Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2544(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0144/2021

Forhandlinger :

PV 11/02/2021 - 6.2
CRE 11/02/2021 - 6.2

Afstemninger :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0056

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 56k
Torsdag den 11. februar 2021 - Bruxelles
Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
P9_TA(2021)0056RC-B9-0144/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2021 om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (2021/2544(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan(1) og sine tidligere beslutninger om Kasakhstan, herunder beslutning af 18. april 2013(2), beslutning af 15. marts 2012(3) og beslutning af 17. september 2009(4),

–  der henviser til den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side, som blev undertegnet i Astana den 21. december 2015, og som trådte i kraft den 1. marts 2020, efter at den var blevet ratificeret af alle medlemsstater,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. juni 2019 vedrørende den nye EU-strategi for Centralasien,

–  der henviser til landerapporten for Kasakhstan i EU's årsberetning 2019 om menneskerettigheder og demokrati i verden,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention mod tortur,

–  der henviser til det 17. møde i Samarbejdsrådet EU-Kasakhstan den 20. januar 2020, til det 12. møde i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kasakhstan, som blev afholdt den 26.-27. november 2020, og til det 18. møde i Samarbejdsudvalget EU-Kasakhstan den 25. september 2020,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang af Kasakhstan fra den 12. marts 2020,

–  der henviser til anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af 1. februar 2021 om det stigende pres på ngo'er på menneskerettighedsområdet i Kasakhstan, af 11. januar 2021 om parlamentsvalget i Kasakhstan og af 7. januar 2021 om skridt til at afskaffe dødsstraffen,

–  der henviser til erklæring fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) om dens foreløbige resultater og konklusioner vedrørende valget i Kasakhstan af 10. januar 2021,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5 og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at der i de seneste uger er konstateret en foruroligende forværring af den generelle menneskerettighedssituation og en undertrykkelse af civilsamfundsorganisationer i Kasakhstan, hvor der er lagt barske begrænsninger på retten til ytringsfrihed, retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og foreningsfriheden; der henviser til, at civilsamfundet og menneskerettighedsorganisationer, der arbejder i Kasakhstan, i stigende grad er blevet presset og straffet af landets myndigheder, hvilket hæmmer reformbestræbelserne og begrænser civilsamfundets vigtige arbejde;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Kasakhstan den 21. december 2015 undertegnede en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale med det formål at tilvejebringe en bred ramme for styrket politisk dialog og samarbejde om retlige og indre anliggender og mange andre områder; der henviser til, at denne aftale lægger stor vægt på demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder, bæredygtig udvikling og samarbejde med civilsamfundet; der henviser til, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale trådte fuldt ud i kraft den 1. marts 2020, efter at alle medlemsstater havde ratificeret den;

C.  der henviser til, at EU's nye strategi for Centralasien lægger stor vægt på EU's engagement med Centralasien for så vidt angår beskyttelse og fremme af retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder forenings- og ytringsfrihed, og etablering af et gunstigt miljø for civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere; der henviser til, at Den Europæiske Union yder omfattende covid-19-nødhjælp til Kasakhstan, herunder senest gennem sin finansielle støtte til en forsendelse fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) på over 8 000 kg medicinsk udstyr den 29. januar 2021;

D.  der henviser til, at parlamentsvalget i Kasakhstan, der fandt sted den 10. januar 2021, af EU-Udenrigstjenesten er blevet beskrevet som en forspildt mulighed for at demonstrere effektiv gennemførelse af politiske reformer og moderniseringsprocesser siden det seneste valg, mens Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) under OSCE længe forgæves har fremsat henstillinger om en række spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende grundlæggende frihedsrettigheder, valgadministrationens upartiskhed, valgret og valgbarhed, vælgerregistrering, medier og offentliggørelse af valgresultater; der henviser til, at de retlige rammer i Kasakhstan ifølge de foreløbige konklusioner fra OSCE/ODIHR og OSCE's Parlamentariske Forsamling endnu ikke er befordrende for afholdelse af valg i overensstemmelse med internationale standarder;

E.  der henviser til, at systemiske mangler i forbindelse med respekten for forenings-, forsamlings- og ytringsfriheden fortsat begrænser det politiske landskab, og at manglen på reel politisk konkurrence og politiske oppositionsgrupper, uden at der er registreret nye partier siden 2013, har efterladt vælgerne uden noget reelt valg; der henviser til, at demokratiske valg er en hjørnesten i bestræbelserne for at opnå politiske reformer og opbygge et frit og åbent samfund;

F.  der henviser til, at to oppositionsbevægelser, Koshe Partiyasy og Kasakhstans Demokratiske Valgmulighed (Democratic Choice of Kazakhstan), er blevet forbudt ved hemmelige retsafgørelser, hvor de blev betegnet som "ekstremistiske" organisationer uden ret til at anke afgørelserne; der henviser til, at 17 ledere af Koshe Partiyasy er blevet varetægtsfængslet i henhold til artikel 405 og artikel 182 i Kasakhstans straffelov og risikerer lange fængselsstraffe; der henviser til, at fanger, der er blevet anklaget for at støtte Kasakhstans Demokratiske Valgmulighed, stadig afsoner deres fængselsstraffe; der henviser til, at 26 politiske fanger, herunder Almat Zhumagulov, Aset Abishev, Kenzhebek Abishev, Askhat Zheksebayev, Kairat Klyshev, Yerbol Yeskhozin, Abai Begimbetov, Asel Onlabekkyzy, Yerkin Sabanshiyev, Zhanat Zhamaliyev, Diana Baimagambetova, Noyan Rakhimzhanov og Askar Kayyrbek har været ofre for politisk forfølgelse på grund af deres støtte til disse bevægelser;

G.  der henviser til, at det uregistrerede oppositionsparti Det Demokratiske Parti ikke fik lov til at deltage i dette valg, eftersom myndighederne den 22. februar 2020 forhindrede partiet i at afholde sin stiftende kongres i Almaty; der henviser til, at det er umuligt for et parti at lade sig registrere uden at afholde en sådan kongres; der henviser til, at Det Demokratiske Partis medlemmer blev udsat for pres fra myndighedernes side, idet flere medlemmer blev arresteret for påståede administrative forseelser, mens andre blev forhindret i at rejse til kongressens mødested;

H.  der henviser til, at de kasakhiske myndigheder under valgkampen og på valgdagen forsøgte at skærpe kontrollen via internetcensur ved gentagne gange at lukke internettet og tvinge borgerne til at installere et "nationalt sikkerhedscertifikat", der gør det muligt at opfange krypteret webtrafik; der henviser til, at staten er i færd med at udbygge sin kontrol over internettet og bl.a. forsøger at begrænse informationsstrømmen ved hjælp af internetcensur og -kontrol og internetnedlukninger og ved fortsat at kræve, at borgerne installerer et "nationalt sikkerhedscertifikat", som gør det muligt at opfange internetbrugernes onlinetrafik;

I.  der henviser til, at der under valgkampagnen blev foretaget massearrestationer; der henviser til, at myndighederne på valgdagen ulovligt tilbageholdt mindst 350 fredelige demonstranter i 10 forskellige byer; der henviser til, at de kasakhiske myndigheder rutinemæssigt forhindrer fredelige protester, som er kritiske over for regeringens politikker, i at finde sted; der henviser til, at den lovgivning om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og de ændringer i lovgivningen om politiske partier og valg, der blev vedtaget i maj 2020, ikke respekterer de kasakhiske borgeres grundlæggende rettigheder;

J.  der henviser til, at ODIHR's begrænsede valgobservationsmission (LEOM) rapporterede, at de uafhængige observatørers arbejde blev besværliggjort og forhindret af myndighederne, mens regeringsvenlige observatører fik lov til at overvåge valgprocessen; der henviser til, at NGO'er på menneskerettighedsområdet rapporterede, at et betydeligt antal uafhængige observatører ved parlamentsvalget den 10. januar 2021 blev udsat for intimidering, administrative anholdelser og bøder;

K.  der henviser til, at medielandskabet i Kasakhstan er domineret af statsejede eller statsstøttede mediekanaler; der henviser til, at syv journalister blev fysisk angrebet mellem januar og juli 2020, og at 21 journalister, bloggere og aktivister blev tilbageholdt, for syv personers vedkommende mens de var i færd med at rapportere; der henviser til, at myndighederne i 2020 rejste mere end 38 straffesager mod journalister for påståede forbrydelser såsom spredning af falske oplysninger og anstiftelse; der henviser til, at de vigtigste nationale oppositionsaviser alle blev forbudt i 2016, og at uafhængige journalister fortsat udsættes for chikane; der henviser til, at myndighederne har anlagt straffesag mod den ansvarshavende redaktør på den uafhængige avis Uralskaya Nedelya, Lukpan Akhmedyarov, fordi han har rapporteret om den lokale elites korrupte aktiviteter, og at Saniya Toiken, der er journalist for RFE/RL’s Kazakh Service, er blevet udsat for fysiske overgreb og tilbageholdt talrige gange, fordi hun har dækket fredelige demonstrationer og parlamentsvalget i 2021;

L.  der henviser til, at fem oppositionsaktivister fra februar til november 2020 blev dræbt eller døde under mystiske omstændigheder efter at være blevet udsat for vedvarende politisk forfølgelse på grund af deres oppositionsaktiviteter, nemlig bloggeren og torturofferet Dulat Agadil, hans 17-årige søn Zhanbolat Agadil, som var et vigtigt vidne til hans fars vilkårlige anholdelse, Amanbike Khairolla, Serik Orazov og Garifulla Embergenov; der henviser til, at myndighederne har undladt at foretage en grundig og gennemsigtig efterforskning af disse dødsfald; der henviser til, at det er yderst vigtigt at retsforfølge de personer, der har ansvaret for at give ordre til og udføre sådanne forbrydelser, og sikre, at de afholder sig fra at forfølge civilsamfundsaktivister og familiemedlemmer, der søger efter sandheden om ofrenes skæbne; der henviser til, at de kasakhiske myndigheder slog til mod mindst 200 aktivister, som havde deltaget i mindehøjtideligheden for Dulat Agadil eller organiseret indsamlinger til fordel for hans og andre politiske fangers familier; der henviser til, at 57 af disse personer er blevet anklaget for "ekstremisme", heriblandt Dametkan Aspandiyarova, der er mor til tre børn, og som i øjeblikket er i husarrest og risikerer at få 12 års fængsel for ekstremisme, fordi har organiserede en indsamling til fordel for Dulat Agadils familie;

M.  der henviser til, at brugen af tortur og mishandling i Kasakhstans fængsler er et udbredt fænomen, og at Coalition Against Torture hvert år har rapporteret om mindst 200 tilfælde af tortur; der henviser til, at gerningsmændene bag sådanne overgreb har nydt godt af straffrihed, mens menneskerettighedsforkæmperen Elena Semenova er blevet sagsøgt af fængsler for at afsløre brugen af tortur i det kasakhiske fængselssystem på de sociale medier;

N.  der henviser til, at de kasakhiske myndigheder trods opfordringer fra FN's særlige rapportør(5) fra Europarådets Parlamentariske Forsamling og fra Den Europæiske Union misbruger vage og alt for bredt formulerede love om bekæmpelse af ekstremisme til at forfølge oppositionen og menneskerettighedsforkæmperne; der henviser til, at antallet af politisk motiverede straffesager på grundlag af denne lovgivning siden den 22. oktober 2020, hvor myndighederne bekendtgjorde datoen for valget, er fordoblet og nu er oppe på 99, navnlig ud fra anklager om "ekstremisme"; der henviser til, at 69 af de berørte personer er i fare for at blive arresteret umiddelbart, såsom aktivisten Gulzipa Dzhaukerova, og at 11 aktivister er blevet sat i husarrest på grundlag af konstruerede anklager om "ekstremisme";

O.  der henviser til, at flere uafhængige NGO'er på menneskerettighedsområdet, herunder ECHO, Erkindik Kanaty, Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law samt International Legal Initiative, for nylig er blevet idømt store bøder og pålagt at indstille deres arbejde i op til tre måneder fra den 25. januar 2020 af uklare retlige grunde; der henviser til, at myndighederne som gengældelse for systemkritiske aktiviteter chikanerer og endog strafforfølger menneskerettighedsforkæmpere, heriblandt Sholpan Dzhanzakova, Anna Shukeyeva, Raigul Sadyrbayeva, Aizhan Izmakova, Daniyar Khassenov, Altynai Tuksikova, Dana Zhanay, Nazym Serikpekova, Alma Nurusheva, Abaibek Sultanov, Zukhra Nariman, Ulbolsyn Turdiyeva, Aliya Zhakupova, Roza Musayeva og Barlyk Mendygaziyev; der henviser til, at mindst 15 organisationer mellem oktober og november 2020 blev underrettet om, at de havde overtrådt artikel 460-1 i loven om administrative forseelser, fordi de angiveligt havde undladt at informere myndighederne korrekt om finansiering, de havde modtaget fra udlandet;

P.  der henviser til, at 112 personer, tre velgørende organisationer og en kommerciel virksomhed i 2020 blev dømt for at udøve deres religions- eller trosfrihed;

Q.  der henviser til, at der hersker udbredt korruption blandt den regerende elite i Kasakhstan, som det fremgår af det faktum, at landet ligger nr. 94 på Transparency Internationals korruptionsindeks for 2020, hvilket undergraver menneskerettighederne, den sociale retfærdighed og den socioøkonomiske udvikling;

R.  der henviser til, at regeringen i midten af covid-19-pandemien misbrugte sine pandemirestriktioner som et påskud for at intensivere den politiske undertrykkelse af civilsamfundsaktivister, menneskerettighedsaktivister, oppositionsaktivister og sundhedspersonale, der fordømte regeringens manglende evne til at begrænse udbruddet;

S.  der henviser til, at to etniske kasakhere Murager Alimuly og Kaisha Akankyzy, som er flygtet fra Kina i frygt for fængsling i koncentrationslejre, den 21. januar 2021 blev slået og såret af ukendte gerningsmænd, og at der derfor må rettes en tilstrækkelig opmærksomhed mod de vedvarende etniske spændinger i Kasakhstans sydlige regioner; der henviser til, at de voldelige etniske sammenstød i Kasakhstan fortsætter, navnlig i landets sydlige del, hvor sammenstødene mellem kasakhere og etniske dunganere i februar 2020 resulterede i, at 11 mennesker blev dræbt, snesevis såret og mere end 23 000 mennesker, hovedsagelig dunganere, tvunget ud af deres hjem;

T.  der henviser til, at de kasakhiske myndigheder har misbrugt internationale strafferetlige samarbejdsmekanismer, herunder Interpols efterlysningsblade og gensidig retshjælp (MLA), til at retsforfølge og standse alle dokumenter vedrørende en politisk flygtning i Belgien, såsom advokat og menneskerettighedsforkæmper Bota Jardemalie; der henviser til, at den nationale franske nationale asyldomstol den 29. september 2020 gav politisk asyl til grundlæggeren af Kasakhstans Demokratiske Valgmulighed, Mukhtar Ablyazov, der af en kasakhisk domstol blev idømt livsvarigt fængsel in absentia i strid med retten til forsvar, idet den bemærkede den systemiske og politiske karakter af Kasakhstans undertrykkende apparat og dets misbrug af civile og strafferetlige procedurer;

U.  der henviser til, at de kasakhiske myndigheder fortsætter med at forfølge uafhængige fagforeninger og fagforeningsaktivister; der henviser til, at loven om fagforeninger i 2020 blev ændret, således at fagforeningsmedlemskab og krav om registrering i to trin blev fjernet; der henviser til, at bystyret i Shymkent til trods for denne ændring opgav sin retsforfølgning af industrifagforeningen for arbejdere inden for brændstof- og energiproduktion (ITUFEW) på grundlag af grundløse påstande eller bestemmelser, der ikke længere findes eller ikke gælder for ITUFEW;

V.  der henviser til, at ligestilling stadig er et problem i Kasakhstan; der henviser til, at ngo'er oplyser, at vold mod kvinder underrapporteres, og at der er en lav andel af retsforfølgning i disse sager såvel som i sager om seksuel chikane; der henviser til, at covid-19 har skabt en ny hindring for pigers lige adgang til information og uddannelse ifølge FN; der henviser til, at ofrene mangler tilstrækkelig beskyttelse, og at rets- og politibetjente og tjenesteudbydere ikke er uddannet i at identificere, forebygge og reagere på vold mod kvinder;

W.  der henviser til, at LGBTI-personer i Kasakhstan retligt stadig står over for udfordringer og udsættes for forskelsbehandling; der henviser til, at det kasakhiske parlament har vedtaget diskriminerende ændringer af den nye sundhedslovgivning i juni 2020, der regulerer nogle aspekter af sundhedsplejen for transkønnede personer; der henviser til, at proceduren for ændring af en persons kønsidentitet i Kasakhstan fortsat er invasiv og ydmygende;

1.  opfordrer indtrængende Kasakhstans regering til at handle i overensstemmelse med sine internationale forpligtelser og til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som er forankret i artikel 1, 4, 5 og 235 i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale; opfordrer Kasakhstans myndigheder til at overholde de internationale standarder med hensyn til at respektere de retlige rammer for afholdelse af valg og til at følge ODIHR's henstillinger, herunder henstillingerne vedrørende forfatningssikrede grundlæggende frihedsrettigheder, civilsamfundets deltagelse, politisk pluralisme, valgforvaltningens upartiskhed, valgret og valgbarhed, vælgerregistrering, medier og offentliggørelse af valgresultater;

2.  opfordrer Kasakhstans regering til at frafalde politisk motiverede anklager og sætte en stopper for alle former for vilkårlig tilbageholdelse, repressalier og chikane mod menneskerettighedsaktivister, religiøse organisationer, civilsamfundsorganisationer, fagforeninger, journalister og politiske oppositionsbevægelser og til at give folk mulighed for frit at udtrykke deres politiske, religiøse og andre synspunkter; opfordrer regeringen til at ændre den nye lov om retten til fredelig forsamling, således at denne frihed garanteres;

3.  opfordrer Kasakhstans regering til omgående at løslade og fuldt ud rehabilitere alle politiske fanger, navnlig Almat Zhumagulov, Aron Atabek, Nurgul Kaluova, Saltanat Kusmankyzy, Daryn Khassenov, Ulasbek Akhmetov, Kenzhebek Abishev, Yerzhan Yelshibayev, Aset Abishev, Igor Chuprina, Ruslan Ginatullin, Askhat Zheksebayev, Kairat Klyshev, Yerbol Yeskhozin, Abai Begimbetov, Asel Onlabekkyzy, Yerkin Sabanshiyev, Zhanat Zhamaliyev, Diana Baimagambetova, Noyan Rakhimzhanov og Askar Kayyrbek, og til straks at ophæve de foranstaltninger med varetægtsfængsling, husarrest og frihedsbegrænsning, som er iværksat imod civilsamfunds- og oppositionsaktivister, brugere af sociale medier og fredelige demonstranter; opfordrer Kasakhstans regering til at revidere sagerne om og yde erstatning til tidligere politiske fanger og ofre for tortur Iskander Yerimbetov, Maks Bokayev og Mukhtar Dzhakishev i overensstemmelse med henstillingerne fra FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse og FN's Menneskerettighedskomité;

4.  glæder sig over de skridt, som Kasakhstans regering har taget for at afslutte de politisk motiverede sager mod menneskerettighedsforkæmperne Daniyar Khassenov og Abaibek Sultanov, men er bekymret over, at der er opdigtet en ny straffesag på grund af "ekstremisme" mod sidstnævnte; opfordrer Kasakhstans regering til at ophæve alle politisk motiverede anklager mod filantropen Barlyk Mendygazijev og til at sætte en stopper for den politisk motiverede forfølgelse af hans familiemedlemmer og tidligere partnere;

5.  fordømmer misbruget af lovgivningen om bekæmpelse af ekstremisme mod tilhængere af de fredelige oppositionsbevægelser, Kasakhstans Demokratiske Valgmulighed (DCK) og Koshe Partiyasy, og opfordrer indtrængende myndighederne til at tillade politisk pluralisme og konkurrence; opfordrer indtrængende Kasakhstans regering til at gennemføre henstillingerne fra Europa-Parlamentet, FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse og Europarådets Parlamentariske Forsamling, der fordømmer den vilkårlige anvendelse af love om bekæmpelse af ekstremisme;

6.  opfordrer Kasakhstan til at gennemføre reformer, der har til formål at fremme landets modernisering, demokrati og stabilitet, at styrke bestræbelserne på at reformere Kasakhstans politiske system med henblik på at udvikle parlamentarismen og et flerpartisystem og at øge borgernes deltagelse; noterer sig oprettelsen af et øverste råd for reformer og noterer sig de kasakhiske myndigheders bebudelse af en ny reformfase, navnlig med hensyn til retshåndhævelse, retssystemet og prioritering af menneskerettigheder; understreger betydningen af at fortsætte denne proces, herunder ændringer i valgloven og fuld gennemførelse af OSCE/ODIHR's henstillinger;

7.  opfordrer de kasakhiske myndigheder til at ophøre med at anvende straffeloven mod aktivister, bloggere, journalister og andre til at udøve deres ret til ytringsfrihed;

8.  glæder sig over de kasakhiske myndigheders beslutning om at annullere bøder og give ngo'er mulighed for at fortsætte deres aktiviteter som bebudet den 3. februar 2021; opfordrer til ophævelse af det treårige forbud mod aktivisme mod Max Bokayev og til, at han får lov til at fortsætte sit vigtige arbejde; opfordrer Kasakhstans myndigheder til at ophøre med at misbruge finansielle rapporteringsordninger til at lægge pres på menneskerettighedsgrupper, til at frafalde de ubegrundede anklager om administrative lovovertrædelser mod de grupper, der beskyldes for påståede overtrædelser, til at bringe lovgivning og praksis vedrørende indberetning af udenlandsk indkomst i overensstemmelse med internationale standarder, herunder ved at ophæve artikel 460-1 og 460-2 i loven om administrative lovovertrædelser, og til i stedet at beskytte og lette civilsamfundets vigtige arbejde;

9.  bekræfter sin stærke overbevisning om, at forfølgelse af uafhængige ngo'er gennem uberettigede skatteinspektioner og chikane af menneskerettighedsforkæmpere og -bevægelser såsom Bostandyq Kz, Femina Virtute, Veritas, 405 og Elimay og aktivister fra civilsamfundet ved hjælp af administrative anholdelser, bøder og strafferetlig forfølgning ikke blot hindrer de reformbestræbelser, som myndighederne allerede har gjort, men også skader Kasakhstans internationale omdømme;

10.  beklager den bekymrende situation med hensyn til mediefrihed i landet og opfordrer Kasakhstans regering til at skabe et frit og sikkert miljø for uafhængige journalister;

11.  opfordrer Kasakhstans regering til at tillade uafhængige fagforeninger at registrere sig og arbejde i overensstemmelse med de internationale arbejdsstandarder, som Kasakhstan har ratificeret, uden indblanding eller chikane; beklager dybt, at den særlige økonomiske domstol i Shymkent den 5. februar 2021 suspenderede Industrifagforeningen af Arbejdere inden for Brændstof- og Energiproduktion's (ITUFEW) aktiviteter i seks måneder, fordi den angiveligt ikke havde ladet sig registrere i overensstemmelse med loven om fagforeninger; tilskynder Kasakhstans regering til på meningsfuld vis at gennemføre loven om fagforeninger som ændret i maj 2020;

12.  bemærker med bekymring det nye lovforslag om velgørenhedsorganisationer, der pålægger civilsamfundsorganisationer yderligere reguleringsforanstaltninger og er i direkte modstrid med logikken og bedste praksis i forbindelse med velgørenhedsarbejde, samt det nylige initiativ til at oprette en sammenslutning af donororganisationer under regeringens auspicier, som risikerer at blive misbrugt til at kontrollere donororganisationer, hvilket yderligere begrænser deres uafhængighed og ejerskab af aktiviteter;

13.  bemærker, at Kasakhstan siden 2008, da Kasakhstan ratificerede FN's protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn, har forbedret sin nationale lovgivning om retsforfølgelse af menneskehandel og beskyttelse af ofre for menneskehandel betydeligt; bekræfter imidlertid, at Kasakhstan stadig står over for en række udfordringer, hvis det skal udrydde menneskehandel, både med hensyn til støtte til ofre og retsforfølgning af udnyttere;

14.  opfordrer myndighederne til at bekæmpe alle former for vold mod kvinder, herunder ved at sikre effektive og tilgængelige indberetningskanaler og beskyttelsesforanstaltninger, der tager hensyn til ofrenes behov og fortrolighed; opfordrer indtrængende til, at straffriheden bringes til ophør, og at der gøres en indsats for at sikre passende strafferetlige sanktioner mod gerningsmændene, herunder i tilfælde af vold i hjemmet; opfordrer indtrængende de kasakhiske myndigheder til at kriminalisere vold i hjemmet som en selvstændig lovovertrædelse og til at sikre strafferetlige sanktioner mod gerningsmændene; opfordrer de kasakhiske myndigheder til at betragte krisecentre og tjenester for overlevende fra vold i hjemmet som "væsentlige tjenester" og til at lette adgangen til dem for alle kvinder og piger, herunder under coronaviruskrisen; opfordrer indtrængende Kasakhstan til at undertegne og ratificere Istanbulkonventionen;

15.  fastholder, at LGBTI-samfundets rettigheder skal respekteres fuldt ud; opfordrer Kasakhstans regering til at garantere princippet om ikkeforskelsbehandling af LGBTI-samfundet, herunder ved at forbyde forskelsbehandling på grundlag af kønsidentitet eller seksuel orientering ved lov; opfordrer til passende uddannelse af rets- og politifolk samt tjenesteydere for at sikre, at LGBTI-personer får passende omsorg og beskyttelse;

16.  opfordrer indtrængende Kasakhstans regering til at garantere sikkerheden for etniske kasakhere og andre minoritetsgrupper, der er flygtet fra Kinas koncentrationslejre, herunder ved at give Murager Alimuly og Kaisha Akankyzy permanent flygtningestatus, og til at være tilstrækkelig opmærksom på vedvarende etniske spændinger i landets sydlige regioner;

17.  advarer de kasakhiske myndigheder mod misbrug af mekanismer for retligt samarbejde såsom ordningen med Interpols efterlysningsblade og anmodninger om gensidig retshjælp med henblik på at forfølge modstandere af regimet i udlandet og få adgang til fortrolige oplysninger;

18.  glæder sig over Kasakhstans afskaffelse af dødsstraffen for alle forbrydelser i dets ratifikation den 2. januar 2021 af den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, hvorved landet blev den 88. part i aftalen; opfordrer indtrængende Kasakhstans regering til at overholde sine løfter om nultolerance over for tortur og til at sikre, at alle påstande om tortur efterforskes fuldt ud, og at de ansvarlige retsforfølges;

19.  opfordrer indtrængende Kasakhstans regering til at udrydde tortur og mishandling i fængsler, respektere indsattes rettigheder og sikre ordentlige levevilkår, hygiejne og et sikkert miljø med henblik på at imødegå truslerne fra covid-19;

20.  opfordrer Kasakhstan til at indføre passende sikkerhedsforanstaltninger for personoplysninger og styrke databeskyttelseslovgivningen samt til at begrænse brugen af invasive digitale overvågningsteknologier og indføre en lovgivningsmæssig ramme, der klart forbyder vilkårlig og ulovlig digital overvågning, herunder ansigtsgenkendelse, i overensstemmelse med menneskerettighederne;

21.  opfordrer EU og dets medlemsstater, herunder på topmøder og andre møder på højt plan, i multilaterale fora og gennem lokale repræsentationer, til at yde solid støtte til civilsamfundet, til at træffe yderligere foranstaltninger til at yde støtte til det kasakhiske civilsamfund gennem Kommissionen, herunder, men ikke begrænset til, at udvide de finansielle støtteordninger til civilsamfundsorganisationer, der fremmer menneskerettigheder, demokratiske værdier, retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder i Kasakhstan, navnlig menneskerettighedsforkæmpere, og til at styrke de mellemfolkelige kontakter med Kasakhstans borgere; understreger, at den finansielle bistand til Kasakhstan bør tage sigte på at støtte civilsamfundet og ofre for politisk forfølgelse og ikke støtte det autoritære regime;

22.  opfordrer EU's delegation i Kasakhstan til at fremme sit engagement med lokale medlemmer af civilsamfundet ved at afholde regelmæssige møder og fremsætte deres henstillinger på officielle møder med kasakhiske regeringsembedsmænd;

23.  opfordrer indtrængende EU's delegation i Kasakhstan til at overvåge de igangværende menneskerettighedskrænkelser og indtage en offentlig holdning til krænkelserne, yde bistand til ofre for politisk forfølgelse og fængslede aktivister ved at overvære retssagerne mod regeringskritikere og menneskerettighedsforkæmpere og anmode om fængselsbesøg og til at reagere hurtigt og resolut på enhver handling, der er i strid med retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne;

24.  minder om EU's nyligt vedtagne globale ordning for menneskerettighedssanktioner — som gør det muligt for EU at sætte ind over for gerningsmænd til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i hele verden — hvilket i Kasakhstans tilfælde vil gøre det muligt at forfølge enkeltpersoner, enheder og organer, der er involveret i eller har tilknytning til udbredte og systematiske krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og medlemsstaterne til at overveje at indføre målrettede sanktioner over for enkeltpersoner, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne;

25.  kræver, at menneskerettighederne står øverst på listen for EU's engagement med Centralasien; understreger, at nærmere politiske og økonomiske forbindelser med EU som planlagt i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale skal være baseret på fælles værdier og svare til Kasakhstans aktive og konkrete engagement i demokratiske reformer, der udspringer af dets internationale forpligtelser og tilsagn;

26.  opfordrer Kommissionen og NF/HR til at foretage en omfattende gennemgang af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale i lyset af den seneste udvikling og resultatet af revisionen af handelspolitikken;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for Centralasien, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Kasakhstans præsident, regering og parlament.

(1) EUT C 23 af 21.1.2021, s. 83.
(2) EUT C 45 af 5.2.2016, s. 85.
(3) EUT C 251 E af 31.8.2013, s. 93.
(4) EUT C 224 E af 19.8.2010, s. 30.
(5) FN's særlige rapportør for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder under bekæmpelse af terrorisme.

Seneste opdatering: 3. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik