Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2535(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0158/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0158/2021

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0065

Usvojeni tekstovi
PDF 123kWORD 42k
Utorak, 9. ožujka 2021. - Bruxelles
Neulaganje prigovora na delegirani akt: financijski doprinos u sektoru pčelarstva
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 1. veljače 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 u pogledu osnove za dodjelu financijskog doprinosa Unije u sektoru pčelarstva (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2021)00429),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 12. veljače 2021. kojim se od Parlamenta traži da izjavi da neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 24. veljače 2021.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(1), a posebno njezin članak 56. stavak 1. i članak 227.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 9. ožujka 2021.,

A.  budući da je Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća(2) („Prijelazna uredba”), kojom je Uredba (EU) br. 1308/2013 izmijenjena proširivanjem doprinosa Unije za pčelarske programe za godine 2021. i 2022., stupila na snagu tek 29. prosinca 2020.;

B.  budući da je za razdoblje 2021. – 2027. Komisija predložila da se doprinos Unije pčelarskim programima poveća za 60 000 000 EUR godišnje, kroz dodjele država članica iz Priloga VIII. Komisijinu Prijedlogu Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(3); osnova za dodjelu doprinosa Unije državama članicama u tom Komisijinu prijedlogu bila je dodjela sredstava Unije za pčelarske programe za razdoblje 2017. – 2019., a ta su sredstva dodijeljena na temelju broja košnica koji su države članice prijavile 2013. u svojim pčelarskim programima za razdoblje 2014. – 2016.;

C.  budući da je, kako bi se osigurala dosljednost s navedenim prijedlogom Komisije COM(2018)0392 i zajamčila usklađenost dodijeljenih sredstava za pčelarske programe za 2021. i 2022. te od 2023. nadalje, te kako bi se državama članicama pružila sigurnost i olakšalo odobravanje pčelarskih programa, ključno da se ova Delegirana uredba objavi što je prije moguće;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).
(2) Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022. (SL L 437, 28.12.2020., str. 1.).
(3) COM(2018)0392.

Posljednje ažuriranje: 3. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti