Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/2054(IMM)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0023/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0023/2021

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 09/03/2021 - 3

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0062

Téacsanna atá glactha
PDF 123kWORD 44k
Dé Máirt, 9 Márta 2021 - Brussels
Iarratas go ndéanfaí díolúine Valter Flego a tharscaoileadh
P9_TA(2021)0062A9-0023/2021

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 9 Márta 2021 ar an iarraidh ar dhíolúine Valter Flego a tharscaoileadh (2020/2054(IMM))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don iarraidh dar dáta an 19 Feabhra 2020 ar tharscaoileadh dhíolúine Valter Flego a rinne Uachtarán Chomhairle Chúirt Dúiche Rijeka i bPoblacht na Cróite i ndáil le himeachtaí coiriúla atá ar feitheamh os comhair Chúirt Choiriúil Chontae Rijeka, agus a fógraíodh sa suí iomlánach an 26 Márta 2020,

–  ag féachaint don tarscaoileadh ag Valter Flego ar a cheart chun éisteachta faoi Riail 9(6) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint d’Airteagail 8 agus 9 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh agus d’Airteagal 6(2) den Ionstraim maidir le toghadh comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach an 20 Meán Fómhair 1976,

–  ag féachaint do na breithiúnais a thug Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 21 Deireadh Fómhair 2008, an 19 Márta 2010, an 6 Meán Fómhair 2011, an 17 Eanáir 2013 agus an 19 Nollaig 2019(1),

–  ag féachaint d’Airteagal 75 de Bhunreacht Phoblacht na Cróite agus d’Airteagail 23 go 28 de Bhuanorduithe Pharlaimint na Cróite,

–  ag féachaint do Riail 5(2), Riail 6(1) agus Riail 9 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A9-0023/2021),

A.  de bhrí gur thíolaic breitheamh ceannais Chúirt Choiriúil Chontae Rijeka iarraidh ar dhíolúine pharlaiminteach Valter Flego a tharscaoileadh i dtaca le himeachtaí atá ar feitheamh ina choinne i leith drochúsáid oifige, ar cion coiriúil í faoi Airteagal 291(1) agus (2) den Chód Coiriúil(2);

B.  de bhrí go líomhnaítear go ndearna sé, ina cháil mar Mhéara Bhaile Buzet, an Chróit, ón 1 Aibreán 2010 go dtí an 30 Bealtaine 2013, éascú ar íoc neamhdhleathach forlíontaí turastail leis féin, lena Leas-Mhéara, le Stiúrthóir Oifig an Mhéara agus le triúr stiúrthóirí eile;

C.  de bhrí gur toghadh Valter Flego chuig Parlaimint na hEorpa mar thoradh ar thoghcháin mhí na Bealtaine 2019;

D.  de bhrí nach mbaineann an cion líomhnaithe le tuairimí arna dtabhairt ná vótaí arna gcaitheamh ag Valter Flego agus a chuid dualgas á chomhlíonadh aige de réir bhrí Airteagal 8 de Phrótacal Uimh. 7 ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh;

E.  de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 9 de Phrótacal Uimh. 7 ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh go bhfuil ag Feisirí Pharlaimint na hEorpa, i gcríoch a Stáit féin, na díolúintí a thugtar do chomhaltaí a bparlaiminte féin;

F.  de bhrí gur fíor an méid seo a leanas de bhun Airteagal 75(2) agus (3) de Bhunreacht Phoblacht na Cróite:

‘Ní dhéanfar aon ionadaí a ionchúiseamh, a choinneáil ná a phionósú i leith tuairim arna tabhairt nó vóta arna chaitheamh i bParlaimint na Cróite.

Ní dhéanfar aon ionadaí a choinneáil, ná ní thionscnófar imeachtaí coiriúla ina choinne, gan toiliú Pharlaimint na Cróite’;

G.  de bhrí nach bhfuil aon tionchar soiléir nó díreach ag an gcion líomhnaithe ar Valter Flego agus a chuid dualgas mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa á gcomhlíonadh aige;

H.  de bhrí gur faoi Pharlaimint na hEorpa amháin atá sé a chinneadh cibé acu a tharscaoilfidh sí nó nach dtarscaoilfidh sí díolúine i gcás ar leith; de bhrí gur féidir le Parlaimint na hEorpa seasamh an Fheisire a chur san áireamh go réasúnach chun a chinneadh cibé acu a dhéanfaidh sí nó nach ndéanfaidh sí a dhíolúine a tharscaoileadh(3);

I.  de bhrí gurb é is cuspóir do dhíolúine pharlaiminteach ná Parlaimint na hEorpa agus a Fheisirí a chosaint ar imeachtaí dlíthiúla a bhaineann le gníomhaíochtaí a dhéantar agus dualgais pharlaiminteacha á gcomhlíonadh agus nach féidir a scaradh ó na dualgais sin;

J.  de bhrí gur tharla na cionta a chuirtear i leith Valter Flego sular toghadh chuig Parlaimint na hEorpa é;

K.  de bhrí, sa chás seo, nár aimsigh Parlaimint na hEorpa aon fhianaise de fumus persecutionis, i.e. gnéithe fíorasacha a thugann le fios gur tionscnaíodh na himeachtaí dlíthiúla i dtrácht leis an intinn an bonn a bhaint ó ghníomhaíocht pholaitiúil an Fheisire, lena n-áirítear a ghníomhaíocht mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa;

L.  de bhrí nach féidir le Parlaimint na hEorpa ról cúirte a ghlacadh, agus de bhrí nach féidir, i nós imeachta um dhíolúine a tharscaoileadh, Feisire a mheas mar chosantóir(4);

1.  á chinneadh díolúine Valter Flego a tharscaoileadh;

2.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo agus tuarascáil a coiste fhreagraigh a chur ar aghaidh láithreach chuig údaráis na Cróite agus chuig Valter Flego.

(1) Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 21 Deireadh Fómhair 2008, Marra v De Gregorio agus Clemente, C-200/07 agus C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 19 Márta 2010, Gollnisch v Parlaimint na hEorpa, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 6 Meán Fómhair 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI:EU:C:2011:543; breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 17 Eanáir 2013, Gollnisch v Parlaimint na hEorpa, T-346/11 agus T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 19 Nollaig 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Iris Oifigiúil na Cróite, 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/2018 agus 126/2019.
(3) Breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 15 Deireadh Fómhair 2008, Mote v Parlaimint na hEorpa, T-345/05, EU:T:2008:440, pointe 28.
(4) Breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 30 Aibreán 2019, Briois v Parlaimint na hEorpa, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266;

An nuashonrú is déanaí: 3 Meitheamh 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais