Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2024(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0020/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0020/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/03/2021 - 3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0059

Usvojeni tekstovi
PDF 139kWORD 46k
Utorak, 9. ožujka 2021. - Bruxelles
Zahtjev za ukidanje imuniteta Carlesu Puigdemontu i Casamajóu
P9_TA(2021)0059A9-0020/2021

Odluka Europskog parlamenta od 9. ožujka 2021. o zahtjevu za ukidanje imuniteta Carlesu Puigdemontu i Casamajóu (2020/2024(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta koji je zaprimljen 13. siječnja 2020. i koji je uputio predsjednik španjolskog Vrhovnog suda (Tribunal Supremo), a koji je 10. siječnja 2020. podnio predsjednik Drugog vijeća španjolskog Vrhovnog suda u okviru posebnog postupka br. 3/20907/2017, uzimajući u obzir objavu navedenog zahtjeva za ukidanje imuniteta na plenarnoj sjednici 16. siječnja 2020.,

–  nakon saslušanja zastupnika Carlesa Puigdemonta i Casamajóa u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011., 17. siječnja 2013. i 19. prosinca 2019.(1),

–  uzimajući u obzir odluku španjolskog Središnjeg izbornog povjerenstva (Junta Electoral Central) od 13. lipnja 2019.(2),

–  uzimajući u obzir najavu s plenarne sjednice od 13. siječnja 2020. da je u skladu s presudom Suda Europske unije od 19. prosinca 2019. Parlament primio na znanje izbor Carlesa Puigdemonta i Casamajóa za zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 2. srpnja 2019.,

–  uzimajući u obzir članak 71. stavke 1. i 2. španjolskog Ustava,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9‑0020/2021),

A.  budući da je predsjednik Drugog vijeća španjolskog Vrhovnog suda zatražio ukidanje imuniteta Carlesu Puigdemontu i Casamajóu, zastupniku u Europskom parlamentu, s obzirom na članak 9. prvi stavak točku (b) Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije u vezi s posebnim postupkom b. 3/20907/2017 – kazneni postupak zbog navodnog kaznenog djela poticanja na pobunu, kako je utvrđeno u člancima 544. i 545. španjolskog Kaznenog zakona, i kaznenog djela zlouporabe javnih sredstava, kako je utvrđeno u članku 432. španjolskog Kaznenog zakona u vezi s člankom 252. tog zakona;

B.  budući da su djela koja su predmet kaznenog progona navodno počinjena 2017.; budući da je rješenje o pokretanju kaznenog postupka doneseno 21. ožujka 2018. i potvrđeno kasnijim rješenjima o odbijanju žalbi; budući da je istraga zaključena rješenjem od 9. srpnja 2018. i potvrđena kao konačna 25. listopada 2018.; budući da je rješenjem od 9. srpnja 2018. Carles Puigdemont i Casamajó, među ostalim, proglašen odsutnim i da je donesena odluka o prekidu postupka u odnosu na njega i druge osobe do njihova pronalaska;

C.  budući da je u skladu s presudom Suda Europske unije od 19. prosinca 2019. Parlament primio na znanje izbor Carlesa Puigdemonta i Casamajóa za zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 2. srpnja 2019.;

D.  budući da je status zastupnika u Europskom parlamentu stekao s učinkom od 13. lipnja 2019.; budući da se zahtjev za ukidanje imuniteta stoga odnosi na činjenice i kazneni postupak koji prethode stjecanju tog statusa, a time i imuniteta zastupnika u Europskom parlamentu;

E.  budući da je Odbor za pravna pitanja primio na znanje dokumente koje je Carles Puigdemont i Casamajó podnio članovima Odbora u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika, a za koje je smatrao da su relevantni za postupak;

F.  budući da tijela država članica odlučuju o primjerenosti sudskog postupka;

G.  budući da nije na Europskom parlamentu da ispituje značajke nacionalnih pravnih i pravosudnih sustava;

H.  budući da Europski parlament nema ovlast za ocjenjivanje ili ispitivanje nadležnosti nacionalnih pravosudnih tijela koja vode predmetni kazneni postupak;

I.  budući da je u skladu sa španjolskim propisima kako ih tumače nacionalni sudovi i kako ih je država članica navela u obavijesti Parlamentu, Drugo kazneno vijeće španjolskog Vrhovnog suda nadležno za podnošenje zahtjeva za ukidanje imuniteta zastupnika u Europskom parlamentu;

J.  budući da se postupak ne odnosi na izražena mišljenja ili glasovanje pri obnašanju dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 8. Protokola br. 7. o povlasticama i imunitetima Europske unije;

K.  budući da se u članku 9. prvom stavku točki (a) Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države;

L.  budući da se člankom 71. stavcima 1. i 2. španjolskog Ustava utvrđuje sljedeće:

„1. Zastupnici i senatori uživaju nepovredivost za mišljenja koja iznose pri izvršavanju svojih dužnosti.

2. Tijekom trajanja njihova mandata zastupnici i senatori također imaju imunitet i mogu biti uhićeni samo ako su zatečeni u počinjenju kaznenog djela. Ne može ih se optužiti niti protiv njih može biti pokrenut sudski postupak bez prethodnog odobrenja doma kojem dotične osobe pripadaju.”;

M.  budući da se u zahtjevu za ukidanje imuniteta navodi, s obzirom na primjenu članka 71. španjolskog Ustava i, konkretno, stadij postupka u kojem nije potrebno zatražiti odobrenje parlamenta za pokretanje kaznenog postupka protiv optužene osobe koja je stekla status zastupnika u parlamentu, da zahtjev za ukidanje imuniteta nije potreban u slučajevima kada je status zastupnika u parlamentu stečen dok je prethodno pokrenut postupak u tijeku ili slučajevima kada zastupnik preuzme dužnost nakon službenog pokretanja kaznenog postupka; budući da stoga nije potrebno zatražiti ukidanje imuniteta u skladu s člankom 9. prvim stavkom točkom (a) Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije kako bi se poduzele mjere na državnom području Španjolske;

N.  budući da uloga Europskoga parlamenta nije da tumači nacionalna pravila o povlasticama i imunitetima zastupnika u parlamentu;

O.  budući da se u članku 9. prvom stavku točki (b) Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području bilo koje druge države članice uživaju imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskih postupaka;

P.  budući da je 14. listopada 2019. Drugo vijeće španjolskog Vrhovnog suda, kako bi se mogao pokrenuti kazneni postupak [...], naložilo da se prema potrebi izdaju: nacionalni uhidbeni nalog, europski uhidbeni nalog ili međunarodni uhidbeni nalog u svrhu izručenja Carlesa Puigdemonta i Casamajóa, čija je odsutnost potvrđena; budući da je, kako je objašnjeno u zahtjevu za ukidanje imuniteta, žalba protiv te odluke odbijena 10. siječnja 2020. u odnosu na opoziv „odgovarajućih nacionalnih naloga za pretragu, uhićenje i istražni zatvor, kao i međunarodnih i europskih uhidbenih naloga” te prihvaćena „protiv rješenja od 14. listopada 2019. i presude od 18. listopada 2018., [...] u skladu s tumačenjem Suda EU-a iz presude od 19. prosinca 2019. kojim se žaliteljima priznaju povlastice i imuniteti u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 uz Ugovor o funkcioniranju Europske unije, u njihovu svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu” te je odlučeno da će se od Europskog parlamenta zatražiti ukidanje imuniteta Carlesu Puigdemontu i Casamajóu „kako bi se moglo nastaviti s izvršavanjem izdanih europskih uhidbenih naloga” i o tome obavijestiti tijelo izvršenja u Belgiji;

Q.  budući da se, u skladu s člankom 9. stavkom 8. Poslovnika, Odbor za pravna pitanja ni pod kojim uvjetima ne smije izjasniti o zastupnikovoj krivnji ni o tome opravdavaju li mišljenja ili djela koji mu se pripisuju kazneni progon, čak ni ako prilikom razmatranja zahtjeva stekne podrobna saznanja u vezi sa predmetom;

R.  budući da, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Poslovnika imunitet parlamentarnih zastupnika nije osobna povlastica zastupnika, već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika;

S.  budući da je svrha zastupničkog imuniteta zaštititi Parlament i njegove zastupnike od pravnih postupaka u vezi s aktivnostima koje se provode pri obavljanju zastupničkih dužnosti i koje se od tih dužnosti ne mogu odvojiti;

T.  budući da je očito da optužba nema nikakve veze s položajem Carlesa Puigdemonta i Casamajóa kao zastupnika u Europskom parlamentu, nego s njegovim nekadašnjim položajem predsjednika Generalitata (vlada) Katalonije;

U.  budući da je Carles Puigdemont i Casamajó jedan od nekoliko pojedinaca koji se nalaze u sličnoj situaciji kaznenog progona i optužbi za predmetna kaznena djela, pri čemu je jedina razlika u tome što on trenutačno uživa imunitet kao zastupnik u Europskom parlamentu; budući da stoga treba imati na umu da Carles Puigdemont i Casamajó nije jedina osoba protiv koje se vodi kazneni postupak u predmetnom slučaju;

V.  budući da su inkriminirajuće činjenice počinjene 2017. i da je predmetni kazneni postupak protiv Carlesa Puigdemonta i Casamajóa pokrenut 2018.; budući da se na temelju toga ne može tvrditi da su sudski postupci pokrenuti s namjerom da se spriječi buduća politička aktivnost Carlesa Puigdemonta i Casamajóa kao zastupnika u Europskom parlamentu jer je u tom trenutku njegov status zastupnika u Europskom parlamentu još bio hipotetski i budući;

W.  budući da u ovom slučaju Parlament prema tome nije pronašao dokaze o postojanju fumus persecutionis, odnosno o postojanju činjeničnih elemenata koji bi upućivali na to da se pravnim postupkom nastoji nanijeti šteta političkoj aktivnosti zastupnika, a time i Europskom parlamentu;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Carlesu Puigdemontu i Casamajóu u skladu s člankom 9. prvim stavkom točkom (b) Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku i izvješće nadležnog odbora odmah proslijedi nadležnim španjolskim tijelima i Carlesu Puigdemontu i Casamajóu.

(1) Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; presuda Suda od 19. prosinca 2019., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Boletín Oficial del Estado, br. 142, 14. lipnja 2019., str. 62477. – 62478.

Posljednje ažuriranje: 3. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti