Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2531(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0157/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0157/2021

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0064

Usvojeni tekstovi
PDF 121kWORD 39k
Utorak, 9. ožujka 2021. - Bruxelles
Neulaganje prigovora na delegirani akt: mjere za odgovor na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani bolešću COVID-19
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/95(1),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 24. veljače 2021.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(2), a posebno njezin članak 219. stavak 1. i članak 228.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 9. ožujka 2021.,

A.  budući da su se, u svjetlu iznimno ozbiljnih poremećaja na tržištu i niza teških okolnosti među ostalim u sektoru vina, počevši od toga što je SAD u listopadu 2019. uveo carine na uvoz vina iz Unije pa do posljedica aktualnih mjera ograničenja zbog globalne pandemije bolesti COVID-19, gospodarski subjekti u svim državama članicama suočili s iznimnim poteškoćama u planiranju, provedbi i izvršavanju aktivnosti u okviru programa potpore;

B.  budući da je s obzirom na nezapamćeni splet navedenih okolnosti Komisija 30. travnja 2020. donijela Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2020/592(3) kojom se omogućuje fleksibilnost i dopuštaju odstupanja od određenih odredbi Uredbe (EU) br. 1308/2013 radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama;

C.  budući da se, bez obzira na korist tih mjera, ponuda i potražnja u sektoru vina nisu vratile u ravnotežu, a zbog pandemije bolesti COVID-19 koja i dalje traje to se ne očekuje ni u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju;

D.  budući da je, s obzirom na to da se očekuje da će se pandemija bolesti COVID-19 nastaviti tijekom znatnog dijela financijske godine 2021., Komisija u Delegiranoj uredbi (EU) 2021/95 predložila produljenje primjene mjera iz Delegirane uredbe (EU) 2020/592 do 15. listopada 2021.;

E.  budući da je brza provedba tih produženih fleksibilnih aranžmana i odstupanja ključna za njihovu učinkovitost i efikasnost pri rješavanju poteškoća u provedbi programa potpore, sprečavanju daljnjih gospodarskih gubitaka i rješavanju stanja na tržištu i poremećaja u sektoru vina;

1.  izjavljuje da nema prigovora na Delegiranu uredbu (EU) 2021/95;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 31, 29.1.2021., str. 198.
(2) Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).
(3) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/592 оd 30. travnja 2020. o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (SL L 140, 4.5.2020., str. 6.).

Posljednje ažuriranje: 3. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti