Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2050(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0024/2021

Внесени текстове :

A9-0024/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2021 - 3

Приети текстове :

P9_TA(2021)0063

Приети текстове
PDF 137kWORD 45k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Нуну Мелу
P9_TA(2021)0063A9-0024/2021

Решение на Европейския парламент от 9 март 2021 г. относно искането за снемане на имунитета на Нуну Мелу (2020/2050(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Жуан Нуну Ласерда Тейшейра де Мелу, подадено на 6 февруари 2020 г. от Окръжния съд в Брага, Съд за наказателни разследвания, втори състав (Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Instrução Criminal de Guimarães, 2.º Juízo), в рамките на текущо наказателно производство вследствие на внасянето на тъжба пред същия съд (производство: 1039/17.2T9VNF), обявено на пленарно заседание на 9 март 2020 г.,

–  като изслуша Нуну Мелу съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 19 декември 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 157, параграф 2 от Конституцията на Португалската република,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0024/2021),

А.  като има предвид, че съдията, който отговаря за настоящото производство, е поискал снемане на имунитета на Нуно Мелу, член на Европейския парламент, с оглед на участието му в качество на пострадал/частен тъжител във всички действия, които ще се считат за съществени за установяването на истината и ще бъдат извършени по настоящото дело или по други дела, които вече са в ход или предстои да бъдат започнати, във връзка с фактите по делото и засягащи същите страни;

Б.  като има предвид, че разследването не се отнася до мненията или гласовете, изразени или подадени от Нуну Мелу при изпълнението на неговите задължения, в съответствие с член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членове на Европейския парламент на територията на тяхната собствена държава се ползват от имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че съгласно член 157, параграф 2 от Конституцията на Португалската република разрешението на Асамблеята е необходимо, за да бъде изслушан даден член като свидетел или обвиняем, и като има предвид, че в същия параграф се посочва обаче, че такова разрешение се дава служебно в случай на сериозни и непротиворечиви доказателства за извършването на умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за повече от три години;

Д.  като има предвид, че Нуну Мелу започна настоящото дело, като възбуди наказателно производство срещу Жуан Куадруш за деяния, които могат prima facie да включват извършването на няколко престъпления клевета и обида, предвидени и наказвани съгласно член 180, параграф 1, член 181, параграф 1, член 183, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Наказателния кодекс на Португалия;

Е.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не взема решение относно вината или невиновността на члена на Парламента или дали да го преследва или не във връзка със становищата или действията, които са му приписани, дори когато разглеждането на искането дава възможност на комисията по правни въпроси да придобие задълбочени познания по случая;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността парламентарният имунитет не е лична привилегия на члена на ЕП, а гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

З.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защитава Парламента и неговите членове от съдебно преследване във връзка с дейности, които са извършвани при изпълнението на парламентарните задължения и които са неделими от тези задължения;

И.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не е установил наличието на fumus persecutionis, т.е. факти, сочещи, че въпросното съдебно производство е било образувано с намерението да навреди на политическата дейност на члена на ЕП, а оттам – и на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Нуну Мелу;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на португалските органи и на Нуну Мелу.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Съда от 19 декември 2019 г., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност