Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2031(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0022/2021

Pateikti tekstai :

A9-0022/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/03/2021 - 3

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0061

Priimti tekstai
PDF 141kWORD 46k
Antradienis, 2021 m. kovo 9 d. - Briuselis
Prašymas atšaukti Claros Ponsatí Obiols (Clara Ponsatí Obiols) imunitetą
P9_TA(2021)0061A9-0022/2021

2021 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Claros Ponsatí Obiols (Clara Ponsatí Obiols) imunitetą (2020/2031(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 10 d. gautą prašymą atšaukti imunitetą, kurį perdavė Ispanijos Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo) pirmininkas ir kurį 2020 m. vasario 4 d. pateikė Ispanijos Aukščiausiojo Teismo Antrojo skyriaus pirmininkas ryšium su specialiąja byla Nr. 3/20907/2017; atsižvelgdamas į tai, kad minėtasis prašymas atšaukti imunitetą buvo paskelbtas 2020 m. vasario 13 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Claros Ponsatí Obiols paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. spalio 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d., 2013 m. sausio 17 d. ir 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 23 d. Ispanijos centrinės rinkimų komisijos (Junta Electoral Central) sprendimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą (ES) 2018/937, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis(3), ir į Europos Vadovų Tarybos sprendimą (ES) 2019/1810, priimtą susitarus su Jungtine Karalyste 2019 m. spalio 29 d., kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį(4),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2020 m. vasario 10 d. plenariniame posėdyje buvo paskelbta, kad laikydamasis 2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo ir po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. Parlamentas pažymėjo, kad Clara Ponsatí Obiols buvo išrinkta Europos Parlamento nare nuo 2020 m. vasario 1 d.;

–  atsižvelgdamas į Ispanijos Konstitucijos 71 straipsnio 1 ir 2 dalis,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9-0022/2021),

A.  kadangi, atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio pirmos pastraipos b punktą ryšium su specialiąja byla Nr. 3/20907/2017 – baudžiamąja byla dėl kaltinimo maišto nusikaltimu, kaip išdėstyta Ispanijos baudžiamojo kodekso 544 ir 545 straipsniuose, Ispanijos Aukščiausiojo teismo Antrojo skyriaus pirmininkas paprašė atšaukti Europos Parlamento narės Claros Ponsatí Obiols imunitetą;

B.  kadangi įtariama, kad veiksmai, kurie yra baudžiamojo persekiojimo objektas, buvo įvykdyti 2017 m.; kadangi kaltinamasis aktas šioje byloje buvo surašytas 2018 m. kovo 21 d. ir buvo patvirtintas vėlesnėmis nutartimis, kuriomis buvo atmesti skundai; kadangi ikiteisminis tyrimas buvo baigtas 2018 m. liepos 9 d. nutartimi ir patvirtintas kaip galutinis 2018 m. spalio 25 d.; kadangi 2018 m. liepos 9 d. nutartimi Clara Ponsatí Obiols kartu su kitais asmenimis buvo paskelbta neatvykusia į teismą ir buvo nuspręsta sustabdyti jai ir kitiems asmenims iškeltą bylą tol, kol jie bus surasti;

C.  kadangi 2020 m. sausio 23 d. Ispanijos centrinė rinkimų komisija (Junta Electoral Central) pareiškė, kad Clara Ponsatí Obiols buvo išrinkta; kadangi po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. Parlamentas atkreipė dėmesį į tai, kad Clara Ponsatí Obiols buvo išrinkta Europos Parlamento nare nuo 2020 m. vasario 1 d.;

D.  kadangi Europos Parlamento nario statusas buvo įgytas 2020 m. sausio 23 d.; kadangi prašymas atšaukti imunitetą yra susijęs su faktais ir baudžiamuoju persekiojimu, vykusiais anksčiau nei buvo įgytas statusas, taigi ir Europos Parlamento nario imunitetas;

E.  kadangi Teisės reikalų komitetas susipažino su dokumentais, kuriuos pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalį komiteto nariams pateikė Clara Ponsatí Obiols ir kuriuos ji manė esant svarbius procedūrai;

F.  kadangi dėl teismo procesų tinkamumo sprendžia valstybių narių valdžios institucijos;

G.  kadangi Europos Parlamentui nepriklauso abejoti nacionalinių teisės ir teismų sistemų vertingumu;

H.  kadangi Europos Parlamentas neturi jokios kompetencijos vertinti nacionalinių teisminių institucijų, kurioms pavesta vykdyti aptariamą baudžiamąjį persekiojimą, jurisdikciją ar ja abejoti;

I.  kadangi pagal Ispanijos teisę, kaip ją aiškina nacionaliniai teismai ir kaip Parlamentui pranešė valstybė narė, Ispanijos Aukščiausiojo Teismo Antrasis baudžiamųjų bylų skyrius yra institucija, kompetentinga prašyti atšaukti Europos Parlamento nario imunitetą;

J.  kadangi procesas nėra susijęs su Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

K.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio pirmos pastraipos a punkte nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

L.  kadangi Ispanijos Konstitucijos 71 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta:

„1. Deputatų Rūmų ir Senato nariai naudojasi neliečiamybe dėl vykdant savo pareigas pareikštos nuomonės.

2. Įgaliojimų laikotarpiu Deputatų Rūmų ir Senato nariai taip pat turi imunitetą ir juos laikinai sulaikyti galima tik užklupus vykdant nusikalstamą veiką. Negalima vykdyti jų baudžiamojo persekiojimo be išankstinio Deputatų Rūmų ar Senato leidimo.“;

M.  kadangi prašyme atšaukti imunitetą informuojama, kad atsižvelgiant į Ispanijos Konstitucijos 71 straipsnio taikymą ir, konkrečiai, į bylos etapą, kuriuo nereikia prašyti parlamento leidimo, kad būtų vykdomas kaltinamojo, kuris įgijo parlamento nario statusą, baudžiamasis persekiojimas, ir kad prašymas atšaukti imunitetą nėra būtinas tais atvejais, kai parlamento nario statusas įgyjamas jau prasidėjus bylos nagrinėjimui, ar tais atvejais, kai jis pradeda eiti savo pareigas po to, kai jam oficialiai pateikiami kaltinimai; kadangi dėl šios priežasties nereikia prašyti atšaukti imuniteto pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio pirmos pastraipos a punktą, kad būtų galima imtis priemonių Ispanijos teritorijoje;

N.  kadangi Europos Parlamentui nepriklauso aiškinti nacionalinių taisyklių dėl parlamento narių privilegijų ir imunitetų;

O.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio pirmos pastraipos b punkte nustatyta, kad Europos Parlamento nariai visų kitų valstybių narių teritorijose naudojasi imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn;

P.  kadangi 2019 m. lapkričio 4 d. Ispanijos Aukščiausiojo Teismo Antrasis skyrius, siekdamas užtikrinti baudžiamojo proceso veiksmų vykdymą, nurodė išduoti atitinkamai: nacionalinį (-ius) arešto orderį (-ius), Europos arešto orderį (-ius) arba tarptautinį (-ius) arešto orderį (-ius) Claros Ponsatí Obiols (kuri, kaip buvo patvirtinta, neatvyko į teismą) ir kitų asmenų ekstradicijos tikslu; kadangi, kaip paaiškinta prašyme atšaukti imunitetą, 2020 m. vasario 3 d. buvo paliktas galioti sprendimas išduoti nacionalinį paieškos, sulaikymo ir įkalinimo orderį, taip pat Europos arešto orderį ir tarptautinį paieškos ir sulaikymo orderį Claros Ponsatí Obiols atžvilgiu jos ekstradicijos tikslu ir tuo pačiu metu buvo pateiktas prašymas atšaukti jos imunitetą siekiant vykdyti išduotą Europos arešto orderį;

Q.  kadangi Parlamento darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad Teisės reikalų komitetas jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais Parlamento narys yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla;

R.  kadangi Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija;

S.  kadangi Parlamento nario imuniteto paskirtis – apsaugoti Parlamentą ir jo narius nuo patraukimo atsakomybėn už veiksmus, kurie yra padaryti vykdant Parlamento nario įgaliojimus ir kurių negalima atskirti nuo tų įgaliojimų;

T.  kadangi visiškai aišku, kad kaltinimai yra susiję ne su Claros Ponsatí Obiols Europos Parlamento nario statusu, o su jos ankstesnėmis Katalonijos autonominės srities vyriausybės (Govern) švietimo ministro pareigomis;

U.  kadangi Clara Ponsatí Obiols yra viena iš grupės asmenų, kurie yra panašioje padėtyje – vykdomas baudžiamasis jų persekiojimas ir jiems pateikti atitinkami kaltinimai, ir vienintelis skirtumas yra tai, kad šiuo metu ji naudojasi imunitetu kaip Europos Parlamento narė; kadangi dėl to reikėtų atsižvelgti į tai, kad Clara Ponsatí Obiols yra ne vienintelis aptariamoje byloje baudžiamojon atsakomybėn patrauktas asmuo;

V.  kadangi inkriminuojamos veikos buvo padarytos 2017 m. ir atitinkama baudžiamoji byla prieš Clarą Ponsatí Obiols buvo pradėta 2018 m.; kadangi tuo remiantis negalima teigti, kad teismo procesas buvo pradėtas siekiant sukliudyti būsimai politinei Claros Ponsatí Obiols veiklai kaip Europos Parlamento narei, nes tuo metu jos, kaip Europos Parlamento narės, statusas buvo dar hipotetinis ir tik ateities galimybė;

W.  kadangi šiuo atveju Parlamentas nenustatė jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. faktų, kurie patvirtintų, kad teismo procesu gali būti siekiama pakenkti Parlamento nario, taigi ir Europos Parlamento, politinei veiklai;

1.  nusprendžia atšaukti Claros Ponsatí Obiols imunitetą pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio pirmos pastraipos b punktą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Ispanijos institucijoms ir Clarai Ponsatí Obiols.

(1) 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; 2019 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Boletín Oficial del Estado, Nr. 21, 2020 m. sausio 24 d., p. 7441-7442.
(3) OL L 165 I, 2018 7 2, p. 1.
(4) OL L 278 I, 2019 10 30, p. 1.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika