Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2544(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0144/2021

Разисквания :

PV 11/02/2021 - 6.2
CRE 11/02/2021 - 6.2

Гласувания :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0056

Приети текстове
PDF 168kWORD 56k
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел
Положението с правата на човека в Казахстан
P9_TA(2021)0056RC-B9-0144/2021

Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно положението с правата на човека в Казахстан (2021/2544(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно положението с правата на човека в Казахстан(1) и предходните си резолюции относно Казахстан, включително резолюциите от 18 април 2013 г.(2), 15 март 2012 г.(3) и 17 септември 2009 г.(4),

–  като взе предвид Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, подписано в Астана на 21 декември 2015 г. и влязло в сила на 1 март 2020 г. след ратифицирането му от всички държави членки,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юни 2019 г. относно новата стратегия на ЕС за Централна Азия,

–  като взе предвид доклада за Казахстан в Годишния доклад на ЕС за правата на човека и демокрацията по света през 2019 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията на ООН против изтезанията,

–  като взе предвид 17-ото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС – Казахстан от 20 януари 2020 г., 12-ото заседание в рамките на диалога за правата на човека между ЕС и Казахстан, проведено на 26 и 27 ноември 2020 г., и 18-ото заседание на Комитета за сътрудничество ЕС – Казахстан от 25 септември 2020 г.,

–  като взе предвид универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека по отношение на Казахстан от 12 март 2020 г.,

–  като взе предвид втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 1 февруари 2021 г. относно нарастващия натиск върху НПО в областта на правата на човека в Казахстан, от 11 януари 2021 г. относно парламентарните избори в Казахстан и от 7 януари 2021 г. относно стъпките за премахване на смъртното наказание,

–  като взе предвид изявлението на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от 10 януари 2021 г. относно предварителните констатации и заключенията във връзка с изборите в Казахстан,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че през миналите седмици се наблюдават обезпокоително влошаване на общото положение с правата на човека и репресии срещу организациите на гражданското общество в Казахстан, като бяха наложени строги ограничения върху правото на свобода на изразяване на мнение, на мирни събрания и на сдружаване; като има предвид, че гражданското общество и организациите за защита на правата на човека, работещи в Казахстан, са подложени на все по-голям натиск и санкции от страна на властите в страната, което възпрепятства усилията за реформи и ограничава крайно необходимата дейност на гражданското общество;

Б.  като има предвид, че на 21 декември 2015 г. Европейският съюз и Казахстан подписаха Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество, което има за цел да осигури широка рамка за активизиране на политическия диалог и сътрудничеството в областта на правосъдието, вътрешните работи и много други области; като има предвид, че това споразумение поставя силен акцент върху демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, основните свободи, устойчивото развитие и сътрудничеството с гражданското общество; като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество влезе в сила на 1 март 2020 г., след като беше ратифицирано от всички държави членки;

В.  като има предвид, че новата стратегия на ЕС за Централна Азия поставя силен акцент върху диалога между ЕС и Централна Азия в областта на защитата и насърчаването на принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, включително свободата на сдружаване и изразяване на мнение, и създаването на благоприятна среда за гражданското общество и защитниците на правата на човека; като има предвид, че Европейският съюз предоставя на Казахстан значителна помощ във връзка с COVID-19, включително съвсем наскоро – на 29 януари 2021 г. – чрез финансовата си подкрепа за превоза на над 8 000 кг медицински материали на Световната здравна организация (СЗО);

Г.  като има предвид, че парламентарните избори в Казахстан на 10 януари 2021 г. бяха описани от ЕСВД като пропусната възможност за доказване на ефективното прилагане на политическите реформи и процеса на модернизиране на страната след последните избори и че същевременно отдавнашните препоръки на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) по редица въпроси все още не са изпълнени, включително препоръките относно основните свободи, безпристрастността на администрацията, отговаряща за изборите, критериите за участието в изборите като кандидат или гласоподавател, регистрацията на гласоподавателите, медиите и публикуването на изборните резултати; като има предвид, че според предварителните констатации на ОССЕ/БДИПЧ и Парламентарната асамблея на ОССЕ правната рамка на Казахстан все още не е благоприятна за провеждането на избори в съответствие с международните стандарти;

Д.  като има предвид, че системните недостатъци по отношение на зачитането на свободата на сдружаване, събрания и изразяване на мнение продължават да ограничават политическата дейност, както и че липсата на действителна политическа конкуренция и на политически опозиционни групи – от 2013 г. насам не са регистрирани нови партии – са лишили гласоподавателите от реален избор; като има предвид, че демократичните избори са крайъгълен камък за реализирането на политически реформи и за изграждането на свободно и отворено общество;

Е.  като има предвид, че върху две опозиционни движения – „Коше Партияси“ и „Демократичен избор на Казахстан“ – беше наложена забрана чрез тайни съдебни решения, които ги обозначиха като „екстремистки“ организации без право на обжалване; като има предвид, че 17 ръководители на „Коше Партияси“ са били изпратени в центрове за предварително задържане съгласно член 405 и член 182 от Наказателния кодекс на Казахстан и рискуват да бъдат осъдени на дълго лишаване от свобода; като има предвид, че затворници, обвинени, че подкрепят „Демократичен избор на Казахстан“, все още излежават присъди за лишаване от свобода; като има предвид, че 26 политически затворници, включително Алмат Жумагулов, Асет Абишев, Кенжебек Абишев, Ашкат Жексебаев, Кайрат Клишев, Ербол Ескозин, Абай Бегимбетов, Асел Онлабекизи, Еркин Сабаншиев, Жанат Жамалиев, Диана Баймагамбетова, Ноян Рахимжанов и Аскар Каирбек, са жертва на политическо преследване във връзка с подкрепата си за тези движения;

Ж.  като има предвид, че на нерегистрираната опозиционна Демократична партия не беше разрешено да участва в тези избори, след като на 22 февруари 2020 г. органите на властта попречиха на партията да проведе своя учредителен конгрес в Алмати; като има предвид, че без провеждането на такъв конгрес партията не е в състояние да се регистрира; като има предвид, че членове на Демократичната партия са били подложени на натиск от страна на органите, като някои от тях са били задържани за предполагаеми административни нарушения, а на други е било попречено да пътуват до мястото на провеждане на конгреса;

З.  като има предвид, че по време на предизборната кампания и в деня на изборите казахстанските власти се опитаха да затегнат цензурата и контрола си в интернет, като многократно прекъснаха достъпа до интернет и принудиха гражданите да инсталират „удостоверение за национална сигурност“, което позволява да се улавя криптиран интернет трафик; като има предвид, че държавата упражнява все по-силен контрол върху интернет, включително чрез опити за ограничаване на потока от информация чрез цензура и контрол на интернет и спиране на интернет, както и чрез продължаване на изискването гражданите да инсталират „удостоверение за национална сигурност“, което позволява да се прихваща онлайн трафик на ползвателите на интернет;

И.  като има предвид, че по време на предизборната кампания бяха извършени масови арести; като има предвид, че в деня на изборите органите незаконно задържаха най-малко 350 участници в мирни демонстрации в 10 различни града; като има предвид, че казахстанските органи редовно възпрепятстват провеждането на мирни протести срещу правителствените политики; като има предвид, че Законът за мирните събрания и измененията на законите за политическите партии и изборите, приети през май 2020 г., не зачитат основните права на гражданите на Казахстан;

Й.  като има предвид, че мисията на БДИПЧ за ограничено наблюдение на изборите докладва, че работата на независимите наблюдатели е била обременена и възпрепятствана от властите, докато на подкрепящите правителството наблюдатели е било разрешено да следят изборния процес; като има предвид, че неправителствени организации за защита на правата на човека съобщиха, че значителен брой независими наблюдатели на парламентарните избори на 10 януари 2021 г. са били подложени на сплашване, задържания вследствие на административни нарушения и глоби;

К.  като има предвид, че в медийната среда в Казахстан доминират държавни или субсидирани от държавата медийни канали; като има предвид, че между януари и юли 2020 г. седем журналисти бяха физически нападнати, а 21 журналисти, блогъри и активисти бяха задържани, като седем от тях бяха задържани по време на репортажите си; като има предвид, че през 2020 г. властите заведоха над 38 наказателни дела срещу журналисти за предполагаеми престъпления, например разпространяване на невярна информация и подбуждане; като има предвид, че всички основни национални опозиционни вестници бяха забранени през 2016 г. и че независимите журналисти продължават да бъдат подлагани на тормоз; като има предвид, че органите повдигнаха наказателни обвинения срещу Лукпан Ахмедяров, главен редактор на независимия вестник „Уралская неделя“, за това, че е публикувал материали за корупционните действия на местния елит, а Сания Тойкен, журналист в казахстанската служба на радио „Свободна Европа“/радио „Свобода“ (RFE/RL), неколкократно беше обект на физически атаки и на задържания заради това, че отразява мирни протести и парламентарните избори през 2021 г.;

Л.  като има предвид, че от февруари до ноември 2020 г. петима членове на опозицията бяха убити или починаха при неясни обстоятелства, след като дълго време бяха обект на политическо преследване заради опозиционните си дейности, а именно това са Дулаг Агадил, блогър и жертва на изтезания, неговият 17-годишен син Жанболат Агадил, който беше основният свидетел на произволния арест на баща си, Аманбике Хайрола, Серик Оразов и Гарифула Ембергенов; като има предвид, че органите не проведоха задълбочени и прозрачни разследвания на тези смъртни случаи; като има предвид, че е изключително важно лицата, отговорни за поръчването и извършването на тези престъпления, да бъдат изправени пред съда и да се гарантира, че властите се въздържат от преследване на представителите на гражданското общество и членовете на семействата, които се стремят да открият истината за смъртта на тези жертви; като има предвид, че казахстанските органи упражниха репресии срещу най-малко 200 активисти, участвали във възпоменателната церемония, посветена на Дулат Агадил, или организирали дейности по набиране на средства за семейството му и за семействата на други политически затворници; като има предвид, че 57 от тях бяха обвинени в „екстремизъм“, като сред тях е и Даметкан Аспандиярова, майка на три деца, която понастоящем е под домашен арест и е изправена пред 12 години лишаване от свобода по обвинения в екстремизъм заради организирането на набиране на средства в подкрепа на семейството на Дулад Агадил;

М.  като има предвид, че в затворите в Казахстан изтезанията и малтретирането са много често явление, като всяка година Коалицията за борба с изтезанията съобщава за най-малко 200 случая на изтезания; като има предвид, че извършителите на подобни посегателства се ползват с безнаказаност, докато срещу защитничката на правата на човека Елена Семенова беше заведено дело от затворнически колонии за това, че е разкрила в социалните медии използването на изтезания в казахстанската пенитенциарна система;

Н.  като има предвид, че въпреки призивите от страна на специалния докладчик на ООН(5) , на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и на Европейския съюз казахстанските власти злоупотребяват с неясни и прекомерно широко формулирани закони срещу екстремизма, за да преследват опозицията и защитниците на правата на човека; като има предвид, че съгласно този закон от 22 октомври 2020 г. насам, тоест от деня, в който органите обявиха датата на изборите, броят на политически мотивираните наказателни дела се удвои и достигна 99 производства, по-специално въз основа на обвинения в екстремизъм; като има предвид, че 69 от засегнатите лица са изложени на опасност от предстоящо задържане, като например активистката Гулзипа Джаукерова, и че 11 активисти бяха поставени под домашен арест по изфабрикувани обвинения в „екстремизъм“;

О.  като има предвид, че няколко независими НПО в областта на правата на човека, в т.ч. ECHO, Еркиндик Канати, Международното бюро на Казахстан за правата на човека и принципите на правовата държава и „International Legal Initiative“, неотдавна бяха глобени и им беше разпоредено да прекратят работата си за срок до три месеца, считано от 25 януари 2020 г., на базата на неясни правни основания; като има предвид, че като отмъщение за извършвания от тях мониторинг властите упражняват тормоз и дори в много случаи преследват по съдебен път защитници на правата на човека, включително Шолпан Джанзакова, Анна Шукейева, Райгул Садирбаева, Айжан Измакова, Данияр Касенов, Алтинай Туксикова, Дана Жанай, Назим Серикпекова, Алма Нурушева, Абаибек Султанов, Зухра Нариман, Улболсин Турдиева, Алия Жакупова, Роза Мусаева и Барлик Мендигазиев; като има предвид, че между октомври и ноември 2020 г. най-малко 15 организации бяха уведомени, че са нарушили член 460–1 от Кодекса за административните нарушения, въз основа на твърдения, че не са информирали правилно органите относно полученото чуждестранно финансиране;

П.  като има предвид, че през 2020 г. 112 лица, три благотворителни организации и едно търговско дружество бяха осъдени за упражняване на свободата си на религия или убеждения;

Р.  като има предвид, че сред управляващия елит в Казахстан се шири корупция, както е видно от факта, че страната се нарежда на 94-то място в индекса на „Transparency International“ за възприемане на корупцията за 2020 г., и че тази корупция възпрепятства правата на човека, социалната справедливост и социално-икономическото развитие;

С.  като има предвид, че в разгара на пандемията от COVID-19 правителството злоупотребява със свързаните с пандемията ограничения като претекст за засилване на политическите репресии срещу гражданското общество, защитниците на правата на човека, членовете на опозицията и здравните работници, които осъдиха неуспеха на правителството да овладее епидемията;

Т.  като има предвид, че на 21 януари 2021 г. двама етнически казахи – Мурагер Алимули и Кайша Аканкизи, които избягаха от Китай, опасявайки се от лишаване от свобода в концентрационни лагери, впоследствие бяха подложени на побой и наранени с нож от неизвестни нападатели, както и че съответно трябва да се обръща достатъчно внимание на постоянното етническо напрежение в южните региони на Казахстан; като има предвид, че в Казахстан продължават насилствените етнически сблъсъци, особено в южната част на страната, където през февруари 2020 г. вследствие на сблъсъците между казахи и етнически дунгани имаше 11 убити и десетки ранени, а над 23 000 души, предимно дунгани, бяха принудени да напуснат домовете си;

У.  като има предвид, че казахстанските органи са злоупотребили с механизмите за международно сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително с червените бюлетини на Интерпол и правната взаимопомощ, за да преследват един политически бежанец в Белгия и конфискуват неговите документи, тези на адвоката и защитник на правата на човека Бота Джардемали; като има предвид, че на 29 септември 2020 г. Националният съд по въпросите на убежището на Франция предостави политическо убежище на основателя на Демократичен избор на Казахстан Мухтар Аблязов, който беше осъден задочно от казахстански съд на доживотен затвор в нарушение на правото на защита, като отбеляза системния и политически характер на репресивния апарат на Казахстан и злоупотребата от негова страна с граждански и наказателни производства;

Ф.  като има предвид, че казахстанските органи продължават да вземат на прицел независими профсъюзи и профсъюзни активисти; като има предвид, че през 2020 г. Законът за профсъюзите беше изменен, като бяха премахнати принадлежността към профсъюзи и изискванията за двуетапна регистрация; като има предвид, че въпреки това изменение градската администрация на Шимкент прекрати делото срещу Промишления синдикат на работниците в областта на горивата и енергетиката въз основа на необосновани твърдения или разпоредби, които вече не съществуват или не се прилагат към този синдикат;

Х.  като има предвид, че равенството между половете все още е проблем в Казахстан; като има предвид, че неправителствени организации посочват, че не се подават достатъчно сигнали за случаите на насилие срещу жени и че по тези случаи, както и по случаи на сексуален тормоз, се наблюдава нисък процент на преследване; като има предвид, че според ООН COVID-19 е създал нови пречки пред момичетата по отношение на равния достъп до информация и образование; като има предвид, че жертвите не разполагат с достатъчна защита, а съдебните и полицейските служители и доставчиците на услуги не са обучени да идентифицират, предотвратяват и реагират на насилието срещу жени;

Ц.  като има предвид, че лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) в Казахстан все още са изправени пред правни предизвикателства и дискриминация; като има предвид, че през юни 2020 г. парламентът на Казахстан прие дискриминационни изменения към новия здравен кодекс, които уреждат аспектите на здравеопазването за транссексуалните лица; като има предвид, че процесът на промяна на половата идентичност в Казахстан продължава да бъде инвазивен и унизителен;

1.  настоятелно призовава правителството на Казахстан да действа в съответствие с международните си задължения и да зачита правата на човека и основните свободи, залегнали в членове 1, 4, 5 и 235 от Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество; призовава органите на Казахстан да спазват международните стандарти при зачитане на правната рамка за провеждане на избори и да изпълнят препоръките на мисията за ограничено наблюдение на изборите на БДИПЧ, включително препоръките относно конституционно гарантираните основни свободи, участието на гражданското общество, политическия плурализъм, безпристрастността на изборната администрация, активното и пасивното избирателно право, регистрацията на гласоподавателите, медиите и публикуването на изборните резултати;

2.  призовава правителството на Казахстан да оттегли политически мотивираните обвинения и да прекрати всички форми на произволно задържане, репресии и тормоз срещу защитници на правата на човека, религиозни организации, организации на гражданското общество, профсъюзи, журналисти и политически опозиционни движения, както и да позволи на хората свободно да изразяват своите политически, религиозни и други възгледи; призовава правителството да измени новия закон за мирните събрания, така че тази свобода да бъде гарантирана;

3.  настоятелно призовава правителството на Казахстан незабавно да освободи и напълно да реабилитира всички политически затворници, по-специално Алмат Жумагулов, Арон Атабек, Нургул Калуова, Салтанат Кусманкизи, Дарин Хасенов, Уласбек Ахметов, Кенжебек Абишев, Ержан Елшибаев, Асет Абишев, Игор Чуприн, Руслан Гинатулин, Ашкат Жексебаев, Кайрат Клишев, Ербол Ескозин, Абай Бегимбетов, Асел Онлабекизи, Еркин Сабаншиев, Жанат Жамалиев, Диана Баймагамбетова, Ноян Рахимжанов и Аскар Каирбек и незабавно да отмени мерките за процесуална принуда задържане под стража и домашен арест, наложени на активисти на гражданското общество, членове на опозицията, ползватели на социални медии и мирни демонстранти; призовава правителството на Казахстан да преразгледа случаите и да предостави обезщетение на бившите политически затворници и жертви на изтезания Искандер Еримбетов, Макс Бокаев и Мухтар Джакишев, в съответствие с препоръките на работната група на ООН относно произволното задържане и Комитета на ООН по правата на човека;

4.  приветства стъпките, предприети от правителството на Казахстан за прекратяване на политически мотивираните дела срещу защитниците на правата на човека Данияр Хасенов и Абайбек Султанов, но изразява загриженост относно образуването на ново наказателно дело по изфабрикувано обвинение в „екстремизъм“ срещу тях; призовава правителството на Казахстан да оттегли всички политически мотивирани обвинения срещу филантропа Барлик Мендигазиев и да сложи край на политически мотивираното преследване на членовете на неговото семейство и бившите му съдружници;

5.  осъжда недобросъвестната употреба на законодателството за борба с екстремизма по отношение на поддръжниците на мирните опозиционни движения Демократичен избор на Казахстан и Коше Партияси, и настоятелно призовава органите да разрешат политическия плурализъм и политическата конкуренция; настоятелно призовава правителството на Казахстан да изпълни препоръките на Европейския парламент, на специалния докладчик на ООН относно насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи в борбата с тероризма, както и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, в които се осъжда произволното прилагане на законите за борба с екстремизма;

6.  призовава Казахстан да осъществи реформи, насочени към продължаване на модернизацията, демокрацията и стабилността на страната, да увеличи усилията за реформиране на политическата система на Казахстан, така че да се развият парламентаризмът и многопартийната система, както и да се разшири гражданското участие; отбелязва създаването на Върховен съвет за реформи и отбелязва обявяването от казахстанските органи на нов етап на реформи, по-специално по въпросите на правоприлагането, съдебната система и даването на приоритет на правата на човека; подчертава, че е важно този процес да продължи, включително промените в избирателния закон и цялостното прилагане на препоръките на ОССЕ/БДИПЧ;

7.  призовава казахстанските органи да прекратят използването на Наказателния кодекс срещу активисти, блогъри, журналисти и други лица във връзка с упражняване на правото им на свобода на изразяване на мнение;

8.  приветства решението на казахстанските органи да отменят глобите и да позволят на НПО да продължат дейността си, както беше обявено на 3 февруари 2021 г.; призовава тригодишната забрана за упражняване на активна дейност, наложена на Макс Бокаев, да бъде отменена и да му бъде позволено да продължи основната си дейност; призовава органите на Казахстан да престанат да използват неправилно схемите за финансово отчитане с цел оказване на натиск върху групите за защита на правата на човека, да премахнат неоснователните обвинения за административни нарушения срещу групите, преследвани за предполагаеми нарушения, да приведат законодателството и практиките за докладване на чуждестранни доходи в съответствие с международните стандарти, включително чрез отмяна на членове 460–1 и 460–2 от Кодекса за административните нарушения, както и да защитават и улесняват толкова необходимата дейност на гражданското общество;

9.  потвърждава твърдото си убеждение, че преследването на независими НПО чрез необосновани данъчни проверки и тормозът на защитници на правата на човека и движения като Бостандик Кз, Фемина Виртуте, Веритас, 405 и Елимай, както и активисти на гражданското общество, посредством административно задържане, глоби и наказателни преследвания не само възпрепятстват усилията за реформи, които вече са положени от органите, но и вредят на международната репутация на Казахстан;

10.  изразява съжаление относно тревожното състояние на свободата на медиите в страната и призовава правителството на Казахстан да осигури свободна и безопасна среда за независимите журналисти;

11.  настоятелно призовава правителството на Казахстан да позволи на независимите профсъюзи да се регистрират и да действат в съответствие с международните трудови стандарти, ратифицирани от Казахстан, без каквато и да било намеса или тормоз; изразява дълбоко съжаление във връзка с шестмесечното спиране от 5 февруари 2021 г. на дейността на Промишления синдикат на работниците в областта на горивата и енергетиката от Специализирания междурайонен икономически съд в Шимкент поради твърдения, че не са се регистрирали в съответствие със Закона за профсъюзите; насърчава правителството на Казахстан да прилага по съдържателен начин Закона за профсъюзите във вида, в който беше изменен през май 2020 г.;

12.  отбелязва със загриженост новия проектозакон за благотворителните организации, който налага допълнителни регулаторни мерки на организациите на гражданското общество и пряко противоречи на логиката и най-добрите практики на благотворителната дейност, както и неотдавнашната инициатива за създаване на асоциация на донорските организации под егидата на правителството, която рискува да бъде използвана неправомерно за контрол на донорските организации, допълнително ограничаване на тяхната независимост и налагане на контрол върху дейностите;

13.  отбелязва, че откакто през 2008 г. Казахстан ратифицира Протокола на ООН за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, страната значително подобри националното си законодателство относно наказателното преследване на трафика на хора и защитата на жертвите на трафик; потвърждава обаче, че все още има редица предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени от Казахстан, ако желае да премахне трафика на хора, както по отношение на подкрепата за жертвите, така и по отношение на наказателното преследване на експлоататорите;

14.  призовава органите да се борят с всички форми на насилие срещу жените, включително чрез осигуряване на ефективни и достъпни канали за подаване на сигнали и мерки за защита, които са съобразени с потребностите на жертвите и изискванията за поверителност; настоятелно призовава да се сложи край на безнаказаността и да се предприемат действия за гарантиране на подходящи наказания на извършителите, включително в случаите на домашно насилие; настоятелно призовава казахстанските органи да инкриминират домашното насилие като самостоятелно нарушение и да предвидят наказания за извършителите; призовава казахстанските органи да считат кризисните центрове и услугите за оцелели от домашно насилие като „основни услуги“ и да улеснят достъпа до тях за всички жени и момичета, включително по време на кризата с коронавируса; настоятелно призовава Казахстан да подпише и ратифицира Конвенцията от Истанбул;

15.  настоява, че правата на общността на ЛГБТИ трябва да се зачитат в пълна степен; призовава правителството на Казахстан да гарантира принципа на недискриминация срещу общността на ЛГБТИ, включително чрез забрана със закон на дискриминацията въз основа на полова идентичност или сексуална ориентация; призовава за осигуряване на подходящо обучение за съдебните и полицейските служители, както и за доставчиците на услуги, за да се гарантира, че на ЛГБТИ лицата се предоставят подходящи грижи и защита;

16.  настоятелно призовава правителството на Казахстан да гарантира безопасността на етническите казахи и други малцинствени групи, които са избягали от концентрационни лагери в Китай, включително като предостави постоянен статут на бежанец на Мурагер Алимули и Каиша Аканкизи, и да обърне достатъчно внимание на продължаващото етническо напрежение в южните региони на страната;

17.  съветва казахстанските органи да не злоупотребяват с механизмите за съдебно сътрудничество като системата на Интерпол за червени бюлетини и исканията за правна взаимопомощ с цел преследване на противници на режима в чужбина и получаване на достъп до поверителна информация;

18.  приветства премахването от страна на Казахстан на смъртното наказание за всички престъпления чрез ратифицирането на 2 януари 2021 г. от страната на Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, като по този начин Казахстан стана 88-ата страна по споразумението; настоятелно призовава правителството на Казахстан да изпълни ангажиментите си за нулева толерантност към изтезанията и да гарантира, че всички твърдения за изтезания са щателно разследвани и отговорните лица се изправят пред съд;

19.  настоятелно призовава правителството на Казахстан да премахне изтезанията и малтретирането в затворите, да зачита правата на затворниците и да гарантира подходящи условия на живот, хигиена и безопасна среда по отношение на справянето със заплахите, породени от COVID-19;

20.  призовава Казахстан да въведе подходящи гаранции за личните данни и да приеме по-строго законодателство за защита на данните, както и да ограничи използването на технологии за инвазивно цифрово наблюдение и да въведе регулаторна рамка, която ясно да забранява произволното и неправомерно цифрово наблюдение, включително разпознаването на лица, в съответствие с правата на човека;

21.  призовава ЕС и неговите държави членки, включително на срещи на високо равнище и други срещи в подобен формат, в рамките на многостранни форуми и чрез местни представителства, да подкрепят решително гражданското общество, да предприемат допълнителни мерки за предоставяне на подкрепа за гражданското общество в Казахстан чрез Комисията, включително, но не само, за разширяване на схемите за финансова помощ, така че те да обхванат организациите на гражданското общество, които насърчават правата на човека, демократичните ценности, принципите на правовата държава и основните свободи в Казахстан, особено защитниците на правата на човека, и да засилят преките контакти с гражданите на Казахстан; подчертава, че финансовата помощ за Казахстан следва да бъде насочена към подкрепа на гражданското общество и жертвите на политическо преследване, а не към подкрепа на авторитарния режим;

22.  насърчава делегацията на ЕС в Казахстан да засили ангажираността си с местните членове на гражданското общество чрез организиране на редовни срещи и отправяне на препоръки по време на официални срещи с казахстански правителствени служители;

23.  настоятелно призовава делегацията на ЕС в Казахстан да наблюдава продължаващите нарушения на правата на човека и да заеме публична позиция по отношение на нарушенията, да предоставя помощ на жертвите на политическо преследване и на лишени от свобода активисти, като присъства на съдебните процеси срещу критици на правителството и защитници на правата на човека и отправя искане за посещения в затворите, както и да реагира бързо и решително на всяко действие, което противоречи на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека;

24.  припомня наскоро одобрения глобален режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека, който дава възможност на ЕС да насочва действията си срещу извършителите на тежки нарушения на правата на човека по целия свят, което в случая с Казахстан ще даде възможност за действия срещу лица, образувания и органи, които участват или са замесени в широко разпространени и системни нарушения на правата на човека; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и държавите членки да обмислят налагането на целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за нарушения на правата на човека;

25.  изисква правата на човека да заемат водещо място сред ангажиментите на ЕС за сътрудничество с Централна Азия; подчертава, че по-задълбочените политически и икономически отношения с ЕС, както е предвидено в Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, трябва да се основават на споделени ценности и да съответстват на активен и конкретен ангажимент от страна на Казахстан по отношение на демократичните реформи, произтичащи от неговите международни задължения и ангажименти;

26.  призовава Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да извършат цялостен преглед на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество с оглед на последните събития и резултатите от прегледа на търговската политика;

27.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за Централна Азия, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на президента, правителството и парламента на Казахстан.

(1) OВ C 23, 21.1.2021 г., стp. 83.
(2) OВ C 45, 5.2.2016 г., стр. 85.
(3) OВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 93.
(4) ОВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 30.
(5) Специален докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в борбата с тероризма.

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност