Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2054(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0023/2021

Texte depuse :

A9-0023/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/03/2021 - 3

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0062

Texte adoptate
PDF 125kWORD 42k
Marţi, 9 martie 2021 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității lui Valter Flego
P9_TA(2021)0062A9-0023/2021

Decizia Parlamentului European din 9 martie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Valter Flego (2020/2054(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Valter Flego din data de 19 februarie 2020 înaintată de președintele Consiliului cantonal Rijeka din Republica Croația în legătură cu procedurile penale aflate pe rolul Tribunalului penal cantonal Rijeka și anunțată în plen la 26 martie 2020,

–  având în vedere renunțarea lui Valter Flego la dreptul său de a fi audiat în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolul 75 din Constituția Republicii Croația și articolele 23-28 din Regulamentul de procedură al Parlamentului Croației,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0023/2021),

A.  întrucât președintele Tribunalului penal cantonal Rijeka a depus o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Valter Flego în legătură cu procedurile pendinte inițiate împotriva sa pentru infracțiunea de abuz în serviciu în temeiul articolului 291 alineatul (1) și (2) din Codul penal(2);

B.  întrucât în calitatea sa de primar al orașului Buzet din Croația, în perioada 1 aprilie 2010-30 mai 2013, se bănuiește că a facilitat plata ilegală de suplimente salariale către el însuși în calitate de primar, către viceprimar, către directorul primăriei și către alți trei directori;

C.  întrucât Valter Flego a fost ales în Parlamentul European la alegerile din mai 2019;

D.  întrucât presupusa infracțiune nu are legătură cu opiniile sau voturile exprimate de Valter Flego în exercitarea funcțiilor sale, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriului stat;

F.  întrucât în temeiul articolului 75 alineatele (2) și (3) din Constituția Republicii Croația:

„[n]iciun reprezentant nu poate fi urmărit în justiție, reținut sau pedepsit pentru o opinie sau pentru un vot exprimate în Parlamentul Croației.

Niciun reprezentant nu poate fi reținut și nu se poate iniția nicio procedură penală împotriva acestuia fără consimțământul Parlamentului Croației”;

G.  întrucât presupusa infracțiune nu are nicio influență clară sau directă asupra îndeplinirii de către dl Flego a funcției sale de deputat în Parlamentul European;

H.  întrucât este de competența exclusivă a Parlamentului să decidă dacă să ridice sau nu imunitatea într-un anumit caz; întrucât Parlamentul poate ține seama în mod rezonabil de poziția deputatului atunci când decide dacă să îi ridice sau nu acestuia imunitatea(3);

I.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații săi de proceduri judiciare deschise în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

J.  întrucât infracțiunile de care este acuzat Valter Flego au avut loc înainte de alegerea sa în Parlamentul European;

K.  întrucât în acest caz Parlamentul nu a identificat dovada vreunui fumus persecutionis, adică existența unor elemente care indică faptul că procedura judiciară în cauză a fost inițiată cu intenția de a aduce atingere activității politice a deputatului, inclusiv activității sale de deputat în Parlamentul European;

L.  întrucât Parlamentul nu poate acționa ca tribunal și întrucât, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat acuzat(4),

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Valter Flego;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie și raportul comisiei competente autorităților croate și lui Valter Flego.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Monitorul Oficial al Croației, 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/2018 și 126/2019.
(3) Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T‑345/05, EU:T:2008:440, punctul 28.
(4) Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019, Briois/Parlamentul, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate