Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2050(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0024/2021

Předložené texty :

A9-0024/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2021 - 3

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0063

Přijaté texty
PDF 128kWORD 43k
Úterý, 9. března 2021 - Brusel
Žádost, aby byl Nuno Melo zbaven imunity
P9_TA(2021)0063A9-0024/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 2021 o žádosti, aby byl Nuno Melo zbaven imunity (2020/2050(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl João Nuno Lacerda Teixeira de Melo zbaven imunity, kterou dne 6. února 2020 předložil Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Instrução Criminal de Guimarães, Juiz 2 [okresní soud v Braze, soud pověřený trestním vyšetřováním v Guimarãesi, 2. člen soudního senátu] v souvislosti s trestním řízením zahájeném v návaznosti na podání občanskoprávní žaloby u téhož soudu (řízení: 1039/17.2T9VNF) a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 9. března 2020,

–  poté, co Nuno Melo dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 19. prosince 2019(1),

–  s ohledem na čl. 157 odst. 2 Ústavy Portugalské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0024/2021),

A.  vzhledem k tomu, že soudce příslušný k projednání tohoto řízení požádal o zbavení poslance Evropského parlamentu Nuna Mela imunity, aby se jakožto poškozený/strana v adhezním řízení mohl účastnit všech úkonů, které budou považovány za nezbytné ke zjištění skutečnosti a budou uskutečněny v projednávané věci nebo v rámci již probíhajících či budoucích řízení, která mají souvislost se skutkovou podstatou tohoto případu a týkají se týchž stran;

B.  vzhledem k tomu, že se vyšetřování netýká názorů nebo hlasování Nuna Mela při výkonu jeho funkcí v souladu s článkem 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že v článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie je stanoveno, že členové Evropského parlamentu požívají na území členských států imunity přiznávané poslancům příslušného vnitrostátního parlamentu;

D.  vzhledem k tomu, že podle čl. 157 odst. 2 Ústavy Portugalské republiky je k tomu, aby poslanec mohl být vyslechnut jako svědek nebo aby proti němu mohlo být vzneseno obvinění, nezbytné svolení parlamentu, a že tento odstavec však dále upřesňuje, že toto svolení je v případě závažných a přesvědčivých důkazů o spáchání úmyslného trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody v délce přesahující tři roky, uděleno automaticky;

E.  vzhledem k tomu, že Nuno Melo projednávanou věc zahájil podáním trestního oznámení proti Joãovi Quadrosovi za skutky, které by prima facie mohly zakládat několik trestných činů pomluvy a urážky, které jsou upraveny a trestány na základě čl. 180 odst. 1, čl. 181 odst. 1 a čl. 183 odst. 1 písm. a) a odst. 2 portugalského trestního zákoníku;

F.  vzhledem k tomu, že podle čl. 9 odst. 8 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti za žádných okolností nesmí vyslovit o vině nebo nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které jsou poslanci přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se výbor při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem případu;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu není poslanecká imunita osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců;

H.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho poslance před soudními řízeními týkajícími se činnosti vykonávané v rámci parlamentního mandátu, které od něj nelze oddělit;

I.  vzhledem k tomu, že v této věci Parlament nemohl prokázat existenci fumus persecutionis, tedy skutečností naznačujících, že dotčené soudní řízení bylo zahájeno s úmyslem poškodit politickou činnost poslance, a tedy Evropského parlamentu;

1.  rozhodl, že se Nuno Melo zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru portugalským orgánům a Nunovi Melovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. rozsudek Soudního dvora ze dne 19. prosince 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí