Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2561(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0168/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0168/2021

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0066

Usvojeni tekstovi
PDF 122kWORD 39k
Utorak, 9. ožujka 2021. - Bruxelles
Neulaganje prigovora na delegirani akt: utvrđivanje globalnih sustavno važnih institucija i definiranje potkategorija globalnih sustavno važnih institucija
P9_TA(2021)0066B9-0168/2021

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 11. veljače 2021. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1222/2014 o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o pobližem određivanju metodologije za utvrđivanje globalnih sustavno važnih institucija i definiranja potkategorija globalnih sustavno važnih institucija (C(2021)0772 – 2021/2561(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2021)0772),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 18. veljače 2021. kojim se od Parlamenta traži da izjavi da neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 4. ožujka 2021.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ(1) (CDR), a posebno njezin članak 131. stavak 18. i članak 149.,

–  uzimajući u obzir nacrt skupa regulatornih tehničkih standarda koji je 4. studenoga 2020. podnijelo Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) (EBA) u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/78/EZ(2),

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 9. ožujka 2021.,

A.  budući da Bazelski odbor za nadzor banaka (BCBS) u srpnju 2018. objavio je revidiranu metodologiju za ocjenjivanje globalnih sistemski važnih banaka (G-SIBs); budući da bi se te izmjene metodologije za ocjenjivanje globalnih sistemski važnih banaka trebale odražavati u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1222/2014(3); budući da je Direktivom (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća(4) izmijenjen članak 131. Direktive o kapitalnim zahtjevima te da bi se te izmjene trebale odražavati i u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1222/2014;

B.  budući da su se izmjene Direktive o kapitalnim zahtjevima počele primjenjivati 29. prosinca 2020., ali se u njima ne navodi rok za podnošenje delegiranog akta o izmjeni; budući da je EBA 4. studenog 2020. Komisiji dostavila nacrt izmjena regulatornih tehničkih standarda; budući da je cilj Komisije primijeniti dodatnu metodologiju EU-a navedenu u nacrtu regulatornih tehničkih standarda o izmjeni već za godišnji postupak utvrđivanja globalnih sistemski važnih institucija (GSV institucije, ekvivalent globalnih sistemski važnih banaka u Uniji) za 2021., koji će EBA pokrenuti u travnju 2021. (na temelju podataka za kraj 2020.) i koji će biti dovršen u studenom 2021.;

C.  budući da bi Delegirana uredba trebala hitno stupiti na snagu kako bi se omogućilo postizanje cilja Komisije koji se odnosi na primjenu dodatne metodologije EU-a prilikom prvog utvrđivanja GSV institucije u okviru izmijenjene Direktive o kapitalnim zahtjevima, tj. 2021.; budući da bi, kako bi se osigurala pravna sigurnost za postupak koji počinje u travnju 2021., Delegirana uredba o izmjeni trebala stupiti na snagu do tog datuma;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 176, 27.6.2013., str. 338.
(2) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
(3) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1222/2014 оd 8. listopada 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde o pobližem određivanju metodologije za utvrđivanje globalnih sistemski važnih institucija i definiranje potkategorija globalnih sistemski važnih institucija (SL L 330, 15.11.2014., str. 27.).
(4) Direktiva (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (SL L 150, 7.6.2019., str. 253.).

Posljednje ažuriranje: 3. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti