Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2031(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0022/2021

Внесени текстове :

A9-0022/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2021 - 3

Приети текстове :

P9_TA(2021)0061

Приети текстове
PDF 157kWORD 46k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Клара Понсати и Убиолс
P9_TA(2021)0061A9-0022/2021

Решение на Европейския парламент от 9 март 2021 г. относно искането за снемане на имунитета на Клара Понсати и Убиолс (2020/2031(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета, получено на 10 февруари 2020 г. и предадено от председателя на испанския Tribunal Supremo (Върховен съд) и отправено от председателя на втори състав на испанския Tribunal Supremo във връзка със специално производство № 3/20907/2017 на 4 февруари 2020 г.; като взе предвид обявяването на посоченото искане за снемане на имунитета в пленарна зала на 13 февруари 2020 г.,

–  като изслуша Клара Понсати и Убиолс съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 19 декември 2019 г.(1),

–  като взе предвид решението на испанската Junta Electoral Central (Централна избирателна комисия) от 23 януари 2020 г.(2),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. за определяне на състава на Европейския парламент(3) и Решение (ЕС) 2019/1810 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство на 29 октомври 2019 г., с което се удължава крайният срок, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС(4),

–  като взе предвид обявлението, направено в пленарна зала на 10 февруари 2020 г., че в съответствие с решението на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. и след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. Парламентът приема за сведение избирането на Клара Понсати и Убиолс за член на Европейския парламент, считано от 1 февруари 2020 г.,

–  като взе предвид член 71, параграфи 1 и 2 от Конституцията на Испания,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9‑0022/2021),

A.  като има предвид, че председателят на втори състав на испанския Tribunal Supremo поиска снемането на имунитета на Клара Понсати и Убиолс, член на Европейския парламент, във връзка с член 9, параграф 1, буква б) от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз във връзка със специално производство № 3/20907/2017 – наказателното производство за предполагаемо престъпление „посегателство срещу реда на управление“, определено в членове 544 и 545 от испанския Наказателен кодекс;

Б.  като има предвид, че деянията, подлежащи на наказателно преследване, се предполага да са били извършени през 2017 г.; като има предвид, че заповедта за наказателно преследване по това дело е издадена на 21 март 2018 г. и потвърдена с последващи заповеди, отхвърлящи подадени жалби; като има предвид, че разследването беше приключено със заповед от 9 юли 2018 г. и потвърдено като окончателно на 25 октомври 2018 г.; като има предвид, че със заповед от 9 юли 2018 г. беше обявено, че Клара Понсати и Убиолс, наред с други, не се е явила в съда, въпреки че е била призована, и беше взето решение за спиране на производството по отношение на нея и други лица, докато те бъдат открити;

В.  като има предвид, че испанската Junta Electoral Central (Централна избирателна комисия) обяви избора на Клара Понсати и Убиолс на 23 януари 2020 г.; като има предвид, че след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. Парламентът прие за сведение избирането на Клара Понсати и Убиолс за член на Европейския парламент, считано от 1 февруари 2020 г.;

Г.  като има предвид, че статутът на член на Европейския парламент беше придобит, считано от 23 януари 2020 г.; като има предвид, че следователно искането за снемане на имунитета се отнася до факти и до наказателно преследване, което предшества във времето придобиването на статута и следователно – на имунитета на член на Европейския парламент;

Д.  като има предвид, че комисията по правни въпроси прие за сведение документите, представени на членовете на комисията от Клара Понсати и Убиолс, съгласно член 9, параграф 6 от Правилника за дейността, и считани от нея за относими към процедурата;

Е.  като има предвид, че органите на държавите членки вземат решения относно уместността на съдебните производства;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент няма правомощие да поставя под въпрос достойнствата на националните правни и съдебни системи;

З.  като има предвид, че Европейският парламент не разполага с никакви правомощия за оценка или за поставяне под въпрос на юрисдикцията на националните съдебни органи, отговарящи за разглежданото наказателно производство;

И.  като има предвид, че съгласно испанското законодателство, както е тълкувано от националните съдилища и съобщено на Парламента от държавата членка, втори наказателен състав на испанския Tribunal Supremo е компетентният орган за искането за снемане на имунитета на член на Европейския парламент;

Й.  като има предвид, че производството не се отнася до изразени възгледи или гласуване по време на изпълнение на служебните задължения на член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че член 9, параграф 1, буква а) от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Л.  като има предвид, че в член 71, параграф 1 и параграф 2 от испанската Конституция се предвижда, че:

„1. Депутатите и сенаторите се ползват с неприкосновеност по отношение на мненията, изразявани от тях при изпълнението на задълженията им.

2. По време на мандата си депутатите и сенаторите се ползват с имунитет и могат да бъдат задържани единствено в случай че бъдат заловени на местопрестъплението. Срещу тях не може да бъде повдигано обвинение или възбуждано наказателно преследване без предварително разрешение от съответната камара“.

М.  като има предвид, че в искането за снемане на имунитета се предоставя информация, що се отнася до прилагането на член 71 от испанската Конституция и по-конкретно до етапа на производството, от който нататък не е необходимо да се отправя искане за разрешение от Парламента, за да се проведе наказателно производство срещу обвиняем, който придобива статут на член на парламент, че искане за снемане на имунитета не е необходимо в случаи, в които статутът на член на парламент е придобит, когато вече е бил в ход съдебен процес, или в случаи, в които член на парламент встъпва в длъжност след образувано срещу него съдебно производство; като има предвид, че следователно не е необходимо искане за снемане на имунитета съобразно член 9, параграф 1, буква а) от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, за да бъдат взети мерки на територията на Испания;

Н.  като има предвид, че Европейският парламент не е в позиция да тълкува националните правила относно привилегиите и имунитетите на членовете на Парламента;

О.  като има предвид, че член 9, параграф 1, буква б) от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на всяка друга държава членка имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство;

П.  като има предвид, че на 4 ноември 2019 г. втори състав на испанския Tribunal Supremo разпореди издаването „(с) оглед провеждането на наказателно производство [...] по целесъобразност: национална(и) заповед(и) за арест, европейска(и) заповед(и) за арест или международна(и) заповед(и) за арест за целите на екстрадирането“ по отношение на Клара Понсати и Убиолс, за която беше потвърдено, че не се е явила в съда, въпреки че е била призована; като има предвид, че както се обяснява в искането за снемане на имунитета, на 3 февруари 2020 г. решението относно издаването на националната заповед за издирване, арест и задържане, както и на европейската заповед за арест и международната заповед за издирване и арест на Клара Понсати и Убиолс с цел нейното екстрадиране беше потвърдено, беше формулирано искане за снемане на нейния имунитет с оглед да се пристъпи към изпълнението на издадената европейска заповед за арест;

Р.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито да се произнася по въпроса дали приписаните мнения или деяния на члена на ЕП дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането комисията подробно се е запознала с фактите по случая;

С.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Т.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защитава Парламента и неговите членове от съдебно преследване във връзка с дейности, които са извършвани при изпълнението на парламентарните задължения и които са неделими от тези задължения;

У.  като има предвид, че обвинението явно няма никаква връзка с позицията на Клара Понсати и Убиолс като член на Европейския парламент, а с предишната ѝ позиция като регионален министър на образованието в Govern (каталонското регионално правителство);

Ф.  като има предвид, че Клара Понсати и Убиолс е едно от лицата от група хора, намиращи се в подобна ситуация – да бъдат наказателно преследвани и обвиняеми във въпросните престъпления, с единствената разлика, че тя понастоящем се ползва с имунитет като член на Европейския парламент; като има предвид, че следва да се отчита фактът, че Клара Понсати и Убиолс не е единственото наказателно преследвано лице във въпросното дело;

Х.  като има предвид, че инкриминираните факти са настъпили през 2017 г., а въпросното наказателно производство срещу Клара Понсати и Убиолс е образувано през 2018 г.; като има предвид, че на тази основа не може да се твърди, че съдебното производство е образувано с намерението за възпрепятстване на бъдещата политическа дейност на Клара Понсати и Убиолс като член на Европейския парламент, тъй като по онова време статутът ѝ на член на Европейския парламент все още е бил хипотетичен и бъдещ;

Ц.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установи улики за fumus persecutionis, т.е. факти, сочещи, че съдебното производство е било образувано с намерението да навреди на политическата дейност на члена на ЕП и оттам – на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Клара Понсати и Убиолс съобразно член 9, параграф 1, буква б) от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на испанските органи и на Клара Понсати и Убиолс.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Съда от 19 декември 2019 г., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Boletín Oficial del Estado,брой 21, 24 януари 2020 г., стр. 7441 – 7442.
(3) ОВ L 165 I, 2.7.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ L 278 I, 30.10.2019 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност