti, nes humanitarinės pagalbos agentūros gyventojams išduoda kuponus arba grynuosius pinigus, kad jie galėtų apsipirkti turguose; kadangi 70 proc. Jemenui teikiamos paramos ir komercinio importo patenka į šalį per husių kontroliuojamą Chudaidos uostą ir šalia esantį Salifo uostą, per kuriuos tiekiamas maistas, degalai ir vaistai, kurių reikia gyventojams, kad išgyventų;

X.  kadangi dokumentais patvirtinta daug ekonominio pasipelnymo atvejų, o šalies ekonominius ir finansinius išteklius nukreipia tiek Jemeno vyriausybė, tiek husių judėjimas ir taip Jemeno žmonėms daroma didelė žala; kadangi JT ekspertų grupės galutinėje ataskaitoje nurodyta, kad 2019 m. husių judėjimas nukreipė ne mažiau kaip 1,8 mlrd. JAV dolerių, kurie buvo skirti vyriausybei, kad ji galėtų sumokėti atlyginimus ir suteiktų būtiniausias paslaugas piliečiams; kadangi ataskaitoje taip pat pažymėta, kad vyriausybė užsiima pinigų plovimu ir korupcine veikla, kurie daro neigiamą poveikį tinkamam Jemeno gyventojų aprūpinimui maistu, pažeidžiant teisę į maistą, įskaitant neteisėtą 423 mln. JAV dolerių Saudo Arabijos lėšų, kurios pirmiausia buvo skirtos ryžiams ir kitoms Jemeno žmonėms skirtoms prekėms įsigyti, pervedimą prekiautojams;

Y.  kadangi JT generalinio sekretoriaus atstovas spaudai pabrėžė, kad būtina skubiai reaguoti į humanitarinei padėčiai ir aplinkai kylančią grėsmę, kad iš naftos tanklaivio, plaukiojančios saugyklos-terminalo „Safer“, prišvartuoto netoli Ras Issa uosto Jemene, gali išsilieti milijonas barelių naftos; kadangi dėl sparčiai blogėjančios tanklaivio būklės kyla rimta didelio naftos išsiliejimo, dėl kurio būtų padarytas pražūtingas poveikis aplinkai, sunaikinta biologinė įvairovė ir iš Raudonosios jūros pakrančių vietos bendruomenių būtų atimtas pragyvenimo šaltinis, grėsmė; kadangi nepaisant neišvengiamo ekologinės katastrofos pavojaus ilgai laukta 44 metų amžiaus naftos tanklaivio inspekcija buvo nukelta iki 2021 m. kovo mėn.;

1.  kuo griežčiausiai smerkia nuo 2015 m. Jemene tebesitęsiantį smurtą, kuris pavirto didžiausia humanitarine krize pasaulyje; primena, kad konflikto Jemene neįmanoma išspręsti kariniais veiksmais ir kad šią krizę galima tvariai išspręsti tik įtraukiu Jemeno vadovaujamu ir jo savarankiškai vykdomu derybų procesu, į kurį būtų įtraukti visi Jemeno visuomenės sluoksniai ir visos konflikto šalys; pabrėžia, kad siekiant sustabdyti karą ir sumažinti dabartinę humanitarinę krizę visos šalys turėtų gera valia dalyvauti derybose siekdamos susitarti dėl perspektyvių politinių ir saugumo sprendimų ir laikytis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2216 (2015), taikyti JT misijos Chudaidos susitarimui remti bendrą įgyvendinimo mechanizmą ir apskritai nutraukti ugnį, kaip tą raginta padaryti JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2532 (2020);

2.  yra sukrėstas dėl šalyje siaučiančios pražūtingos humanitarinės krizės; ragina visas šalis laikytis savo įsipareigojimų ir sudaryti galimybę greitai ir netrukdomai teikti humanitarinę pagalbą ir kitas gyventojams būtinas prekes ir nekliudomai patekti į medicinos įstaigas tiek Jemene, tiek užsienyje; reiškia ypač didelį susirūpinimą, kad naujausio Integruotos aprūpinimo maistu būklės klasifikacijos vertinimo duomenimis 50 000 žmonių Jemene gyvena bado sąlygomis ir prognozuojama, kad net jei dabartinė parama nebūtų mažinama, šis skaičius iki 2021 m. birželio mėn. padidės tris kartus;

3.  palankiai vertina tai, kad nuo 2015 m. ES Jemenui skyrė daugiau kaip 1 mlrd. EUR teikdama politinę, vystymosi ir humanitarinę pagalbą; palankiai vertina ES įsipareigojimą 2021 m. Jemenui teikti tris kartus daugiau humanitarinės pagalbos; tačiau reiškia susirūpinimą, kad to vis dar nepakanka, kad būtų galima išspręsti tokio masto problemas, su kokiomis susiduria Jemenas; smerkia tai, kad 2019 m. Jemenui skiriamo finansavimo trūkumas padidėjo iki 50 proc.; primena, kad šios krizės mastas ir rimtumas turėtų būti diskusijų dėl biudžeto atskaitos taškas; ragina ES vykdant Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės programavimą sutelkti papildomų išteklių padėčiai Jemene spręsti; apskritai labai ragina Komisiją ir valstybes nares toliau vadovauti tarptautinėms pastangoms skubiai padidinti humanitarinę pagalbą, be kita ko, vykdant 2020 m. birželio mėn. paramos teikėjų konferencijoje dėl humanitarinės pagalbos Jemenui plano prisiimtus įsipareigojimus;

4.  pabrėžia, kad COVID-19 plitimas kelia didžiulių papildomų sunkumų suardytai šalies sveikatos infrastruktūrai, sveikatos priežiūros centruose trūksta būtiniausios įrangos COVID-19 ligai gydyti, sveikatos apsaugos darbuotojai nedėvi apsaugos priemonių ir daugeliu atvejų dirba negaudami atlyginimo, todėl dažnai neatvyksta į darbą; ragina visus tarptautinius paramos teikėjus didinti neatidėliotinos pagalbos teikimą, kad būtų išsaugota vietos lygmens sveikatos priežiūros sistema ir būtų padedama joje stabdyti dabartinį mirtinų infekcijų, tarp jų COVID-19, maliarijos, choleros ir Dengės karštligės, protrūkių plitimą Jemene; ragina ES ir jos valstybes nares pasinaudojant priemone COVAX sudaryti palankesnes sąlygas gauti vakcinų Jemene, be kita ko, šalies viduje perkeltų asmenų stovyklose, ir taip užtikrinti vienodas ir visuotines galimybes gauti vakcinų nuo COVID-19, ypač pažeidžiamiausiems asmenims;

5.  remia Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemenui Martino Griffithso pastangas siekti politinio proceso pažangos ir pasiekti skubaus ugnies nutraukimo visoje šalyje; ragina sudaryti visas sąlygas specialiajam pasiuntiniui netrukdomai nuvykti į bet kurią Jemeno teritorijos dalį; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį bei visas valstybes nares teikti M. Griffithsui politinę paramą, kad derybomis būtų pasiektas įtraukus susitarimas; šiuo tikslu ragina Užsienio reikalų tarybą persvarstyti ir atnaujinti savo naujausias 2019 m. vasario 18 d. išvadas dėl Jemeno, kad jos atitiktų dabartinę padėtį šalyje; ragina ES ir visas jos valstybes nares toliau palaikyti dialogą su visomis konflikto šalimis ir pabrėžti, kad, siekiant padėties deeskalavimo ir politinio susitarimo, būtina įgyvendinti Stokholmo susitarimą ir JT politinės deklaracijos projektą;

6.  yra įsitikinęs, kad priimant bet kokį ilgalaikį sprendimą reikėtų pašalinti pagrindines nestabilumo šalyje priežastis, taip pat patenkinti teisėtus Jemeno gyventojų poreikius ir lūkesčius; pakartoja, kad remia visas taikias politines pastangas siekiant apsaugoti Jemeno suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą; smerkia užsienio valstybių kišimąsi į Jemeno reikalus, be kita ko, dislokuojant vietoje užsienio pajėgas ir samdinius; ragina nedelsiant atitraukti visas užsienio pajėgas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos Jemeno gyventojų politiniam dialogui;

7.  ragina visas konflikto šalis laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir baigti taikyti bet kokias priemones, kuriomis gilinama dabartinė humanitarinė krizė; ragina ES ir jos valstybes nares kuo griežčiausiai pasmerkti nuo 2014 m. pabaigos visų konflikto šalių įvykdytus šiurkščius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos oro antpuolius, dėl kurių žuvo tūkstančiai civilių, padidėjo šalies nestabilumas ir kurie buvo nukreipti į ne karinius objektus, pvz., mokyklas, vandens cisternas ir vestuves, ir pasmerkti husių išpuolius prieš Saudo Arabijos taikinius Jemeno teritorijoje;

8.  ragina Saudo Arabiją nedelsiant nutraukti laivų, gabenančių degalus, skirtus husių kontroliuojamoms teritorijoms, blokadą; dar kartą ragina visas konflikto šalis turi skubiai nutraukti civilių bado sukėlimo naudojimą kaip karo priemonę, nes tai yra tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnio 2 dalies b punkto xxv papunktį; pabrėžia, kad svarbu pasiekti abiejų konflikto šalių šalies šiaurėje ir pietuose susitarimą dėl degalų naudojimo, siekiant sušvelninti ekonomikos, žemės ūkio, vandens tiekimo, medicinos, energetikos ir transporto krizę, kuri padidėjo naudojant degalus kaip ekonominio karo ginklą;

9.  smerkia neseniai Irano remiamo husių judėjimo „Ansar Allah“ įvykdytus išpuolius Maribo ir al Džaufo muchafazose, taip pat pakartotinius bandymus vykdyti tarpvalstybinius išpuolius Saudo Arabijos teritorijoje, kurie kenkia tarptautinės bendruomenės bendroms pastangoms užbaigti šį išorės subjektų kurstomą karą Jemene;

10.  remia visas pasitikėjimo didinimo priemones su konflikto šalimis, sutelkiant ypatingą dėmesį į tas, kurios geba nedelsiant patenkinti humanitarinius poreikius, kaip antai atverti Sanos oro uostą, vėl pradėti mokėti atlyginimus, įgyvendinti mechanizmus, kuriuos taikant galima užtikrinti tęstinį jūrų uostų veikimą siekiant sudaryti palankesnes sąlygas importuoti degalus ir maistą, ir pastangas teikti išteklius ir paramą Jemeno centriniam bankui; ragina Europos Sąjungą ir visas valstybes nares parengti Jemeno ekonomikos gelbėjimo paketą, įskaitant užsienio valiutų injekcijas, siekiant padėti stabilizuoti ekonomiką ir Jemeno valiutą rialą bei užkirsti kelią tolesniam maisto kainų kilimui, taip pat skirti užsienio rezervų komerciniam maisto ir degalų importui bei viešojo sektoriaus atlyginimų mokėjimui subsidijuoti;

11.  apgailestauja dėl to, kad naujojoje Jemeno vyriausybėje nėra moterų ir ji yra pirmoji be jų per 20 paskutiniųjų metų, ir ragina Jemeno vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad šalies politiniame gyvenime būtų užtikrintas vienodas moterų atstovavimas ir jų dalyvavimas;

12.  pabrėžia, kad ES įsikūrę ginklų eksportuotojai, kurstantys konfliktą Jemene, pažeidžia kelis teisiškai privalomos Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto kriterijus; todėl dar kartą ragina, atsižvelgiant į sunkius tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimus Jemene, ES mastu uždrausti eksportuoti, parduoti, atnaujinti ir prižiūrėti bet kokio pobūdžio saugumo įrangą koalicijos narėms, įskaitant Saudo Arabiją ir JAE;

13.  pažymi, kad kelios ES valstybės narės nusprendė uždrausti ginklų eksportą į Saudo Arabiją ir JAE; pabrėžia, kad ginklų eksportas ir toliau priklauso valstybių narių nacionalinei kompetencijai; ragina visas ES valstybes nares sustabdyti ginklų eksportą į visas Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos šalis nares; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį pateikti ataskaitą dėl ES valstybių narių bendradarbiavimo su Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos narėmis karinėje ir saugumo srityse dabartinės padėties; smerkia tai, kad asmenys ir subjektai iš Irano husių judėjimui tiekia didelius ginklų ir jų dalių kiekius;

14.  palankiai vertina laikiną Jungtinių Valstijų ginklų, kurie naudojami Jemeno konflikte, pardavimo Saudo Arabijai ir 23 mlrd. JAV dolerių vertės naikintuvų F-35 pardavimo JAE sustabdymą, taip pat JAV administracijos neseniai padarytą pareiškimą, kad greitai bus nutraukta visa parama puolamiesiems veiksmams per karą Jemene, įskaitant tiksliojo valdymo raketų tiekimą ir dalijimąsi žvalgybos informacija; šiuo atžvilgiu palankiai vertina atnaujintą JAV įsipareigojimą konfliktą spręsti diplomatinėmis priemonėmis, kaip matyti iš neseniai įvykusio JAV specialiojo pasiuntinio Jemenui paskyrimo;

15.  ragina visas Jemeno konflikto šalis nustatyti raketų ir bepiločių orlaivių atakų taikinių pasirinkimo politiką, kuri turėtų atitikti tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas; ragina Tarybą, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį bei visas valstybes nares dar kartą patvirtinti ES poziciją pagal tarptautinę teisę ir užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi apsaugos priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad žvalgybos informacija, ryšių infrastruktūra ir karinės bazės nebūtų naudojamos neteisminėms egzekucijoms palengvinti; primena savo raginimą priimti teisiškai privalomą Tarybos sprendimą dėl ginkluotų bepiločių orlaivių naudojimo ir tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės laikymosi;

16.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Jemene ir toliau veikia nusikalstamos ir teroristinės grupuotės, įskaitant Arabijos pusiasalio „Al-Qaida“ ir ISIS („Da’esh“); ragina visas konflikto šalis imtis ryžtingų veiksmų prieš šias grupuotes; smerkia visus visų teroristinių organizacijų išpuolius;

17.  palankiai vertina naujosios JAV vyriausybės sprendimą panaikinti ankstesnės JAV vyriausybės sprendimą husių judėjimą, taip pat vadinamą „Ansar Allah“, pripažinti užsienio teroristine organizacija ir įtraukti į specialųjį pasaulinių teroristų sąrašą;

18.  ragina Tarybą visiškai įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2216 (2015) ir nustatyti asmenis, kurie trukdo teikti humanitarinę pagalbą, ir asmenis, kurie planuoja ar vykdo tarptautinės žmogaus teisių teisės ar tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, arba kurių veiksmais pažeidžiamos žmogaus teisės Jemene, arba kurie visiems šiems veiksmams vadovauja, ir imtis tikslinių priemonių prieš tuos asmenis; primena, kad Sankcijų komitetas neskyrė sankcijų nei vienam koalicijoje dalyvaujančiam asmeniui, nepaisant informacijos apie pakartotinius koalicijos padarytus pažeidimus, kurią surinko JT nepriklausomų žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupė Jemeno klausimais, teikianti informaciją, padedančią tinkamai įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją;

19.  primygtinai ragina nutraukti bet kokio pobūdžio seksualinį ir smurtą dėl lyties prieš moteris ir mergaites, visų pirma prieš sulaikytas moteris ir mergaites; ragina ES šiuo aspektu užtikrinti konkretų finansavimą vietos moterų vadovaujamoms ir moterų teisių organizacijoms, kad būtų galima greičiau susisiekti su moterimis, mergaitėmis ir asmenimis, patyrusiais smurtą dėl lyties, taip pat programoms, skirtoms moterų atsparumui ir ekonominiam įgalėjimui pasiekti;

20.  pakartoja, kad ypač svarbu apsaugoti vaikus ir užtikrinti, kad jie galėtų naudotis visomis savo žmogaus teisėmis; todėl ragina visas konflikto šalis nutraukti vaikų verbavimą ir naudojimąsi vaikais, kaip kariais, ginkluoto konflikto metu ir toliau užtikrinti berniukų ir mergaičių, užverbuotų ar išnaudojamų karo veiksmuose, demobilizaciją ir veiksmingą nusiginklavimą, ir ragina šalis paleisti sulaikytus vaikus bei bendradarbiauti su JT, siekiant įgyvendinti veiksmingas jų reabilitacijos, fizinio ir psichologinio atsigavimo ir reintegracijos į visuomenę programas;

21.  ragina visas šalis nedelsiant nutraukti visus išpuolius prieš saviraiškos laisvę, įskaitant sulaikymus, priverstinius dingimus ir bauginimą, ir paleisti visus žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, sulaikytus vien už tai, kad jie naudojosi savo žmogaus teisėmis;

22.  yra labai susirūpinęs dėl pranešimų, kad religijos ar tikėjimo laisvė yra neigiama, įskaitant diskriminaciją, neteisėtą sulaikymą ir smurto naudojimą, ragina paisyti ir ginti žodžio ir tikėjimo laisvę ir smerkia diskriminaciją dėl religinių įsitikinimų, ypač krikščionių, žydų, kitų religinių mažumų ir netikinčiųjų asmenų diskriminaciją tais atvejais, kai skirstoma humanitarinė pagalba; ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti bahajų tikėjimą išpažįstančius asmenis, kurie šiuo metu sulaikyti dėl to, kad taikiai praktikavo savo religiją, ir kuriems gresia mirties bausmė ir nutraukti jų persekiojimą;

23.  smerkia Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos oro atakų daromą žalą Jemeno kultūros paveldui, įskaitant Sanos senamiestį ir istorinį Zabido miestą, taip pat Taizo nacionalinio muziejaus apšaudymą artilerijos ugnimi ir istorinės Zabido bibliotekos rankraščių bei paveldo objektų grobimą, kurį vykdė husių judėjimas; pabrėžia, kad visi tokius veiksmus vykdantys asmenys turi būti patraukti atsakomybėn pagal 1954 m. Hagos konvenciją dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu; ragina sustabdyti Saudo Arabijos ir JAE balsavimo teises UNESCO valdymo organuose, kol vykdomas nepriklausomas ir nešališkas tyrimas dėl šių abiejų šalių atsakomybės už kultūros paveldo sunaikinimą; ragina Jungtinių Tautų generalinį sekretorių perduoti visų kultūros vietų, kurioms kyla grėsmė dėl konflikto Jemene, apsaugos klausimą Saugumo Tarybai, siekiant patvirtinti rezoliuciją šia tema;

24.  pakartoja, kad būtina skubiai nusiųsti JT vertinimo ir remonto misiją į plaukiojančią saugyklą-terminalą „Safer“, kuris stovi apleistas netoli Chudaidos uosto ir kelia tiesioginę didelės ekologinės katastrofos grėsmę biologinei įvairovei ir Raudonosios jūros pakrančių vietos bendruomenių pragyvenimo šaltiniams; ragina ES nedelsiant teikti visą būtiną politinę, techninę ir finansinę paramą, kad JT techninei komandai būtų sudarytos sąlygos gauti leidimą patekti į plaukiojančią saugyklą-terminalą „Safer“, kad būtų užkirstas kelias naštos išsiliejimui, kuris gali būti keturis kartus didesnis nei istorinis išsiliejimas iš tankerio „Exxon Valdez“, įvykęs 1989 m. Aliaskoje;

25.  ragina ES ir jos valstybes nares naudoti visas jų turimas priemones, kad visi sunkių žmogaus teisių pažeidimų vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn; atkreipia dėmesį į galimybę taikyti universaliosios jurisdikcijos principą tiriant sunkius žmogaus teisių pažeidimus Jemene ir vykdant juos padariusių asmenų baudžiamąjį persekiojimą; ragina taikyti ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą, kad visų konflikto šalių, Jemene padariusių sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant Iraną, Saudo Arabiją ir JAE, pareigūnams būtų tikslingai taikomos sankcijos, tokios kaip draudimai keliauti ir turto įšaldymas; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir valstybes nares teikti paramą renkant įrodymus, kad juos būtų galima panaudoti vykdant baudžiamąjį persekiojimą ateityje, ir apsvarstyti galimybę įsteigti nepriklausomą komisiją, kuri prižiūrėtų šį procesą; mano, kad žiauraus nusikaltimo aukoms ir jų šeimoms reikėtų padėti pasinaudoti teise kreiptis į teismą;

26.  ragina Žmogaus teisių tarybą užtikrinti, kad žmogaus teisių padėtis Jemene ir toliau būtų įtraukta į jos darbotvarkę, toliau pratęsiant JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės Jemeno klausimai įgaliojimus ir užtikrinant, kad tai grupei būtų suteikta pakankamai išteklių jos įgaliojimams, apimantiems informacijos apie pažeidimus ir nusikaltimus rinkimą, saugojimą ir analizavimą, sėkmingai vykdyti;

27.  dar kartą įsipareigoja kovoti su nebaudžiamumu už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje, įskaitant Jemeną; mano, kad už tokius nusikaltimus atsakingi asmenys turėtų būti tinkamai patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir teisiami teisme; ragina ES ir valstybes nares imtis ryžtingų veiksmų, siekiant, kad JT Saugumo Taryba klausimą dėl padėties Jemene perduotų nagrinėti Tarptautiniam baudžiamajam teismui, ir būtų išplėstas asmenų, kuriems taikomos Saugumo Tarybos sankcijos, sąrašas;

28.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui, Jemeno vyriausybei, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei, Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybei ir Irano Islamo Respublikos vyriausybei.

(1) OL C 11, 2020 1 13, p. 44.
(2) OL C 356, 2018 10 4, p. 104.
(3) OL C 35, 2018 1 31, p. 142.
(4) OL C 265, 2017 8 11, p. 93.
(5) OL C 66, 2018 2 21, p. 17.
(6) OL C 303, 2009 12 15, p. 12.
(7) OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika