Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/2562(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0169/2021

Előterjesztett szövegek :

B9-0169/2021

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0067

Elfogadott szövegek
PDF 122kWORD 43k
2021. március 9., Kedd - Brüsszel
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásaihoz nyújtott hozzájárulások befizetésére vonatkozó rendelkezések
P9_TA(2021)0067B9-0169/2021

Az Európai Parlament határozata az (EU) 2017/2361 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásaihoz nyújtott hozzájárulások befizetésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló 2021. február 11-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2021)0766 – 2021/2562(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2021)0766),

–  tekintettel a Bizottság 2021. február 16-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2021. március 4-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 65. cikke (5) bekezdésére és 93. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében említett határidőn belül – amely 2021. március 9-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az Egységes Szanálási Testület (a továbbiakban: a testület) az (EU) 2017/2361 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben(2) említett egyéni éves hozzájárulások kiszámítása során azokra az adatokra támaszkodik, amelyeket az EKB az Egységes Szanálási Mechanizmus hatálya alá tartozó szervezetektől gyűjt a teljes eszközállományra és a teljes kockázati kitettségre vonatkozóan az 1163/2014/EU európai központi banki rendeletben(3) említett felügyeleti díjak kiszámítása céljából; mivel az 1163/2014/EU rendeletet az (EU) 2019/2155 európai központi banki rendelet(4) módosította, és ezáltal az éves felügyeleti díjak EKB részére történő előzetes megfizetését előíró helyett olyan beszedési módszert ír elő, amely csak a vonatkozó díjfizetési időszak végét követően írja elő a felügyeleti díjak felszámítását;

B.  mivel az EKB e módosításai szükségessé teszik az adattovábbításra és az (EU) 2017/2361 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti hozzájárulási értesítések kibocsátására vonatkozó határidők módosítását annak érdekében, hogy fenntartsák a koherenciát a testület hozzájárulások előzetes beszedésére vonatkozó rendszere és az EKB új rendszere között, valamint hogy a testület folytathassa az éves hozzájárulások kiszámítását és előzetes beszedését;

C.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, mivel a testületnek átmeneti intézkedéseket kell alkalmaznia annak érdekében, hogy az év kezdete után a lehető leghamarabb beszedhesse a 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó igazgatási kiadásaihoz való hozzájárulásokat;

1.  kijelenti, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelet ellen;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 225., 2014.7.30., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2017/2361 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 14.) az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásaihoz nyújtott hozzájárulások végleges rendszeréről (HL L 337., 2017.12.19., 6. o.).
(3) Az Európai Központi Bank 1163/2014/EU rendelete (2014. október 22.) a felügyeleti díjakról (EKB/2014/41) (HL L 311., 2014.10.31., 23. o.).
(4) Az Európai Központi Bank (EU) 2019/2155 rendelete (2019. december 5.) a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2019/37) (HL L 327., 2019.12.17., 70. o.).

Utolsó frissítés: 2021. június 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat