Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2031(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0022/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0022/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 09/03/2021 - 3

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0061

Pieņemtie teksti
PDF 154kWORD 46k
Otrdiena, 2021. gada 9. marts - Brisele
Pieprasījums atcelt Clara Ponsatí Obiols imunitāti
P9_TA(2021)0061A9-0022/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 9. marta lēmums par pieprasījumu atcelt Clara Ponsatí Obiols imunitāti (2020/2031(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2020. gada 10. februārī saņemto, Spānijas Augstākās tiesas (Tribunal Supremo) priekšsēdētāja iesniegto un Spānijas Augstākās tiesas Otrās palātas priekšsēdētāja 2020. gada 4. februārī sagatavoto lūgumu atcelt imunitāti saistībā ar īpašo tiesvedību Nr. 3/20907/2017, ņemot vērā paziņojumu 2020. gada 13. februāra plenārsēdē par minēto pieprasījumu atcelt imunitāti,

–  pēc Clara Ponsatí Obiols uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2008. gada 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra, 2013. gada 17. janvāra un 2019. gada 19. decembra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Spānijas Centrālās vēlēšanu komisijas (Junta Electoral Central) 2020. gada 23. janvāra lēmumu(2),

–  ņemot vērā Eiropadomes Lēmumu (ES) 2018/937 (2018. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu(3) un Eiropadomes Lēmumu (ES) 2019/1810, kas pieņemts, vienojoties ar Apvienoto Karalisti (2019. gada 29. oktobris), ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu(4),

–  ņemot vērā 2020. gada 10. februāra plenārsēdē sniegto paziņojumu, ka saskaņā ar Eiropadomes 2018. gada 28. jūnija lēmumu un pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī Parlaments pieņēma zināšanai Clara Ponsatí Obiols ievēlēšanu par Eiropas Parlamenta deputāti no 2020. gada 1. februāra,

–  ņemot vērā Spānijas Konstitūcijas 71. panta 1. un 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0022/2021),

A.  tā kā Spānijas Augstākās tiesas Otrās palātas priekšsēdētājs, atsaucoties uz Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. panta pirmās daļas b) punktu, ir lūdzis atcelt Eiropas Parlamenta deputātes Clara Ponsatí Obiols imunitāti saistībā ar īpašo procedūru Nr. 3/20907/2017 – kriminālprocesu, kas ierosināts, pamatojoties uz aizdomām par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas izpaužas naida kurināšanā un kurš ir paredzēts Spānijas Kriminālkodeksa 544. un 545. pantā;

B.  tā kā darbības, kuras ir aizdomu pamatā un attiecībā uz kurām notiek kriminālvajāšana, veiktas 2017. gadā; tā kā lēmums par kriminālvajāšanas uzsākšanu šajā lietā tika pieņemts 2018. gada 21. martā, un tas apstiprināts ar turpmākiem lēmumiem, ar kuriem tika noraidītas tā pārsūdzības; tā kā izmeklēšana tika pabeigta ar 2018. gada 9. jūlija lēmumu un 2018. gada 25. oktobrī tās pabeigšana tika apstiprināta; tā kā ar 2018. gada 9. jūlija lēmumu cita starpā tika konstatēts, ka Clara Ponsatí Obiols izrādījusi necieņu pret tiesu, un tika pieņemts lēmums apturēt procesu pret viņu un citām personām, līdz tās tiks atrastas;

C.  tā kā ar Spānijas Centrālās vēlēšanu komisijas (Junta Electoral Central) 2020. gada 23. janvāra lēmumu Clara Ponsatí Obiols pasludināta par ievēlētu, tā kā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī Parlaments pieņēma zināšanai Clara Ponsatí Obiols ievēlēšanu par Eiropas Parlamenta deputāti, sākot no 2020. gada 1. februāra,

D.  tā kā Eiropas Parlamenta deputāta statuss tika iegūts 2020. gada 23. janvārī; tā kā tādēļ pieprasījums atcelt imunitāti attiecas uz faktiem un kriminālvajāšanu, kas notikuši pirms Eiropas Parlamenta deputāta statusa iegūšanas un tādējādi arī imunitātes iegūšanas;

E.  tā kā Juridiskā komiteja ir iepazinusies ar dokumentiem, kurus komitejas locekļiem iesniegusi Clara Ponsatí Obiols saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu un kurus viņa ir uzskatījusi par svarīgiem šajā procedūrā;

F.  tā kā dalībvalstu iestādes lemj par to, vai tiesas process ir nepieciešams;

G.  tā kā Eiropas Parlamentam nav jāpēta valstu tiesību un tiesu sistēmu būtība;

H.  tā kā Eiropas Parlamenta kompetencē nav novērtēt to valsts tiesu iestāžu jurisdikciju, kurām ir piekritīga izskatāmā krimināllieta, vai uzdot jautājumus par to;

I.  tā kā saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem, kā tos interpretējušas valsts tiesas un kā dalībvalsts ir informējusi Parlamentu, Spānijas Augstākās tiesas Otrā krimināllietu palāta ir kompetentā iestāde, lai pieprasītu Eiropas Parlamenta deputāta imunitātes atcelšanu;

J.  tā kā process neskar nevienu viedokli, kas ir pausts, vai balsojumus, kas ir veikts, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus, kā tas ir noteikts 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā;

K.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. panta pirmās daļas a) punktu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

L.  tā kā Spānijas Konstitūcijas 71. panta 1. un 2. punkts paredz, ka:

“1. Deputātiem un senatoriem ir neaizskaramība attiecībā uz viņu amata pienākumu pildīšanas gaitā pausto viedokli.

2. Deputātiem un senatoriem viņu pilnvaru pildīšanas laikā arī ir imunitāte, un viņus var apcietināt tikai pārkāpuma izdarīšanas brīdī. Attiecībā uz viņiem nevar veikt izmeklēšanu, ne arī uzsākt kriminālvajāšanu bez iepriekšējas attiecīgās parlamenta palātas atļaujas”;

M.  tā kā pieprasījumā atcelt imunitāti, atsaucoties uz Spānijas Konstitūcijas 71. panta piemērošanu un it īpaši ņemot vērā procesa stadiju, kurā nav nepieciešams lūgt parlamenta atļauju veikt kriminālvajāšanu pret apsūdzēto, kas iegūst parlamenta deputāta statusu, norādīts, ka nav nepieciešams iesniegt imunitātes atcelšanas pieprasījumu gadījumos, kad parlamenta deputāta statuss ir iegūts, kamēr notiek jau iepriekš uzsāktas krimināllietas izskatīšana, vai gadījumos, kad parlamenta deputāts sāk pildīt amata pienākumus tad, kad jau notiek oficiāla kriminālvajāšana; tā kā tādēļ nav jāpieprasa imunitātes atcelšana saskaņā ar 9. panta pirmās daļas a) punktu Protokolā Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, lai varētu veikt pasākumus Spānijas teritorijā;

N.  tā kā Eiropas Parlamentam nav tiesību interpretēt iekšzemes noteikumus par parlamenta deputātu privilēģijām un imunitāti;

O.  tā kā saskaņā ar Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. panta pirmās daļas b) punktu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte pret aizturēšanu un kriminālvajāšanu, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

P.  tā kā 2019. gada 4. novembrī “(l)ai kriminālprocess notiktu [...] pienācīgi”, Spānijas Augstākās tiesas Otrā palāta nolēma pieņemt: “valsts līmeņa lēmumu(-us) par apcietināšanu, Eiropas apcietināšanas orderi(-i) vai starptautisku(-us) apcietināšanas nolēmumu(-i) personas izdošanas nolūkā” cita starpā attiecībā uz Clara Ponsatí Obiols, par kuru konstatēts, ka viņa izrādījusi necieņu pret tiesu; tā kā atbilstoši paskaidrojumam lūgumā atcelt imunitāti 2020. gada 3. februārī tika pieņemts lēmums par personas meklēšanu valsts teritorijā, aizturēšanu un apcietināšanu, kā arī Eiropas apcietināšanas ordera izsniegšanu un Clara Ponsatí Obiols starptautisko meklēšanu un par starptautisko aizturēšanu viņas izdošanas nolūkā, kā arī vienlaikus tika iesniegts lūgums atcelt viņas imunitāti, lai turpinātu izsniegtā Eiropas apcietināšanas ordera izpildi;

Q.  tā kā saskaņā ar Reglamenta 9. panta 8. punktu Juridiskā komiteja nekādā gadījumā neizsakās par deputāta vainīgumu vai nevainīgumu un par to, vai kriminālvajāšana par uzskatiem vai darbībām, kas deputātam piedēvēti, ir pamatota, pat ne tad, ja pieprasījuma izskatīšana ļauj komitejai iegūt detalizētas ziņas par lietas faktiskajiem apstākļiem;

R.  tā kā saskaņā ar Reglamenta 5. panta 2. punktu deputāta imunitāte nav viņa personīgā privilēģija, bet gan tā ir uzskatāma par visa Parlamenta un tā deputātu neatkarības garantiju;

S.  tā kā parlamentārās imunitātes mērķis ir aizsargāt Parlamentu un tā deputātus pret tiesas procesiem saistībā ar darbībām, kas veiktas, pildot parlamentāros pienākumus, un kuras nevar skatīt atrauti no šiem pienākumiem;

T.  tā kā apsūdzībai acīmredzami nav nekāda sakara ar Clara Ponsatí Obiols kā Eiropas Parlamenta deputātes amatu, bet gan ar viņas agrāko Katalonijas reģionālās valdības (Governa) Izglītības ministres amatu;

U.  tā kā Clara Ponsatí Obiols ir viena no personām, kuras atrodas līdzīgā situācijā, kad tās sauc pie atbildības un apsūdz par attiecīgajiem nodarījumiem, un vienīgā atšķirība ir tā, ka viņai pašlaik ir imunitāte kā Eiropas Parlamenta deputātei; tā kā tādēļ būtu jāpatur prātā, ka Clara Ponsatí Obiols nav vienīgā apsūdzētā šajā lietā;

V.  tā kā apsūdzības pamatā esošās darbības veiktas 2017. gadā un 2018. gadā pret Clara Ponsatí Obiols tika uzsākts attiecīgais kriminālprocess; tā kā, pamatojoties uz to, nevar apgalvot, ka tiesvedība tika uzsākta, lai kavētu Clara Ponsatí Obiols kā Eiropas Parlamenta deputātes turpmāko politisko darbību, jo tajā laikā viņas kā Eiropas Parlamenta deputātes statuss joprojām bija hipotētisks nākotnē;

W.  tā kā šajā lietā Parlaments nav guvis pierādījumus par fumus persecutionis, proti, faktiskiem apstākļiem, kas norādītu uz to, ka attiecīgais kriminālprocess ir ierosināts, lai kaitētu deputāta un tādējādi arī Eiropas Parlamenta politiskajai darbībai,

1.  nolemj atcelt Clara Ponsatí Obiols imunitāti saskaņā ar Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. panta pirmās daļas b) punktu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un tā atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Spānijas iestādēm un Clara Ponsatí Obiols.

(1) Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; Tiesas 2019. gada 19. decembra spriedums, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Boletín Oficial del Estado, Nr. 21, 2020. gada 24. janvāris, 7441-7442. lpp.
(3) OV L 165 I, 2.7.2018., 1. lpp.
(4) OV L 278 I, 30.10.2019., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika