Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/2531(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0157/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0157/2021

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0064

Pieņemtie teksti
PDF 122kWORD 42k
Otrdiena, 2021. gada 9. marts - Brisele
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: noteikumi, lai novērstu Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu izraisītos tirgus traucējumus augļu un dārzeņu nozarē un vīna nozarē
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 28. janvāra Deleģēto regulu (ES) 2021/95, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2020/592 par pagaidu ārkārtas pasākumiem, ar kuriem atkāpjas no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 noteikumiem, lai novērstu Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu izraisītos tirgus traucējumus augļu un dārzeņu nozarē un vīna nozarē (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/95(1),

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 2021. gada 24. februāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013(2) un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu un 228. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2021. gada 9. martā,

A.  tā kā saistībā ar ārkārtīgi smagajiem tirgus traucējumiem un grūtību saasināšanos inter alia vīna nozarē, kuras sākās 2019. gada oktobrī pēc tam, kad ASV noteica tarifus Savienības vīna importam, un kuras turpinās arī pašlaik kopā ar tagadējiem ierobežojošiem pasākumiem, kas noteikti globālās Covid-19 pandēmijas dēļ, visiem uzņēmējiem visās dalībvalstis ir milzīgas grūtības veikt atbalsta programmās paredzēto darbību plānošanu, īstenošanu un izpildi;

B.  tā kā šo dažādo apstākļu sakritības bezprecedenta situācijā Komisija 2020. gada 30. aprīlī pieņēma Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/592(3), ar ko paredz elastības iespējas un pieļauj atkāpes no atsevišķiem Regulas (ES) Nr. 1308/2013 noteikumiem, lai novērstu Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu izraisītos tirgus traucējumus augļu un dārzeņu nozarē un vīna nozarē;

C.  tā kā, neraugoties uz minēto pasākumu lietderību, vīna nozarei nav izdevies atgūt piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru, un pašreizējos Covid-19 pandēmijas apstākļos nav sagaidāms, ka tā varētu atgūties īsā vai vidējā termiņā;

D.  tā kā, ņemot vērā prognozes, ka Covid-19 pandēmija ieilgs un iestiepsies tālu 2021. finanšu gadā, Komisija ierosināja Deleģētajā regulā (ES) 2021/95 pagarināt Deleģētajā regulā (ES) 2020/592 noteikto pasākumu piemērošanu līdz 2021. gada 15. oktobrim;

E.  tā kā minēto ilgstošo elastīguma un atkāpju drīza īstenošana ir būtiska, lai tās būtu rezultatīvas un iedarbīgas, risinot grūtības, kas rodas atbalsta programmu īstenošanā, turpmāku ekonomisku zaudējumu novēršanā un tirgus situācijas un traucējumu risināšanā vīna nozarē,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret Deleģēto regulu (ES) 2021/95;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 31, 29.1.2021., 198. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).
(3) Komisijas 2020. gada 30. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2020/592 par pagaidu ārkārtas pasākumiem, ar kuriem atkāpjas no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 noteikumiem, lai novērstu Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu izraisītos tirgus traucējumus augļu un dārzeņu nozarē un vīna nozarē (OV L 140, 4.5.2020., 6. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika