Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2050(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0024/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0024/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/03/2021 - 3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0063

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 41k
Tiistai 9. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Nuno Melon koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P9_TA(2021)0063A9-0024/2021

Euroopan parlamentin päätös 9. maaliskuuta 2021 Nuno Melon koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2020/2050(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon João Nuno Lacerda Teixeira de Melon koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Bragan tuomiopiirin alioikeuden Guimarãesin tutkintatuomioistuimen rikosjaoston nro 2 (Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Instrução Criminal de Guimarães, 2.º Juízo) 6. helmikuuta 2020 välittämän pyynnön, joka liittyy samassa tuomioistuimessa vireillä olevaan rikosasiaan (menettely 1039/17.2T9VNF), joka on pantu vireille yksityishenkilön tekemän rangaistusvaatimuksen johdosta ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 9. maaliskuuta 2020,

–  on kuullut Nuno Meloa työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011, 17. tammikuuta 2013 ja 19. joulukuuta 2019 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Portugalin tasavallan perustuslain 157 pykälän 2 momentin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0024/2021),

A.  ottaa huomioon, että asiassa toimivaltainen tuomioistuin on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Nuno Melon koskemattomuuden pidättämistä, jotta tämä voisi osallistua uhrina/asianomistajana kaikkiin niihin menettelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi totuuden selvittämiseksi ja jotka toteutetaan tässä asiassa tai muissa jo vireillä olevissa tai vireille pantavissa asioissa, jotka liittyvät näihin tosiseikkoihin ja koskevat samoja asianosaisia;

B.  ottaa huomioon, että tutkinta ei koske Nuno Melon tehtäviään hoitaessaan ilmaisemia mielipiteitä tai hänen äänestyksiään Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D.  ottaa huomioon, että Portugalin tasavallan perustuslain 157 pykälän 2 momentin mukaan parlamentin lupa tarvitaan, jotta jäsentä voidaan kuulla todistajana tai vastaajana, ja että samassa momentissa täsmennetään kuitenkin, että tällainen lupa myönnetään viran puolesta, jos on olemassa vakavia ja johdonmukaisia todisteita tahallisesta rikoksesta, josta voidaan määrätä yli kolmen vuoden vankeusrangaistus;

E.  ottaa huomioon, että Nuno Melo pani alulle käsiteltävän asian tekemällä rikosilmoituksen João Quadrosin teoista, jotka koostuvat prima facie (ensi näkemältä) useista kunnianloukkausrikoksista, joista säädetään Portugalin rikoslain 180 pykälän 1 momentissa, 181 pykälän 1 momentissa ja 183 pykälän 1 momentin a kohdassa ja 2 momentissa ja rangaistaan niiden mukaisesti;

F.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 9 artiklan 8 kohdan mukaisesti oikeusasioiden valiokunta ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista;

G.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta;

H.  ottaa huomioon, että parlamentaarisen koskemattomuuden tarkoituksena on suojella parlamenttia ja sen jäseniä oikeudenkäynneiltä, jotka liittyvät parlamentin tehtävien hoitamiseen ja joita ei voida erottaa tästä toiminnasta;

I.  toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis ‑tilanteesta eli tosiseikkoja, jotka viittaisivat siihen, että oikeusmenettelyn tarkoituksena olisi vahingoittaa jäsenen ja siten Euroopan parlamentin poliittista toimintaa;

1.  päättää pidättää Nuno Melon koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Portugalin toimivaltaisille viranomaisille ja Nuno Melolle.

(1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23 sekä unionin tuomioistuimen tuomio 19.12.2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö