Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2054(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0023/2021

Esitatud tekstid :

A9-0023/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/03/2021 - 3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0062

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 44k
Teisipäev, 9. märts 2021 - Brüssel
Valter Flego puutumatuse äravõtmise taotlus
P9_TA(2021)0062A9-0023/2021

Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2021. aasta otsus Valter Flego puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2020/2054(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Valter Flego puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 19. veebruaril 2020 Horvaatia Vabariigi Rijeka maakohtu nõukogu esimees seoses poolelioleva kriminaalmenetlusega Rijeka maakonna kriminaalkohtus ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 26. märtsil 2020. aastal,

–  võttes arvesse asjaolu, et Valter Flego loobus kodukorra artikli 9 lõikega 6 ette nähtud õigusest olla ära kuulatud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta, 17. jaanuari 2013. aasta ja 19. detsembri 2019. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Horvaatia Vabariigi põhiseaduse artiklit 75 ning Horvaatia parlamendi kodukorra artikleid 23–28,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0023/2021),

A.  arvestades, et Rijeka maakonna kriminaalkohtu esimees taotles Valter Flego parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist seoses tema vastu algatatud poolelioleva menetlusega kriminaalkoodeksi(2) artikli 291 lõigete 1 ja 2 alusel ametiseisundi kuritarvitamise kuriteo tõttu;

B.  arvestades, et Horvaatia Buzeti linnapeana aitas ta ajavahemikul 1. aprillist 2010 kuni 30. maini 2013 väidetavalt kaasa ebaseaduslike palgalisade maksmisele endale kui linnapeale, abilinnapeale, linnapea büroo direktorile ja veel kolmele direktorile;

C.  arvestades, et Valter Flego valiti Euroopa Parlamenti 2019. aasta mais toimunud valimistel;

D.  arvestades, et väidetav süütegu ei puuduta Valter Flego seisukohti ega antud hääli tema kohustuste täitmisel vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklile 8;

E.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

F.  arvestades, et Horvaatia Vabariigi põhiseaduse artikli 75 lõigetes 2 ja 3 on sätestatud järgmist:

„Parlamendiliikmele ei või esitada süüdistust, tema suhtes tõkendit kohaldada ega teda karistada oma kohustuste täitmisel Horvaatia Parlamendis avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Parlamendiliikme suhtes ei või tõkendit kohaldada ega algatata kriminaalmenetlust ilma Horvaatia parlamendi nõusolekuta.“;

G.  arvestades, et väidetaval süüteol ei ole selget ega kaudset seost Valter Flego kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega;

H.  arvestades, et üksnes parlament on pädev otsustama, kas antud juhul tuleks puutumatus ära võtta või mitte; arvestades, et parlament võib parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise üle otsustamisel võtta mõistlikkuse piires arvesse parlamendiliikme seisukohta(3);

I.  arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle liikmeid kohtumenetluse eest, mis käsitleb parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud tegusid, mida ei saa neist kohustustest eristada;

J.  arvestades, et süüteod, milles Valter Flegot süüdistatakse, pandi toime enne tema valimist Euroopa Parlamenti;

K.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole kõnesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, s.t tal ei ole faktilisi andmeid, mis viitaks sellele, et kohtumenetluse eesmärk on tekitada kahju parlamendiliikme poliitilisele tegevusele, sealhulgas tegevusele Euroopa Parlamendi liikmena;

L.  arvestades, et esiteks ei saa parlamenti võrdsustada kohtuga ja teiseks ei tohi parlamendiliiget pidada puutumatuse äravõtmise menetluse raames süüdistatavaks(4);

1.  otsustab Valter Flego puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Horvaatia ametiasutustele ja Valter Flegole.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 19. detsember 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Horvaatia Riigiteataja, 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/2018 ja 126/2019.
(3) Kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punkt 28.
(4) Kohtuotsus, Üldkohus, 30. aprill 2019, Briois vs. parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Viimane päevakajastamine: 3. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika