Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2050(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0024/2021

Texte depuse :

A9-0024/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/03/2021 - 3

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0063

Texte adoptate
PDF 119kWORD 43k
Marţi, 9 martie 2021 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității lui Nuno Melo
P9_TA(2021)0063A9-0024/2021

Decizia Parlamentului European din 9 martie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Nuno Melo (2020/2050(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui João Nuno Lacerda Teixeira de Melo, transmisă la 6 februarie 2020 de Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Instrução Criminal de Guimarães, 2. Juizo (Tribunalul teritorial Braga, Tribunalul penal din Guimarães, camera a doua), în cadrul unei proceduri penale de pe rol, ca urmare a depunerii unei cereri de chemare în judecată în materie civilă la același tribunal (procedura 1039/17.2T9VNF), și anunțată în ședință plenară la 9 martie 2020,

–  în urma audierii lui Nuno Melo în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolul 157 alineatul (2) din Constituția Republicii Portugheze,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0024/2021),

A.  întrucât instanța competentă în această procedură a cerut ridicarea imunității lui Nuno Melo, deputat în Parlamentul European, în vederea participării sale în calitate de victimă/parte civilă la toate demersurile care vor fi considerate indispensabile pentru stabilirea adevărului și vor fi făcute în cauza respectivă sau în alte cauze deja pendinte ori care urmează a fi inițiate în legătură cu faptele speței și implicând aceleași părți;

B.  întrucât ancheta nu are legătură cu opiniile sau voturile exprimate de Nuno Melo în exercitarea funcțiilor sale, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

C.  întrucât în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriului stat;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 157 alineatul (2) din Constituția Republicii Portugheze, pentru ca un deputat să poată fi audiat în calitate de martor sau inculpat, trebuie ca Adunarea să autorizeze acest lucru, însă același alineat prevede că aceste autorizații se acordă din oficiu atunci când există indicii temeinice că s-a săvârșit cu premeditare o infracțiune pedepsită cu peste trei ani de închisoare;

E.  întrucât Nuno Melo a inițiat cauza de față intentându-i o acțiune penală lui João Quadros pentru fapte care pot reuni, prima facie, săvârșirea mai multor infracțiuni de calomnie și de insultă prevăzute și pedepsite de articolul 180 alineatul (1), articolul 181 alineatul (1) și articolul 183 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Codul penal portughez;

F.  întrucât, în temeiul articolului 9 alineatul (8) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru afaceri juridice nu se pronunță în niciun caz asupra vinovăției sau a nevinovăției deputatului ori asupra caracterului oportun sau inoportun al urmăririi penale a acestuia pentru opiniile sau acțiunile care îi sunt imputate, chiar dacă, prin examinarea cererii, Comisia pentru afaceri juridice ajunge să cunoască în profunzime cauza;

G.  întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, imunitatea parlamentară nu este un privilegiu personal al deputaților, ci o garanție a independenței Parlamentului în ansamblu și a deputaților săi;

H.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații acestuia de proceduri judiciare deschise în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

I.  întrucât, în cazul de față, Parlamentul nu a putut stabili existența unui fumus persecutionis, adică a unor elemente de fapt care indică că procedura judiciară în cauză a fost inițiată cu intenția de a dăuna activității politice a deputatului și, prin urmare, a Parlamentului European,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Nuno Melo;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie și raportul comisiei competente autorităților portugheze și lui Nuno Melo.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate