Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2054(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0023/2021

Внесени текстове :

A9-0023/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2021 - 3

Приети текстове :

P9_TA(2021)0062

Приети текстове
PDF 137kWORD 43k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Валтер Флего
P9_TA(2021)0062A9-0023/2021

Решение на Европейския парламент от 9 март 2021 г. относно искането за снемане на имунитета на Валтер Флего (2020/2054(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Валтер Флего от 19 февруари 2020 г., внесено от председателя на Съвета на Окръжния съд на Риека в Република Хърватия във връзка с висящи наказателни производства пред Окръжния наказателен съд на Риека и обявено на пленарно заседание на 26 март 2020 г.,

–  като взе предвид отказа на Валтер Флего от правото му да бъде изслушан съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник на дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 19 декември 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 75 от Конституцията на Република Хърватия и членове 23 – 28 от Правилника на хърватския парламент,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9‑0023/2021),

А.  като има предвид, че председателят на Окръжния наказателен съд на Риека подаде искане за снемане на парламентарния имунитет на Валтер Флего във връзка с висящо производство срещу него за престъплението злоупотреба със служебно положение съгласно член 291, параграфи 1 и 2 от Наказателния кодекс(2);

Б.  като има предвид, че се предполага, че в качеството му на кмет на град Бузет, Хърватия, от 1 април 2010 г. до 30 май 2013 г. той е улеснил неправомерното изплащане на надбавки към възнаграждението му на кмет, както и към възнагражденията на заместник-кмета, на директора на кабинета на кмета и на трима други директори;

В.  като има предвид, че Валтер Флего беше избран за член на Европейския парламент след изборите от май 2019 г.;

Г.  като има предвид, че предполагаемото престъпление не се отнася до мненията или гласовете, изразени или подадени от Валтер Флего при изпълнението на неговите задължения, в съответствие с член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Д.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членове на Европейския парламент на територията на тяхната собствена държава, се ползват от имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Е.  като има предвид, че съгласно член 75, параграфи 2 и 3 от Конституцията на Република Хърватия:

„Депутатите не подлежат на преследване, задържане или наказание за изразено мнение или гласуване в хърватския парламент.

Депутатите не могат да бъдат задържани, срещу тях не може да се образува наказателно производство без съгласието на хърватския парламент“;

Ж.  като има предвид, че предполагаемото нарушение няма ясно или пряко отношение към изпълнението от страна на г-н Флего на неговите задължения като член на Европейския парламент;

З.  като има предвид, че единствено Парламентът решава дали да снеме имунитета в даден случай; че Парламентът може по усмотрение да вземе предвид позицията на члена на ЕП, когато решава дали да снеме имунитета му(3);

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защитава Парламента и неговите членове от съдебно преследване във връзка с дейности, които са извършвани при изпълнението на парламентарните задължения и които са неделими от тези задължения;

Й.  като има предвид, че престъпленията, за които е обвинен Валтер Флего, са извършени преди избирането му за член на Европейския парламент;

К.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установи улики за fumus persecutionis, т.е. факти, сочещи, че въпросното съдебно производство е било образувано с намерението да навреди на политическата дейност на члена на ЕП, включително на дейността му като член на Европейския парламент;

Л.  като има предвид, от една страна, че Парламентът не може да се счита за съд, и от друга страна, че съответният член на ЕП не може да се счита в контекста на процедура за снемане на имунитет за „обвиняем“(4);

1.  решава да снеме имунитета на Валтер Флего;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на хърватските органи и на Валтер Флего.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Съда от 19 декември 2019 г., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Държавен вестник на Хърватия, 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/2018 и 126/2019.
(3) Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г. Mote/Парламент, T-345/05, EU:T:2008:440, точка 28.
(4) Решение на Общия съд от 30 април 2019 г., Briois/Парламент, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност