Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2054(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0023/2021

Předložené texty :

A9-0023/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2021 - 3

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0062

Přijaté texty
PDF 132kWORD 44k
Úterý, 9. března 2021 - Brusel
Žádost, aby byl Valter Flego zbaven imunity
P9_TA(2021)0062A9-0023/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 2021 o žádosti, aby byl Valter Flego zbaven imunity (2020/2054(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Valter Flego zbaven imunity, kterou dne 19. února 2020 předložil předseda župního soudu v Rijece (Chorvatská republika) v souvislosti s trestním řízením projednávaným před župním soudem v Rijece, přičemž tato žádost byla dne 26. března 2020 oznámena na plenárním zasedání;

–  s ohledem na to, že Valter Flego nevyužil svého práva vyjádřit se podle čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie z 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 19. prosince 2019(1),

–  s ohledem na článek 75 Ústavy Chorvatské republiky a články 23 až 28 jednacího řádu Chorvatského parlamentu,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0023/2021),

A.  vzhledem k tomu, že předseda župního soudu pro trestní věci v Rijece podal žádost o to, aby byl Valter Flego zbaven poslanecké imunity v souvislosti s trestním řízením ve věci zneužití pravomoci úřední osoby podle § 291 odst. 1 a 2 trestního zákoníku(2);

B.  vzhledem k tomu, že Valter Flego v období od 1. dubna 2010 do 30. května 2013 z titulu funkce starosty města Buzet údajně činil kroky umožňující nezákonnou výplatu příplatků ke mzdě, kterou pobíral jako starosta, a ke mzdám místostarosty, vedoucího kanceláře starosty a tří dalších vedoucích pracovníků;

C.  vzhledem k tomu, že Valter Flego byl v květnu 2019 zvolen poslancem Evropského parlamentu;

D.  vzhledem k tomu, že trestný čin, z něhož je obviněn, se netýká názorů nebo hlasování při výkonu funkce v souladu s článkem 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

E.  vzhledem k tomu, že článek 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie stanoví, že členové Evropského parlamentu požívají na území členských států imunit přiznávaných poslancům příslušného vnitrostátního parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že čl. 75 odst. 2 a 3 Ústavy Chorvatské republiky stanoví:

„Poslanec nesmí být trestně stíhán, zadržován ani trestán pro názory či hlasování v Chorvatském parlamentu.

Bez souhlasu Chorvatského parlamentu nesmí být poslanec zadržen a nesmí být proti němu zahájeno trestní řízení“;

G.  vzhledem k tomu, že trestný čin, z něhož je obviněn, nemá zjevný ani přímý vztah k povinnostem, které vykonává jako poslanec Evropského parlamentu;

H.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zbavení imunity přísluší v daném případě pouze Parlamentu; vzhledem k tomu, že Parlament může při rozhodování, zda jej zbaví imunity, přiměřeně zohlednit postoj poslance(3);

I.  vzhledem k tomu, že smyslem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho poslance před soudními řízeními týkajícími se činnosti vykonávané v rámci parlamentního mandátu, které od něj nelze oddělit;

J.  vzhledem k tomu, že trestné činy, z nichž je Valter Flego obviněn, se odehrály před jeho zvolením do Evropského parlamentu;

K.  vzhledem k tomu, že Parlament v tomto případu nenalezl žádný důkaz fumus persecutionis, tedy skutečností nasvědčujících tomu, že řízení bylo zahájeno s úmyslem poškodit jeho politickou činnost poslance, včetně jeho činnosti jako poslance Evropského parlamentu;

L.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemůže vystupovat v úloze soudu a že poslanec nemůže být v rámci řízení o zbavení imunity považován za „obžalovaného“(4);

1.  rozhodl, že se Valter Flego zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru chorvatským orgánům a Valteru Flegovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543. rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. rozsudek Soudního dvora ze dne 19. prosince 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Úřední věstník Chorvatské republiky, 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/2018 a 126/2019.
(3) Rozsudek ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T‑345/05, EU:T:2008:440, bod 28.
(4) Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois v. Evropský parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí