Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2054(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0023/2021

Pateikti tekstai :

A9-0023/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/03/2021 - 3

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0062

Priimti tekstai
PDF 125kWORD 39k
Antradienis, 2021 m. kovo 9 d. - Briuselis
Prašymas atšaukti Valterio Flego (Valter Flego) imunitetą
P9_TA(2021)0062A9-0023/2021

2021 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Valterio Flego (Valter Flego) imunitetą (2020/2054(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Kroatijos Respublikos Rijekos apygardos teismo tarybos pirmininko 2020 m. vasario 19 d. prašymą atšaukti Valter Flego imunitetą dėl Rijekos apygardos baudžiamajame teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos, apie kurį buvo paskelbta 2020 m. kovo 26 d. plenariniame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Valteris Flego atsisakė teisės būti išklausytam pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. spalio 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d., 2013 m. sausio 17 d. ir 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Kroatijos Respublikos Konstitucijos 75 straipsnį ir į Kroatijos parlamento darbo tvarkos įstatymo 23–28 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9‑0023/2021),

A.  kadangi Rijekos apygardos baudžiamojo teismo pirmininkas pagal Baudžiamojo kodekso 291 straipsnio 1 ir 2 dalis pateikė prašymą atšaukti Parlamento nario Valterio Flego imunitetą, susijusį su jam iškelta byla dėl nusikalstamos veikos – piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi(2);

B.  kadangi, eidamas Buzeto miesto (Kroatija) mero pareigas nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. gegužės 30 d., jis, kaip manoma, sudarė sąlygas tam, kad jam, kaip merui, jo pavaduotojui, mero kabineto direktoriui ir kitiems trims direktoriams būtų neteisėtai išmokėti priedai prie atlyginimų;

C.  kadangi per 2019 m. gegužės mėn. rinkimus Valteris Flego buvo išrinktas į Europos Parlamentą;

D.  kadangi nusikalstama veika, kuria įtariamas Valteris Flego, nėra susijusi su jo einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

E.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės narės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje narėje yra suteikiami parlamento nariams;

F.  kadangi pagal Kroatijos Respublikos Konstitucijos 75 straipsnio 2 ir 3 dalis:

„Joks atstovas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, sulaikytas ar nubaustas už Kroatijos parlamente pareikštą nuomonę ar balsavimą.

Joks atstovas negali būti sulaikytas ir jam negali būti iškelta baudžiamoji byla be Kroatijos parlamento sutikimo“;

G.  kadangi įtariamas pažeidimas neturi aiškaus ar tiesioginio poveikio Valterio Flego, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymui;

H.  kadangi tik Parlamentas gali nuspręsti, ar konkrečiu atveju atšaukti imunitetą, ar ne; kadangi Parlamentas gali pagrįstai atsižvelgti į Parlamento nario poziciją, kad galėtų priimti sprendimą, ar atšaukti jo imunitetą, ar ne(3);

I.  kadangi Parlamento nario imuniteto paskirtis – apsaugoti Parlamentą ir jo narius nuo patraukimo atsakomybėn už veiksmus, kurie yra padaryti vykdant Parlamento nario įgaliojimus ir kurių negalima atskirti nuo tų įgaliojimų;

J.  kadangi nusikalstamos veikos, kuriomis kaltinamas Valteris Flego, buvo įvykdytos iki jo išrinkimo į Europos Parlamentą;

K.  kadangi šiuo atveju Parlamentas nenustatė fumus persecutionis aplinkybių, t. y. faktinių duomenų, kurie leistų manyti, kad šis teismo procesas buvo pradėtas siekiant pakenkti Parlamento nario politinei veiklai, įskaitant jo, kaip Europos Parlamento nario, veiklą;

L.  kadangi, pirma, Parlamentas negali būti prilyginamas teismui ir, antra, vykstant imuniteto atšaukimo procedūrai Parlamento narys negali būti laikomas „kaltinamuoju“(4);

1.  nusprendžia atšaukti Valterio Flego imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Kroatijos institucijoms ir Valteriui Flego.

(1) 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543. 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; 2019 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Kroatijos oficialusis leidinys, 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/2018 ir 126/2019.
(3) 2008 m. spalio 15 d. Sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, EU:C:2008:440, 28 punktas.
(4) 2019 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas Briois / Parlamentas, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika